Документ v0057361-01, чинний, поточна редакція — Введення в дію від 29.10.2001, підстава - v0731361-01

                                                          
КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
N 57 від 23.10.2001

Про стан взаємодії залізниць та морських
торговельних портів в умовах діючої системи
тарифів та шляхи вдосконалення тарифного
регулювання
{ Рішення введено в дію Наказом Міністерства
транспорту
N 731 ( v0731361-01 ) від 29.10.2001 }

Колегія Міністерства транспорту України відмічає, що в межах
завдань, визначених Положенням про Міністерство транспорту
( 678/2000 ) та Повноважень, визначених постановою Кабінету
Міністрів України від 25.12.96 р. N 1548 ( 1548-96-п ),
Міністерством транспорту проводиться відповідна робота щодо
формування конкурентоспроможної національної системи транспортних
тарифів, зокрема на залізничному та морському і річковому
транспорті. Враховуючи гостру конкуренцію, на міжнародному ринку
транспортних послуг, з боку залізниць Білорусі, портів Балтії та
Росії, Румунії Мінтрансом проводиться виважена тарифна політика.
Результатом цієї роботи є, незважаючи на ряд негативних факторів,
неухильне збільшення вантажообігу та обсягів зовнішньоторговельних
та транзитних перевезень. Так, за період з 1996 р. по 2000 р. загальний обсяг
перевезень залізницями зріс на 4,3 % або на 14,8 млн. т,
перевезення експортних вантажів залізницею збільшились на 22,1 %
або на 14 млн. т; транзитних - на 29,6 % або на 9,1 млн. т. Обсяг переробки вантажів морськими портами, включаючи
нафтоналивні вантажі за аналізуємий період збільшився на 64,7 %
або 33,04 млн. т, експорту та транзиту відповідно на 80,5 % (17,8
млн. т) та 54,3 % (12,9 млн. т). Останні роки простежується спрямованість транзитного
залізничного вантажопотоку на морські порти України. Так, у 1998
р. 48,1 % транзитних перевезень здійснювалось через морські порти,
у 1999 - 56,4 %, у 2000 р. - 58,8 %, за 6 місяців 2001 р. - 57,2
%. З 1998 р. між Укрзалізницею та морськими портами неодноразово
приймалися спільні рішення щодо встановлення узгоджених тарифних
ставок. Враховуючи позитивні результати впровадження зазначених
пільгових тарифів, Мінтрансом з 22.08 п. р. введено узгоджені
тарифні ставки у напрямку 12 портів. Рівень тарифів узгоджувався
на паритетних умовах, враховуючи пропозиції кожного порту та
залізниці. Слід зазначити, що за результатами діяльності комерційних
структур, що займаються експортом українських і транзитних металів
та інших окремих видів вантажів, сьогодні створені несприятливі
умови для застосування тарифів підприємствами транспорту. Так,
стягнення додаткової плати за виконання посередниками функцій
вантажовласників, експедиторів та агентів при транспортуванні
зазначених вантажів у значній мірі підвищує плату за здійснення
цих перевезень, що змушує транспортників в боротьбі за збереження
вантажопотоків знижувати тарифи за рахунок втрати своїх доходів. У
результаті такої політики акордні ставки плат на переробку прокату
чорних металів за останні 6 років знижено в 2 рази (з урахуванням
30 % знижки, яку порт має право надавати самостійно). Постійне
зниження зазначених ставок призводить до зменшення доходів портів
та відповідно втрат державного бюджету. Особливу занепокоєність викликає також тенденція щодо
збільшення обсягів робіт по переробці зовнішньоторговельних та
транзитних вантажів портами та причалами, які не знаходяться у
підпорядкуванні Мінтрансу та здійснюють
навантажувально-розвантажувальні роботи за демпінговими тарифами. Введення з 1 серпня п. р. на залізницях Російської Федерації
нового порядку розрахунків за залізничні перевезення призвело до
зменшення у 1,85 - 3 рази вартості перевезень експортно-імпортних
вантажів, які слідують у російські порти, що, як наслідок, вже
приводить до падіння обсягів транзитних перевезень через територію
України, особливо призначенням у її порти. Сьогодні, коли суттєво змінилась номенклатура вантажів,
технологія їх портової переробки, взаємовідносини між портами та
вантажовласниками, діючий "Збірник тарифів на роботи та послуги,
що надаються вантажовласникам в морських портах України" вже не
відповідає сучасним вимогам формування тарифів на морському
транспорті та потребує серйозного доопрацювання. Неврегульованим
залишається питання вилучення вантажного збору, що стягується з
вантажовласників за вантажі, що переробляються силами та засобами
клієнтури з переліку цільових портових зборів, а також питання
стягнення портових зборів в річкових портах України. Відсутній дієвий контроль за цільовим використанням коштів
