Документ v0059863-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.04.2014, підстава - v0104863-14

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

03.03.2014  № 59

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 104 від 24.04.2014}

Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми адміністративних даних про клірингову діяльність, що провадиться особами, які провадять клірингову діяльність відповідно до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 491 "Про затвердження відкритого формату передачі даних між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 червня 2011 року за № 658/19396, та з метою упорядкування складання особами, які провадять клірингову діяльність, електронної форми адміністративних даних про клірингову діяльність, що провадиться особами, які провадять клірингову діяльність, відповідно до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року № 2994, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 січня 2014 року за № 144/24921, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити описи розділів та схем файлів в електронному вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) (далі - електронна форма) (додається), яка подається особами, які провадять клірингову діяльність електронної форми адміністративних даних (далі - дані) про клірингову діяльність, що провадиться особами, які провадять клірингову діяльність (далі - клірингова установа) відповідно до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року № 2994, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 січня 2014 року за № 144/24921.

2. Електронна форма адміністративних даних клірингової установи складається з файла в електронному вигляді:

Щоденні дані: "Report.xml", який відповідає схемі "DayCL.xsd";

Щоквартальні дані: Report.xml", який відповідає схемі "QwartCL.xsd".

3. Виправлені дані подаються відповідно до встановленого періоду подання даних у вигляді вищевказаного файла в електронній формі та мають містити відповідний запис в структурі "Suprovod".

4. Відповідно до п. 5 розділу I Положення дані клірингової установи складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Комісії від 8 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (зі змінами) (далі - Система довідників та класифікаторів).

5. Кожна подана електронна форма повинна відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Контроль за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного виду даних в електронній формі, яка містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance), встановлюється цим наказом.

6. Всі XML-схеми поширюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Порядок елементів у XML-документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.

7. Дані, які складаються в електронній формі, формуються з використанням кодування "Windows-1251".

8. Відділу програмного забезпечення, захисту інформації та адміністрування баз даних управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (О. Макогон) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні.

10. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Назарчука.

Голова Комісії

Д. ТевелєвЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Голови Комісії
03.03.2014 № 59

ОПИСИ
розділів та схем файлів в електронному вигляді

1. Опис структури файла "Report.xml" щоквартальних даних клірингової установи:

<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?>

Заголовочний
тег файла

<z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartCL QwartCL.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartCL ' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ клірингової установи' D_NAME= 'Дані : Найменування клірингової установи ' STD= 'Дані : Дата першого дня звітного періоду ' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітного періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '017' >

Відкриття головного тегу

<z:DTSCL_TARIF>

Тег відкриття структури "CL_TARIF"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ....
/>
<z:row
........................................................................
/>

Дані структури "CL_TARIF"

</z:DTSCL_TARIF>

Заключний тег структури "CL_TARIF"

<z:DTSCL_TITUL>

Тег відкриття структури "CL_TITUL"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ....
/>
<z:row
........................................................................
/>

Дані структури "CL_TITUL"

</z:DTSCL_TITUL>

Заключний тег структури "CL_TITUL"

<z:DTSCLDOG>

Тег відкриття структури "CLDOG"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ....
/>
<z:row
........................................................................
/>

Дані структури "CLDOG"

</z:DTSCLDOG>

Заключний тег структури "CLDOG"

<z:DTSGRACT>

Тег відкриття структури "GRACT"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ....
/>
<z:row
........................................................................
/>

Дані структури "GRACT"

</z:DTSGRACT>

Заключний тег структури "GRACT"

<z:DTSSuprovod>

Тег відкриття структури "Suprovod"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ....
/>
<z:row
........................................................................
/>

Дані структури "Suprovod"

</z:DTSSuprovod>

Заключний тег структури "Suprovod"

<z:DTSZDDOG>

Тег відкриття структури "ZDDOG"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ....
/>
<z:row
........................................................................
/>

Дані структури "ZDDOG"

</z:DTSZDDOG>

Заключний тег структури "ZDDOG"

