Документ v0059837-11, поточна редакція — Прийняття від 29.09.2011

                ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Голови ДПС України
О.В.Клименко
29.09.2011

ДОВІДНИК N 59
пільг, наданих чинним законодавством по сплаті
податків та зборів станом на 01.10.2011

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Зміст пільги | Документ | N документа |Дата прийняття|Початок дії| Кінець дії пільги | **Ознака | Ознака | Коментар | | пільги | | | | документа | пільги | |групування| цільового | | | | | | | | | | пільг |призначення| | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| | |ПІЛЬГИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК | | | | | | | | | | |ПІДПРИЄМСТВ | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| | |Звільнення від сплати податку | | | | | | | | | | |учасників Угод | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020025|Сума прибутку, що не підлягає |Закон України "Про | 334/94-ВР | 28.12.94 | 28.12.94 | | V | 0 | | | |оподаткуванню згідно із |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |міжнародними договорами України |підприємств" | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ), ст. 18 | | | | | | | | | | |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | | |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | | | | | | |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020182|Кошти, одержані юридичними |Указ Президента України | 202/94 | 04.05.94 | 16.07.94 | | V | 0 | | | |особами, включаючи українські |( 202/94 ); Угода про | | | | | | | | | |наукові організації, у зв'язку з|створення Українського | | | | | | | | | |проектами та діяльністю Центру, |науково-технологічного | | | | | | | | | |не підлягають оподаткуванню або |центру (УТНЦ) | | | | | | | | | |іншим зборам з боку уряду |( 998_032 ) | | | | | | | | | |України чи будь-яких його |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | |органів. |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | | | | | | |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020186|Такі гранти будуть звільнені |Угода між Україною та | 368-IV | 25.12.2002 |11.02.2003 | | V | 0 | | | |Українською Стороною від сплати |Європейським | | | | | | | | | |мита, будь-яких митних зборів, |співтовариством про | | | | | | | | | |податків на прибуток, а також |наукове та технологічне | | | | | | | | | |від сплати всіх інших |співробітництво | | | | | | | | | |аналогічних податків і зборів. |( 994_194, 368-15 ) | | | | | | | | | | |від 4 липня 2002 року | | | | | | | | | | |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | | |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | | | | | | |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020189|З метою реалізації положень цієї|Угода між Кабінетом | N 1194-IV | 18.09.2003 |17.09.2003 | | V | 0 | | | |Угоди ( 792_030 ) обладнання, |Міністрів України і | | | | | | | | | |матеріали (крім підакцизних |Урядом Турецької | | | | | | | | | |товарів), фінансові ресурси, |Республіки про технічне | | | | | | | | | |роботи та послуги, які |і фінансове | | | | | | | | | |надаватимуться Турецькою |співробітництво | | | | | | | | | |Стороною та |( 792_030, 1194-15 ) від| | | | | | | | | |використовуватимуться |14 листопада 2002 року | | | | | | | | | |українськими реципієнтами в |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | |рамках цієї Угоди, |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | | | | | |звільнятимуться від будь-яких |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |податків, мит, зборів (крім |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | | |митних зборів, які сплачуються | | | | | | | | | | |українськими реципієнтами) або | | | | | | | | | | |інших податкових зобов'язань, | | | | | | | | | | |які стягуються або можуть бути | | | | | | | | | | |стягнені на території України. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020190|Звільнення від будь-яких мит, |Закон України "Про | 1606-IV | 17.03.2004 |25.05.2004 | | V | 0 | | | |внутрішніх податків та інших |ратифікацію Угоди (у | | | | | | | | | |фіскальних зборів, які можуть |формі обміну нотами) між| | | | | | | | | |стягуватися в Україні стосовно |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |постачання Обладнання і послуг |України та Урядом Японії| | | | | | | | | |японськими громадянами |про надання японського | | | | | | | | | |відповідно до Гранту. |культурного гранту на | | | | | | | | | | |постачання | | | | | | | | | | |освітлювального | | | | | | | | | | |обладнання Львівському | | | | | | | | | | |державному академічному | | | | | | | | | | |театру опери та балету | | | | | | | | | | |імені С.Крушельницької" | | | | | | | | | | |( 1606-15 ) | | | | | | | | | | |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | | |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | | | | | | |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020191|З метою сприяння реалізації |Закон України "Про | 1335-IV | 25.11.2003 |19.11.2004 | | V | 1 | | | |проектів у рамках цієї Угоди |ратифікацію Угоди між | | | | | | | | | |( 380_026 ) все обладнання, |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |матеріали (крім підакцизних) та |України та Урядом | | | | | | | | | |послуги, що необхідні для їх |Італійської Республіки | | | | | | | | | |впровадження і ввозяться на |про технічне | | | | | | | | | |митну територію України, |співробітництво" | | | | | | | | | |звільняються від податків, |( 1335-15 ), стаття 4 | | | | | | | | | |зборів та інших обов'язкових |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | |платежів, включаючи митні збори.|Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | | | | | | |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020206|У випадку, коли ЛСА надає Уряду |Закон України "Про | 1969-IV | 01.07.2004 |01.07.2004 | | A | 1 | | | |країни обладнання, механізми та |ратифікацію Угоди між | | | | | | | | | |матеріали, які ввозяться в |України та Урядом Японії| | | | | | | | | |Україну, Уряд України звільняє |про технічне | | | | | | | | | |таке обладнання, механізми та |співробітництво та | | | | | | | | | |матеріали від податків, у тому |гранатову допомогу" | | | | | | | | | |числі від мит та інших |( 1969-15 ), ст. VII | | | | | | | | | |обов'язкових платежів. |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | |У випадку, коли ЛСА надає |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | | | | | |обладнання, механізми та |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |матеріали, які придбаються в |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | | |Україні, Уряд України звільняє | | | | | | | | | | |таке обладнання, механізми та | | | | | | | | | | |матеріали від податків, у тому | | | | | | | | | | |числі від податку на додану | | | | | | | | | | |вартість та інших обов'язкових | | | | | | | | | | |платежів. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020214|Українская сторона звільняє |Закон України "Про | 948-V | 18.04.2007 |03.07.2007 | | V | 1 | | | |Виконавчи органи (іноземний |ратифікацію Угоди між | | | | | | | | | |державний орган, іноземне |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |державне або приватне |України і Урядом | | | | | | | | | |підприємство, будь-яку державну |Королівства Данія про | | | | | | | | | |або приватну організацію) від |технічне і фінансове | | | | | | | | | |податку на доходи або будь-яких |співробітництво" | | | | | | | | | |інших прямих податків чи |( 948-16 ), пп. b) п. 3 | | | | | | | | | |платежів, пов'язаних із |ст. 2 | | | | | | | | | |заробітною платою, що |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | |виплачуються їм з датських |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | | | | | |фондів та джерел за їхні послуги|України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |в межах України в рамках цієї |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | | |Угоди ( 208_012 ). | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020215|Установи, консалтингові |Закон України "Про | 320-VI | 04.06.2008 |18.07.2008 | | A | 1 |Зміна редакції | | |компанії, неурядові організації |ратифікацію Угоди між | | | | | | | | | |чи інші юридичні особи, які |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |найняті або фінансуються |України та Урядом | | | | | | | | | |Шведською стороною для виконання|Королівства Швеція про | | | | | | | | | |завдань в Україні в рамках |загальні умови | | | | | | | | | |технічного та фінансового |технічного та | | | | | | | | | |співробітництва між Шведською та|фінансового | | | | | | | | | |Українською сторонами, які не є |співробітництва" | | | | | | | | | |резидентами України, |( 320-17 ), п. 5 | | | | | | | | | |звільняються від сплати |стаття 7 Угоди | | | | | | | | | |податків та подібних зборів із |( 752_051 ) | | | | | | | | | |прибутку компаній, товарообігу |------------------------+-------------+--------------+-----------| | | | | | |чи на будь-яких аналогічних |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | | | | | |підставах, а також з заробітної |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |плати й винагород, що виплачені |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | | |Шведською стороною за їхні | | | | | | | | | | |послуги в рамках | | | | | | | | | | |проекту/програми технічного і | | | | | | | | | | |фінансового співробітництва | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020216|За умови дотримання положень |Закон України "Про | 319-IV | 04.06.2008 |17.07.2008 | | A | 1 | | | |попереднього розділу всі платежі|ратифікацію Договору між| | | | | | | | | |підрядникам за контрактами |Урядом України та | | | | | | | | | |надання Технічної допомоги |Європейським банком | | | | | | | | | |звільняються від будь-яких |реконструкції та | | | | | | | | | |податків або будь-яких інших |розвитку про | | | | | | | | | |зборів чи обов'язкових платежів,|співробітництво та | | | | | | | | | |що стягуються Україною або на |діяльність постійного | | | | | | | | | |території України, такою мірою, |представництва ЄБРР в | | | | | | | | | |якою ці платежі фінансуються за |Україні" ( 319-17 ), | | | | | | | | | |рахунок грантових коштів. |розділ 8.02 стаття 8 | | | | | | | | | | |Договору ( 985_012 ) | | | | | | | | | | |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | | |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | | | | | | |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020217|Вартість послуг, що надаються в |Закон України "Про | 319-IV | 04.06.2008 |17.07.2008 | | A | 1 | | | |рамках Технічної допомоги, та |ратифікацію Договору між| | | | | | | | | |вартість усіх Грантових коштів |Урядом України та | | | | | | | | | |звільняються від податку на |Європейським банком | | | | | | | | | |прибуток підприємств, що |реконструкції та | | | | | | | | | |стягується Україною або на |розвитку про | | | | | | | | | |території України, та не |співробітництво та | | | | | | | | | |становитимуть, чи вважатимуться |діяльність постійного | | | | | | | | | |такими, що становлять, |представництва ЄБРР в | | | | | | | | | |оподатковувану вигоду або |Україні" ( 319-17 ), | | | | | | | | | |оподатковуваний дохід |розділ 8.03 стаття 8 | | | | | | | | | |організації, яка може одержати |Договору ( 985_012 ) | | | | | | | | | |прямі або непрямі вигоди від |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | |такої Технічної допомоги або |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | | | | | |Грантових коштів. |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020225|Відсотки та всі інші платежі, |Закон України "Про | 2533-VI | 21.09.2010 |18.11.2010 | | V | 0 | | | |які належать Північній |ратифікацію Рамкової | | | | | | | | | |Екологічній Фінансовій |угоди між Урядом України| | | | | | | | | |Корпорації (НЕФКО) й виникають |та Північною екологічною| | | | | | | | | |унаслідок проектів і фінансової |фінансовою корпорацією" | | | | | | | | | |діяльності, передбаченої цією |( 2533-17 ), стаття 3 | | | | | | | | | |Угодою ( 994_999 ), а також |Рамкової угоди | | | | | | | | | |активи та доходи НЕФКО, |( 994_999 ) | | | | | | | | | |пов'язані з такою фінансовою |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | |діяльністю й проектами, |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | | | | | |звільняються від оподаткування. |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020064|Створення банківськими |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | A | 0 | | | |установами страхового резерву |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |для відшкодування можливих втрат|пункт 159.2 статті 159 | | | | | | | | | |за всіма видами кредитних | | | | | | | | | | |операцій (за винятком | | | | | | | | | | |позабалансових, крім гарантій) | | | | | | | | | | |коштами, розміщеними на | | | | | | | | | | |кореспондентських рахунках в | | | | | | | | | | |інших банках, придбаними цінними| | | | | | | | | | |паперами (у тому числі | | | | | | | | | | |іпотечними сертифікатами з | | | | | | | | | | |фіксованою дохідністю), іншими | | | | | | | | | | |активними банківськими | | | | | | | | | | |операціями згідно із | | | | | | | | | | |законодавством, включаючи | | | | | | | | | | |нараховані за всіма цими | | | | | | | | | | |операціями проценти та комісії, | | | | | | | | | | |розмір якого за рахунок | | | | | | | | | | |збільшення витрат такої | | | | | | | | | | |установи, не може перевищувати: | | | | | | | | | | |20 відсотків (на період з | | | | | | | | | | |1 квітня 2011 року до 1 січня | | | | | | | | | | |2012 року - 30 відсотків) суми | | | | | | | | | | |непогашеної основної суми боргу | | | | | | | | | | |та нарахованих процентів і | | | | | | | | | | |комісій, а також суми наданих | | | | | | | | | | |гарантій на останній робочий | | | | | | | | | | |день звітного податкового | | | | | | | | | | |періоду. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020082|Не підлягають оподаткуванню |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | V | 0 | | | |доходи, отримані нерезидентами у|України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |вигляді процентів або доходу |пункт 159.2 статті 159 | | | | | | | | | |(дисконту) на державні цінні | | | | | | | | | | |папери або облігації місцевих | | | | | | | | | | |позик, або боргові цінні папери,| | | | | | | | | | |виконання зобов'язань за якими | | | | | | | | | | |забезпечено державними або | | | | | | | | | | |місцевими гарантіями, продані | | | | | | | | | | |або розміщені нерезидентам за | | | | | | | | | | |межами території України через | | | | | | | | | | |уповноважених агентів - | | | | | | | | | | |нерезидентів, або процентів, | | | | | | | | | | |сплачених нерезидентам за | | | | | | | | | | |отримані державою або до бюджету| | | | | | | | | | |Автономної Республіки Крим чи | | | | | | | | | | |міського бюджету позики (кредити| | | | | | | | | | |або зовнішні запозичення), які | | | | | | | | | | |відображаються в Державному | | | | | | | | | | |бюджеті України або місцевих | | | | | | | | | | |бюджетах чи кошторисі | | | | | | | | | | |Національного банку України, або| | | | | | | | | | |за кредити (позики), які | | | | | | | | | | |отримані суб'єктами | | | | | | | | | | |господарювання та виконання яких| | | | | | | | | | |забезпечено державними або | | | | | | | | | | |місцевими гарантіями. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020085|Сума зарахованого під час сплати|Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | A | 0 | | | |суб'єктами господарювання |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |податку в Україні, податку на |пункти 161.4-161.7 | | | | | | | | | |прибуток, отриманого з іноземних|статті 160 | | | | | | | | | |джерел, що сплачені ними за | | | | | | | | | | |кордоном, за умови подання | | | | | | | | | | |письмового підтвердження | | | | | | | | | | |податкового органу іншої держави| | | | | | | | | | |щодо факту сплати такого податку| | | | | | | | | | |та за наявності чинного | | | | | | | | | | |міжнародного договору України | | | | | | | | | | |про уникнення подвійного | | | | | | | | | | |оподаткування доходів розмір | | | | | | | | | | |якого не може перевищувати суми | | | | | | | | | | |податку, що підлягає сплаті в | | | | | | | | | | |Україні таким платником податку | | | | | | | | | | |протягом такого періоду. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020192|Створення небанківськими |Податковий кодекс | | 02.12.2010 |01.04.2011 | | A | 0 | | | |фінансовими установами, крім |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |страхових компаній, недержавних |пункт 159.2 статті 159 | | | | | | | | | |пенсійних фондів, корпоративних | | | | | | | | | | |інвестиційних фондів та | | | | | | | | | | |адміністраторів недержавних | | | | | | | | | | |пенсійних фондів, страхового | | | | | | | | | | |резерву для відшкодування | | | | | | | | | | |можливих втрат за всіма видами | | | | | | | | | | |кредитних операцій (за винятком | | | | | | | | | | |позабалансових, крім гарантій) | | | | | | | | | | |коштами, розміщеними на | | | | | | | | | | |кореспондентських рахунках в | | | | | | | | | | |інших банках, придбаними цінними| | | | | | | | | | |паперами (у тому числі | | | | | | | | | | |іпотечними сертифікатами з | | | | | | | | | | |фіксованою дохідністю), іншими | | | | | | | | | | |активними банківськими | | | | | | | | | | |операціями згідно із | | | | | | | | | | |законодавством, включаючи | | | | | | | | | | |нараховані за всіма цими | | | | | | | | | | |операціями проценти та комісії, | | | | | | | | | | |розмір якого рахунок збільшення | | | | | | | | | | |витрат фінансової установи, не | | | | | | | | | | |може перевищувати розміру, що | | | | | | | | | | |встановлюється відповідними | | | | | | | | | | |законами про відповідну | | | | | | | | | | |небанківську фінансову установу,| | | | | | | | | | |але не більше 10 відсотків суми | | | | | | | | | | |боргових вимог, а саме: сукупних| | | | | | | | | | |зобов'язань дебіторів такої | | | | | | | | | | |небанківської фінансової | | | | | | | | | | |установи на останній робочий | | | | | | | | | | |день звітного податкового | | | | | | | | | | |періоду. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| | |Пільги з оподаткування | | | | | | | | | | |неприбуткових установ і | | | | | | | | | | |організацій | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020193|Від оподаткування звільняються |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | A | 1 | | | |доходи неприбуткових установ і |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |організацій отриманих у вигляді |абзац "а", "б", "д" | | | | | | | | | |коштів або майна, які надходять |статті 157 | | | | | | | | | |безоплатно або у вигляді | | | | | | | | | | |безповоротної фінансової | | | | | | | | | | |допомоги чи добровільних | | | | | | | | | | |пожертвувань. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020194|Від оподаткування звільняються |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | A | 1 | | | |доходи неприбуткових установ і |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |організацій отриманих у вигляді |абзац "а", "б", "в", | | | | | | | | | |пасивних доходів. |"г", "ґ", "д", "е" | | | | | | | | | | |статті 157 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020195|Від оподаткування звільняються |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | A | 1 | | | |доходи неприбуткових установ і |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |організацій отриманих у вигляді |абзац "а" статті 157 | | | | | | | | | |коштів або майна, які надходять | | | | | | | | | | |до таких неприбуткових | | | | | | | | | | |організацій як компенсація | | | | | | | | | | |вартості отриманих державних | | | | | | | | | | |послуг. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020196|Від оподаткування звільняються |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | A | 1 | | | |доходи неприбуткових |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |організацій, отримані у вигляді |абзац четвертий | | | | | | | | | |дотацій або субсидій, отриманих |пункту 157.2, абзац | | | | | | | | | |з державного або місцевого |п'ятий пункту 157.3, | | | | | | | | | |бюджетів, державних цільових |абзац четвертий | | | | | | | | | |фондів або в межах технічної чи |пункту 157.4-157.6 | | | | | | | | | |благодійної, у тому числі |статті 157 (пільга | | | | | | | | | |гуманітарної, допомоги, крім |встановлена для | | | | | | | | | |дотацій на регулювання цін на |неприбуткових установ | | | | | | | | | |платні послуги, які надаються |зазначених в | | | | | | | | | |таким неприбутковим організаціям|абзацах "а", "б", "в", | | | | | | | | | |або через них їх одержувачам |"г", "ґ" пункту 157.1) | | | | | | | | | |згідно із законодавством, з | | | | | | | | | | |метою зниження рівня таких цін/ | | | | | | | | | | |дотацій або субсидій, отриманих | | | | | | | | | | |з державного або місцевого | | | | | | | | | | |бюджетів, державних цільових | | | | | | | | | | |фондів або в межах технічної чи | | | | | | | | | | |благодійної, у тому числі | | | | | | | | | | |гуманітарної, допомоги, що | | | | | | | | | | |надаються таким неприбутковим | | | | | | | | | | |організаціям відповідно до умов | | | | | | | | | | |міжнародних договорів, згода на | | | | | | | | | | |обов'язковість яких надана | | | | | | | | | | |Верховною Радою України, крім | | | | | | | | | | |дотацій на регулювання цін на | | | | | | | | | | |платні послуги, які надаються | | | | | | | | | | |таким неприбутковим організаціям| | | | | | | | | | |або через них їх одержувачам | | | | | | | | | | |згідно із законодавством, з | | | | | | | | | | |метою зниження рівня таких цін. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020197|Від оподаткування звільняються |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | A | 1 | | | |доходи неприбуткових установ і |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |організацій отриманих у вигляді |абзац "б", "г" | | | | | | | | | |коштів або майна, які надходять |статті 157 | | | | | | | | | |неприбутковим організаціям від | | | | | | | | | | |проведення їх основної | | | | | | | | | | |діяльності, з урахуванням | | | | | | | | | | |положень п. 157.13 ст. 157 | | | | | | | | | | |Кодексу ( 2755-17 ). | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020198|Від оподаткування звільняються |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | A | 1 | | | |доходи у вигляді коштів, які |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |надходять до кредитних спілок та|абзац "в" статті 157 | | | | | | | | | |пенсійних фондів у вигляді | | | | | | | | | | |внесків на недержавне пенсійне | | | | | | | | | | |забезпечення або внесків на інші| | | | | | | | | | |потреби, передбачені | | | | | | | | | | |законодавством. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020199|Від оподаткування звільняються |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | A | 1 | | | |доходи неприбуткових установ і |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |організацій отриманих у вигляді |абзац "в" статті 157 | | | | | | | | | |доходів від здійснення операцій | | | | | | | | | | |з активами (без врахування | | | | | | | | | | |пасивних доходів) недержавних | | | | | | | | | | |пенсійних фондів та кредитних | | | | | | | | | | |спілок, за пенсійними вкладами | | | | | | | | | | |(внесками), рахунками учасників | | | | | | | | | | |фондів банківського управління | | | | | | | | | | |відповідно до закону з цих | | | | | | | | | | |питань. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020200|Від оподаткування звільняються |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | A | 1 | | | |доходи неприбуткових установ і |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |організацій отриманих у вигляді |абзац "г", "ґ" | | | | | | | | | |разових або періодичних внесків,|статті 157 | | | | | | | | | |відрахувань засновників та | | | | | | | | | | |членів. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020201|Від оподаткування звільняються |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | A | 1 | | | |доходи неприбуткових установ і |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |організацій отриманих у вигляді |абзац "д" статті 157 | | | | | | | | | |будь-яких інших доходів від | | | | | | | | | | |надання культових послуг. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020202|Від оподаткування звільняються |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | A | 1 | | | |доходи неприбуткових установ і |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |організацій отриманих у вигляді |абзац "е" статті 157 | | | | | | | | | |внесків, коштів або майно, які | | | | | | | | | | |надходять таким неприбутковим | | | | | | | | | | |організаціям для забезпечення | | | | | | | | | | |потреб їх основної діяльності. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020203|Від оподаткування звільняються |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | A | 1 | | | |доходи неприбуткових установ і |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |організацій отриманих у вигляді |абзац "є" статті 157 | | | | | | | | | |доходів неприбуткових | | | | | | | | | | |організацій, отриманих у вигляді| | | | | | | | | | |вступних, членських та цільових | | | | | | | | | | |внесків. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020204|Від оподаткування звільняються |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | A | 1 | | | |доходи неприбуткових установ і |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |організацій отриманих у вигляді,|абзац "є" статті 157 | | | | | | | | | |відрахувань коштів підприємств, | | | | | | | | | | |установ і організацій на | | | | | | | | | | |культурно-масову, фізкультурну | | | | | | | | | | |та оздоровчу роботу, а також | | | | | | | | | | |вартість майна та послуг, | | | | | | | | | | |отриманих первинною | | | | | | | | | | |профспілковою організацією від | | | | | | | | | | |роботодавця згідно з положеннями| | | | | | | | | | |колективного договору (угоди), з| | | | | | | | | | |метою забезпечення умов | | | | | | | | | | |діяльності такої профспілкової | | | | | | | | | | |організації відповідно до ст. 42| | | | | | | | | | |Закону України "Про професійні | | | | | | | | | | |спілки, їх права та гарантії | | | | | | | | | | |діяльності" ( 1045-14 ). | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020205|Від оподаткування звільняються |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | A | 1 | | | |доходи неприбуткових |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |організацій, отримані у вигляді |п. 157.16 ст. 157 | | | | | | | | | |коштів як третейський збір. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020226|Суми поворотної фінансової |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | A | 0 | | | |допомоги, отриманої від |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |засновника/учасника (в тому |пп. 135.5.4 п. 135.5 | | | | | | | | | |числі нерезидента) такого |ст. 135 р. III | | | | | | | | | |платника податку, у випадку | | | | | | | | | | |повернення такої допомоги не | | | | | | | | | | |пізніше 365 календарних днів з | | | | | | | | | | |дня її отримання. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020227|Суми коштів або вартість майна, |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | A | 0 | | | |що надходять платнику податку у |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |вигляді прямих інвестицій або |пп. 136.1.3 п. 136.1 | | | | | | | | | |реінвестицій у корпоративні |ст. 136 р. III | | | | | | | | | |права, емітовані таким платником| | | | | | | | | | |податку, в тому числі грошові | | | | | | | | | | |або майнові внески згідно з | | | | | | | | | | |договорами про спільну | | | | | | | | | | |діяльність на території України | | | | | | | | | | |без створення юридичної особи. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020228|Суми доходів органів виконавчої |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | A | 1 | | | |влади та органів місцевого |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |самоврядування, отримані від |пп. 136.1.7 п. 136.1 | | | | | | | | | |надання державних послуг (видача|ст. 136 р. III | | | | | | | | | |дозволів (ліцензій), | | | | | | | | | | |сертифікатів, посвідчень, | | | | | | | | | | |реєстрація, інші послуги, | | | | | | | | | | |обов'язковість придбання яких | | | | | | | | | | |передбачена законодавством), у | | | | | | | | | | |разі зарахування таких доходів | | | | | | | | | | |до відповідного бюджету. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020229|Суми коштів у вигляді внесків, |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | A | 0 | | | |які надходять до платників |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |податку, що здійснюють |аб. "а" пп. 136.1.8 | | | | | | | | | |недержавне пенсійне забезпечення|п. 136.1 ст. 136 р. III | | | | | | | | | |відповідно до закону, від | | | | | | | | | | |вкладників пенсійних фондів, | | | | | | | | | | |вкладників пенсійних депозитних | | | | | | | | | | |рахунків та осіб, які уклали | | | | | | | | | | |договори страхування відповідно |------------------------+-------------+--------------+-----------| | | | | | |до Закону України "Про |Закону України "Про | 1057-IV | 09.07.2003 | | | | | | | |недержавне пенсійне |недержавне пенсійне | | | | | | | | | |забезпечення" ( 1057-15 ), а |забезпечення" | | | | | | | | | |також осіб, що уклали договори |( 1057-15 ) | | | | | | | | | |страхування ризику настання | | | | | | | | | | |інвалідності або смерті учасника| | | | | | | | | | |недержавного пенсійного фонду | | | | | | | | | | |відповідно до вказаного Закону. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020230|Суми коштів у вигляді внесків, |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | A | 0 | | | |які надходять та накопичуються |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |за пенсійними вкладами, |аб. "б" пп. 136.1.8 | | | | | | | | | |рахунками учасників фондів |п. 136.1 ст. 136 р. III | | | | | | | | | |банківського управління | | | | | | | | | | |відповідно до закону. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020231|Суми коштів спільного |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | A | 0 | | | |інвестування, а саме коштів, |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |залучених від інвесторів |пп. 136.1.9 п. 136.1 | | | | | | | | | |інститутів спільного |ст. 136 р. III | | | | | | | | | |інвестування, доходи від | | | | | | | | | | |проведення операцій з активами | | | | | | | | | | |таких інститутів та доходи, | | | | | | | | | | |нараховані за активами |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | |зазначених інститутів, а також |Закону України "Про | 2299-III | 15.03.2001 | | | | | | | |кошти, залучені від власників |інститути спільного | | | | | | | | | |сертифікатів фондів операцій з |інвестування (пайові та | | | | | | | | | |нерухомістю, доходи від |корпоративні | | | | | | | | | |проведення операцій з активами |інвестиційні фонди)" | | | | | | | | | |фондів операцій з нерухомістю та|( 2299-14 ) | | | | | | | | | |доходи, нараховані за активами | | | | | | | | | | |фондів операцій з нерухомістю, | | | | | | | | | | |створених відповідно до закону. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020232|Суми отриманого платником |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | V | 0 | | | |податку емісійного доходу. |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пп. 136.1.10 п. 136.1 | | | | | | | | | | |ст. 136 р. III | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020233|Дивіденди, отримані платником |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | A | 0 | | | |податку від інших платників |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |податку, у випадках, |пп. 136.1.12 п. 136.1 | | | | | | | | | |передбачених пунктом 153.3 |ст. 136 р. III | | | | | | | | | |статті 153 цього Кодексу | | | | | | | | | | |( 2755-17 ). | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020234|Кошти або майно, які |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | A | 0 | | | |повертаються власнику |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |корпоративних прав, емітованих |пп. 136.1.13 п. 136.1 | | | | | | | | | |юридичною особою, після повної і|ст. 136 р. III | | | | | | | | | |кінцевої ліквідації такої | | | | | | | | | | |юридичної особи - емітента, або | | | | | | | | | | |в разі зменшення розміру | | | | | | | | | | |статутного фонду такої особи, | | | | | | | | | | |але не вище вартості придбання | | | | | | | | | | |акцій, часток, паїв. