Про затвердження Змін до деяких наказів
Казначейство України; Наказ від 01.03.201767
Документ v0067840-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.03.2017

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.03.2017  № 67

Про затвердження Змін до деяких наказів

На виконання Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" та постанови Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2017 року № 83 "Про затвердження Порядку розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у 2017 році" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (Додаток 1) та Зміни до Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (Додаток 2), затверджених наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119, що додаються.

2. Затвердити Зміни до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету (Додаток 3), затвердженого наказом Державного казначейства України від 11 серпня 2008 року № 327, що додаються.

3. Викласти у новій редакції додатки 4 та 5 до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52, що додається.

4. Департаменту інформаційних технологій (Стоєв О.О.) забезпечити доопрацювання прикладного програмного забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.

5. Самостійним структурним підрозділам апарату Державної казначейської служби України здійснити відповідні заходи щодо виконання вимог цього наказу.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його підписання.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків.

Голова

Т.Я. СлюзДодаток 1
до наказу
Державної казначейської служби України
01.03.2017  № 67

ЗМІНИ
до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119

У 3 класі рахунків у розділі 37 "Рахунки інших клієнтів та банків" групу 375 "Інші спеціальні рахунки" доповнити новим рахунком:

"3756 П Рахунок для обліку коштів бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам".

Заступник директора
департаменту -
начальник відділу методології
казначейського обслуговування
бюджетів за видатками
та інших клієнтів
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
КазначействаЛ.П. Паскаренко


Додаток 2
до наказу
Державної казначейської служби України
01.03.2017  № 67

ЗМІНИ
до Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119

У 3 класі рахунків у розділі 37 "Рахунки інших клієнтів та банків" групу 375 "Інші спеціальні рахунки" доповнити новим рахунком:

"3756 П Рахунок для обліку коштів бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам

Призначення рахунку: для обліку коштів бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам

За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам

За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам".

Заступник директора
департаменту -
начальник відділу методології
казначейського обслуговування
бюджетів за видатками
та інших клієнтів
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
КазначействаЛ.П. Паскаренко


Додаток 3
до наказу
Державної казначейської служби України
01.03.2017  № 67

ЗМІНИ
до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету

Доповнити Порядок розділом V-1 такого змісту:

"Розділ V-1.Облік операцій з коштами бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам

1. Зараховано кошти бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам (підстава - платіжні доручення розпорядників бюджетних коштів):

Дебет

3521*

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету

або:

3522*

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

3756

Рахунок для обліку коштів бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам

__________
* при перерахуванні коштів бюджетної дотації бухгалтерські проведення за рахунками бюджетного та позабалансового обліку здійснюються у загальновстановленому порядку.

2. Перераховано суми бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам (підстава - Реєстр отримувачів бюджетної дотації):

Дебет

3756

Рахунок для обліку коштів бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам

Кредит

1111

Єдиний казначейський рахунок".

Заступник директора
департаменту -
начальник відділу методології
казначейського обслуговування
бюджетів за видатками
та інших клієнтів
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
КазначействаЛ.П. Паскаренко


