Документ v0052555-05, поточна редакція — Прийняття від 02.02.2005

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.02.2005 N 52

Про проведення сертифікації насіннєвих
підприємств з виробництва насіння технічних
і продовольчих культур, що мають особливу
схему вирощування гібридного насіння

Відповідно до статті 34 Закону України "Про насіння і
садивний матеріал" ( 411-15 ), керуючись Положенням про
Міністерство аграрної політики України, затвердженим Указом
Президента України від 7 червня 2000 року N 772 ( 772/2000 )
Н А К А З У Ю:
1. Провести сертифікацію насіннєвих підприємств з виробництва
насіння технічних і продовольчих культур (кукурудзи, соняшнику,
цукрових буряків та інших), що мають особливу схему вирощування
гібридного насіння до 25 грудня поточного року.
2. Утворити: - Атестаційну комісію з проведення сертифікації насіннєвих
підприємств (додаток 1); - Апеляційну раду з питань сертифікації насіннєвих
підприємств (додаток 2).
3. Затвердити такі, що додаються: - Положення про Атестаційну комісію з проведення сертифікації
насіннєвих підприємств; - Порядок проведення сертифікації насіннєвих підприємств з
виробництва насіння технічних і продовольчих культур, що мають
особливу схему вирощування гібридного насіння; - Положення про Апеляційну раду з питань сертифікації
насіннєвих підприємств.
4. Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку
насінництва (Лаврик О.М.) передбачити в порядку використання
коштів Державного бюджету України на виконання програм селекції в
рослинництві та селекції сільськогосподарських культур у ланках
первинного рослинництва часткову компенсацію розмірів сортових
надбавок за придбане насіння продовольчих та технічних культур
виключно за насіння, придбане у сертифікованих насіннєвих.
підприємствах.
5. Державній службі з охорони прав на сорти рослин
(Волкодав В.В.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Сергеєва В.В.
В.о. Міністра Ю.Я.Лузан

Додаток 1
до наказу Міністерства
аграрної політики України
02.02.2005 N 52

СКЛАД
Атестаційної комісії з проведення
сертифікації насіннєвих підприємств

Жарун Ю.Л. - заступник начальника Департаменту ринків
продукції рослинництва та розвитку
насінництва Мінагрополітики України,
голова Атестаційної комісії
Пасічник П.К. - заступник начальника Департаменту ривків
продукції рослинництва та розвитку
насінництва Мінагрополітики України,
заступник голови Атестаційної комісії
Шутенко Т.О. - провідний спеціаліст відділу державної
регламентації насінництва Департаменту
ринків продукції рослинництва та розвитку
насінництва Мінагрополітики України,
відповідальний секретар Атестаційної
комісії
Члени Атестаційної комісії:
Васильченко В.В. - заступник начальника управління
насінництва та ринків зерна Департаменту
ринків продукції рослинництві та розвитку
насінництва Мінагрополітики України
Сорока В.І. - перший заступник голови Державної служби
з охорони прав на сорти рослин
Маласай В.М. - начальник Української державної насіннєвої
інспекції
Трепет В.А. - завідувач сектору селекції, первинного
та елітного насінництва Відділення
рослинництва УААН (за згодою)
Куянов В.В. - голова правління асоціації "Буряководи
України" (за згодою)
Хаджиматов В.А. - президент корпорації "Кукурудза України"
(за згодою)
Ляшок П.Г. - виконавчий директор асоціації "Соняшник
України" (за згодою)
Ніколаєв М.Й. - заступник директора Українського
державного центру стандартизації
та сертифікації
"Украгростандартсертифікація"

