Документ v0049737-12, поточна редакція — Прийняття від 07.02.2012

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.02.2012  № 49

Про затвердження Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Грофа" у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Грофа" у новій редакції, що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Грофа", затверджене заступником Міністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки 12.12.96.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І.Л.

Міністр

М.В. ЗлочевськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
07.02.2012 № 49

ПОЛОЖЕННЯ
про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Грофа"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Грофа" (далі - Заказник) створений Указом Президента України від 20.08.96 № 715/96.

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.3. Заказник, загальною площею 2533,8 гектара, знаходиться у Рожнятівському районі Івано-Франківської області на території Державного підприємства "Осмолодське лісове господарство" (далі - Землекористувач) у Довго-Полянському (кв. 21, 36 - 38), Менчільському (кв. 8, 13, 22, 23, 26), Різарнянському (кв. 12), Піскавському (кв. 39), Осмолодському (кв. 30, 31, 36) лісництвах.

1.4. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює в її межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Землекористувач земельної ділянки, у межах якої розташований Заказник, у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан території Заказника та додержання встановленого режиму території.

1.6. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали лісовпорядкування з детальною характеристикою в таксаційних описах територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма № 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.7. Адреса Землекористувача: 77611, Івано-Франківська обл., Рожнятівський район, смт Брошнів, вул. 22 січня, 83.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ

2.1. Заказник створено з метою збереження типового для Прилімнянських Горган гірського ландшафту, а також усього комплексу рослинного і тваринного світу.

2.2. Основними завданнями Заказника є:

створення умов для збереження типового для Прилімнянських Горган гірського ландшафту, непорушених кедрово-смерекових пралісів, реліктових заростей сосни гірської;

збереження видів рослин, занесених до Червоної книги України: лілія лісова, плаун річний, баранець звичайний;

створення умов для збереження лісової фауни, представленої зоокомплексами оленя, козулі, зайця, глухаря;

поширення екологічних знань;

підтримання загального екологічного балансу в регіоні.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

проведення меліоративних, пошуково-розвідувальних, підривних та інших робіт, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму і які проводяться без відповідних наукових обґрунтувань;

знищення, пошкодження та зміна видового складу рослинного покриву, в тому числі випалювання сухої рослинності, розорювання, заліснення та залуження ділянок заказника;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, їх квітів та плодів;

знищення та відлов усіх видів диких тварин, птахів, розорення їхніх гнізд, нір, інших сховищ та жител, збір яєць та пуху;

діяльність, що негативно впливає на кормову базу птахів і диких тварин;

рубки головного користування та прохідні рубки;

мисливство;

будь-яке будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, не пов'язане з охороною території Заказника;

використання земельних ділянок не за цільовим призначенням;

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування та погодження Мінприроди;

геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення ґрунтового та рослинного покриву;

знищення та пошкодження форм рельєфу та геологічних відслоєнь;

будь-які порушення природного стану водойм (спрямлення та поглиблення русел, зміна структури та конфігурації берегової лінії, виїмка ґрунту), що входять до складу Заказника, порушення режиму водоохоронних зон та прибережних смуг;

забір води в межах Заказника для потреб промислових та сільськогосподарських підприємств, комунальних потреб, обводнення та зрошення;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувача;

випас та прогін худоби, крім спеціально відведених ділянок;

знищення та пошкодження окремих дерев, чагарників, трав'яної рослинності;

сплав лісу по потоках Заказника;

сінокосіння, крім спеціально відведених ділянок;

будь-яке засмічення та забруднення території Заказника та його водних об'єктів;

знищення або пошкодження інформаційно-охоронних, межових знаків та інформаційних щитів;

організація таборів, стоянок автотранспорту та човнових стоянок, розведення вогнищ;

знаходження на території Заказника з усіма видами вогнепальної зброї (крім осіб, що відносяться до служби охорони), знаряддями лову тварин та недозволеними до використання знаряддями лову риби;

зберігання на території Заказника усіх видів отрутохімікатів;

внесення в ґрунт агрохімікатів;

передача у господарське використання окремих земельних ділянок та водних об'єктів;

неорганізований туризм, проведення туристичних походів поза межами маршруту;

інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань та погодження Мінприроди;

рибальство, за винятком любительського, у встановлений цим Положенням строк та у спеціально відведених ділянках;

несанкціонована заготівля другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань, заготівля живиці;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків та ходу природних комплексів, втрати наукової та природоохоронної цінності Заказника.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

використання її в оздоровчих, рекреаційних та освітньо-виховних цілях, здійснення обмеженої господарської діяльності, проведення науково-дослідних робіт з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника;

регулювання чисельності окремих видів диких тварин, які завдають значної шкоди природному комплексу, що охороняється;

проведення заходів з запобігання розповсюдження лісових пожеж;

проведення лісогосподарських заходів за погодженням з уповноваженими на те органами державної влади;

любительське рибальство в період після нересту.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму території у межах Заказника здійснюється Землекористувачем.

3.5. На Землекористувача у межах Заказника оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.6. Режим території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів будівництва, проектів схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.7. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.вгору