Документ v0049609-08, поточна редакція — Прийняття від 26.01.2008

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
26.01.2008 N 49

Про призначення органів з оцінки
відповідності продукції, процесів і послуг
вимогам технічних регламентів

Відповідно до законів України "Про стандарти, технічні
регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 ), "Про
підтвердження відповідності" ( 2406-14 ) та на виконання пункту 5
Порядку здійснення процедур призначення органів з оцінки
відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних
регламентів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 24.01.2007 N 59 ( 59-2007-п ), Н А К А З У Ю:
1. Призначити на виконання робіт з оцінки відповідності
продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів органи
з оцінки відповідності, наведені в додатку.
2. Управлінню технічного регулювання (Сердюков О.Я.)
забезпечити: - підготовку проектів угод між Держспоживстандартом України і
призначеними органами з оцінки відповідності; - організацію проведення періодичного інспекційного контролю
за діяльністю призначених органів з оцінки відповідності.
3. Першому заступнику Голови Кравченко І.М.: - затвердити номенклатуру продукції щодо якої органам з
оцінки відповідності надається право проводити роботи з оцінки
відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних
регламентів; - укласти угоди з органами оцінки відповідності щодо надання
їм права проведення робіт з оцінки відповідності продукції,
процесів і послуг вимогам технічних регламентів.
4. Зазначеним у додатку органам з оцінки відповідності
протягом місяця надати до Реєстру системи УкрСЕПРО номенклатуру
закріпленої за ними продукції і перелік випробувальних
лабораторій, з якими вони співпрацюють, на паперовому та
магнітному носіях.
5. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації сертифікації та якості"
(Цициліано О.Д.) включити до Реєстру системи УкрСЕПРО призначені
органи з оцінки відповідності, а також випробувальні лабораторії,
з якими вони співпрацюють.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Кравченко І.М.
Голова О.Шнипко

Додаток
до наказу
Держспоживстандарту України
26.01.2008 N 49

ПЕРЕЛІК
органів з оцінки відповідності продукції,
процесів і послуг призначених на виконання
робіт з оцінки відповідності вимогам
технічних регламентів терміном на 3 роки