Додаток 2
до наказу Міністерства
аграрної політики України
02.02.2005 N 52

СКЛАД
Апеляційної ради з питань сертифікації
насіннєвих підприємств

Сергеєв В.В. - заступник Міністра аграрної політики
України, голова Апеляційної ради
Сідоров Т.Т. - заступник начальника Департаменту ринків
продукції рослинництва та розвитку
насінництва Мінагрополітики України,
заступник голови Апеляційної ради
Устименко В.І. - провідний спеціаліст управління ринків
продукції рослинництва Департаменту ринків
продукції рослинництва та розвитку
насінництва Мінагрополітики України,
відповідальний секретар Апеляційної ради
Члени комісії:
Кондратенко П.В. - академік-секретар Відділення рослинництва
УААН
Бочкарьов А.М. - заступник голови Державної служби
з охорони прав на сорти рослин
Білий О.І. - голова Державної інспекції з контролю
якості сільськогосподарської продукції
та моніторингу її ринку
Мишинська О.М. - заступник начальника Української державної
насіннєвої інспекції
Сливченко О.А. - начальник Державної інспекції з охорони
прав на сорти рослин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
02.02.2005 N 52

ПОЛОЖЕННЯ
про Атестаційну комісію з проведення
сертифікації насіннєвих підприємств