від портових зборів, що стягуються з судновласників в морських
портах України, визначений наказом Мінтрансу від 16.01.98 р. N 11,
який також потребує кардинального перегляду. До цього часу не знайшло вирішення питання щодо джерел
фінансування державної установи "Держгідрографія" на виконання
навігаційно-гідрографічного забезпечення у акваторіях портів і на
підхідних каналах до них. Враховуючи, що ми стоїмо на порозі реструктуризації
підприємств галузі, розбудови та функціонування транспортних
коридорів, зростає координуюча роль Міністерства у забезпеченні
реалізації державної тарифної політики на транспортному комплексі. Але відсутність у Міністерстві транспорту достатньої
кількості фахівців з питань ціноутворення та необхідного
фінансування на виконання наукових робіт щодо удосконалення
тарифної системи на транспорті не дозволяє в повній мірі
визначитися з усіма важелями, які впливають на
конкурентоспроможність території України в ринкових умовах
діяльності галузі. Не забезпечують його потреб і існуючі
підрозділи науково-дослідних інститутів у галузі, спеціалізованих
на питаннях тарифної політики. З метою забезпечення реалізації повноважень Мінтрансу щодо
державного регулювання системи транспортних тарифів та підвищення
координаційної ролі Міністерства у забезпеченні колегіальності та
прозорості прийняття рішень щодо удосконалення діючої тарифної
політики та запобігання застосуванню демпінгових тарифів на
транспортні послуги Колегія В И Р І Ш И Л А:
1. Визнати недостатньою роботу Департаменту транспортної
політики (Легенький Г.М.), Державного департаменту морського і
річкового транспорту (Зубков В.О.), Укрзалізниці (Кірпа Г.М.) з
питань координації взаємодії залізничного транспорту та морських
портів в частині впровадження узгодженої тарифної політики.
2. Створити при Міністерстві транспорту України Тарифну
комісію з питань регулювання тарифної політики на транспорті.
2.1. Департаменту транспортної політики (Легенький Г.М.),
Державній адміністрації залізничного транспорту (Кірпа Г.М.),
Державним департаментам морського і річкового (Зубков В.О.),
авіаційного (Шкатюк А.Г.), автомобільного транспорту (Докіль Л.П.)
у термін до 10.11.2001 р. підготувати наказ Мінтрансу "Про
затвердження Положення про Тарифну комісію та її склад".
3. Державній адміністрації залізничного транспорту (Кірпа
Г.М.), Державним департаментам: морського і річкового (Зубков
В.О.); авіаційного (Шкатюк А.Г.); автомобільного транспорту
(Докіль Л.П.) в термін до 01.06.2002 р. розробити та надати до
Мінтрансу (Департамент транспортної політики) пропозиції до
проекту Концепції про проведення транспортної тарифної політики в
Україні в умовах ринку.
4. Департаменту транспортної політики (Легенький Г.М.),
Державній адміністрації залізничного транспорту (Кірпа Г.М.),
Державному департаменту морського і річкового транспорту (Зубков
В.О.) запровадити в установленому порядку щорічне введення
узгоджених тарифів на перевезення залізницею та переробку у
морських портах транзитних вантажів з урахуванням додаткових
зборів та послуг.
5. Департаменту транспортної політики (Легенький Г.М.):
5.1. Забезпечити роботу щодо удосконалення нормативної бази з
питань регулювання тарифів на підприємствах транспорту відповідно
плану заходів (додається).
5.2. З метою запобігання застосуванню демпінгових цін
(тарифів) при виконанні навантажувально-розвантажувальних робіт в
портах та на причалах і забезпечення рівних умов застосування
тарифів суб'єктами всіх форм власності, незалежно від їх
підпорядкованості, прискорити узгодження із зацікавленими
міністерствами та подання до Кабінету Міністрів України проекту
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 р.
N 1548 ( 1548-96-п ).
6. Державному департаменту морського і річкового транспорту
(Зубков В.О.), Департаменту транспортної політики (Легенький Г.М.)
у термін до 10 грудня п. р., до введення в дію нового Збірника
тарифів на роботи та послуги, що надаються вантажовласникам у
морських портах України, підготувати проект наказу Мінтрансу щодо
обмеження надання керівниками портів без узгодження з Мінтрансом
знижок до тарифів зазначеного Збірника з 30 % до 10 %, за
погодженням з Мінтрансом - до 30 %.
7. Державній адміністрації залізничного транспорту (Кірпа
Г.М.), Департаменту транспортної політики (Легенький Г.М.) у
термін до 10 грудня п. р. внести зміни до пункту 3 наказу
Мінтрансу від 15.11.99 р. N 551 ( z0828-99 ) щодо обмеження з 25 %
до 10 % встановлення Укрзалізницею пільгових тарифів на
перевезення вантажів та пов'язаних з ними послуг.
