Документ v0052824-13, поточна редакція — Редакція від 06.09.2013, підстава - v0093824-13

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.03.2013  № 52

Про затвердження інформаційних карток адміністративних послуг, що надаються Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
агентства з енергоефективності та енергозбереження
№ 93 від 06.09.2013}

Відповідно до статті 8 Закону України "Про адміністративні послуги" та з метою виконання Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 р. № 128/2013, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити інформаційні картки адміністративних послуг, що надаються Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України (додаються).

2. Начальнику управління популяризації та зв'язків з громадськістю М. Малій забезпечити розміщення цього наказу на веб-сайті Держенергоефективності.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Голови

В. Григоровський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держенергоефективності
України
29.03.2013 № 52

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги

Кваліфікація когенераційної установки
_________________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності України)
_________________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

провулок Музейний, 12, м. Київ, 01601

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

понеділок - п'ятниця з 9.00 до 17.30;
обідня перерва з 13.00 до 13.30

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

телефон 296-71-29;
e-mail: altpalyvo@saee.gov.ua;
веб-сайт: www.saee.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

"Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу"

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 № 1670 "Про затвердження Порядку проведення кваліфікації когенераційної установки"

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява власника когенераційної установки або уповноваженої ним особи щодо проведення кваліфікації когенераційної установки (подається у довільній формі)

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Технічна інформація про когенераційну установку

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи, необхідні для отримання адміністративної послуги, надаються в паперовому вигляді на адресу Держенергоефективності

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

12.

Строк надання адміністративної послуги

30 календарних днів.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1) Невідповідність результатів кваліфікації вимогам, які встановлені статтею 11 Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" до кваліфікаційних показників;
2) подання неповного пакета документів, необхідних для проведення кваліфікації;
3) виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей

14.

Результат надання адміністративної послуги

Свідоцтво про кваліфікацію когенераційної установки

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Листом, до якого додається свідоцтво про кваліфікацію когенераційної установки

Директор Департаменту
розвитку відновлюваної
енергетикиІ. Ковальов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держенергоефективності
України
29.03.2013 № 52

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги

Підтвердження належності палива до альтернативного з видачею документа про ідентифікацію палива (свідоцтва про належність палива до альтернативного) та включенням до Реєстру альтернативних видів палива
_________________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності України)
_________________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

провулок Музейний, 12, м. Київ, 01601

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

понеділок - п'ятниця з 9.00 до 17.30
обідня перерва з 13.00 до 13.30

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

телефон 296-71-29;
e-mail: altpalyvo@saee.eov.ua;
веб-сайт: www.saee.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про альтернативні види палива" (стаття 6)

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2004 № 1307 "Про порядок видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного"

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Держкоменергозбереження від 10.12.2004 № 183 "Про затвердження Порядку проведення експертизи для підтвердження належності палива до альтернативного", зареєстрований в Мін'юсті 27.12.2004 за № 1647/10246

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява виробника палива щодо отримання свідоцтва про належність палива до альтернативного (подається у довільній формі).

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1) Заява виробника палива;
2) експертний висновок про наявність ознак альтернативного виду палива;
3) протокол випробувань палива;
4) нормативно-технічна документація на паливо

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи, необхідні для отримання адміністративної послуги, надаються в паперовому вигляді на адресу Держенергоефективності

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

12.

Строк надання адміністративної послуги

10 календарних днів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1) Невідповідність палива ознакам, визначеним статтею 3 Закону України "Про альтернативні види палива";
2) подання неповного пакета документів, необхідних для видачі свідоцтва;
3) виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей

14.

Результат надання адміністративної послуги

Свідоцтво про належність палива до альтернативного

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Безпосередньо в Держенергоефективності за адресою: м. Київ, вул. Краківська, 17, кабінет 208

Директор Департаменту
розвитку відновлюваної
енергетикиІ. Ковальов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держенергоефективності
України
29.03.2013 № 52

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги

Проведення державної експертизи з енергозбереження з видачею експертного висновку
_____________________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України
(Держенергоефективності України)
_____________________________________________________________________
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про субєкт надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта  надання адміністративної послуги

пров. Музейний, 12, м. Київ, 01601

2.

Режим роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - п’ятниця з 9.00 до17.30;
обідня перерва з 13.00 до 13.30

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

тел.: (044) 590-59-74; факс: (044) 590-59-75 (канцелярія)
тел. (довідка) 296-84-22
expert@saee.gov.ua
веб-сайт: saee.gov.ua;

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про енергозбереження » (розділ ІV)

5.

Акти Президента України

Указ Президента України від 13.04.11 № 462/2011 «Про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України» (підпункт 6 пункту 4 Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України)

6.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.98 № 1094 «Про державну експертизу з енергозбереження»
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.13 № 230 «Про затвердження розміру плати за проведення державної експертизи з енергозбереження»

7.