1. Атестаційна комісія з сертифікації насіннєвих підприємств
(далі - Атестаційна комісія) створена відповідно до статті 34
Закону України "Про насіння і садивний матеріал" ( 411-15 ) з
метою проведення сертифікації насіннєвих підприємств з обробки
насіння технічних і продовольчих культур, що мають особливу схему
вирощування гібридного насіння, і є постійнодіючим експертним
органом Міністерства аграрної політики України (далі -
Мінагрополітики України). Робочим органом Атестаційної комісії є
Державна інспекція з охорони прав на сорти рослин.
2. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями
Мінагрополітики України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Атестаційної комісії є: проведення сертифікації суб'єктів господарювання з надання
права на здійснення виробництва насіння кукурудзи, цукрового
буряку, соняшнику; прийняття: - заявки та перевірка документів, що додаються до неї, на
основі встановлених вимог; - рішення щодо надання прав на здійснення виробництва насіння
кукурудзи; здійснення контролю та нагляду за дотриманням суб'єкта ми
насінництва нормативно-правових актів та сертифікаційних вимог в
процесі обробки продовольчих та технічних культур з особливою
схемою вирощування гібридного насіння; приймання участі у підготовці обґрунтувань і пропозицій щодо
розподілу коштів бюджетних програм, головним розпорядником яких є
Мінагрополітики України; розроблення та затвердження у встановленому порядку
сертифікаційних вимог до насіннєвих підприємств з обробки насіння
технічним, і продовольчих культур, що мають особливу схему
вирощування гібридного насіння; узагальнення стану справ, що складається в галузі насінництва
кукурудзи, цукрового буряку, соняшнику, та надання в установленому
порядку пропозицій щодо його поліпшення.
4. Атестаційна комісія відповідно до покладених на неї
завдань має право: отримувати в установленому порядку від установ та
організацій, які перебувають у сфері управління Мінагрополітики
України, аналітичні та інформаційно-статистичні матеріали,
необхідні для виконання покладених на неї завдань; безперешкодно відвідувати сертифіковані насіннєві
підприємства перевіряти документи, на основі яких надано право на
обробку насіння; залучати до виконання завдань, покладених на комісію
представників центральних органів виконавчої влади (за згодою) та
спеціалістів установ і організацій, які перебувають у сфері
управління Мінагрополітики України; приймати та подавати рішення на затвердження заступнику
Міністра аграрної політики України щодо: - надання права насіннєвим підприємствам на виробництво
насіння технічних продовольчих культур, що мають особливу схему
вирощування гібридного насіння; - відмови у наданні права насіннєвим підприємствам на
виробництво насіння технічних і продовольчих культур, що мають
особливу схему вирощування гібридного насіння; надавати методичну допомогу, роз'яснення та консультації з
питань організації та проведення сертифікації насіннєвих
підприємств; видавати документи організаційно-розпорядчого характеру в
межах своєї компетенції.
5. Атестаційна комісія зобов'язана: забезпечувати: - прийняття та розгляд заяви від насіннєвих підприємств у
відповідності з установленим порядком; - ведення Регістру насіннєвих підприємств в електронному
варіанті, його оприлюднення в офіційних виданнях, мережі ІНТЕРНЕТ
та подання його на затвердження до Мінагрополітики України; у разі відмови в наданні права на здійснення виробництва
насіння культур, які віднесені Мінагрополітики України до групи з
особливою схемою вирощування гібридного насіння, передавати
відповідні матеріали до Апеляційної ради з питань сертифікації
насіннєвих підприємств (далі - Апеляційна рада); контролювати діяльність робочого органу, який несе
відповідальність за проведення формальної експертизи заявки та
документів, що додаються до неї; - забезпечувати висвітлення своєї діяльності в засобах
масової інформації; брати участь: - у підготовці нормативно-правових актів з питань організації
насінництва, а також інших законодавчих документів центральних
органів виконавчої влади; - у регулюванні відносин, що виникають у процесі цивільного
обігу сортів рослин та насіння; звітувати про свою діяльність перед Міністром аграрної
політики України; надавати рішення про результати сертифікації головним
управлінням сільського господарства та продовольства
облдержадміністрацій за місцем розташування суб'єкта
господарювання протягом 10-ти днів, але не пізніше 3-х днів до
подання на затвердження Мінагрополітики України.
6. У своїй роботі комісія взаємодіє з представниками установ
та організацій, які перебувають у сфері управління Мінагрополітики
України.
7. Склад Атестаційної комісії та зміни до нього
затверджується наказом Мінагрополітики України.
8. Члени Атестаційної комісії діють на громадських засадах у
межах прав та обов'язків, делегованих їм відповідними установами
та визначених цим Положенням.
9. Атестаційна комісія здійснює свою діяльність за планом, що
затверджується головою Атестаційної комісії.
10. Засідання Атестаційної комісії: проводить голова комісії або його заступник у міру потреба,
але не рідше одного разу на місяць; вважається правомочним, якщо у ньому приймають участь не
менше двох третин членів Атестаційної комісії.
11. Рішення Атестаційної комісії: оформляється протоколом, який підписують головуючий і члени
Атестаційної комісії; приймається простою більшістю голосів, присутніх на
засіданні.
12. У разі рівного розподілу голосів ухвальним є голос
головуючого на засіданні.
13. Рішення комісії затверджується заступником
Мінагрополітики України.
14. Мінагрополітики України приймає наказ про сертифікацію
(не сертифікацію) насіннєвих підприємств, на підставі якого
робочий орган проводить видачу (анулювання) сертифіката на
виробництво насіння кукурудзи, цукрового буряку та соняшнику.
15. Рішення комісії може бути оскаржене в Апеляційній раді за
поданням заявників, головних управлінь сільського господарства
продовольства облдержадміністрацій, державних інспекцій у цій
сфері.
16. Анулювання рішення Апеляційної комісії проводиться на
підставі рішення Апеляційної ради.
Заступник начальника Департаменту
ринків продукції рослинництва
та розвитку насінництва Ю.Л.Жарун

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
02.02.2005 N 52

ПОРЯДОК
проведення сертифікації насіннєвих
підприємств з виробництва насіння технічних
і продовольчих культур, що мають особливу
схему вирощування гібридного насіння