8. Департаменту транспортної політики (Легенький Г.М.),
Державному департаменту морського і річкового транспорту (Зубков
В.О.):
8.1. У термін до 01.02.2002 р. визначитися з врегулюванням
питання "портового вантажного збору", затвердженого статтею 84
Кодексу торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР );
8.2. У термін до 01.12.2001 р. подати на погодження до
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції проект
постанови КМУ "Про внесення змін та доповнень до постанови КМУ від
12.11.2000 р. N 1544", яким передбачити фінансування державної
установи "Держгідрографія" за рахунок маякового збору.
9. Департаменту стратегічного розвитку (Бурдей В.В.),
Управлінню бухгалтерського обліку, бюджетного фінансування і
звітності (Содель М.В.), Департаменту транспортної політики
(Легенький Г.М.), Державному департаменту морського і річкового
транспорту (Зубков В.О.) в термін до 01.02.2002 р. розробити новий
порядок обліку та використання цільових портових зборів.
10. Департаментам: стратегічного розвитку (Бурдей В.В.);
транспортної політики (Легенький Г.М.) з метою забезпечення
належного виконання Міністерством завдань щодо формування
державної системи тарифів в галузі передбачити з 01.01.2002 р. у
структурі Департаменту транспортної політики створення додаткового
відділу тарифного регулювання.
11. З метою проведення наукових досліджень з проблемних
питань тарифної політики у відповідних підгалузях транспорту та
оперативної розробки відповідних нормативних документів Державній
адміністрації залізничного транспорту (Кірпа Г.М.), Державним
департаментам: морського і річкового (Зубков В.О.); авіаційного
(Шкатюк А.Г.); автомобільного транспорту (Докіль Л.П.) у термін до
01.01.2002 р. створити (посилити існуючі) підрозділи з регулювання
тарифів у структурі підгалузевих науково-дослідних інститутів та
забезпечити фінансування виконання науково-дослідних робіт з цих
питань, за погодженням з Департаментом транспортної політики та
розгляд їх на науково-технічній раді Мінтрансу.
12. Департаменту транспортної політики (Легенький Г.М.),
Державній адміністрації залізничного транспорту (Кірпа Г.М.)
внести на розгляд чергового засідання міжурядової
російсько-української робочої групи з питань економічного
співробітництва питання щодо невідповідності дій Уряду Російської
Федерації положенням Угоди про проведення узгодженої тарифної
політики у визначенні транспортних тарифів ( 997_015 ), підписаної
Головами Урядів країн СНД 17.01.97 р. в Москві та ратифікованої
Парламентом цих країн.
13. Контроль за виконанням рішення Колегії покласти на
О.П.Петренка.
Додаток
ЗАХОДИ
щодо удосконалення нормативно-правової бази з питань
регулювання тарифів на підприємствах транспорту
------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування заходів |Відповідальні за |Термін виконання | |п/п| |виконання | | |---+------------------------+------------------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+------------------------+------------------------+-----------------| |1. |Розробити Концепцію про |Департамент транспортної|01.06.2002 р. | | |проведення транспортної |політики Мінтрансу, | | | |тарифної політики в |Укрзалізниця, | | | |Україні та подати її на |Укрморрічфлот, | | | |розгляд та погодження в |Укравіація, | | | |установленому порядку до|Укравтотранс, | | | |Міністерства транспорту |галузеві наукові | | | |України |організації | | |---+------------------------+------------------------+-----------------| |2. |Провести роботу щодо |Укрморрічфлот, |01.09.2002 р. | | |перегляду Збірника |Департаменти Мінтрансу: | | | |тарифів на роботи та |транспортної політики, | | | |послуги, які надаються |нормативно-правового | | | |вантажовласникам |забезпечення; | | | |морськими портами |Півден. НДІ МФ | | | |України, та введення | | | | |його в дію з 2003 року | | | |---+------------------------+------------------------+-----------------| |3. |Розробити та затвердити | | | | |наказом Мінтрансу: | | | |---+------------------------+------------------------+-----------------| |3.1|Перелік робіт та послуг,|Укрморрічфлот, |червень 2002 р. | | |що надаються судно- та |Департамент | | | |вантажовласникам у |транспортної політики | | | |морських портах та |Мінтрансу, | | | |сплачуються за місцевими|Півден. НДІ МФ | | | |тарифами і методичні | | | | |рекомендації щодо | | | | |розрахунку їх рівня | | | |---+------------------------+------------------------+-----------------| |3.2|Методичні рекомендації |Укрморрічфлот, |лютий 2002 р. | | |щодо застосування |Департамент