Додаток 4
до наказу
Державної казначейської служби України
01.03.2017  № 67

СТРУКТУРА
сальдового балансу рахунків


п/п

Балансові рахунки

На початок звітного року

Залишок на кінець звітного періоду (року)*

Залишок на кінець звітного року після річного заключення рахунків**

1

2

3

4

5

1

Клас 1

2

1111А

3

Усього по групі 111

4

1121А

5

1122А

6

Усього по групі 112

7

Усього по розділу 11

8

1211А

9

1212А

10

Усього по групі 121

11

1221А

12

1222А

13

1223А

14

1224А

15

Усього по групі 122

16

1231А

17

1232А

18

1234А

19

1235А

20

Усього по групі 123

21

1241А

22

1242А

23

Усього по групі 124

24

Усього по розділу 12

25

1311А

26

1312А

27

1313А

28

1314А

29

1315А

30

Усього по групі 131

31

1321А

32

1322А

33

1323А

34

1324А

35

1325А

36

1326А

37

Усього по групі 132

38

1331А

39

1332А

40

1333А

41

1334А

42

1335А

43

Усього по групі 133

44

1341А

45

1342А

46

1343А

47

1344А

48

1345А

49

Усього по групі 134

50

Усього по розділу 13

51

1411А

52

Усього по групі 141

53

1421А

54

Усього по групі 142

55

Усього по розділу 14

56

1511А

57

1512А

58

1513А

59

1514А

60

1515А

61

1516А

62

1517А

63

1518А

64

Усього по групі 151

65

1521А

66

1522А

67

1523А

68

1524А

69

1525А

70

1526А

71

1527А

72

1528А

73

Усього по групі 152

74

1531А

75

1532А

76

1533А

77

1534А

78

1535А

79

1536А

80

1537А

81

1538А

82

Усього по групі 153

83

1541А

84

1542А

85

1543А

86

1544А

87

1545А

88

1546А

89

Усього по групі 154

90

1551А

91

1552А

92

1553А

93

1554А

94

1555А

95

1556А

96

1557А

97

1558А

98

Усього по групі 155

99

Усього по розділу 15

100

1611А

101

1612А

102

Усього по групі 161

103

1621А

104

1622А

105

1623А

106

Усього по групі 162

107

1631А

108

1632А

109

Усього по групі 163

110

1641А

111

1642А

112

Усього по групі 164

113

1651А

114

1652А

115

1653А

116

1654А

117

Усього по групі 165

118

1661А

119

1662А

120

Усього по групі 166

121

1671А

122

1672А

123

1673А

124

Усього по групі 167

125

1681А

126

1682А

127

1683А

128

Усього по групі 168

129

Усього по розділу 16

130

1711А

131

Усього по групі 171

132

Усього по розділу 17

133

Клас 4

134

4111А

135

4112А

136

Усього по групі 411

137

4121А

138

4122А

139

Усього по групі 412

140

Усього по розділу 41

141

4211А

142

4212А

143

Усього по групі 421

144

4221А

145

4222А

146

4223А

147

4224А

148

Усього по групі 422

149

4231А

150

4232А

151

4233А

152

4234А

153

Усього по групі 423

154

4241А

155

4242А

156

4243А

157

4244А

158

Усього по групі 424

159

4251А

160

4252А

161

4253А

162

4254А

163

Усього по групі 425

164

Усього по розділу 42

165

4311А

166

4312А

167

Усього по групі 431

168

4321А

169

4322А

170

Усього по групі 432

171

Усього по розділу 43

172

4411А

173

4412А

174

Усього по групі 441

175

4421А

176

4422А

177

4423А

178

Усього по групі 442

179

4431А

180

4432А

181

Усього по групі 443

182

4441А

183

4442А

184

Усього по групі 444

185

4451А

186

4452А

187

4453А

188

4455А

189

4456А

190

Усього по групі 445

191

4461А

192

4462А

193

4465А

194

4466А

195

Усього по групі 446

196

4471А

197

Усього по групі 447

198

Усього по розділу 44

199

4611А

200

4612А

201

Усього по групі 461

202

4621А

203

4622А

204

Усього по групі 462

205

Усього по розділу 46

206

4999А

207

Усього по групі 499

208

Усього по розділу 49

209

Активи - усього

210

Клас 2

211

2111П

212

Усього по групі 211

213

2121П

214

2122П

215

2123П

216

Усього по групі 212

217

2131П

218

Усього по групі 213

219

2141П

220

Усього по групі 214

221

2151П

222

2152П

223

2153П

224

Усього по групі 215

225

2161П

226

Усього по групі 216

227

2171П

228

2172П

229

2173П

230

Усього по групі 217

231

Усього по розділу 21

232

2211П

233

2212П

234

Усього по групі 221

235

2221П

236

2222П

237

Усього по групі 222

238

2231П

239

2232П

240

Усього по групі 223

241

2241П

242

2242П

243

Усього по групі 224

244

Усього по розділу 22

245

2311П