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок, розроблений відповідно до законів України
"Про насіння і садивний матеріал" ( 411-15 ), "Про охорону прав на
сорти рослин" ( 3116-12 ), визначає процедуру проведення
сертифікації насіннєвих підприємств з виробництва насіння
технічних і продовольчих культур, що мають особливу схему
вирощування гібридного насіння.
1.2. Сертифікацію насіннєвих підприємств з виробництва
насіння технічних і продовольчих культур, що мають особливу схему
вирощування гібридного насіння, проводить Атестаційна комісія з
сертифікації насіннєвих підприємств (далі - Атестаційна комісія).
1.3. Дія Порядку поширюється на підприємства незалежно від
форм власності, які займаються промисловою переробкою і
реалізацією насіння технічних і продовольчих культур (кукурудзи,
цукрових буряків, соняшнику), що мають особливу схему вирощування
гібридного насіння.
2. Подання документів і прийняття рішень
2.1. Насіннєві підприємства для отримання права на
виробництво насіння технічних і продовольчих культур, що мають
особливу схему вирощування гібридного насіння, подають до комісії
заявку (додаток 1) та документи, визначені сертифікаційними
вимогами до насіннєвих підприємств на право виробництва насіння
кукурудзи, цукрових буряків, соняшнику (додаток 2).
2.2. Заявка та документи, що додаються до неї, приймаються за
описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату
прийняттю документів Атестаційною комісією, за підписом
відповідальної особи робочого органу.
2.3. Протягом 10-ти робочих днів з дня надходження заявки
проводиться формальна експертиза та перевірка наданих документів.
2.4. У разі виникнення необхідності перевірки відповідності
поданих документів реальним фактам та сертифікаційним вимогам
робочий орган звертається до Атестаційної комісії з пропозиціями
про здійснення перевірки насіннєвого підприємства.
2.5. Атестаційна комісія, отримавши звернення робочого
органу, доручає йому спільно з Українською державною насіннєвою
інспекцією протести перевірку насіннєвого підприємства.
2.6. Заявка залишається без розгляду, якщо: - заява підписана особою, яка не має на це повноважень; - подані не всі документи або не відповідають сертифікаційним
вимогам.
2.7. У разі залишення заявки без розгляду Атестаційна комісія
протягом 12-ти робочих днів повідомляє насіннєве підприємство у
письмовій формі із зазначенням підстав такого рішення.
2.8. Після усунення причин, що були підставою для винесення
рішення про залишення заяви без розгляду, насіннєве підприємство
може повторно подати заявку, яка розглядається в установленому
порядку.
2.9. Після проведення формальної експертизи, перевірки заявки
та поданих документів і узагальнення їх результатів робочий орган
протягом 15-ти робочих днів подає їх до Атестаційної комісії разом
зі своїми пропозиціями.
2.10. Атестаційна комісія проводить засідання відповідно до
Положення про Атестаційну комісію з проведення сертифікації
насіннєвих підприємств та згідно із затвердженим планом роботи,
але не рідше одного разу на місяць.
2.11. Атестаційна комісія на підставі поданих документів т ці
результатів їх перевірки приймає рішення щодо надання
(сертифікації) або відмови (не сертифікації) насіннєвих
підприємств з виробництва насіння технічних і продовольчих культур
що мають особливу схему вирощування гібридного насіння.
2.12. Рішення Атестаційної комісії підписується головуючим та
членами комісії, які брали участь у засіданні.
2.13. Рішення Атестаційної комісії затверджується наказом
Міністерства аграрної політики України, на підставі якого