</z:root >

Заключний тег файла

Файл схеми: "QwartCL.xsd"*

<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartCl' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartCl' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12'/> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10'/> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type3'> <restriction base='string'> <maxLength value='3'/> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type5'> <restriction base='string'> <maxLength value='5'/> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20'/> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'>
<restriction base='string'> <maxLength value='50'/> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type32'> <restriction base='string'> <maxLength value='32'/> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type100'> <restriction base='string'> <maxLength value='100'/> </restriction> </simpleType>
<simpleType name='Type30'> <restriction base='string'> <maxLength value='30'/> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12'/> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='DTSZDDOG'>
<complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType>
<attribute name='DAT_ODAY' type='dateTime'/> <attribute name='GRS_KDNO' type='double'/> <attribute name='GRS_KDOR' type='double'/> <attribute name='NET_KDNO' type='double'/> <attribute name='NET_KDOR' type='double'/> <attribute name='Z_PRYM' type='string'/> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSSuprovod'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ISPDAT' type='dateTime'/> <attribute name='TAG' type='string'/> <attribute name='VIPRAV' type='string'/> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSGRACT'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='A_CFI' type='z:Type10'/> <attribute name='A_ISIN' type='z:ISIN'/>
<attribute name='A_KCP' type='double'/> <attribute name='A_KOSH' type='double'/> <attribute name='A_KVALUT' type='z:Type3'/> <attribute name='A_NOM_V' type='double'/> <attribute name='ACP_VALUT' type='z:Type3'/> <attribute name='AE_EDRP' type='z:EDRPOU'/> <attribute name='AE_NAME' type='string'/> <attribute name='Z_PRYM' type='string'/> </complexType> </element> </sequence>
</complexType> </element> <element name='DTSCLDOG'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'>
<complexType> <attribute name='DATSTDOG' type='dateTime'/> <attribute name='NDOG' type='string'/> <attribute name='PR_ASRH' type='double'/> <attribute name='PR_CLSRH' type='double'/>
<attribute name='PR_EDRP' type='z:EDRPOU'/> <attribute name='PR_NAME' type='string'/> <attribute name='Z_PRYM' type='string'/> </complexType> </element>
</sequence> </complexType> </element> <element name='DTSCL_TITUL'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'>
<complexType> <attribute name='CL_FORZ' type='z:Type3'/> <attribute name='CL_INDEX' type='z:Type5'/> <attribute name='CL_CITY' type='string'/> <attribute name='CL_STR' type='string'/>
<attribute name='CL_TELZ' type='z:Type20'/> <attribute name='CL_EMAIL' type='string'/> <attribute name='CL_WWW' type='string'/> <attribute name='CL_BANKN' type='string'/>
<attribute name='CL_BRAH' type='z:Type50'/> <attribute name='CL_SKAPF' type='double'/> <attribute name='CL_PIB1' type='string'/> <attribute name='CL_PIB2' type='string'/>
<attribute name='CL_PIB3' type='string'/> <attribute name='CL_PVM_D' type='dateTime'/> <attribute name='CL_PVM_N' type='z:Type20'/> <attribute name='CL_PRVM_D' type='dateTime'/>
<attribute name='CL_PRVM_N' type='z:Type20'/> <attribute name='CL_PPVM_D' type='dateTime'/> <attribute name='CL_PPVM_N' type='z:Type20'/> <attribute name='CL_PIBPVM' type='string'/>
<attribute name='CL_AUDN' type='string'/> <attribute name='CL_AUD_E' type='z:EDRPOU'/> <attribute name='CL_AUD_S' type='z:Type30'/> <attribute name='CL_AUD_D' type='dateTime'/>
<attribute name='CL_AUD_P' type='dateTime'/> <attribute name='Z_PRYM' type='string'/> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSCL_TARIF'>
<complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='NN' type='double'/>
<attribute name='LST_TRF' type='z:Type10'/> <attribute name='P_COST' type='double'/> <attribute name='Z_PRYM' type='string'/> </complexType> </element>
</sequence> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/> <attribute name='D_NAME' type='string'/> <attribute name='STD' type='dateTime'/>
<attribute name='FID' type='dateTime'/> <attribute name='NREG' type='string'/> <attribute name='TTYPE' type='string'/> </complexType> </element></schema>

__________
* Опис структури даних "CL_TITUL" до файла схеми "QwartCL.xsd". Титульний аркуш.

Назва елемента

Зміст

CL_FORZ

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: організаційно-правова форма-1

CL_INDEX

Місцезнаходження особи, яка провадить клірингову діяльність: поштовий індекс

CL_CITY

Місцезнаходження особи, яка провадить клірингову діяльність: населений пункт

CL_STR

Місцезнаходження особи, яка провадить клірингову діяльність: вулиця, будинок

CL_TELZ

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: телефон із зазначенням коду ММТЗ

CL_EMAIL

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: електронна пошта

CL_WWW

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: веб-сторінка

CL_BANKN

Банківські реквізити особи, яка провадить клірингову діяльність: найменування банку

CL_BRAH

Банківські реквізити особи, яка провадить клірингову діяльність: поточний або кореспондентський рахунок

CL_SKAPF

Фактично сплачена частка статутного капіталу особи, яка провадить клірингову діяльність, тис.грн.

