Документ v0064840-16, поточна редакція — Редакція від 07.02.2018, підстава - v0038840-18

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.03.2016  № 64

Про затвердження Змін до наказів Державної казначейської служби України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної казначейської служби
№ 36 від 06.02.2018
№ 38 від 07.02.2018}

З метою приведення Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України фінансової та бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 08 лютого 2012 року № 49, Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52, та Інструкції про складання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 53, у відповідність до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 "Про бюджетну класифікацію" НАКАЗУЮ:

{Пункт 1 втратив чинність в частині внесення змін в Наказ Державної казначейської служби № 53 від 13.02.2012 згідно з Наказом Державної казначейської служби № 38 від 07.02.2018}

1. Затвердити Зміни до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України фінансової та бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 08 лютого 2012 року № 49, Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52, та Інструкції про складання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 53 (далі - Зміни), що додаються.

2. Органам Державної казначейської служби України складати і подавати місячну, квартальну та річну звітність про виконання державного та місцевих бюджетів з урахуванням Змін:

починаючи зі звіту за лютий 2016 року - підпункт 1 пункту 1, підпункт 1, 2, 3, 5 пункту 2 Змін;

починаючи зі звіту за березень 2016 року - підпункт 2 пункту 1, підпункт 4а пункту 2, підпункт 1а, 2а, 3 пункту 3 Змін;

починаючи зі звіту за квітень 2016 року - підпункт 4б пункту 2, підпункт 1б, 2б пункту 3 Змін.

3. Департаменту консолідованої звітності (Шамрай Г.М.) складати і подавати місячну, квартальну та річну звітність про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя з урахуванням внесених змін.

4. Керівникам самостійних структурних підрозділів Державної казначейської служби України та начальникам головних управлінь Державної казначейської служби України в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України.

Голова

Т.Я. СлюзЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної казначейської
служби України
09.03.2016  № 64

ЗМІНИ
до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України фінансової та бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 08 лютого 2012 року № 49, Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52, та Інструкції про складання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 53

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Державної казначейської служби № 36 від 06.02.2018}

2. До Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52 (далі - Інструкція № 52), внести такі зміни:

1) у підпункті 4.1.5 пункту 4.1 розділу IV:

у абзаці четвертому слова, цифри та знаки "та 3616 "Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету" вилучити;

у абзаці дванадцятому після слів, цифр та знаків "та 3616 "Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету" доповнити словами та знаками "(при складанні річного звіту не повинно бути залишків на рахунку)";

2) пункт 4.5 розділу IV доповнити абзацом такого змісту:

"Разом із Сальдовим балансом рахунків подається Інформація щодо залишків на балансових рахунках (додаток 12 до Інструкції).";

3) абзац другий підпункту 4.6.1 пункту 4.6 розділу IV вилучити.

У зв'язку з цим абзаци третій - десятий вважати абзацами другим - дев'ятим відповідно;

4) у розділі I "Доходи" Звіту про виконання державного бюджету (додаток 1 до Інструкції № 52):

а) коди 14021100 "Скраплений газ", 14021600 "Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва", 14021700 "Бензин моторний для автомобілів" та 14021800 "Інші нафтопродукти" вилучити;

після коду 14021300 "Електрична енергія" доповнити кодами 14021900 "Пальне" та 14022000 "Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва";

б) коди 14031100 "Скраплений газ", 14031600 "Інші підакцизні товари іноземного виробництв", 14031700 "Бензин моторний для автомобілів" та 14031800 "Інші нафтопродукти" вилучити;

після коду 14031000 "Кузови для моторних транспортних засобів" доповнити кодами 14031900 "Пальне" та 14032000 "Інші підакцизні товари іноземного виробництва";

5) доповнити додатком 12, що додається.

{Пункт 3 втратив чинність на підставі Наказу Державної казначейської служби № 38 від 07.02.2018}

Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку, звітності та розвитку
Державної казначейської
служби України


Л.І. ЛитвиненкоДодаток 12
до Інструкції про складання органами
Державної казначейської служби
України звітності про виконання
державного бюджету

ІНФОРМАЦІЯ
щодо залишків на балансових рахунках по ГУДКСУ ______________ області

станом на ______________

грн. коп.

Балансовий рахунок*

Залишок станом на 1-е число місяця, наступного за звітним (фактичні дані з АС "Є-Казна ДБ")

Залишок станом на 1-е число місяця, наступного за звітним, з урахуванням коригуючих операцій, відображених в обліку**

Різниця (гр. 3 - гр. 2)

Сума залишку, відображена у формах звіту

Різниця (гр. 5 - гр. 3)

Пояснення (до сум, наведених в гр. 4 та гр. 6)

1

2

3

4

5

6

7

3521

3522

3523

3524

3525

3526

3611

3612

3614

3616

5111

5112

6114

7111

7121

7122

7131

7132

__________
* Рядки та графи додатково не вводяться та не вилучаються
** Враховуються суми коригуючих операцій, які були відображені в обліку після закінчення звітного періоду, але відображені у звітності про виконання державного бюджету у звітному періоді.

Керівник органу Державної казначейської служби України

__________________
(підпис)

________________________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу Державної казначейської служби України

__________________
(підпис)

________________________
(ініціали і прізвище)

{Текст взято з сайту Казначейства України http://www.treasury.gov.ua}вгору