Документ v0052840-16, поточна редакція — Редакція від 07.02.2018, підстава - v0038840-18

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.02.2016  № 52

Про затвердження Змін до наказів Державної казначейської служби України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби
№ 38 від 07.02.2018}

З метою приведення Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52, та Інструкції про складання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 53, у відповідність до Бюджетного кодексу України та наказів Державної казначейської служби України від 05 лютого 2016 року № 35 "Про затвердження Змін до деяких наказів" та від 12 лютого 2016 року № 40 "Про затвердження Змін до наказу Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119" НАКАЗУЮ:

{Пункт 1 втратив чинність в частині внесення змін в Наказ Державної казначейської служби № 53 від 13.02.2012 згідно з Наказом Державної казначейської служби № 38 від 07.02.2018}

1. Затвердити Зміни до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52, та Інструкції про складання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 53, що додаються.

2. Органам Державної казначейської служби України складати і подавати місячну, квартальну та річну звітність про виконання державного бюджету з урахуванням внесених змін.

3. Департаменту консолідованої звітності (Шамрай Г.М.) складати і подавати місячну, квартальну та річну звітність про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя з урахуванням внесених змін.

4. Керівникам самостійних структурних підрозділів Державної казначейської служби України та начальникам головних управлінь Державної казначейської служби України в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України.

Голова

Т.Я. СлюзЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної казначейської
служби України
24.02.2016  № 52

ЗМІНИ
до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52, та Інструкції про складання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 53

1. До Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52 (далі - Інструкція № 52), внести такі зміни:

1) по тексту Інструкції № 52 цифри "3613" замінити цифрами "3614";

2) у підпункті 4.1.5 пункту 4.1 розділу IV:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"У графі 6 "Залишок коштів на початок звітного року, усього" проставляються залишки коштів розпорядників бюджетних коштів на спеціальних реєстраційних рахунках на початок звітного року по рядку "Надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами". Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на початок звітного року на окремих аналітичних рахунках, відкритих за балансовими рахунками 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3612 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3614 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду державного бюджету" та 3616 "Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків.";

абзац дванадцятий викласти у такій редакції:

"У графі 14 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року), усього" проставляються залишки коштів розпорядників бюджетних коштів на спеціальних реєстраційних рахунках на кінець звітного періоду по рядку "Надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами". Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на кінець звітного періоду на окремих аналітичних рахунках, відкритих за балансовими рахунками 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3612 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3614 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду державного бюджету" та 3616 "Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків та дорівнювати різниці між сумами надходжень та сумами проведених касових видатків з урахуванням залишку коштів, що склався на початок звітного року на відповідному рахунку, перерахованого залишку коштів та отриманого залишку (гр.14 = гр.6 - гр.8 + гр.9 + гр.10 - гр.11).";

3) підпункт 4.6.4 пункту 4.6 розділу IV вилучити. У зв'язку з цим підпункти 4.6.5-4.6.11 відповідно вважати підпунктами 4.6.4-4.6.10;

4) по тексту Інструкції № 52 нумерацію додатків 7-12 замінити відповідно на 6-11;

5) додаток 5 викласти у новій редакції, що додається;

6) додаток 6 вилучити. У зв'язку з цим додатки 7-12 вважати відповідно додатками 6-11.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Державної казначейської служби № 38 від 07.02.2018}

Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку, звітності та розвитку
Державної казначейської
служби України


Л.І. ЛитвиненкоДодаток 5
до Інструкції про складання органами
Державної казначейської служби
України звітності про виконання
державного бюджету

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо звірки окремих показників Сальдового балансу рахунків із показниками інших форм бюджетної звітності про виконання державного бюджету

№ з/п

Показники Сальдового балансу рахунків, що зіставляються

Порівняльні показники

1

Рядок 342 плюс рядок 344 плюс рядок 346 плюс 366, графа 3 і 4

Підрозділ II.1 розділу II форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графи 6 та 9 плюс Частина III.1.1 підрозділу III.1 розділу III форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 5 і 8

2

Рядок 343 плюс рядок 345 плюс рядок 347 плюс рядок 367 плюс рядок 368 плюс рядок 369, графа 3 і 4

Підрозділ II.2 розділу II форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 6 і 14 плюс Частина III.1.2 підрозділу III.1 розділу III форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 5 і 8

3

Рядок 506, графа 4

Підрозділ II.1 розділу II форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 8

4

Рядок 508 плюс рядок 509, графа 4

Підрозділ II.2 розділу II форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 11

20

Рядок 962, графи 3 і 4

Розділ І форми № 7дб, рядок "Усього", графа 13 плюс Розділ II форми № 7дб, рядок "Усього", графа 8 (в частині спеціального фонду)

{Текст взято з сайту Казначейства України http://www.treasury.gov.ua}вгору