Документ v0067414-14, поточна редакція — Редакція від 30.12.2014, підстава - v0174750-14

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

04.12.2014  № 67

{Зміни погоджено Наказом Державної судової адміністрації
№ 174 від 30.12.2014}

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України - голови Комітету адміністрування та організаційного забезпечення діяльності суду Алейнікова Г.І. щодо внесення змін до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30 (із змінами), погодженого Державною судовою адміністрацією України 26 листопада 2010 року (далі - Положення про автоматизовану систему документообігу суду), відповідно до статті 113, частини п'ятої статті 127 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із наступними змінами), Рада суддів України ВИРІШИЛА:

1. Інформацію члена Ради суддів України - голови Комітету адміністрування та організаційного забезпечення діяльності суду Алейнікова Г.І. щодо внесення змін до Положення про автоматизовану систему документообігу суду взяти до відома.

2. Внести зміни до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, що додаються.

3. Доручити Державній судовій адміністрації України розмістити на офіційному веб-порталі судової влади України та направити судам загальної юрисдикції для використання в роботі зміни до Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

Секретар Ради суддів України

А.М. Марцинкевич
Додаток
до рішення Ради суддів України
04.12.2014  № 67

ПОГОДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
_______________ 2014 року № ___

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради суддів України
4.12.2014 № 67

ЗМІНИ
до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30
зі змінами, внесеними рішеннями Ради суддів України
від 24 грудня 2010 року № 33,
від 21 січня 2011 року № 4,
від 24 червня 2011 року № 28,
від 23 грудня 2011 року № 70,
від 25 травня 2012 року № 26,
від 26 жовтня 2012 року № 60,
від 21 грудня 2012 року № 85,
від 25 січня 2013 року № 2,
від 06 листопада 2014 року № 51

Пункт 3.3 доповнити абзацом восьмим такого змісту:

"у разі призначення судді членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з моменту прийняття компетентним органом рішення про призначення;".

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим.

{Текст взято з сайту "Судова влада України" http://court.gov.ua}вгору