Акти центральних органів виконавчої влади

Інструкція про порядок передачі документації та здійснення державної експертизи з енергозбереження, затверджена наказом Держкоменергозбереження від 09.03.99 № 15,  зареєстрована в Мін’юсті 06.05.99 за № 292/3585

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заявка на проведення державної експертизи з енергозбереження

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Для проектів схем розвитку і розміщення продуктивних сил, проектів розвитку галузей народного господарства, територіальних схем енергозбереження, іншої передпланової та передпроектної документації:
- проектно-кошторисна документація в повному обсязі, яка оформлена згідно з  чинним законодавством;
- вихідні дані на проектування енергоефективних заходів;
- технічні умови на проектування енергоефективних заходів.
2. Для енерготехнологічної частини техніко-економічних обґрунтувань і проектів будівництва нових та розширення (реконструкції, технічного переобладнання, модернізації) діючих об’єктів та підприємств з річним споживанням паливно-енергетичних ресурсів у тисячу і більше тонн у перерахунку на умовне паливо - за рішенням замовника у разі надання преференцій (субсидій, податкових або фінансово - кредитних пільг) за рахунок бюджетних коштів:
- проектно-кошторисна документація в повному обсязі, яка - оформлена згідно з чинним законодавством;
- вихідні дані на проектування енергоефективних заходів;
- технічні умови на проектування енергоефективних заходів.
3. Для проектів інструктивно-методичних актів та нормативно-технічних актів, будівельних норм і правил, документації  на створення та придбання нової енергоємної техніки, технології і матеріалів, інших документів і матеріалів, що регламентують всі види діяльності у сфері енергозбереження:
- проекти інструктивно-методичних актів та нормативно-технічних актів, будівельних норм і правил;
- технічна документація на обладнання (технічні умови, технічні паспорти, інструкції по експлуатації, протоколи випробувань);
- сертифікати відповідності іноземної енергоємної техніки, технології і енергоємних матеріалів  вимогам чинних нормативних документів.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1. Заявник подає заявку на проведення державної експертизи з енергозбереження (форма заявки додається до інформаційної картки адміністративної послуги).
2. Матеріали на експертизу подаються заявником до територіальних управлінь Агентства або безпосередньо до Агентства. У разі виявлення неповноти відомостей, що містяться в наданих на експертизу матеріалах, документація не вважається прийнятою та повертається суб’єкту звернення.

11.

Платність або безоплатність адміністративної послуги

Державна експертиза з енергозбереження проводиться на платній основі. Розмір плати за проведення державної експертизи з енергозбереження встановлюється постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.13 № 230 «Про затвердження розміру плати за проведення державної експертизи з енергозбереження»

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України «Про енергозбереження» (частина третя статті 21);
постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.13 р. № 230 «Про затвердження розміру плати за проведення державної експертизи з енергозбереження»

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Об’єкти, які підлягають державній експертизі з енергозбереження

Розмір плати без податку на додану вартість, гривень

Проекти схем розвитку і розміщення продуктивних сил, проекти розвитку галузей економіки, територіальні схеми енергозабезпечення, інша передпланова та передпроектна документація

895,88

Енерготехнологічні частини техніко-економічних обґрунтувань і проектів будівництва нових та розширення (реконструкції, технічного переобладнання, модернізації) діючих об’єктів і підприємств з обсягом річного споживання паливно-енергетичних ресурсів 1000 і більше тонн у перерахунку на умовне паливо - за рішенням замовника в разі надання субсидій, податкових або фінансово-кредитних пільг за рахунок бюджетних коштів

853,93Проекти інструктивно-методичних та нормативно-технічних актів, будівельних норм і правил, документації на створення та придбання нових енергоємних машин, обладнання, устаткування, технологій і матеріалів, інших документів, що регламентують види діяльності у сфері енергозбереження

1155,02Розмір плати за проведення державної експертизи з енергозбереження для бюджетних установ складає 1 гривню.Плата за проведення державної експертизи з енергозбереження здійснюється у будь-якій фінансовій установі та вноситься на розрахунковий рахунок, вказаний у пункті 11.3 цієї інформаційної картки

11.3

Розрахунковий рахунок
для внесення плати

Отримувач коштів

УДКСУ в Шевченківському районі м. Києва

Розрахунковий рахунок

31110028700011

МФО

820019

Код ЄДРПОУ

37995466

Призначення платежу

*22012500, плата за проведення державної експертизи з енергозбереження

12.

Строк надання адміністративної послуги

Максимальний строк надання адміністративної послуги із проведення експертизи з енергозбереження не повинен перевищувати 30 днів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Заявнику може бути відмовлено у наданні адміністративної послуги у разі неповноти або недостовірності відомостей, що містяться в наданих на експертизу матеріалах.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Експертний висновок

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Після  завершення  робіт, пов'язаних  з  державною експертизою  з  енергозбереження,  замовник отримує  експертний висновок.   Передана  документація  повертається  замовнику,  який надіслав її на розгляд,  із супроводжувальним листом і  позначками експерта  при  потребі  доопрацювання документації.