проводиться видача сертифіката на виробництво насіння технічних і
продовольчих культур, що мають особливу схему вирощування
гібридного насіння.
2.14. Атестаційною комісією протягом 10-ти робочих днів, з
дня прийняття рішення насіннєвому підприємству та відповідному
головному управлінню сільського господарства та продовольства
облдержадміністрації, де воно розміщене, надсилається повідомлення
про прийняте рішення в письмовій формі.
2.15. Підставою прийняття рішення про відмову (не
сертифікацію) насіннєвому підприємству у наданні права на
виробництво насіння технічних і продовольчих культур, що мають
особливу схему вирощування гібридного насіння, є: - недостовірність даних у документах, поданих насіннєвим
підприємством; - невідповідність насіннєвого підприємства згідно з поданими
документами та сертифікаційними вимогами.
2.16. У разі відмови на підставі виявлення недостовірних
даних в поданих документах насіннєве підприємство має право подати
до Атестаційної комісії нову заяву не раніше ніж через три місяці
з дати прийняті я рішення про відмову.
2.17. У разі відмови на підставі невідповідності
сертифікаційним вимогам, насіннєве підприємство може подати до
Атестаційної комісії нову заяву тільки після усунення причин, що
стали підставою для відмови.
2.18. Рішення Атестаційної комісії про відмову може бути
оскаржене насіннєвим підприємством в місячний термін, починаючи
від дати отримання ним повідомлення про прийняте рішення в
Апеляційній раді з питань сертифікації насіннєвих підприємств
(далі - Апеляційна рада).
3. Видача сертифіката на виробництво насіння
технічних і продовольчих культур, що мають особливу
схему вирощування гібридного насіння
3.1. Підставою для виготовлення та видачі сертифіката робочим
органом насіннєвим підприємствам та занесення їх до Державного
регістру насіннєвих підприємств є наказ Міністерства аграрної
політики України.
3.2. Робочий орган Атестаційної комісії видає сертифікати на
виробництво насіння технічних і продовольчих культур, що мають
особливу схему вирощування гібридного насіння, згідно з кошторисом
витрат, який затверджується Міністром аграрної політики України за
поданням голови Атестаційної комісії.
3.3. Сертифікат на виробництво насіння технічних і
продовольчих культур, що мають особливу схему вирощування
гібридного насіння (додаток 3), видається на 5 років. Після
закінчення терміну дії сертифіката проводиться пересертифікація, у
результаті якої видається новий сертифікат.
3.4. Дублікат сертифіката може бути виданий у разі втрати
оригіналу тільки за наявності запису в Державному регістрі
насіннєвих підприємств. Видачу дубліката сертифіката здійснює за дорученням
Міністерства аграрної політики України робочий орган Атестаційної
комісії за заявкою насіннєвого підприємства про втрату оригіналу
сертифіката із зазначенням обставин втрати.
3.5. При видачі дубліката сертифіката в правому верхньому
куті сертифіката ставиться відмітка "Дублікат". Строк чинності
дубліката не може перевищувати строку чинності оригіналу.
3.6. Сертифікат або його дублікат підписується відповідальною
посадовою особою Міністерства аграрної політики України і
завіряється гербовою печаткою.
3.7. Перелік насіннєвих підприємств, яким надано право на
виробництво насіння технічних і продовольчих культур, що мають
особливу схем вирощування гібридного насіння, або відмовлено в
такому праві, публікується в офіційних виданнях та оприлюднюється
в мережі INTERNET.
Заступник начальника Департаменту
ринків продукції рослинництва
та розвитку насінництва Ю.Л.Жарун

