Документ v0063224-12, поточна редакція — Прийняття від 13.01.2012

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
13.01.2012 N 63

Про затвердження уточненого плану
розміщення акцій ПАТ "Миколаївобленерго"
(код за ЄДРПОУ 23399393)

На виконання частини третьої статті 7 Закону України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ), розпоряджень Кабінету
Міністрів України від 11.04.2011 N 310-р ( 310-2011-р ) "Про
затвердження переліку енергогенеруючих і енергопостачальних
підприємств, державні пакети акцій яких підлягають продажу в
2011-2012 роках", від 22.06.2011 N 566 ( 566-2011-р ) "Про
погодження уточнених планів розміщення акцій енергогенеруючих та
енергопостачальних підприємств" (із змінами та доповненнями), з
метою реалізації Помісячного пооб'єктного плану-графіка
виставлення на продаж у 2012 році пакетів акцій енергогенеруючих і
енергопостачальних підприємств, затвердженого наказом ФДМУ від
12.01.2012 N 52, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити уточнений план розміщення акцій
ПАТ "Миколаївобленерго" згідно з додатком.
2. Встановити, що датою оцінки пакета акцій у розмірі 45%
статутного капіталу ПАТ "Миколаївобленерго", який підлягає продажу
за конкурсом з використанням відкритості пропонування ціни за
принципом аукціону, є 31 січня 2012 року.
3. Управлінню з питань оціночної діяльності забезпечити
проведення оцінки пакета акцій ПАТ "Миколаївобленерго" на дату,
встановлену п. 2 цього наказу.
4. Управлінню конкурсного продажу забезпечити продаж пакета
акцій ПАТ "Миколаївобленерго" згідно з уточненим планом розміщення
акцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Управління планування та пільгового продажу.
Голова Фонду О.Рябченко

Додаток
до наказу ФДМУ
13.01.2012 N 63
ЗАТВЕРДЖУЮ
О.Рябченко
13.01.2012

УТОЧНЕНИЙ ПЛАН
розміщення акцій (підприємства групи В)
ПАТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО",
створеного шляхом перетворення
державного підприємства
ДП "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"

Код за ЄДРПОУ 23399393 Загальна 158640000 шт.
кількість акцій
Статутний 39660000.00 грн. Номінальна 0.25 грн.
капітал вартість акції
--------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Спосіб | Термін розміщення | Акції |Частка | Не реалізовано | |продажу| розміщення |----------------------+--------------------| в СК, |----------------| | | | початок |закінчення|Кількість| Сумарна | % |Кількість|Частка| | | | | | штук | вартість,| | штук |в СК, | | | | | | | тис.грн. | | | % | |-------+--------------+-----------+----------+---------+----------+-------+---------+------| | 0. |(*) Закріплю- | | |39660001 |9915.00025|25.000 |39660001 |25.000| | |ється | | | | | | | | | |у державній | | | | | | | | | |власності | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+----------+---------+----------+-------+---------+------| | 0.1. |в т.ч. | | |39660001 |9915.00025|25.000 |39660001 |25.000| | |передано до | | | | | | | | | |холдингів | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+----------+---------+----------+-------+---------+------| |0.1.1. |НАК | | |39660001 |9915.00025|25.000 |39660001 |25.000| | |"ЕНЕРГЕТИЧНА | | | | | | | | | |КОМПАНІЯ | | | | | | | | | |УКРАЇНИ" | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+----------+---------+----------+-------+---------+------| | 4. |Пільговий |Реалізовано| |18290056 | 4572.514 |11.529 | | | | |продаж акцій | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+----------+---------+----------+-------+---------+------| | 4.1. |Працівникам |Реалізовано| | 6882960 | 1720.74 | 4.339 | | | | |підприємства, | | | | | | | | | |майно якого | | | | | | | | | |приватизується| | | | | | | | |-------+--------------+-----------+----------+---------+----------+-------+---------+------| |4.1.1. |- за |Реалізовано| | 3296000 | 824.0 | 2.078 | | | | |приватизаційні| | | | | | | | | |майнові | | | | | | | | | |сертифікати | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+----------+---------+----------+-------+---------+------| |4.1.2. |- за грошові |Реалізовано| | 3586960 | 896.74 | 2.261 | | | | |кошти та КС | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+----------+---------+----------+-------+---------+------| | 4.3. |Керівникам |Реалізовано| | 3640456 | 910.114 | 2.295 | | | | |підприємства, | | | | | | | | | |які мають | | | | | | | | | |право на | | | | | | | | | |додаткове | | | | | | | | | |придбання | | | | | | | | | |акцій | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+----------+---------+----------+-------+---------+------| | 4.6. |Керівництву |Реалізовано| | 7766640 | 1941.66 | 4.896 | | | | |підприємств за| | | | | | | | | |КС та ЖЧ | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+----------+---------+----------+-------+---------+------| | 5.1. |Продаж на |Реалізовано| |10232288 | 2558.072 | 6.450 | | | | |аукціонах | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+----------+---------+----------+-------+---------+------| |5.1.1. |- на |Реалізовано| |10232288 | 2558.072 | 6.450 | | | | |сертифікатних | | | | | | | | | |аукціонах за | | | | | | | | | |ПМС | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+----------+---------+----------+-------+---------+------| | 5.4. |Продаж акцій |Реалізовано| |19069655 |4767.41375|12.021 | | | | |через | | | | | | | | | |організаторів | | | | | | | | | |торгівлі | | | | | | | | | |цінними | | | | | | | | | |паперами | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+----------+---------+----------+-------+---------+------| |5.4.1. |- на фондових |Реалізовано| |14277608 | 3569.402 | 9.000 | | | | |біржах | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+----------+---------+----------+-------+---------+------| |5.4.2. |- у |Реалізовано| | 4792047 |1198.01175| 3.021 | | | | |позабіржових | | | | | | | | | |фондових | | | | | | | | | |торгівельних | | | | | | | | | |системах | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+----------+---------+----------+-------+---------+------| | 5.9. |(**) Продаж |30.09.2011 |31.12.2012|71388000 | 17847.0 |45.000 |71388000 |45.000| | |пакетів акцій | | | | | | | | | |за конкурсом | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+----------+---------+----------+-------+---------+------| | |РАЗОМ | Х | Х |158640000| 39660.0 |100.000|111048001|70.000| ---------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
(*) 25% плюс 1 акція
(**) Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за
принципом аукціону
Начальник Управління
планування
та пільгового продажу О.Андрущенко
Виконавець Д.Гончаренковгору