Документ v0048225-09, поточна редакція — Прийняття від 15.01.2009

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Голови Державної
податкової адміністрації
України
15.01.2009
С.В.Чекашкін

ДОВІДНИК N 48
пільг, наданих чинним законодавством по сплаті
податків, зборів, інших обов'язкових платежів
станом на 01.01.2009

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Зміст пільги | Документ | N | Дата |Початок дії | Кінець дії | Ознака | Коментар | | пільги | | | документа | прийняття | пільги | пільги | цільового | | | | | | | документа | | |призначення | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020000 |ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА | | | | | | | | | |ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020025 |Сума прибутку, що не |Закон України "Про | 334/94-ВР | 28.12.94 | 28.12.94 | | - | | | |підлягає оподаткуванню |оподаткування | | | | | | | | |згідно із міжнародними |прибутку підприємств"| | | | | | | | |договорами України. |( 334/94-ВР ) | | | | | | | | | |ст. 18 | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 77/97-ВР | 18.02.97 | 18.02.97 | | | | | | |систему | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | |( 1251-12, | | | | | | | | | | 77/97-ВР ) | | | | | | | | | |ст. 19 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020032 |Не включаються до валового |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | - | | | |доходу кошти або майно, що |внесення змін до | | | | | | | | |надходять у вигляді |Закону України "Про | | | | | | | | |міжнародної технічної |оподаткування | | | | | | | | |допомоги, яка надається |прибутку підприємств"| | | | | | | | |іншими державами відповідно |( 283/97-ВР ) | | | | | | | | |до міжнародних угод, що |підпункт 4.2.13 | | | | | | | | |набрали чинність у |пункту 4.2 статті 4 | | | | | | | | |встановленому законодавством| | | | | | | | | |порядку. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020033 |До складу валових витрат |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 |01.01.2005 | | - | | | |включаються суми коштів або |оподаткування | | | | | | | | |вартість товарів (робіт, |прибутку | | | | | | | | |послуг), добровільно |підприємств" | | | | | | | | |перераховані (передані) |( 283/97-ВР ) | | | | | | | | |протягом звітного року до | | | | | | | | | |Державного бюджету України | | | | | | | | | |або бюджетів місцевого | | | | | | | | | |самоврядування, до | | | | | | | | | |неприбуткових організацій, | | | | | | | | | |визначених у пункті 7.11 | | | | | | | | | |статті 7 цього Закону, суми | | | | | | | | | |коштів, що перераховані | | | | | | | | | |юридичним особам, у тому |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |числі неприбутковим |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | |організаціям - засновникам |внесення змін до | | | | | | | | |постійно діючого |Закону України "Про | | | | | | | | |третейського суду у розмірі,|Державний бюджет | | | | | | | | |що перевищує два відсотки, |України на 2005 рік" | | | | | | | | |але не більше п'яти |та деяких інших | | | | | | | | |відсотків оподатковуваного |законодавчих актів | | | | | | | | |прибутку попереднього |України" | | | | | | | | |звітного року, за винятком |( 2505-15 ) підпункт | | | | | | | | |внесків, передбачених |5.2.2 пункту 5.2 | | | | | | | | |підпунктом 5.6.2 пункту 5.6 |статті 5 | | | | | | | | |цієї статті, та внесків, | | | | | | | | | |передбачених підпунктом | | | | | | | | | |5.2.17 цього пункту. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020034 |Враховується у складі |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | - | | | |валових витрат сума коштів, |внесення змін до | | | | | | | | |перерахованих |Закону України "Про | | | | | | | | |підприємствами |оподаткування | | | | | | | | |всеукраїнських об'єднань |прибутку підприємств"| | | | | | | | |осіб, які постраждали |( 283/97-ВР ) | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської |підпункт 5.2.3 пункту| | | | | | | | |катастрофи, на яких працює |5.2 | | | | | | | | |за основним місцем роботи не|статті 5 | | | | | | | | |менше 75 відсотків таких | | | | | | | | | |осіб, цим об'єднанням для | | | | | | | | | |проведення їх благодійної | | | | | | | | | |діяльності, але не більше 10| | | | | | | | | |відсотків оподатковуваного | | | | | | | | | |прибутку. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020035 |Враховуються у складі |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | - | | | |валових витрат платника |внесення змін до | | | | | | | | |податку, основною діяльністю|Закону України "Про | | | | | | | | |яких є виробництво |оподаткування | | | | | | | | |сільськогосподарської |прибутку підприємств"| | | | | | | | |продукції, плата за землю, |( 283/97-ВР ) | | | | | | | | |що не використовується в |підпункт 5.2.5 | | | | | | | | |сільськогосподарському |пункту 5.2 | | | | | | | | |виробничому обороті. |статті 5 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020044 |Якщо об'єкт оподаткування |Закон України "Про | 334/94-ВР | 28.12.94 | 12.06.97 | | - | | | |платника податку з числа |оподаткування | | | | | | | | |резидентів за результатами |прибутку підприємств"| | | | | | | | |податкового року має |( 334/94-ВР ) | | | | | | | | |від'ємне значення об'єкта |п. 6.1 ст. 6; | | | | | | | | |оподаткування (з урахуванням|п. 22.13 ст. 22 | | | | | | | | |суми амортизаційних | | | | | | | | | |відрахувань), сума такого | | | | | | | | | |від'ємного значення підлягає| | | | | | | | | |включенню до складу валових | | | | | | | | | |витрат першого календарного | | | | | | | | | |кварталу наступного | | | | | | | | | |податкового року. Розрахунок|---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |об'єкта оподаткування за |Закон України "Про | 349-IV |24.12.2002 |01.01.2003 | | | | | |наслідками півріччя, трьох |внесення змін до | | | | | | | | |кварталів та року |Закону України "Про | | | | | | | | |здійснюється з урахуванням |оподаткування | | | | | | | | |від'ємного значення об'єкта |прибутку | | | | | | | | |оподаткування попереднього |підприємств" | | | | | | | | |року у складі валових витрат|( 349-15 ) | | | | | | | | |таких податкових періодів | | | | | | | | | |наростаючим підсумком до | | | | | | | | | |повного погашення такого | | | | | | | | | |від'ємного значення. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020045 |Якщо протягом звітного |Закон України "Про | 349-IV |24.12.2002 |01.01.2003 | | - | | | |періоду витрати на придбання|внесення змін до | | | | | | | | |кожного з окремих видів |Закону України "Про | | | | | | | | |цінних паперів, а також |оподаткування | | | | | | | | |деривативів, понесені |прибутку підприємств"| | | | | | | | |(нараховані) платником |( 349-15 ) підпункт | | | | | | | | |податку, перевищують доходи,|7.6.1 пункту 7.6 | | | | | | | | |отримані (нараховані) від |статті 7 | | | | | | | | |продажу (відчуження) цінних | | | | | | | | | |паперів або деривативів | | | | | | | | | |такого ж виду протягом | | | | | | | | | |такого звітного періоду, | | | | | | | | | |від'ємний фінансовий | | | | | | | | | |результат переноситься на | | | | | | | | | |зменшення фінансових | | | | | | | | | |результатів від операцій з | | | | | | | | | |цінними паперами або | | | | | | | | | |деривативами такого ж виду | | | | | | | | | |майбутніх звітних періодів у| | | | | | | | | |порядку, визначеному статтею| | | | | | | | | |6 цього Закону | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ). | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020046 |Балансові збитки від |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | - | | | |спільної діяльності понесені|внесення змін до | | | | | | | | |в попередніх періодах |Закону України "Про | | | | | | | | |зменшують доходи, отримані |оподаткування | | | | | | | | |від спільної діяльності. |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |( 283/97-ВР ) | | | | | | | | | |підпункт 7.7.5 | | | | | | | | | |пункту 7.7 | | | | | | | | | |статті 7 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020047 |Авансовий внесок, |ЗУ "Про внесення змін| 349-IV |24.12.2002 |01.01.2003 | | - | | | |передбачений підпунктом |до Закону України | | | | | | | | |7.8.2 цього пункту, не |"Про оподаткування | | | | | | | | |справляється у разі виплати |прибутку підприємств"| | | | | | | | |дивідендів у вигляді акцій |( 349-15 ), | | | | | | | | |(часток, паїв), емітованих |пп. 7.8.5 | | | | | | | | |(випущених) підприємством, |п. 7.8 ст. 7 | | | | | | | | |яке нараховує дивіденди, за | | | | | | | | | |умови, що така виплата | | | | | | | | | |ніяким чином не змінює | | | | | | | | | |пропорцій (часток) участі | | | | | | | | | |всіх акціонерів (власників) | | | | | | | | | |у статутному фонді | | | | | | | | | |підприємства-емітента, | | | | | | | | | |незалежно від того чи були | | | | | | | | | |такі акції (частки, паї) | | | | | | | | | |належним чином зареєстровані| | | | | | | | | |(відображені у зміні до | | | | | | | | | |статутних документів) чи ні,| | | | | | | | | |а також у разі виплат | | | | | | | | | |дивідендів на користь | | | | | | | | | |інститутів спільного | | | | | | | | | |інвестування. | | | | | | | | | |----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |а також у разі виплат |Закон України "Про | 398-V |30.11.2006 |01.01.2007 | | | | | |дивідендів інститутами |внесення змін до | | | | | | | | |спільного інвестування та у |деяких законодавчих | | | | | | | | |разі виплати дивідендів |актів України з | | | | | | | | |платником податку, переважна|питань оподаткування | | | | | | | | |частина доходів (більше 90 |( 398-16 ) | | | | | | | | |відсотків) якого отримана у | | | | | | | | | |вигляді дивідендів, | | | | | | | | | |сплачених юридичними | | | | | | | | | |особами - резидентами, які | | | | | | | | | |перебувають під його | | | | | | | | | |контролем відповідно до | | | | | | | | | |пункту 1.26 цього Закону" | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ). | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020056 |Звільняється від |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | - | | | |оподаткування прибуток |внесення змін до | | | | | | | | |підприємств, отриманий від |Закону України "Про | | | | | | | | |продажу на митній території |оподаткування | | | | | | | | |України спеціальних |прибутку підприємств"| | | | | | | | |продуктів дитячого |( 283/97-ВР ) | | | | | | | | |харчування власного |підпункт 7.13.1 | | | | | | | | |виробництва, спрямований на |пункту 7.13 статті 7 | | | | | | | | |збільшення обсягів | | | | | | | | | |виробництва та зменшення | | | | | | | | | |роздрібних цін таких | | | | | | | | | |продуктів. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020064 |Створення страхових резервів|Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | - | | | |банківськими установами |внесення змін до | | | | | | | | |відносно сукупного розміру |Закону України "Про | | | | | | | | |боргових вимог банків 40 |оподаткування | | | | | | | | |відсотків до 31.12.99; 30% -|прибутку підприємств"| | | | | | | | |до 31.10.2001, 20% до |( 283/97-ВР ) | | | | | | | | |31.12.2004 року, 10% - |підпункти 12.2.3 | | | | | | | | |починаючи з 01.01.2005 |пункту 12.2 статті 12| | | | | | | | |відноситься на валові |та пункт 22.13 | | | | | | | | |витрати. |статті 22 | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 |01.01.2005 | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020065 |За зниженою ставкою 15 |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | - | | | |відсотків оподатковуються |внесення змін до | | | | | | | | |валові доходи нерезидентів, |Закону України "Про | | | | | | | | |що не проводять |оподаткування | | | | | | | | |підприємницької діяльності в|прибутку підприємств"| | | | | | | | |Україні через постійне |( 283/97-ВР ) | | | | | | | | |представництво, отримані з |пункт 13.1 та 13.2 | | | | | | | | |джерел на території України.|статті 13 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020066 |Суми нарахованого податку |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | - | | | |підприємств-виробників |внесення змін до | | | | | | | | |сільськогосподарської |Закону України "Про | | | | | | | | |продукції зменшується на |оподаткування | | | | | | | | |суму податку на землю, що |прибутку підприємств"| | | | | | | | |використовується в |( 283/97-ВР ) | | | | | | | | |сільськогосподарському |пункт 14.1 статті 14 | | | | | | | | |виробничому обороті. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020071 |Не включаються до доходів з |Закон України ""Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | | | - | | | |інших джерел вартість |оподаткування | | | | | | | | |товарів (робіт, послуг), |прибутку підприємств"| | | | | | | | |безоплатно наданих |( 283/97-ВР ) абзац | | | | | | | | |неприбутковим організаціям |2 пп. 4.1.6 статті 4 | | | | | | | | |згідно з пунктом 7.11 | | | | | | | | | |статті 7 цього Закону | | | | | | | | | |( 283/97-ВР ). | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020081 |Звільняється від |Законом України "Про | 1926-III |13.07.2000 |22.08.2000 | | - | | | |оподаткування прибуток |внесення змін до | | | | | | | | |підприємств та організацій |деяких законів | | | | | | | | |громадських організацій |України щодо | | | | | | | | |інвалідів, майно яких є їх |оподаткування | | | | | | | | |власністю, отриманий від |підприємств та | | | | | | | | |продажу товарів (робіт, |організацій | | | | | | | | |послуг), крім підакцизних |громадських | | | | | | | | |товарів та прибутку, |організацій | | | | | | | | |одержаного від грального |інвалідів" | | | | | | | | |бізнесу, де протягом |( 1926-14 ) доповнено| | | | | | | | |попереднього звітного |пункт 7.12 статті 7 | | | | | | | | |(податкового) періоду |Закону України "Про | | | | | | | | |кількість інвалідів, які |оподаткування | | | | | | | | |мають там основне місце |прибутку підприємств"| | | | | | | | |роботи, становить не менше |( 283/97-ВР ) | | | | | | | | |50 відсотків загальної |підпунктом 7.12.1 | | | | | | | | |чисельності працюючих за | | | | | | | | | |умови, що фонд оплати праці | | | | | | | | | |таких інвалідів становить | | | | | | | | | |протягом звітного періоду не| | | | | | | | | |менше 25 відсотків суми | | | | | | | | | |загальних витрат на оплату | | | | | | | | | |праці, що відносяться до | | | | | | | | | |складу валових витрат | | | | | | | | | |виробництва (обігу). | | | | | | | | | |Зазначені підприємства та | | | | | | | | | |організації громадських | | | | | | | | | |організацій інвалідів мають | | | | | | | | | |право застосовувати цю | | | | | | | | | |пільгу за наявністю дозволу | | | | | | | | | |на право користування такою | | | | | | | | | |пільгою, який надається | | | | | | | | | |міжвідомчою Комісією з | | | | | | | | | |питань діяльності | | | | | | | | | |підприємств та організацій | | | | | | | | | |громадських організацій | | | | | | | | | |інвалідів відповідно до | | | | | | | | | |Закону України "Про основи | | | | | | | | | |соціальної захищеності | | | | | | | | | |інвалідів в Україні" | | | | | | | | | |( 875-12 ). | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020082 |Не підлягають оподаткуванню |Закон України "Про | 639/97-ВР | 18.11.97 | 16.12.97 | | - | | | |доходи, отримані |внесення змін до | | | | | | | | |нерезидентами, у вигляді |Закону України "Про | | | | | | | | |процентів або доходу |оподаткування | | | | | | | | |(дисконту) на державні цінні|прибутку підприємств"| | | | | | | | |папери, продані (розміщені) |( 639/97-ВР ) | | | | | | | | |нерезидентам за межами |пункту 13.4 | | | | | | | | |території України через |статті 13 | | | | | | | | |уповноважених агентів - | | | | | | | | | |нерезидентів, або процентів,| | | | | | | | | |сплачених нерезидентам за | | | | | | | | | |отримані Україною позики | | | | | | | | | |(кредитні або державні | | | | | | | | | |зовнішні запозичення), які | | | | | | | | | |відображаються у Державному | | | | | | | | | |бюджеті України чи кошторисі| | | | | | | | | |НБУ. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020083 |Звільняються від |Закон України "Про | 639/97-ВР | 18.11.97 | з дня | | - | | | |оподаткування доходи, |внесення змін до | | | набрання | | | | | |одержані від володіння |Закону України "Про | | | чинності | | | | | |державними цінними паперами |оподаткування | | | пільги | | | | | |і облігаціями місцевих |прибутку підприємств"| | | | | | | | |позик, придбаних до набрання|( 639/97-ВР ) | | | | | | | | |чинності Законом України |п. 22.16 | | | | | | | | |"Про внесення змін до Закону| | | | | | | | | |України "Про оподаткування | | | | | | | | | |прибутку підприємств" | | | | | | | | | |( 639/97-ВР ). | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020085 |Зарахування сплачених за |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.01.98 | | - | | | |митним кордоном України сум |оподаткування | | | | | | | | |податку на прибуток за умови|прибутку підприємств"| | | | | | | | |письмового підтвердження |( 334/94-ВР, | | | | | | | | |податкового органу іншої | 283/97-ВР ) | | | | | | | | |держави щодо факту сплати |пункт 19.4 | | | | | | | | |такого податку та за |статті 19 | | | | | | | | |наявності міжнародного | | | | | | | | | |договору України про | | | | | | | | | |усунення подвійного | | | | | | | | | |оподаткування доходів, | | | | | | | | | |ратифікованого Верховною | | | | | | | | | |Радою України. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020184 |Враховується у складі |Закон України "Про | 349-IV |24.12.2002 |01.01.2003 | | - | | | |валових витрат суми коштів |внесення змін до | | | | | | | | |або вартість майна, |Закону України "Про | | | | | | | | |добровільно перераховані |оподаткування | | | | | | | | |(передані) організаціям |прибутку підприємств"| | | | | | | | |роботодавців та їх |( 349-15 ) | | | | | | | | |об'єднанням, створеним |П. 5.2.17 статті 5 | | | | | | | | |відповідно до закону з цього| | | | | | | | | |питання, у вигляді вступних,| | | | | | | | | |членських та цільових | | | | | | | | | |внесків, але не більше 0,2 | | | | | | | | | |відсотка фонду оплати праці | | | | | | | | | |платника податку у | | | | | | | | | |розрахунку за звітний рік. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020185 |Від оподаткування податком |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 |01.01.2003 | | - | | | |на прибуток звільняється |оподаткування | | | | | | | | |інвестиційний дохід, |прибутку підприємств"| | | | | | | | |одержаний страховиками від |( 334/94-ВР, | | | | | | | | |розміщення коштів резервів | 283/97-ВР ) (із | | | | | | | | |страхування життя при |внесеними змінами ЗУ | | | | | | | | |виконанні вимог пп. 7.2.3 |від 24.12.2002 | | | | | | | | |п. 7.2 ст. 7 Закону |N 349-IV ( 349-15 ) | | | | | | | | |( 334/94-ВР ). |пп. 7.2.3 п. 7.2 | | | | | | | | | |статті 7) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020192 |Створення страхових резервів|Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | - | | | |небанківськими фінансовими |внесення змін до | | | | | | | | |установами відносно |Закону України "Про | | | | | | | | |сукупного розміру боргових |оподаткування | | | | | | | | |вимог не більше 30% до |прибутку підприємств"| | | | | | | | |31.12.2004 - починаючи з |( 283/97-ВР ) | | | | | | | | |01.01.2005 - 15% відноситься|підпункти 12.2.3 | | | | | | | | |на валові витрати. |пункту 12.2 | | | | | | | | | |статті 12 | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 |01.01.2005 | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| | |Економічні експерименти | | | | | | - | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020090 |Чорнобильська АЕС. На період|Закон України "Про | 309-XIV | 11.12.98 | 13.01.99 | | - | | | |підготовки до зняття і |загальні засади | | | | | | | | |зняття з експлуатації |подальшої | | | | | | | | |енергоблоків "Чорнобильської|експлуатації і зняття| | | | | | | | |АЕС та перетворення об'єкта |з експлуатації | | | | | | | | |Укриття" на екологічно |Чорнобильської АЕС та| | | | | | | | |безпечну систему, |перетворення | | | | | | | | |звільняється від |зруйнованого | | | | | | | | |оподаткування прибуток |четвертого | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС, якщо ці |енергоблоку цієї АЕС | | | | | | | | |кошти використовуються на |на екологічно | | | | | | | | |фінансування робіт з |безпечну систему" | | | | | | | | |підготовки до зняття і |( 309-14 ) | | | | | | | | |зняття Чорнобильської АЕС з |(пп. 7.13.2 | | | | | | | | |експлуатації та перетворення|п. 7.13 ст. 7 Закону | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на |України "Про | | | | | | | | |екологічно безпечну систему.|оподаткування | | | | | | | | | |прибутку | | | | | | | | | |підприємств") | | | | | | | | | |( 283/97-ВР ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020091 |Звільняється від |Закон України "Про | 309-XIV | 11.12.98 | 13.01.99 | | - | | | |оподаткування прибуток |загальні засади | 283/97-ВР | 22.05.97 | | | | | | |підприємств, отриманий за |подальшої | | | | | | | | |рахунок міжнародної |експлуатації і зняття| | | | | | | | |технічної допомоги, яка |з експлуатації | | | | | | | | |надається на безоплатній та |Чорнобильської АЕС та| | | | | | | | |безповоротній основі або за |перетворення | | | | | | | | |рахунок коштів, які |зруйнованого | | | | | | | | |передбачаються в державному |четвертого | | | | | | | | |бюджеті як внесок України до|енергоблоку цієї АЕС | | | | | | | | |Чорнобильського фонду |на екологічно | | | | | | | | |"Укриття" для реалізації |безпечну систему" | | | | | | | | |міжнародної програми - Плану|( 309-14 ) | | | | | | | | |здійснення заходів на |(пп. 7.13.3 п. 7.13 | | | | | | | | |об'єкті "Укриття" відповідно|ст. 7 Закону України | | | | | | | | |до положень Рамкової угоди |"Про оподаткування | | | | | | | | |між Україною та Європейським|прибутку підприємств"| | | | | | | | |банком реконструкції та |( 283/97-ВР ) із | | | | | | | | |розвитку ( 996_004 ), для |змінами і | | | | | | | | |подальшої експлуатації, |доповненнями від | | | | | | | | |підготовки до зняття і |22.05.2003 N 856-IV) | | | | | | | | |зняття енергоблоків |( 856-15 ) | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з | | | | | | | | | |експлуатації, перетворення | | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на | | | | | | | | | |екологічно безпечну систему | | | | | | | | | |та забезпечення соціального | | | | | | | | | |захисту персоналу | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020154 |Космічна діяльність. Для |Закон України "Про | 1559-III |16.03.2000 |25.04.2000 |31.12.2009 | - | | | |суб'єктів космічної |державну підтримку | | | | | | | | |діяльності установлюється |космічної діяльності"| | | | | | | | |щорічна 20 відсоткова норма |( 1559-14 ) | | | | | | | | |прискореної амортизації |підпункт 6 пункту 3 | | | | | | | | |основних фондів групи 3. |статті 5. | | | | | | | | | |(пп. 8.6.3 п. 8.6 | | | | | | | | | |ст. 8 Закону України | | | | | | | | | |"Про оподаткування | | | | | | | | | |прибутку | | | | | | | | | |підприємств") | | | | | | | | | |( 283/97-ВР ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020155 |Враховуються в складі |Закон України | 283/97-ВР | 22.05.97 | 27.10.99 | | - | | | |валових витрат суми витрат, |"внесення змін до | | | | | | | | |пов'язаних з безоплатним |Закону України "Про | | | | | | | | |наданням працівникам |оподаткування | | | | | | | | |вугільної промисловості, |прибутку підприємств"| | | | | | | | |непрацюючим пенсіонерам, |( 283/97-ВР ) | | | | | | | | |які мають стаж роботи на |підпункт 5.2.11 | | | | | | | | |підприємствах галузі не менш|пункту 5.2 статті.5. | | | | | | | | |як 10 років на підземних | | | | | | | | | |роботах або не менш як 20 | | | | | | | | | |років на поверхні, інвалідам| | | | | | | | | |з числа осіб, що під час | | | | | | | | | |роботи на цих підприємствах | | | | | | | | | |отримали каліцтво або | | | | | | | | | |професійні захворювання, а | | | | | | | | | |також сім'ям працівників | | | | | | | | | |вугільної промисловості, що | | | | | | | | | |загинули на виробництві, які| | | | | | | | | |отримують пенсію в разі | | | | | | | | | |втрати годувальника, вугілля| | | | | | | | | |на побутові потреби за | | | | | | | | | |нормами, що встановлюються у| | | | | | | | | |порядку, визначеному | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України.| | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020158 |Втрати бюджету від |Закон України " Про | 1807-III |08.06.2000 |08.07.2000 | | - | | | |особливості оподаткування |внесення змін до | | | | | | | | |прибутку, отриманого від |деяких законодавчих | | | | | | | | |виконання угоди про розподіл|актів" ( 1807-14 ) | | | | | | | | |продукції, а саме: | | | | | | | | | |якщо об'єкт оподаткування |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |інвестора за результатами |(ЗУ "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | | | | | | |звітного періоду має |оподаткування | | | | | | | | |від'ємне значення (з |прибутку підприємств"| | | | | | | | |урахуванням суми |( 283/97-ВР ) п. 7.17| | | | | | | | |амортизаційних відрахувань),|ст. 7) | | | | | | | | |дозволяється відповідне | | | | | | | | | |зменшення об'єкта | | | | | | | | | |оподаткування наступного |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |періоду, а також кожного з |Закон України "Про | 1039-XIV | 14.09.99 | | | | | | |наступних періодів, без |угоди про розподіл | | | | | | | | |обмеження строку перенесення|продукції" | | | | | | | | |на наступні періоди для |( 1039-14 ) | | | | | | | | |цілей оподаткування, до | | | | | | | | | |повного погашення від'ємного| | | | | | | | | |значення об'єкта | | | | | | | | | |оподаткування. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020159 |Втрати бюджету від |Закон України "Про | 1807-III |08.06.2000 |08.07.2000 | | - | | | |особливості оподаткування |внесення змін до | | | | | | | | |прибутку, отриманого від |деяких законодавчих | | | | | | | | |виконання угоди про розподіл|актів" ( 1807-14 ) | | | | | | | | |продукції, а саме: |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |за рахунок збільшення витрат|(ЗУ "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | | | | | | |при встановленні угодою норм|оподаткування | | | | | | | | |амортизації (включаючи |прибутку підприємств"| | | | | | | | |амортизацію витрат, |( 283/97-ВР ) | | | | | | | | |пов'язаних з видобутком |п. 7.17 ст. 7.) | | | | | | | | |корисних копалин) вищих від |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |норм, передбачених чинним |Закон України "Про | 1039-XIV | 14.09.99 | | | | | | |законом з оподаткування |угоди про розподіл | | | | | | | | |прибутку підприємств. |продукції" | | | | | | | | | |( 1039-14 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020160 |Втрати бюджету від |Закон України " Про | 1807-III |08.06.2000 |08.07.2000 | | - | | | |особливості оподаткування |внесення змін до | | | | | | | | |прибутку, отриманого від |деяких законодавчих | | | | | | | | |виконання угоди про розподіл|актів" ( 1807-14 ) | | | | | | | | |продукції, а саме: |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |не підлягає утриманню |(ЗУ "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | | | | | | |податок на репатріацію |оподаткування | | | | | | | | |доходів іноземного |прибутку підприємств"| | | | | | | | |інвестора, отриманих від |( 283/97-ВР ) | | | | | | | | |діяльності за угодою про |п. 7.17 ст. 7.) | | | | | | | | |розподіл продукції. |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 1039-XIV | 14.09.99 | | | | | | | |угоди про розподіл | | | | | | | | | |продукції" | | | | | | | | | |( 1039-14 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020162 |Враховується у складі |Закон України "Про | 1805-III |08.06.2000 |01.01.2003 | | - | | | |валових витрат суми коштів |охорону культурної | | | | | | | | |або вартість майна, |спадщини" | | | | | | | | |добровільно перераховані |( 1805-14 ) | | | | | | | | |(передані) для цільового |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |використання з метою охорони|Закон України "Про | 349-IV |24.12.2002 | | | | | | |культурної спадщини |внесення змін до | | | | | | | | |установам науки, освіти, |Закону України "Про | | | | | | | | |культури, заповідникам, |оподаткування | | | | | | | | |музеям-заповідникам, у |прибутку | | | | | | | | |розмірі, що перевищує два |підприємств" | | | | | | | | |відсотки, але не більше |( 349-15 ) | | | | | | | | |десяти відсотків |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |оподатковуваного прибутку |Закон України "Про | 1957-IV |01.07.2004 |01.07.2004 | | | | | |попереднього звітного |внесення змін до | | | | | | | | |періоду. |Закону України "Про | | | | | | | | | |оподаткування | | | | | | | | | |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |( 1957-15 ) | | | | | | | | | |пп. 5.2.13 | | | | | | | | | |п. 5.2 ст. 5. | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 2245-IV |16.12.2004 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |охорону культурної | | | | | | | | | |спадщини" | | | | | | | | | |( 2245-15 ) | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України Про | 2505-IV |25.03.2005 |01.01.2005 | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020166 |Податок на прибуток, |Закон України "Про | 1969-III |21.09.2000 |10.10.2000 | | - | | | |передбачений у пункті 10.1 |внесення змін до | | | | | | | | |цієї статті, не справляється|деяких законодавчих | | | | | | | | |із суми перевищення доходів |актів України з метою| | | | | | | | |над витратами, пов'язаними з|запровадження | | | | | | | | |випуском та проведенням |державного контролю | | | | | | | | |державних лотерей. |за здійсненням | | | | | | | | | |лотерейної | | | | | | | | | |діяльності" | | | | | | | | | |( 1969-14 ) | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |ЗУ "Про оподаткування| 283/97-ВР | 22.05.97 | | | | | | | |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |( 283/97-ВР ) | | | | | | | | | |пп. 10.2.3 п. 10.2 | | | | | | | | | |ст. 10. | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020168 |Не включаються до валового |Законом України "Про | 1926-III |13.07.00 | 22.08.00 | | - | | | |доходу кошти або майно, що |внесення змін до | | | | | | | | |надаються у вигляді |деяких законів | | | | | | | | |безповоротної допомоги |України щодо | | | | | | | | |громадським організаціям |оподаткування | | | | | | | | |інвалідів та підприємствам і|підприємств та | | | | | | | | |організаціям, що визначені |організацій | | | | | | | | |пунктом 7.12 статті 7 цього |громадських | | | | | | | | |Закону ( 996_004 ). |організацій | | | | | | | | | |інвалідів" | | | | | | | | | |( 1926-14 ) | | | | | | | | | |доповнено пункт 4.2 | | | | | | | | | |статті 4 Закону | | | | | | | | | |України "Про | | | | | | | | | |оподаткування | | | | | | | | | |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |( 283/97-ВР ) | | | | | | | | | |підпунктом 4.2.16 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020170 |До складу валових витрат |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | | | - | | | |включаються суми витрат, |оподаткування | | | | | | | | |пов'язаних з розвідкою |прибутку | | | | | | | | |(дорозвідкою) та |підприємств" | | | | | | | | |облаштуванням нафтових та |( 283/97-ВР ) | | | | | | | | |газових родовищ (за винятком| | | | | | | | | |витрат на спорудження будь- | | | | | | | | | |яких свердловин, що | | | | | | | | | |використовуються для |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |розробки нафтових та газових|Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 |01.01.2005 | | | | | |родовищ, а також інших |внесення змін до | | | | | | | | |витрат, пов'язаних з |Закону України "Про | | | | | | | | |придбанням (виготовленням) |Державний бюджет | | | | | | | | |основних фондів, які |України на 2005 рік" | | | | | | | | |підлягають амортизації на |та деяких інших | | | | | | | | |умовах статті 8 цього |законодавчих актів | | | | | | | | |Закону) |України ( 2505-15 ) | | | | | | | | |( 996_004 ). |пп. 5.2.16, п. 5.2 | | | | | | | | | |ст. 5 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020171 |Будь-які витрати на розвідку|Законом України "Про | 2712-III |20.09.01 |01.01.2002 | | - | | | |(до розвідку), облаштування |внесення змін до | | | | | | | | |та розробку будь-яких |Закону України "Про | | | | | | | | |запасів (родовищ) корисних |оподаткування | | | | | | | | |копалин (за винятком витрат,|прибутку підприємств"| | | | | | | | |передбачених у підпункті |( 2712-14 ) пункт 9.1| | | | | | | | |5.2.16 пункту 5.2 статті 5 |викладено у новій | | | | | | | | |цього Закону) |редакції | | | | | | | | |( 996_004 ), включаються до | | | | | | | | | |окремої групи витрат | | | | | | | | | |платника податку, на балансі| | | | | | | | | |якого перебувають такі | | | | | | | | | |запаси (родовища), та | | | | | | | | | |підлягають амортизації. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020178 |Не включаються до валового |Закону України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 |26.12.2001 | | - | | | |доходу кошти спільного |оподаткування | | | | | | | | |інвестування, а саме кошти, |прибутку підприємств"| | | | | | | | |залучені від інвесторів |( 283/97-ВР ) (із | | | | | | | | |інститутів спільного |змінами ЗУ від | | | | | | | | |інвестування (ІСІ), доходи |29.11.2001 N 2831 | | | | | | | | |від здійснення операцій з |( 2831-14 ) | | | | | | | | |активами ІСІ та доходи, |пп. 4.2.8 п. 4.2 | | | | | | | | |нараховані за активами ІСІ, |статті 4) | | | | | | | | |а також кошти, залучені від | | | | | | | | | |власників сертифікатів | | | | | | | | | |фондів операцій з |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |нерухомістю, доходи від |Закон України "Про | 1957-IV |01.07.2004 |01.07.2004 | | | | | |здійснення операцій з |внесення змін до | | | | | | | | |активами фондів операцій з |Закону України "Про | | | | | | | | |нерухомістю та доходи, |оподаткування | | | | | | | | |нараховані за активами |прибутку | | | | | | | | |фондів операцій з |підприємств" | | | | | | | | |нерухомістю, створених |( 1957-15 ) | | | | | | | | |відповідно до закону. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020182 |Кошти, одержані юридичними |Указ Президента | 202/94 | 04.05.94 | 16.07.94 | | - | | | |особами, включаючи |України; Угода про | | | | | | | | |українські наукові |створення | | | | | | | | |організації, у зв'язку з |Українського науково-| | | | | | | | |проектами та діяльністю |технологічного центру| | | | | | | | |Центру, не підлягають |(УТНЦ) | | | | | | | | |оподаткуванню або іншим |( 202/94 ) | | | | | | | | |зборам з боку уряду України | | | | | | | | | |чи будь-яких його органів. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020186 |Такі гранти будуть звільнені|Угода між Україною та| 368-IV |25.12.02 |11.02.2003 | | - | | | |Українською Стороною від |Європейським | | | | | | | | |сплати мита, будь-яких |співтовариством про | | | | | | | | |митних зборів, податків на |наукове та | | | | | | | | |прибуток, а також від сплати|технологічне | | | | | | | | |всіх інших аналогічних |співробітництво від | | | | | | | | |податків і зборів. |04 липня 2002 року | | | | | | | | | |( 368-15 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020188 |Тимчасово, до 1 січня |Закон України "Про | 334/94-ВР | 28.12.94 |01.01.2004 |01.01.2009 | - | | | |2009 року звільняється від |оподаткування | | | | | | | | |оподаткування прибуток |прибутку підприємств"| | | | | | | | |видавництв, видавничих |( 334/94-ВР ) | | | | | | | | |організацій, підприємств |пп. 7.13.7 п. 7.13 | | | | | | | | |поліграфії, отриманий ними |ст. 7 | | | | | | | | |від діяльності з | | | | | | | | | |виготовлення на території |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |України книжкової продукції,|Закон України "Про | 601-IV |06.03.2003 |01.01.2004 | | | | | |крім продукції еротичного |державну підтримку | | | | | | | | |характеру. |книговидавничої | | | | | | | | |Суми коштів, вивільнених у |справи в Україні" | | | | | | | | |зв'язку з наданням |( 601-15 ) | | | | | | | | |податкових пільг, |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |спрямовуються суб'єктом |Закон України "Про | 1300-IV |20.11.2003 |01.01.2004 | | | | | |господарської діяльності - |внесення змін до | | | | | | | | |платником податків на |деяких законів | | | | | | | | |переоснащення видавничо- |України щодо | | | | | | | | |поліграфічної бази, |державної підтримки | | | | | | | | |розроблення і запровадження |книговидавничої | | | | | | | | |новітніх технологій, |справи в Україні" | | | | | | | | |розширення виробництва |( 1300-15 ) | | | | | | | | |книжкової продукції в |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |порядку, визначеному |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 |01.01.2005 | | | | | |Кабінетом Міністрів України.|внесення змін до | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України ( 2505-15 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020189 |З метою реалізації положень |Угода між Кабінетом | N 1194-IV |18.09.2003 |17.09.2003 | | - | | | |цієї Угоди обладнання, |Міністрів України і | | | | | | | | |матеріали (крім підакцизних |Урядом Турецької | | | | | | | | |товарів), фінансові ресурси,|Республіки про | | | | | | | | |роботи та послуги, які |технічне і фінансове | | | | | | | | |надаватимуться Турецькою |співробітництво від | | | | | | | | |Стороною та |14 листопада | | | | | | | | |використовуватимуться |2002 року | | | | | | | | |українськими реципієнтами в |( 1194-15 ) | | | | | | | | |рамках цієї Угоди, | | | | | | | | | |звільнятимуться від будь- | | | | | | | | | |яких податків. мит, зборів | | | | | | | | | |(крім митних зборів, які | | | | | | | | | |сплачуються українськими | | | | | | | | | |реципієнтами) або інших | | | | | | | | | |податкових зобов'язань, які | | | | | | | | | |стягуються або можуть бути | | | | | | | | | |стягнені на території | | | | | | | | | |України. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020190 |Звільнення від будь-яких |Закон України "Про | 1606-IV |17.03.2004 |25.05.2004 | | - | | | |мит, внутрішніх податків та |ратифікацію Угоди (у | | | | | | | | |інших фіскальних зборів, які|формі обміну нотами) | | | | | | | | |можуть стягуватися в Україні|між Кабінетом | | | | | | | | |стосовно постачання |Міністрів України та | | | | | | | | |Обладнання і послуг |Урядом Японії про | | | | | | | | |японськими громадянами |надання японського | | | | | | | | |відповідно до Гранту. |культурного гранту на| | | | | | | | | |постачання | | | | | | | | | |освітлювального | | | | | | | | | |обладнання | | | | | | | | | |Львівському | | | | | | | | | |державному | | | | | | | | | |академічному театру | | | | | | | | | |опери та балету імені| | | | | | | | | |С.Крушельницької" | | | | | | | | | |( 1606-15 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020191 |З метою сприяння реалізації |Закон України "Про | 1335-IV |25.11.2003 |19.11.2004 | |Цільове | | | |проектів у рамках цієї Угоди|ратифікацію Угоди між| | | | |призначення | | | |все обладнання, матеріали |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | |(крім підакцизних) та |України та Урядом | | | | | | | | |послуги, що необхідні для їх|Італійської | | | | | | | | |впровадження і ввозяться на |Республіки про | | | | | | | | |митну територію України, |технічне | | | | | | | | |звільняються від податків, |співробітництво" | | | | | | | | |зборів та інших |( 1335-15 ), | | | | | | | | |обов'язкових платежів, |стаття 4 | | | | | | | | |включаючи митні збори. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| | |Пільги з оподаткування | | | | | | | | | |неприбуткових установ і | | | | | | | | | |організацій. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020193 |Від оподаткування |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 |27.08.2003 | |Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування | | | | |призначення | | | |неприбуткових установ і |прибутку підприємств"| | | | | | | | |організацій отриманих у |( 334/94-ВР, | | | | | | | | |вигляді коштів або майна, | 283/97-ВР ) | | | | | | | | |які надходять безоплатно |абзац "а","б", | | | | | | | | |або у вигляді безповоротної |"е" "ж" підпункту | | | | | | | | |фінансової допомоги чи |7.11.1 пункту 7.11 | | | | | | | | |добровільних пожертвувань. |статті 7 (із | | | | | | | | | |внесеними змінами ЗУ | | | | | | | | | |від 10.07.2003 | | | | | | | | | |N 1096-IV) | | | | | | | | | |( 1096-15 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020194 |Від оподаткування |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 |27.08.2003 | |Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування | | | | |призначення | | | |неприбуткових установ і |прибутку підприємств"| | | | | | | | |організацій отриманих у |( 334/94-ВР, | | | | | | | | |вигляді пасивних доходів. | 283/97-ВР ) | | | | | | | | | |абзац "а","б", | | | | | | | | | |"г","д","е","є","ж" | | | | | | | | | |підпункту 7.11.1 | | | | | | | | | |пункту 7.11 статті 7 | | | | | | | | | |(із внесеними | | | | | | | | | |змінами ЗУ від | | | | | | | | | |29.11.2001 | | | | | | | | | |N 2866-III | | | | | | | | | |( 2866-14 ) ЗУ від | | | | | | | | | |10.07.2003 | | | | | | | | | |N 1096-IV) | | | | | | | | | |( 1096-15 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020195 |Від оподаткування |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 |01.01.2003 | |Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування | | | | |призначення | | | |неприбуткових установ і |прибутку підприємств"| | | | | | | | |організацій отриманих у |( 334/94-ВР, | | | | | | | | |вигляді коштів або майна, | 283/97-ВР ) абзац | | | | | | | | |які надходять до таких |"а" підпункту 7.11.1 | | | | | | | | |неприбуткових організацій як|пункту 7.11 статті 7 | | | | | | | | |компенсація вартості |(із внесеними змінами| | | | | | | | |отриманих державних послуг. |ЗУ від 24.12.2002 | | | | | | | | | |N 349-IV) | | | | | | | | | |( 349-15 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020196 |Від оподаткування |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 |01.01.2003 | |Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування | | | | |призначення | | | |неприбуткових установ і |прибутку підприємств"| | | | | | | | |організацій отриманих у |( 334/94-ВР, | | | | | | | | |вигляді дотацій або | 283/97-ВР ) | | | | | | | | |субсидій, отриманих з |абзац "а","б", | | | | | | | | |державного або місцевого |"в", г","д" | | | | | | | | |бюджетів, державних цільових|підпункту 7.11.1 | | | | | | | | |фондів або у межах |пункту 7.11 статті 7 | | | | | | | | |благодійної, у тому числі |(із внесеними змінами| | | | | | | | |гуманітарної допомоги чи |ЗУ від 24.12.2002 | | | | | | | | |технічної допомоги, що |N 349-IV) | | | | | | | | |надаються таким |( 349-15 ) | | | | | | | | |неприбутковим організаціям | | | | | | | | | |відповідно до умов | | | | | | | | | |міжнародних договорів, згода| | | | | | | | | |на обов'язковість яких | | | | | | | | | |надана Верховною Радою | | | | | | | | | |України. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020197 |Від оподаткування |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 |04.01.2002 | |Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування | | | | |призначення | | | |неприбуткових установ і |прибутку підприємств"| | | | | | | | |організацій отриманих у |( 334/94-ВР, | | | | | | | | |вигляді коштів або майна, | 283/97-ВР ) | | | | | | | | |які надходять неприбутковим |абзац "б", "г" | | | | | | | | |організаціям від проведення |підпункту 7.11.1 | | | | | | | | |їх основної діяльності, з |пункту 7.11 статті 7 | | | | | | | | |урахуванням положень пп. |(із внесеними змінами| | | | | | | | |7.11.11 |ЗУ від 29.11.2001 | | | | | | | | |п. 7.11 статті 7 Закону |N 2866-III) | | | | | | | | |( 334/94-ВР). |( 2866-14 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020198 |Від оподаткування |Закон України ""Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 22.05.97 | |Цільове | | | |звільняються доходи у |оподаткування | | | | |призначення | | | |вигляді коштів, які |прибутку підприємств"| | | | | | | | |надходять до кредитних |( 334/94-ВР, | | | | | | | | |спілок та пенсійних фондів у| 283/97-ВР ) абзац | | | | | | | | |вигляді внесків на |"в" підпункту 7.11.1 | | | | | | | | |недержавне пенсійне |пункту 7.11 статті 7 | | | | | | | | |забезпечення або внесків на | | | | | | | | | |інші потреби, передбачені | | | | | | | | | |законодавством. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020199 |Від оподаткування |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 |30.07.2004 | |Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування | | | | |призначення | | | |неприбуткових установ і |прибутку підприємств"| | | | | | | | |організацій отриманих у |( 334/94-ВР, | | | | | | | | |вигляді доходів від | 283/97-ВР ) | | | | | | | | |здійснення операцій з |абзац "в" | | | | | | | | |активами (у тому числі |підпункту 7.11.1 | | | | | | | | |пасивних доходів) |пункту 7.11 статті 7 | | | | | | | | |недержавних пенсійних фондів|(із внесеними змінами| | | | | | | | |та кредитних спілок, за |ЗУ від 01.07.2004 | | | | | | | | |пенсійними вкладами |N 1957-IV) | | | | | | | | |(внесками), рахунками |( 1957-15 ) | | | | | | | | |учасників фондів | | | | | | | | | |банківського управління | | | | | | | | | |відповідно до закону з цих | | | | | | | | | |питань. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020200 |Від оподаткування |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 16.12.97 | |Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування | | | | |призначення | | | |неприбуткових установ і |прибутку підприємств"| | | | | | | | |організацій отриманих у |( 334/94-ВР, | | | | | | | | |вигляді разових або | 283/97-ВР ) | | | | | | | | |періодичних внесків |абзац "д" | | | | | | | | |засновників та членів. |підпункту 7.11.1 | | | | | | | | | |пункту 7.11 статті 7 | | | | | | | | | |(із внесеними змінами| | | | | | | | | |ЗУ від 18.11.97 | | | | | | | | | |N 639/97-ВР) | | | | | | | | | |( 639/97-ВР ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020201 |Від оподаткування |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 22.05.97 | |Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування | | | | |призначення | | | |неприбуткових установ і |прибутку підприємств"| | | | | | | | |організацій отриманих у |( 334/94-ВР, | | | | | | | | |вигляді будь-яких інших | 283/97-ВР ) | | | | | | | | |доходів від надання |абзац "е" | | | | | | | | |культових послуг. |підпункту 7.11.1 | | | | | | | | | |пункту 7.11 статті 7 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020202 |Від оподаткування |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 |04.01.2002 | |Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування | | | | |призначення | | | |неприбуткових установ і |прибутку підприємств"| | | | | | | | |організацій отриманих у |( 334/94-ВР, | | | | | | | | |вигляді внесків, коштів або | 283/97-ВР ) | | | | | | | | |майно, які надходять таким |абзац "є" | | | | | | | | |неприбутковим організаціям |підпункту 7.11.1 | | | | | | | | |для забезпечення потреб їх |пункту 7.11 статті 7 | | | | | | | | |основної діяльності. |(із внесеними змінами| | | | | | | | | |ЗУ від 29.11.2001 | | | | | | | | | |N 2866-III) | | | | | | | | | |( 2866-14 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020203 |Від оподаткування |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 |27.08.2003 | |Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування | | | | |призначення | | | |неприбуткових установ і |прибутку підприємств"| | | | | | | | |організацій отриманих у |( 334/94-ВР, | | | | | | | | |вигляді доходів | 283/97-ВР ) | | | | | | | | |неприбуткових організацій, |абзац "ж" | | | | | | | | |отриманих у вигляді |підпункту 7.11.1 | | | | | | | | |членських внесків. |пункту 7.11 статті 7 | | | | | | | | | |(із внесеними змінами| | | | | | | | | |ЗУ від 10.07.2003 | | | | | | | | | |N 1096-IV) | | | | | | | | | |( 1096-15 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020204 |Від оподаткування |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 |27.08.2009 | |Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування | | | | |призначення | | | |неприбуткових установ і |прибутку підприємств"| | | | | | | | |організацій отриманих у |( 334/94-ВР, | | | | | | | | |вигляді, відрахувань коштів | 283/97-ВР ) абзац | | | | | | | | |підприємств, установ, |"ж" підпункту 7.11.1 | | | | | | | | |організацій на культурно- |пункту 7.11 статті 7 | | | | | | | | |масову, фізкультурну й |(із внесеними змінами| | | | | | | | |оздоровчу роботу. |ЗУ від 10.07.2003 | | | | | | | | | |N 1096-IV) | | | | | | | | | |( 1096-15 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020205 |Не сплачується податок на |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 |01.01.2005 | |Цільове | | | |прибуток із доходів |оподаткування | | | | |призначення | | | |неприбуткових організацій, |прибутку підприємств"| | | | | | | | |отриманих у вигляді коштів |( 334/94-ВР, | | | | | | | | |або майна, одержаних як | 283/97-ВР ) | | | | | | | | |третейський збір чи на |Пп. 7.11.14 статті 7 | | | | | | | | |покриття інших витрат, |(із внесеними змінами| | | | | | | | |пов'язаних з вирішенням |ЗУ від 25.03.2005 | | | | | | | | |спору третейським судом |N 2505-IV) | | | | | | | | |відповідно до закону |( 2505-15 ) | | | | | | | | |Суми коштів або вартість | | | | | | | | | |майна, перерахованих | | | | | | | | | |(переданого) юридичним | | | | | | | | | |особам, у тому числі | | | | | | | | | |неприбутковим організаціям -| | | | | | | | | |засновникам постійно діючого| | | | | | | | | |третейського суду, як | | | | | | | | | |третейський збір чи на | | | | | | | | | |покриття інших витрат, | | | | | | | | | |пов'язаних з вирішенням | | | | | | | | | |спору третейським судом | | | | | | | | | |відповідно до закону, | | | | | | | | | |включаються до складу | | | | | | | | | |витрат платників податків у | | | | | | | | | |повному обсязі. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| | |Спеціальний режим | | | | | | | | | |інноваційної діяльності | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020150 |Технопарки. Суми податку на |Закон України "Про | 991-XIV | 16.07.99 |01.01.2000 | |Цільове | | | |прибуток, одержаного при |спеціальний режим | | | | |призначення | | | |реалізації проектів |інноваційної | | | | | | | | |технологічних парків, |діяльності | | | | | | | | |нараховані у порядку, |технологічних парків | | | | | | | | |встановленому Законом |( 991-14 ) | | | | | | | | |України "Про оподаткування | | | | | | | | | |прибутку підприємств", | | | | | | | | | |технологічні парки, їх |---------------------+---------------+-----------+------------+------------| | | | |учасники та спільні |Закон України "Про | 3333-IV |12.01.2006 |01.02.2006 |01.01.2015 | | | | |підприємства не |внесення змін до | | | | | | | | |перераховують до бюджету, а |Закону України "Про | | | | | | | | |зараховують на спеціальні |спеціальний режим | | | | | | | | |рахунки та використовують |інноваційної | | | | | | | | |зазначені суми виключно на |діяльності | | | | | | | | |наукову та науково-технічну |технологічних парків"| | | | | | | | |діяльність, розвиток власних|та інших законів | | | | | | | | |науково-технологічних і |України" | | | | | | | | |дослідно-експериментальних |( 3333-15 ) | | | | | | | | |баз. |абзац 4 та 5 ст. 7, | | | | | | | | | |ст. 8 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020206 |У випадку, коли ЛСА надає |Закон України "Про | 1969-IV |01.07.2004 |01.07.2004 | | - | | | |Уряду країни обладнання, |ратифікацію Угоди між| | | | | | | | |механізми та матеріали, які |України та Урядом | | | | | | | | |ввозяться в Україну, Уряд |Японії про технічне | | | | | | | | |України звільняє таке |співробітництво та | | | | | | | | |обладнання, механізми та |гранатову допомогу" | | | | | | | | |матеріали від податків, у |( 1969-15 ) ст. VII | | | | | | | | |тому числі від мит та інших | | | | | | | | | |обов'язкових платежів. | | | | | | | | | |У випадку, коли ЛСА надає | | | | | | | | | |обладнання, механізми та | | | | | | | | | |матеріали, які придбаються в| | | | | | | | | |Україні, Уряд України | | | | | | | | | |звільняє таке обладнання, | | | | | | | | | |механізми та матеріали від | | | | | | | | | |податків, у тому числі від | | | | | | | | | |податку на додану вартість | | | | | | | | | |та інших обов'язкових | | | | | | | | | |платежів. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020207 |До валових витрат |Закон України "Про | 334/94-ВР | 28.12.94 |01.03.2006 | | - | | | |включаються суми коштів або |оподаткування | | | | | | | | |вартість майна, спрямовані |прибутку підприємств"| | | | | | | | |як фінансова допомога на |( 334/94-ВР ) | | | | | | | | |виробництво та/або |пп. 5.2.18 ст. 5 | | | | | | | | |демонстрування національних |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |фільмів. |Закон України "Про | 3317-IV |12.01.2006 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |телебачення і | | | | | | | | | |радіомовлення" | | | | | | | | | |( 3317-15 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020208 |До валових витрат |Закон України "Про | 334/94-ВР | 28.12.94 |01.01.2006 | | - | | | |включаються витрати платника|оподаткування | | | | | | | | |податку, пов'язані з |прибутку підприємств"| | | | | | | | |професійною підготовкою, |( 334/94-ВР ) | | | | | | | | |навчанням, перепідготовкою |пп. 5.4.2 ст. 5 | | | | | | | | |або підвищенням кваліфікації|---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| | |осіб. |Закон України " Про | 2229-IV |14.12.2004 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | |актів України (у | | | | | | | | | |сфері вищої освіти) | | | | | | | | | |( 2229-15 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020209 |Валові витрати підприємств |Закон України "Про | 334/94-ВР | 28.12.94 |01.04.2005 | | - | | | |суднобудівної промисловості,|оподаткування | | | | | | | | |понесені ними у зв'язку з |прибутку підприємств"| | | | | | | | |виконанням контрактів на |( 334/94-ВР ) | | | | | | | | |виготовлення (побудову) |пп. 11.2.4 та | | | | | | | | |морських, річкових суден, |пп. 11.3.7 ст. 11 | | | | | | | | |включають до складу валових | | | | | | | | | |витрат у податковому | | | | | | | | | |періоді, на який припадає | | | | | | | | | |дата збільшення валових | | | | | | | | | |доходів, передбачена | | | | | | | | | |підпунктом 11.3.7 пункту | | | | | | | | | |11.3 статті 11 цього Закону | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ). | | | | | | | | | |Суми авансових платежів та |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |попередньої оплати отримані |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | |підприємствами суднобудівної|внесення змін до | | | | | | | | |промисловості від замовників|Закону України "Про | | | | | | | | |морських, річкових суден |Державний бюджет | | | | | | | | |включаються до складу |України на 2005 рік" | | | | | | | | |валових доходів таких |та деяких інших | | | | | | | | |підприємств за датою |законодавчих актів | | | | | | | | |підписання акта про передачу|України | | | | | | | | |морських, річкових суден |( 2505-15 ) | | | | | | | | |замовнику, за умови | | | | | | | | | |цільового використання | | | | | | | | | |вказаних коштів у порядку, | | | | | | | | | |визначеному Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020210 |Установи кримінально- |Закон України "Про | 334/94-ВР | 28.12.94 | | | - | | | |виконавчої системи та їх |оподаткування | | | | | | | | |підприємства, які |прибутку підприємств"| | | | | | | | |використовують працю |( 334/94-ВР ) п. 2.4 | | | | | | | | |спецконтингенту, спрямовують|ст. 2 | | | | | | | | |доходи, отримані від | | | | | | | | | |діяльності, визначеної |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |Державним департаментом |Закон України "Про | 283/97ВР | 22.05.97 | 01.12.97 | | | | | |України з питань виконання |внесення змін до | | | | | | | | |покарань, на фінансування |Закону України "Про | | | | | | | | |господарської діяльності |оподаткування | | | | | | | | |таких установ та |прибутку | | | | | | | | |підприємств, з включенням |підприємств" | | | | | | | | |сум таких доходів до |( 283/97-ВР ) | | | | | | | | |відповідних кошторисів їх |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |фінансування, затверджених |Закон України "Про | 2377-IV |20.01.2005 | | | | | | |Державним департаментом |внесення змін до | | | | | | | | |України з питань виконання |деяких законодавчих | | | | | | | | |покарань. |актів України" | | | | | | | | | |( 2377-15 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020122 |Київміськбуд. Кошти, внесені|Закон України "Про | 1694-III |20.04.2000 |14.01.2006 |01.01.2011 | - | | | |платниками податку на |проведення | | | | | | | | |рахунки учасників фондів |експерименту в | | | | | | | | |банківського управління або |житловому будівництві| | | | | | | | |за договорами пенсійних |на базі холдингової | | | | | | | | |вкладів, включаються до |компанії | | | | | | | | |складу валових витрат |"Київміськбуд" | | | | | | | | |платника податку в розмірі, |( 1694-14 ) | | | | | | | | |що не перевищує 10 |---------------------+---------------+-----------+------------+------------| | | | |відсотків його валового |Закону України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | | | | | | |доходу за звітний період. |оподаткування | | | | | | | | | |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |( 334/94-ВР, | | | | | | | | | | 283/97-ВР ) п. 22.25| | | | | | | | | |ст. 22 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020211 |Не включаються до складу |підпункт 4.2.9 пункту| 334/94-ВР | 28.12.94 | | | - | | | |валового доходу суми |4.2 статті 4 Закону | | | | | | | | |одержаного платником податку|"Про оподаткування | | | | | | | | |емісійного доходу. |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |( 334/94-ВР ) | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |зміни внесені Законом| 398-V |30.11.2006 |01.01.2007 | | | | | | |України "Про внесення| | | | | | | | | |змін до деяких | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України з питань | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | |( 398-16 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020212 |Не включаються до складу |Підпункт 4.2.15 | 334/94-ВР | 28.12.94 | | | - | | | |валового доходу: вартість |пункту 4.2 статті 4 | | | | | | | | |основних фондів, безоплатно |Закону "Про | | | | | | | | |отриманих платником податку |оподаткування | | | | | | | | |з метою здійснення їх |прибутку | | | | | | | | |експлуатації у випадках, |підприємств" | | | | | | | | |передбачених |( 334/94-ВР ) | | | | | | | | |законодавством: | | | | | | | | | |якщо такі основні фонди | | | | | | | | | |отримані за рішенням органів| | | | | | | | | |центральної виконавчої | | | | | | | | | |влади; | | | | | | | | | |у разі отримання | | | | | | | | | |спеціалізованими | | | | | | | | | |експлуатуючими | | | | | | | | | |підприємствами об'єктів | | | | | | | | | |енергопостачання, газо- і | | | | | | | | | |теплозабезпечення, | | | | | | | | | |водопостачання, | | | | | | | | | |каналізаційних мереж | | | | | | | | | |відповідно до рішень | | | | | | | | | |місцевих органів виконавчої |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |влади та виконавчих органів |зміни внесені Законом| 398-V |30.11.2006 |01.01.2007 | | | | | |рад, прийнятих у межах їх |України "Про внесення| | | | | | | | |повноважень; |змін до деяких | | | | | | | | |у разі отримання |законодавчих актів | | | | | | | | |підприємствами комунальної |України з питань | | | | | | | | |власності об'єктів |оподаткування" | | | | | | | | |соціальної інфраструктури, |( 398-16 ) | | | | | | | | |зазначених у підпункті | | | | | | | | | |5.4.9 пункту 5.4 | | | | | | | | | |статті 5 цього Закону | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ), що перебували| | | | | | | | | |на балансі інших підприємств| | | | | | | | | |та утримувалися за їх | | | | | | | | | |рахунок. | | | | | | | | | |Основні фонди, що | | | | | | | | | |отримуються у випадках, | | | | | | | | | |передбачених цим | | | | | | | | | |підпунктом, приймаються на | | | | | | | | | |баланс за ринковою | | | | | | | | | |(оціночною) вартістю і з | | | | | | | | | |метою оподаткування не | | | | | | | | | |підлягають амортизації. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020213 |До складу валових витрат |підпункт 5.2.18 | 334/94-ВР | 28.12.94 | | | | | | |включаються: суми коштів або|пункту 5.2 статті 5 | | | | | | | | |вартість майна, добровільно |Закону "Про | | | | | | | | |перераховані (передані) для |оподаткування | | | | | | | | |цільового використання з |прибутку | | | | | | | | |метою виробництва |підприємств" | | | | | | | | |національних фільмів (у тому|( 334/94-ВР ) | | | | | | | | |числі анімаційних) та |---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| | |аудіовізуальних творів на |зміни внесені Законом| 398-V |30.11.2006 |01.01.2007 | | Цільове |- | | |користь резидентів, але не |України "Про внесення| | | | |призначення | | | |більше 10 відсотків |змін до деяких | | | | | | | | |оподатковуваного прибутку |законодавчих актів | | | | | | | | |попереднього податкового |України з питань | | | | | | | | |періоду. |оподаткування" | | | | | | | | | |( 398-16 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |11020214 |Українська сторона звільняє |Закон України "Про | 948-V |18.04.2007 |03.07.2007 | |Цільове | | | |Виконавчі органи (іноземний |ратифікацію Угоди між| | | | |призначення | | | |державний орган, іноземне |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | |державне або приватне |України і Урядом | | | | | | | | |підприємство, будь-яку |Королівства Данія про| | | | | | | | |державну або приватну |технічне і фінансове | | | | | | | | |організацію) від податку на |співробітництво" | | | | | | | | |доходи або будь-яких інших |( 948-16 ) пп. b) | | | | | | | | |прямих податків чи платежів,|п. 3 | | | | | | | | |пов'язаних із заробітною |ст. 2 | | | | | | | | |платою, що виплачуються їм з| | | | | | | | | |датських фондів та джерел за| | | | | | | | | |їхні послуги в межах України| | | | | | | | | |в рамках цієї Угоди | | | | | | | | | |( 208_012 ). | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| | НОВА |Установи, консалтингові |Закон України "Про | N 320-VI |04.06.2008 |18.07.2008 | |Цільове | | |11020215 |компанії, неурядові |ратифікацію Угоди між| | | | |призначення | | | |організації чи інші юридичні|Кабінетом Міністрів | | | | | | | | |особи, які найняті або |України та Урядом | | | | | | | | |фінансуються Шведською |Королівства Швеція | | | | | | | | |стороною для виконання |про загальні умови | | | | | | | | |завдань в Україні в рамках |технічного та | | | | | | | | |технічного та фінансового |фінансового | | | | | | | | |співробітництва між |співробітництва | | | | | | | | |Шведською та Українською |( 320-17 ) | | | | | | | | |сторонами, які не є |П. 4 Стаття 7 Угоди | | | | | | | | |резидентами України | | | | | | | | | |звільняються від сплати | | | | | | | | | |податків та подібних зборів | | | | | | | | | |із прибутку компаній, | | | | | | | | | |товарообігу чи на будь-яких | | | | | | | | | |аналогічних підставах, а | | | | | | | | | |також з заробітної плати й | | | | | | | | | |винагород, що виплачені | | | | | | | | | |Шведською стороною за їхні | | | | | | | | | |послуги в рамках | | | | | | | | | |проекту/програми технічного | | | | | | | | | |і фінансового | | | | | | | | | |співробітництва. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| | НОВА |За умови дотримання положень|Закон України "Про | N 319-IV |4.06.2008 |17.07.2008 | |Цільове | | |11020216 |попереднього розділу всі |ратифікацію Договору | | | | |призначення | | | |платежі підрядникам за |між Урядом України та| | | | | | | | |контрактами надання |Європейським банком | | | | | | | | |Технічної допомоги |реконструкції та | | | | | | | | |звільняються від будь-яких |розвитку про | | | | | | | | |податків або будь-яких інших|співробітництво та | | | | | | | | |зборів чи обов'язкових |діяльність постійного| | | | | | | | |платежів, що стягуються |представництва ЄБРР в| | | | | | | | |Україною або на території |Україні" | | | | | | | | |України, такою мірою, якою |( 319-17 ) | | | | | | | | |ці платежі фінансуються за |Розділ 8.02. Стаття 8| | | | | | | | |рахунок грантових коштів. |Договору | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| | НОВА |Вартість послуг, що |Закон України "Про | N 319-IV |4.06.2008 |17.07.2008 | |Цільове | | |11020217 |надаються в рамках Технічної|ратифікацію Договору | | | | |призначення | | | |допомоги, та вартість усіх |між Урядом України та| | | | | | | | |Грантових коштів |Європейським банком | | | | | | | | |звільняються від податку на |реконструкції та | | | | | | | | |прибуток підприємств, що |розвитку про | | | | | | | | |стягується Україною або на |співробітництво та | | | | | | | | |території України, та не |діяльність постійного| | | | | | | | |становитимуть, чи |представництва ЄБРР в| | | | | | | | |вважатимуться такими, що |Україні" | | | | | | | | |становлять, оподатковувану |( 319-17 ) | | | | | | | | |вигоду або оподатковуваний |Розділ 8.03. Стаття 8| | | | | | | | |дохід організації, яка може |Договору | | | | | | | | |одержати прямі або непрямі | | | | | | | | | |вигоди від такої Технічної | | | | | | | | | |допомоги або Грантових | | | | | | | | | |коштів. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |12020000 |ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ З | | | | | | | | | |ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ | | | | | | | | | |ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ САМОХІДНИХ | | | | | | | | | |МАШИН І МЕХАНІЗМІВ | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |12020010 |Від сплати податку |Закон України "Про | 1963-XII | 11.12.91 | | | - |Нова редакція закону | | |звільняються: г) особи, які |податок з власників | | | | | |"Про податок з | | |згідно із законодавством є |транспортних засобів | | | | | |власників | | |платниками фіксованого |та інших самохідних | | | | | |транспортних засобів | | |сільськогосподарського |машин і механізмів" | | | | | |та інших самохідних | | |податку, - за трактори |( 1963-12 ) | | | | | |машин і механізмів" | | |колісні (код 8701, крім |(із змінами та | | | | | |( 1963-12 ) | | |сідельних тягачів - |доповненнями) ст. 4 | | | | | | | | |код 870102) |п. г) | | | | | | | | |та вантажні автомобілі |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |(код 8704). |Закон України "Про | 427-V |06.12.2006 |01.01.2007 | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |деяких законів | | | | | | | | | |України щодо | | | | | | | | | |реєстрації | | | | | | | | | |транспортних | | | | | | | | | |засобів" ( 427-16 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13010000 |ПІЛЬГИ ПО ЗБОРУ ЗА | | | | | | | | | |СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ | | | | | | | | | |ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ ТА | | | | | | | | | |КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ | | | | | | | | | |ДІЛЯНКАМИ ЛІСОВОГО ФОНДУ | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13015000 |Пільги, що надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | - | | | |органами влади у межах сум, |систему | | | | | | | | |що надходять до їх бюджетів |оподаткування" | | | | | | | | |по збору за спеціальне |( 1251-12 ) ст. 1 | | | | | | | | |використання лісових | | | | | | | | | |ресурсів та користування | | | | | | | | | |земельними ділянками | | | | | | | | | |лісового фонду. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13020000 |ПІЛЬГИ ПО ЗБОРУ ЗА | | | | | | | | | |СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13025000 |Пільги, що надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | - | | | |органами влади у межах сум, |систему | | | | | | | | |що надходять до їх бюджетів |оподаткування" | | | | | | | | |по збору за спеціальне |( 1251-12 ) ст. 1 | | | | | | | | |водокористування. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13030000 |ПІЛЬГИ ПО ПЛАТЕЖАХ ЗА | | | | | | | | | |КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13035000 |Пільги, що надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | - | | | |органами влади у межах сум, |систему | | | | | | | | |що надходять до їх бюджетів |оподаткування" | | | | | | | | |по платі за користування |( 1251-12 ) ст. 1 | | | | | | | | |надрами. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050000 |ПІЛЬГИ ПО ПЛАТІ ЗА ЗЕМЛЮ | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050001 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | | |звільняються заповідники |плату за землю" | | | | | | | | |(крім історико-культурних). |( 2535-12 ) (із | | | | | | | | | |змінами і | | | | | | | | | |доповненнями) п. 1 | | | | | | | | | |ст. 12 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050002 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | | |звільняються: вітчизняні |плату за землю" | | | | | | | | |дослідні господарства |( 2535-12 ) (із | | | | | | | | |науково-дослідних установ і |змінами і | | | | | | | | |навчальних закладів |доповненнями) п. 2 | | | | | | | | |сільськогосподарського |ст. 12 | | | | | | | | |профілю та професійно- | | | | | | | | | |технічних училищ. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050024 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | | |звільняються: органи |плату за землю" | | | | | | | | |державної влади та органи |( 2535-12 ) (із | | | | | | | | |місцевого самоврядування. |змінами і | | | | | | | | | |доповненнями) п. 3 | | | | | | | | | |ст. 12 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050025 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | | |звільняються: Органи |плату за землю" | | | | | | | | |прокуратури. |( 2535-12 ) | | | | | | | | | |(із змінами і | | | | | | | | | |доповненнями) п. 3 | | | | | | | | | |ст. 2 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050026 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | | |звільняються: заклади, |плату за землю" | | | | | | | | |установи та організації, |( 2535-12 ) (із | | | | | | | | |які повністю утримуються за |змінами і | | | | | | | | |рахунок бюджету (за винятком|доповненнями) п. 3 | | | | | | | | |військових формувань, |ст. 12 | | | | | | | | |утворених відповідно до |---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| | |законів України, крім |Закон України "Про | 665-IV |03.04.2003 |01.01.2004 | | | | | |Збройних Сил України та |внесення змін до | | | | | | | | |Державної прикордонної |Закону України "Про | | | | | | | | |служби України). |плату за землю" | | | | | | | | | |( 665-15 ) | | | | | | | | | |пункт 3 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050027 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | | |звільняються спеціалізовані |плату за землю" | | | | | | | | |санаторії для реабілітації |( 2535-12 ) (із | | | | | | | | |хворих, які повністю |змінами і | | | | | | | | |утримуються за рахунок |доповненнями) | | | | | | | | |коштів державного або |п. 3 ст. 12 | | | | | | | | |місцевих бюджетів. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050028 |Звільняються від сплати |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | | | - | | | |земельного податку дитячі |плату за землю" | | | | | | | | |санаторно-курортні та |( 2535-12 ) (із | | | | | | | | |оздоровчі заклади України. |змінами і | | | | | | | | | |доповненнями) | | | | | | | | | |п. 3 ст. 12 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050030 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | | |звільняються: |плату за землю" | | | | | | | | |громадські організації |( 2535-12 ) (із | | | | | | | | |інвалідів України. |змінами і | | | | | | | | | |доповненнями) | | | | | | | | | |п. 3 ст. 12 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050004 |Не справляється плата за |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | | |земельні ділянки державних, |плату за землю" | | | | | | | | |колективних і фермерських |( 2535-12 ) (із | | | | | | | | |господарств, які зайняті |змінами і | | | | | | | | |молодими садами, ягідниками |доповненнями) ч. 2 | | | | | | | | |та виноградниками до вступу |ст. 12 | | | | | | | | |їх у пору плодоношення, а | | | | | | | | | |також гібридними | | | | | | | | | |насадженнями, генофондовими | | | | | | | | | |колекціями та розсадниками | | | | | | | | | |багаторічних плодових | | | | | | | | | |насаджень. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050005 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | | |звільняються зареєстровані |плату за землю" | | | | | | | | |релігійні організації, що не|( 2535-12 ) (із | | | | | | | | |займаються підприємницькою |змінами і | | | | | | | | |діяльністю. |доповненнями) | | | | | | | | | |п. 5 ст. 12 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050031 |Не справляється плата: |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | | |сільськогосподарські угіддя |плату за землю" | | | | | | | | |зон радіоактивно забруднених|( 2535-12 ) (із | | | | | | | | |територій, визначених |змінами і | | | | | | | | |статтею 2 Закону України |доповненнями) | | | | | | | | |"Про правовий режим |ч. 2 ст. 12 | | | | | | | | |території, що зазнала | | | | | | | | | |радіоактивного забруднення | | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської | | | | | | | | | |катастрофи" ( 791а-12 ) (зон| | | | | | | | | |відчуження, безумовного | | | | | | | | | |(обов'язкового) відселення, | | | | | | | | | |гарантованого добровільного | | | | | | | | | |відселення і посиленого | | | | | | | | | |радіоекологічного контролю),| | | | | | | | | |і хімічно забруднені | | | | | | | | | |сільськогосподарські угіддя,| | | | | | | | | |на які запроваджено | | | | | | | | | |обмеження щодо ведення | | | | | | | | | |сільського господарства. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050032 |Не справляється плата за |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | | |землі, що перебувають у |плату за землю" | | | | | | | | |тимчасовій консервації або у|( 2535-12 ) (із | | | | | | | | |стадії |змінами і | | | | | | | | |сільськогосподарського |доповненнями) | | | | | | | | |освоєння. |ч. 2 ст. 12 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050007 |Не справляється плата за |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | | |землі державних |плату за землю" | | | | | | | | |сортовипробувальних станцій |( 2535-12 ) (із | | | | | | | | |і сортодільниць, які |змінами і | | | | | | | | |використовуються для |доповненнями) | | | | | | | | |випробування сортів |ч. 2 ст. 12 | | | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | | | | |культур. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050008 |Не справляється плата за |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | | |землі дорожнього |плату за землю" | | | | | | | | |господарства автомобільних |( 2535-12 ) (із | | | | | | | | |доріг загального |змінами і | | | | | | | | |користування. |доповненнями) | | | | | | | | | |ч. 2 ст. 12 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050009 |Не справляється плата за |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | | |землі кладовищ. |плату за землю" | | | | | | | | | |( 2535-12 ) (із | | | | | | | | | |змінами і | | | | | | | | | |доповненнями) | | | | | | | | | |ч. 2 ст. 12 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050010 |Верховна Рада Автономної |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | | |Республіки Крим, обласні, |плату за землю" | | | | | | | | |міські, селищні та сільські |( 2535-12 ) (із | | | | | | | | |Ради можуть встановлювати |змінами і | | | | | | | | |пільги щодо плати за землю: |доповненнями) | | | | | | | | |часткове звільнення на |ч. 3 ст. 12 | | | | | | | | |певний строк, зменшення суми| | | | | | | | | |земельного податку лише за | | | | | | | | | |рахунок коштів, що | | | | | | | | | |зараховуються до їх | | | | | | | | | |бюджетів. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050011 |Звільняються від сплати |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | | |земельного податку |плату за землю" | | | | | | | | |вітчизняні заклади культури,|( 2535-12 ) (із | | | | | | | | |які повністю утримуються за |змінами і | | | | | | | | |рахунок коштів державного |доповненнями) | | | | | | | | |або місцевих бюджетів. |п. 4 ст. 12 | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 398-V |30.11.2006 |01.01.2007 | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | |актів України з | | | | | | | | | |питань | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | |( 398-16 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13055000 |Пільги, що надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | - | | | |органами влади по земельному|систему | | | | | | | | |податку у межах сум, що |оподаткування" | | | | | | | | |надходять до їх бюджетів. |( 1251-12 ) ст. 1 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050036 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | - | | |звільняються: підприємства |плату за землю" | | | | | | | | |та організації громадських |( 2535-12 ) (із | | | | | | | | |організацій інвалідів, які |змінами і | | | | | | | | |засновані громадськими |доповненнями) | | | | | | | | |організаціями інвалідів і є |п. 3 ст. 12 | | | | | | | | |їх власністю, де кількість | | | | | | | | | |інвалідів, які мають там | | | | | | | | | |основне місце роботи, | | | | | | | | | |становить протягом | | | | | | | | | |попереднього звітного | | | | | | | | | |періоду не менше 50 | | | | | | | | | |відсотків середньо облікової| | | | | | | | | |чисельності штатних | | | | | | | | | |працівників облікового | | | | | | | | | |складу за рік, і за умови, | | | | | | | | | |що фонд оплати праці таких | | | | | | | | | |інвалідів становить протягом| | | | | | | | | |попереднього звітного | | | | | | | | | |періоду не менше 25 |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |відсотків суми загальних |Закон України "Про | 2960-IV |06.10.2005 |01.01.2006 | | | | | |витрат на оплату праці, що |внесення змін до | | | | | | | | |відносяться до складу |деяких законодавчих | | | | | | | | |валових витрат виробництва |актів України щодо | | | | | | | | |(обігу). |професійної і | | | | | | | | |Зазначені підприємства та |трудової реабілітації| | | | | | | | |організації інвалідів мають |інвалідів" | | | | | | | | |право застосовувати цю |( 2960-15 ) | | | | | | | | |пільгу за наявністю дозволу | | | | | | | | | |на право користування такою | | | | | | | | | |пільгою, який надається | | | | | | | | | |міжвідомчою Комісією з | | | | | | | | | |питань діяльності | | | | | | | | | |підприємств та організацій | | | | | | | | | |громадських організацій | | | | | | | | | |інвалідів відповідно до | | | | | | | | | |Закону України "Про основи | | | | | | | | | |соціальної захищеності | | | | | | | | | |інвалідів України" | | | | | | | | | |( 875-12 ). | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050046 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | | |звільняються новостворені |плату за землю" | | | | | | | | |фермерські господарства |( 2535-12 ) (із | | | | | | | | |протягом трьох років, а в |змінами і | | | | | | | | |трудонедостатніх населених |доповненнями) | | | | | | | | |пунктах - п'яти років з часу|п. 25 ст. 12 | | | | | | | | |передачі їм земельної |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |ділянки у власність. |Закон України | 973-IV |19.06.2003 |01.08.2003 | | | | | | |п. 3 ст. 38 "Про | | | | | | | | | |фермерське | | | | | | | | | |господарство" | | | | | | | | | |( 973-15 ) (частину | | | | | | | | | |першу ст. 12 Закону | | | | | | | | | |України "Про плату за| | | | | | | | | |землю" | | | | | | | | | |( 2535-12 ) | | | | | | | | | |доповнено пунктом 25 | | | | | | | | | |згідно із Законом | | | | | | | | | |України від | | | | | | | | | |19.06.2003 р. | | | | | | | | | |N 973-IV) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050047 |Не справляється плата за |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | | |землі дитячих санаторно- |плату за землю" | | | | | | | | |курортних, фізкультурно- |( 2535-12 ) (із | | | | | | | | |спортивних та оздоровчих |змінами і | | | | | | | | |закладів України. |доповненнями) | | | | | | | | | |ч. 2 ст. 12 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050049 |Звільняються від сплати |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | | |земельного податку на період|плату за землю" | | | | | | | | |дії Закону України "Про |( 2535-12 ) (із | | | | | | | | |фіксований |змінами і | | | | | | | | |сільськогосподарський |доповненнями) | | | | | | | | |податок" ( 320-14 ) |п. 20 ст. 12 | | | | | | | | |власники земельних ділянок, |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |земельних часток (паїв) та |Закон України "Про | 2271-III |08.02.2001 |02.03.2001 | | | | | |землекористувачі за умови |внесення змін до | | | | | | | | |передачі земельних ділянок |Закону України "Про | | | | | | | | |та земельних часток (паїв) в|плату за землю" | | | | | | | | |оренду платнику фіксованого |п. 3 (частину першу | | | | | | | | |сільськогосподарського |ст. 12 доповнено | | | | | | | | |податку. |п. 20 згідно із | | | | | | | | | |Законом України від | | | | | | | | | |08.02.2001 | | | | | | | | | |N 2271-III) | | | | | | | | | |( 2271-14 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050050 |Звільняються від сплати |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | | |земельного податку |плату за землю" | | | | | | | | |вітчизняні заклади науки, |( 2535-12 ) (із | | | | | | | | |які повністю утримуються за |змінами і | | | | | | | | |рахунок коштів державного |доповненнями) | | | | | | | | |або місцевих бюджетів. |п. 4 ст. 12 | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 398-V |30.11.2006 |01.01.2007 | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | |актів України з | | | | | | | | | |питань | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | |( 398-16 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050051 |Звільняються від сплати |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | | |земельного податку |плату за землю" | | | | | | | | |вітчизняні заклади освіти, |( 2535-12 ) (із | | | | | | | | |які повністю утримуються за |змінами і | | | | | | | | |рахунок коштів державного |доповненнями) | | | | | | | | |або місцевих бюджетів. |п. 4 ст. 12 | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України" про | 398-V |30.11.2006 |01.01.2007 | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | |актів України з | | | | | | | | | |питань | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | |( 398-16 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050052 |Звільняються від сплати |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | | |земельного податку |плату за землю" | | | | | | | | |вітчизняні заклади охорони |( 2535-12 ) (із | | | | | | | | |здоров'я, які повністю |змінами і | | | | | | | | |утримуються за рахунок |доповненнями) | | | | | | | | |коштів державного або |п. 4 ст. 12 | | | | | | | | |місцевих бюджетів. |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "про | 398-V |30.11.2006 |01.01.2007 | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | |актів України з | | | | | | | | | |питань | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | |( 398-16 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050053 |Звільняються від сплати |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | | |земельного податку |плату за землю" | | | | | | | | |вітчизняні заклади |( 2535-12 ) (із | | | | | | | | |соціального забезпечення, |змінами і | | | | | | | | |які повністю утримуються за |доповненнями) | | | | | | | | |рахунок коштів державного |п. 4 ст. 12 | | | | | | | | |або місцевих бюджетів. |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 398-V |30.11.2006 |01.01.2007 | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | |актів України з | | | | | | | | | |питань | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | |( 398-16 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050054 |Звільняються від сплати |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | | |земельного податку |плату за землю" | | | | | | | | |вітчизняні заклади фізичної |( 2535-12 ) (із | | | | | | | | |культури та спорту, які |змінами і | | | | | | | | |повністю утримуються за |доповненнями) | | | | | | | | |рахунок коштів державного |п. 4 ст. 12 | | | | | | | | |або місцевих бюджетів. |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 398-V |30.11.2006 |01.01.2007 | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | |актів України з | | | | | | | | | |питань | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | |( 398-16 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050056 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | | |звільняються: Збройні Сили |плату за землю" | | | | | | | | |України, які повністю |( 2535-12 ) (із | | | | | | | | |утримуються за рахунок |змінами і | | | | | | | | |бюджету. |доповненнями) | | | | | | | | | |п. 3 ст. 12 | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 665-IV |03.04.2003 |01.01.2004 | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |плату за землю" | | | | | | | | | |( 665-15 ) пункт 3 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050057 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | | |звільняються: |плату за землю" | | | | | | | | |Прикордонні війська України,|( 2535-12 ) (із | | | | | | | | |які повністю утримуються за |змінами і | | | | | | | | |рахунок бюджету. |доповненнями) | | | | | | | | | |п. 3 ст. 12 | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| | | |Закон України "Про | 665-IV |03.04.2003 |01.01.2004 | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |плату за землю" | | | | | | | | | |( 665-15 ) пункт 3 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050059 |Звільняються від сплати |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | | | - | | | |земельного податку |плату за землю" | | | | | | | | |санаторно-курортні та |( 2535-12 ) (із | | | | | | | | |оздоровчі заклади |змінами і | | | | | | | | |громадських організацій |доповненнями) | | | | | | | | |інвалідів, реабілітаційні |п. 3 ст. 12 | | | | | | | | |установи громадських | | | | | | | | | |організацій інвалідів, які | | | | | | | | | |утримуються за рахунок | | | | | | | | | |коштів державного або | | | | | | | | | |місцевих бюджетів | | | | | | | | | |Зазначені санаторно-курортні| | | | | | | | | |та оздоровчі заклади | | | | | | | | | |громадських організацій | | | | | | | | | |інвалідів, реабілітаційні | | | | | | | | | |установи громадських |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |організацій інвалідів мають |Закон України "Про | 2960-IV |06.10.2005 |01.01.2006 | | | | | |право застосовувати цю |внесення змін до | | | | | | | | |пільгу за наявністю дозволу |деяких законодавчих | | | | | | | | |на право користування такою |актів України щодо | | | | | | | | |пільгою, який надається |професійної і | | | | | | | | |міжвідомчою Комісією з |трудової реабілітації| | | | | | | | |питань діяльності |інвалідів" | | | | | | | | |підприємств та організацій |( 2960-15 ) п. 3 | | | | | | | | |громадських організацій | | | | | | | | | |інвалідів відповідно до | | | | | | | | | |Закону України "Про основи | | | | | | | | | |соціальної захищеності | | | | | | | | | |інвалідів України" | | | | | | | | | |( 875-12 ). | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050061 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | | |звільняються історико- |плату за землю" | | | | | | | | |культурні заповідники. |( 2535-12 ) (із | | | | | | | | | |змінами і | | | | | | | | | |доповненнями) | | | | | | | | | |п. 1 ст. 12 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050062 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | | |звільняються національні |плату за землю" | | | | | | | | |природні парки. |( 2535-12 ) (із | | | | | | | | | |змінами і | | | | | | | | | |доповненнями) | | | | | | | | | |п. 1 ст. 12 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050063 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | | |звільняються заказники (крім|плату за землю" | | | | | | | | |мисливських). |( 2535-12 ) (із | | | | | | | | | |змінами і | | | | | | | | | |доповненнями) | | | | | | | | | |п. 1 ст. 12 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050064 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | | |звільняються регіональні |плату за землю" | | | | | | | | |ландшафтні парки. |( 2535-12 ) (із | | | | | | | | | |змінами і | | | | | | | | | |доповненнями) | | | | | | | | | |п. 1 ст. 12 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050065 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | | |звільняються ботанічні сади.|плату за землю" | | | | | | | | | |( 2535-12 ) (із | | | | | | | | | |змінами і | | | | | | | | | |доповненнями) | | | | | | | | | |п. 1 ст. 12 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050066 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | | |звільняються дендрологічні |плату за землю" | | | | | | | | |парки. |( 2535-12 ) (із | | | | | | | | | |змінами і | | | | | | | | | |доповненнями) | | | | | | | | | |п. 1 ст. 12 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050067 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | | |звільняються зоологічні |плату за землю" | | | | | | | | |парки. |( 2535-12 ) (із | | | | | | | | | |змінами і | | | | | | | | | |доповненнями) | | | | | | | | | |п. 1 ст. 12 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050068 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | | |звільняються пам'ятники |плату за землю" | | | | | | | | |природи. |( 2535-12 ) (із | | | | | | | | | |змінами і | | | | | | | | | |доповненнями) | | | | | | | | | |п. 1 ст. і 12 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050069 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | | |звільняються заповідні |плату за землю" | | | | | | | | |урочища. |( 2535-12 ) (із | | | | | | | | | |змінами і | | | | | | | | | |доповненнями) | | | | | | | | | |п. 1 ст. 12 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050070 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | | |звільняються парки-пам'ятки |плату за землю" | | | | | | | | |садово-паркового мистецтва. |( 2535-12 ) (із | | | | | | | | | |змінами і | | | | | | | | | |доповненнями) | | | | | | | | | |п. 1 ст. 12 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |13050071 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | | |звільняються зареєстровані |плату за землю" | | | | | | | | |благодійні організації, що |( 2535-12 ) (із | | | | | | | | |не займаються |змінами і | | | | | | | | |підприємницькою діяльністю. |доповненнями) | | | | | | | | | |п. 5 ст. 12 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010000 |ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА ДОДАНУ | | | | | | - | | | |ВАРТІСТЬ | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010049 |Звільнення від сплати |Закон України "Про | | 07.05.92 | 07.05.92 | |Цільове | | | |податку учасників Угоди |внесення змін і | | | | |призначення | | | |( 840_295 ), згідно Закону |доповнень до Закону | | | | | | | | |України ( 3904-12 ). |Української РСР "Про | | | | | | | | | |систему | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | |( 3904-12 ), Угода | | | | | | | | | |між Урядом України і | | | | | | | | | |Урядом Сполучених | | | | | | | | | |Штатів Америки про | | | | | | | | | |гуманітарне і | | | | | | | | | |техніко-економічне | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | |( 840_295 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010050 |Звільнення від сплати |Закон України "Про | | 31.12.93 | 31.12.93 | |Цільове | | | |податку учасників Угоди |внесення змін і | | | | |призначення | | | |( 840_007 ), згідно Закону |доповнень до Закону | | | | | | | | |України |Української РСР "Про | | | | | | | | |( 3904-12 ). |систему | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | |( 3904-12 ), Угода | | | | | | | | | |між Урядом України і | | | | | | | | | |Урядом Сполучених | | | | | | | | | |Штатів Америки щодо | | | | | | | | | |надання допомоги | | | | | | | | | |Україні в ліквідації | | | | | | | | | |стратегічної ядерної | | | | | | | | | |зброї, а також | | | | | | | | | |запобігання | | | | | | | | | |розповсюдженню | | | | | | | | | |ядерної зброї | | | | | | | | | |( 840_007 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010051 |Звільнення від сплати |Закон України "Про | 32/97-ВР | 24.01.97 | 24.01.97 | |Цільове | - | | |податку учасників Угоди, |внесення змін і | | | | |призначення | | | |згідно Закону України. |доповнень до Закону | | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | | |систему | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | |( 3904-12 ), Рамкова | | | | | | | | | |Угода між Урядом | | | | | | | | | |України та Урядом ФРГ| | | | | | | | | |про консультування і | | | | | | | | | |технічне | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | |( 276_730, | | | | | | | | | | 32/97-ВР ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010052 |Звільнення від сплати |Закон України "Про | | 02.08.91 | 02.08.91 | |Цільове | - | | |податку учасників Програми, |внесення змін і | | | | |призначення | | | |згідно Закону України |доповнень до Закону | | | | | | | | |( 3904-12 ). |Української РСР "Про | | | | | | | | | |систему | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | |( 3904-12 ), Програма| | | | | | | | | |технічної допомоги | | | | | | | | | |Європейського | | | | | | | | | |Співтовариства | | | | | | | | | |(TACIS) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010053 |Звільнення від сплати |Закон України "Про | | 22.12.93 | 22.12.93 | |Цільове | - | | |податку учасників Угоди, |внесення змін і | | | | |призначення | | | |згідно Закону України |доповнень до Закону | | | | | | | | |( 3904-12 ). |Української РСР "Про | | | | | | | | | |систему | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | |( 3904-12 ), Угода | | | | | | | | | |про загальні умови і | | | | | | | | | |механізм підтримки | | | | | | | | | |розвитку виробничої | | | | | | | | | |кооперації | | | | | | | | | |підприємств і галузей| | | | | | | | | |держав-учасниць СНД | | | | | | | | | |( 997_014 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010066 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | - | | |ПДВ операції з випуску |податок на додану | | | | | | | | |(емісії), розміщення у