246

Усього по групі 231

247

2321П

248

Усього по групі 232

249

Усього по розділу 23

250

2411П

251

2412П

252

Усього по групі 241

253

2421П

254

2422П

255

2423П

256

2424П

257

Усього по групі 242

258

2431П

259

2432П

260

2433П

261

Усього по групі 243

262

2441П

263

2442П

264

2443П

265

Усього по групі 244

266

Усього по розділу 24

267

Клас 3

268

3111П

269

3112П

270

3113П

271

Усього по групі 311

272

3121П

273

3122П

274

3123П

275

3124П

276

3125П

277

Усього по групі 312

278

3131П

279

3132П

280

Усього по групі 313

281

3141П

282

3142П

283

3143П

284

3144П

285

Усього по групі 314

286

3151П

287

3152П

288

3153П

289

3154П

290

3155П

291

3156П

292

Усього по групі 315

293

3161П

294

Усього по групі 316

295

Усього по розділу 31

296

3211П

297

3212П

298

Усього по групі 321

299

3221П

300

3222П

301

3223П

302

3224П

303

Усього по групі 322

304

3231П

305

3232П

306

Усього по групі 323

307

3241П

308

3242П

309

Усього по групі 324

310

3251П

311

3252П

312

3253П

313

3254П

314

Усього по групі 325

315

3261П

316

3262П

317

Усього по групі 326

318

3271П

319

3272П

320

Усього по групі 327

321

3281П

322

3282П

323

Усього по групі 328

324

Усього по розділу 32

325

3311П

326

Усього по групі 331

327

3321П

328

Усього по групі 332

329

Усього по розділу 33

330

3411П

331

3412П

332

3413П

333

Усього по групі 341

334

3421П

335

3422П

336

Усього по групі 342

337

Усього по розділу 34

338

3511П

339

3512П

340

3515П

341

3516П

342

Усього по групі 351

343

3521П

344

3522П

345

3523П

346

3524П

347

3525П

348

3526П

349

Усього по групі 352

350

3531П

351

3532П

352

3534П

353

Усього по групі 353

354

3541П

355

3542П

356

3543П

357

3544П

358

3545П

359

3546П

360

Усього по групі 354

361

3551П

362

3552П

363

3553П

364

3554П

365

Усього по групі 355

366

Усього по розділу 35

367

3611П

368

3612П

369

3614П

370

3616П

371

Усього по групі 361

372

3621П

373

3622П

374

3624П

375

3626П

376

Усього по групі 362

377

Усього по розділу 36

378

3711П

379

3712П

380

3713П

381

3714П

382

3715П

383

3716П

384

3717П

385

3718П

386

3719П

387

Усього по групі 371

388

3721П

389

3722П

390

Усього по групі 372

391

3731П

392

3732П

393

3733П

394

3734П

395

Усього по групі 373

396

3741П

397

Усього по групі 374

398

3751П

399

3752П

400

3753П

401

3754П

402

3755П

403

3756П

404

Усього по групі 375

405

3761П

406

Усього по групі 376

407

Усього по розділу 37

408

3811П

409

3812П

410

Усього по групі 381

411

3821П

412

Усього по групі 382

413

3891П

414

3892П

415

Усього по групі 389

416

Усього по розділу 38

417

3911П

418

Усього по групі 391

419

3921П

420

3922П

421

Усього по групі 392

422

3931П

423

Усього по групі 393

424

3991П

425

3992П

426

3993П

427

3994П

428

Усього по групі 399

429

Усього по розділу 39

430

Клас 4

431

4111П

432

4112П

433

Усього по групі 411

434

4121П

435

4122П

436

Усього по групі 412

437

Усього по розділу 41

438

4211П

439

4212П

440

Усього по групі 421

441

4221П

442

4222П

443

4223П

444

4224П

445

Усього по групі 422

446

4231П

447

4232П

448

4233П

449

4234П

450

Усього по групі 423

451

4241П

452

4242П

453

4243П

454

4244П

455

Усього по групі 424

456

4251П

457

4252П

458

4253П

459

4254П

460

Усього по групі 425

461

Усього по розділу 42

462

4311П

463

4312П

464

Усього по групі 431

465

4321П

466

4322П

467

Усього по групі 432

468

Усього по розділу 43

469

4411П

470

4412П

471

Усього по групі 441

472

4421П

473

4422П

474

4423П

475

Усього по групі 442

476

4431П

477

4432П

478

Усього по групі 443

479

4441П

480

4442П

481

Усього по групі 444

482

4451П

483

4452П

484

4453П

485

4455П

486

4456П

487

Усього по групі 445

488

4461П

489

4462П

490

4465П

491

4466П

492

Усього по групі 446

493

4471П

494

Усього по групі 447

495

Усього по розділу 44

496

4611П

497

4612П

498

Усього по групі 461

499

4621П

500

4622П

501

