Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 29.10.2010 N 400
Казначейство України; Наказ, Звіт, Форма типового документа від 02.03.201150
Документ v0050840-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2012, підстава - v1774201-11

                                                          
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
02.03.2011 N 50
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 1774 ( v1774201-11 ) від 28.12.2011 }
Про внесення змін до наказу
Державного казначейства України
від 29.10.2010 N 400

З метою приведення форм фінансової та бюджетної звітності про
виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України
і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва
та Севастополя у відповідність до бюджетної класифікації,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011
N 11 ( v0011201-11 ) (зі змінами), та Порядку складання фінансової
та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України від
05.01.2011 N 2 ( z0144-11 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 02.02.2011 за N 144/18882, Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Державного казначейства України від
29.10.2010 N 400 ( v0400506-10 ) "Щодо затвердження форм
фінансової та бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету
України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя"
(далі - Наказ), такі зміни:
1.1. У додатку 2 до Наказу ( v0400506-10 ) у графі 1
рядку 610 слово "готівкових" замінити словом "бюджетних".
1.2. У додатку 3 до Наказу ( v0400506-10 ): графу 1 рядку 860 викласти у такій редакції: "Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження
внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів"; у графі 1 рядку 870 після слова "Розміщення" доповнити словом
"бюджетних"; у графі 1 рядку 880 слово "готівкових" замінити словом
"бюджетних".
1.3. Додаток 7 до Наказу ( v0400506-10 ) викласти у новій
редакції, що додається.
2. Державному казначейству України складати звітність про
виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України
і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя з урахуванням внесених змін.
3. Керівникам самостійних структурних підрозділів
центрального апарату Державного казначейства України в межах
повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог
цього наказу.
4. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести цей наказ
до відома заступників голови, керівників самостійних структурних
підрозділів центрального апарату Державного казначейства України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників голови Державного казначейства України відповідно до
розподілу обов'язків.
Голова С.І.Харченко

Додаток 7
до наказу Державного
казначейства України
29.10.2010 N 400
( v0400506-10 )
(із змінами, внесеними
наказом Державного
казначейства України
02.03.2011 N 50)

ЗВІТ
про бюджетну заборгованість
станом на 1 _________________ 20__ року

Періодичність: місячна, річна Одиниця виміру: грн.коп.
I. Дані про наявність дебіторської та кредиторської
заборгованості розпорядників та одержувачів коштів державного
бюджету
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коди бюджетної |Показники | Дебіторська заборгованість | Кредиторська заборгованість |Зареєстровані фінансові| | класифікації | |--------------------------------------+----------------------------------------------|зобов'язання на кінець | | ( v0604201-01 ) | | на | на кінець звітного |списана | на | на кінець звітного періоду |списана | звітного періоду | | | |початок | періоду (року) | за |початок | (року) | за | (року) | |-------------------------------| |звітного|--------------------|період з|звітного|----------------------------|період з|-----------------------| | програмної | економічної | | року, |усього | з неї |початку | року, |усього | з неї: |початку |усього | з них | | класифікації | класифікації | | усього | |прострочена |звітного| усього | |--------------------|звітного| | кредиторська | | видатків та | видатків | | | | | року | | |прострочена |термін | року | |заборгованість | | кредитування | бюджету | | | | | | | | |оплати | | | | | державного |( v0604201-01 )| | | | | | | | |якої не| | | | | бюджету | | | | | | | | | |настав | | | | |( v0604201-01 )| | | | | | | | | | | | | | |---------------+---------------+----------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |---------------+---------------+----------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+---------------+----------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | ххххххх | |Доходи(*) | | | | | | | | х | | х | х | |---------------+---------------+----------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | | |Видатки - | | | | | | | | | | | | | | |усього | | | | | | | | | | | | |---------------+---------------+----------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | | |у тому | | | | | | | | | | | | | | |числі: | | | | | | | | | | | | |---------------+---------------+----------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | | хххх | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Звітні дані про бюджетну заборгованість
заповнюються окремо за загальним та спеціальним фондами державного
бюджету за всіма кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету ( v0604201-01 ) в розрізі кодів
економічної класифікації видатків ( v0604201-01 ), з виведенням
підрахункових сум по них.
_______________
(*) Заповнюється за спеціальним фондом державного бюджету
в частині власних надходжень.
Міністр фінансів України(1) _____________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства України(2) _____________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої фінансової звітності _____________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, місячний звіт підписується заступником голови Державного
казначейства України.
II. Інформація про заборгованість розпорядників
та одержувачів коштів державного бюджету за окремими програмами
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коди бюджетної |Показники | Дебіторська | Кредиторська | Зареєстровані фінансові | | класифікації | | заборгованість | заборгованість | зобов'язання на кінець | | ( v0604201-01 ) | | | | звітного періоду (року) | |-------------------------------| |-----------------+-----------------+--------------------------| | програмної | економічної | | на | на | на | на |усього(*) | з них | | класифікації | класифікації | |початок | кінець |початок | кінець | | кредиторська | | видатків та | видатків | |звітного|звітного|звітного|звітного| |заборгованість | | кредитування | бюджету та | | року |періоду | року |періоду | | | | державного | класифікації | | | (року) | | (року) | | | | бюджету | кредитування | | | | | | | | |( v0604201-01 )| бюджету | | | | | | | | | |( v0604201-01 )| | | | | | | | |---------------+---------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---------------+---------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------+---------------| | ххххххх | | | | | | | | | |---------------+---------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------+---------------| | | |Видатки - | | | | | | | | | |усього | | | | | | | |---------------+---------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------+---------------| | | |у тому | | | | | | | | | |числі: | | | | | | | |---------------+---------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------+---------------| | | хххх | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Звітні дані про бюджетну заборгованість
заповнюються окремо за загальним та спеціальним фондами державного
бюджету за всіма кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету ( v0604201-01 ) в розрізі кодів
економічної класифікації видатків ( v0604201-01 ) та класифікації
кредитування бюджету ( v0604201-01 ), з виведенням підрахункових
сум по них.
_______________
(*) При складанні річного звіту графа 8 за кодами
класифікації кредитування ( v0604201-01 ) не заповнюється.
Міністр фінансів України(1) _____________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства України(2) _____________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої фінансової звітності _____________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, місячний звіт підписується заступником голови Державного
казначейства України.вгору