-------------------------------------------------------------------------- | N |Назва організації (органу з| Номер | Назва Технічного | |з/п| оцінки відповідності), | призначеного | регламенту, на | | | підпорядкованість, адреса |органу з оцінки| відповідність вимогам | | | | відповідності |якого призначений орган | | | | | з оцінки відповідності | |---+---------------------------+---------------+------------------------| | 1.|Укрметртестстандарт | UA.TR. 001 |- Технічний | | |03680, м. Київ, | |регламент безпеки | | |вул. Метрологічна, 4. | |низьконапружного | | |Держспоживстандарт | |обладнання ( z0448-04 );| | |Код ЄДРПОУ 02568182 | |- Технічний | | | | |регламент | | | | |електромагнітної | | | | |сумісності ( z0578-04 );| | | | |- Технічний | | | | |регламент безпеки | | | | |машин і | | | | |механізмів ( z1339-04 );| | | | |- Технічний | | | | |регламент максимально | | | | |дозволеного споживання | | | | |електроенергії | | | | |холодильними | | | | |приладами ( z0449-04 ); | | | | |- Технічний регламент | | | | |безпеки | | | | |іграшок ( z0491-04 ); | | | | |- Технічний регламент | | | | |засобів | | | | |індивідуального | | | | |захисту ( z1307-04 ). | |---+---------------------------+---------------+------------------------| | 2.|ДП | UA.TR. 002 |- Технічний | | |"Харківстандартметрологія" | |регламент приладів, | | |Держспоживстандарт | |що працюють на | | |61002, м. Харків, | |газоподібному | | |вул. Мироносицька, 36. | |паливі ( z0614-04 ); | | |Код ЄДРПОУ 04725906 | |- Технічний | | | | |регламент безпеки | | | | |іграшок ( z0491-04 ); | | | | |- Технічний | | | | |регламент | | | | |електромагнітної | | | | |сумісності ( z0578-04 ) | | | | |(відносно | | | | |низьконапружного | | | | |обладнання); | | | | |- Технічний | | | | |регламент безпеки | | | | |низьконапружного | | | | |обладнання ( z0448-04 );| | | | |- Технічний | | | | |регламент безпеки | | | | |машин і | | | | |механізмів ( z1339-04 );| | | | |- Технічний | | | | |регламент паковання | | | | |(пакувальних матеріалів)| | | | |та відходів | | | | |паковання ( z0095-05 ); | |---+---------------------------+---------------+------------------------| | 3.|ДП | UA.TR. 003 |- Технічний регламент | | |"Черкасистандартметрологія"| |безпеки | | |Мінпромполітики України | |іграшок ( z0491-04 ); | | |18002, м. Черкаси, | |- Технічний регламент | | |вул. Гоголя, 278 | |електромагнітної | | |Код ЄДРПОУ 02568360 | |сумісності ( z0578-04 );| | | | |- Технічний регламент | | | | |безпеки низьконапружного| | | | |обладнання ( z0448-04 );| | | | |- Технічний регламент | | | | |максимально дозволеного | | | | |споживання | | | | |електроенергії | | | | |холодильними | | | | |приладами ( z0449-04 ); | | | | |- Технічний | | | | |регламент засобів | | | | |індивідуального | | | | |захисту ( z1307-04 ); | | | | |- Технічний | | | | |регламент безпеки | | | | |машин і | | | | |механізмів ( z1339-04 );| |---+---------------------------+---------------+------------------------| | 4.|ДП Випробувальний центр | UA.TR. 004 |- Технічний | | |"Омега" (ОС "УкрСЕРТРАДІО")| |регламент | | |Мінпромполітики України | |електромагнітної | | |99053, м. Севастополь, | |сумісності ( z0578-04 );| | |вул. Вакуленчука, 29 | |- Технічний | | |Код ЄДРПОУ 14307802 | |регламент безпеки | | | | |низьконапружного | | | | |обладнання ( z0448-04 );| | | | |- Технічний регламент | | | | |морського обладнання | | | | |( 1103-2007-п ); | |---+---------------------------+---------------+------------------------| | 5.|ДП "УЦПВ "Промбезпека" | UA.TR. 005 |- Технічний | | |МНС України | |регламент безпеки | | |Мінпромполітики України | |обладнання, що | | |Юридична адреса: 03142, | |працює під | | |м. Київ, вул. Семашка, 15А | |тиском ( z0704-04 ); | | |Фактична адреса: 04073, | |- Технічний | | |м. Київ, вул. Ливарська, 1а| |регламент простих | | |Адреса для листування: | |високого | | |04073, м. Київ, а/с 104 | |тиску ( z0454-04 ); | | |Код ЄДРПОУ 33305687 | |- Технічний | | | | |регламент відповідності | | | | |ліфтів ( z0545-04 ); | | | | |- Технічний | | | | |регламент засобів | | | | |індивідуального | | | | |захисту ( z1307-04 ); | | | | |- Технічний | | | | |регламент приладів, | | | | |що працюють на | | | | |газоподібному | | | | |паливі ( z0614-04 ); | | | | |- Технічний регламент | | | | |вимог до ККД нових | | | | |водогрійних котлів, що | | | | |працюють на рідкому чи | | | | |газоподібному | | | | |паливі ( z0613-04 ); | | | | |- Технічний регламент | | | | |безпеки машин і | | | | |механізмів ( z1339-04 );| | | | |- Технічний регламент | | | | |електромагнітної | | | | |сумісності ( z0578-04 );| | | | |- Технічний | | | | |регламент безпеки | | | | |низьконапружного | | | | |обладнання ( z0448-04 );| |---+---------------------------+---------------+------------------------| | 6.