CL_PIB1

Відомості про керівництво особи, яка провадить клірингову діяльність: П.І.Б. керівника

CL_PIB2

Відомості про керівництво особи, яка провадить клірингову діяльність: П.І.Б. заступника керівника

CL_PIB3

Відомості про керівництво особи, яка провадить клірингову діяльність: П.І.Б. головного бухгалтера / бухгалтера

CL_PVM_D

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: дата документа про затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу

CL_PVM_N

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: номер документа про затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу

CL_PRVM_D

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: дата документа про затвердження програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу

CL_PRVM_N

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: номер документа про затвердження програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу

CL_PPVM_D

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: дата документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

CL_PPVM_N

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

CL_PIBPVM

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: П.І.Б. працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

CL_AUDN

Відомості про останню аудиторську перевірку особи, яка провадить клірингову діяльність: П.І.Б. (найменування) аудитора (аудиторської фірми)

CL_AUD_E

Відомості про останню аудиторську перевірку особи, яка провадить клірингову діяльність: код за ЄДРПОУ аудиторської фірми

CL_AUD_S

Відомості про останню аудиторську перевірку особи, яка провадить клірингову діяльність: номер свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

CL_AUD_D

Відомості про останню аудиторську перевірку особи, яка провадить клірингову діяльність: дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

CL_AUD_P

Відомості про останню аудиторську перевірку особи, яка провадить клірингову діяльність: дата проведення аудиторської перевірки

Z_PRYM

Примітки

__________
* Опис структури даних "CLDOG" до файла схеми "QwartCL.xsd". Довідка про укладені особою, яка провадить клірингову діяльність, договори про клірингове обслуговування.

Назва елемента

Зміст

NDOG

Дані про учасника клірингу: номер договору про клірингове обслуговування

DATSTDOG

Дані про учасника клірингу: дата договору про клірингове обслуговування

PR_EDRP

Дані про учасника клірингу: код за ЄДРПОУ

PR_NAME

Дані про учасника клірингу: найменування

PR_CLSRH

Дані про учасника клірингу: кількість субрахунків клієнтів учасника клірингу, шт.

PR_ASRH

Дані про учасника клірингу: кількість клірингових субрахунків учасників клірингу, шт.

Z_PRYM

Примітки

__________
* Опис структури даних "GRACT" до файла схеми "QwartCL.xsd". Довідка про активи гарантійного фонду особи, яка провадить клірингову діяльність.

Назва елемента

Зміст

AE_NAME

Активи фонду - цінні папери: найменування емітента

AE_EDRP

Активи фонду - цінні папери: код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)

A_ISIN

Активи фонду - цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

A_CFI

Активи фонду - цінні папери: дані про цінні папери: код-1

A_NOM_V

Активи фонду - цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

ACP_VALUT

Активи фонду - цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, код валюти-2

A_KCP

Активи фонду - цінні папери: кількість цінних паперів, шт.

A_KOSH

Активи фонду: кошти

A_KVALUT

Активи фонду: код валюти-2

Z_PRYM

Примітки

__________
* Опис структури даних "ZDDOG" до файла схеми "QwartCL.xsd". Довідка про здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу за договорами, укладеними на фондових біржах та поза фондовими біржами.

Назва елемента

Зміст

DAT_ODAY

Дата операційного дня

GRS_KDOR

Кількість договорів, укладених на фондових біржах, за якими особа, яка провадить клірингову діяльність, здійснила кліринг за методом гросс основи "gross", шт.

NET_KDOR

Кількість договорів, укладених на фондових біржах, за якими особа, яка провадить клірингову діяльність, здійснила кліринг за методом нетто основи "нетто", шт.

GRS_KDNO

Кількість договорів, укладених поза фондовими біржами, за якими особа, яка провадить клірингову діяльність, здійснила кліринг за методом гросс основи "gross", шт.

