Про посилення боротьби з реалізацією на внутрішньому ринку незаконно ввезених (виготовлених) товарів
Мінекономіки, Мінфін України, ДПА України [...]; Наказ від 29.03.200167/305/181/286/404/3
Документ v0067557-01, поточна редакція — Прийняття від 29.03.2001

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА
СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 67/305/181/286/404/3 від 29.03.2001

Про посилення боротьби з реалізацією на внутрішньому
ринку незаконно ввезених (виготовлених) товарів

На виконання пункту 14 розділу IV Програми протидії
контрабанді та реалізації на внутрішньому ринку незаконно ввезених
товарів на 2000-2001 роки, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 26 жовтня 2000 р. N 1608 ( 1608-2000-п ), з
метою виявлення фактів продажу на внутрішньому ринку незаконно
ввезених (виготовлених) товарів, Н А К А З У Є М О:
1. Республіканському комітету з торгівлі та захисту прав
споживачів Автономної Республіки Крим, управлінням з питань
торгівлі та побутового обслуговування населення
обл-,міськдержадміністрацій, державним податковим адміністраціям в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
обласним, головному Київському та Севастопольському міським
управлінням у справах захисту прав споживачів. Державному
департаменту регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну
Міністерства фінансів України та територіальним органам
Держалкогольтютюну Міністерства фінансів України, регіональним
митницям розробити та затвердити на II півріччя 2001 року плани
комплексних заходів, спрямованих на посилення контролю з боку
місцевих органів виконавчої влади за реалізацією на споживчому
ринку незаконно ввезених (виготовлених) товарів, передбачивши: проведення комплексних перевірок підприємств оптової і
роздрібної торгівлі, громадського харчування, ринків, та
дрібнороздрібної торговельної мережі, з урахуванням вимог Указу
Президента України від 23.07.98 N 817/98 ( 817/98 ) "Про деякі
заходи з дерегулювання підприємницької діяльності"; виявлення підпільних складів, цехів, інших місць зберігання
контрабандних та незаконно ввезених товарів; виявлення, за наявності відповідної інформації, шляхом
зустрічних перевірок каналів надходження в торговельну мережу
продукції, під виглядом конфіскованої, та законність торговельних
операцій з нею; проведення інших заходів (з урахуванням місцевих умов). 2. Відповідним управлінням Міністерства економіки України,
Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації
України, Державної податкової адміністрації України, Державної
митної служби України, Державного департаменту регулювання
виробництва та обігу алкоголю і тютюну Міністерства фінансів
України, Аитимонопольного комітету України та їх регіональним
підрозділам започаткувати в поточному році просвітницьку роботу
через засоби масової інформації та організувати регулярне
проведення "круглих столів", з метою роз'яснення змісту
законодавства, суті заходів держави щодо боротьби з контрабандою
та реалізацією на внутрішньому ринку незаконно ввезених
(виготовлених) товарів, неправомірного використання чужого імені,
фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, інших
позначень, назв місць походження товарів, що може призвести до
змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта. 3. Республіканському комітету з торгівлі та захисту прав
споживачів Автономної Республіки Крим, управлінням з питань
торгівлі та побутового обслуговування населення
обл-,міськдержадміністрації, державним податковим адміністраціям в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
обласним, головному Київському та Севастопольському міським
управлінням у справах захисту прав споживачів, територіальним
органам Державного департаменту регулювання виробництва та обігу
алкоголю і тютюну Міністерства фінансів України, регіональним
митницям: щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом,
направляти центральним органам виконавчої влади, згідно з
підпорядкованістю, узагальнену інформацію про наслідки перевірок
та вжиті за їх результатами заходи, а також надавати пропозиції
стосовно внесення змін і доповнень до діючих нормативно-правових
актів, спрямованих на підвищення ефективності боротьби з
незаконним переміщенням через митний кордон товарів та їх
реалізацією на внутрішньому ринку. 4. Державному комітету стандартизації, метрологій та
сертифікації України, Державній податковій адміністрації України,
Державній митній службі України, Антимонопольному комітету
України, Міністерству фінансів України, щокварталу до 10 числа
місяця, що настає за звітним періодом, надавати Міністерству
економіки України узагальнену інформацію за звітами регіональних
підрозділів, згідно з додатком, для подальшого інформування
Кабінету Міністрів України. 5. Антимонопольному комітету України за фактами
неправомірного використання чужого імені, фірмового найменування,
знаків для товарів і послуг, інших позначень, назв місць
походження товарів, виявленими у ході комплексних перевірок,
вживати заходів щодо припинення таких порушень відповідно до своєї
компетенції. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра економіки України Гончарука А.І., заступника Міністра
фінансів України Регурецького В.В., заступника Голови Державної
митної служби України Дьоміна Ю.М., першого заступника Голови
Державної податкової адміністрації України Жвалюка В.Р.,
заступника Голови Державного комітету стандартизації, метрології
та сертифікації України Буряка Л.В., заступника Голови
Антимонопольного комітету України Мельниченка О.І.
Виконуючий обов'язки Міністра В.Кальник
Міністр фінансів України І.Мітюков
Голова Державного комітету стандартизації, П.Кабан
метрології та сертифікації України
Голова Державної митної служби України Ю.Соловков
Голова Антимонопольного комітету України О.Завада