транспортної| | | |тарифів на роботи, |політики Мінтрансу, | | | |пов'язані із |Півден. НДІ МФ | | | |здійсненням вантажних | | | | |операцій у морських | | | | |торговельних портах | | | |---+------------------------+------------------------+-----------------| |3.3|Методику формування та |Департамент транспортної|вересень 2002 р. | | |розрахунку узгоджених |політики Мінтрансу, | | | |тарифів на транзитні |Укрзалізниця, | | | |вантажні перевезення за |Укрморрічфлот, | | | |участю різних видів |Укравтотранс, | | | |транспорту |галузеві наукові | | | | |організації | | |---+------------------------+------------------------+-----------------| |3.4|Запровадження |Департамент транспортної|грудень 2001 р. | | |моніторингу за |політики Мінтрансу, | | | |ціноутворенням на |Укрзалізниця, | | | |послуги підприємств |Укрморрічфлот | | | |транспорту, що займають | | | | |монопольне становище та | | | | |встановлюються за | | | | |вільними тарифами | | | |---+------------------------+------------------------+-----------------| |3.5|Внесення змін до |Департамент |листопад 2001 р. | | |тарифних ставок і плат |транспортної політики, | | | |за надання залізницями |нормативно-правового | | | |окремих видів додаткових|забезпечення Мінтрансу, | | | |послуг при переробці |Укрзалізниця, | | | |зерна врожаю 2001 року |Укрморрічфлот | | | |за прямим варіантом | | | | |(вагон-судно) | | | |---+------------------------+------------------------+-----------------| |4. |Розробити єдиний |Департамент транспортної|листопад 2002 р. | | |методичний підхід щодо |політики Мінтрансу, | | | |застосування знижок для |Укрзалізниця, | | | |вантажовласників |Укрморрічфлот, | | | |(експедиторів) за |галузеві | | | |номенклатурою вантажів |науково-дослідні | | | |на залізничному |інститути | | | |транспорті та у морських| | | | |торговельних портах | | | |---+------------------------+------------------------+-----------------| |5. |Розробити новий порядок |Департаменти: |лютий 2002 р. | | |обліку та використання |стратегічного розвитку; | | | |коштів від цільових |транспортної політики, | | | |портових зборів, що |Управління | | | |справляються в морських |бухгалтерського обліку, | | | |торговельних портах |бюджетного | | | |України |фінансування і | | | | |звітності Мінтрансу, | | | | |Укрморрічфлот | | |---+------------------------+------------------------+-----------------| |6. |Ввести на 2002 рік |Департамент транспортної|січень 2001 р. | | |узгоджені тарифні ставки|політики Мінтрансу, | | | |по всій номенклатурі |Укрзалізниця, | | | |транзитних вантажів на |Укрморрічфлот | | | |перевезення залізницею | | | | |та переробку у морських | | | | |портах | | | |---+------------------------+------------------------+-----------------| |7. |Підготувати проект |Укрзалізниця, |15.12.2001 р. | | |постанови Кабінету |Департамент транспортної| | | |Міністрів України про |політики Мінтрансу | | | |порядок індексації | | | | |залізничних тарифів на | | | | |внутрішньодержавні | | | | |вантажні перевезення, в | | | | |залежності від зміни | | | | |індексу оптових цін на | | | | |основні матеріали і | | | | |послуги, що споживаються| | | | |залізничним транспортом | | | |---+------------------------+------------------------+-----------------| |9. |Підготувати проект |Укрзалізниця, |грудень 2001 р. | | |внесення змін до наказу |Департамент транспортної| | | |Мінтрансу від 15.11.99 |політики Мінтрансу | | | |р. N 551 ( z0828-99 ) | | | | |в частині | | | | |повноважень по | | | | |встановленню пільгових | | | | |тарифів на перевезення | | | | |вантажів залізничним | | | | |транспортом та | | | | |пов'язаних з ними послуг| | | |---+------------------------+------------------------+-----------------| |10.|Підготувати проект |Укрморрічфлот, |грудень 2001 р. | | |внесення змін до наказу |Департамент транспортної| | | |Мінтрансу від 31.10.95 |політики Мінтрансу | | | |р. N 392 ( z0476-95 ) в | | | | |частині повноважень по | | | | |встановленню пільгових | | | | |тарифів на переробку | | | | |вантажів у морських | | | | |торговельних портах | | | |---+------------------------+------------------------+-----------------| |11.|Розробити порядок |Укрморрічфлот, |грудень 2002 р. | | |розрахунку та |Департамент транспортної| | | |застосування зборів та |політики Мінтрансу, | | | |плат, що надаються |наукові організації | | | |судно- та | | | | |вантажовласникам у | | | | |річкових портах України | | | -------------------------------------------------------------------------
"Транспорт України", N 21, 15 листопада 2001 р.вгору