Документ v0057219-04, поточна редакція — Прийняття від 25.02.2004

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
Н А К А З
25.02.2004 N 57

Про затвердження форми свідоцтва
про проходження навчання оцінювача
з експертної грошової оцінки земельних ділянок

На виконання вимог статті 8 Закону України від 11 грудня
2003 р. N 1378-IV ( 1378-15 ) "Про оцінку земель" та з метою
встановлення єдиної форми свідоцтва про проходження навчання
оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму свідоцтва про проходження навчання
оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок
(додається).
2. Управлінню науково-технічного прогресу та взаємодії з
науковими установами (Лихогруд М.Г.) та Управлінню ринку та оцінки
земель, розмежування земель державної та комунальної власності
(Горбатович С.М.) забезпечити: інформування навчальних закладів, з якими укладено угоди про
співробітництво стосовно професійної підготовки оцінювачів з
експертної грошової оцінки земельних ділянок про форми свідоцтва
про проходження навчання оцінювача з експертної грошової оцінки
земельних ділянок; спільно з навчальними закладами, на базі яких проводиться
підготовка оцінювачів, видачу свідоцтв про проходження навчання
оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Комітету В.В.Кулініча.
Голова Комітету А.С.Даниленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України по земельних
ресурсах
25.02.2004 N 57

ЗРАЗОК
----------------------------------------------------------------------------- | (Державний | | ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ Герб ___________________________ | | ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ України) (назва навчального закладу) | | | | | | | | СВІДОЦТВО | | | | Видане ________________________________________________________________ | | (прізвище, ім'я та по батькові) | | | | в тому, що він (вона) пройшов (пройшла) навчання на базовому курсі з | | з підготовки оцінювачів з грошової оцінки земельних ділянок в обсязі | | 54 годин і має право на проходження стажування. | | | | Керівник навчального закладу ________ ____________________ | | (підпис) (ініціали, прізвище) | | | | М.П. | | | | Реєстраційний номер ___________________ ____________ 200__ р. | | | | | -----------------------------------------------------------------------------вгору