|ТОВ "ТЕСКО" | UA.TR. 006 |- Технічний | | |Держпромгірнагляд України | |регламент безпеки | | |Мінпромполітики України | |обладнання, що працює | | |Юридична адреса: 03151, | |під тиском ( z0704-04 );| | |м. Київ, | |- Технічний | | |вул. Молодогвардійська, 11б| |регламент безпеки | | |Фактична адреса: 04073, | |простих посудин високого| | |м. Київ, | |тиску ( z0454-04 ); | | |пров. Куренівський, 4/9 | |- Технічний регламент | | |Адреса для листування: | |відповідності | | |03062, м. Київ-62, а/с 53 | |ліфтів ( z0545-04 ); | | |Код ЄДРПОУ 31564770 | |- Технічний | | | | |регламент засобів | | | | |індивідуального | | | | |захисту ( z1307-04 ); | | | | |- Технічний | | | | |регламент приладів, що | | | | |працюють на | | | | |газоподібному | | | | |паливі ( z0614-04 ); | | | | |- Технічний регламент | | | | |вимог до ККД нових | | | | |водогрійних котлів, що | | | | |працюють на рідкому | | | | |чи газоподібному | | | | |паливі ( z0613-04 ); | | | | |- Технічний регламент | | | | |безпеки машин і | | | | |механізмів ( z1339-04 );| | | | |- Технічний регламент | | | | |електромагнітної | | | | |сумісності ( z0578-04 );| | | | |- Технічний | | | | |регламент безпеки | | | | |низьконапружного | | | | |обладнання ( z0448-04 );| |---+---------------------------+---------------+------------------------| | 7.|"Центр діагностики і | UA.TR. 007 |- Технічний регламент | | |сертифікації "ТИСК" | |відповідності | | |Держгірпромнагляд | |ліфтів ( z0545-04 ); | | |61057, м. Харків | |- Технічний регламент | | |вул. Пушкінська, 32, | |вимог до ККД нових | | |корп. 3 | |водогрійних котлів, | | |Код ЄДРПОУ(ОКПО) 23463228 | |що працюють на рідкому | | | | |чи газоподібному | | | | |паливі ( z0613-04 ); | | | | |- Технічний | | | | |регламент приладів, що | | | | |працюють на | | | | |газоподібному | | | | |паливі ( z0614-04 ); | | | | |- Технічний регламент | | | | |безпеки обладнання, що | | | | |працює під | | | | |тиском ( z0704-04 ); | | | | |- Технічний регламент | | | | |простих посудин | | | | |високого | | | | |тиску ( z0454-04 ); | | | | |- Технічний регламент | | | | |безпеки машин і | | | | |механізмів ( z1339-04 );| |---+---------------------------+---------------+------------------------| | 8.|НВКП "Стандарт-Сервіс" | UA.TR. 008 |- Технічний регламент | | |Мінпромполітики України | |електромагнітної | | |Юридична адреса: 76006, | |сумісності ( z0578-04 );| | |м. Івано-Франківськ, | |- Технічний | | |вул. Вовчинецька, 225 | |регламент безпеки | | |Фактична адреса: 76006, | |низьконапружного | | |м. Івано-Франківськ, 210 | |обладнання ( z0448-04 );| | |Поштова адреса: 76006, | |- Технічний регламент | | |м. Івано-Франківськ, | |безпеки машин і | | |вул. Симоненка, 1, а/с 181 | |механізмів ( z1339-04 );| | |код ЄДРПОУ 22180184 | |- Технічний регламент | | | | |максимально дозволеного | | | | |споживання | | | | |електроенергії | | | | |холодильними | | | | |приладами ( z0449-04 ). | |---+---------------------------+---------------+------------------------| | 9.|ДП "Державний центр | UA.TR. 009 |- Технічний регламент | | |регулювання якості поставок| |щодо контейнерів для | | |та послуг" | |зберігання та | | |(Держцентрякості), | |захоронення | | |ОС СЕРТАТОМ | |радіоактивних | | |Державний комітет ядерного | |відходів ( 939-2007-п ).| | |регулювання України | | | | |Юридична адреса: 03113, | | | | |м. Київ-113, | | | | |пр-т Перемоги, 53 | | | | |Фактична адреса: 03179, | | | | |м. Київ-179, | | | | |вул. Львівська, 57а | | | | |код ЄДРПОУ 14282456 | | | |---+---------------------------+---------------+------------------------| |10.|ДП "Державний | UA.TR. 010 |- Технічний регламент | | |сертифікаційний центр | |щодо безпеки | | |синтетичних миючих засобів | |іграшок ( z0491-04 ); | | |та виробів електронної | |- Технічний регламент | | |техніки "ЕЛХІМ" | |електромагнітної | | |Мінпромполітики України | |сумісності ( z0578-04 );| | |04136, м. Київ, | |- Технічний регламент | | |вул. Північно-Сирецька, 3. | |безпеки низькопотужного | | |Код ЄДРПОУ 00244127 | |обладнання ( z0448-04 );| | | | |- Технічний регламент з | | | | |енергетичного маркування| | | | |електрообладнання | | | | |побутового призначення | | | | |( z0045-04 ); | | | | |- Технічний | | | | |регламент максимально | | | | |дозволеного споживання | | | | |електроенергії | | | | |холодильними | | | | |приладами ( z0449-04 ). | |---+---------------------------+---------------+------------------------| |11.|Державне підприємство | UA.TR. 011 |- Технічний регламент | | |"Український науково- | |щодо безпеки | | |дослідний і навчальний | |іграшок ( z0491-04 ); | | |центр проблем | |- Технічний регламент | | |стандартизації, | |електромагнітної | | |сертифікації та якості" | |сумісності ( z0578-04 );| | |Держспоживстандарт України | |- Технічний | | |Національна академія наук | |регламент безпеки | | |України | |низьконапружного | | |03115, м. Київ, | |обладнання ( z0448-04 );| | |вул. Святошинська, 2 | |- Технічний | | |Код ЄДРПОУ 32595752 | |регламент засобів | | | | |індивідуального | | | | |захисту ( z1307-04 ). | |---+---------------------------+---------------+------------------------| |12.|ДГП Сертифікаційний | UA.TR. 012 |- Технічний регламент | | |випробувальний центр | |вимог до ККД нових | | |опалювального обладнання | |водогрійних котлів, | | |Мінпромполітики України | |що працюють на рідкому | | |03110, м. Київ, | |рідкому чи газоподібному| | |вул. Механізаторів, 9. | |паливі ( z0613-04 ); | | |Код ЄДРПОУ 14315701 | |- Технічний регламент | | | | |приладів, що працюють | | | | |газоподібному | | | | |паливі ( z0614-04 ). | --------------------------------------------------------------------------вгору