Документ v0052583-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.07.2010, підстава - z0489-10

                                                          
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
19.06.2003 N 52
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань
N 18 ( z0489-10 ) від 09.06.2010 }
Положення про порядок укладання договорів
між Фондом соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань
України та лікувально-профілактичними закладами
на обслуговування потерпілих на виробництві

Відповідно до статті 17 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Положення про порядок укладання договорів між
Фондом соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України та
лікувально-профілактичними закладами на обслуговування потерпілих
на виробництві.
2. Директору виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України (далі - Фонд) довести зазначене Положення до
робочих органів виконавчої дирекції Фонду.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
виконавчу дирекцію Фонду.
Голова правління Г.Ольховець

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду
соціального страхування
від нещасних випадків
на виробництві
та професійних захворювань
України
19.06.2003 N 52

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок укладання договорів між Фондом
соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань України
та лікувально-профілактичними закладами
на обслуговування потерпілих на виробництві

1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ), з метою організації
цілеспрямованого, своєчасного та ефективного лікування потерпілого
від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання
(далі - потерпілий) у лікувально-профілактичних закладах державної
та комунальної форм власності (далі - ЛПЗ).
2. Положення встановлює порядок укладання договорів щодо
організації лікування потерпілого між робочими органами виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд) та
ЛПЗ.
3. Договір мають право заключати: 1) на лікування в центральній районній (міській) лікарні -
начальник районного (міського) відділення виконавчої дирекції
Фонду і головний лікар центральної районної (міської) лікарні; 2) на лікування у республіканській (АР Крим), обласних,
міських (міст Києва та Севастополя) та спеціалізованих лікарнях -
начальник управління виконавчої дирекції Фонду в АР Крим,
областях, містах Києві та Севастополі і головний лікар
республіканської, обласної, міської та спеціалізованої лікарні; 3) на лікування та обстеження у науково-дослідних інститутах
системи Міністерства охорони здоров'я та Академії медичних наук
України - начальник управління виконавчої дирекції Фонду в АР
Крим, областях, містах Києві та Севастополі і директори або
головні лікарі клінік цих інститутів.
4. В договорі визначається, що: 1) надання усіх видів медичної допомоги потерпілому
проводиться кваліфіковано, у повному обсязі, з обов'язковим
дотриманням вимог чинного законодавства України з питань охорони
здоров'я; 2) госпіталізація потерпілого до спеціалізованого відділення
(стаціонару) лікувального закладу повинна бути - першочерговою; 3) організація та проведення кваліфікованого спеціалізованого
лікування для потерпілих із травмами та опіками повинна
відбуватися згідно до наказів Міністерства охорони здоров'я
України від 30.03.94 р. N 41 ( v0041282-94 ) "Про регламентацію
ортопедично-травматологічної служби в Україні" та від 11.11.94 р.
N 288 ( v0288282-94 ) "Про регламентацію діяльності опікової
служби в Україні" тощо; 4) медична реабілітація для відновлення здоров'я та
працездатності потерпілого повинна проводитися з обов'язковим
урахуванням обсягів, умов та видів реабілітації і у відповідно
короткі терміни; 5) фінансування витрат за медичні послуги, які не
забезпечуються асигнуванням місцевого та державного бюджету,
відбувається за рахунок Фонду.
5. Лікувальні заклади, що надають медичні послуги
застрахованим особам, несуть цивільно-правову відповідальність
згідно до чинного законодавства за шкоду, заподіяну застрахованим
особам або у випадках фальсифікації даних про обсяги та якість
наданих медичних послуг. У випадках сумніву щодо правильного лікування потерпілого або
у разі його смерті після тривалого чи некваліфікованого лікування
робочі органи виконавчої дирекції Фонду створюють незалежну
експертну комісію для оцінки якості наданого лікування. За несвоєчасне та некваліфіковане лікування, без врахування
тимчасового регламенту лікування та заподіяну шкоду здоров'ю та
життю потерпілого адміністрація лікарні несе кримінальну
відповідальність відповідно до чинного законодавства України. При госпіталізації первинного потерпілого, який отримав
виробничу травму, ЛПЗ надсилає районним (міським) відділенням
виконавчої дирекції Фонду повідомлення про госпіталізацію
потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або
професійного захворювання і проводить запис у журнал реєстрації
потерпілих, госпіталізованих у ЛПЗ.
6. У тому випадку, коли ЛПЗ, з яким укладено договір, не в
змозі самостійно забезпечити цілеспрямоване та ефективне лікування
потерпілого, він направляє потерпілого до іншого ЛПЗ, який має
можливість надати потерпілому відповідне кваліфіковане лікування.
В такому випадку ЛПЗ, з яким укладено договір, направляє в районні
(міські) відділення виконавчої дирекції Фонду повідомлення про
зміну ЛПЗ у подальшому лікуванні потерпілого внаслідок нещасного
випадку на виробництві або професійного захворювання.
7. Якщо потерпілий госпіталізований в ЛПЗ, з яким не укладено
договір, то оплата за лікування потерпілого проводиться районними
(міськими) відділеннями виконавчої дирекції Фонду за рахунком,
виставленим ЛПЗ.
8. Робочими органами виконавчої дирекції Фонду здійснюється
фінансування витрат тільки тих медичних послуг, які не
забезпечуються асигнуванням місцевих та державного бюджетів в
межах коштів, передбаченими кошторисами видатків робочих органів
виконавчої дирекції Фонду на ці цілі. Оплата проводиться тільки за
ендопротези, лікарські засоби, вироби медичного призначення,
додаткове харчування, постійний сторонній догляд за тяжкохворим
відповідно до державних розцінок.
9. За заявою потерпілого районне (міське) відділення
виконавчої Дирекції Фонду надає потерпілому, який має рішення
медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК) про
необхідність лікування в ЛПЗ, гарантійний лист-направлення до ЛПЗ.
10. Районні (міські) відділення виконавчої дирекції Фонду
реєструють потерпілих в журналі обліку, який складається в
довільній формі, але повинен містити наступну інформацію: дата
реєстрації заяви; прізвище, ім'я, по батькові потерпілого; адресу;
реєстраційний номер особової справи потерпілого; відмітка про групу інвалідності та відсоток втрати
працездатності; назва ЛПЗ, термін лікування в ЛПЗ; вартість
лікування в ЛПЗ; вартість проїзду на лікування.
11. Після закінчення лікування потерпілого в ЛПЗ складається
акт виконання робіт по наданню медичних послуг, який підписується
замовником і виконавцем.
12. У випадку відмови потерпілому у виплатах на лікування в
ЛПЗ районні (міські) відділення виконавчої дирекції Фонду
повідомляють його у термін 10 днів з роз'ясненням аргументованих
причин відмови.
13. Районним (міським) відділенням виконавчої дирекції Фонду
дозволяється проводити авансовий внесок на рахунок ЛПЗ за
лікування потерпілих не більше 40 % від суми витрат за лікування
минулого місяця.
Збірник "Соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання". Книга 4, 2003 р.вгору