NET_KDNO

Кількість договорів, укладених поза фондовими біржами, за якими особа, яка провадить клірингову діяльність, здійснила кліринг за методом нетто основи "нетто", шт.

Z_PRYM

Примітки

__________
* Опис структури даних "CL_TARIF" до файла схеми "QwartCL.xsd". Довідка про здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу за договорами, укладеними на фондових біржах та поза фондовими біржами.

Назва елемента

Зміст

NN

Номер за порядком

LST_TRF

Вид тарифів на клірингові послуги особи, яка провадить клірингову діяльність

P_COST

Вартість послуги особи, яка провадить клірингову діяльність

Z_PRYM

Примітки

__________
* Опис структури даних "Suprovod" до файла схеми "QwartCL.xsd". Довідка для виправлених Даних особи, яка провадить клірингову діяльність.

Назва елемента

Зміст

ISPDAT

Дата заповнення 

VIPRAV

Перелік виправлень та обгрунтування виправлених даних

TAG

Примітки

2. Опис структури файла "Report.xml" щоденних даних клірингової установи:

<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?>

Заголовочний тег
файла

<z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayCL DayCL.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayCL ' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ клірингової установи' D_NAME= 'Дані : Найменування клірингової установи ' STD= 'Дані : Дата першого дня звітного періоду ' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітного періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '017' >

Відкриття головного тегу

<z:DTSNOSTDOG>

Тег відкриття структури "NOSTDOG"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ....
/>
<z:row
........................................................................
/>

Дані структури "NOSTDOG"

</z:DTSNOSTDOG>

Заключний тег структури "NOSTDOG"

<z:DTSORGSTDOG>

Тег відкриття структури "ORGSTDOG"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ....
/>
<z:row
........................................................................
/>

Дані структури "ORGSTDOG"

</z:DTSORGSTDOG>

Заключний тег структури "ORGSTDOG"

<z:DTSSuprovod>

Тег відкриття структури "Suprovod"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ....
/>
<z:row
........................................................................
/>

Дані структури "Suprovod"

</z:DTSSuprovod>

Заключний тег структури "Suprovod"

</z:root >

Заключний тег файла

Файл схеми: "DayCL.xsd"**

<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayCl'
 targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayCl' elementFormDefault='qualified'>
<simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12'/> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'>
<maxLength value='12'/> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10'/> </restriction>
</simpleType> <simpleType name='Type3'> <restriction base='string'> <maxLength value='3'/> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type100'>
<restriction base='string'> <maxLength value='100'/> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='DTSSuprovod'>
<complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ISPDAT' type='dateTime'/>
<attribute name='TAG' type='string'/> <attribute name='VIPRAV' type='string'/> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSORGSTDOG'>
<complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='NN' type='double'/> <attribute name='BSLEDRP' type='z:EDRPOU'/>
<attribute name='BSLNAME' type='string'/> <attribute name='BY_EDRP' type='z:EDRPOU'/> <attribute name='BY_NAME' type='string'/> <attribute name='CL_METD' type='double'/>
<attribute name='CP_CFI' type='z:Type10'/> <attribute name='CP_VALUT' type='z:Type3'/> <attribute name='DATCNTR' type='dateTime'/> <attribute name='DATVIDOM' type='dateTime'/>
<attribute name='DBYEDRP' type='z:EDRPOU'/> <attribute name='DBYNAME' type='string'/> <attribute name='DSLEDRP' type='z:EDRPOU'/> <attribute name='DSLNAME' type='string'/>
<attribute name='E_EDRP' type='z:EDRPOU'/> <attribute name='E_NAME' type='string'/> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN'/> <attribute name='KCP' type='double'/> <attribute name='NCNTR' type='z:Type100'/>
<attribute name='NOM_V' type='double'/> <attribute name='NVIDOM' type='z:Type100'/> <attribute name='ORG_EDRP' type='z:EDRPOU'/> <attribute name='ORG_NAME' type='string'/>
<attribute name='Z_PRYM' type='string'/> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSNOSTDOG'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='NN' type='double'/> <attribute name='BSLEDRP' type='z:EDRPOU'/> <attribute name='BSLNAME' type='string'/>
<attribute name='BY_EDRP' type='z:EDRPOU'/> <attribute name='BY_NAME' type='string'/> <attribute name='CL_METD' type='double'/> <attribute name='CP_CFI' type='z:Type10'/>
<attribute name='CP_VALUT' type='z:Type3'/> <attribute name='DATSTDOG' type='dateTime'/> <attribute name='DBYEDRP' type='z:EDRPOU'/> <attribute name='DBYNAME' type='string'/>
<attribute name='DSLEDRP' type='z:EDRPOU'/> <attribute name='DSLNAME' type='string'/> <attribute name='E_EDRP' type='z:EDRPOU'/> <attribute name='E_NAME' type='string'/>
<attribute name='ISIN' type='z:ISIN'/> <attribute name='KCP' type='double'/> <attribute name='NDOG' type='z:Type100'/> <attribute name='NOM_V' type='double'/> <attribute name='Z_PRYM' type='string'/>
</complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/> <attribute name='D_NAME' type='string'/> <attribute name='STD' type='dateTime'/>
<attribute name='FID' type='dateTime'/> <attribute name='NREG' type='string'/> <attribute name='TTYPE' type='string'/> </complexType> </element></schema>

