Документ v0065581-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.03.2010, підстава - v0146581-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.02.2008 N 65
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
промислової політики
N 146 ( v0146581-10 ) від 19.03.2010 }
Щодо створення постійно діючої Ліцензійної комісії з питань ліцензування, виробництва хімічних джерел струму, надання
погодження на заготівлю та утилізацію відпрацьованих хімічних
джерел струму
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
промислової політики
N 547 ( v0547581-09 ) від 12.08.2009 }
{ У назві та тексті Наказу слово "імпорт" виключено на
підставі Наказу Міністерства промислової політики
N 547 ( v0547581-09 ) від 12.08.2009 }

На виконання вимог Законів України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" від 01.06.2000 N 1775 ( 1775-14 ),
"Про хімічні джерела струму" від 23.02.2006 N 3503-IV ( 3503-15 )
Н А К А З У Ю:
1. Створити в Мінпромполітики України постійно діючу
Ліцензійну комісію з питань ліцензування, виробництва хімічних
джерел струму, надання погодження на заготівлю та утилізацію
відпрацьованих хімічних джерел струму (далі - Комісії) у складі:
Севернюк В.В. - заступник Міністра, голова Комісії;
Грищенко С.Г. - заступник Міністра, заступник голови
Комісії;
Шинкаренко П.С. - начальник Управління кольорової металургії
та вторинних металів, член Комісії;
Кошкін В.А. - заступник начальника Управління кольорової
металургії та вторинних металів, член
Комісії;
Ярмульська О.В. - начальник відділу Управління кольорової
металургії та вторинних металів, член
Комісії;
Дірявка О.А. - головний спеціаліст Управління кольорової
металургії та вторинних металів, член та
секретар Комісії;
Кудринський В.Г. - головний спеціаліст Департаменту
зовнішньоекономічних зв'язків, член
Комісії;
Куришева Л.В. - головний спеціаліст Управління юридичного
забезпечення, член Комісії;
Верьовкін М.Ю. - співробітник Служби безпеки України (за
згодою), член Комісії;
Камінський В.В. - співробітник Міністерства внутрішніх справ
України (за згодою), член Комісії.
2. Створити при Комісії експертну раду у складі:
Гізенко М.В. - генеральний директор концерну
"Укркольормет" (за згодою);
Ковальчук В.П. - президент української асоціації виробників
хімічних джерел струму "ХДС України" (за
згодою).
3. Затвердити Положення про постійно діючу Ліцензійну комісію
з питань ліцензування, виробництва хімічних джерел струму, надання
погодження на заготівлю та утилізацію відпрацьованих хімічних
джерел струму", що додається.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Севернюка В.В.
Міністр В.С.Новицький

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
промислової політики
України
04.02.2008 N 65

ПОЛОЖЕННЯ
про постійно діючу Ліцензійну комісію
з питань ліцензування, виробництва
хімічних джерел струму, надання погодження
на заготівлю та утилізацію відпрацьованих
хімічних джерел струму
{ У назві та тексті Положення слово "імпорт" виключено на
підставі Наказу Міністерства промислової політики
N 547 ( v0547581-09 ) від 12.08.2009 }

1. Загальні положення
1.1. Постійно діюча Ліцензійна комісія з питань ліцензування,
виробництва хімічних джерел струму, надання погодження на
заготівлю та утилізацію відпрацьованих хімічних джерел струму
(далі - Комісія) є постійно діючим органом Міністерства
промислової політики України, який аналізує і систематизує
організацію роботи з вищезазначених питань та забезпечує
відповідну методологічну і нормативно-правову базу для їх
вирішення, а також забезпечує провадження державної політики у
сфері господарської діяльності з виробництва хімічних джерел
струму.
1.2. Комісія приймає рішення щодо видачі, переоформлення та
анулювання ліцензій тощо по виробництву хімічних джерел струму у
встановленому законодавством порядку та надає погодження на
заготівлю та утилізацію відпрацьованих хімічних джерел струму.
1.3. Основною метою роботи Комісії є забезпечення дотримання
вимог чинного законодавства у сфері господарської діяльності з
виробництва хімічних джерел струму.
1.4. Комісія розглядає заяви, звернення та документи від
суб'єктів господарської діяльності та приймає рішення відповідно
до покладених на неї повноважень.
1.5. Комісія керується Законами України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ), "Про хімічні джерела струму" ( 3503-15 ), іншими
нормативними актами, рішеннями колегії Мінпромполітики України та
даним Положенням про Комісію.
1.6. При Комісії створюється експертна рада, до складу якої
входять спеціалісти виробничих об'єднань, асоціацій, спілок,
зокрема й спеціалізованих підприємств. Члени експертної ради
здійснюють попередній аналіз документів, що надійшли на розгляд
Комісії, відслідковують їх відповідність вимогам Законів України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), "Про хімічні джерела струму" ( 3503-15 ), нормативної
та технічної документації та надають свої пропозиції.
2. Права та обов'язки Комісії
2.1. Комісія складається із 10 осіб. У разі рівної кількості
голосів членів комісії вирішальним є голос головуючого.
2.2. До складу Комісії входять фахівці, перелік яких
затверджений наказом Мінпромполітики України.
2.3. Комісія має право проводити засідання та приймати
рішення при наявності на засіданні не менше ніж 50 відсотків її
складу.
2.4. Комісія збирається на своє засідання не рідше, ніж один
раз на місяць.
2.5. Членам Комісії не менш як за два робочі дні до
проведення засідання повідомляється час і місце проведення
засідання та питання, які виносяться на порядок денний.
2.6. До проведення засідання члени Комісії зобов'язані
ознайомитися та опрацювати матеріали, які виносяться на розгляд
Комісії.
2.7. Засідання Комісії проводяться під керівництвом голови
Комісії або його заступника.
2.8. Відсутність на засіданні членів Комісії можлива лише з
поважних причин.
2.9. За результатами засідання Комісія приймає рішення: - про видачу ліцензій (копій ліцензій) та про відмову у їх
видачі; - взяття до відома, що ліцензії є недійсними; - про видачу розпорядження про усунення порушень ліцензійних
умов; - про анулювання ліцензії та копії ліцензій; - про надання погодження на заготівлю та утилізацію
відпрацьованих джерел струму.
2.10. Рішення Комісії щодо видачі, переоформлення та
анулювання ліцензій оформляються протоколами, які затверджуються
заступником Міністра і є рішеннями органу ліцензування
обов'язковими до виконання.
3. Порядок організації роботи Комісії
3.1. Документи на отримання ліцензій, копій ліцензій,
переоформлення ліцензій на здійснення виробництва хімічних джерел
струму та на надання погодження на заготівлю та утилізацію
відпрацьованих джерел струму надходять від суб'єктів
підприємницької діяльності до Управління кольорової металургії та
вторинних металів, де перевіряється їх комплектність,
опрацьовуються членами Комісії, після чого виносяться на розгляд
Комісії.
Начальник Управління
кольорової металургії
та вторинних металів П.С.Шинкаренковгору