Додаток 1
до пункту 2.1 Порядку
проведення сертифікації
насіннєвих підприємств
з виробництва насіння
технічних і продовольчим
культур, що мають особливу
схему вирощування гібридного
насіння

Зразок

Атестаційній комісії
з проведення сертифікації
насіннєвих підприємств

ЗАЯВА

Номер заяви ____________ Дата подання ___________________
(число, місяць, рік)
Мета: одержання права на виробництво насіння технічних та
продовольчих культур, що мають особливу схему вирощування
гібридного насіння
Культура: _________________;
Сорт: _________________;
--- Категорія матеріалу: | | оригінальний; --- --- | | елітний; --- --- | | репродукційний. ---
Відомості про заявника
------------------------------------------------------------------ |Повна назва | | |------------------------------------------+---------------------| |Скорочена назва | | |------------------------------------------+---------------------| |Юридична адреса | | |------------------------------------------+---------------------| |Телефон | | |------------------------------------------+---------------------| |Факс | | |------------------------------------------+---------------------| |E-mail | | |------------------------------------------+---------------------| |Форма власності |--- | | || |державна | | |--- | | |--- | | || | приватна | | |--- | | |--- | | || | колективна | | |--- | |------------------------------------------+---------------------| |Вид діяльності | | |------------------------------------------+---------------------| |Реєстраційний номер та дата реєстрації | | |------------------------------------------+---------------------| |Ідентифікаційний номер | | |------------------------------------------+---------------------| |Банківські реквізити | | ------------------------------------------------------------------
Із заявою подаються: --- | | перелік наявних машин та обладнання; --- --- | | копія договору оренди машин та обладнання; --- --- | | технологічні карти вирощування насіння конкретного сорту; --- --- | | копія договору з акредитованою лабораторією; --- --- | | копія ліцензії на впровадження господарського виду --- діяльності "Оптова торгівля насінням"; --- | | копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта --- підприємницької діяльності; --- | | копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру --- підприємств і організацій; --- | | копію акта апробації та карантинного сертифіката; --- --- | | копію штатного розпису підприємства; --- --- | | копія ліцензійної угоди; --- --- | | копія господарського договору на використання майнових --- прав; --- | | копія довідки про реєстрацію ліцензійних угод та --- господарських договорів;
Заявник __________________
(посада, підпис)
М.П.

