Документ v0063414-18, поточна редакція — Прийняття від 26.10.2018

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

26.10.2018  № 63

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Комітету Ради суддів України з питань статусу суддів, дотримання прав працівників судів Діброви Г.І. про внесення змін в Положення про помічника судді, затвердженого рішенням Ради суддів України від 18 травня 2018 року № 21, відповідно до частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України ВИРІШИЛА:

Внести зміни до Положення про помічника судді, затвердженого рішенням Ради суддів України від 18 травня 2018 року № 21, що додаються.

Голова Ради суддів України

О. ТкачукДодаток
до рішення Ради суддів України
26.10.2018  № 63


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради суддів України
26.10.2018  № 63

ЗМІНИ
до Положення про помічника судді, затвердженого рішенням Ради суддів України від 18 травня 2018 року № 21

I. З абзацу 3 пункту 2 Положення виключити слово "поточне" та викласти у такій редакції:

"У виключних випадках додаткового помічника можуть мати секретар судової палати або судді, у яких найбільше судове навантаження."

II. Абзац 6 пункту 4 Положення викласти у такій редакції:

"Обов'язки помічника судді визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується керівником апарату суду за погодженням із зборами суддів відповідного суду.".

III. Абзац 2 пункту 5 Положення викласти у такій редакції:

"На помічника судді поширюється дія законодавства про працю, крім статей 39-1, 41-43-1 та 49-2 Кодексу законів про працю України.".

IV. В абзаці 8 пункту 8 Положення замінити слово "картки" на слово "справи" та викласти у такій редакції:

"На помічників судді, призначених на посади в апарат суду, службою управління персоналом суду ведуться особові справи.".

V. Підпункт 1 пункту 9 Положення виключити.

VI. Пункт 10 Положення викласти у такій редакції:

"Для осіб, які претендують на посаду помічника судді, може проводитися стажування з метою набуття ними практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей цих осіб, яке оформлюється відповідним договором про стажування.".

VII. З абзацу 2 пункту 11 Положення виключити слово "поточне" та викласти у такій редакції:

"Крім того, у зазначених випадках на такого (таких) помічника (помічників) судді може на певний строк у встановленому законом порядку покладатися виконання повноважень додаткового помічника іншого судді (суддів), у якого (яких) найбільше судове навантаження, про що на підставі подання відповідного судді та особистої заяви помічника судді видається наказ керівника апарату суду.".

{Текст взято з сайту Судової влади України http://www.court.gov.ua}вгору