Документ v0062388-13, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 14.08.2013, підстава - v0523388-13

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

04.03.2013  № 62

{Наказ скасовано на підставі Наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій № 523 від 14.08.2013}

(з основної діяльності)

Про затвердження Положення про Експертну комісію ДСНС України з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій

Відповідно до підпункту 11 пункту 4 Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2013 року № 20, з метою забезпечення виконання повноважень ДСНС України щодо класифікації надзвичайних ситуацій НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Експертну комісію Державної служби України з надзвичайних ситуацій з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

М. БолотськихЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
04.03.2013 № 62

ПОЛОЖЕННЯ
про Експертну комісію Державної служби України з надзвичайних ситуацій з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій

1. Експертна комісія Державної служби України з надзвичайних ситуацій з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій (далі - Експертна комісія) створюється з метою забезпечення виконання повноважень Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - ДСНС України) з питань класифікації надзвичайних ситуацій (далі - НС).

2. У своїй діяльності Експертна комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України й Кабінету Міністрів України, Положенням про ДСНС України, нормативними актами з питань класифікації НС та цим Положенням.

3. Завданням Експертної комісії є прийняття рішень про визначення та затвердження рівнів та класів НС (у тому числі рішень щодо віднесення небезпечних подій до надзвичайних ситуацій) відповідно до нормативних актів з питань класифікації НС на підставі розгляду наданих матеріалів щодо виникнення, розвитку НС та ліквідації їх наслідків.

4. Експертною комісією здійснюється розгляд та визначення рівнів і класів НС шляхом планових засідань.

5. Планові засідання Експертної комісії проводяться щомісяця у період до 10 числа наступного за звітним періодом місяця.

6. Матеріали на планові щомісячні засідання готуються за формою, згідно з додатком, структурним підрозділом ДСНС України, відповідальним за моніторинг та облік НС у період до 7 числа наступного за звітним періодом місяця. За необхідності структурними підрозділами ДСНС України надаються додаткові матеріали.

7. У разі необхідності за рішенням голови комісії (за його відсутності згідно з рішенням заступника голови комісії) проводяться позапланові засідання Експертної комісії або погодження експертного висновку ДСНС України щодо рівня НС у робочому порядку.

8. Підставами для проведення позапланових засідань Експертної комісії або погодження експертного висновку ДСНС України щодо рівня НС у робочому порядку є:

виникнення НС, що за попередньою оцінкою визначається як НС державного або регіонального рівня;

надходження уточнених або додаткових даних щодо розвитку та наслідків НС регіонального рівня, що обумовлюють необхідність її класифікації як НС державного рівня;

надходження звернень центральних та місцевих органів виконавчої влади та/або рішень та доручень Кабінету Міністрів України в межах виконання повноважень ДСНС України з питань класифікації НС.

В інших випадках зміни у характеристиках НС через їх додаткове уточнення або розвиток, що потребують коригування рівня, класу або опису та наслідків НС, розглядаються на наступному плановому засіданні Експертної комісії за поданням структурного підрозділу ДСНС України, відповідального за моніторинг та облік НС, або у відповідності до експертних висновків ДСНС України щодо рівня НС, виданих у період до наступного планового щомісячного засідання.

9. На розгляд позапланових засідань Експертної комісії або для підготовки експертного висновку з подальшим проведенням його погодження у робочому порядку за рішенням голови комісії або його заступника надаються наступні матеріали та документи:

проект експертного висновку ДСНС України щодо рівня НС, що готується самостійним структурним підрозділом ДСНС України, відповідальним за забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від НС, із залученням фахівців (при необхідності) інших самостійних структурних підрозділів ДСНС України;

матеріали інших самостійних структурних підрозділів ДСНС України щодо виникнення, розвитку та наслідків НС (у довільній формі);

матеріали центральних та місцевих органів виконавчої влади з питання розгляду та розрахунків збитків від НС (за наявності);

експертні висновки регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо рівня НС (за наявності);

додаткові матеріали та експертні висновки галузевого центрального органу виконавчої влади (при наявності), а також акти розслідування (за наявності) відповідних дорожньо-транспортних пригод, аварійних морських подій із суднами, аварій на виробництві (незалежно від форм власності).

10. Для виконання поставлених завдань голові, а у разі його відсутності заступнику голови Експертної комісії надається право:

звертатися до структурних підрозділів апарату ДСНС України та територіальних органів ДСНС України стосовно підготовки на засідання Експертної комісії додаткових матеріалів щодо наслідків НС;

запрошувати на засідання консультантів та фахівців структурних підрозділів ДСНС України;

ініціювати звернення ДСНС України до інших центральних органів виконавчої влади з питань надання матеріалів щодо виникнення, розвитку та наслідків НС, а у разі необхідності залучення консультантів, експертів та фахівців центральних органів виконавчої влади (за їх згодою).

11. Рішення Експертної комісії вважаються правомочними, якщо на засіданні комісії присутні не менше як дві третини членів комісії, а у випадку позапланового засідання комісії (погодження експертного висновку в робочому порядку) - не менше половини членів комісії (погодження не менше ніж половиною членів комісії).

Рішення Експертної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, оформлюється протоколом, що підписується членами комісії.

Рішення Експертної комісії набирають чинності з моменту затвердження протоколу засідання комісії Головою ДСНС України.

12. Рішення Експертної комісії є підставою для:

ведення статистичного обліку НС;

надання експертного висновку ДСНС України щодо рівня НС (у разі необхідності);

здійснення інших заходів щодо реагування на НС.

13. Склад Експертної комісії затверджується наказом ДСНС України.

До її складу включаються керівники та фахівці структурних підрозділів ДСНС України. Головою Експертної комісії призначається заступник Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій - куратор з питань цивільного захисту, захисту населення і територій від НС; заступником голови призначається керівник структурного підрозділу ДСНС України, до компетенції якого належать питання забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від НС.

Секретар Експертної комісії за вказівками голови комісії забезпечує скликання засідань комісії, веде протоколи засідань, здійснює облік і звітність про проведену роботу, веде і забезпечує збереження документації, доводить її рішення до структурних підрозділів ДСНС України та територіальних підрозділів ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь.

Директор Департаменту
організації заходів
цивільного захистуВ. СтоєцькийДодаток
до Положення про Експертну комісію
Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
з визначення рівнів та класів
надзвичайних ситуацій

ПЕРЕЛІК
надзвичайних ситуацій, що виникли в Україні протягом
____________


з/п

Дата виникнення

Регіон

Стислий опис НС та її основні наслідки

Запропонований або раніше затверджений код

Запропонований рівень НС

1*

12.03.2011

Луганська

О 2 год. 30 хв. 12 березня 2011 року у м. Українську Красноармійського району на шахті "Україна" ДХК "Селидоввугілля" на горизонті 570 м внаслідок займання конвеєрної стрічки виникла пожежа. Роботу шахти зупинено.
На час пожежі у шахті знаходилося 114 гірників. На поверхню виведено 79 гірників, з яких 9 госпіталізовано до лікувальних закладів м. Донецька з отруєнням продуктами горіння. Знайдено та піднято на поверхню тіла 35 загиблих

10240-НС унаслідок пожежі, вибуху у шахті, підземних і гірничих виробках

Державний (пункт 4, підпункт 3 Порядку класифікації НС за їх рівнями)

2


3


__________
1* - зразок заповнення.

{Текст взято з сайту ДСНС України http://www.mns.gov.ua/}вгору