Усього по групі 462

502

Усього по розділу 46

503

4999П

504

Усього по групі 499

505

Усього по розділу 49

506

Пасиви - усього

507

Клас 7

508

7111А

509

Усього по групі 711

510

7121А

511

7122А

512

Усього по групі 712

513

7131А

514

7132А

515

Усього по групі 713

516

Усього по розділу 71

517

7211А

518

Усього по групі 721

519

7221А

520

7222А

521

Усього по групі 722

522

7231А

523

7232А

524

Усього по групі 723

525

Усього по розділу 72

526

7921А

527

Усього по групі 792

528

Усього по розділу 79

529

Клас 6

530

6911КП

531

Усього по групі 691

532

Усього по розділу 69

533

Клас 5

534

5111А

535

5112А

536

Усього по групі 511

537

5121А

538

5122А

539

Усього по групі 512

540

Усього по розділу 51

541

5911А

542

Усього по групі 591

543

Усього по розділу 59

544

Активи - усього

545

Клас 6

546

6111П

547

6112П

548

6113П

549

6114П

550

Усього по групі 611

551

6121П

552

6122П

553

6123П

554

6124П

555

Усього по групі 612

556

Усього по розділу 61

557

6211П

558

Усього по групі 621

559

6221П

560

Усього по групі 622

561

Усього по розділу 62

562

6411П

563

6412П

564

6413П

565

Усього по групі 641

566

6421П

567

6422П

568

Усього по групі 642

569

Усього по розділу 64

570

Клас 7

571

7131П

572

7132П

573

Усього по групі 713

574

Усього по розділу 71

575

7231П

576

7232П

577

Усього по групі 723

578

Усього по розділу 72

579

7911КА

580

Усього по групі 791

581

7921П

582

Усього по групі 792

583

Усього по розділу 79

584

Клас 5

585

5111П

586

5112П

587

Усього по групі 511

588

5121П

589

5122П

590

Усього по групі 512

591

Усього по розділу 51

592

5911П

593

Усього по групі 591

594

Усього по розділу 59

595

Пасиви - усього

596

Доходи бюджету - усього

597

Видатки бюджету - усього

598

Результат бюджету - усього

599

Управлінський облік

600

8 клас

601

8211А

602

8212А

603

8213А

604

8214А

605

8215А

606

8216А

607

Усього по групі 821

608

8221А

609

8222А

610

Усього по групі 822

611

8241А

612

8242А

613

Усього по групі 824

614

8251А

615

8252А

616

Усього по групі 825

617

Усього по розділу 82

618

8311А

619

8312А

620

Усього по групі 831

621

8321А

622

8322А

623

Усього по групі 832

624

Усього по розділу 83

625

8511А

626

8512А

627

Усього по групі 851

628

8521А

629

8522А

630

Усього по групі 852

631

Усього по розділу 85

632

8621А

633

Усього по групі 862

634

8651А

635

Усього по групі 865

636

8661А

637

Усього по групі 866

638

8681А

639

Усього по групі 868

640

Усього по розділу 86

641

8711А

642

8712А

643

8713А

644

8714А

645

Усього по групі 871

646

8731А

647

8732А

648

Усього по групі 873

649

8751А

650

8752А

651

8753А

652

Усього по групі 875

653

8781А

654

8782А

655

8783А

656

Усього по групі 878

657

8791А

658

8792А

659

8793А

660

Усього по групі 879

661

Усього по розділу 87

662

8921КП

663

Усього по групі 892

664

Усього по розділу 89

665

Активи - усього

666

8 клас

667

8111П

668

8112П

669

8113П

670

8114П

671

8115П

672

8116П

673

8118П

674

Усього по групі 811

675

8121П

676

8122П

677

8123П

678

8124П

679

8125П

680

8126П

681

8127П

682

Усього по групі 812

683

8141П

684

8142П

685

8143П

686

8144П

687

Усього по групі 814

688

Усього по розділу 81

689

8411П

690

8412П

691

Усього по групі 841

692

8421П

693

8422П

694

Усього по групі 842

695

Усього по розділу 84

696

8611П

697

Усього по групі 861

698

8631П

699

Усього по групі 863

700

8641П

701

Усього по групі 864

702

8671П

703

Усього по групі 867

704

Усього по розділу 86

705

8721П

706

8722П

707

8723П

708

8724П

709

8725П

710

8726П

711

8727П

712

8728П

713

Усього по групі 872

714

8741П

715

8742П

716

8743П

717

8744П

718

8745П

719

8746П

720

8747П

721

8748П

722

Усього по групі 874

723

8761П

724

8762П

725

8763П

726

Усього по групі 876

727

8771П

728

8772П

729

8773П

730

Усього по групі 877

731

Усього по розділу 87

732

8811П

733

Усього по групі 881

734

Усього по розділу 88

735

8911КА