__________
** Опис структури даних "ORGSTDOG" до файла схеми "DayCL.xsd". Довідка про здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу за договорами, укладеними на фондових біржах.

Назва елемента

Зміст

NN

Номер за порядком

E_EDRP

Код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)

E_NAME

Найменування емітента

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

CP_CFI

Дані про цінні папери: код-1

NOM_V

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

CP_VALUT

Номінальна вартість одного цінного папера: код валюти-2

CL_METD

Метод клірингу: 1 - гросс основи "gross"; 2 - нетто основи "нетто"

ORG_EDRP

Дані про організатора торгівлі: код за ЄДРПОУ

ORG_NAME

Дані про організатора торгівлі: найменування

NCNTR

Реквізити біржового контракту (реєстраційний номер у системі організатора торгівлі)

DATCNTR

Дата біржового контракту (дата реєстрації у системі організатора торгівлі)

NVIDOM

Реквізити клірингової відомості (номер клірингової відомості)

DATVIDOM

Дата клірингової відомості

KCP

Кількість цінних паперів (шт.)

BSLEDRP

Дані про брокера продавця: код за ЄДРПОУ

BSLNAME

Дані про брокера продавця: найменування

BY_EDRP

Дані про брокера покупця: код за ЄДРПОУ

BY_NAME

Дані про брокера покупця: найменування

DSLEDRP

Дані про депозитарну установу продавця: код за ЄДРПОУ

DSLNAME

Дані про депозитарну установу продавця: найменування

DBYEDRP

Дані про депозитарну установу покупця: код за ЄДРПОУ

DBYNAME

Дані про депозитарну установу покупця: найменування

Z_PRYM

Примітки

__________
** Опис структури даних "NOSTDOG" до файла схеми "DayCL.xsd". Довідка про здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу за договорами, укладеними поза фондовими біржами.

Назва елемента

Зміст

NN

Номер за порядком

E_EDRP

Код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)

E_NAME

Найменування емітента

ISIN

Дані про цінні папери: код-1

CP_CFI

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

NOM_V

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

CP_VALUT

Номінальна вартість одного цінного папера: код валюти-2

CL_METD

Метод клірингу: 1 - гросс основи "gross"; 2 - нетто основи "нетто"

BSLEDRP

Дані про брокера продавця: код за ЄДРПОУ

BSLNAME

Дані про брокера продавця: найменування

BY_EDRP

Дані про брокера покупця: код за ЄДРПОУ

BY_NAME

Дані про брокера покупця: найменування

DSLEDRP

Дані про депозитарну установу продавця: код за ЄДРПОУ

DSLNAME

Дані про депозитарну установу продавця: найменування

DBYEDRP

Дані про депозитарну установу покупця: код за ЄДРПОУ

DBYNAME

Дані про депозитарну установу покупця: найменування

KCP

Кількість цінних паперів (шт.)

DATSTDOG

Дата укладання договору (дата вчинення правочину)

NDOG

Номер договору (реквізити правочину)

Z_PRYM

Примітки

__________
** Опис структури даних "Suprovod" до файла схеми "DayCL.xsd". Довідка для виправлених даних особи, яка провадить клірингову діяльність.

Назва елемента

Зміст

ISPDAT

Дата заповнення

VIPRAV

Перелік виправлень та обгрунтування виправлених даних

TAG

Примітки

__________
Примітка.


Атрибути елементів входять до складу xml-файлів за наявності в них даних. Типи даних застосовуються для формування даних зі сприйнятним змістом для людини.вгору