Документ v0056219-04, поточна редакція — Прийняття від 25.02.2004

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
Н А К А З
25.02.2004 N 56

Про затвердження форми Кваліфікаційного
свідоцтва оцінювача з експертної грошової
оцінки земельних ділянок

На виконання вимог статті 8 Закону України від 11 грудня
2003 р. N 1378-IV ( 1378-15 ) "Про оцінку земель" та з метою
встановлення єдиної форми Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з
експертної грошової оцінки земельних ділянок Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з
експертної грошової оцінки земельних ділянок (додається).
2. Управлінню науково-технічного прогресу та взаємодії з
науковими установами (Лихогруд М.Г.) та Управлінню ринку та оцінки
земель, розмежування земель державної та комунальної власності
(Горбатович С.М.) забезпечити: інформування навчальних закладів, з якими укладено угоди про
співробітництво стосовно професійної підготовки оцінювачів з
експертної грошової оцінки земельних ділянок, про форму
Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки
земельних ділянок; спільно з навчальними закладами, на базі яких проводиться
підготовка оцінювачів, видачу Кваліфікаційних свідоцтв оцінювача з
експертної грошової оцінки земельних ділянок.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Комітету В.В.Кулініча.
Голова Комітету А.С.Даниленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України по земельних
ресурсах
25.02.2004 N 56

Зразок
----------------------------------------------------------------------------- | (Державний | | ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ Герб ___________________________ | | ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ України) (назва навчального закладу) | | | | | | КВАЛІФІКАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО | | ОЦІНЮВАЧА З ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК | | | | Серія ___ N ___________ ____________ 200_ р. | | | | | | Засвідчує про те, що ___________________________________________________ | | (прізвище, ім'я та по батькові) | | | | успішно склав (склала) кваліфікаційний іспит (рішення Екзаменаційної | | комісії від ___________ 200__ р. N ___) та підтверджує його (її) | | достатній фаховий рівень підготовки оцінювача за програмою базової | | підготовки з експертної грошової оцінки земельних ділянок. | | | | | | Голова Державного ____________ | | комітету України по ____________ | | земельних ресурсах ________ __________ (керівник ________ __________ | | (підпис) (прізвище, навчального (підпис) (прізвище, | | ініціали) закладу) ініціали) | | | | М.П. М.П. | | | -----------------------------------------------------------------------------вгору