736

Усього по групі 891

737

Усього по розділу 89

738

Пасиви - усього

739

Позабалансовий облік

740

9 клас

741

9311А

742

9312А

743

9313А

744

9314А

745

Усього по групі 931

746

9321А

747

9322А

748

9323А

749

9324А

750

Усього по групі 932

751

9331А

752

9332А

753

9333А

754

9334А

755

Усього по групі 933

756

9341А

757

9342А

758

9343А

759

9344А

760

Усього по групі 934

761

Усього по розділу 93

762

9511А

763

9512А

764

9513А

765

9514А

766

9515А

767

Усього по групі 951

768

9521А

769

9522А

770

9523А

771

9524А

772

9525А

773

Усього по групі 952

774

9531А

775

Усього по групі 953

776

9541А

777

9542А

778

9543А

779

9544А

780

Усього по групі 954

781

9551А

782

Усього по групі 955

783

Усього по розділу 95

784

9811А

785

9812А

786

9813А

787

9814А

788

9815А

789

9816А

790

9817А

791

9818А

792

Усього по групі 981

793

9821А

794

9822А

795

9823А

796

Усього по групі 982

797

9831А

798

9832А

799

9833А

800

9834А

801

9835А

802

Усього по групі 983

803

9841А

804

Усього по групі 984

805

9851А

806

Усього по групі 985

807

Усього по розділу 98

808

9921КП

809

Усього по групі 992

810

9931А

811

Усього по групі 993

812

Усього по розділу 99

813

Активи - усього

814

Клас 9

815

9011П

816

9012П

817

Усього по групі 901

818

9071П

819

9072П

820

9073П

821

9074П

822

9075П

823

9076П

824

Усього по групі 907

825

9081П

826

9082П

827

9083П

828

9084П

829

9085П

830

9086П

831

9087П

832

9088П

833

Усього по групі 908

834

9091П

835

Усього по групі 909

836

Усього по розділу 90

837

9111П

838

9112П

839

9113П

840

9114П

841

9115П

842

9116П

843

9117П

844

9118П

845

Усього по групі 911

846

9121П

847

9122П

848

9123П

849

9124П

850

9125П

851

9126П

852

9127П

853

9128П

854

Усього по групі 912

855

9131П

856

9132П

857

9133П

858

9134П

859

9135П

860

9136П

861

9137П

862

9138П

863

Усього по групі 913

864

9141П

865

9142П

866

9143П

867

9144П

868

9145П

869

9146П

870

9147П

871

9148П

872

Усього по групі 914

873

9151П

874

9152П

875

9153П

876

9154П

877

9155П

878

9156П

879

9157П

880

9158П

881

Усього по групі 915

882

9161П

883

9162П

884

9163П

885

9164П

886

9165П

887

9166П

888

9167П

889

9168П

890

Усього по групі 916

891

9171П

892

9172П

893

9173П

894

Усього по групі 917

895

9181П

896

9182П

897

9183П

898

Усього по групі 918

899

Усього по розділу 91

900

9211П

901

9212П

902

9213П

903

9214П

904

9215П

905

9216П

906

9217П

907

9218П

908

Усього по групі 921

909

9221П

910

9222П

911

9223П

912

9224П

913

9225П

914

9226П

915

9227П

916

9228П

917

Усього по групі 922

918

9251П

919

Усього по групі 925

920

9261П

921

9262П

922

9263П

923

9264П

924

9265П

925

9266П

926

9267П

927

9268П

928

Усього по групі 926

929

9271П

930

9272П

931

9273П

932

9274П

933

9275П

934

9276П

935

9277П

936

9278П

937

Усього по групі 927

938

Усього по розділу 92

939

9411П

940

9412П

941

9413П

942

9414П

943

9415П

944

9416П

945

Усього по групі 941

946

9421П

947

9422П

948

9423П

949

9424П

950

9425П

951

9426П

952

Усього по групі 942

953

9499П

954

Усього по розділу 94

955

9611П

956

Усього по групі 961

957

9621П

958

9622П

959

9623П

960

9624П

961

9625П

962

9626П

963

Усього по групі 962

964

9631П

965

9632П

966

9633П

967

9634П

968

Усього по групі 963

969

9641П

970

Усього по групі 964

971

Усього по розділу 96

972

9711П

973

9712П

974

9713П

975

9714П

976

Усього по групі 971

977

9721П

978

9722П

979

9723П

980

9724П

981

Усього по групі 972

982

9731П

983

9732П

984

9733П

985

9734П

986

Усього по групі 973

987

9741П

988

9742П

989

9743П

990

9744П

991

Усього по групі 974

992

Усього по розділу 97

993

9911КА

994

Усього по групі 991

995

9931П

996

Усього по групі 993

997

Усього по розділу 99

998

Пасиви - усього

____________
* у річному звіті наводяться суми до річного заключення рахунків.
