Документ v0064527-09, поточна редакція — Прийняття від 26.11.2009

                                                          
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙ
Н А К А З
26.11.2009 N 64

Про вдосконалення системи управління
майном підприємств та установ, що належать
до сфери управління Державного агентства
України з інвестицій та інновацій

Керуючись Законом України "Про управління об'єктами державної
власності" ( 185-16 ), Господарським кодексом України ( 436-15 ),
Методикою проведення інвентаризації об'єктів державної власності,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
30 листопада 2005 року N 1121 ( 1121-2005-п ), Порядком здійснення
контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної
власності та критеріїв визначення ефективності управління
об'єктами державної власності, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 19 червня 2007 року N 832 ( 832-2007-п ), з
метою вирішення питань, які пов'язані з управлінням майном
підприємств та установ, що належать до сфери управління Державного
агентства України з інвестицій та інновацій (далі -
Держінвестицій), Н А К А З У Ю:
1. Першим заступникам Голови, заступникам Голови,
Організаційно-аналітичному департаменту (Ю.Лупенко), Департаменту
інновацій (О.Хименко), Департаменту інвестицій (Р.Лукач),
Управлінню господарського, документального забезпечення та
контролю (В.Кендюшенко) та Відділу кадрової роботи (Л.Тарасенко)
до 7 грудня 2009 року та у подальшому у разі надходження
передавати на зберігання до Юридичного департаменту (В.Володін)
такі документи: - копії наказів Держінвестицій, оригінали або у разі їх
відсутності копії рішень посадових осіб Держінвестицій щодо
підприємств та установ, що належать до сфери управління
Держінвестицій (далі - підприємства та установи); - копії установчих документів, довідок про внесення до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців і рішень органів управління підприємств та
установ; - оригінали контрактів з керівниками підприємств та установ,
звітів про виконання умов контрактів з керівниками підприємств та
установ; - копії правочинів, стороною яких є підприємство або
установа.
2. Взяти до відома, що: - Юридичний департамент (В.Володін) забезпечує зберігання
наявних у Держінвестицій документів, зазначених у пункті 1 цього
наказу; - Управління фінансування та бухгалтерського обліку
(І.Ступаковська) забезпечує зберігання наявних у Держінвестицій
документів щодо фінансової звітності, фінансових планів
підприємств та установ, документів, пов'язаних із забезпеченням
здійснення бюджетного процесу щодо підприємств та установ, крім
передбачених окремим наказом Держінвестицій або дорученням Голови
випадків.
3. Юридичному департаменту (В.Володін) до 15 грудня 2009 року
підготувати проект наказу Держінвестицій щодо утворення постійно
діючої робочої групи з удосконалення системи управління майном
підприємств та установ.
4. Керівникам підприємств та установ визначити осіб,
відповідальних за збереження оригіналів установчих документів,
наказів, протоколів засідань та інших рішень органів управління
підприємства (установи) та до 21 грудня 2009 року забезпечити
подання інформації про зазначених у цьому пункті осіб до
Юридичного департаменту (В.Володін).
5. Керівникам підприємств та установ забезпечити подання до
Юридичного департаменту (В.Володін): 1) протягом місяця після прийняття рішення про інвентаризацію
майна відомостей про державне майно за формою, затвердженою
наказом Фонду державного майна України від 3 лютого 2006 року
N 197 ( z0380-06 ), з урахуванням Класифікатора державного майна,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від
15 березня 2006 року N 461 ( v0461224-06 ); 2) щокварталу до 25 числа місяця, що настає за звітним
кварталом, та до 15 лютого року, що настає за звітним, звітів про
виконання умов контракту з керівником підприємства (установи); 3) щокварталу протягом 30 днів після закінчення звітного
кварталу та до 1 квітня року, що настає за звітним: - некомерційних показників діяльності за формою згідно з
додатком 3 Методичних рекомендацій застосування критеріїв
визначення ефективності управління об'єктами державної власності,
затверджених наказом Міністерства економіки України від 20 вересня
2007 року N 314 ( v0314665-07 ) (далі - Методичні рекомендації); - показників стану активів та інвестиційно-інноваційної
діяльності за формою згідно з додатком 5 Методичних рекомендацій
( v0314665-07 ); - показників фінансової діяльності за формою згідно з
додатком 6 Методичних рекомендацій ( v0314665-07 ); - інформації щодо прийнятих підприємством (установою)
управлінських рішень за звітний період стосовно державного майна,
зокрема списання, передачі в оренду, лізинг, концесію, заставу,
укладення договорів про спільну та спільну інвестиційну
діяльність.
6. Керівникам підприємств, що належать до сфери управління
Держінвестицій, забезпечити подання до Держінвестицій: 1) до 15 грудня 2009 року та у подальшому до 15 червня року,
що передує плановому, проектів річних фінансового та
інвестиційного планів; 2) до 1 червня року, що передує плановому періоду, проекту
інвестиційного плану на середньострокову перспективу; 3) звітів про виконання фінансового плану за IV квартал
звітного року і звітний рік - до 20 лютого року, що настає за
звітним періодом, та за звітні квартали поточного року - до
15 квітня, 15 липня та 15 жовтня кожного звітного року, разом з
пояснювальною запискою щодо результатів діяльності та із
зазначенням за окремими факторами причин відхилень фактичних
показників від планових (у разі наявності); 4) до 30 січня року, що настає за звітним періодом, звітів
про виконання річного інвестиційного плану та інвестиційного плану
на середньострокову перспективу.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Л.Супрунвгору