Додаток 2
до пункту 2.1 Порядку
проведення сертифікації
насіннєвих підприємств
з виробництва насіння
технічних і продовольчих
культур, що мають особливу
схему вирощування гібридного
насіння

СЕРТИФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
до насіннєвих підприємств з виробництва
насіння технічних і продовольчих культур,
що мають особливу схему вирощування гібридного насіння

1. Основні положення
1.1. Виконання сертифікаційних вимог до насіннєвих
підприємств (далі - сертифікаційні вимоги) є необхідною умовою
набуття права на виробництво насіння технічних і продовольчих
культур, що мають особливу схему вирощування гібридного насіння.
1.2. Насіннєві підприємства повинні відповідати технічним
умовам, які встановлено вимогами до виробництва насіння культур,
що мають особливу форму вирощування гібридного насіння (далі -
насіння) і регулюють відносини між виробниками насіння та його
споживачами.
1.3. Технічні вимоги є невід'ємною частиною комплекту
сертифікаційної документації на насіння.
2. Технічні вимоги
2.1 .Забезпеченість: - повіреними вагами; - авторозвантажувачем з висотою падіння на рухому платформу
не більше 90 см; - платформою для насіння з металу, що має амортизаційні
властивості; - цехом сортування для видалення нетипових форм з обладнаними
робочими місцями (технологічний процес очистки дозволяє довести
показник чистоти до нормативів діючих стандартів); - підйомно-транспортним обладнанням з робочими органами із
м'яких матеріалів, що не травмують насіння (для транспортерів кут
нахилу не повинен перевищувати 15 град.); - сушаркою з контролем тиску, що забезпечує температуру
теплоносія +30 град. + 35 град.С та комп'ютерним управлінням, що
забезпечує відсутність змішування насіння різних сортів під час
сушіння; - калібраторами, що забезпечують чіткий розподіл насіння по
фракціям; - складським господарством, що обладнане приладами
контрольованого клімату; - обладнанням для доробки насіння захисно-стимулюючими)
сечовинами; - фасувальними машинами, що дозволяють проводити фасування
різного об'єму насіння (упаковка герметична із спеціальним
маркуванням); - очисною технікою, потужність якої задовольняє обсяги
вирощуваного насіння.
2.2. Машини та обладнання, що використовується при
виробництві насіння технічних і продовольчих культур, що мають
особливу схему вирощування гібридного насіння, повинні пройти
сертифікацію в установленому законодавством порядку.
2.3. У разі відсутності власного вищезазначеного обладнання,
машин та споруд насіннєвому підприємству необхідно представити
копію договору оренди.
2.4. Інформація про забезпеченість обладнанням, машинами та
спорудами подається за формою, наведеною нижче.
Перелік наявних машин та обладнання
------------------------------------------------------------------ |Назва |Марка | Рік випуску | Виробнича | Виробничі та | | | | (введення в | потужність | технічні | | | | експлуатацію) | | характеристики | |------+------+----------------+----------------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
3. Технологічні вимоги
3.1. Необхідно представити технологічну карту з виробництва
насіння технічних і продовольчих культур, що мають особливу схему
вирощування гібридного насіння.
3.2. Наявність лабораторії з визначення посівних та сортових
характеристик насіння згідно з ДСТУ ISO/IES 17025-2001, що пройшла
акредитацію відповідно до Закону України від 11.02.98 N 113/98
( 113/98-ВР ) "Про метрологію та метрологічну діяльність" у
Національному агентств) з акредитації України Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції України і
зареєстрована в Державній інспекції з охорони прав на сорти рослин
та Українській державній насіннєвій інспекції, або копію угоди з
лабораторією, яка відповідає вищезазначеним вимогам.
4. Організаційно-правові вимоги
4.1. Необхідно представити: - копію ліцензії на впровадження господарського виду
діяльності "Оптова торгівля насінням"; - копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності; - копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру
підприємств і організацій; - копію акта апробації та карантинного сертифіката; - штатний розпис підприємства; - копію ліцензійної угоди на право використання майнових прав
на сорт рослин як об'єкта інтелектуальної власності, що дає
можливість отримувати "роялті" (ст. 1108 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ); - копію господарського договору на використання майнових прав
на поширення сорту насіння, яке використовується для отримання
товарної продукції (ст. 40 Закону України "Про охорону прав на
сорти рослин" ( 3116-12 ); - довідка про реєстрацію ліцензійної угоди та ліцензійного
договору у Державній інспекції з охорони прав на сорти рослин.
4.2. Копії документів, що визначені необхідними для атестації
суб'єктів господарювання на право виробництва та реалізації
насінна, подаються завіреними у встановленому законом порядку.