** заповнюється при складанні річного звіту

Керівник органу Державної казначейської служби України

___________
(підпис)

________________________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу Державної казначейської служби України

___________
(підпис)

________________________
(ініціали і прізвище)


Додаток 5
до наказу
Державної казначейської служби України
01.03.2017  № 67

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо звірки окремих показників Сальдового балансу рахунків із показниками інших форм бюджетної звітності про виконання державного бюджету


з/п

Показники Сальдового балансу рахунків, що зіставляються

Порівняльні показники

1

Рядок 343 плюс рядок 345 плюс рядок 347 плюс 367, графа 3 і 4

Підрозділ II.1 розділу II форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графи 6 та 9 плюс частина III.1.1 підрозділу III.1 розділу III форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 5 і 8

2

Рядок 344 плюс рядок 346 плюс рядок 348 плюс рядок 368 плюс рядок 369 плюс рядок 370, графа 3 і 4

Підрозділ II.2 розділу II форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 6 і 14 плюс частина III.1.2 підрозділу III.1 розділу III форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 5 і 8

3

Рядок 508, графа 4

Підрозділ II.1 розділу II форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 8

4

Рядок 510 плюс рядок 511, графа 4

Підрозділ II.2 розділу II форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 11

5

Рядок 511, графа 4

Підрозділ II.2 розділу II форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 12

6

Рядок 513, графа 4

Частина III.1.1 підрозділу III.1 розділу III форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 7

7

Рядок 514, графа 4

Частина III.1.2 підрозділу III.1 розділу III форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 7

8

Рядок 546, графа 4

Розділ I форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 4

9

Рядок 547, графа 4

Розділ I форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 6 за вирахуванням суми рядків 25010000, 25020000 та 41032400

10

Рядок 549, графа 4

Розділ I форми № 2м(к)дб, графа 6 сума рядків 25010000, 25020000 та 41032400

11

Рядок 571, графа 4

Підрозділ III.2 розділу III форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 5

12

Рядок 572, графа 4

Підрозділ III.2 розділу III форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 7

13

Рядки 667 плюс рядок 671 плюс рядок 689, графа 4

Підрозділ II.1 розділу II форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 7 плюс Частина III.1.1 підрозділу III.1 розділу III форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 6

14

Рядки 668 плюс рядок 672 плюс рядок 690, графа 4

Частина II.2.3 підрозділу II.2 розділу II форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 9 плюс Частина III.1.2 підрозділу III.1 розділу III форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 6

15

Рядок 743, графа 4

рядок "Усього" розділ I форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 3

16

Рядок 744, графа 4

рядок "Усього" розділ I форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 5 за вирахуванням суми рядків 2500000

17

Рядок 904, графа 4

Підрозділ II.1 розділу II форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 4 плюс Частина III.1.1 підрозділу III.1 розділу III форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 4 плюс Підрозділ III.2 розділу III форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 4

18

Рядок 905, графа 4

Підрозділ II.2 розділу II форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 4 плюс Частина III.1.2 підрозділу III.1 розділу III форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 4 плюс Підрозділ III.2 розділу III форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 6

19

Рядок 941, графи 3 і 4

Розділ I форми № 7дб, рядок "Усього", графа 13 плюс розділ II форми № 7дб, рядок "Усього", графа 8 (в частині загального фонду)

20

Рядок 942, графи 3 і 4

Розділ I форми № 7дб, рядок "Усього", графа 13 плюс розділ II форми № 7дб, рядок "Усього", графа 8 (в частині спеціального фонду)

{Текст взято з сайту Казначейства України http://www.treasury.gov.ua}вгору