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020235|Кошти або майно, які |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | A | 0 | | | |повертаються учаснику договору |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |про спільну діяльність без |пп. 136.1.14 п. 136.1 | | | | | | | | | |створення юридичної особи, в |ст. 136 р. III | | | | | | | | | |разі припинення, розірвання або | | | | | | | | | | |внесення відповідних змін до | | | | | | | | | | |договору про спільну діяльність,| | | | | | | | | | |але не вище вартості вкладу. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020236|Кошти або майно, що надходять у |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | A | 0 | | | |вигляді міжнародної технічної |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |допомоги, яка надається |пп. 136.1.15 п. 136.1 | | | | | | | | | |відповідно до чинних міжнародних|ст. 136 р. III | | | | | | | | | |договорів. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020237|Вартість основних засобів, |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | A | 0 | | | |безоплатно отриманих платником |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |податку з метою здійснення їх |пп. 136.1.16 п. 136.1 | | | | | | | | | |експлуатації у таких випадках: |ст. 136 р. III | | | | | | | | | |якщо такі основні засоби | | | | | | | | | | |отримані за рішенням центральних| | | | | | | | | | |органів виконавчої влади; | | | | | | | | | | |у разі отримання | | | | | | | | | | |спеціалізованими експлуатуючими | | | | | | | | | | |підприємствами об'єктів | | | | | | | | | | |енергопостачання, газо- і | | | | | | | | | | |теплозабезпечення, | | | | | | | | | | |водопостачання, каналізаційних | | | | | | | | | | |мереж відповідно до рішень | | | | | | | | | | |місцевих органів виконавчої | | | | | | | | | | |влади та виконавчих органів рад,| | | | | | | | | | |прийнятих у межах їх | | | | | | | | | | |повноважень; | | | | | | | | | | |у разі отримання підприємствами | | | | | | | | | | |комунальної власності об'єктів | | | | | | | | | | |соціальної інфраструктури, що | | | | | | | | | | |перебували на балансі інших | | | | | | | | | | |підприємств та утримувалися за | | | | | | | | | | |їх рахунок. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020238|Кошти або майно, що надаються у |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | V | 0 | | | |вигляді допомоги громадським |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |організаціям інвалідів, спілкам |пп. 136.1.17 п. 136.1 | | | | | | | | | |громадських організацій |ст. 136 р. III | | | | | | | | | |інвалідів та підприємствам і | | | | | | | | | | |організаціям, що визначені | | | | | | | | | | |пунктом 154.1 статті 154 цього | | | | | | | | | | |Кодексу ( 2755-17 ). | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020239|Суми коштів або вартість майна, |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | V | 0 | | | |отримані засновником |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |третейського суду як третейський|пп. 136.1.18 п. 136.1 | | | | | | | | | |збір чи на покриття інших |ст. 136 р. III | | | | | | | | | |витрат, пов'язаних з вирішенням | | | | | | | | | | |спору третейським судом | | | | | | | | | | |відповідно до закону. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020240|Дохід від безоплатно одержаних |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | V | 0 | | | |необоротних матеріальних |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |активів, крім об'єктів, |пп. 136.1.21 п. 136.1 | | | | | | | | | |зазначених у пункті 137.17 |ст. 136 р. III | | | | | | | | | |статті 137 цього Кодексу | | | | | | | | | | |( 2755-17 ), а також об'єктів | | | | | | | | | | |соціально-культурного та | | | | | | | | | | |житлово-комунального призначення| | | | | | | | | | |державної власності, що | | | | | | | | | | |перебувають на балансі платника | | | | | | | | | | |податку, який визначається в | | | | | | | | | | |сумі, пропорційній сумі | | | | | | | | | | |амортизації відповідних активів,| | | | | | | | | | |нарахованої у бухгалтерському | | | | | | | | | | |обліку, одночасно з її | | | | | | | | | | |нарахуванням. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020241|Вартість безоплатно отриманого |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | A | 1 | | | |платником податку майна, що |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |створене в результаті виконання |пп. 136.1.23 п. 136.1 | | | | | | | | | |заходів, передбачених державними|ст. 136 р. III | | | | | | | | | |цільовими, галузевими, | | | | | | | | | | |регіональними програмами | | | | | | | | | | |поліпшення стану безпеки, умов | | | | | | | | | | |праці та виробничого середовища,| | | | | | | | | | |програмами організації | | | | | | | | | | |розроблення і виробництва | | | | | | | | | | |засобів індивідуального та | | | | | | | | | | |колективного захисту | | | | | | | | | | |працівників, а також іншими | | | | | | | | | | |профілактичними заходами | | | | | | | | | | |відповідно до завдань | | | | | | | | | | |страхування від нещасних | | | | | | | | | | |випадків. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020242|Для платників податку, основною |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | V | 0 | | | |діяльністю яких є виробництво |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |сільськогосподарської продукції,|пп. 138.10.4 п. 138.1 | | | | | | | | | |до складу витрат включається |ст. 138 р. III | | | | | | | | | |плата за землю, що не | | | | | | | | | | |використовується в | | | | | | | | | | |сільськогосподарському | | | | | | | | | | |виробничому обороті. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020243|До інших операційних витрат |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | V | 0 | | | |включаються суми коштів, |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |спрямовані уповноваженими |пп. 138.10.4 п. 138.1 | | | | | | | | | |банками до додаткового |ст. 138 р. III | | | | | | | | | |спеціального резерву страхування| | | | | | | | | | |пенсійних вкладів та додаткових |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | |спеціальних резервів страхування|Закону України "Про | 1674-III | 20.04.2000 | | | | | | | |коштів фондів банківського |проведення експерименту | | | | | | | | | |управління відповідно до Закону |в житловому будівництві | | | | | | | | | |України "Про проведення |на базі холдингової | | | | | | | | | |експерименту в житловому |компанії "Київміськбуд" | | | | | | | | | |будівництві на базі холдингової |( 1674-14 ) | | | | | | | | | |компанії "Київміськбуд" | | | | | | | | | | |( 1674-14 ). | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020244|До інших витрат звичайної |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | V | 0 | | | |діяльності (крім фінансових |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |витрат), не пов'язаних |абз. "а" пп. 138.10.6 | | | | | | | | | |безпосередньо з виробництвом |п. 138.1 ст. 138 р. III | | | | | | | | | |та/або реалізацією товарів, | | | | | | | | | | |виконанням робіт, наданням | | | | | | | | | | |послуг, відносяться суми коштів | | | | | | | | | | |або вартість товарів, виконаних | | | | | | | | | | |робіт, наданих послуг, | | | | | | | | | | |добровільно перераховані | | | | | | | | | | |(передані) протягом звітного | | | | | | | | | | |року до Державного бюджету | | | | | | | | | | |України або бюджетів місцевого | | | | | | | | | | |самоврядування, до неприбуткових| | | | | | | | | | |організацій, визначених у | | | | | | | | | | |статті 157 цього розділу в | | | | | | | | | | |розмірі, що не перевищує | | | | | | | | | | |чотирьох відсотків | | | | | | | | | | |оподатковуваного прибутку | | | | | | | | | | |попереднього звітного року. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020245|До інших витрат звичайної |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | V | 0 | | | |діяльності (крім фінансових |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |витрат), не пов'язаних |абз. "б" пп. 138.10.6 | | | | | | | | | |безпосередньо з виробництвом |п. 138.1 ст. 138 р. III | | | | | | | | | |та/або реалізацією товарів, | | | | | | | | | | |виконанням робіт, наданням | | | | | | | | | | |послуг, відносяться суми коштів,| | | | | | | | | | |перераховані роботодавцями | | | | | | | | | | |первинним профспілковим | | | | | | | | | | |організаціям на культурно- | | | | | | | | | | |масову, фізкультурну та | | | | | | | | | | |оздоровчу роботу, передбачені | | | | | | | | | | |колективними договорами | | | | | | | | | | |(угодами) відповідно до Закону | | | | | | | | | | |України "Про професійні спілки, | | | | | | | | | | |їх права та гарантії | | | | | | | | | | |діяльності" ( 1045-14 ), в межах| | | | | | | | | | |чотирьох відсотків | | | | | | | | | | |оподатковуваного прибутку за | | | | | | | | | | |попередній звітний рік з | | | | | | | | | | |урахуванням положень абзацу "а" | | | | | | | | | | |підпункту 138.10.6 пункту 138.10| | | | | | | | | | |цієї статті. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020246|До інших витрат звичайної |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | V | 0 | | | |діяльності (крім фінансових |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |витрат), не пов'язаних |абз. "в" пп. 138.10.6 | | | | | | | | | |безпосередньо з виробництвом |п. 138.1 ст. 138 р. III | | | | | | | | | |та/або реалізацією товарів, | | | | | | | | | | |виконанням робіт, наданням | | | | | | | | | | |послуг, відносяться суми коштів,| | | | | | | | | | |перераховані підприємствами | | | | | | | | | | |всеукраїнських об'єднань осіб, | | | | | | | | | | |які постраждали внаслідок | | | | | | | | | | |Чорнобильської катастрофи, на | | | | | | | | | | |яких працює за основним місцем | | | | | | | | | | |роботи не менш як 75 відсотків | | | | | | | | | | |таких осіб, цим об'єднанням для | | | | | | | | | | |ведення благодійної діяльності, | | | | | | | | | | |але не більше 10 відсотків | | | | | | | | | | |оподатковуваного прибутку | | | | | | | | | | |попереднього звітного року. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020247|До інших витрат звичайної |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | V | 0 | | | |діяльності (крім фінансових |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |витрат), не пов'язаних |абз. "ґ" пп. 138.10.6 | | | | | | | | | |безпосередньо з виробництвом |п. 138.1 ст. 138 р. III | | | | | | | | | |та/або реалізацією товарів, | | | | | | | | | | |виконанням робіт, наданням | | | | | | | | | | |послуг, відносяться | | | | | | | | | | |ґ) вартість вугілля та вугільних| | | | | | | | | | |брикетів, безоплатно наданих в | | | | | | | | | | |обсягах та за переліком | | | | | | | | | | |професій, що встановлюються | | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України, в | | | | | | | | | | |тому числі компенсації вартості | | | | | | | | | | |такого вугілля та вугільних | | | | | | | | | | |брикетів: | | | | | | | | | | |працівникам з видобутку | | | | | | | | | | |(переробки) вугілля та | | | | | | | | | | |вуглебудівних підприємств; | | | | | | | | | | |пенсіонерам, які пропрацювали на| | | | | | | | | | |підприємствах з видобутку | | | | | | | | | | |(переробки) вугілля, | | | | | | | | | | |вуглебудівних підприємствах: на | | | | | | | | | | |підземних роботах - не менше ніж| | | | | | | | | | |10 років для чоловіків і не | | | | | | | | | | |менше ніж 7 років 6 місяців - | | | | | | | | | | |для жінок; на роботах, | | | | | | | | | | |пов'язаних із підземними | | | | | | | | | | |умовами, - не менше ніж 15 років| | | | | | | | | | |для чоловіків і не менше ніж | | | | | | | | | | |12 років 6 місяців - для жінок; | | | | | | | | | | |на роботах технологічної лінії | | | | | | | | | | |на поверхні діючих шахт чи на | | | | | | | | | | |шахтах, що будуються, розрізах, | | | | | | | | | | |збагачувальних та брикетних | | | | | | | | | | |фабриках - не менше ніж 20 років| | | | | | | | | | |для чоловіків і не менше ніж | | | | | | | | | | |15 років - для жінок; | | | | | | | | | | |інвалідам і ветеранам війни та | | | | | | | | | | |праці, особам, нагородженим | | | | | | | | | | |знаками "Шахтарська слава" або | | | | | | | | | | |"Шахтарська доблесть" I, II, III| | | | | | | | | | |ступенів, особам, інвалідність | | | | | | | | | | |яких настала внаслідок | | | | | | | | | | |загального захворювання, у разі | | | | | | | | | | |якщо вони користувалися цим | | | | | | | | | | |правом до настання інвалідності;| | | | | | | | | | |сім'ям працівників, які загинули| | | | | | | | | | |(померли) на підприємствах з | | | | | | | | | | |видобутку (переробки) вугілля, | | | | | | | | | | |що отримують пенсії у зв'язку | | | | | | | | | | |із втратою годувальника. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020248|До інших витрат звичайної |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | V | 0 | | | |діяльності (крім фінансових |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |витрат), не пов'язаних |абз. "д" пп. 138.10.6 | | | | | | | | | |безпосередньо з виробництвом |п. 138.1 ст. 138 р. III | | | | | | | | | |та/або реалізацією товарів, | | | | | | | | | | |виконанням робіт, наданням | | | | | | | | | | |послуг, відносяться суми коштів | | | | | | | | | | |або вартість майна, добровільно | | | | | | | | | | |перераховані/передані для | | | | | | | | | | |цільового використання з метою | | | | | | | | | | |охорони культурної спадщини | | | | | | | | | | |установам науки, освіти, | | | | | | | | | | |культури, заповідникам, музеям, | | | | | | | | | | |музеям-заповідникам у розмірі, | | | | | | | | | | |що не перевищує 10 відсотків | | | | | | | | | | |оподатковуваного прибутку за | | | | | | | | | | |попередній звітний рік. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020249|До інших витрат звичайної |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | V | 0 | | | |діяльності (крім фінансових |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |витрат), не пов'язаних |абз. "е" пп. 138.10.6 | | | | | | | | | |безпосередньо з виробництвом |п. 138.1 ст. 138 р. III | | | | | | | | | |та/або реалізацією товарів, | | | | | | | | | | |виконанням робіт, наданням | | | | | | | | | | |послуг, відносяться суми коштів | | | | | | | | | | |або вартість майна, добровільно | | | | | | | | | | |перераховані/передані на користь| | | | | | | | | | |резидентів для цільового | | | | | | | | | | |використання з метою виробництва| | | | | | | | | | |національних фільмів (у тому | | | | | | | | | | |числі анімаційних) та | | | | | | | | | | |аудіовізуальних творів, але не | | | | | | | | | | |більше 10 відсотків | | | | | | | | | | |оподатковуваного прибутку за | | | | | | | | | | |попередній податковий рік. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020250|Сума коштів або вартість майна, |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | V | 0 | | | |добровільно перераховані |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |(передані) організаціям |пп. 138.12.3 п. 138.1 | | | | | | | | | |роботодавців та їх об'єднанням, |ст. 138 р. III | | | | | | | | | |створеним відповідно до закону | | | | | | | | | | |з цього питання, у вигляді | | | | | | | | | | |вступних, членських та цільових | | | | | | | | | | |внесків, але не більше | | | | | | | | | | |0,2 відсотка фонду оплати праці | | | | | | | | | | |платника податку в розрахунку за| | | | | | | | | | |звітний податковий рік. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020251|Витрати платника податку на |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | A | 0 | | | |професійну підготовку, |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |перепідготовку та підвищення |пп. 140.1.3 п. 140.1 | | | | | | | | | |кваліфікації працівників |ст. 140 р. III | | | | | | | | | |робітничих професій, а також у | | | | | | | | | | |разі якщо законодавством | | | | | | | | | | |передбачено обов'язковість | | | | | | | | | | |періодичної перепідготовки або | | | | | | | | | | |підвищення кваліфікації; | | | | | | | | | | |витрати на навчання та/або | | | | | | | | | | |професійну підготовку, | | | | | | | | | | |перепідготовку або підвищення | | | | | | | | | | |кваліфікації у вітчизняних або | | | | | | | | | | |закордонних навчальних закладах,| | | | | | | | | | |якщо наявність сертифіката про | | | | | | | | | | |освіту в таких закладах є | | | | | | | | | | |обов'язковою для виконання | | | | | | | | | | |певних умов ведення | | | | | | | | | | |господарської діяльності, в тому| | | | | | | | | | |числі, але не виключно вищих та | | | | | | | | | | |професійно-технічних навчальних | | | | | | | | | | |закладах фізичних осіб | | | | | | | | | | |(незалежно від того, чи | | | | | | | | | | |перебувають такі особи в | | | | | | | | | | |трудових відносинах з платником | | | | | | | | | | |податку), які уклали з ним | | | | | | | | | | |письмовий договір (контракт) про| | | | | | | | | | |взяті ними зобов'язання | | | | | | | | | | |відпрацювати у платника податку | | | | | | | | | | |після закінчення вищого та/або | | | | | | | | | | |професійно-технічного | | | | | | | | | | |навчального закладу і отримання | | | | | | | | | | |спеціальності (кваліфікації) не | | | | | | | | | | |менше трьох років; | | | | | | | | | | |витрати на організацію | | | | | | | | | | |навчально-виробничої практики за| | | | | | | | | | |профілем основної діяльності | | | | | | | | | | |платника податку або в | | | | | | | | | | |структурних підрозділах, що | | | | | | | | | | |забезпечують його господарську | | | | | | | | | | |діяльність, осіб, які навчаються| | | | | | | | | | |у вищих та професійно-технічних | | | | | | | | | | |навчальних закладах. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020252|Витрати платника податку (крім |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | A | 0 | | | |капітальних, які підлягають |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |амортизації) на утримання та |пп. 140.1.8 п. 140.1 | | | | | | | | | |експлуатацію таких об'єктів, що |ст. 140 р. III | | | | | | | | | |перебували на балансі та | | | | | | | | | | |утримувалися за рахунок платника| | | | | | | | | | |податку станом на 1 липня | | | | | | | | | | |1997 року, але не | | | | | | | | | | |використовуються з метою | | | | | | | | | | |отримання доходу: | | | | | | | | | | |дитячих ясел або садків; | | | | | | | | | | |закладів середньої і середньої | | | | | | | | | | |професійно-технічної освіти та | | | | | | | | | | |закладів підвищення кваліфікації| | | | | | | | | | |працівників такого платника | | | | | | | | | | |податку; | | | | | | | | | | |дитячих, музичних і художніх | | | | | | | | | | |шкіл, шкіл мистецтв; | | | | | | | | | | |спортивних комплексів, залів і | | | | | | | | | | |майданчиків, що використовуються| | | | | | | | | | |для фізичного оздоровлення та | | | | | | | | | | |психологічної реабілітації | | | | | | | | | | |працівників платника податку, | | | | | | | | | | |клубів і будинків культури; | | | | | | | | | | |приміщень, що використовуються | | | | | | | | | | |платником податку для | | | | | | | | | | |організації харчування | | | | | | | | | | |працівників такого платника | | | | | | | | | | |податку; | | | | | | | | | | |багатоквартирного житлового | | | | | | | | | | |фонду, в тому числі гуртожитків,| | | | | | | | | | |одноквартирного житлового фонду | | | | | | | | | | |в сільській місцевості та | | | | | | | | | | |об'єктів житлово-комунального | | | | | | | | | | |господарства; | | | | | | | | | | |дитячих таборів відпочинку і | | | | | | | | | | |оздоровлення; | | | | | | | | | | |установ соціального захисту | | | | | | | | | | |громадян (будинки-інтернати, | | | | | | | | | | |будинки для престарілих). | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020253|Якщо відповідно до договору |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | V | 0 | | | |довгострокового страхування |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |життя або будь-якого виду |п. 142.2 ст. 142 р. III | | | | | | | | | |недержавного пенсійного | | | | | | | | | | |забезпечення платник цього | | | | | | | | | | |податку зобов'язаний сплачувати | | | | | | | | | | |за власний рахунок добровільні | | | | | | | | | | |внески на страхування | | | | | | | | | | |(недержавне пенсійне | | | | | | | | | | |забезпечення) найманої ним | | | | | | | | | | |фізичної особи, то такий платник| | | | | | | | | | |податку має право включити до | | | | | | | | | | |складу витрат кожного звітного | | | | | | | | | | |податкового періоду (наростаючим| | | | | | | | | | |підсумком) суму таких внесків, | | | | | | | | | | |загальний обсяг якої не | | | | | | | | | | |перевищує 25 відсотків | | | | | | | | | | |заробітної плати, нарахованої | | | | | | | | | | |такій найманій особі протягом | | | | | | | | | | |податкового року, на який | | | | | | | | | | |припадають такі податкові | | | | | | | | | | |періоди. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020254|До прийняття змін до |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 |До прийняття змін до | V | 0 | | | |законодавства про пенсійну |України ( 2755-17 ), | | | |законодавства про | | | | | |реформу (впровадження |п. 11 підр. 4 р. XX | | | |пенсійну реформу | | | | | |накопичувальної системи | | | | |(впровадження | | | | | |загальнообов'язкового державного| | | | |накопичувальної | | | | | |пенсійного страхування) платник | | | | |системи | | | | | |податку має право включити до | | | | |загальнообов'язкового| | | | | |витрат кожного звітного | | | | |державного пенсійного| | | | | |податкового періоду (наростаючим| | | | |страхування) | | | | | |підсумком) суму внесків на | | | | | | | | | | |обов'язкове страхування життя | | | | | | | | | | |або здоров'я працівників у | | | | | | | | | | |випадках, передбачених | | | | | | | | | | |законодавством, а також внесків,| | | | | | | | | | |визначених абзацом другим | | | | | | | | | | |пункту 142.2 статті 142 цього | | | | | | | | | | |Кодексу ( 2755-17 ), загальний | | | | | | | | | | |обсяг яких не перевищує | | | | | | | | | | |15 відсотків заробітної плати, | | | | | | | | | | |нарахованої такій найманій | | | | | | | | | | |особі протягом податкового року,| | | | | | | | | | |на який припадають такі | | | | | | | | | | |податкові періоди. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020255|Якщо результатом розрахунку |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | 01.01.2012 | V | 0 | | | |об'єкта оподаткування платника |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |податку з числа резидентів за |п. 150.1 ст. 150 р. III | | | | | | | | | |підсумками податкового року є | | | | | | | | | | |від'ємне значення, то сума | | | | | | | | | | |такого від'ємного значення | | | | | | | | | | |підлягає включенню до витрат | | | | | | | | | | |першого календарного кварталу | | | | | | | | | | |наступного податкового року. | | | | | | | | | | |Розрахунок об'єкта | | | | | | | | | | |оподаткування за наслідками | | | | | | | | | | |півріччя, трьох кварталів та | | | | | | | | | | |року здійснюється з урахуванням | | | | | | | | | | |зазначеного від'ємного значення | | | | | | | | | | |попереднього року у складі | | | | | | | | | | |витрат таких податкових періодів| | | | | | | | | | |наростаючим підсумком до повного| | | | | | | | | | |погашення такого від'ємного | | | | | | | | | | |значення. | | | | | | | | | | |Якщо результатом розрахунку |------------------------+-------------+--------------+-----------| | | | | | |об'єкта оподаткування платника |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2010 | | | | | | |податку з числа резидентів за |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |підсумками першого кварталу |п. 3 підр. 4 р. XX | | | | | | | | | |2011 року є від'ємне значення, | | | | | | | | | | |то сума такого від'ємного | | | | | | | | | | |значення підлягає включенню до | | | | | | | | | | |витрат другого календарного | | | | | | | | | | |кварталу 2011 року. | | | | | | | | | | |Розрахунок об'єкта оподаткування| | | | | | | | | | |за наслідками другого, другого і| | | | | | | | | | |третього кварталів, другого - | | | | | | | | | | |четвертого кварталів | | | | | | | | | | |2011 року здійснюється з | | | | | | | | | | |урахуванням від'ємного значення,| | | | | | | | | | |отриманого платником податку за | | | | | | | | | | |перший квартал 2011 року, у | | | | | | | | | | |складі витрат таких податкових | | | | | | | | | | |періодів наростаючим підсумком | | | | | | | | | | |до повного погашення такого | | | | | | | | | | |від'ємного значення. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020256|Авансовий внесок, передбачений |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | A | 0 | | | |підпунктом 153.3.2 цього пункту,|України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |не справляється у разі виплати |пп. 153.3.5 п. 153.3 | | | | | | | | | |дивідендів: |ст. 153 р. III | | | | | | | | | |а) фізичним особам; | | | | | | | | | | |б) у вигляді акцій (часток, | | | | | | | | | | |паїв), емітованих платником | | | | | | | | | | |податку, за умови, що така | | | | | | | | | | |виплата ніяким чином не змінює | | | | | | | | | | |пропорцій (часток) участі всіх | | | | | | | | | | |акціонерів (власників) у | | | | | | | | | | |статутному фонді емітента, | | | | | | | | | | |незалежно від того, чи були | | | | | | | | | | |такі акції (частки, паї) | | | | | | | | | | |належним чином зареєстровані | | | | | | | | | | |(відображені у зміні до | | | | | | | | | | |статутних документів), чи ні; | | | | | | | | | | |в) інститутами спільного | | | | | | | | | | |інвестування; | | | | | | | | | | |г) на користь власників | | | | | | | | | | |корпоративних прав материнської | | | | | | | | | | |компанії, що сплачуються в межах| | | | | | | | | | |сум доходів такої материнської | | | | | | | | | | |компанії, отриманих у вигляді | | | | | | | | | | |дивідендів від інших осіб; | | | | | | | | | | |ґ) управителем фонду операцій з | | | | | | | | | | |нерухомістю при виплаті платежів| | | | | | | | | | |власникам сертифікатів фонду | | | | | | | | | | |операцій з нерухомістю в | | | | | | | | | | |результаті розподілу доходу | | | | | | | | | | |фонду операцій з нерухомістю. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020257|Податок, передбачений цим |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | | 0 | | | |розділом, не справляється із |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |суми перевищення доходів над |п. 153.11 ст. 153 р. III| | | | | | | | | |витратами, пов'язаними з | | | | | | | | | | |випуском та проведенням | | | | | | | | | | |державних грошових лотерей. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020258|Сума отриманого прибутку не |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | | 0 | | | |включається до складу доходу |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |установника управління. |пп. 153.13.6 п. 153.13 | | | | | | | | | | |ст. 153 р. III | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020259|Звільняється від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | A | 0 | | | |прибуток підприємств та |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |організацій, які засновані |п. 154.1 ст. 154 р. III | | | | | | | | | |громадськими організаціями | | | | | | | | | | |інвалідів і є їх повною | | | | | | | | | | |власністю, отриманий від продажу| | | | | | | | | | |(постачання) товарів, виконання | | | | | | | | | | |робіт і надання послуг, крім | | | | | | | | | | |підакцизних товарів, послуг із | | | | | | | | | | |поставки підакцизних товарів, | | | | | | | | | | |отриманих у межах договорів | | | | | | | | | | |комісії (консигнації), поруки, | | | | | | | | | | |доручення, довірчого | | | | | | | | | | |управління, інших цивільно- | | | | | | | | | | |правових договорів, що | | | | | | | | | | |уповноважують такого платника | | | | | | | | | | |податку здійснювати постачання | | | | | | | | | | |товарів від імені та за | | | | | | | | | | |дорученням іншої особи без | | | | | | | | | | |передачі права власності на такі| | | | | | | | | | |товари, де протягом попереднього| | | | | | | | | | |звітного (податкового) періоду | | | | | | | | | | |кількість інвалідів, які мають |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | |там основне місце роботи, |Закону України "Про | N 875-XII | 21.03.91 | | | | | | | |становить не менш як |основи соціальної | | | | | | | | | |50 відсотків середньооблікової |захищеності інвалідів в | | | | | | | | | |чисельності штатних працівників |Україні" ( 875-12 ) | | | | | | | | | |облікового складу за умови, що | | | | | | | | | | |фонд оплати праці таких | | | | | | | | | | |інвалідів становить протягом | | | | | | | | | | |звітного періоду не менш як | | | | | | | | | | |25 відсотків суми загальних | | | | | | | | | | |витрат на оплату праці. | | | | | | | | | | |Зазначені підприємства та | | | | | | | | | | |організації громадських | | | | | | | | | | |організацій інвалідів мають | | | | | | | | | | |право застосовувати цю пільгу за| | | | | | | | | | |наявності дозволу на право | | | | | | | | | | |користування такою пільгою, який| | | | | | | | | | |видається Комісією з питань | | | | | | | | | | |діяльності підприємств та | | | | | | | | | | |організацій громадських | | | | | | | | | | |організацій інвалідів відповідно| | | | | | | | | | |до Закону України "Про основи | | | | | | | | | | |соціальної захищеності інвалідів| | | | | | | | | | |в Україні" ( 875-12 ). | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020260|Звільняється від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | A | 1 | | | |прибуток підприємств, отриманий |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |від продажу на митній території |п. 154.2 ст. 154 р. III | | | | | | | | | |України продуктів дитячого | | | | | | | | | | |харчування власного виробництва,| | | | | | | | | | |спрямований на збільшення | | | | | | | | | | |обсягів виробництва та зменшення| | | | | | | | | | |роздрібних цін таких продуктів. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020261|На період підготовки до зняття і|Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | A | 1 | | | |зняття з експлуатації |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |енергоблоків Чорнобильської АЕС |п. 154.3 ст. 154 р. III | | | | | | | | | |та перетворення об'єкта | | | | | | | | | | |"Укриття" на екологічно безпечну| | | | | | | | | | |систему звільняється від | | | | | | | | | | |оподаткування прибуток | | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС, якщо такі | | | | | | | | | | |кошти використовуються на | | | | | | | | | | |фінансування робіт з підготовки | | | | | | | | | | |до зняття і зняття | | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з | | | | | | | | | | |експлуатації та перетворення | | | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на екологічно | | | | | | | | | | |безпечну систему. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020262|Звільняється від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | V | 1 | | | |прибуток підприємств, отриманий |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |за рахунок міжнародної технічної|п. 154.4 ст. 154 р. III | | | | | | | | | |допомоги або за рахунок коштів, | | | | | | | | | | |які передбачаються в державному | | | | | | | | | | |бюджеті як внесок України до | | | | | | | | | | |Чорнобильського фонду "Укриття" | | | | | | | | | | |для реалізації міжнародної | | | | | | | | | | |програми - Плану здійснення | | | | | | | | | | |заходів на об'єкті "Укриття" | | | | | | | | | | |відповідно до положень Рамкової | | | | | | | | | | |угоди між Україною та | | | | | | | | | | |Європейським банком | | | | | | | | | | |реконструкції та розвитку | | | | | | | | | | |( 994_585 ), для подальшої | | | | | | | | | | |експлуатації, підготовки до | | | | | | | | | | |зняття і зняття енергоблоків | | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з | | | | | | | | | | |експлуатації, перетворення | | | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на екологічно | | | | | | | | | | |безпечну систему та забезпечення| | | | | | | | | | |соціального захисту персоналу | | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020263|Звільняється від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | V | 0 | | | |прибуток державних підприємств |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |"Міжнародний дитячий центр |п. 154.5 ст. 154 р. III | | | | | | | | | |"Артек" і "Український дитячий | | | | | | | | | | |центр "Молода гвардія" від | | | | | | | | | | |провадження діяльності з | | | | | | | | | | |оздоровлення та відпочинку | | | | | | | | | | |дітей. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020264|Застосовується ставка 0 відсот- |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | 01.01.2016 | V | 1 | | | |ків для платників податку |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |на прибуток, у яких розмір |абз. "а" п. 154.6 | | | | | | | | | |доходів кожного звітного |ст. 154 р. III | | | | | | | | | |податкового періоду наростаючим | | | | | | | | | | |підсумком з початку року не | | | | | | | | | | |перевищує трьох мільйонів | | | | | | | | | | |гривень та нарахованої за кожний| | | | | | | | | | |місяць звітного періоду | | | | | | | | | | |заробітної плати (доходу) | | | | | | | | | | |працівників, які перебувають з | | | | | | | | | | |платником податку у трудових | | | | | | | | | | |відносинах, є не меншим, ніж дві| | | | | | | | | | |мінімальні заробітні плати, | | | | | | | | | | |розмір якої встановлено | | | | | | | | | | |законом, та утворені в | | | | | | | | | | |установленому законом порядку | | | | | | | | | | |після 1 квітня 2011 року. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020265|Застосовується ставка 0 відсот- |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | 01.01.2016 | V | 1 | | | |ків для діючіх платників |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |податку на прибуток, у яких |абз. "б" п. 154.6 | | | | | | | | | |розмір доходів кожного звітного |ст. 154 р. III | | | | | | | | | |податкового періоду наростаючим | | | | | | | | | | |підсумком з початку року не | | | | | | | | | | |перевищує трьох мільйонів | | | | | | | | | | |гривень та нарахованої за кожний| | | | | | | | | | |місяць звітного періоду | | | | | | | | | | |заробітної плати (доходу) | | | | | | | | | | |працівників, які перебувають з | | | | | | | | | | |платником податку у трудових | | | | | | | | | | |відносинах, є не меншим, ніж дві| | | | | | | | | | |мінімальні заробітні плати, | | | | | | | | | | |розмір якої встановлено | | | | | | | | | | |законом, та у яких протягом | | | | | | | | | | |трьох послідовних попередніх | | | | | | | | | | |років (або протягом усіх | | | | | | | | | | |попередніх періодів, якщо з | | | | | | | | | | |моменту їх утворення пройшло | | | | | | | | | | |менше трьох років), щорічний | | | | | | | | | | |обсяг доходів задекларовано в | | | | | | | | | | |сумі, що не перевищує трьох | | | | | | | | | | |мільйонів гривень, та у яких | | | | | | | | | | |середньооблікова кількість | | | | | | | | | | |працівників протягом цього | | | | | | | | | | |періоду не перевищувала 20 осіб.| | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020266|Застосовується ставка 0 відсот- |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | 01.01.2016 | V | 1 | | | |ків для платників податку |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |на прибуток, у яких розмір |абз. "в" п. 154.6 | | | | | | | | | |доходів кожного звітного |ст. 154 р. III | | | | | | | | | |податкового періоду наростаючим | | | | | | | | | | |підсумком з початку року не | | | | | | | | | | |перевищує трьох мільйонів | | | | | | | | | | |гривень та нарахованої за кожний| | | | | | | | | | |місяць звітного періоду | | | | | | | | | | |заробітної плати (доходу) | | | | | | | | | | |працівників, які перебувають з | | | | | | | | | | |платником податку у трудових | | | | | | | | | | |відносинах, є не меншим, ніж дві| | | | | | | | | | |мінімальні заробітні плати, | | | | | | | | | | |розмір якої встановлено | | | | | | | | | | |законом, та які були | | | | | | | | | | |зареєстровані платниками єдиного| | | | | | | | | | |податку в установленому | | | | | | | | | | |законодавством порядку в період | | | | | | | | | | |до набрання чинності цим | | | | | | | | | | |Кодексом ( 2755-17 ) та у яких | | | | | | | | | | |за останній календарний рік | | | | | | | | | | |обсяг виручки від реалізації | | | | | | | | | | |продукції (товарів, робіт, | | | | | | | | | | |послуг) становив до одного | | | | | | | | | | |мільйона гривень та | | | | | | | | | | |середньооблікова кількість | | | | | | | | | | |працівників становила до | | | | | | | | | | |50 осіб. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020267|Звільняється від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | A | 0 | | | |прибуток дошкільних та |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |загальноосвітніх навчальних |п. 154.7 ст. 154 р. III | | | | | | | | | |закладів недержавної форми | | | | | | | | | | |власності, отриманий від надання| | | | | | | | | | |освітніх послуг. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020268|Звільняється від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 | | V | 1 | | | |прибуток підприємств |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |енергетичної галузі в межах |п. 154.8 ст. 154 р. III | | | | | | | | | |витрат, передбачених | | | | | | | | | | |інвестиційними програмами, | | | | | | | | | | |схваленими Національною | | | | | | | | | | |комісією регулювання | | | | | | | | | | |електроенергетики України, на | | | | | | | | | | |капітальні вкладення з | | | | | | | | | | |будівництва (реконструкції, | | | | | | | | | | |модернізації) міждержавних, | | | | | | | | | | |магістральних та розподільчих | | | | | | | | | | |(локальних) електричних мереж | | | | | | | | | | |та/або сум, спрямованих на | | | | | | | | | | |повернення кредитів, які | | | | | | | | | | |використані для фінансування | | | | | | | | | | |вищевказаних цілей. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020269|Звільняється від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 |протягом п'яти років | V | 0 | | | |80 відсотків прибутку |України ( 2755-17 ), | | | |з моменту отримання | | | | | |підприємств, отриманого від |п. 158.1 та п. 158.3 | | | |першого прибутку | | | | | |продажу на митній території |ст. 158 р. III | | | |внаслідок підвищення | | | | | |України товарів власного | | | | |енергоефективності | | | | | |виробництва за переліком, | | | | |виробництва. | | | | | |встановленим Кабінетом | | | | | | | | | | |Міністрів України: | | | | | | | | | | |устаткування, що працює на | | | | | | | | | | |відновлюваних джерелах енергії; | | | | | | | | | | |матеріали, сировина, | | | | | | | | | | |устаткування та комплектуючі, | | | | | | | | | | |які будуть використовуватись у | | | | | | | | | | |виробництві енергії з | | | | | | | | | | |відновлюваних джерел енергії; | | | | | | | | | | |енергоефективне обладнання і | | | | | | | | | | |матеріали, вироби, експлуатація | | | | | | | | | | |яких забезпечує економію та | | | | | | | | | | |раціональне використання | | | | | | | | | | |паливно-енергетичних ресурсів; | | | | | | | | | | |засоби вимірювання, контролю та | | | | | | | | | | |управління витратами паливно- | | | | | | | | | | |енергетичних ресурсів; | | | | | | | | | | |устаткування для виробництва | | | | | | | | | | |альтернативних видів палива. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020270|Звільняється від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.04.2011 |протягом п'яти років | V | 1 | | | |50 відсотків прибутку, |України ( 2755-17 ), | | | |з моменту отримання | | | | | |отриманого від здійснення |п. 158.2 та п. 158.3 | | | |першого прибутку | | | | | |енергоефективних заходів та |ст. 158 р. III | | | |внаслідок підвищення | | | | | |реалізації енергоефективних | | | | |енергоефективності | | | | | |проектів підприємств, що | | | | |виробництва. | | | | | |включені до Державного реєстру | | | | | | | | | | |підприємств, установ, | | | | | | | | | | |організацій, які здійснюють | | | | | | | | | | |розроблення, впровадження та | | | | | | | | | | |використання енергоефективних | | | | | | | | | | |заходів та енергоефективних | | | | | | | | | | |проектів. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020272|Звільняється від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | 01.01.2020 | A | 0 | | | |прибуток підприємств, отриманий |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |ними від господарської |п. 16 підр. 4 р. XX | | | | | | | | | |діяльності з видобування та |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | |використання газу (метану) |Закону України "Про газ | 1392-VI | 21.05.2009 | | | | | | | |вугільних родовищ, що |(метан) вугільних | | | | | | | | | |здійснюється відповідно до |родовищ" ( 1392-17 ) | | | | | | | | | |Закону України "Про газ (метан) | | | | | | | | | | |вугільних родовищ" ( 1392-17 ). | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020273|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | 01.01.2022 | V | 0 | | | |прибуток суб'єкта господарської |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |діяльності, отриманий від |абз. "а" п. 17 підр. 4 | | | | | | | | | |надання готельних послуг |р. XX | | | | | | | | | |(група 55 КВЕД ДК 009:2005) | | | | | | | | | | |( va375202-05 ) у готелях | | | | | | | | | | |категорій "п'ять зірок", "чотири| | | | | | | | | | |зірки" і "три зірки", у тому | | | | | | | | | | |числі новозбудованих чи | | | | | | | | | | |реконструйованих або в яких | | | | | | | | | | |проведено капітальний ремонт чи | | | | | | | | | | |реставрація існуючих будівель і | | | | | | | | | | |споруд. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020274|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | 01.01.2022 | V | 0 | | | |прибуток, отриманий від основної|України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |діяльності підприємств легкої |абз. "б" п. 17 підр. 4 | | | | | | | | | |промисловості (група 17 - |р. XX | | | | | | | | | |група 19 КВЕД ДК 009:2005) | | | | | | | | | | |( va375202-05 ), крім | | | | | | | | | | |підприємств, які виробляють | | | | | | | | | | |продукцію на давальницькій | | | | | | | | | | |сировині. При цьому на | | | | | | | | | | |перехідний період до 1 січня | | | | | | | | | | |2012 року для підприємств легкої| | | | | | | | | | |промисловості, які на час | | | | | | | | | | |набрання чинності положеннями | | | | | | | | | | |цього Кодексу ( 2755-17 ) мають | | | | | | | | | | |укладені договори на виробництво| | | | | | | | | | |продукції на давальницькій | | | | | | | | | | |сировині, термін виконання яких | | | | | | | | | | |закінчується протягом | | | | | | | | | | |встановленого періоду, | | | | | | | | | | |дозволяється застосовувати | | | | | | | | | | |положення зазначеного пункту. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020275|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | 01.01.2022 | V | 0 | | | |прибуток підприємств галузі |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |електроенергетики (клас 40.11 |абз. "в" п. 17 підр. 4 | | | | | | | | | |група 40 КВЕД ДК 009:2005) |р. XX | | | | | | | | | |( va375202-05 ) від продажу | | | | | | | | | | |електричної енергії, виробленої | | | | | | | | | | |з відновлювальних джерел | | | | | | | | | | |енергії. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020276|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | 01.01.2022 | V | 0 | | | |прибуток, отриманий від основної|України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |діяльності підприємств |абз. "г" п. 17 підр. 4 | | | | | | | | | |суднобудівної (клас 35.11 |р. XX | | | | | | | | | |група 35 КВЕД ДК 009:2005) | | | | | | | | | | |( va375202-05 ) промисловості. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020277|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | 01.01.2022 | V | 1 | | | |прибуток підприємств |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |літакобудівної промисловості, |абз. "ґ" п. 17 підр. 4 | | | | | | | | | |отриманий від основної |р. XX | | | | | | | | | |діяльності (підклас 35.30.0 клас| | | | | | | | | | |35.30 група 35.3 розділ 35 КВЕД | | | | | | | | | | |ДК 009:2005) ( va375202-05 ), а | | | | | | | | | | |також від проведення такими | | | | | | | | | | |підприємствами науково-дослідних| | | | | | | | | | |та дослідно-конструкторських | | | | | | | | | | |робіт (підклас 73.10.2 клас | | | | | | | | | | |73.10 група 73.1 розділ 73 КВЕД | | | | | | | | | | |ДК 009:2005), які виконуються | | | | | | | | | | |для потреб літакобудівної | | | | | | | | | | |промисловості. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020278|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | 01.01.2022 | V | 1 | | | |прибуток підприємств |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |машинобудування для |абз. "д" п. 17 підр. 4 | | | | | | | | | |агропромислового комплексу |р. XX | | | | | | | | | |(клас 29.31 і 29.32 групи 29.3 | | | | | | | | | | |розділу 29 КВЕД ДК 009:2005) | | | | | | | | | | |( va375202-05 ). | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020279|Звільняється від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | 01.01.2015 | V | 0 | | | |прибуток видавництв, видавничих |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |організацій, підприємств |абз. п. 18 підр. 4 | | | | | | | | | |поліграфії, отриманий ними від |р. XX | | | | | | | | | |діяльності з виготовлення на | | | | | | | | | | |території України книжкової | | | | | | | | | | |продукції, крім продукції | | | | | | | | | | |еротичного характеру. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020280|Не включаються до доходів суми |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | 01.01.2016 | V | 1 | | | |коштів або вартість майна, |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |отримані суб'єктами |абз. п. 19 підр. 4 | | | | | | | | | |кінематографії (виробниками |р. XX | | | | | | | | | |фільмів) та/або суб'єктами | | | | | | | | | | |мультиплікації (виробники | | | | | | | | | | |мультиплікаційних фільмів) і | | | | | | | | | | |спрямовані на виробництво | | | | | | | | | | |національних фільмів. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020281|Звільняються від оподаткування: |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | 01.01.2020 | V | 0 |Доповнено | | НОВА |прибуток виробників біопалива, |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |отриманий від продажу |п. 15 підр. 4 р. XX | | | | | | | | | |біопалива. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020282|Звільняються від оподаткування: |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | 01.01.2020 | V | 0 |Доповнено | | НОВА |прибуток підприємств, отриманий |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |ними від діяльності з |п. 15 підр. 4 р. XX | | | | | | | | | |одночасного виробництва | | | | | | | | | | |електричної і теплової енергії | | | | | | | | | | |та/або виробництва теплової | | | | | | | | | | |енергії з використанням | | | | | | | | | | |біологічних видів палива. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |11020283|Звільняються від оподаткування: |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | 01.01.2020 | V | 0 |Доповнено | | НОВА |прибуток виробників техніки, |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |обладнання, устаткування, |п. 15 підр. 4 р. XX | | | | | | | | | |визначених статтею 7 Закону | | | | | | | | | | |України "Про альтернативні види | | | | | | | | | | |палива" ( 1391-14 ) для | | | | | | | | | | |виготовлення та реконструкції | | | | | | | | | | |технічних і транспортних |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | |засобів, у тому числі самохідних|Закону України "Про | 1391-XIV | 14.01.2000 | | | | | | | |сільськогосподарських машин та |альтернативні види | | | | | | | | | |енергетичних установок, які |палива" ( 1391-14 ) | | | | | | | | | |споживають біологічні види | | | | | | | | | | |палива, одержаний від продажу | | | | | | | | | | |зазначеної техніки, обладнання | | | | | | | | | | |та устаткування, що були | | | | | | | | | | |вироблені на території України. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| | |ПІЛЬГИ ПО ЗБОРУ ЗА ПЕРШУ | | | | | | | | | | |РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |12030001|Від сплати збору звільняються: |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |транспортні засоби будинків- |України ( 2755-17 ) | | | | | | | | | |інтернатів для громадян похилого|(пункт 235.1 статті 235 | | | | | | | | | |віку та інвалідів, дитячих |розділу VII "Збір за | | | | | | | | | |будинків-інтернатів, пансіонатів|першу реєстрацію | | | | | | | | | |для ветеранів війни і праці, |транспортного засобу") | | | | | | | | | |геріатричних пансіонатів, | | | | | | | | | | |реабілітаційних установ для | | | | | | | | | | |інвалідів та дітей-інвалідів, що| | | | | | | | | | |фінансуються з державного та | | | | | | | | | | |місцевого бюджетів. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| | |ПІЛЬГИ ПО ПЛАТІ ЗА ЗЕМЛЮ | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050001|Звільняються від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |земельного податку заповідники |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |(крім історико-культурних). |пп. 282.1.1 п. 282.1 | | | | | | | | | | |ст. 282 Розділу XIII | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050061|Звільняються від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |земельного податку історико- |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |культурні заповідники. |пп. 282.1.1 п. 282.1 | | | | | | | | | | |ст. 282 Розділу XIII | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050062|Звільняються від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |земельного податку національні |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |природні парки. |пп. 282.1.1 п. 282.1 | | | | | | | | | | |ст. 282 Розділу XIII | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050063|Звільняються від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |земельного податку заказники |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |(крім мисливських). |пп. 282.1.1 п. 282.1 | | | | | | | | | | |ст. 282 Розділу XIII | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050075|Звільняються від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |земельного податку парки |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |державної та комунальної |пп. 282.1.1 п. 282.1 | | | | | | | | | |власності. |ст. 282 Розділу XIII | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050064|Звільняються від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |земельного податку регіональні |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |ландшафтні парки. |пп. 282.1.1 п. 282.1 | | | | | | | | | | |ст. 282 Розділу XIII | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050065|Звільняються від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |земельного податку ботанічні |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |сади. |пп. 282.1.1 п. 282.1 | | | | | | | | | | |ст. 282 Розділу XIII | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050066|Звільняються від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |земельного податку дендрологічні|України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |парки. |пп. 282.1.1 п. 282.1 | | | | | | | | | | |ст. 282 Розділу XIII | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050067|Звільняються від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |земельного податку зоологічні |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |парки. |пп. 282.1.1 п. 282.1 | | | | | | | | | | |ст. 282 Розділу XIII | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050068|Звільняються від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |земельного податку пам'ятки |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |природи. |пп. 282.1.1 п. 282.1 | | | | | | | | | | |ст. 282 Розділу XIII | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050069|Звільняються від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |земельного податку заповідні |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |урочища. |пп. 282.1.1 п. 282.1 | | | | | | | | | | |ст. 282 Розділу XIII | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050070|Звільняються від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |земельного податку парки- |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |пам'ятки садово-паркового |пп. 282.1.1 п. 282.1 | | | | | | | | | |мистецтва. |ст. 282 Розділу XIII | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050002|Звільняються від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |земельного податку дослідні |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |господарства науково-дослідних |пп. 282.1.2 п. 282.1 | | | | | | | | | |установ і навчальних закладів |ст. 282 Розділу XIII | | | | | | | | | |сільськогосподарського профілю | | | | | | | | | | |та професійно-технічних училищ. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050024|Звільняються від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |земельного податку органи |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |державної влади. |пп. 282.1.3 п. 282.1 | | | | | | | | | | |ст. 282 Розділу XIII | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050076|Звільняються від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |земельного податку органи |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |місцевого самоврядування. |пп. 282.1.3 п. 282.1 | | | | | | | | | | |ст. 282 Розділу XIII | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050025|Звільняються від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |земельного податку органи |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |прокуратури. |пп. 282.1.3 п. 282.1 | | | | | | | | | | |ст. 282 Розділу XIII | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050026|Звільняються від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |земельного податку заклади, |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |установи та організації, які |пп. 282.1.3 п. 282.1 | | | | | | | | | |повністю утримуються за рахунок |ст. 282 Розділу XIII | | | | | | | | | |коштів державного або місцевих | | | | | | | | | | |бюджетів. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050027|Звільняються від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |земельного податку |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |спеціалізовані санаторії для |пп. 282.1.3 п. 282.1 | | | | | | | | | |реабілітації, лікування та |ст. 282 Розділу XIII | | | | | | | | | |оздоровлення хворих, які | | | | | | | | | | |повністю утримуються за рахунок | | | | | | | | | | |коштів державного або місцевих | | | | | | | | | | |бюджетів. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050077|Звільняються від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | A | 0 | | | |земельного податку військові |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |формування, утворені відповідно |пп. 282.1.3 п. 282.1 | | | | | | | | | |до законів України, які повністю|ст. 282 Розділу XIII | | | | | | | | | |утримуються за рахунок коштів | | | | | | | | | | |державного або місцевих | | | | | | | | | | |бюджетів. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050056|Звільняються від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |земельного податку Збройні Сили |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |України, які повністю |пп. 282.1.3 п. 282.1 | | | | | | | | | |утримуються за рахунок коштів |ст. 282 Розділу XIII | | | | | | | | | |державного або місцевих | | | | | | | | | | |бюджетів. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050057|Звільняються від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |земельного податку Прикордонні |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |війська України, які повністю |пп. 282.1.3 п. 282.1 | | | | | | | | | |утримуються за рахунок коштів |ст. 282 Розділу XIII | | | | | | | | | |державного або місцевих | | | | | | | | | | |бюджетів. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050028|Звільняються від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |земельного податку дитячі |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |санаторно-курортні та оздоровчі |пп. 282.1.4 п. 282.1 | | | | | | | | | |заклади України незалежно від їх|ст. 282 Розділу XIII | | | | | | | | | |підпорядкованості (крім дитячих | | | | | | | | | | |санаторно-курортних та | | | | | | | | | | |оздоровчих закладів України, які| | | | | | | | | | |знаходяться на балансі | | | | | | | | | | |підприємств, установ та | | | | | | | | | | |організацій). | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050078|Звільняються від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |земельного податку дитячі |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |санаторно-курортні та оздоровчі |пп. 282.1.4 п. 282.1 | | | | | | | | | |заклади України, які знаходяться|ст. 282 Розділу XIII | | | | | | | | | |на балансі підприємств, установ | | | | | | | | | | |та організацій. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050005|Звільняються від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |земельного податку релігійні |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |організації, статути (положення)|пп. 282.1.5 п. 282.1 | | | | | | | | | |яких зареєстровано у |ст. 282 Розділу XIII | | | | | | | | | |встановленому законом порядку, | | | | | | | | | | |за земельні ділянки, надані для | | | | | | | | | | |будівництва і обслуговування | | | | | | | | | | |культових та інших будівель, | | | | | | | | | | |необхідних для забезпечення їх | | | | | | | | | | |діяльності. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050071|Звільняються від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |земельного податку благодійні |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |організації, створені відповідно|пп. 282.1.5 п. 282.1 | | | | | | | | | |до закону, діяльність яких не |ст. 282 Розділу XIII | | | | | | | | | |передбачає одержання прибутків. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050059|Звільняються від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |земельного податку санаторно- |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |курортні та оздоровчі заклади |пп. 282.1.6 п. 282.1 | | | | | | | | | |громадських організацій |ст. 282 Розділу XIII | | | | | | | | | |інвалідів, реабілітаційні | | | | | | | | | | |установи громадських організацій| | | | | | | | | | |інвалідів. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050030|Звільняються від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |земельного податку громадські |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |організації інвалідів України, |пп. 282.1.7 п. 282.1 | | | | | | | | | |де протягом попереднього |ст. 282 Розділу XIII | | | | | | | | | |календарного місяця кількість | | | | | | | | | | |інвалідів, які мають там основне| | | | | | | | | | |місце роботи, становить не менш | | | | | | | | | | |як 50 відсотків | | | | | | | | | | |середньооблікової чисельності | | | | | | | | | | |штатних працівників облікового | | | | | | | | | | |складу за умови, що фонд оплати | | | | | | | | | | |праці таких інвалідів становить | | | | | | | | | | |протягом звітного періоду не | | | | | | | | | | |менш як 25 відсотків суми | | | | | | | | | | |загальних витрат на оплату | | | | | | | | | | |праці. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050036|Звільняються від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |земельного податку підприємства |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |та організації, які засновані |пп. 282.1.7 п. 282.1 | | | | | | | | | |громадськими організаціями |ст. 282 Розділу XIII | | | | | | | | | |інвалідів та спілками | | | | | | | | | | |громадських організацій | | | | | | | | | | |інвалідів і є їх повною | | | | | | | | | | |власністю, де протягом | | | | | | | | | | |попереднього календарного місяця| | | | | | | | | | |кількість інвалідів, які мають | | | | | | | | | | |там основне місце роботи, | | | | | | | | | | |становить не менш як 50 | | | | | | | | | | |відсотків середньооблікової | | | | | | | | | | |чисельності штатних працівників | | | | | | | | | | |облікового складу за умови, що | | | | | | | | | | |фонд оплати праці таких | | | | | | | | | | |інвалідів становить протягом | | | | | | | | | | |звітного періоду не менш як | | | | | | | | | | |25 відсотків суми загальних | | | | | | | | | | |витрат на оплату праці. | | | | | | | | | | |Зазначені підприємства та | | | | | | | | | | |організації громадських | | | | | | | | | | |організацій інвалідів мають | | | | | | | | | | |право застосовувати цю пільгу за| | | | | | | | | | |наявності дозволу на право | | | | | | | | | | |користування такою пільгою, який| | | | | | | | | | |надається Комісією з питань | | | | | | | | | | |діяльності підприємств та | | | | | | | | | | |організацій громадських | | | | | | | | | | |організацій інвалідів відповідно| | | | | | | | | | |до Закону України "Про основи | | | | | | | | | | |соціальної захищеності інвалідів| | | | | | | | | | |в Україні" ( 875-12 ). | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050079|Звільняються від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | V | 0 | | | |земельного податку дошкільні |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |заклади незалежно від форм |пп. 282.1.8 п. 282.1 | | | | | | | | | |власності і джерел фінансуваня. |ст. 282 Розділу XIII | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050080|Звільняються від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | V | 0 | | | |земельного податку |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |загальноосвітні навчальні |пп. 282.1.8 п. 282.1 | | | | | | | | | |заклади незалежно від форм |ст. 282 Розділу XIII | | | | | | | | | |власності і джерел фінансуваня. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050011|Звільняються від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |земельного податку заклади |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |культури, які повністю |пп. 282.1.8 п. 282.1 | | | | | | | | | |утримуються за рахунок коштів |ст. 282 Розділу XIII | | | | | | | | | |державного або місцевих | | | | | | | | | | |бюджетів. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050050|Звільняються від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |земельного податку заклади |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |науки, які повністю утримуються |пп. 282.1.8 п. 282.1 | | | | | | | | | |за рахунок коштів державного або|ст. 282 Розділу XIII | | | | | | | | | |місцевих бюджетів. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050051|Звільняються від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |земельного податку заклади |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |освіти, які повністю утримуються|пп. 282.1.8 п. 282.1 | | | | | | | | | |за рахунок коштів державного або|ст. 282 Розділу XIII | | | | | | | | | |місцевих бюджетів. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050052|Звільняються від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |земельного податку заклади |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |охорони здоров'я, які повністю |пп. 282.1.8 п. 282.1 | | | | | | | | | |утримуються за рахунок коштів |ст. 282 Розділу XIII | | | | | | | | | |державного або місцевих | | | | | | | | | | |бюджетів. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050053|Звільняються від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |земельного податку заклади |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |соціального захисту, які |пп. 282.1.8 п. 282.1 | | | | | | | | | |повністю утримуються за рахунок |ст. 282 Розділу XIII | | | | | | | | | |коштів державного або місцевих | | | | | | | | | | |бюджетів. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050054|Звільняються від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |земельного податку заклади |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |фізичної культури та спорту, які|пп. 282.1.8 п. 282.1 | | | | | | | | | |повністю утримуються за рахунок |ст. 282 Розділу XIII | | | | | | | | | |коштів державного або місцевих | | | | | | | | | | |бюджетів. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050072|Звільняються від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |земельного податку підприємства,|України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |установи, організації, |пп. 282.1.9 п. 282.1 | | | | | | | | | |громадські організації |ст. 282 Розділу XIII | | | | | | | | | |фізкультурно-спортивної | | | | | | | | | | |спрямованості, у тому числі | | | | | | | | | | |аероклуби та авіаційно-спортивні| | | | | | | | | | |клуби Товариства сприяння | | | | | | | | | | |обороні України, - за земельні | | | | | | | | | | |ділянки, на яких розміщені | | | | | | | | | | |спортивні споруди, що | | | | | | | | | | |використовуються для проведення | | | | | | | | | | |всеукраїнських, міжнародних | | | | | | | | | | |змагань та навчально- | | | | | | | | | | |тренувального процесу збірних | | | | | | | | | | |команд України з видів спорту та| | | | | | | | | | |підготовки спортивного резерву, | | | | | | | | | | |бази олімпійської та | | | | | | | | | | |паралімпійської підготовки, | | | | | | | | | | |перелік яких затверджується | | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050049|Звільняються від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |земельного податку на період дії|України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |фіксованого |пп. 282.1.10 п. 282.1 | | | | | | | | | |сільськогосподарського податку |ст. 282 Розділу XIII | | | | | | | | | |власники земельних ділянок, | | | | | | | | | | |земельних часток (паїв) та | | | | | | | | | | |землекористувачі за умови | | | | | | | | | | |передачі земельних ділянок та | | | | | | | | | | |земельних часток (паїв) в оренду| | | | | | | | | | |платнику фіксованого | | | | | | | | | | |сільськогосподарського податку. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050046|Звільняються від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |земельного податку новостворені |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |фермерські господарства протягом|пп. 282.1.11 п. 282.1 | | | | | | | | | |трьох років, а в |ст. 282 Розділу XIII | | | | | | | | | |трудонедостатніх населених | | | | | | | | | | |пунктах - протягом п'яти років з| | | | | | | | | | |часу передачі їм земельної | | | | | | | | | | |ділянки у власність. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050031|Не сплачується податок: за |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |сільськогосподарські угіддя зон |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |радіоактивно забруднених |пп. 283.1.1 п. 283.1 | | | | | | | | | |територій, визначених відповідно|ст. 283 Розділу XIII | | | | | | | | | |до закону такими, що зазнали | | | | | | | | | | |радіоактивного забруднення | | | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської | | | | | | | | | | |катастрофи (зон відчуження, | | | | | | | | | | |безумовного (обов'язкового) | | | | | | | | | | |відселення, гарантованого | | | | | | | | | | |добровільного відселення і | | | | | | | | | | |посиленого радіоекологічного | | | | | | | | | | |контролю), і хімічно забруднених| | | | | | | | | | |сільськогосподарських угідь, на | | | | | | | | | | |які запроваджено обмеження щодо | | | | | | | | | | |ведення сільського господарства.| | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050032|Не сплачується податок за землі |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |сільськогосподарських угідь, що |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |перебувають у тимчасовій |пп. 283.1.2 п. 283.1 | | | | | | | | | |консервації або у стадії |ст. 283 Розділу XIII | | | | | | | | | |сільськогосподарського освоєння.| | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050007|Не сплачується податок за |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |земельні ділянки державних |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |сортовипробувальних станцій і |пп. 283.1.3 п. 283.1 | | | | | | | | | |сортодільниць, які |ст. 283 Розділу XIII | | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | | | |випробування сортів | | | | | | | | | | |сільськогосподарських культур. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050008|Не сплачується податок за землі |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |дорожнього господарства |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |автомобільних доріг загального |пп. 283.1.4 п. 283.1 | | | | | | | | | |користування - землі під |ст. 283 Розділу XIII | | | | | | | | | |проїзною частиною, узбіччям, | | | | | | | | | | |земляним полотном, декоративним | | | | | | | | | | |озелененням, резервами, | | | | | | | | | | |кюветами, мостами, штучними | | | | | | | | | | |спорудами, тунелями, | | | | | | | | | | |транспортними розв'язками, | | | | | | | | | | |водопропускними спорудами, | | | | | | | | | | |підпірними стінками, шумовими | | | | | | | | | | |екранами, очисними спорудами і | | | | | | | | | | |розташованими в межах смуг | | | | | | | | | | |відведення іншими дорожніми | | | | | | | | | | |спорудами та обладнанням, а | | | | | | | | | | |також землі, що знаходяться за | | | | | | | | | | |межами смуг відведення, якщо на | | | | | | | | | | |них розміщені споруди, що | | | | | | | | | | |забезпечують функціонування | | | | | | | | | | |автомобільних доріг, а саме: | | | | | | | | | | |а) паралельні об'їзні дороги, | | | | | | | | | | |поромні переправи, снігозахисні | | | | | | | | | | |споруди і насадження, | | | | | | | | | | |протилавинні та протисельові | | | | | | | | | | |споруди, вловлюючі з'їзди, | | | | | | | | | | |захисні насадження, шумові | | | | | | | | | | |екрани, очисні споруди; | | | | | | | | | | |б) майданчики для стоянки | | | | | | | | | | |транспорту і відпочинку, склади,| | | | | | | | | | |гаражі, резервуари для | | | | | | | | | | |зберігання паливно-мастильних | | | | | | | | | | |матеріалів, комплекси для | | | | | | | | | | |зважування великогабаритного | | | | | | | | | | |транспорту, виробничі бази, | | | | | | | | | | |штучні та інші споруди, що | | | | | | | | | | |перебувають у державній | | | | | | | | | | |власності, власності державних | | | | | | | | | | |підприємств або власності | | | | | | | | | | |господарських товариств, у | | | | | | | | | | |статутному капіталі яких | | | | | | | | | | |100 відсотків акцій (часток, | | | | | | | | | | |паїв) належить державі. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050004|Не сплачується податок за |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |земельні ділянки |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |сільськогосподарських |пп. 283.1.5 п. 283.1 | | | | | | | | | |підприємств усіх форм власності |ст. 283 Розділу XIII | | | | | | | | | |та фермерських (селянських) | | | | | | | | | | |господарств, зайняті молодими | | | | | | | | | | |садами, ягідниками та | | | | | | | | | | |виноградниками до вступу їх у | | | | | | | | | | |пору плодоношення, а також | | | | | | | | | | |гібридними насадженнями, | | | | | | | | | | |генофондовими колекціями та | | | | | | | | | | |розсадниками багаторічних | | | | | | | | | | |плодових насаджень. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050009|Не сплачується податок за |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |земельні ділянки кладовищ, |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |крематоріїв та колумбаріїв. |пп. 283.1.6 п. 283.1 | | | | | | | | | | |ст. 283 Розділу XIII | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050010|Верховна Рада Автономної |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |Республіки Крим, обласні, |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |міські, селищні та сільські |п. 284.1 ст. 284 | | | | | | | | | |ради можуть встановлювати пільги|Розділу XIII | | | | | | | | | |щодо земельного податку, що | | | | | | | | | | |сплачується на відповідній | | | | | | | | | | |території: часткове звільнення | | | | | | | | | | |на певний строк, зменшення суми | | | | | | | | | | |земельного податку лише за | | | | | | | | | | |рахунок коштів, що зараховуються| | | | | | | | | | |до відповідних місцевих | | | | | | | | | | |бюджетів. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050073|Звільняються від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | 01.01.2015 | V | 0 | | | |земельного податку протягом дії |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |ратифікованих Верховною Радою |п. 1 підрозділу 6 | | | | | | | | | |України міжнародних договорів |Розділу XX | | | | | | | | | |(угод) України з питань | | | | | | | | | | |космічної діяльності щодо | | | | | | | | | | |створення космічної техніки |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | |(включаючи агрегати, системи та |Закон України "Про | 1342-VI | 19.05.2009 | | | | | | | |їх комплектуючі для космічних |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |комплексів, космічних ракет- |законів України з питань| | | | | | | | | |носіїв, космічних апаратів та |космічної діяльності" | | | | | | | | | |наземних сегментів космічних |( 1342-17 ) | | | | | | | | | |систем), але не пізніше 1 січня | | | | | | | | | | |2015 року, резиденти - суб'єкти | | | | | | | | | | |космічної діяльності, які |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | |отримали ліцензію на право її |Постанова Кабінету | 1248 | 29.12.2010 | | | | | | | |здійснення та беруть участь у |Міністрів України "Про | | | | | | | | | |реалізації таких договорів |затвердження переліку | | | | | | | | | |(угод), за земельні ділянки |суб'єктів космічної | | | | | | | | | |виробничого призначення згідно з|діяльності, які | | | | | | | | | |переліком, який затверджується |звільняються від сплати | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України, |земельного податку за | | | | | | | | | |звільняються від сплати |земельні ділянки | | | | | | | | | |земельного податку. |виробничого призначення | | | | | | | | | | |до 1 січня 2015 року" | | | | | | | | | | |( 1248-2010-п ) | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050074|До 1 січня 2016 року |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | 31.12.2015 | V | 0 | | | |звільняються від сплати |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |земельного податку суб'єкти |п. 2 підрозділу 6 | | | | | | | | | |літакобудування, що підпадають |Розділу XX | | | | | | | | | |під дію норм статті 2 Закону | | | | | | | | | | |України "Про розвиток | | | | | | | | | | |літакобудівної промисловості" | | | | | | | | | | |( 2660-14 ), земельні ділянки | | | | | | | | | | |яких безпосередньо | | | | | | | | | | |використовуються для цілей |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | |виробництва кінцевої продукції, |Закон України "Про | 1814-VI | 20.01.2010 | | | | | | | |а саме: літальних апаратів, їх |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |корпусів, двигунів, включаючи |законів України щодо | | | | | | | | | |місця, призначені для їх |державної підтримки | | | | | | | | | |зберігання (склади, ангари, |літакобудівної | | | | | | | | | |місця для відстоювання), |промисловості в Україні"| | | | | | | | | |посадково-злітні смуги, а також |( 1814-17 ) | | | | | | | | | |місця, в яких розташовані пункти| | | | | | | | | | |заправки (дозаправки) моторних | | | | | | | | | | |літальних апаратів та контролю | | | | | | | | | | |над польотами. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050081|До 1 січня 2016 року |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | 31.12.2015 | V | 0 | | | |звільняються від сплати |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |земельного податку суб'єкти |п. 3 підрозділу 6 | | | | | | | | | |кінематографії (виробники |Розділу XX | | | | | | | | | |національних фільмів), перелік |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | |яких затверджується Кабінетом |Постанова Кабінету | 48 | 26.01.2011 | | | | | | | |Міністрів України, за земельні |Міністрів України "Про | | | | | | | | | |ділянки, що використовуються для|затвердження переліку | | | | | | | | | |забезпечення виробництва |суб'єктів кінематографії| | | | | | | | | |національних фільмів. |(виробників національних| | | | | | | | | | |фільмів), які до 1 січня| | | | | | | | | | |2016 р. звільняються від| | | | | | | | | | |спати земельного податку| | | | | | | | | | |за земельні ділянки, що | | | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | | | |забезпечення виробництва| | | | | | | | | | |національних фільмів" | | | | | | | | | | |( 48-2011-п ) | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |13050082|До 1 січня 2016 року від сплати |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |08.07.2011 | 31.12.2015 | V | 0 | | | НОВА |земельного податку звільняються |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |суб'єкти суднобудівної |п. 4 підрозділу 6 | | | | | | | | | |промисловості. |розділу XX | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| | |ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА ДОДАНУ | | | | | | | | | | |ВАРТІСТЬ | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| | |Звільнення від сплати податку | | | | | | | | | | |учасників Угод | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010049|Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | | 07.05.92 | 07.05.92 | | V | 1 | | | |учасників Угоди ( 840_295 ), |внесення змін і | | | | | | | | | |згідно Закону України |доповнень до Закону | | | | | | | | | |( 3904-12 ). |Української РСР "Про | | | | | | | | | | |систему оподаткування" | | | | | | | | | | |( 3904-12 ), Угода між | | | | | | | | | | |Урядом України і Урядом | | | | | | | | | | |Сполучених Штатів | | | | | | | | | | |Америки про гуманітарне | | | | | | | | | | |і техніко-економічне | | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | | |( 840_295 ) | | | | | | | | | | |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | | |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | | | | | | |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010050|Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | | 31.12.93 | 31.12.93 | | V | 1 | | | |учасників Угоди ( 840_007 ), |внесення змін і | | | | | | | | | |згідно Закону України |доповнень до Закону | | | | | | | | | |( 3904-12 ). |Української РСР "Про | | | | | | | | | | |систему оподаткування" | | | | | | | | | | |( 3904-12 ), Угода між | | | | | | | | | | |Урядом України і Урядом | | | | | | | | | | |Сполучених Штатів | | | | | | | | | | |Америки щодо надання | | | | | | | | | | |допомоги Україні в | | | | | | | | | | |ліквідації стратегічної | | | | | | | | | | |ядерної зброї, а також | | | | | | | | | | |запобігання | | | | | | | | | | |розповсюдженню ядерної | | | | | | | | | | |зброї ( 840_007 ) | | | | | | | | | | |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | | |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | | | | | | |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010051|Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | 32/97-ВР | 24.01.97 | 24.01.97 | | V | 1 | | | |учасників Угоди ( 276_730 ), |внесення змін і | | | | | | | | | |згідно Закону України |доповнень до Закону | | | | | | | | | |( 3904-12 ). |Української РСР "Про | | | | | | | | | | |систему оподаткування" | | | | | | | | | | |( 3904-12 ), Рамкова | | | | | | | | | | |Угода між Урядом України| | | | | | | | | | |та Урядом ФРГ про | | | | | | | | | | |консультування і | | | | | | | | | | |технічне співробітництво| | | | | | | | | | |( 276_730, 32/97-ВР ) | | | | | | | | | | |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | | |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | | | | | | |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010053|Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | | 22.12.93 | 22.12.93 | | V | 1 | | | |учасників Угоди ( 997_014 ), |внесення змін і | | | | | | | | | |згідно Закону України |доповнень до Закону | | | | | | | | | |( 3904-12 ). |Української РСР "Про | | | | | | | | | | |систему оподаткування" | | | | | | | | | | |( 3904-12 ), Угода про | | | | | | | | | | |загальні умови і | | | | | | | | | | |механізм підтримки | | | | | | | | | | |розвитку виробничої | | | | | | | | | | |кооперації підприємств і| | | | | | | | | | |галузей держав-учасниць | | | | | | | | | | |СНД ( 997_014 ) | | | | | | | | | | |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | | |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | | | | | | |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010148|Звільнення від оподаткування |Закон України "Про | 742/97-ВР | 17.12.97 | 08.01.98 | | V | 0 | | | |товарів, обладнання та послуг, |ратифікацію Меморандуму | | | | | | | | | |що постачаються за кошти |про створення і | | | | | | | | | |безвідплатної допомоги Урядом |діяльність Японського | | | | | | | | | |Японії у рамках Меморандуму для |центру в Україні" | | | | | | | | | |створення Японського центру в |( 742/97-ВР ) | | | | | | | | | |Україні ( 392_001 ). |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | | |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | | | | | | |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010149|Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | 69-XIV | 24.07.98 | 07.08.98 | | V | 0 | | | |учасників Угоди ( 756_002 ). |ратифікацію Угоди між | | | | | | | | | | |Урядом України та Урядом| | | | | | | | | | |Швейцарської | | | | | | | | | | |Конфедерації про надання| | | | | | | | | | |безповоротної фінансової| | | | | | | | | | |допомоги на Проект | | | | | | | | | | |"Охорона здоров'я | | | | | | | | | | |матерів і дітей | | | | | | | | | | |(неонтологія)" ( 69-14 )| | | | | | | | | | |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | | |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | | | | | | |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010182|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 498-XIV | 17.03.99 | 20.04.99 | | V | 0 | | | |ПДВ обладнання, матеріали та |ратифікацію Угоди між | | | | | | | | | |послуги, які фінансуються |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |нідерландською стороною. |України та Урядом | | | | | | | | | | |Королівства Нідерландів | | | | | | | | | | |про технічне та | | | | | | | | | | |фінансове | | | | | | | | | | |співробітництво" | | | | | | | | | | |( 498-14 ) | | | | | | | | | | |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | | |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | | | | | | |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010191|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 933-XIV | 14.07.99 | 27.07.99 | | V | 0 | | | |ПДВ обладнання та послуги, які |ратифікацію Угоди між | | | | | | | | | |надаватимуться за Грантом |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |японськими фізичними чи |України і Урядом Японії | | | | | | | | | |японськими юридичними особами. |щодо надання японського | | | | | | | | | | |культурного гранту на | | | | | | | | | | |постачання музичних | | | | | | | | | | |інструментів | | | | | | | | | | |Національній філармонії | | | | | | | | | | |України" ( 933-14 ) | | | | | | | | | | |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | | |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | | | | | | |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010192|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 1161-XIV | 19.10.99 | 12.11.99 | | V | 0 | | | |ПДВ обладнання та послуги, які |ратифікацію Угоди між | | | | | | | | | |надаватимуться за Грантом |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |японськими фізичними чи |України і Урядом Японії | | | | | | | | | |японськими юридичними особами. |щодо надання японського | | | | | | | | | | |культурного гранту на | | | | | | | | | | |постачання | | | | | | | | | | |аудіовізуального | | | | | | | | | | |обладнання Національному| | | | | | | | | | |музею історії України" | | | | | | | | | | |( 1161-14 ) | | | | | | | | | | |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | | |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | | | | | | |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010193|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 665-XIV | 14.04.99 | 09.06.99 | | V | 0 | | | |ПДВ обладнання, матеріали та |ратифікацію Угоди між | | | | | | | | | |послуги, які фінансуються |Урядом України і Урядом | | | | | | | | | |Швейцарською стороною на |Швейцарської | | | | | | | | | |безвідплатній основі та |Конфедерації про | | | | | | | | | |обладнання, тимчасово ввезене |технічне та фінансове | | | | | | | | | |для потреб реалізації проектів. |співробітництво" | | | | | | | | | | |( 665-14 ) | | | | | | | | | | |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | | |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | | | | | | |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010288|Такі гранти будуть звільнені |Угода між Україною та | 368-IV | 25.12.2002 |11.02.2003 | | V | 0 | | | |Українською Стороною від сплати |Європейським | | | | | | | | | |мита, будь-яких митних зборів, |співтовариством про | | | | | | | | | |податків на прибуток, а також |наукове та технологічне | | | | | | | | | |від сплати всіх інших |співробітництво | | | | | | | | | |аналогічних податків і зборів. |( 994_194, 368-15 ) | | | | | | | | | | |від 4 липня 2002 року | | | | | | | | | | |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | | |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | | | | | | |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010299|З метою реалізації положень цієї|Угода між Кабінетом | 1194-IV | 18.09.2003 |17.10.2003 | | V | 0 | | | |Угоди ( 792_030 ) обладнання, |Міністрів України і | | | | | | | | | |матеріали (крім підакцизних |Урядом Турецької | | | | | | | | | |товарів), фінансові ресурси, |Республіки про технічне | | | | | | | | | |роботи та послуги, які |і фінансове | | | | | | | | | |надаватимуться Турецькою |співробітництво | | | | | | | | | |Стороною та |( 792_030, 1194-15 ) | | | | | | | | | |використовуватимуться |від 14 листопада | | | | | | | | | |українськими реципієнтами в |2002 року | | | | | | | | | |рамках цієї Угоди, |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | |звільнятимуться від будь-яких |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | | | | | |податків. мит, зборів (крім |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |митних зборів, які сплачуються |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | | |українськими реципієнтами) або | | | | | | | | | | |інших податкових зобов'язань, | | | | | | | | | | |які стягуються або можуть бути | | | | | | | | | | |стягнені на території України. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010307|Звільнення від будь-яких мит, |Закон України "Про | 1606-IV | 17.03.2004 |25.05.2004 | | V | 1 | | | |внутрішніх податків та інших |ратифікацію Угоди (у | | | | | | | | | |фіскальних зборів, які можуть |формі обміну нотами) між| | | | | | | | | |стягуватися в Україні стосовно |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |постачання Обладнання і послуг |України та Урядом Японії| | | | | | | | | |японськими громадянами |про надання японського | | | | | | | | | |відповідно до Гранту. |культурного гранту на | | | | | | | | | | |постачання | | | | | | | | | | |освітлювального | | | | | | | | | | |обладнання Львівському | | | | | | | | | | |державному академічному | | | | | | | | | | |театру опери та балету | | | | | | | | | | |імені С.Крушельницької" | | | | | | | | | | |( 1606-15 ) | | | | | | | | | | |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | | |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | | | | | | |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010308|З метою сприяння реалізації |Закон України "Про | 1335-IV | 25.11.2003 |19.11.2004 | | V | 1 | | | |проектів у рамках цієї Угоди |ратифікацію Угоди між | | | | | | | | | |( 380_026 ) все обладнання, |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |матеріали (крім підакцизних) та |України та Урядом | | | | | | | | | |послуги, що необхідні для їх |Італійської Республіки | | | | | | | | | |впровадження і ввозяться на |про технічне | | | | | | | | | |митну територію України, |співробітництво" | | | | | | | | | |звільняються від податків, |( 1335-15 ), ст. 4 | | | | | | | | | |зборів та інших обов'язкових |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | |платежів, включаючи митні збори.|Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | | | | | | |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010352|Товари, призначені для |Закон України "Про | 241-IV | 22.11.2002 |14.04.2003 | | V | 1 | | | |використання у рамках |ратифікацію Угоди між | | | | | | | | | |співробітництва у галузях, |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |вказаних у пункті 1 цієї |України і Урядом | | | | | | | | | |статті, при ввезенні та/або |Російської Федерації про| | | | | | | | | |вивезенні не підлягають |переміщення товарів у | | | | | | | | | |оподаткуванню зборами та |рамках співробітництва у| | | | | | | | | |податками, стягнення яких |освоєнні космічного | | | | | | | | | |знаходиться у компетенції митних|простору, створення та | | | | | | | | | |органів Російської Федерації і |експлуатації ракетно- | | | | | | | | | |України за виключенням випадків,|космічної та ракетної | | | | | | | | | |стосовно яких цією Угодою |техніки" ( 241-15 ), | | | | | | | | | |( 643_148 ) передбачено інше. |ст. 3 Угоди ( 643_148 ) | | | | | | | | | | |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | | |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | | | | | | |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010360|Українська сторона звільняє |Закон України "Про | 948-V | 18.04.2007 |03.07.2007 | | V | 1 | | | |товари від сплати всіх мит, |ратифікацію Угоди між | | | | | | | | | |податків та інших подібних |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |зборів при їхньому ввезенні на |України і Урядом | | | | | | | | | |територію України, а також |Королівства Данія про | | | | | | | | | |звільняє товари від усіх заборон|технічне і фінансове | | | | | | | | | |та обмежень на ввезення та |співробітництво" | | | | | | | | | |вивезення. |( 948-16 ), пп. "с" п. 3| | | | | | | | | | |ст. 5 | | | | | | | | | | |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | | |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | | | | | | |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010363|Установи, консалтингові |Закон України "Про | 320-VI | 04.06.2008 |18.07.2008 | | V | 1 | | | |компанії, неурядові організації |ратифікацію Угоди між | | | | | | | | | |чи інші юридичні особи, які |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |найняті або фінансуються |України та Урядом | | | | | | | | | |Шведською стороною для виконання|Королівства Швеція про | | | | | | | | | |завдань в Україні в рамках |загальні умови | | | | | | | | | |технічного та фінансового |технічного та | | | | | | | | | |співробітництва між Шведською та|фінансового | | | | | | | | | |Українською сторонами, які не є |співробітництва" | | | | | | | | | |резидентами України, мають право|( 320-17 ), п. 4 | | | | | | | | | |ввозити на митну територію |Стаття 7 Угоди | | | | | | | | | |України та вивозити після |( 752_051 ) | | | | | | | | | |завершення робіт обладнання та |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | |речі, які необхідні їм для |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | | | | | |виконання їхніх завдань |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |відповідно до спеціальної угоди |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | | |та у рамках цієї Угоди | | | | | | | | | | |( 752_051 ) без сплати мита, | | | | | | | | | | |податків та інших обов'язкових | | | | | | | | | | |платежів, у тому числі митних | | | | | | | | | | |зборів | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010364|Послуги, що надаються Банком в |Закон України "Про | 319-IV | 4.06.08 |17.07.2008 | | V | 1 | | | |Україні, звільняються від |ратифікацію Договору між| | | | | | | | | |податку на додану вартість |Урядом України та | | | | | | | | | | |Європейським банком | | | | | | | | | | |реконструкції та | | | | | | | | | | |розвитку про | | | | | | | | | | |співробітництво та | | | | | | | | | | |діяльність постійного | | | | | | | | | | |представництва ЄБРР в | | | | | | | | | | |Україні" ( 319-17 ), | | | | | | | | | | |розділ 7.05 стаття 7 | | | | | | | | | | |Договору ( 985_012 ) | | | | | | | | | | |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | | |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | | | | | | |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010365|Усі імпортовані та вироблені в |Закон України "Про | 319-IV | 4.06.08 |17.07.2008 | | V | 1 | | | |Україні обладнання, матеріали, |ратифікацію Договору між| | | | | | | | | |роботи та послуги, включаючи |Урядом України та | | | | | | | | | |консультаційні послуги, які |Європейським банком | | | | | | | | | |використовуються для надання |реконструкції та | | | | | | | | | |Технічної допомоги або для |розвитку про | | | | | | | | | |грантового спів фінансування і |співробітництво та | | | | | | | | | |фінансуються за рахунок |діяльність постійного | | | | | | | | | |грантових коштів, звільняються |представництва ЄБРР в | | | | | | | | | |від будь-яких податків і зборів |Україні" ( 319-17 ), | | | | | | | | | |або обов'язкових платежів, що |розділ 8.01 стаття 8 | | | | | | | | | |стягуються Україною або на |Договору ( 985_012 ) | | | | | | | | | |території України. |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | | |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | | | | | | |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010388|Будь-які товари, що імпортуються|Закон України "Про | 360-VI | 03.09.2008 |06.01.2009 | | V | 1 | | | |з метою реалізації заходів, |ратифікацію Рамкової | | | | | | | | | |фінансованих коштом |угоди між Урядом України| | | | | | | | | |Співтовариства, не обкладаються |і Комісією Європейських | | | | | | | | | |митними зборами та ввізним |співтовариств" | | | | | | | | | |митом, податками та подібними |( 360-17 ), п. 3.1 ст. 3| | | | | | | | | |виплатами аналогічного |Рамкової угоди між | | | | | | | | | |характеру, що стягуються Урядом,|Урядом України і | | | | | | | | | |чи будь-яким його органом. |Комісією Європейських | | | | | | | | | | |співтовариств | | | | | | | | | | |( 994_763 ) | | | | | | | | | | |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | | |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | | | | | | |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010389|Контракти, фінансовані коштом |Закон України "Про | 360-VI | 03.09.2008 |06.01.2009 | | V | 1 | | | |Співтовариства, не підлягають |ратифікацію Рамкової | | | | | | | | | |сплаті податку на додану |угоди між Урядом України| | | | | | | | | |вартість, гербового, |і Комісією Європейських | | | | | | | | | |реєстраційного або інших |співтовариств" | | | | | | | | | |аналогічних зборів в Україні, |( 360-17 ), п. 3.3 ст. 3| | | | | | | | | |незалежно від того, чи існують |Рамкової угоди між | | | | | | | | | |такі збори, чи повинні бути |Урядом України і | | | | | | | | | |впроваджені, і незалежно від |Комісією Європейських | | | | | | | | | |того, чи укладені ці контракти з|співтовариств | | | | | | | | | |особами з України чи інших |( 994_763 ) | | | | | | | | | |країн. |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | | |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | | | | | | |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010390|У тих випадках, коли контракт |Закон України "Про | 360-VI | 03.09.2008 |06.01.2009 | | V | 1 | | | |стосується поставки товарів, що |ратифікацію Рамкової | | | | | | | | | |походять з України, контракт |угоди між Урядом України| | | | | | | | | |повинен бути укладений на |і Комісією Європейських | | | | | | | | | |підставі цін, без урахування |співтовариств" | | | | | | | | | |податку на додану вартість. |( 360-17 ), п. 3.4 ст. 3| | | | | | | | | |Термін "товар" слід розуміти як |Рамкової угоди між | | | | | | | | | |будь-який продукт, послугу і/або|Урядом України і | | | | | | | | | |права, які підлягають продажу. |Комісією Європейських | | | | | | | | | | |співтовариств | | | | | | | | | | |( 994_763 ) | | | | | | | | | | |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | | |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | | | | | | |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010393|Відсотки та всі інші платежі, |Закон України "Про | 2533-VI | 01.09.2010 |18.11.2010 | | V | 1 | | | |які належать Північній |ратифікацію Рамкової | | | | | | | | | |Екологічній Фінансовій |угоди між Урядом України| | | | | | | | | |Корпорації (НЕФКО) й виникають |та Північною екологічною| | | | | | | | | |унаслідок проектів і фінансової |фінансовою корпорацією" | | | | | | | | | |діяльності, передбаченої цією |( 2533-17 ), стаття 3 | | | | | | | | | |Угодою ( 994_999 ), а також |Рамкової угоди | | | | | | | | | |активи та доходи НЕФКО, |( 994_999 ) | | | | | | | | | |пов'язані з такою фінансовою |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | |діяльністю й проектами, |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | | | | | |звільняються від оподаткування. |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010394|За нульовою ставкою |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |оподатковуються операції з |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |експорту товарів (супутніх |пп. 195.1.1 п. 195.1 | | | | | | | | | |послуг), якщо їх експорт |ст. 195 розділу V | | | | | | | | | |підтверджений митною | | | | | | | | | | |декларацією, оформленою | | | | | | | | | | |відповідно до вимог митного | | | | | | | | | | |законодавства. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010395|За нульовою ставкою |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |оподатковуються операції з |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |постачання товарів для заправки |пп. "а" пп. 195.1.2 | | | | | | | | | |або забезпечення морських суден,|п. 195.1 ст. 195 | | | | | | | | | |що: |розділу V | | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | | | |навігаційної діяльності, | | | | | | | | | | |перевезення пасажирів або | | | | | | | | | | |вантажів за плату, промислової, | | | | | | | | | | |риболовецької або іншої | | | | | | | | | | |господарської діяльності, що | | | | | | | | | | |провадиться за межами | | | | | | | | | | |територіальних вод України; | | | | | | | | | | |використовуються для рятування | | | | | | | | | | |або подання допомоги в | | | | | | | | | | |нейтральних або територіальних | | | | | | | | | | |водах інших країн; | | | | | | | | | | |входять до складу Військово- | | | | | | | | | | |Морських Сил України та | | | | | | | | | | |відправляються за межі | | | | | | | | | | |територіальних вод України, у | | | | | | | | | | |тому числі на якірні стоянки. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010396|За нульовою ставкою |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |оподатковуються операції з |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |постачання товарів для заправки |пп. "б" пп. 195.1.2 | | | | | | | | | |або забезпечення повітряних |п. 195.1 ст. 195 | | | | | | | | | |суден, що: |розділу V | | | | | | | | | |виконують міжнародні рейси для | | | | | | | | | | |навігаційної діяльності чи | | | | | | | | | | |перевезення пасажирів або | | | | | | | | | | |вантажів за плату; | | | | | | | | | | |входять до складу Повітряних Сил| | | | | | | | | | |України та відправляються за | | | | | | | | | | |межі повітряного кордону | | | | | | | | | | |України, у тому числі у місця | | | | | | | | | | |тимчасового базування. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010397|За нульовою ставкою |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |оподатковуються операції з |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |постачання товарів для заправки |пп. "в" пп. 195.1.2 | | | | | | | | | |(дозаправки) та забезпечення |п. 195.1 ст. 195 | | | | | | | | | |космічних кораблів, космічних |розділу V | | | | | | | | | |ракетних носіїв або супутників | | | | | | | | | | |Землі. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010398|За нульовою ставкою |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |оподатковуються операції з |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |постачання товарів для заправки |пп. "г" п. 195.1.2 | | | | | | | | | |(дозаправки) або забезпечення |п. 195.1 ст. 195 | | | | | | | | | |наземного військового транспорту|розділу V | | | | | | | | | |чи іншого спеціального | | | | | | | | | | |контингенту Збройних Сил | | | | | | | | | | |України, що бере участь у | | | | | | | | | | |миротворчих акціях за кордоном | | | | | | | | | | |України, або в інших випадках, | | | | | | | | | | |передбачених законодавством. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010399|За нульовою ставкою |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |оподатковуються операції з |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |постачання товарів/послуг |пп. "ґ" пп. 195.1.2 | | | | | | | | | |підприємствами роздрібної |п. 195.1 ст. 195 | | | | | | | | | |торгівлі, які розташовані на |розділу V | | | | | | | | | |території України в зонах | | | | | | | | | | |митного контролю (магазинах | | | | | | | | | | |безмитної торгівлі (безмитних | | | | | | | | | | |магазинах)), відповідно до | | | | | | | | | | |порядку, встановленого Кабінетом| | | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010400|За нульовою ставкою |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |оподатковуються операції з |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |постачання послуг з міжнародних |пп. "а" пп. 195.1.3 | | | | | | | | | |перевезень пасажирів і багажу та|п. 195.1 ст. 195 | | | | | | | | | |вантажів залізничним, |розділу V | | | | | | | | | |автомобільним, морським і | | | | | | | | | | |річковим та авіаційним | | | | | | | | | | |транспортом. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010401|За нульовою ставкою |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |оподатковуються операції з |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |поставки послуг, що передбачають|пп. "б" пп. 195.1.3 | | | | | | | | | |роботи з рухомим майном, |п. 195.1 ст. 195 | | | | | | | | | |попередньо ввезеним на митну |розділу V | | | | | | | | | |територію України для виконання | | | | | | | | | | |таких робіт та вивезеним за межі| | | | | | | | | | |митної території України | | | | | | | | | | |платником, що виконував такі | | | | | | | | | | |роботи, або отримувачем- | | | | | | | | | | |нерезидентом. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010402|За нульовою ставкою |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |оподатковуються операції з |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |поставки послуг з обслуговування|пп. "в" пп. 195.1.3 | | | | | | | | | |повітряних суден, що виконують |п. 195.1 ст. 195 | | | | | | | | | |міжнародні рейси. |розділу V | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010403|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |операції з постачання продуктів |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |дитячого харчування та товарів |пп. 197.1.1 п. 197.1 | | | | | | | | | |дитячого асортименту для |ст. 197 розділу V | | | | | | | | | |немовлят за переліком, | | | | | | | | | | |затвердженим Кабінетом | | | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010404|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |операції з постачання послуг із |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |здобуття вищої, середньої, |пп. 197.1.2 п. 197.1 | | | | | | | | | |професійно-технічної та |ст. 197 розділу V | | | | | | | | | |дошкільної освіти навчальними | | | | | | | | | | |закладами, у тому числі навчання| | | | | | | | | | |аспірантів і докторантів, | | | | | | | | | | |навчальними закладами, що мають | | | | | | | | | | |ліцензію на постачання таких | | | | | | | | | | |послуг, а також послуг з | | | | | | | | | | |виховання та навчання дітей у | | | | | | | | | | |будинках культури, дитячих | | | | | | | | | | |музичних, художніх, спортивних | | | | | | | | | | |школах і клубах, школах мистецтв| | | | | | | | | | |та послуг з проживання учнів або| | | | | | | | | | |студентів у гуртожитках. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010405|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |операції з постачання технічних |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |та інших засобів реабілітації |пп. "а" пп. 197.1.3 | | | | | | | | | |(крім автомобілів), послуги з їх|п. 197.1 ст. 197 | | | | | | | | | |ремонту та доставки; товарів |розділу V | | | | | | | | | |спеціального призначення, у тому| | | | | | | | | | |числі виробів медичного | | | | | | | | | | |призначення для індивідуального | | | | | | | | | | |користування, для інвалідів та | | | | | | | | | | |інших пільгових категорій | | | | | | | | | | |населення, визначених | | | | | | | | | | |законодавством України за | | | | | | | | | | |переліком, затвердженим | | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010406|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |операції з постачання |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |комплектуючих і напівфабрикатів |пп. "б" пп. 197.1.3 | | | | | | | | | |для виготовлення технічних та |п. 197.1 ст. 197 | | | | | | | | | |інших засобів реабілітації (крім|розділу V | | | | | | | | | |автомобілів), товарів | | | | | | | | | | |спеціального призначення, у тому| | | | | | | | | | |числі виробів медичного | | | | | | | | | | |призначення для індивідуального | | | | | | | | | | |користування, для інвалідів та | | | | | | | | | | |інших пільгових категорій | | | | | | | | | | |населення за переліком, | | | | | | | | | | |затвердженим Кабінетом | | | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010407|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |операції з постачання легкових |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |автомобілів для інвалідів |пп. "в" пп. 197.1.3 | | | | | | | | | |уповноваженому органу виконавчої|п. 197.1 ст. 197 | | | | | | | | | |влади з їх оплатою за рахунок |розділу V | | | | | | | | | |коштів державного чи місцевих | | | | | | | | | | |бюджетів та коштів фондів | | | | | | | | | | |загальнообов'язкового державного| | | | | | | | | | |страхування, а також операції з | | | | | | | | | | |їх безоплатної передачі | | | | | | | | | | |інвалідам. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010408|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |операції з постачання послуг із |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |доставки пенсій, страхових |197.1.4. пп. 197.1.4 | | | | | | | | | |виплат та грошової допомоги |п. 197.1 ст. 197 | | | | | | | | | |населенню (незалежно від способу|розділу V | | | | | | | | | |доставки) на всіх етапах | | | | | | | | | | |доставки до кінцевого споживача.| | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010409|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |операції з постачання послуг з |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |охорони здоров'я закладами |пп. 197.1.5 п. 197.1 | | | | | | | | | |охорони здоров'я, що мають |ст. 197 розділу V | | | | | | | | | |ліцензію на постачання таких | | | | | | | | | | |послуг, а також постачання | | | | | | | | | | |послуг реабілітаційними | | | | | | | | | | |установами для інвалідів та | | | | | | | | | | |дітей-інвалідів, що мають | | | | | | | | | | |ліцензію на постачання таких | | | | | | | | | | |послуг відповідно до | | | | | | | | | | |законодавства, крім послуг, | | | | | | | | | | |вказаних в підпунктах а) - о) | | | | | | | | | | |пп. 197.1.5 п. 197.1 ст. 197 | | | | | | | | | | |Податкового кодексу України | | | | | | | | | | |( 2755-17 ). | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010410|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |операції з постачання |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |реабілітаційних послуг |пп. 197.1.6 п. 197.1 | | | | | | | | | |інвалідам, дітям-інвалідам, а |ст. 197 розділу V | | | | | | | | | |також постачання путівок на | | | | | | | | | | |санаторно-курортне лікування, | | | | | | | | | | |оздоровлення та відпочинок на | | | | | | | | | | |території України фізичних осіб | | | | | | | | | | |віком до 18 років, інвалідів, | | | | | | | | | | |дітей-інвалідів. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010411|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |операції з постачання послуг з |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |утримання дітей у дошкільних |пп. "а" пп. 197.1.7 | | | | | | | | | |навчально-виховних закладах, |п. 197.1 ст. 197 | | | | | | | | | |школах-інтернатах. |розділу V | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010412|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |операції з постачання послуг з |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |утримання осіб у будинках- |пп. "б" пп. 197.1.7 | | | | | | | | | |інтернатах для громадян похилого|п. 197.1 ст. 197 | | | | | | | | | |віку та інвалідів, дитячих |розділу V | | | | | | | | | |будинках-інтернатах, пансіонатах| | | | | | | | | | |для ветеранів війни і праці, | | | | | | | | | | |геріатричних пансіонатах, | | | | | | | | | | |реабілітаційних установах, | | | | | | | | | | |територіальних центрах | | | | | | | | | | |соціального обслуговування | | | | | | | | | | |(надання соціальних послуг). | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010413|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |операції з постачання послуг з |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |харчування та облаштування на |пп. "в" пп. 197.1.7 | | | | | | | | | |нічліг та надання інших |п. 197.1 ст. 197 | | | | | | | | | |соціальних послуг бездомним |розділу V | | | | | | | | | |громадянам у центрах обліку, | | | | | | | | | | |закладах соціального захисту | | | | | | | | | | |для бездомних громадян, а також | | | | | | | | | | |особам, звільненим з місць | | | | | | | | | | |позбавлення волі, у центрах | | | | | | | | | | |соціальної адаптації осіб, | | | | | | | | | | |звільнених з місць позбавлення | | | | | | | | | | |волі. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010414|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 |Змінено редакцію| | |операції з постачання послуг з |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |харчування дітей у дошкільних, |пп. "г" пп. 197.1.7 | | | | | | | | | |загальноосвітніх та професійно- |п. 197.1 ст. 197 | | | | | | | | | |технічних навчальних закладах та|розділу V | | | | | | | | | |громадян у закладах охорони |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | |здоров'я. |ЗУ "Про внесення змін до| N 3609-VI | 07.07.2011 | | | | | | | |Порядок надання таких послуг |Податкового кодексу | | | | | | | | | |затверджується Кабінетом |України та деяких інших | | | | | | | | | |Міністрів України. |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України щодо | | | | | | | | | | |вдосконалення окремих | | | | | | | | | | |норм Податкового кодексу| | | | | | | | | | |України" ( 3609-17 ) | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010415|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |операції з постачання послуг з |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |харчування, забезпечення майном,|пп. "ґ" пп. 197.1.7 | | | | | | | | | |комунально-побутовими та іншими |п. 197.1 ст. 197 | | | | | | | | | |послугами, що надаються особам, |розділу V | | | | | | | | | |які утримуються в установах | | | | | | | | | | |пенітенціарної системи. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010416|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |операції з.постачання послуг з |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |харчування, забезпечення майном,|пп. "д" пп. 197.1.7 | | | | | | | | | |комунально-побутовими та іншими |п. 197.1 ст. 197 | | | | | | | | | |соціальними послугами за рахунок|розділу V | | | | | | | | | |державних коштів, що надаються | | | | | | | | | | |особам, які утримуються в | | | | | | | | | | |реабілітаційних установах, | | | | | | | | | | |територіальних центрах | | | | | | | | | | |соціального обслуговування | | | | | | | | | | |(надання соціальних послуг), | | | | | | | | | | |установах, підприємствах, | | | | | | | | | | |організаціях всеукраїнських | | | | | | | | | | |громадських організацій | | | | | | | | | | |інвалідів та їх спілок, які | | | | | | | | | | |займаються реабілітацією, | | | | | | | | | | |оздоровленням та фізкультурно- | | | | | | | | | | |спортивною діяльністю, центрах | | | | | | | | | | |обліку та закладах соціального | | | | | | | | | | |захисту для бездомних громадян, | | | | | | | | | | |центрах соціальної адаптації | | | | | | | | | | |осіб, звільнених з місць | | | | | | | | | | |позбавлення волі, санаторіях для| | | | | | | | | | |ветеранів та інвалідів, | | | | | | | | | | |будинках-інтернатах для | | | | | | | | | | |громадян похилого віку, | | | | | | | | | | |інвалідів та дітей-інвалідів, | | | | | | | | | | |психоневрологічних та | | | | | | | | | | |спеціалізованих будинках- | | | | | | | | | | |інтернатах, пансіонатах для | | | | | | | | | | |ветеранів війни і праці, | | | | | | | | | | |геріатричних пансіонатах. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010417|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |операції з постачання послуг з |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |перевезення пасажирів міським |пп. 197.1.8 п. 197.1 | | | | | | | | | |пасажирським транспортом (крім |ст. 197 розділу V | | | | | | | | | |таксі), тарифи на які | | | | | | | | | | |регулюються в установленому | | | | | | | | | | |законом порядку, крім операцій з| | | | | | | | | | |надання пасажирського транспорту| | | | | | | | | | |в оренду (прокат) | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010418|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |операції з постачання |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |релігійними організаціями |пп. 197.1.9 п. 197.1 | | | | | | | | | |культових послуг та предметів |ст. 197 розділу V | | | | | | | | | |культового призначення за | | | | | | | | | | |переліком, вказаним в | | | | | | | | | | |підпунктах а) - б) пп. 197.1.9 | | | | | | | | | | |п. 197.1 ст. 197 Податкового | | | | | | | | | | |кодексу України ( 2755-17 ). | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010419|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |операції з постачання послуг з |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |поховання та постачання |пп. 197.1.10 п. 197.1 | | | | | | | | | |ритуальних товарів державними та|ст. 197 розділу V | | | | | | | | | |комунальними службами за | | | | | | | | | | |переліком, вказаним в | | | | | | | | | | |підпунктах а) - т) пп. 197.1.10 | | | | | | | | | | |п. 197.1 ст. 197 Податкового | | | | | | | | | | |кодексу України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |крім операцій з постачання | | | | | | | | | | |послуг з поховання та кремації | | | | | | | | | | |трупів тварин і пов'язану з цим | | | | | | | | | | |діяльність | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010420|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |операції з безкоштовної передачі|України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |рухомого складу однією |пп. 197.1.12 п. 197.1 | | | | | | | | | |залізницею або підприємством |ст. 197 розділу V | | | | | | | | | |залізничного транспорту | | | | | | | | | | |загального користування іншим | | | | | | | | | | |залізницям або підприємствам | | | | | | | | | | |залізничного транспорту | | | | | | | | | | |загального користування | | | | | | | | | | |державної форми власності | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010421|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |операції з безоплатної |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |приватизації житлового фонду, |пп. 197.1.13 п. 197.1 | | | | | | | | | |включаючи місця загального |ст. 197 розділу V | | | | | | | | | |користування у багатоквартирних | | | | | | | | | | |будинках та прибудинкових | | | | | | | | | | |територій, присадибних земельних| | | | | | | | | | |ділянок відповідно до | | | | | | | | | | |законодавства, а також | | | | | | | | | | |постачання послуг, отримання | | | | | | | | | | |яких згідно із законодавством є | | | | | | | | | | |обов'язковою передумовою | | | | | | | | | | |приватизації житла, | | | | | | | | | | |прибудинкових територій | | | | | | | | | | |багатоквартирних будинків, | | | | | | | | | | |присадибних земельних ділянок | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010422|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |операції з безоплатної передачі |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |працівникам радгоспів та інших |пп. 197.1.13 п. 197.1 | | | | | | | | | |сільськогосподарських |ст. 197 розділу V | | | | | | | | | |підприємств, що приватизуються, | | | | | | | | | | |та прирівняним до них особам | | | | | | | | | | |частки державного майна (акцій) | | | | | | | | | | |відповідно до Закону України | | | | | | | | | | |"Про особливості приватизації | | | | | | | | | | |майна в агропромисловому | | | | | | | | | | |комплексі" ( 290/96-ВР ). | | | | | | | | | | |Перелік підприємств, які | | | | | | | | | | |підлягають приватизації | | | | | | | | | | |( 127-2011-п ), визначається | | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010423|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |операції з постачання житла |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |(об'єктів житлового фонду), крім|пп. 197.1.14 п. 197.1 | | | | | | | | | |їх першого постачання. |ст. 197 розділу V | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010424|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |операції з надання благодійної |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |допомоги, зокрема безоплатне |пп. 197.1.15 п. 197.1 | | | | | | | | | |постачання товарів/послуг |ст. 197 розділу V | | | | | | | | | |благодійним організаціям, | | | | | | | | | | |утвореним і зареєстрованим | | | | | | | | | | |відповідно до законодавства, а | | | | | | | | | | |також надання такої допомоги | | | | | | | | | | |благодійними організаціями | | | | | | | | | | |набувачам (суб'єктам) | | | | | | | | | | |благодійної допомоги відповідно | | | | | | | | | | |до законодавства про | | | | | | | | | | |благодійництво та благодійні | | | | | | | | | | |організації. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010425|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 |Змінено редакцію| | |операції безоплатної передачі в |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |державну власність чи комунальну|пп. 197.1.16 п. 197.1 | | | | | | | | | |власність територіальних громад |ст. 197 розділу V | | | | | | | | | |сіл, селищ, міст або у їх | | | | | | | | | | |спільну власність об'єктів усіх | | | | | | | | | | |форм власності, які перебувають | | | | | | | | | | |на балансі одного платника | | | | | | | | | | |податку і передаються на баланс | | | | | | | | | | |іншого платника податку, якщо | | | | | | | | | | |такі операції проводяться за | | | | | | | | | | |рішенням Кабінету Міністрів | | | | | | | | | | |України, центральних та місцевих| | | | | | | | | | |органів виконавчої влади, | | | | | | | | | | |органів місцевого | | | | | | | | | | |самоврядування, прийнятим у | | | | | | | | | | |межах їх повноважень. |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | |Норми цього підпункту |ЗУ "Про внесення змін до| N 3609-VI | 07.07.2011 | | | | | | | |поширюються також на операції з |Податкового кодексу | | | | | | | | | |безоплатної передачі об'єктів з |України та деяких інших | | | | | | | | | |балансу юридичної особи будь- |законодавчих актів | | | | | | | | | |якої форми власності на баланс |України щодо | | | | | | | | | |іншої юридичної особи, яка |вдосконалення окремих | | | | | | | | | |перебуває в державній або |норм Податкового кодексу| | | | | | | | | |комунальній власності, що |України" | | | | | | | | | |проводяться за рішенням органу |( 3609-17 ) | | | | | | | | | |державної влади України або | | | | | | | | | | |органу місцевого самоврядування,| | | | | | | | | | |прийнятим у межах їх | | | | | | | | | | |повноважень, та за рішенням | | | | | | | | | | |юридичних осіб, у разі передачі | | | | | | | | | | |основних засобів інфраструктури | | | | | | | | | | |залізничного транспорту, | | | | | | | | | | |незалежно від того, чи є | | | | | | | | | | |суб'єкти операції платниками | | | | | | | | | | |податку. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010426|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |операції з безоплатного |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |постачання товарів/послуг |пп. 197.1.17 п. 197.1 | | | | | | | | | |власного виробництва підсобними |ст. 197 розділу V | | | | | | | | | |господарствами і лікувально- | | | | | | | | | | |виробничими трудовими | | | | | | | | | | |майстернями (цехами, дільницями)| | | | | | | | | | |будинків-інтернатів, | | | | | | | | | | |територіальних центрів | | | | | | | | | | |соціального обслуговування | | | | | | | | | | |(надання соціальних послуг), | | | | | | | | | | |центрів реінтеграції бездомних | | | | | | | | | | |громадян, центрів соціальної | | | | | | | | | | |адаптації осіб, звільнених з | | | | | | | | | | |місць позбавлення волі, | | | | | | | | | | |спеціалізованих лікарень, | | | | | | | | | | |лікувально-профілактичних | | | | | | | | | | |закладів особливого типу та | | | | | | | | | | |диспансерів за умови, що така | | | | | | | | | | |передача здійснюється для | | | | | | | | | | |задоволення власних потреб | | | | | | | | | | |зазначених закладів | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010427|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |операції з постачання державних |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |платних послуг фізичним або |пп. 197.1.18 п. 197.1 | | | | | | | | | |юридичним особам органами |ст. 197 розділу V | | | | | | | | | |виконавчої влади та органами | | | | | | | | | | |місцевого самоврядування, а | | | | | | | | | | |також іншими особами, | | | | | | | | | | |уповноваженими такими органами | | | | | | | | | | |або законодавством надавати | | | | | | | | | | |зазначені послуги, | | | | | | | | | | |обов'язковість отримання | | | | | | | | | | |(надання) яких установлюється | | | | | | | | | | |законодавством, включаючи плату | | | | | | | | | | |за реєстрацію, видачу ліцензії, | | | | | | | | | | |сертифікатів у вигляді зборів, | | | | | | | | | | |державного мита тощо | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010428|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |операції з надання послуг з |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |реєстрації актів громадянського |пп. 197.1.19 п. 197.1 | | | | | | | | | |стану державними органами, |ст. 197 розділу V | | | | | | | | | |уповноваженими здійснювати таку | | | | | | | | | | |реєстрацію згідно із | | | | | | | | | | |законодавством | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010429|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |операції з постачання |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |бібліотеками, які перебувають у |пп. 197.1.20 п. 197.1 | | | | | | | | | |державній або комунальній |ст. 197 розділу V | | | | | | | | | |власності або у власності | | | | | | | | | | |всеукраїнських громадських | | | | | | | | | | |організацій інвалідів, платних | | | | | | | | | | |послуг з комплектування | | | | | | | | | | |реєстраційно-облікових | | | | | | | | | | |документів (квитків, | | | | | | | | | | |формулярів), користування | | | | | | | | | | |рідкісними, цінними довідниками,| | | | | | | | | | |книгами (у тому числі нічним | | | | | | | | | | |абонементом), тематичного добору| | | | | | | | | | |літератури за запитом споживача | | | | | | | | | | |та надання тематичних, адресно- | | | | | | | | | | |бібліографічних та | | | | | | | | | | |фактографічних довідок | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010430|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |операції з постачання (продажу, |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |передачі) земельних ділянок, |абз. 1 пп. 197.1.21 | | | | | | | | | |земельних часток (паїв), крім |п. 197.1 ст. 197 | | | | | | | | | |тих, що розміщені під об'єктами |розділу V | | | | | | | | | |нерухомого майна та включаються | | | | | | | | | | |до їх вартості відповідно до | | | | | | | | | | |законодавства (з урахуванням | | | | | | | | | | |положень абзацу першого | | | | | | | | | | |підпункту 197.1.13 пункту 197.1 | | | | | | | | | | |статті 197 Податкового кодексу | | | | | | | | | | |України) ( 2755-17 ) | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010431|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |операції з орендної плати за |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |земельні ділянки, що перебувають|абз. 2 пп. 197.1.21 | | | | | | | | | |у власності держави або |п. 197.1 ст. 197 | | | | | | | | | |територіальної громади, якщо |розділу V | | | | | | | | | |така орендна плата повністю | | | | | | | | | | |зараховується до відповідних | | | | | | | | | | |бюджетів | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010432|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |операції оплати вартості |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |фундаментальних досліджень, |пп. 197.1.22 п. 197.1 | | | | | | | | | |науково-дослідних і |ст. 197 розділу V | | | | | | | | | |дослідницько-конструкторських | | | | | | | | | | |робіт особою, яка безпосередньо | | | | | | | | | | |отримує такі кошти з рахунка | | | | | | | | | | |Державного казначейства України | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010433|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |операції з безкоштовної передачі|України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |приладів, обладнання, |пп. 197.1.23 п. 197.1 | | | | | | | | | |матеріалів, крім підакцизних, |ст. 197 розділу V | | | | | | | | | |науковим установам та науковим | | | | | | | | | | |організаціям, вищим навчальним | | | | | | | | | | |закладам III-IV рівнів | | | | | | | | | | |акредитації, внесеним до | | | | | | | | | | |Державного реєстру наукових | | | | | | | | | | |організацій, яким надається | | | | | | | | | | |підтримка держави | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010434|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |операції з постачання в |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |сільській місцевості |пп. 197.1.24 п. 197.1 | | | | | | | | | |сільськогосподарськими |ст. 197 розділу V | | | | | | | | | |товаровиробниками послуг з | | | | | | | | | | |ремонту шкіл, дошкільних | | | | | | | | | | |закладів, інтернатів, закладів | | | | | | | | | | |охорони здоров'я та надання | | | | | | | | | | |матеріальної допомоги (в межах | | | | | | | | | | |одного неоподатковуваного | | | | | | | | | | |мінімуму доходів громадян на | | | | | | | | | | |місяць на одну особу) продуктами| | | | | | | | | | |харчування власного виробництва | | | | | | | | | | |та послуг з обробки землі | | | | | | | | | | |багатодітним сім'ям, ветеранам | | | | | | | | | | |праці і війни, реабілітованим | | | | | | | | | | |громадянам, інвалідам, одиноким | | | | | | | | | | |особам похилого віку, особам, | | | | | | | | | | |які постраждали внаслідок | | | | | | | | | | |Чорнобильської катастрофи, та | | | | | | | | | | |школам, дошкільним закладам, | | | | | | | | | | |інтернатам, закладам охорони | | | | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010435|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 |Змінено редакцію| | |операції з постачання |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |(передплати) періодичних видань |пп. 197.1.25 п. 197.1 | | | | | | | | | |друкованих засобів масової |ст. 197 розділу V | | | | | | | | | |інформації та книжок (крім | | | | | | | | | | |видань еротичного характеру), | | | | | | | | | | |учнівських зошитів, підручників |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | |та навчальних посібників |ЗУ "Про внесення змін до| N 3609-VI | 07.07.2011 | | | | | | | |вітчизняного виробництва, |Податкового кодексу | | | | | | | | | |словників українсько-іноземної |України та деяких інших | | | | | | | | | |або іноземно-української мови, |законодавчих актів | | | | | | | | | |доставки таких періодичних |України щодо | | | | | | | | | |видань друкованих засобів |вдосконалення окремих | | | | | | | | | |масової інформації на митній |норм Податкового кодексу| | | | | | | | | |території України |України" ( 3609-17 ) | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010436|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |операції з передачі |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |конфіскованого майна, знахідок, |пп. 197.1.26 п. 197.1 | | | | | | | | | |скарбів, майна, визнаного |ст. 197 розділу V | | | | | | | | | |безхазяйним, майна, за яким не | | | | | | | | | | |звернувся власник до кінця | | | | | | | | | | |строку зберігання, та майна, що | | | | | | | | | | |за правом успадкування чи на | | | | | | | | | | |інших законних підставах | | | | | | | | | | |переходить у власність держави | | | | | | | | | | |(у тому числі майна, визначеного| | | | | | | | | | |у статті 172 Митного кодексу | | | | | | | | | | |України) ( 92-15 ), у | | | | | | | | | | |розпорядження державних установ | | | | | | | | | | |або організацій, уповноважених | | | | | | | | | | |здійснювати їх збереження або | | | | | | | | | | |постачання згідно із | | | | | | | | | | |законодавством, а також операції| | | | | | | | | | |з безоплатної передачі | | | | | | | | | | |зазначеного в цьому пункті майна| | | | | | | | | | |у випадках, визначених | | | | | | | | | | |законодавством, у володіння і | | | | | | | | | | |користування державних органів, | | | | | | | | | | |установ (організацій), які | | | | | | | | | | |утримуються за рахунок бюджетних| | | | | | | | | | |коштів, а також закладів, в яких| | | | | | | | | | |виховуються діти-сироти та діти,| | | | | | | | | | |позбавлені батьківського | | | | | | | | | | |піклування, дитячих будинків | | | | | | | | | | |сімейного типу, прийомних сімей.| | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010437|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |операції з постачання лікарських|України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |засобів, дозволених для |пп. 197.1.27 п. 197.1 | | | | | | | | | |виробництва і застосування в |ст. 197 розділу V | | | | | | | | | |Україні та внесених до | | | | | | | | | | |Державного реєстру лікарських | | | | | | | | | | |засобів (у тому числі аптечними | | | | | | | | | | |закладами). | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010438|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |операції з постачання виробів |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |медичного призначення за |пп. 197.1.27 п. 197.1 | | | | | | | | | |переліком, затвердженим |ст. 197 розділу V | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010439|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |операції з постачання |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |товарів/послуг у частині суми |пп. 197.1.28 п. 197.1 | | | | | | | | | |компенсації на покриття різниці |ст. 197 розділу V | | | | | | | | | |між фактичними витратами та | | | | | | | | | | |регульованими цінами (тарифами) | | | | | | | | | | |у вигляді виробничої дотації з | | | | | | | | | | |бюджету. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010440|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |операції з постачання |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |товарів/послуг, передбачених для|п. 197.2 ст. 197 | | | | | | | | | |власних потреб дипломатичних |розділу V | | | | | | | | | |представництв, консульських | | | | | | | | | | |установ іноземних держав і | | | | | | | | | | |представництв міжнародних | | | | | | | | | | |організацій в Україні, а також | | | | | | | | | | |для використання особами з числа| | | | | | | | | | |дипломатичного персоналу цих | | | | | | | | | | |дипломатичних місій та членами | | | | | | | | | | |їх сімей, що проживають разом з | | | | | | | | | | |такими особами. Порядок | | | | | | | | | | |звільнення від оподаткування та | | | | | | | | | | |перелік операцій, що підлягають | | | | | | | | | | |звільненню від оподаткування, | | | | | | | | | | |встановлюються Кабінетом | | | | | | | | | | |Міністрів України виходячи з | | | | | | | | | | |принципу взаємності стосовно | | | | | | | | | | |кожної окремої держави | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010441|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |операції із ввезення на митну |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |територію України товарів |п. 197.3 ст. 197 | | | | | | | | | |морського промислу (риба, |розділу V | | | | | | | | | |ссавці, мушлі, ракоподібні, | | | | | | | | | | |водні рослини тощо в | | | | | | | | | | |охолодженому, солоному, | | | | | | | | | | |мороженому, консервованому | | | | | | | | | | |вигляді, перероблені на борошно | | | | | | | | | | |або іншу продукцію), видобутих | | | | | | | | | | |(виловлених, вироблених) | | | | | | | | | | |суднами, зареєстрованими у | | | | | | | | | | |Державному судновому реєстрі | | | | | | | | | | |України або Судновій книзі | | | | | | | | | | |України ( 1069-97-п ). Операції | | | | | | | | | | |з подальшого постачання | | | | | | | | | | |зазначених товарів юридичними | | | | | | | | | | |особами - судновласниками або | | | | | | | | | | |фрахтувальниками оподатковуються| | | | | | | | | | |в загальному порядку, | | | | | | | | | | |встановленому цим Кодексом | | | | | | | | | | |( 2755-17 ). | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010442|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 |Змінено редакцію| | |операції з постачання товарів |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |(крім підакцизних товарів) та |п. 197.6 ст. 197 | | | | | | | | | |послуг (крім послуг, що |розділу V | | | | | | | | | |надаються під час проведення | | | | | | | | | | |лотерей і розважальних ігор та | | | | | | | | | | |послуг з постачання підакцизних | | | | | | | | | | |товарів, отриманих у межах | | | | | | | | | | |договорів комісії (консигнації),| | | | | | | | | | |поруки, доручення, довірчого | | | | | | | | | | |управління, інших цивільно- | | | | | | | | | | |правових договорів, що | | | | | | | | | | |уповноважують такого платника | | | | | | | | | | |податку здійснювати постачання | | | | | | | | | | |товарів від імені та за | | | | | | | | | | |дорученням іншої особи без | | | | | | | | | | |передачі права власності на такі| | | | | | | | | | |товари), що безпосередньо |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | |виготовляються підприємствами та|ЗУ "Про внесення змін до| N 3609-VI | 07.07.2011 | | | | | | | |організаціями, які засновані |Податкового кодексу | | | | | | | | | |громадськими організаціями |України та деяких інших | | | | | | | | | |інвалідів, де кількість |законодавчих актів | | | | | | | | | |інвалідів, які мають у таких |України щодо | | | | | | | | | |організаціях основне місце |вдосконалення окремих | | | | | | | | | |роботи, становить протягом |норм Податкового кодексу| | | | | | | | | |попереднього звітного періоду не|України" ( 3609-17 ) | | | | | | | | | |менш як 50 відсотків | | | | | | | | | | |середньооблікової кількості | | | | | | | | | | |штатних працівників, і за умови,| | | | | | | | | | |що фонд оплати праці таких | | | | | | | | | | |інвалідів становить протягом | | | | | | | | | | |звітного періоду не менш як | | | | | | | | | | |25 відсотків суми загальних | | | | | | | | | | |витрат з оплати праці, що | | | | | | | | | | |належать до складу витрат згідно| | | | | | | | | | |з правилами оподаткування | | | | | | | | | | |податком на прибуток підприємств| | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010443|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |операції з постачання послуг з |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |перевезення (переміщення) |п. 197.8 ст. 197 | | | | | | | | | |пасажирів та вантажів транзитом |розділу V | | | | | | | | | |через митну територію України, а| | | | | | | | | | |також з постачання послуг, | | | | | | | | | | |пов'язаних із таким | | | | | | | | | | |перевезенням (переміщенням) | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010444|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.08.2011 | | A | 0 |Норма була | | |операції з постачання послуг, що|України ( 2755-17 ), | | | | | | |скасована з | | |надаються іноземним та |п. 197.9 ст. 197 | | | | | | |01.07.2011 | | |вітчизняним суднам, які |розділу V | | | | | | |відпівідно до ЗУ| | |здійснюють міжнародні | | | | | | | |"Про внесення | | |перевезення пасажирів, їхнього | | | | | | | |змін до | | |багажу і вантажів та оплачуються| | | | | | | |Податкового | | |ними відповідно до законодавства| | | | | | | |кодексу України | | |України портовими зборами | | | | | | | |та про ставки | | | | | | | | | | |вивізного | | | | | | | | | | |(експортного) | | | | | | | | | | |мита на деякі | | | | | | | | | | |види зернових | | | | | | | | | | |культур"від | | | | | | | | | | |19.05.2011 | | | |------------------------+-------------+--------------| | | | |N 3387-VI | | | |ЗУ "Про внесення змін до| N 3609-VI | 07.07.2011 | | | | |( 3387-17 ) та | | | |Податкового кодексу | | | | | | |введена в дію з | | | |України та деяких інших | | | | | | |01.08.2011 | | | |законодавчих актів | | | | | | |відповідно до ЗУ| | | |України щодо | | | | | | |"Про внесення | | | |вдосконалення окремих | | | | | | |змін до | | | |норм Податкового кодексу| | | | | | |Податкового | | | |України" | | | | | | |кодексу України | | | |( 3609-17 ) | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих | | | | | | | | | | |актів України | | | | | | | | | | |щодо | | | | | | | | | | |вдосконалення | | | | | | | | | | |окремих норм | | | | | | | | | | |Податкового | | | | | | | | | | |кодексу України"| | | | | | | | | | |від 07.07.2011 | | | | | | | | | | |N 3609-VI | | | | | | | | | | |( 3609-17 ) | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010445|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |операції з постачання послуг з |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |аеронавігаційного обслуговування|п. 197.10 ст. 197 | | | | | | | | | |повітряних суден, які здійснюють|розділу V | | | | | | | | | |внутрішні, міжнародні та | | | | | | | | | | |транзитні польоти в районах | | | | | | | | | | |польотної інформації зони | | | | | | | | | | |відповідальності України. | | | | | | | | | | |Порядок документального | | | | | | | | | | |оформлення, виписки податкових | | | | | | | | | | |накладних та відображення цих | | | | | | | | | | |операцій у податковій звітності | | | | | | | | | | |визначається Кабінетом Міністрів| | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010446|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |операції банків та інших |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |фінансових установ з постачання |п. 197.12 ст. 197 | | | | | | | | | |(продажу, відчуження іншим |розділу V | | | | | | | | | |способом) майна, що передане | | | | | | | | | | |фізичними особами, а також | | | | | | | | | | |суб'єктами підприємницької | | | | | | | | | | |діяльності - приватними | | | | | | | | | | |підприємцями та іншими особами, | | | | | | | | | | |які не є платниками податку, у | | | | | | | | | | |заставу, у тому числі іпотеку, | | | | | | | | | | |та на яке було звернено | | | | | | | | | | |стягнення | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010447|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |операції банків з продажу |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |(передачі) або придбання |п. 197.13 ст. 197 | | | | | | | | | |зобов'язань за депозитами |розділу V | | | | | | | | | |(вкладами) | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010448|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 1 | | | |операції з постачання |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |будівельно-монтажних робіт з |п. 197.15 ст. 197 | | | | | | | | | |будівництва доступного житла та |розділу V | | | | | | | | | |житла, що будується за державні | | | | | | | | | | |кошти | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010449|На період проведення військових |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |навчань на території України, |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |які проводяться в рамках |п. 197.17 ст. 197 | | | | | | | | | |програми "Партнерство заради |розділу V | | | | | | | | | |миру" ( 950_001 ), звільняються | | | | | | | | | | |від оподаткування операції з | | | | | | | | | | |поставки на митній території | | | | | | | | | | |України пально-мастильних | | | | | | | | | | |матеріалів, що придбаваються | | | | | | | | | | |нерезидентами для передання | | | | | | | | | | |учасникам спільних з | | | | | | | | | | |підрозділами Збройних Сил | | | | | | | | | | |України військових навчань | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010450|Згідно із спеціальним режимом |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 1 | | | |оподаткування сума податку на |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |додану вартість, нарахована |п. 209.2 ст. 209 | | | | | | | | | |сільськогосподарським |розділу V | | | | | | | | | |підприємством (суб'єкт | | | | | | | | | | |спеціального режиму, який | | | | | | | | | | |провадить діяльність у сфері | | | | | | | | | | |сільського господарства) на | | | | | | | | | | |вартість поставлених ним | | | | | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | | | | | |товарів/послуг, не підлягає | | | | | | | | | | |сплаті до бюджету та повністю | | | | | | | | | | |залишається в розпорядженні | | | | | | | | | | |такого сільськогосподарського | | | | | | | | | | |підприємства для відшкодування | | | | | | | | | | |суми податку, сплаченої | | | | | | | | | | |(нарахованої) постачальнику на | | | | | | | | | | |вартість виробничих факторів, за| | | | | | | | | | |рахунок яких сформовано | | | | | | | | | | |податковий кредит, а за | | | | | | | | | | |наявності залишку такої суми | | | | | | | | | | |податку - для інших виробничих | | | | | | | | | | |цілей | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010451|Згідно із спеціальним режимом |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 1 | | | |оподаткування сума податку на |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |додану вартість, нарахована |п. 209.2 ст. 209 | | | | | | | | | |сільськогосподарським |розділу V | | | | | | | | | |підприємством (суб'єкт | | | | | | | | | | |спеціального режиму, який | | | | | | | | | | |провадить діяльність у сфері | | | | | | | | | | |лісового господарства) на | | | | | | | | | | |вартість поставлених ним | | | | | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | | | | | |товарів/послуг, не підлягає | | | | | | | | | | |сплаті до бюджету та повністю | | | | | | | | | | |залишається в розпорядженні | | | | | | | | | | |такого сільськогосподарського | | | | | | | | | | |підприємства для відшкодування | | | | | | | | | | |суми податку, сплаченої | | | | | | | | | | |(нарахованої) постачальнику на | | | | | | | | | | |вартість виробничих факторів, за| | | | | | | | | | |рахунок яких сформовано | | | | | | | | | | |податковий кредит, а за | | | | | | | | | | |наявності залишку такої суми | | | | | | | | | | |податку - для інших виробничих | | | | | | | | | | |цілей | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010452|Згідно із спеціальним режимом |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 1 | | | |оподаткування сума податку на |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |додану вартість, нарахована |п. 209.2 ст. 209 | | | | | | | | | |сільськогосподарським |розділу V | | | | | | | | | |підприємством (суб'єкт | | | | | | | | | | |спеціального режиму, який | | | | | | | | | | |провадить діяльність у сфері | | | | | | | | | | |рибальства) на вартість | | | | | | | | | | |поставлених ним | | | | | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | | | | | |товарів/послуг, не підлягає | | | | | | | | | | |сплаті до бюджету та повністю | | | | | | | | | | |залишається в розпорядженні | | | | | | | | | | |такого сільськогосподарського | | | | | | | | | | |підприємства для відшкодування | | | | | | | | | | |суми податку, сплаченої | | | | | | | | | | |(нарахованої) постачальнику на | | | | | | | | | | |вартість виробничих факторів, за| | | | | | | | | | |рахунок яких сформовано | | | | | | | | | | |податковий кредит, а за | | | | | | | | | | |наявності залишку такої суми | | | | | | | | | | |податку - для інших виробничих | | | | | | | | | | |цілей | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010453|Сума податку на додану вартість,|Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 1 | | | |що підлягає сплаті до бюджету |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |сільськогосподарськими |п. 209.18 ст. 209 | | | | | | | | | |підприємствами усіх форм |розділу V | | | | | | | | | |власності, які відповідають | | | | | | | | | | |критеріям, визначеним | | | | | | | | | | |статтею 209 цього Кодексу | | | | | | | | | | |( 2755-17 ), але не обрали | | | | | | | | | | |спеціального режиму | | | | | | | | | | |оподаткування діяльності у сфері| | | | | | | | | | |сільського, лісового | | | | | | | | | | |господарства та рибальства, | | | | | | | | | | |передбаченого статтею 209 цього | | | | | | | | | | |Кодексу, і на загальних | | | | | | | | | | |підставах вважаються платником | | | | | | | | | | |податку на додану вартість, за | | | | | | | | | | |реалізовані ними молоко, худобу,| | | | | | | | | | |птицю, вовну власного | | | | | | | | | | |виробництва, а також за молочні | | | | | | | | | | |продукти, молочну сировину та | | | | | | | | | | |м'ясопродукти, вироблені у | | | | | | | | | | |власних переробних цехах, | | | | | | | | | | |повністю залишається у | | | | | | | | | | |розпорядженні цих | | | | | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | | | | | |підприємств і спрямовується на | | | | | | | | | | |підтримку власного виробництва | | | | | | | | | | |тваринницької продукції. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010454|На період виконання робіт з |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 1 | | | |підготовки до зняття і зняття |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |енергоблоків Чорнобильської АЕС |п. 211.1 ст. 211 | | | | | | | | | |з експлуатації та перетворення |розділу V | | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на екологічно | | | | | | | | | | |безпечну систему, які | | | | | | | | | | |виконуються за рахунок коштів | | | | | | | | | | |міжнародної технічної допомоги, | | | | | | | | | | |що надається на безоплатній та | | | | | | | | | | |безповоротній основі, або за | | | | | | | | | | |рахунок коштів, які | | | | | | | | | | |передбачаються в Державному | | | | | | | | | | |бюджеті України як внесок | | | | | | | | | | |України до Чорнобильського фонду| | | | | | | | | | |"Укриття" для виконання | | | | | | | | | | |міжнародної програми - Плану | | | | | | | | | | |здійснення заходів на об'єкті | | | | | | | | | | |"Укриття" відповідно до положень| | | | | | | | | | |Рамкової угоди між Україною та | | | | | | | | | | |Європейським банком | | | | | | | | | | |реконструкції та розвитку щодо | | | | | | | | | | |діяльності Чорнобильського фонду| | | | | | | | | | |"Укриття" в Україні ( 985_021 ) | | | | | | | | | | |та Угоди про грант (проект | | | | | | | | | | |ядерної безпеки Чорнобильської | | | | | | | | | | |АЕС) між Європейським банком | | | | | | | | | | |реконструкції та розвитку, | | | | | | | | | | |Урядом України і Чорнобильською | | | | | | | | | | |атомною електростанцією ( | | | | | | | | | | |996_729 ) оподатковуються за | | | | | | | | | | |нульовою ставкою операції з | | | | | | | | | | |постачання товарів (сировини, | | | | | | | | | | |матеріалів, устаткування та | | | | | | | | | | |обладнання) на митній території | | | | | | | | | | |України, що здійснюються в | | | | | | | | | | |рамках міжнародної технічної | | | | | | | | | | |допомоги. | | | | | | | | | | |Ці пільги не поширюються на | | | | | | | | | | |операції, що стосуються | | | | | | | | | | |підакцизних товарів та товарів | | | | | | | | | | |1-24 груп УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ). | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010455|На період виконання робіт з |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 1 | | | |підготовки до зняття і зняття |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |енергоблоків Чорнобильської АЕС |п. 211.1 ст. 211 | | | | | | | | | |з експлуатації та перетворення |розділу V | | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на екологічно | | | | | | | | | | |безпечну систему, які | | | | | | | | | | |виконуються за рахунок коштів | | | | | | | | | | |міжнародної технічної допомоги, | | | | | | | | | | |що надається на безоплатній та | | | | | | | | | | |безповоротній основі, або за | | | | | | | | | | |рахунок коштів, які | | | | | | | | | | |передбачаються в Державному | | | | | | | | | | |бюджеті України як внесок | | | | | | | | | | |України до Чорнобильського фонду| | | | | | | | | | |"Укриття" для виконання | | | | | | | | | | |міжнародної програми - Плану | | | | | | | | | | |здійснення заходів на об'єкті | | | | | | | | | | |"Укриття" відповідно до положень| | | | | | | | | | |Рамкової угоди між Україною та | | | | | | | | | | |Європейським банком | | | | | | | | | | |реконструкції та розвитку щодо | | | | | | | | | | |діяльності Чорнобильського фонду| | | | | | | | | | |"Укриття" в Україні ( 985_021 ) | | | | | | | | | | |та Угоди про грант (проект | | | | | | | | | | |ядерної безпеки Чорнобильської | | | | | | | | | | |АЕС) між Європейським банком | | | | | | | | | | |реконструкції та розвитку, | | | | | | | | | | |Урядом України і Чорнобильською | | | | | | | | | | |атомною електростанцією | | | | | | | | | | |( 996_729 )оподатковуються за | | | | | | | | | | |нульовою ставкою операції з | | | | | | | | | | |виконання робіт та постачання | | | | | | | | | | |послуг на митній території | | | | | | | | | | |України, що здійснюються в | | | | | | | | | | |рамках міжнародної технічної | | | | | | | | | | |допомоги. | | | | | | | | | | |Ці пільги не поширюються на | | | | | | | | | | |операції, що стосуються | | | | | | | | | | |підакцизних товарів та товарів | | | | | | | | | | |1-24 груп УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ). | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010456|За нульовою ставкою |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |оподатковуються операції з |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |вивезення за межі митної |п. 337.2 ст. 337 | | | | | | | | | |території України для виконання |розділу XVIII | | | | | | | | | |угоди про розподіл продукції | | | | | | | | | | |товарів та інших матеріальних | | | | | | | | | | |цінностей, які раніше були | | | | | | | | | | |придбані інвестором на митній | | | | | | | | | | |території України | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010457|Тимчасово, до 1 січня 2019 року,|Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | 31.12.2018 | V | 1 | | | |звільняються від сплати податку |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |на додану вартість операції з |пп. "а" п. 2 | | | | | | | | | |постачання техніки, обладнання, |підрозділу 2 розділу XX | | | | | | | | | |устаткування, визначених | | | | | | | | | | |статтею 7 Закону України "Про | | | | | | | | | | |альтернативні види палива" | | | | | | | | | | |( 1391-14 ), на території | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010458|Протягом дії міжнародних |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 |Протягом дії | V | 1 | | | |договорів України, згоду на |України ( 2755-17 ), | | | |міжнародних договорів| | | | | |обов'язковість яких надано |пп. "б" п. 3 | | | |України, згоду на | | | | | |Верховною Радою України, з |підрозділу 2 розділу XX | | | |обов'язковість яких | | | | | |питань космічної діяльності щодо| | | | |надано Верховною | | | | | |створення космічної техніки | | | | |Радою України, але не| | | | | |(включаючи агрегати, системи та | | | | |пізніше 01.01.2015 | | | | | |їх комплектуючі для космічних | | | | | | | | | | |комплексів, космічних ракет- | | | | | | | | | | |носіїв, космічних апаратів та | | | | | | | | | | |наземних сегментів космічних | | | | | | | | | | |систем), але не пізніше 1 січня | | | | | | | | | | |2015 року, звільняються від | | | | | | | | | | |сплати податку на додану | | | | | | | | | | |вартість операції з постачання | | | | | | | | | | |на митній території України | | | | | | | | | | |результатів науково-дослідних і | | | | | | | | | | |дослідницько-конструкторських | | | | | | | | | | |робіт, які виконуються | | | | | | | | | | |платниками податку за рахунок | | | | | | | | | | |кредитних коштів, залучених під | | | | | | | | | | |гарантії Кабінету Міністрів | | | | | | | | | | |України для фінансування | | | | | | | | | | |ратифікованого Верховною Радою | | | | | | | | | | |України Договору між Україною та| | | | | | | | | | |Федеративною Республікою | | | | | | | | | | |Бразилія про довгострокове | | | | | | | | | | |співробітництво щодо | | | | | | | | | | |використання ракети-носія | | | | | | | | | | |"Циклон-4" на пусковому центрі | | | | | | | | | | |Алкантара ( 076_009 ), на | | | | | | | | | | |користь резидентів - суб'єктів | | | | | | | | | | |космічної діяльності, які | | | | | | | | | | |отримали ліцензію на право її | | | | | | | | | | |здійснення та беруть участь у | | | | | | | | | | |реалізації цього Договору. З | | | | | | | | | | |метою застосування цієї пільги | | | | | | | | | | |Кабінет Міністрів України | | | | | | | | | | |встановлює порядок ведення | | | | | | | | | | |реєстру зазначених науково- | | | | | | | | | | |дослідних і дослідно- | | | | | | | | | | |конструкторських робіт | | | | | | | | | | |( 1259-2010-п ) | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010459|Тимчасово, до 1 січня 2016 року,|Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | 31.12.2015 | V | 0 | | | |суб'єкти літакобудування, що |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |підпадають під дію норм статті 2|п. 4 підрозділу 2 | | | | | | | | | |Закону України "Про розвиток |розділу XX | | | | | | | | | |літакобудівної промисловості" | | | | | | | | | | |( 2660-14 ), звільняються від | | | | | | | | | | |сплати податку на додану | | | | | | | | | | |вартість по операціях з | | | | | | | | | | |постачання на митній території | | | | | | | | | | |України результатів науково- | | | | | | | | | | |дослідних і дослідницько- | | | | | | | | | | |конструкторських робіт, які | | | | | | | | | | |виконуються для потреб | | | | | | | | | | |літакобудівної промисловості. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010460|Тимчасово, до 1 січня 2015 року,|Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | 31.12.2014 | V | 0 | | | |звільняються від оподаткування |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |податком на додану вартість |п. 5 підрозділу 2 | | | | | | | | | |операції з виконання робіт та |розділу XX | | | | | | | | | |постачання послуг суб'єктами | | | | | | | | | | |підприємницької діяльності - | | | | | | | | | | |резидентами України, які | | | | | | | | | | |одночасно здійснюють видавничу | | | | | | | | | | |діяльність, діяльність з | | | | | | | | | | |виготовлення, розповсюдження | | | | | | | | | | |книжкової продукції та | | | | | | | | | | |виробництва паперу і картону. | | | | | | | | | | |При цьому дохід такого суб'єкта | | | | | | | | | | |підприємницької діяльності, | | | | | | | | | | |отриманий від видавничої | | | | | | | | | | |діяльності, діяльності з | | | | | | | | | | |виготовлення, розповсюдження | | | | | | | | | | |книжкової продукції та | | | | | | | | | | |виробництва паперу і картону, | | | | | | | | | | |має становити не менше | | | | | | | | | | |100 відсотків від загальної суми| | | | | | | | | | |його доходу за перший звітний | | | | | | | | | | |(податковий) період з часу | | | | | | | | | | |створення такого суб'єкта | | | | | | | | | | |підприємницької діяльності або | | | | | | | | | | |не менше 50 відсотків від | | | | | | | | | | |загальної суми його доходу за | | | | | | | | | | |попередній звітний (податковий) | | | | | | | | | | |рік. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010461|Тимчасово, до 1 січня 2015 року,|Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | 31.12.2014 | V | 0 | | | |звільняються від оподаткування |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |податком на додану вартість |п. 6 підрозділу 2 | | | | | | | | | |операції з виконання робіт та |розділу XX | | | | | | | | | |постачання послуг у видавничій | | | | | | | | | | |діяльності, діяльності з | | | | | | | | | | |виготовлення та розповсюдження | | | | | | | | | | |видавництвами, видавничими | | | | | | | | | | |організаціями, підприємствами | | | | | | | | | | |поліграфії, розповсюджувачами | | | | | | | | | | |книжкової продукції, виробленої | | | | | | | | | | |в Україні, операції з | | | | | | | | | | |виробництва та/або постачання | | | | | | | | | | |паперу і картону, вироблених в | | | | | | | | | | |Україні для виготовлення | | | | | | | | | | |книжкової продукції, учнівських | | | | | | | | | | |зошитів, підручників та | | | | | | | | | | |навчальних посібників | | | | | | | | | | |українського виробництва, а | | | | | | | | | | |також операції з постачання | | | | | | | | | | |книжкової продукції, виробленої | | | | | | | | | | |в Україні, крім реклами, послуг | | | | | | | | | | |з розміщення матеріалів | | | | | | | | | | |рекламного та еротичного | | | | | | | | | | |характеру і видань рекламного та| | | | | | | | | | |еротичного характеру | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010462|На період до 1 січня 2015 року |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | 31.12.2014 | V | 0 |Зміна редакції | | |за нульовою ставкою |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |оподатковується податком на |п. 8 підрозділу 2 | | | | | | | | | |додану вартість постачання |розділу XX | | | | | | | | | |товарів (крім підакцизних | | | | | | | | | | |товарів) та послуг (крім послуг,| | | | | | | | | | |що надаються під час проведення | | | | | | | | | | |лотерей і розважальних ігор та | | | | | | | | | | |послуг з постачання підакцизних | | | | | | | | | | |товарів, отриманих у межах | | | | | | | | | | |договорів комісії (консигнації),| | | | | | | | | | |поруки, доручення, довірчого | | | | | | | | | | |управління, інших цивільно- | | | | | | | | | | |правових договорів, що | | | | | | | | | | |уповноважують такого платника | | | | | | | | | | |податку (далі - комісіонера) | | | | | | | | | | |здійснювати постачання товарів | | | | | | | | | | |від імені та за дорученням іншої| | | | | | | | | | |особи (далі - комітента) без |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | |передання права власності на |ЗУ "Про внесення змін до| N 3609-VI | 07.07.2011 | | | | | | | |такі товари), що безпосередньо |Податкового кодексу | | | | | | | | | |виготовляються підприємствами та|України та деяких інших | | | | | | | | | |організаціями громадських |законодавчих актів | | | | | | | | | |організацій інвалідів, які |України щодо | | | | | | | | | |засновані громадськими |вдосконалення окремих | | | | | | | | | |організаціями інвалідів і є їх |норм Податкового кодексу| | | | | | | | | |власністю, де кількість |України" | | | | | | | | | |інвалідів, які мають там основне|( 3609-17 ) | | | | | | | | | |місце роботи, становить протягом| | | | | | | | | | |попереднього звітного періоду не| | | | | | | | | | |менше 50 відсотків | | | | | | | | | | |середньооблікової кількості | | | | | | | | | | |штатних працівників, і за умови,| | | | | | | | | | |що фонд оплати праці таких | | | | | | | | | | |інвалідів становить протягом | | | | | | | | | | |звітного періоду не менше 25 | | | | | | | | | | |відсотків суми загальних витрат | | | | | | | | | | |на оплату праці, що відносяться | | | | | | | | | | |до складу витрат виробництва. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010463|Тимчасово, до 1 січня 2016 року,|Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | 31.12.2015 | V | 0 | | | |звільняються від оподаткування |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |податком на додану вартість |п. 12 підрозділу 2 | | | | | | | | | |операції з постачання |розділу XX | | | | | | | | | |національних фільмів, визначених| | | | | | | | | | |Законом України "Про | | | | | | | | | | |кінематографію" ( 9/98-ВР ), | | | | | | | | | | |виробниками, демонстраторами та | | | | | | | | | | |розповсюджувачами національних | | | | | | | | | | |фільмів, а також постачання | | | | | | | | | | |робіт та послуг з виробництва, у| | | | | | | | | | |тому числі тиражування, | | | | | | | | | | |національних фільмів та | | | | | | | | | | |іноземних фільмів, дубльованих, | | | | | | | | | | |озвучених, субтитрованих | | | | | | | | | | |державною мовою на території | | | | | | | | | | |України, а також постачання | | | | | | | | | | |робіт та послуг з дублювання, | | | | | | | | | | |озвучення та/або субтитрування | | | | | | | | | | |державною мовою іноземних | | | | | | | | | | |фільмів на території України. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010464|Тимчасово, до 1 січня 2016 року,|Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | 31.12.2015 | V | 0 | | | |звільняються від оподаткування |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |податком на додану вартість |п. 13 підрозділу 2 | | | | | | | | | |операції з постачання послуг з |розділу XX | | | | | | | | | |демонстрування, розповсюдження | | | | | | | | | | |та/або публічного сповіщення | | | | | | | | | | |національних фільмів та | | | | | | | | | | |іноземних фільмів, дубльованих, | | | | | | | | | | |озвучених та/або субтитрованих | | | | | | | | | | |державною мовою на території | | | | | | | | | | |України, демонстраторами, | | | | | | | | | | |розповсюджувачами та/або | | | | | | | | | | |організаціями мовлення | | | | | | | | | | |(публічними сповіщувачами). | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010465|Тимчасово до 1 січня 2014 року |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | 31.12.2013 | V | 0 |Зміна редакції | | |від оподаткування податком на |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |додану вартість звільняються |п. 23 підрозділу 2 | | | | | | | | | |операції з постачання відходів |розділу XX | | | | | | | | | |та брухту чорних і кольорових |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | |металів. |ЗУ "Про внесення змін до| N 3609-VI | 07.07.2011 | | | | | | | | |Податкового кодексу | | | | | | | | | | |України та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України щодо | | | | | | | | | | |вдосконалення окремих | | | | | | | | | | |норм Податкового кодексу| | | | | | | | | | |України" ( 3609-17 ) | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010466|Тимчасово до 1 січня 2014 року |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | 31.12.2013 | V | 0 |Зміна редакції | | |від оподаткування податком на |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |додану вартість звільняються |п. 15 підрозділу 2 | | | | | | | | | |операції з постачання на митній |розділу XX | | | | | | | | | |території України зернових | | | | | | | | | | |культур товарних | | | | | | | | | | |позицій 1001-1008 згідно з | | | | | | | | | | |УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ), крім | | | | | | | | | | |першого постачання таких | | | | | | | | | | |зернових сільськогосподарськими | | | | | | | | | | |підприємствами - виробниками та | | | | | | | | | | |підприємствами, які | | | | | | | | | | |безпосередньо придбали такі | | | | | | | | | | |зернові у сільськогосподарських | | | | | | | | | | |підприємств - виробників. | | | | | | | | | | |Норми цього пункту не |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | |застосовуються до операцій з |ЗУ "Про внесення змін до| N 3609-VI | 07.07.2011 | | | | | | | |постачання зернових культур |Податкового кодексу | | | | | | | | | |товарної позиції 1006 та |України та деяких інших | | | | | | | | | |товарної підкатегорії |законодавчих актів | | | | | | | | | |1008 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД |України щодо | | | | | | | | | |( 2371а-14 ) і такі операції |вдосконалення окремих | | | | | | | | | |оподатковуються податком на |норм Податкового кодексу| | | | | | | | | |додану вартість у порядку, |України" ( 3609-17 ) | | | | | | | | | |встановленому цим Кодексом | | | | | | | | | | |( 2755-17 ). | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010467|Тимчасово до 1 січня 2014 року |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | 31.12.2013 | V | 0 |Змінено редакцію| | |від оподаткування податком на |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |додану вартість звільняються |п. 15 підрозділу 2 | | | | | | | | | |операції з постачання на митній |розділу XX | | | | | | | | | |території України технічних | | | | | | | | | | |культур товарних позицій 1205 і | | | | | | | | | | |1206 згідно з УКТ ЗЕД |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | |( 2371а-14 ), крім першого |ЗУ "Про внесення змін до| N 3609-VI | 07.07.2011 | | | | | | | |постачання таких технічних |Податкового кодексу | | | | | | | | | |культур сільськогосподарськими |України та деяких інших | | | | | | | | | |підприємствами - виробниками та |законодавчих актів | | | | | | | | | |підприємствами, які |України щодо | | | | | | | | | |безпосередньо придбали такі |вдосконалення окремих | | | | | | | | | |технічні культури у |норм Податкового кодексу| | | | | | | | | |сільськогосподарських |України" ( 3609-17 ) | | | | | | | | | |підприємств - виробників. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010468|Тимчасово до 1 січня 2014 року |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | 31.12.2013 | V | 0 |Змінено редакцію| | |від оподаткування податком на |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |додану вартість звільняються |п. 23 підрозділу 2 | | | | | | | | | |операції з постачання деревини |розділу XX | | | | | | | | | |товарних позицій 4401, 4403, |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | |4404 згідно з УКТ ЗЕД |ЗУ "Про внесення змін до| N 3609-VI | 07.07.2011 | | | | | | | |( 2371б-14 ) (крім брикетів та |Податкового кодексу | | | | | | | | | |гранул товарної підкатегорії |України та деяких інших | | | | | | | | | |УКТ ЗЕД 4401 30 90 00). |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України щодо | | | | | | | | | | |вдосконалення окремих | | | | | | | | | | |норм Податкового кодексу| | | | | | | | | | |України" ( 3609-17 ) | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010469|У період з 1 січня 2012 року до |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2012 | 31.12.2013 | V | 0 | | | |31 грудня 2013 року включно |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |операції з постачання |п. 16 підрозділу 2 | | | | | | | | | |необроблених шкур та чиненої |розділу XX | | | | | | | | | |шкіри без подальшої обробки | | | | | | | | | | |(товарні позиції 4101-4103, | | | | | | | | | | |4301) ( 2371б-14 ) звільняються | | | | | | | | | | |від оподаткування податком на | | | | | | | | | | |додану вартість | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010204|Звільняються від оподаткування |ст. 2 ЗУ "Про звільнення| 2117-III | 30.11.2000 |з 15.11 |до 15.01 наступного | V | 0 |Зазначена пільга| | |податком на додану вартість |від оподаткування | | |поточного |року | | |діє щорічно з | | |операції з поставки виробничими |грошових коштів, які | | |року | | | |15 листопада | | |та торговими підприємствами |спрямовуються на | | | | | | |поточного року | | |дитячих святкових подарунків, а |проведення новорічно- | | | | | | |по 15 січня | | |також квитків на новорічно- |різдвяних свят для | | | | | | |наступного року.| | |різдвяні заходи для дітей, що |дітей" ( 2117-14 ) | | | | | | | | | |закуповуються за рахунок коштів | | | | | | | | | | |Фонду соціального страхування з | | | | | | | | | | |тимчасової втрати | | | | | | | | | | |працездатності, профспілкових | | | | | | | | | | |комітетів підприємств та | | | | | | | | | | |організацій. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010470|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | 31.12.2013 | A | 0 |Змінено редакцію| | |операції з вивезення в митному |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |режимі експорту відходів і |п. 23 підрозділу 2 | | | | | | | | | |брухту чорних і кольорових |розділу XX | | | | | | | | | |металів |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | | |ЗУ "Про внесення змін до| N 3609-VI | 07.07.2011 | | | | | | | | |Податкового кодексу | | | | | | | | | | |України та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України щодо | | | | | | | | | | |вдосконалення окремих | | | | | | | | | | |норм Податкового кодексу| | | | | | | | | | |України" ( 3609-17 ) | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010471|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | 31.12.2013 | A | 0 |Змінено редакцію| | |операції з вивезення в митному |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |режимі експорту деревини |п. 23 підрозділу 2 | | | | | | | | | |товарних позицій 4401, 4403, |розділу XX | | | | | | | | | |4404 згідно з УКТ ЗЕД |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | |( 2371б-14 ) (крім брикетів та |ЗУ "Про внесення змін до| N 3609-VI | 07.07.2011 | | | | | | | |гранул товарної підкатегорії |Податкового кодексу | | | | | | | | | |УКТ ЗЕД 4401 30 90 00). |України та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України щодо | | | | | | | | | | |вдосконалення окремих | | | | | | | | | | |норм Податкового кодексу| | | | | | | | | | |України" ( 3609-17 ) | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010472|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |операції з вивезення товарів з |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |магазинів безмитної торгівлі за |п. 206.5 ст. 206 | | | | | | | | | |межі митної території України |розділу V | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010473|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |операції з вивезення культурних |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |цінностей у митному режимі |п. 210.7 ст. 210 | | | | | | | | | |експорту |розділу V | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010474|Операції з постачання УЄФА |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.20102 |25.05.2011 | 31.08.2012 | V | 0 | | | |квитків та послуг, що є |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |невід'ємною частиною квитка, |п. 19 підрозділу 2 | | | | | | | | | |тимчасово, до 1 вересня |розділу XX | | | | | | | | | |2012 року, звільняються від |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | |оподаткування податком на додану|ЗУ "Про внесення змін до| 3292-VI | 01.04.2011 | | | | | | | |вартість |Податкового кодексу | | | | | | | | | | |України щодо | | | | | | | | | | |оподаткування УЄФА" | | | | | | | | | | |( 3292-17 ) | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010475|Операції з вивезення в митному |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.07.2011 | 31.12.2013 | A | 0 | | | НОВА |режимі експорту зернових культур|України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |товарних позицій 1001-1008 |п. 15 підрозділу 2 | | | | | | | | | |згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) |розділу XX | | | | | | | | | |звільняються від оподаткування | | | | | | | | | | |податком на додану вартість. | | | | | | | | | | |Норми цього пункту не |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | |застосовуються до операцій з |ЗУ "Про внесення змін до| N 3609-VI | 07.07.2011 | | | | | | | |постачання зернових культур |Податкового кодексу | | | | | | | | | |товарної позиції 1006 та |України та деяких інших | | | | | | | | | |товарної підкатегорії |законодавчих актів | | | | | | | | | |1008 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД |України щодо | | | | | | | | | |( 2371а-14 ) і такі операції |вдосконалення окремих | | | | | | | | | |оподатковуються податком на |норм Податкового кодексу| | | | | | | | | |додану вартість у порядку, |України" ( 3609-17 ) | | | | | | | | | |встановленому цим Кодексом | | | | | | | | | | |( 2755-17 ). | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010476|Операції з вивезення в митному |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.07.2011 | 31.12.2013 | A | 0 | | | НОВА |режимі експорту технічних |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |культур товарних позицій 1205 і |п. 15 підрозділу 2 | | | | | | | | | |1206 згідно з УКТ ЗЕД |розділу XX | | | | | | | | | |( 2371а-14 ) звільняються від |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | |оподаткування податком на додану|ЗУ "Про внесення змін до| N 3609-VI | 07.07.2011 | | | | | | | |вартість. |Податкового кодексу | | | | | | | | | | |України та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України щодо | | | | | | | | | | |вдосконалення окремих | | | | | | | | | | |норм Податкового кодексу| | | | | | | | | | |України" ( 3609-17 ) | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010477|Тимчасово з 1 липня до 1 жовтня |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |06.08.2011 | 31.12.2011 | V | 0 | | | НОВА |2011 року операції з постачання |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |природного газу за кодом згідно |п. 22 підрозділу 2 | | | | | | | | | |з УКТ ЗЕД 2711 21 00 00 |розділу XX | | | | | | | | | |( 2371а-14 ) (без урахування | | | | | | | | | | |вартості послуг з його | | | | | | | | | | |транспортування, розподілу і | | | | | | | | | | |постачання), ввезеного на митну | | | | | | | | | | |територію України Публічним | | | | | | | | | | |акціонерним товариством | | | | | | | | | | |"Національна акціонерна компанія|------------------------+-------------+--------------| | | | | | | |"Нафтогаз України" (крім |ЗУ "Про внесення змін до| N 3609-VI | 07.07.2011 | | | | | | | |операцій з постачання такого |Податкового кодексу | | | | | | | | | |газу для населення, установ та |України та деяких інших | | | | | | | | | |організацій, що фінансуються з |законодавчих актів | | | | | | | | | |державного бюджету і місцевих |України щодо | | | | | | | | | |бюджетів, підприємств |вдосконалення окремих | | | | | | | | | |теплоенергетики для виробництва |норм Податкового кодексу| | | | | | | | | |теплової енергії для населення, |України" ( 3609-17 ) | | | | | | | | | |та інших споживачів, що не є | | | | | | | | | | |платниками цього податку) | | | | | | | | | | |оподатковуються за нульовою | | | | | | | | | | |ставкою податку на додану | | | | | | | | | | |вартість. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14010478|Тимчасово, до 1 січня 2015 року,|Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | 31.12.2014 | V | 0 | | | НОВА |звільняються від оподаткування |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |податком на додану вартість |п. 7 підрозділу 2 | | | | | | | | | |операції з постачання товарів, |розділу XX | | | | | | | | | |визначених пунктом "о" частини |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | |першої статті 19 Закону України |ЗУ "Про внесення змін до| N 3609-VI | 07.07.2011 | | | | | | | |"Про Єдиний митний тариф" |Податкового кодексу | | | | | | | | | |( 2097-12 ), переробникам, |України та деяких інших | | | | | | | | | |видавництвам і підприємствам |законодавчих актів | | | | | | | | | |поліграфії на території |України щодо | | | | | | | | | |України". |вдосконалення окремих | | | | | | | | | | |норм Податкового кодексу| | | | | | | | | | |України" ( 3609-17 ) | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| | |ПІЛЬГИ ПО АКЦИЗНОМУ ПОДАТКУ З | | | | | | | | | | |ВИРОБЛЕНИХ В УКРАЇНІ ПІДАКЦІЗНИХ| | | | | | | | | | |ТОВАРІВ (ПРОДУКЦІЇ) | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| | |Звільнення від сплати податку | | | | | | | | | | |учасників Угод | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14020012|Звільнення від сплати податку |Угода між Урядом України| | 07.05.92 | 07.05.92 | | V | 0 | | | |учасників Угоди |і Урядом Сполучених | | | | | | | | | |( 840_295 ), згідно Закону |Штатів Америки про | | | | | | | | | |України. |гуманітарне і техніко- | | | | | | | | | | |економічне | | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | | |( 840_295 ) | | | | | | | | | | |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | | |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.02.2010 | | | | | | | | |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14020013|Звільнення від сплати податку |Угода між Урядом України| | 31.12.93 | 31.12.93 | | V | 0 | | | |учасників Угоди ( 840_007 ), |і Урядом Сполучених | | | | | | | | | |згідно Закону України. |Штатів Америки щодо | | | | | | | | | | |надання допомоги Україні| | | | | | | | | | |в ліквідації | | | | | | | | | | |стратегічної ядерної | | | | | | | | | | |зброї, а також | | | | | | | | | | |запобігання | | | | | | | | | | |розповсюдженню ядерної | | | | | | | | | | |зброї ( 840_007 ). | | | | | | | | | | |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | | |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.02.2010 | | | | | | | | |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14020014|Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | 32/97-ВР | 24.01.97 | 24.01.97 | | V | 0 | | | |учасників Угоди ( 276_730 ), |ратифікацію Рамкової | | | | | | | | | |згідно Закону України |Угоди між Урядом України| | | | | | | | | |( 32/97-ВР ). |та Урядом ФРГ про | | | | | | | | | | |консультування і | | | | | | | | | | |технічне | | | | | | | | | | |співробітництво" | | | | | | | | | | |( 32/97-ВР ) | | | | | | | | | | |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | | |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.02.2010 | | | | | | | | |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14020015|Звільнення від сплати податку |Загальні правила, що | | 28.12.94 | 28.12.94 | | V | 0 | | | |учасників Програми, згідно |застосовуються до | | | | | | | | | |Закону України. |меморандумів про | | | | | | | | | | |фінансування ( 994_106 )| | | | | | | | | | |(Програма технічної | | | | | | | | | | |допомоги Європейського | | | | | | | | | | |Співтовариства (TACIS). | | | | | | | | | | |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | | |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.02.2010 | | | | | | | | |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14020016|Звільнення від сплати податку |Угода про загальні умови| | 22.12.93 | 22.12.93 | | V | 0 | | | |учасників Угоди ( 997_014 ), |і механізм підтримки | | | | | | | | | |згідно Закону України |розвитку виробничої | | | | | | | | | |( 100/95-ВР ). |кооперації підприємств і| | | | | | | | | | |галузей держав-учасниць | | | | | | | | | | |СНД ( 997_014 ) | | | | | | | | | | |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | | |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.02.2010 | | | | | | | | |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14020030|Не підлягають оподаткуванню |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |операції з вивезення (експорту) |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |підакцизних товарів (продукції) |пп. 213.2.1 п. 213.2 | | | | | | | | | |платником податку за межі митної|ст. 213 | | | | | | | | | |території України. | | | | | | | | | | |Товари (продукція) вважаються | | | | | | | | | | |вивезеними (експортованими) | | | | | | | | | | |платником податку за межі митної| | | | | | | | | | |території України, якщо їх | | | | | | | | | | |вивезення (експортування) | | | | | | | | | | |засвідчене належно оформленою | | | | | | | | | | |митною декларацією ( 748-97-п ).| | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14020031|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 1 | | | |операції з реалізації легкових |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |автомобілів для інвалідів, у |пп. 213.3.1 п. 213.3 | | | | | | | | | |тому числі дітей-інвалідів, |ст. 213 | | | | | | | | | |оплата вартості яких | | | | | | | | | | |здійснюється за рахунок коштів | | | | | | | | | | |державного або місцевих | | | | | | | | | | |бюджетів, коштів фондів | | | | | | | | | | |загальнообов'язкового державного| | | | | | | | | | |страхування, а також легкових | | | | | | | | | | |автомобілів спеціального | | | | | | | | | | |призначення (швидка медична | | | | | | | | | | |допомога та для потреб | | | | | | | | | | |підрозділів центрального органу | | | | | | | | | | |виконавчої влади з питань | | | | | | | | | | |надзвичайних ситуацій та у | | | | | | | | | | |справах захисту населення від | | | | | | | | | | |наслідків Чорнобильської | | | | | | | | | | |катастрофи), оплата вартості | | | | | | | | | | |яких здійснюється за рахунок | | | | | | | | | | |коштів державного та місцевих | | | | | | | | | | |бюджетів. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14020032|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |операції з безоплатної передачі |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |для знищення підакцизних товарів|пп. 213.3.4 п. 213.3 | | | | | | | | | |(продукції), конфіскованих за |ст. 213 | | | | | | | | | |рішенням суду та таких, що | | | | | | | | | | |перейшли у власність держави | | | | | | | | | | |внаслідок відмови власника, якщо| | | | | | | | | | |вони не підлягають реалізації | | | | | | | | | | |(продажу) в установленому | | | | | | | | | | |законодавством порядку. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14020033|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |операції з реалізації |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |підакцизних товарів (продукції),|пп. 213.3.5 п. 213.3 | | | | | | | | | |крім нафтопродуктів, вироблених |ст. 213 | | | | | | | | | |на митній території України, що | | | | | | | | | | |використовуються як сировина для| | | | | | | | | | |виробництва підакцизних товарів | | | | | | | | | | |(продукції). | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14020034|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |операції з реалізації |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |безпосередньо вітчизняними |пп. 213.3.8 п. 213.3 | | | | | | | | | |виробниками алкогольних напоїв і|ст. 213 | | | | | | | | | |тютюнових виробів магазинам | | | | | | | | | | |безмитної торгівлі. Підставою | | | | | | | | | | |для звільнення від сплати | | | | | | | | | | |податку продукції, яка | | | | | | | | | | |призначена для реалізації | | | | | | | | | | |магазинами безмитної торгівлі, є| | | | | | | | | | |належно оформлена митна | | | | | | | | | | |декларація, що оформляється під | | | | | | | | | | |час відвантаження продукції від | | | | | | | | | | |такого виробника. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14020035|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 1 | | | |операції з реалізації |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |скрапленого газу на |пп. 213.3.11 п. 213.3 | | | | | | | | | |спеціалізованих аукціонах для |ст. 213 | | | | | | | | | |потреб населення у порядку, | | | | | | | | | | |встановленому Кабінетом | | | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14020036|У разі повного або часткового |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |повернення покупцем підакцизних |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |товарів (продукції), вироблених |п. 217.5 ст. 217 | | | | | | | | | |(виготовлених) на митній | | | | | | | | | | |території України, продавцю для | | | | | | | | | | |усунення недоліків товару | | | | | | | | | | |(продукції) або його знищення | | | | | | | | | | |(переробки) у зв'язку з | | | | | | | | | | |неможливістю усунення таких | | | | | | | | | | |недоліків, платник податку - | | | | | | | | | | |продавець проводить коригування | | | | | | | | | | |податкових зобов'язань зі сплати| | | | | | | | | | |акцизного податку у звітному | | | | | | | | | | |періоді, у якому відбулося таке | | | | | | | | | | |повернення. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14020037|Виноматеріали, що реалізуються |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |підприємствам вторинного |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |виноробства, які використовують |п. 225.9 ст. 225 | | | | | | | | | |ці виноматеріали для виробництва| | | | | | | | | | |готової продукції, не | | | | | | | | | | |оподатковуються. В інших | | | | | | | | | | |випадках реалізація | | | | | | | | | | |виноматеріалів оподатковується | | | | | | | | | | |за ставками податку на виноробну| | | | | | | | | | |продукцію. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14020038|Податок справляється за ставкою |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 1 | | | |0 гривень за 1 літр |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |100-відсоткового спирту із: |пп. 229.1.1 п. 229.1 | | | | | | | | | |а) спирту етилового, який |ст. 229 | | | | | | | | | |використовується підприємствами | | | | | | | | | | |первинного та змішаного | | | | | | | | | | |виноробства для виробництва | | | | | | | | | | |виноградних та плодово-ягідних | | | | | | | | | | |виноматеріалів і сусла. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14020039|Податок справляється за ставкою |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 1 | | | |0 гривень за 1 літр |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |100-відсоткового спирту із: |пп. 229.1.1 п. 229.1 | | | | | | | | | |б) спирту етилового, який |ст. 229 | | | | | | | | | |використовується для виробництва| | | | | | | | | | |лікарських засобів (у тому числі| | | | | | | | | | |компонентів крові і вироблених з| | | | | | | | | | |них препаратів), крім лікарських| | | | | | | | | | |засобів у вигляді бальзамів та | | | | | | | | | | |еліксирів. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14020040|Податок справляється за ставкою |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 1 | | | |0 гривень за 1 літр |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |100-відсоткового спирту із: |пп. 229.1.1 п. 229.1 | | | | | | | | | |в) спирту етилового |ст. 229 | | | | | | | | | |денатурованого (спирту | | | | | | | | | | |технічного), який реалізується | | | | | | | | | | |суб'єктам господарювання з метою| | | | | | | | | | |його використання як сировини | | | | | | | | | | |для виробництва продуктів | | | | | | | | | | |органічного синтезу, які не | | | | | | | | | | |містять у своєму складі більш як| | | | | | | | | | |0,1 відсотка залишкового | | | | | | | | | | |етанолу. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14020041|Податок справляється за ставкою |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 1 | | | |0 гривень за 1 літр |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |100-відсоткового спирту із: |пп. 229.1.1 п. 229.1 | | | | | | | | | |г) біоетанолу, що |ст. 229 | | | | | | | | | |використовується підприємствами | | | | | | | | | | |для виробництва бензинів | | | | | | | | | | |моторних сумішевих із вмістом | | | | | | | | | | |біоетанолу, етил-трет-бутилового| | | | | | | | | | |етеру (ЕТБЕ), інших добавок на | | | | | | | | | | |основі біоетанолу. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14020042|Податок справляється за ставкою |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 1 | | | |0 гривень за 1 літр |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |100-відсоткового спирту із: |пп. 229.1.1 п. 229.1 | | | | | | | | | |ґ) біоетанолу, який |ст. 229 | | | | | | | | | |використовується для виробництва| | | | | | | | | | |біопалива. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14020043|Легкі дистиляти (код 2710 11 11 |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 1 | | | |00 згідно з УКТ ЗЕД) |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |( 2371а-14 ) та важкі дистиляти |пп. 229.2.1 п. 229.2 | | | | | | | | | |(код 2710 19 31 30 згідно з УКТ |ст. 229 | | | | | | | | | |ЗЕД) можуть бути реалізованими у| | | | | | | | | | |якості сировини для виробництва | | | | | | | | | | |етилену за нульовою ставкою | | | | | | | | | | |акцизного податку. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14020044|На спиртові дистиляти та спиртні|Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | 31.12.2012 | V | 0 | | | |напої, одержані шляхом перегонки|України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |виноградного вина або вичавок |підрозділ 5 Розділу XX | | | | | | | | | |винограду (коди згідно з УКТ ЗЕД| | | | | | | | | | |2208 20 12 00, 2208 20 62 00) | | | | | | | | | | |( 2371а-14 ), застосовуються | | | | | | | | | | |такі ставки акцизного податку: | | | | | | | | | | |20 гривень за 1 літр | | | | | | | | | | |100-відсоткового спирту; | | | | | | | | | | |27 гривень за 1 літр | | | | | | | | | | |100-відсоткового спирту. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14020045|Нафтопродукти (коди |Закон України | 3609-VI | 07.07.2011 |01.01.2012 | | V | 1 | | | НОВА |2710 11 11 00, 2710 11 15 00, |( 3609-17 ), підпункт 98| | | | | | | | | |2710 11 21 00, 2710 19 11 00, |в частині доповнення | | | | | | | | | |2710 19 15 00, 2710 19 25 00, |статті 229 пунктом 229.4| | | | | | | | | |2710 19 29 00 згідно з УКТ ЗЕД) |підпунктом 229.4.1 | | | | | | | | | |( 2371а-14 ) можуть бути | | | | | | | | | | |реалізованими у якості сировини | | | | | | | | | | |для виробництва у хімічній | | | | | | | | | | |промисловості за нульовою | | | | | | | | | | |ставкою акцизного податку | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| | |ПІЛЬГИ ПО АКЦИЗНОМУ ПОДАТКУ З | | | | | | | | | | |ВВЕЗЕНИХ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ | | | | | | | | | | |УКРАЇНИ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ | | | | | | | | | | |(ПРОДУКЦІЇ) | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| | |Звільнення від сплати податку | | | | | | | 0 | | | |учасників Угод | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14030012|Звільнення від сплати податку |Угода між Урядом України| | 07.05.92 | 07.05.92 | | V | 0 | | | |учасників Угоди |і Урядом Сполучених | | | | | | | | | |( 840_295 ), згідно Закону |Штатів Америки про | | | | | | | | | |України. |гуманітарне і техніко- | | | | | | | | | | |економічне | | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | | |( 840_295 ) | | | | | | | | | | |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | | |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 | | | | | | | | |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14030013|Звільнення від сплати податку |Угода між Урядом України| | 31.12.93 | 31.12.93 | | V | 0 | | | |учасників Угоди ( 840_007 ), |і Урядом Сполучених | | | | | | | | | |згідно Закону України. |Штатів Америки щодо | | | | | | | | | | |надання допомоги Україні| | | | | | | | | | |в ліквідації | | | | | | | | | | |стратегічної ядерної | | | | | | | | | | |зброї, а також | | | | | | | | | | |запобігання | | | | | | | | | | |розповсюдженню ядерної | | | | | | | | | | |зброї ( 840_007 ) | | | | | | | | | | |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | | |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.02.2010 | | | | | | | | |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14030014|Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | 32/97-ВР | 24.01.97 | 24.01.97 | | V | 0 | | | |учасників Угоди ( 276_730 ), |ратифікацію Рамкової | | | | | | | | | |згідно Закону України |Угоди між Урядом України| | | | | | | | | |( 32/97-ВР ). |та Урядом ФРН про | | | | | | | | | | |консультування і | | | | | | | | | | |технічне | | | | | | | | | | |співробітництво" | | | | | | | | | | |( 32/97-ВР ) | | | | | | | | | | |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | | |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.02.2010 | | | | | | | | |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14030015|Звільнення від сплати податку |Загальні правила, що | | 28.12.94 | 28.12.94 | | V | 0 | | | |учасників Програми, згідно |застосовуються до | | | | | | | | | |Закону України. |меморандумів про | | | | | | | | | | |фінансування | | | | | | | | | | |( 994_106 ) (Програма | | | | | | | | | | |технічної допомоги | | | | | | | | | | |Європейського | | | | | | | | | | |Співтовариства (TACIS) | | | | | | | | | | |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | | |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.02.2010 | | | | | | | | |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14030016|Звільнення від сплати податку |Угода про загальні умови| | 22.12.93 | 22.12.93 | | V | 0 | | | |учасників Угоди ( 997_014 ), |і механізм підтримки | | | | | | | | | |згідно Закону України |розвитку виробничої | | | | | | | | | |( 100/95-ВР ). |кооперації підприємств і| | | | | | | | | | |галузей держав-учасниць | | | | | | | | | | |СНД ( 997_014 ) | | | | | | | | | | |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | | |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.02.2010 | | | | | | | | |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14030019|Звільнення від сплати податку |Закон України "Про | 498-XIV | 17.03.99 | 20.04.99 | | V | 0 | | | |учасників Угоди ( 528_002 ). |ратифікацію Угоди між | | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | | |України та Урядом | | | | | | | | | | |Королівства Нідерландів | | | | | | | | | | |про технічне та | | | | | | | | | | |фінансове | | | | | | | | | | |співробітництво" | | | | | | | | | | |( 498-14 ) | | | | | | | | | | |------------------------+-------------+--------------| | | | | | | | |Податковий кодекс | 2755-VI | 2755-VI | | | | | | | | |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | | |пункт 3.2 стаття 3 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14030024|Не підлягають оподаткуванню |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |операції з ввезення на митну |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |територію України раніше |пп. 213.2.2 п. 213.2 | | | | | | | | | |експортованих підакцизних |ст. 213 | | | | | | | | | |товарів (продукції), у яких | | | | | | | | | | |виявлено недоліки, що | | | | | | | | | | |перешкоджають реалізації цих | | | | | | | | | | |товарів на митній території | | | | | | | | | | |країни імпортера, для їх | | | | | | | | | | |повернення експортеру. | | | | | | | | | | |Такі підакцизні товари | | | | | | | | | | |(продукція) ввозяться їх | | | | | | | | | | |продавцем (експортером) без | | | | | | | | | | |подальшої реалізації на митній | | | | | | | | | | |території України. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14030025|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |операції з ввезення підакцизних |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |товарів (продукції) на митну |пп. 213.3.2 п. 213.3 | | | | | | | | | |територію України, призначених |ст. 213 | | | | | | | | | |для офіційного (службового) | | | | | | | | | | |користування дипломатичними | | | | | | | | | | |представництвами іноземних | | | | | | | | | | |держав, консульськими установами| | | | | | | | | | |іноземних держав та для | | | | | | | | | | |особистого використання членами | | | | | | | | | | |дипломатичних представництв | | | | | | | | | | |іноземних держав, консульських | | | | | | | | | | |установ іноземних держав | | | | | | | | | | |виходячи з принципу взаємності | | | | | | | | | | |стосовно кожної окремої держави.| | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14030026|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |операції з ввезення підакцизних |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |товарів (продукції) на митну |пп. 213.3.3 п. 213.3 | | | | | | | | | |територію України, якщо при |ст. 213 | | | | | | | | | |цьому згідно із законодавством | | | | | | | | | | |України не справляється податок | | | | | | | | | | |на додану вартість у зв'язку з | | | | | | | | | | |розміщенням товарів (продукції) | | | | | | | | | | |у митних режимах: транзиту, | | | | | | | | | | |митного складу, знищення або | | | | | | | | | | |руйнування, відмови на користь | | | | | | | | | | |держави, магазину безмитної | | | | | | | | | | |торгівлі, тимчасового ввезення, | | | | | | | | | | |переробки на митній території | | | | | | | | | | |України. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14030027|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |операції з ввезення на митну |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |територію України підакцизних |пп. 213.3.6 п. 213.3 | | | | | | | | | |товарів (продукції), що |ст. 213 | | | | | | | | | |використовуються як сировина для| | | | | | | | | | |виробництва підакцизних товарів | | | | | | | | | | |(продукції), за умови | | | | | | | | | | |пред'явлення органу державної | | | | | | | | | | |митної служби ліцензії на право | | | | | | | | | | |виробництва (крім виробництва | | | | | | | | | | |нафтопродуктів). | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14030028|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |операції з ввезення на митну |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |територію України підакцизних |пп. 213.3.9 п. 213.3 | | | | | | | | | |товарів (продукції) (крім |ст. 213 | | | | | | | | | |алкогольних напоїв і тютюнових | | | | | | | | | | |виробів) як міжнародної | | | | | | | | | | |технічної допомоги, яка | | | | | | | | | | |надається відповідно до | | | | | | | | | | |міжнародних договорів України, | | | | | | | | | | |згода на обов'язковість яких | | | | | | | | | | |надана Верховною Радою України, | | | | | | | | | | |або як гуманітарної допомоги, | | | | | | | | | | |наданої згідно з нормами Закону | | | | | | | | | | |України "Про гуманітарну | | | | | | | | | | |допомогу" ( 1192-14 ). | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14030029|Звільняються від оподаткування |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | A | 0 | | | |операції з ввезення |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |акредитованими державними |пп. 213.3.10 п. 213.3 | | | | | | | | | |випробувальними лабораторіями |ст. 213 | | | | | | | | | |та/або суб'єктами | | | | | | | | | | |господарювання, які мають | | | | | | | | | | |ліцензії на виробництво | | | | | | | | | | |тютюнових виробів, еталонних | | | | | | | | | | |(моніторингових) чи тестових | | | | | | | | | | |зразків тютюнових виробів (не | | | | | | | | | | |призначених для продажу | | | | | | | | | | |вроздріб) для проведення | | | | | | | | | | |досліджень чи випробувань | | | | | | | | | | |(калібрування лабораторного | | | | | | | | | | |обладнання, проведення | | | | | | | | | | |дегустацій, вивчення фізико- | | | | | | | | | | |хімічних показників, дизайну). | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14030030|У разі повного або часткового |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |повернення імпортером |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |підакцизних товарів (продукції),|п. 218.4 ст. 218 | | | | | | | | | |ввезених на митну територію | | | | | | | | | | |України, продавцю у зв'язку з | | | | | | | | | | |непридатністю їх для реалізації | | | | | | | | | | |на митній території України, | | | | | | | | | | |платник податків - імпортер | | | | | | | | | | |проводить коригування податкових| | | | | | | | | | |зобов'язань зі сплати акцизного | | | | | | | | | | |податку у звітному періоді, у | | | | | | | | | | |якому відбулось повернення | | | | | | | | | | |невикористаних та пошкоджених | | | | | | | | | | |марок, або органу державної | | | | | | | | | | |податкової служби, який видав | | | | | | | | | | |марки, надані відповідні | | | | | | | | | | |документи, що підтверджують | | | | | | | | | | |втрату марок. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14030031|Легкі дистиляти (код |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 1 | | | |2710 11 11 00 згідно з УКТ ЗЕД) |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |( 2371а-14 ) та важкі дистиляти |пп. 229.3.1 п. 229.3 | | | | | | | | | |(код 2710 19 31 30 згідно |ст. 229 | | | | | | | | | |з УКТ ЗЕД) можуть ввозитися в | | | | | | | | | | |Україну в якості сировини для | | | | | | | | | | |виробництва етилену без сплати | | | | | | | | | | |акцизного податку. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14030032|На спиртові дистиляти та спиртні|Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | 31.12.2012 | V | 0 | | | |напої, одержані шляхом перегонки|України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |виноградного вина або вичавок |підрозділ 5 Розділу XX | | | | | | | | | |винограду (коди згідно з УКТ ЗЕД| | | | | | | | | | |2208 20 12 00, 2208 20 62 00) | | | | | | | | | | |( 2371а-14 ), застосовуються | | | | | | | | | | |такі ставки акцизного податку: | | | | | | | | | | |20 гривень за 1 літр | | | | | | | | | | |100-відсоткового спирту; | | | | | | | | | | |27 гривень за 1 літр | | | | | | | | | | |100-відсоткового спирту. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |14030033|Нафтопродукти (коди |Закон України | 3609-VI | 07.07.2011 |01.01.2012 | | V | 1 | | | НОВА |2710 11 11 00, 2710 11 15 00, |( 3609-17 ), підпункт 98| | | | | | | | | |2710 11 21 00, 2710 19 11 00, |в частині доповнення | | | | | | | | | |2710 19 15 00, 2710 19 25 00, |статті 229 пунктом 229.4| | | | | | | | | |2710 19 29 00 згідно з УКТ ЗЕД) |підпунктом 229.4.1 | | | | | | | | | |( 2371а-14 ) можуть ввозитися в | | | | | | | | | | |Україну в якості сировини для | | | | | | | | | | |виробництва у хімічній | | | | | | | | | | |промисловості без сплати | | | | | | | | | | |акцизного податку | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| | |ПІЛЬГИ ПО МІСЦЕВИХ ПОДАТКАХ ТА | | | | | | | | | | |ЗБОРАХ. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |18020101|Пільги по збору за місця для |Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |паркування транспортних засобів,|України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |що встановлені органами |пункт 12.3 статті 12 | | | | | | | | | |місцевого самоврядування |розділу I, стаття 266 | | | | | | | | | | |розділу 12 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |18030101|Пільги по туристичному збору, що|Податковий кодекс | 2755-VI | 02.12.2010 |01.01.2011 | | V | 0 | | | |встановлені органами місцевого |України ( 2755-17 ), | | | | | | | | | |самоврядування. |пункт 12.3 статті 12 | | | | | | | | | | |розділу I, стаття 268 | | | | | | | | | | |розділу 12 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+----------------------------| |22090000|ПІЛЬГИ ПО ДЕРЖАВНОМУ МИТУ | | | | | | | Надаються окремими | | | | | | | | | | постановами Кабінету | | | | | | | | | | Міністрів України | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+----------------------------| |22090001|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | V | 0 | | | |звільняються: органи праці та |Міністрів України "Про | | | | | | | | | |соціального захисту населення - |державне мито" ( 7-93 ),| | | | | | | | | |позивачі та відповідачі - за |стаття 4, пункт 7 | | | | | | | | | |позовами до суду щодо |------------------------+-------------+--------------+-----------| | | | | | |призначення і виплати всіх видів|Закон України "Про | 2821-VI | 22.12.2010 |01.01.2011 | | | | | | |державної соціальної допомоги, |внесення зміни до статті| | | | | | | | | |компенсацій, виплат та доплат, |4 Декрету Кабінету | | | | | | | | | |установлених законодавством. |Міністрів України "Про | | | | | | | | | | |державне мито" | | | | | | | | | | |( 2821-17 ) | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |22090002|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | V | 0 | | | |звільняються: державні й |Міністрів України "Про | | | | | | | | | |громадські органи, підприємства,|державне мито" ( 7-93 ),| | | | | | | | | |установи, організації та |стаття 4, пункт 10 | | | | | | | | | |громадяни, які звернулися у |(пункт 10 статті 4 | | | | | | | | | |випадках, передбачених чинним |доповнено згідно із | | | | | | | | | |законодавством, із заявами по |Законом N 107/94-ВР | | | | | | | | | |суду щодо захисту прав та |( 107/94-ВР ) від | | | | | | | | | |інтересів інших осіб, а також |15.07.94 р.) | | | | | | | | | |споживачі - за позовами, що | | | | | | | | | | |пов'язані з порушенням їх прав. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |22090003|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | V | 0 | | | |звільняються: органи місцевого |Міністрів України "Про | | | | | | | | | |та регіонального самоврядування |державне мито" ( 7-93 ),| | | | | | | | | |- за позовами до суду або |стаття 4, пункт 11 | | | | | | | | | |господарського суду про визнання|(абзац третій пункту 11 | | | | | | | | | |недійсними актів інших органів |статті 4 із змінами, | | | | | | | | | |місцевого та регіонального |внесеними згідно із | | | | | | | | | |самоврядування, місцевих |Законом України від | | | | | | | | | |державних адміністрацій, |25.03.2005 р. N 2505-IV)| | | | | | | | | |підприємств, об'єднань, |( 2505-15 ) | | | | | | | | | |організацій і установ, які | | | | | | | | | | |ущемляють їх повноваження; | | | | | | | | | | |органи місцевого та | | | | | | | | | | |регіонального самоврядування - | | | | | | | | | | |за позовами до суду або | | | | | | | | | | |господарського суду про | | | | | | | | | | |стягнення з підприємства, | | | | | | | | | | |об'єднання, організації, | | | | | | | | | | |установи і громадян збитків, | | | | | | | | | | |завданих інтересам населення, | | | | | | | | | | |місцевому господарству, | | | | | | | | | | |навколишньому середовищу їхніми | | | | | | | | | | |рішеннями, діями або | | | | | | | | | | |бездіяльністю, а також у | | | | | | | | | | |результаті невиконання рішень | | | | | | | | | | |органів місцевого та | | | | | | | | | | |регіонального самоврядування; | | | | | | | | | | |органи місцевого та | | | | | | | | | | |регіонального самоврядування - | | | | | | | | | | |за позовами до суду або | | | | | | | | | | |господарського суду про | | | | | | | | | | |припинення права власності на | | | | | | | | | | |земельну ділянку або у зв'язку з| | | | | | | | | | |невиконанням умов договорів | | | | | | | | | | |оренди орендарями земельних | | | | | | | | | | |ділянок державної та комунальної| | | | | | | | | | |власності. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |22090004|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | V | 0 | | | |звільняються: місцеві державні |Міністрів України "Про | | | | | | | | | |адміністрації - за позовами до |державне мито" ( 7-93 ),| | | | | | | | | |господарського суду про визнання|стаття 4, пункт 12 | | | | | | | | | |недійсними актів органів | | | | | | | | | | |місцевого та регіонального | | | | | | | | | | |самоврядування, що суперечать | | | | | | | | | | |чинному законодавству. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |22090005|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | V | 0 | | | |звільняються: фінансові органи |Міністрів України "Про | | | | | | | | | |та державні податкові |державне мито" ( 7-93 ),| | | | | | | | | |інспекції - за видачу їм |стаття 4, пункт 15 | | | | | | | | | |свідоцтв і дублікатів свідоцтв |(пункт 15 статті 4 | | | | | | | | | |про право держави на спадщину та|доповнено абзацом 3 | | | | | | | | | |документів, необхідних для |згідно із Законом | | | | | | | | | |одержання цих свідоцтв, за |N 68/94-ВР | | | | | | | | | |вчинення державними |( 68/94-ВР ) | | | | | | | | | |нотаріальними конторами |від 30.06.94 р.) | | | | | | | | | |виконавчих написів про стягнення| | | | | | | | | | |податків, платежів, зборів і | | | | | | | | | | |недоїмок; фінансові органи та | | | | | | | | | | |державні податкові інспекції - | | | | | | | | | | |позивачі й відповідачі - за | | | | | | | | | | |позовами до суду та | | | | | | | | | | |господарського суду; органи | | | | | | | | | | |державного контролю за цінами - | | | | | | | | | | |позивачі й відповідачі - за | | | | | | | | | | |позовами до суду та | | | | | | | | | | |господарського суду | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |22090006|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | V | 0 | | | |звільняються: місцеві державні |Міністрів України "Про | | | | | | | | | |адміністрації, виконкоми |державне мито" ( 7-93 ),| | | | | | | | | |місцевих Рад народних депутатів,|стаття 4, пункт 19 | | | | | | | | | |підприємства, установи, | | | | | | | | | | |організації, колективні | | | | | | | | | | |сільськогосподарські | | | | | | | | | | |підприємства, що придбавають | | | | | | | | | | |житлові будинки з надвірними | | | | | | | | | | |будівлями /крім м. Києва та | | | | | | | | | | |курортних місцевостей/, квартири| | | | | | | | | | |для громадян, які виявили | | | | | | | | | | |бажання виїхати з території, що | | | | | | | | | | |зазнала радіоактивного | | | | | | | | | | |забруднення внаслідок | | | | | | | | | | |Чорнобильської катастрофи, а | | | | | | | | | | |також громадяни, які виявили | | | | | | | | | | |бажання виїхати з території, що | | | | | | | | | | |зазнала радіоактивного | | | | | | | | | | |забруднення внаслідок | | | | | | | | | | |Чорнобильської катастрофи, та | | | | | | | | | | |власники цих будинків і квартир.| | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |22090007|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | V | 0 | | | |звільняються: позивачі - |Міністрів України "Про | | | | | | | | | |Міністерство охорони |державне мито" ( 7-93 ),| | | | | | | | | |навколишнього природного |стаття 4, пункт 27 | | | | | | | | | |середовища України, Міністерство|(пункт 27 частини 1 | | | | | | | | | |лісового господарства України та|статті 4 змінено згідно | | | | | | | | | |їхні органи на місцях, |із Законом N 3629-XII | | | | | | | | | |підприємства Укрзалізниці, що |( 3629-12 ) | | | | | | | | | |здійснюють захист лісонасаджень,|від 19.11.93 р.) | | | | | | | | | |органи рибоохорони - у справах | | | | | | | | | | |стягнення коштів на покриття | | | | | | | | | | |шкоди, заподіяної державі | | | | | | | | | | |забрудненням навколишнього | | | | | | | | | | |середовища, порушенням лісового | | | | | | | | | | |законодавства та нераціональним | | | | | | | | | | |використанням природних ресурсів| | | | | | | | | | |і рибних запасів. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |22090008|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | V | 0 | | | |звільняються:всеукраїнські та |Міністрів України "Про | | | | | | | | | |міжнародні об'єднання громадян, |державне мито" ( 7-93 ),| | | | | | | | | |які постраждали внаслідок |стаття 4, пункт 28 | | | | | | | | | |Чорнобильської катастрофи, що |(пункт 28 статті 4 | | | | | | | | | |мають місцеві осередки у |змінено згідно із | | | | | | | | | |більшості областей України, |Законом ВР | | | | | | | | | |Українська Спілка ветеранів |N 303/96-ВР | | | | | | | | | |Афганістану /воїнів - |( 303/96-ВР ) | | | | | | | | | |інтернаціоналістів/, громадські |від 10.07.96 р.) | | | | | | | | | |організації інвалідів, їхні | | | | | | | | | | |підприємства та установи, | | | | | | | | | | |республіканське добровільне | | | | | | | | | | |громадське об'єднання | | | | | | | | | | |"Організація солдатських матерів| | | | | | | | | | |України" - за позовами, з якими | | | | | | | | | | |вони звертаються до суду та | | | | | | | | | | |господарського суду, а також за | | | | | | | | | | |вчинення всіх нотаріальних дій. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |22090009|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | V | 0 | | | |звільняються: Національний банк |Міністрів України "Про | | | | | | | | | |України та його установи, за |державне мито" ( 7-93 ),| | | | | | | | | |винятком госпрозрахункових. |стаття 4, пункт 29 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |22090010|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | V | 0 | | | |звільняються: |Міністрів України "Про | | | | | | | | | |Генеральна прокуратура України |державне мито" ( 7-93 ),| | | | | | | | | |та її органи - за позовами, з |стаття 4, пункт 30 | | | | | | | | | |якими вони звертаються до суду |(пункт 30 частини першої| | | | | | | | | |або господарського суду в |статті 4 із змінами, | | | | | | | | | |інтересах громадян і держави |внесеними згідно із | | | | | | | | | | |Законом України від | | | | | | | | | | |07.03.2002 р. | | | | | | | | | | |N 3096-III) ( 3096-14 ) | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |22090011|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | V | 0 | | | |звільняються: Центральна виборча|Міністрів України "Про | | | | | | | | | |комісія та виборчі комісії по |державне мито" ( 7-93 ),| | | | | | | | | |виборах народних депутатів - із |стаття 4, пункт 31 | | | | | | | | | |заяв про дачу висновку з питань | | | | | | | | | | |наявності підстав для скасування| | | | | | | | | | |рішення про реєстрацію кандидата| | | | | | | | | | |в депутати. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |22090013|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | V | 0 | | | |звільняються: Українська |Міністрів України "Про | | | | | | | | | |державна страхова комерційна |державне мито" ( 7-93 ),| | | | | | | | | |організація та її установи - за |стаття 4, пункт 33 | | | | | | | | | |позовами, з якими вони | | | | | | | | | | |звертаються до суду та | | | | | | | | | | |господарського суду, в усіх | | | | | | | | | | |справах, пов'язаних з операціями| | | | | | | | | | |обов'язкового страхування. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |22090014|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | V | 0 | | | |звільняються: Пенсійний фонд |Міністрів України "Про | | | | | | | | | |України, його підприємства, |державне мито" ( 7-93 ),| | | | | | | | | |установи й організації; Фонд |стаття 4, пункт 34 | | | | | | | | | |України соціального захисту | | | | | | | | | | |інвалідів і його відділення, | | | | | | | | | | |органи Фонду |------------------------+-------------+--------------+-----------| | | | | | |загальнообов'язкового державного|Закон України "Про | 429-IV | 16.01.2003 |11.02.2003 | | | | | | |соціального страхування України |внесення змін до деяких | | | | | | | | | |на випадок безробіття, Фонду |законодавчих актів | | | | | | | | | |соціального страхування від |України щодо | | | | | | | | | |нещасних випадків на виробництві|загальнообов'язкового | | | | | | | | | |та професійних захворювань |державного соціального | | | | | | | | | |України та Фонду соціального |страхування" | | | | | | | | | |страхування з тимчасової втрати |( 429-15 ) | | | | | | | | | |працездатності, | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |22090015|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 30.04.93 | | V | 0 | | | |звільняються:державні органи |Міністрів України "Про | | | | | | | | | |приватизації - за позовами, з |державне мито" ( 7-93 ),| | | | | | | | | |якими вони звертаються до суду |стаття 4, пункт 35 | | | | | | | | | |та господарського суду, в усіх |(стаття 4 доповнена | | | | | | | | | |справах, пов'язаних із захистом |пунктом 35 згідно із | | | | | | | | | |майнових інтересів держави, та |декретом КМ України | | | | | | | | | |за вчинення нотаріусами |N 43-93 ( 43-93 ) від | | | | | | | | | |виконавчих написів про стягнення|30.04.93) | | | | | | | | | |заборгованості з орендної плати,|------------------------+-------------+--------------+-----------| | | | | | |а також за проведення |Закон України "Про | 664-IV | 03.04.2003 |28.04.2003 | | | | | | |аукціонів, за операції з цінними|внесення змін до | | | | | | | | | |паперами. |пункту 35 частини першої| | | | | | | | | | |статті 4 Декрету | | | | | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | | | | | |України від 21.01.93 | | | | | | | | | | |N 7-93" ( 664-15 ) | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |22090016|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 02.03.95 | | V | 0 | | | |звільняються: |Міністрів України "Про | | | | | | | | | |Антимонопольний комітет України |державне мито" ( 7-93 ),| | | | | | | | | |та його територіальні |стаття 4, пункт 36 | | | | | | | | | |відділення - позивачі й |(стаття 4 доповнена | | | | | | | | | |відповідачі - за позовами до |пунктом 36 згідно із | | | | | | | | | |суду та господарського суду |Законом N 82/95-ВР | | | | | | | | | | |( 82/95-ВР ) | | | | | | | | | | |від 02.03.95 р.) | | | | | | | | | | |(пункт 36 частини першої| | | | | | | | | | |статті 4 у редакції | | | | | | | | | | |Закону України від | | | | | | | | | | |20.04.2000 р. | | | | | | | | | | |N 1662-III) ( 1662-14 ) | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |22090017|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 10.01.97 | | V | 0 | | | |звільняються: державні замовники|Міністрів України "Про | | | | | | | | | |та виконавці державного |державне мито" ( 7-93 ),| | | | | | | | | |замовлення - за позовами, з |стаття 4, пункт 38 | | | | | | | | | |якими вони звертаються до суду у|(стаття 4 доповнена | | | | | | | | | |справах про відшкодування |пунктом 38 згідно із | | | | | | | | | |збитків, завданих при укладенні,|Законом N 589/96-ВР | | | | | | | | | |внесенні змін до державних |( 589/96-ВР ) | | | | | | | | | |контрактів, а також невиконанням|від 12.12.96 р.) | | | | | | | | | |або неналежним виконанням | | | | | | | | | | |зобов'язань за державним | | | | | | | | | | |контрактом на поставку продукції| | | | | | | | | | |для державних потреб. | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |22090018|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 14.01.97 | | V | 0 | | | |звільняються: Комітет у справах |Міністрів України "Про | | | | | | | | | |нагляду за страховою діяльністю |державне мито" ( 7-93 ),| | | | | | | | | |- за позовами, з якими він |стаття 4, пункт 39 | | | | | | | | | |звертається до господарського |(стаття 4 доповнена | | | | | | | | | |суду у справах про скасування |пунктом 39 згідно із | | | | | | | | | |державної реєстрації страховика |Законом N 621/96-ВР | | | | | | | | | |як суб'єкта підприємницької |( 621/96-ВР ) | | | | | | | | | |діяльності у випадках, |від 19.12.96 р.) | | | | | | | | | |передбачених статтею 8 Закону | | | | | | | | | | |України "Про підприємництво" | | | | | | | | | | |( 698-12 ). | | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |22090019|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 14.04.97 | | V | 0 | | | |звільняються Державний комітет |Міністрів України "Про | | | | | | | | | |України з державного |державне мито" ( 7-93 ),| | | | | | | | | |матеріального резерву, установи |стаття 4, пункт 40 | | | | | | | | | |та організації системи |(стаття 4 доповнена | | | | | | | | | |державного резерву - за позовами|пунктом 40 згідно із | | | | | | | | | |щодо виконання зобов'язань, що |Законом N 131/97-ВР | | | | | | | | | |випливають із Закону України |( 131/97-ВР ) | | | | | | | | | |"Про державний матеріальний |від 05.03.97 р.) | | | | | | | | | |резерв" ( 51/97-ВР ). |------------------------+-------------+--------------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 1713-IV | 12.05.2004 |30.06.2004 | | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" ( 1713-15 ) | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |22095000|Пільги, що надані місцевими |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | V | 0 | | | |органами влади щодо державного |Міністрів України "Про | | | | | | | | | |мита, яке зараховується до |державне мито" ( 7-93 ),| | | | | | | | | |місцевого бюджету. |стаття 5 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |22090020|Пільги, що надані Міністерством |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | V | 0 | | | |фінансів України щодо державного|Міністрів України "Про | | | | | | | | | |мита, яке зараховується до |державне мито" ( 7-93 ),| | | | | | | | | |Державного бюджету України. |стаття 5 | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |22090021|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 1988-III | 21.09.2000 |21.09.2000 | | V | 0 | | | |звільняється: Державна |Міністрів України "Про | | | | | | | | | |архітектурно-будівельна |державне мито" ( 7-93, | | | | | | | | | |інспекція України та ії | 1988-14 ), стаття 4, | | | | | | | | | |територіальні органи |пункт 42 (пункт 42 |-------------+--------------+-----------| | | | | | | |частини першої статті 4 | 3038-VI | 17.02.2011 |12.03.2011 | | | | | | | |у редакції Закону | | | | | | | | | | |України від | | | | | | | | | | |17.02.2011 р. N 3038-VI | | | | | | | | | | |( 3038-17 ) "Про | | | | | | | | | | |регулювання | | | | | | | | | | |містобудівної | | | | | | | | | | |діяльності") | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |22090022|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 2056-III | 19.10.2000 |19.10.2000 | | V | 0 | | | |звільняються: відділи державної |Міністрів України "Про | | | | | | | | | |виконавчої служби - позовами, з |державне мито" ( 7-93 ),| | | | | | | | | |якими вони звертаються до суду |стаття 4, пункт 43 | | | | | | | | | |та господарського суду, в усіх |(стаття 4 доповнена | | | | | | | | | |справах, пов'язаних із захистом |пунктом 43 згідно із | | | | | | | | | |майнових інтересів фізичних і |Законом | | | | | | | | | |юридичних осіб, держави, а також|N 2056-III ( 2056-14 ) | | | | | | | | | |за проведення аукціонів |від 19.10.2000 р.) | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |22090023|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 2368-III | 05.04.2001 |05.05.2001 | | V | 0 | | | |звільняється: Рахункова палата -|Міністрів України "Про | | | | | | | | | |за позовами, з якими вона |державне мито" ( 7-93 ),| | | | | | | | | |звертається до Вищого |стаття 4, пункт 44 | | | | | | | | | |господарського суду України. |(стаття 4 доповнена | | | | | | | | | | |пунктом 44 згідно із | | | | | | | | | | |Законом | | | | | | | | | | |N 2368-III ( 2368-14 ) | | | | | | | | | | |від 05.04.2001 р.) | | | | | | | | |--------+--------------------------------+------------------------+-------------+--------------+-----------+---------------------+----------+-----------+----------------| |22090024|Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 1121-VI | 11.07.2003 |24.09.2003 | | V | 0 | | | |звільняється: спеціальний |Міністрів України "Про | | | | | | | | | |уповноважений центральний орган |державне мито" ( 7-93 ),| | | | | | | | | |виконавчої Влади у сфері захисту|ст. 4 доповнена | | | | | | | | | |прав споживачів та його |пунктом 46 згідно із | | | | | | | | | |територіальні органи за |Законом N 1121-VI | | | | | | | | | |позовами, з якими звертаються |( 1121-15 ) від | | | | | | | | | |вони до суду, пов'язаних із |11.07.2003 року. | | | | | | | | | |порушенням законодавства про | | | | | | | | | | |рекламу | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
** V - Пільги, що призводять до втрат бюджету
A - Пільги, що не призводять до втрат бюджетувгору