Погоджено: Державний комітет України з О.Кужель
питань регуляторної політики
та підприємництва

ДОДАТОК
до наказу Міністерства економіки України,
Міністерства фінансів України, Державного
комітету стандартизації, метрології та
сертифікації України, Державної податкової
адміністрації України, Державної митної
служби України, Антимонопольного комітету
України
29.03.2001 N 67/305/181/286/404/3
------------------------------------------------------------------ | N | Показники | Усього | |п.п.| | | |----+--------------------------------------------------+--------| |1. |Кількість перевірених суб'єктів підприємницької | | | |діяльності - | | |----+--------------------------------------------------+--------| | |усього | | |----+--------------------------------------------------+--------| | |у тому числі оптової торгівлі | | |----+--------------------------------------------------+--------| | |роздрібної торгівлі | | |----+--------------------------------------------------+--------| |2. |Кількість підприємств, у яких установлено факти | | | |реалізації (зберігання) контрабандних та незаконно| | | |ввезених товарів - | | |----+--------------------------------------------------+--------| | |усього | | |----+--------------------------------------------------+--------| | |у тому числі оптової тогівлі | | |----+--------------------------------------------------+--------| | |роздрібної торгівлі | | |----+--------------------------------------------------+--------| |3. |Кількість виявлених "цехів", що виробляють | | | |фальсифіковану, контрафактну продукцію (зазначивши| | | |асортимент) | | |----+--------------------------------------------------+--------| |4. |Інші порушення | | |----+--------------------------------------------------+--------| |5. |За результатами перевірок: | | |----+--------------------------------------------------+--------| | |притягнуто до адміністративної відповідальності: | | |----+--------------------------------------------------+--------| | |осіб; | | |----+--------------------------------------------------+--------| | |накладено адмінштрафів (тис.гривен) | | |----+--------------------------------------------------+--------| | |застосовано фінансових санкцій (тис.гривен) | | |----+--------------------------------------------------+--------| | |порушено кримінальних справ | | |----+--------------------------------------------------+--------| | |тимчасово припинено діяльність підприємств | | | |(одиниць) | | |----+--------------------------------------------------+--------| | |кількість скасованих ліцензій - усього | | |----+--------------------------------------------------+--------| | |у тому числі: | | |----+--------------------------------------------------+--------| | |на оптову торгівлю алкогольними напоями | | |----+--------------------------------------------------+--------| | |на оптову торгівлю тютюновими виробами | | |----+--------------------------------------------------+--------| | |на роздрібну торгівлю алкогольними напоями | | |----+--------------------------------------------------+--------| | |на роздрібну торгівлю тютюновими виробами | | |----+--------------------------------------------------+--------| | |інші заходи впливу. | | |----+--------------------------------------------------+--------| |6 |Робота із засобами масової інформації: | | |----+--------------------------------------------------+--------| | |"круглі столи" | | |----+--------------------------------------------------+--------| | |виступи на телебаченні та радіо | | |----+--------------------------------------------------+--------| | |публікації в пресі. | | ------------------------------------------------------------------вгору