Додаток 3
до пункту 3.3 Порядку
проведення сертифікації
насіннєвих підприємств
з виробництва насіння
технічних і продовольчих
культур, що мають особливу
схему вирощування гібридного
насіння

Зразок

(Державний Герб України)
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СЕРТИФІКАТ
насіннєвого підприємства

__________________________________________________________________
(назва)
__________________________________________________________________
(форма власності)
__________________________________________________________________
(поштова та юридична адреса, ідентифікаційний код (номер)
N ____
Дата реєстрації:
Сертифікат дійсний до ____________
Посадова особа Мінагрополітики ___________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
02.02.2005 N 52

ПОЛОЖЕННЯ
про Апеляційну раду з питань
сертифікації насіннєвих підприємств

1. Апеляційна рада з питань сертифікації насіннєвих
підприємств (далі - Апеляційна рада) створена відповідно до ст. 34
Закону України "Про насіння і садивний матеріал" ( 411-15 ) з
метою розгляду скарг на проведення сертифікації насіннєвих
підприємств з виробництва насіння технічних і продовольчих культур
що мають особливу схему вирощування гібридного насіння, і є
постійно діючим апеляційним органом Міністерства аграрної політики
України (далі - Мінагрополітики України).
2. Апеляційна рада діє як апеляційна інстанція відносно
рішень Атестаційної комісії з сертифікації насіннєвих підприємств
(далі - Атестаційна комісія), а також переглядає скарги за
нововиявленими обставинами заявників, головних управлінь
сільського господарства і продовольства облдержадміністрацій та
державних інспекцій у цій сфері.
3. У своїй діяльності Апеляційна рада керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями
центральних органів виконавчої влади. Положенням про Атестаційну
комісію з сертифікації насіннєвих підприємств, Порядком проведення
сертифікації насіннєвих підприємств з виробництва насіння
технічних і продовольчих культур, що мають особливу схему
вирощування гібридного насіння, а також цим Положенням.
4. Кількісний і персональний склад Апеляційної ради
затверджується наказом Мінагрополітики України. Апеляційна рада
діє при заступнику Міністра аграрної політики України. Члени
Апеляційної ради не можуть бути членами Атестаційної комісії.
5. Основним завданням Апеляційної ради є розгляд скарг
суб'єктів господарської діяльності на рішення Атестаційної комісії
щодо відмови в наданні права на виробництво та реалізацію насіння
і садивного матеріалу.
6. Приймання та розгляд скарг: Апеляційна рада приймає та реєструє скарги, розгляд яких
відноситься до її компетенції. Рішення Апеляційної ради за скаргою
приймається в місячний термін з дати її отримання простою
більшістю голосів, присутніх на засіданні. Підготовка засідання Апеляційної ради забезпечується її
головою або заступником голови. Голова Апеляційної ради визначає
час і місце проведення засідання, не пізніше ніж за 7 робочих днів
до проведення засідання повідомляє про це осіб, щодо яких
розглядається скарга.
7. Скаржники або їх представники мають право безпосередні о
брати участь у розгляді Апеляційною радою скарги щодо сертифікації
насіннєвих підприємств з виробництва насіння технічних і
продовольчих культур, що мають особливу схему вирощування
гібридного насіння.
8. Засідання Апеляційної ради веде її голова, а в разі його
відсутності - заступник голови. Усі члени Апеляційної ради
незалежні і мають рівні права у прийнятті рішення.
9. Засідання Апеляційної ради є правомочним, якщо в ньому
бере участь не менш як дві третини її складу. На засіданні
ведеться протокол, який підписують головуючий та члени Апеляційної
ради, присутні на засіданні.
10. До початку розгляду на засіданні справи особа, яка почала
скаргу, має право заявити відвід члену Апеляційної ради в
письмовій формі, якщо вона вважає, що він зацікавлений у
результатах розгляду чи має сумнів в об'єктивності розгляду
скарги.
11. Питання про заявлений відвід вирішується іншими членами
Апеляційної ради без участі члена, щодо якого заявлено відвід,
відкритим голосуванням більшістю голосів. Рішення за заявою про
відвід уноситься до протоколу засідання.
12. У разі рівного розподілу голосів ухвальним є голос
головуючого на засіданні.
13. Апеляційна рада має право одержувати необхідну для
прийняття рішення інформацію від скаржників, Атестаційної комісії
з сертифікації насіннєвих підприємств (далі - Атестаційна комісія)
або її робочої о органу.
14. Апеляційна рада, протягом 7 робочих днів з моменту
винесення рішення: - видає копію рішення скаржнику або його представнику; - інформує Атестаційну комісію про результати розгляду скарги
та за необхідності передає відповідні матеріали; - подає своє рішення на затвердження до Мінагрополітики
України.
15. Апеляційна рада за результатами розгляду скарги приймає
одне з таких рішень: - залишити рішення Атестаційної комісії без змін; - скасувати рішення Атестаційної комісії і ухвалити нове
рішення. Підставами для скасування рішення Атестаційної комісії і
ухвалення нового рішення є: - неповне з'ясування Атестаційною комісією обставин, що
мають значення для розгляду скарги; - недоведеність обставин, що мають значення для розгляду
скарги, які Апеляційна рада вважає встановленими; - невідповідність висновків Атестаційної комісії реальним
фактам.
16. Апеляційна рада розглядає письмові скарги, пов'язані з
неналежним виконанням членами Атестаційної комісії їх професійних
обов'язків.
17. Рішення Апеляційної ради приймається таємним голосуванням
більшістю голосів від загальної кількості складу ради. Бюлетені
для таємного голосування зберігаються у справах Апеляційної ради.
18. Рішення викладається у письмовій формі з наведенням
мотивів його прийняття і є складовою частиною протоколу засідання.
19. Члени Апеляційної ради діють на громадських засадах у
межах визначених цим Положенням.
20. Член Апеляційної ради може викласти в письмовому вигляді
окрему думку щодо рішення Атестаційної комісії, яка додається до
рішення і зберігається разом з іншими матеріалами справи.
21. Рішення Апеляційної ради може бути оскаржене в
установленому законодавством порядку.
Заступник начальника Департаменту
ринків продукції рослинництва
та розвитку насінництва Ю.Л.Жарунвгору