Про проведення інвентаризації
Мінвуглепром України (з2005р.); Наказ від 02.03.201067
Документ v0067644-10, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 02.04.2010, підстава - v0102644-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.03.2010 N 67
{ Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства
вугільної промисловості
N 102 ( v0102644-10 ) від 02.04.2010 }
Про проведення інвентаризації

Керуючись ст. 10 Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 N 996-XIV ( 996-14 ),
Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних
активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і
документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства
фінансів України від 11.08.94 N 69 ( z0202-94 ) (державна
реєстрація 26.08.94 за N 202/412), Інструкцією з інвентаризації
матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу
бюджетних установ, затвердженою наказом Головного управління
Державного казначейства України від 30.10.98 N 90 ( z0728-98 )
(державна реєстрація 16.11.98 за N 728/3168), Н А К А З У Ю:
Провести інвентаризацію основних засобів,
товарно-матеріальних цінностей, малоцінних та швидкозношувальних
предметів в експлуатації, що знаходяться на балансі Мінвуглепрому
станом на 01.03.2010 р.
Створити інвентаризаційну комісію, у складі:
Корзун А.В. - заступник Міністра, голова комісії;
Афонін Д.О. - начальник відділу претензійно-позовної
роботи Управління юридичного
забезпечення;
Дем'яненко І.В. - провідний спеціаліст відділу соціальної
інфраструктури та господарського
забезпечення Департаменту кадрової та
соціальної політики;
Коцюба І.В. - начальник сектору бюджетного
фінансування Управління бухгалтерського
обліку, звітності та бюджетного
фінансування;
Колотій М.П. - головний спеціаліст відділу соціальної
інфраструктури та господарського
забезпечення Департаменту кадрової та
соціальної політики - матеріально
відповідальна особа;
Стефанцова Н.І. - головний спеціаліст сектору
бухгалтерського забезпечення
центрального апарату Управління
бухгалтерського обліку, звітності та
бюджетного фінансування.
Інвентаризацію основних засобів і нематеріальних активів,
товарно-матеріальних цінностей, малоцінних та швидкозношувальних
предметів в експлуатації розпочати 01.03.2010 р. та закінчити
01.04.2010 р. Протоколи інвентаризації подати голові комісії
Корзуну А.В. у місячний строк після закінчення інвентаризації.
Контроль за виконанням цього наказу покласти на
першого заступника Міністра Офіцерова С.П.
Міністр В.І.Полтавецьвгору