Документ v0053858-11, поточна редакція — Прийняття від 25.05.2011

                                                          
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
25.05.2011 N 53

Про внесення змін до наказів Мінрегіонбуду
від 27.01.2009 N 45 та від 25.12.2009 N 689

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про регулювання
містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) та необхідністю здійснення
коригування положень ДБН А.3.2-2-2009 та ДБН А.3.1-5-2009
Н А К А З У Ю:
1. Внести такі зміни до наказів Мінрегіонбуду:
1.1. У пунктах 1, 2 наказу від 27.01.2009 N 45
( v0045661-09 ) "Про затвердження державних будівельних норм"
цифри та слова "1 липня 2011 року" замінити цифрами та словами
"1 січня 2012 року";
1.2. У пункті 1 наказу від 25.12.2009 N 689 ( v0689661-09 )
"Про затвердження державних будівельних норм ДБН А.3.1-5-2009
"Організація будівельного виробництва" цифри та слова
"1 червня 2011 року" замінити цифрами та словами
"1 січня 2012 року".
2. Орендному підприємству "Науково-дослідний інститут
будівельного виробництва" (Галінський О.М.) як організації, що
здійснює супровід державних будівельних норм, до 01.09.2011
забезпечити технічне редагування ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці і
промислова безпека в будівництві. Основні положення"
та ДБН А.3.1-5-2009 "Організація будівельного виробництва".
3. Державному підприємству "Укрархбудінформ"
(Владіміров Є.С.) опублікувати цей наказ у щомісячному офіційному
виданні з питань будівництва та архітектури "Інформаційний
бюлетень".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в.о.
першого заступника Міністра А.В.Беркуту.
Перший заступник Міністра М.П.Сорокавгору