{Інформаційна картка в редакції Наказу Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження № 93 від 06.09.2013}

Заступник Директора
Департаменту державного
регулюванняО. Венедіктов
Додаток
до інформаційної картки адміністративної
послуги із проведення державної
експертизи з енергозбереження

ЗАЯВКА
на проведення державної експертизи з енергозбереженняЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держенергоефективності
України
29.03.2013 № 52

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги

Включення до державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів _________________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності України)
__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкт надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

пров. Музейний, 12, м. Київ, 01601

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - п'ятниця з 9.00 до 17.30;
обідня перерва з 13.00 до 13.30;

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

тел.: (044) 590-59-74; факс: (044) 590-59-75 (канцелярія)
тел. (довідка) 296-84-22
expert@saee.gov.ua;
веб-сайт: saee.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Кодекси України

1. Податковий кодекс України (стаття 158)

5.

Закони України

2. Закон України "Про енергозбереження" (підпункт "ж" статті 11; стаття 16; частина друга статті 21)

6.

Акти Президента України

Указ Президента України від 13.04.2011 № 462/2011 "Про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України" (підпункт 14 пункту 4 Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України)

7.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ НАЕР від 01.04.2008 № 49 "Про затвердження Порядку включення до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів", зареєстрований в Мін'юсті 16.04.2008 за № 318/15009

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Здійснення підприємствами, установами, організаціями розробки, впровадження та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів та включення їх до галузевих програм з енергозбереження; отримання висновку про відповідність енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів, що вже впроваджені або знаходяться на стадії розробки та впровадження, критеріям енергозбереження за результатами проведення державної експертизи з енергозбереження

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

1) Заява;
2) копії установчих документів;
3) висновок державної експертизи з енергозбереження про відповідність енергозберігаючих заходів та/або енергоефективних проектів, що вже впроваджені на підприємстві або знаходяться на стадії розробки та впровадження, критеріям енергозбереження;
4) копія затвердженої та погодженої в установленому порядку галузевої програми енергозбереження, до якої включені енергозберігаючі заходи або енергоефективні проекти юридичної особи, завірена відповідним органом виконавчої влади;
5) розрахунки очікуваних втрат доходів державного бюджету у зв'язку з наданням юридичній особі податкових пільг та пропозиції щодо джерел їх покриття;
6) клопотання міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади відповідної галузі про включення юридичної особи до Державного реєстру з підтвердженням джерел покриття втрат доходів державного бюджету

10.

Порядок та спосіб подання документів

Подані документи реєструються в Агентстві, розглядаються та перевіряються дані, що містяться у документах

11.

Платність або безоплатність адміністративної послуги

Включення до Державного реєстру проводиться на безоплатній основі

12.

Строк надання адміністративної послуги

Рішення про включення або відмову у включенні до Державного реєстру приймається у термін не пізніше 30 днів з дня реєстрації документів, а в разі необхідності проведення додаткової перевірки цей строк може бути продовжений до 60 днів, про що заявник повідомляється письмово

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства та пункту 2.5 Порядку включення до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів, затвердженого наказом НАЕР від 01.04.2008 № 49.
2. Негативний висновок державної експертизи з енергозбереження про відповідність енергозберігаючих заходів та/або енергоефективних проектів, що вже впроваджені юридичною особою або знаходяться на стадії розробки та впровадження, критеріям енергозбереження.
3. Відсутність енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів, що впроваджені або планується впровадити в галузевій програмі енергозбереження.
4. Галузева програма енергозбереження, в яку включені енергозберігаючі заходи та енергоефективні проекти юридичної особи, не погоджена з Агентством

14

Результат надання адміністративної послуги

У разі позитивного висновку щодо включення до Державного реєстру заявник отримує Свідоцтво. У разі відмови у включенні до Державного реєстру заявник повідомляється письмово з обов'язковим зазначенням причини відмови

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Свідоцтво вручається або пересилається рекомендованим листом юридичній особі, включеній до Державного реєстру. В обліковому журналі виданих Свідоцтв робиться відмітка (особистий підпис) одержувача та особи, що відправила (вручила) Свідоцтво

Заступник Директора
Департаменту державного
регулюванняО. Венедіктов
Додаток
до інформаційної картки адміністративної
послуги із включення до Державного
реєстру підприємств, установ, організацій,
які займаються розробкою,
впровадженням та використанням
енергозберігаючих заходів
та енергоефективних проектів

ЗАЯВА
про включення до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів

{Текст взято з сайту ДерженергоефективностіУкраїни http://saee.gov.ua}вгору