Документ v0055290-05, поточна редакція — Прийняття від 28.01.2005

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.01.2005 N 55

Про запровадження звітування керівників дошкільних,
загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладів

На виконання завдань, визначених розділом X Національної
доктрини розвитку освіти ( 347/2002 ), статті 20 Закону України
"Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ), статті 39 Закону України
"Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), статті 23 Закону України
"Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ), та з метою
подальшого утвердження відкритої і демократичної
державно-громадянської системи управління освітою, поєднання
державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й
виконання управлінських рішень у дошкільних, загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладах Н А К А З У Ю:
1. Керівникам дошкільних, загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладів щорічно по завершенню
навчального року (червень - липень) звітувати перед педагогічними
колективами, батьківськими комітетами, радами та піклувальними
радами навчальних закладів про виконану роботу за рік на спільному
їх засіданні.
2. Встановити, що за результатами звіту педагогічні
колективи, батьківські комітети, ради та піклувальні ради можуть
спільно порушувати питання перед відповідними органами управління
освітою про заохочення чи, навпаки, притягнення до
відповідальності керівника навчального закладу.
3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
(Полянський П.Б.) розробити до 1 березня 2005 р. Положення про
звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладів.
4. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій довести зміст наказу до керівників
дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних
закладів та забезпечити його виконання.
5. Наказ розмістити на веб-сторінці Міністерства освіти і
науки України, опублікувати в "Інформаційному збірнику
Міністерства освіти і науки України", у газетах "Освіта України"
та "Освіта".
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Міністра Огнев'юка В.О. та Десятова Т.М.
В.о Міністра В.Г.Кременьвгору