Про внесення змін і доповнень до наказу Державної судової адміністрації України від 29.12.2004 N 243/04
ДСА України; Наказ, Форма типового документа, Звіт від 15.06.200752
Документ v0052750-07, поточна редакція — Редакція від 07.08.2012, підстава - v0091750-12

                                                          
ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.06.2007 N 52

Про внесення змін і доповнень до наказу
Державної судової адміністрації України
від 29.12.2004 N 243/04
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Державної судової адміністрації
N 243/04 ( v0243750-04 ) від 29.12.2004, до якого
вносились зміни }

Відповідно до статей 126, 132 Закону України "Про судоустрій
України" ( 3018-14 ) та з метою забезпечення організації
діяльності служби судових розпорядників Н А К А З У Ю:
1. Внести до наказу Державної судової адміністрації України
від 29.12.2004 N 243/04 ( v0243750-04 ) "Про затвердження форми
звітності для підрозділів служби судових розпорядників апеляційних
і місцевих судів та територіальних управлінь державної судової
адміністрації" такі зміни і доповнення:
1.1 пункт "б" частини другої викласти в такій редакції: "звіт про роботу підрозділу служби судових розпорядників
місцевого господарського суду за встановленою формою (додаток 3)
та окружного адміністративного суду за встановленою формою
(додаток 8) подається відповідно до апеляційного господарського
суду та апеляційного адміністративного суду щомісяця до 5 числа
після звітного періоду";
1.2 у пункті "д" частини другої після слова "військових"
доповнити словами "та апеляційного і окружних адміністративних"; у цьому ж пункті після слова і цифр "додатки 6, 7" доповнити
цифрою "9".
2. Управлінню організаційно-аналітичної роботи,
документування та контролю (Бровко Т.В.) довести наказ до відома
голів окружних та апеляційних адміністративних судів загальної
юрисдикції.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державної судової адміністрації України Капустинського В.А.
Голова І.І.Балаклицький

Додаток 8

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової
адміністрації України
29.12.2004 N 243/04
( v0243750-04 )
Місячна
Поштова
Голові _____________________
апеляційного
адміністративного суду ____________________________

ЗВІТ
про результати роботи підрозділу служби
судових розпорядників окружного
адміністративного суду _______________
області за ___________ 200_ року

------------------------------------------------------------------ | 1 |Усього отримано заявок на забезпечення | | | |проведення судового засідання | | |----+-------------------------------------------------+---------| | 2 |З них фактично виконано заявок щодо | | | |забезпечення судових засідань | | |----+-------------------------------------------------+---------| | 3 |Усього припинено правопорушень | | |----+-------------------------------------------------+---------| | |у тому числі: | | | |- у залі судового засідання | | |----+-------------------------------------------------+---------| | |- у приміщенні суду | | |----+-------------------------------------------------+---------| | 4 |Затримано правопорушників і передано до органів | | | |внутрішніх справ | | |----+-------------------------------------------------+---------| | |у тому числі: | | | |- за неповагу до суду (ст. 185-3 КУАП) | | |----+-------------------------------------------------+---------| | |- за дрібне хуліганство (ст. 173 КУАП) | | |----+-------------------------------------------------+---------| | |- за інші правопорушення | | |----+-------------------------------------------------+---------| | 5 |Розглянуто скарг на дії судових розпорядників | | |----+-------------------------------------------------+---------| | |- з них підтвердилися | | |----+-------------------------------------------------+---------| | 6 |Ужито заходів дисциплінарного впливу до судових | | | |розпорядників | | |----+-------------------------------------------------+---------| | |- за порушення службової дисципліни | | |----+-------------------------------------------------+---------| | |- у результаті розгляду скарг | | |----+-------------------------------------------------+---------| | |- інше | | |----+-------------------------------------------------+---------| | 7 |Штатна та фактична (через дріб) чисельність | / | | |посад судових розпорядників | | |----+-------------------------------------------------+---------| | 8 |Не забезпечено судових розпорядників форменим | | | |одягом | | ------------------------------------------------------------------
Виконавець: ____________________________________
(підпис, прізвище, номер телефону)
Інформацію направлено: ___________
"___" _______ 200_ за N __________
Голова _________________ окружного __________________
адміністративного суду (підпис, прізвище)

Додаток 9

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової
адміністрації України
29.12.2004 N 243/04
( v0243750-04 )
Квартальна
Поштова
Голові Державної судової
адміністрації України ____________________________

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ
про результати роботи підрозділів служби
судових розпорядників ________________ апеляційного
адміністративного суду та окружних адміністративних
судів за __________ 200_ року

------------------------------------------------------------------ | 1 |Усього отримано заявок на |Окруж- |Апеля- |Усьо-| | |забезпечення проведення судового |них |ційних |го | | |засідання | | | | |---+-------------------------------------+-------+--------+-----| | 2 |З них фактично виконано заявок | | | | | |щодо забезпечення судових | | | | | |засідань | | | | |---+-------------------------------------+-------+--------+-----| | 3 |Усього припинено правопорушень | | | | |---+-------------------------------------+-------+--------+-----| | |у тому числі: | | | | | |- у залі судового засідання - | | | | |---+-------------------------------------+-------+--------+-----| | |- у приміщенні суду | | | | |---+-------------------------------------+-------+--------+-----| | 4 |Затримано правопорушників і | | | | | |передано до органів внутрішніх | | | | | |справ | | | | |---+-------------------------------------+-------+--------+-----| | |утому числі: | | | | | |- за неповагу до суду | | | | | |(ст. 185-3 КУАП) | | | | |---+-------------------------------------+-------+--------+-----| | |- за дрібне хуліганство | | | | | |(ст. 173 КУАП) | | | | |---+-------------------------------------+-------+--------+-----| | |- за інші правопорушення | | | | |---+-------------------------------------+-------+--------+-----| | 5 |Розглянуто скарг на дії судових | | | | | |розпорядників | | | | |---+-------------------------------------+-------+--------+-----| | |- з них підтвердилися | | | | |---+-------------------------------------+-------+--------+-----| | 6 |Ужито заходів дисциплінарного | | | | | |впливу до судових розпорядників | | | | |---+-------------------------------------+-------+--------+-----| | |- за порушення службової | | | | | |дисципліни | | | | |---+-------------------------------------+-------+--------+-----| | |- у результаті розгляду скарг | | | | |---+-------------------------------------+-------+--------+-----| | |- інше | | | | |---+-------------------------------------+-------+--------+-----| | 7 |Штатна та фактична (через дріб) | / | / | / | | |чисельність посад судових | | | | | |розпорядників | | | | |---+-------------------------------------+-------+--------+-----| |7.1|Не укомплектовано судів судовими | / | / | / | | |розпорядниками (найменування | | | | | |суду; посад за штатом; через | | | | | |дріб - кількість вакантних | | | | | |посад): | | | | |---+-------------------------------------+-------+--------+-----| | |________________________________ | / | / | / | | |________________________________ | | | | |---+-------------------------------------+-------+--------+-----| | 8 |Не забезпечено судових | / | / | / | | |розпорядників форменим одягом | | | | | |(перелік судів, через дріб - | | | | | |кількість комплектів) | | | | |---+-------------------------------------+-------+--------+-----| | |________________________________ | / | / | / | | |________________________________ | | | | ------------------------------------------------------------------
Виконавець: ____________________________________
(підпис, прізвище, номер телефону)
Інформацію направлено: ___________
"___" _______ 200_ за N __________
Голова _______________________ ______________________
апеляційного адміністративного (підпис, прізвище)
судувгору