будь-|вартість" | | | | | | | | |які форми управління та |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |продажу (погашення, викупу) |Пп. 3.2.1 п. 3.2 | | | | | | | | |за кошти цінних паперів, що | | | | | | | | | |випущені в обіг (емітовані) | | | | | | | | | |суб'єктами підприємницької | | | | | | | | | |діяльності, Національним | | | | | | | | | |банком України, | | | | | | | | | |Міністерством фінансів | | | | | | | | | |України, органами місцевого |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |самоврядування відповідно до|Закон України | 977 | 15.07.99 | | | | | | |закону, включаючи |( 977-14 ) | | | | | | | | |інвестиційні та іпотечні | | | | | | | | | |сертифікати, сертифікати | | | | | | | | | |фонду операцій з | | | | | | | | | |нерухомістю, деривативи, а | | | | | | | | | |також корпоративні права, | | | | | | | | | |виражені в інших, ніж цінні | | | | | | | | | |папери, формах; обміну | | | | | | | | | |зазначених цінних паперів та| | | | | | | | | |корпоративних прав, |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |виражених в інших, ніж |Закон України | 2831 |29.11.2000 | | | | | | |цінні папери, формах, на |( 2831-14 ) | | | | | | | | |інші цінні папери; | | | | | | | | | |розрахунково-клірингової, | | | | | | | | | |реєстраторської та | | | | | | | | | |депозитарної діяльності на | | | | | | | | | |ринку цінних паперів, а | | | | | | | | | |також діяльності з | | | | | | | | | |управління активами (у тому | | | | | | | | | |числі пенсійними активами, | | | | | | | | | |фондами банківського |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |управління), відповідно до |закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | |закону. Норми цього |внесення змін до | | | | | | | | |підпункту не застосовуються |Закону України "Про | | | | | | | | |до операцій з продажу |Державний бюджет | | | | | | | | |бланків дорожніх, |України на 2005 рік" | | | | | | | | |банківських та особистих |та деяких інших | | | | | | | | |чеків, цінних паперів, |законодавчих актів | | | | | | | | |розрахункових та платіжних |України" ( 2505-15 ) | | | | | | | | |документів, пластикових |розділ 2 | | | | | | | | |(розрахункових) карток. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| | 14010067 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | - | | Увага, |операції з передачі майна у |податок на додану | | | | | | | | див. |схов (відповідальне |вартість" | | | | | | | |коментар! |зберігання), а також у |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |лізинг (оренду), крім |пп. 3.2.2 п. 3.2, | | | | | | | | |передачі у фінансовий лізинг|абз. 1, 2 | | | | | | | | |та повернення майна із схову|---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |(відповідального зберігання)|Закон України "Про | 469-IV |16.01.2003 | | | | | | |його власнику, а також |внесення змін до | | | | | | | | |майна, попередньо переданого|Закону України "Про | | | | | | | | |в лізинг (оренду) |податок на додану | | | | | | | | |лізингодавцю (орендодавцю), |вартість" | | | | | | | | |крім переданого у |( 469-15 ) | | | | | | | | |фінансовий лізинг. |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України" ( 2505-15 ),| | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010068 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | - | | |операції з нарахування та |податок на додану | | | | | | | | |сплати процентів або комісій|вартість" | | | | | | | | |у складі орендного |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |(лізингового) платежу у |пп. 3.2.2 п. 3.2, | | | | | | | | |межах договору фінансового |абз. 3 | | | | | | | | |лізингу в сумі, що не | | | | | | | | | |перевищує подвійну облікову | | | | | | | | | |ставку Національного банку | | | | | | | | | |України, встановлену на день|---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |нарахування таких процентів |Закон України "Про | 469-IV |16.01.2003 | | | | | | |(комісій) за відповідний |внесення змін до | | | | | | | | |проміжок часу, розраховану |Закону України "Про | | | | | | | | |від вартості об'єкта |податок на додану | | | | | | | | |лізингу, наданого у межах |вартість" | | | | | | | | |такого договору фінансового |( 469-15 ) | | | | | | | | |лізингу; по об'єкту | | | | | | | | | |фінансового лізингу, |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |оціненого в іноземній |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | |валюті, сплата процентів, з |внесення змін до | | | | | | | | |метою оподаткування |Закону України "Про | | | | | | | | |визначається у гривнях по |Державний бюджет | | | | | | | | |курсу валют, визначеного |України на 2005 рік" | | | | | | | | |Національним банком України |та деяких інших | | | | | | | | |на момент сплати. |законодавчих актів | | | | | | | | | |України" ( 2505-15 ),| | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| | 14010069 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | - | | Увага, |операції з передачі майна у |податок на додану | | | | | | | | див. |заставу (іпотеку) |вартість" | | | | | | | |коментар |позикодавцю (кредитору) |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |та/або у забезпечення іншої |пп. 3.2.2 п. 3.2, | | | | | | | | |дійсної вимоги кредитора, |абз. 4 | | | | | | | | |повернення такого майна із | | | | | | | | | |застави (іпотеки) його |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |власнику після закінчення |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | |дії відповідного договору, |внесення змін до | | | | | | | | |якщо місце такої передачі |Закону України "Про | | | | | | | | |(повернення) знаходиться на |Державний бюджет | | | | | | | | |митній території України. |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України" ( 2505-15 ) | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010071 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | - | | |операції з грошових виплат |податок на додану | | | | | | | | |основної суми консолідованої|вартість" | | | | | | | | |іпотечної заборгованості та |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |процентів, нарахованих на |пп. 3.2.2 п. 3.2 | | | | | | | | |неї, об'єднання та/або | | | | | | | | | |купівлі (продажу) | | | | | | | | | |консолідованої іпотечної | | | | | | | | | |заборгованості, заміною |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |однієї частки консолідованої|Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | |іпотечної заборгованості на |внесення змін до | | | | | | | | |іншу, або поверненням |Закону України "Про | | | | | | | | |(зворотним викупом) такої |Державний бюджет | | | | | | | | |консолідованої іпотечної |України на 2005 рік" | | | | | | | | |заборгованості відповідно до|та деяких інших | | | | | | | | |закону резидентом або на |законодавчих актів | | | | | | | | |його користь. |України" ( 2505-15 ) | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010072 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | - | | |операції з надання послуг із|податок на додану | | | | | | | | |страхування, співстрахування|вартість" | | | | | | | | |або перестрахування особами,|( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |які мають ліцензію на |пп. 3.2.3 п. 3.2 | | | | | | | | |здійснення страхової | | | | | | | | | |діяльності відповідно до |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |закону, а також пов'язаних з|Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | |такою діяльністю послуг |внесення змін до | | | | | | | | |страхових (перестрахових) |Закону України "Про | | | | | | | | |брокерів та страхових |Державний бюджет | | | | | | | | |агентів. |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| | 14010073 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | - | | Увага, |операції з обігу валютних |податок на додану | | | | | | | | див. |цінностей (у тому числі |вартість" | | | | | | | |коментар |національної та іноземної |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |валюти), банківських |пп. 3.2.4 п. 3.2 | | | | | | | | |металів, банкнотів та монет |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |Національного банку України,|Закон України | 977-XIV | 15.07.99 | | | | | | |за винятком тих, що |( 977-14 ) | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | | |нумізматичних цілей, базою | | | | | | | | | |оподаткування яких є |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |продажна вартість, випуску, |Закон України | 1969-III |21.09. 00 | | | | | | |обігу та погашення білетів |( 1969-14 ) | | | | | | | | |державних лотерей, | | | | | | | | | |запроваджених за ліцензією | | | | | | | | | |Міністерства фінансів | | | | | | | | | |України. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010074 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | - | | |операції з надання послуг з |податок на додану | | | | | | | | |інкасації, розрахунково- |вартість" | | | | | | | | |касового обслуговування, |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |залучення, розміщення та |пп. 3.2.5 п. 3.2, | | | | | | | | |повернення коштів за |абз. 1 | | | | | | | | |договорами позики, депозиту,|---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |вкладу (у тому числі |Закон України | 550/97 | 26.09.97 | | | | | | |пенсійного), управління |( 550/97-ВР ) | | | | | | | | |коштами та цінними паперами | | | | | | | | | |(корпоративними правами та | | | | | | | | | |деривативами), доручення, | | | | | | | | | |надання, управління і |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |переуступки фінансових |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | |кредитів, кредитних гарантій|внесення змін до | | | | | | | | |і банківських поручительств |Закону України "Про | | | | | | | | |особою, що надала такі |Державний бюджет | | | | | | | | |кредити, гарантії або |України на 2005 рік" | | | | | | | | |поручительства. |та деяких інших | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010075 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | | |операції з торгівлі за |податок на додану | | | | | | | | |грошові кошти або цінні |вартість" | | | | | | | | |папери борговими |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |зобов'язаннями, за винятком |пп. 3.2.5 п. 3.2, | | | | | | | | |операцій з інкасації |абз. 2 | | | | | | | | |боргових вимог та факторингу|---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |(факторингових) операцій, |Закон України | 977-XIV | 15.07.99 | | | | | | |крім факторингових |( 977-14 ) | | | | | | | | |операцій, якщо об'єктом | | | | | | | | | |боргу є валютні цінності, | | | | | | | | | |цінні папери, у тому числі | | | | | | | | | |компенсаційні папери |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |(сертифікати), інвестиційні |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | |сертифікати, іпотечні |внесення змін до | | | | | | | | |сертифікати з фіксованою |Закону України "Про | | | | | | | | |дохідністю, житлові чеки, |Державний бюджет | | | | | | | | |земельні бони та |України на 2005 рік" | | | | | | | | |деривативи. |та деяких інших | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010076 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | | |операції з оплати вартості |податок на додану | | | | | | | | |державних платних послуг, |вартість" | | | | | | | | |які надаються фізичним або |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |юридичним особам органами |пп. 3.2.6 п. 3.2 | | | | | | | | |виконавчої влади і місцевого| | | | | | | | | |самоврядування та | | | | | | | | | |обов'язковість отримання | | | | | | | | | |(поставка) яких | | | | | | | | | |встановлюється | | | | | | | | | |законодавством, включаючи | | | | | | | | | |плату за реєстрацію, | | | | | | | | | |отримання ліцензії | | | | | | | | | |(дозволу), сертифікатів у | | | | | | | | | |вигляді зборів, державного | | | | | | | | | |мита тощо. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| | 14010077 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 21.08.99 | | - |(***) Розрахунок | | Увага, |операції з виплат у грошовій|податок на додану | | | | | |суми пільги не | | див. |формі заробітної плати |вартість" | | | | | |проводиться | |коментар |(іншим прирівняним до неї |( 168/97-ВР ) | | | | | |(п. 4.1.10 | | |виплатам), а також пенсій, |пп. 3.2.7 п. 3.2 | | | | | |Правил обліку ПДВ | | |стипендій, субсидій, |---------------------+---------------+-----------+------------| | |( z0939-04 ), | | |дотацій за рахунок бюджетів |Закон України "Про | 977-XIV | 15.07.99 | | | |затверджені наказом | | |або Пенсійного фонду України|внесення змін до | | | | | |ДПА України, | | |чи фондів |деяких законів | | | | | |Державного комітету | | |загальнообов'язкового |України з метою | | | | | |статистики України | | |соціального страхування |стимулювання | | | | | |від 23.07.2004 | | |(крім тих, що надаються у |інвестиційної | | | | | |N 419/453 | | |майновій формі). |діяльності" | | | | | |( z0938-04 ) (зі | | | |( 977-14 ) п. 1 | | | | | |змінами та | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | |доповненнями). | | | |Закон України "Про | 1523-III |02.03.2000 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | |актів України з | | | | | | | | | |питань оподаткування"| | | | | | | | | |( 1523-14 ) | | | | | | | | | |пп. 3.2 | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010078 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | | |операції поставки за |податок на додану | | | | | | | | |компенсацію сукупних валових|вартість" | | | | | | | | |активів платника податку (з |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |урахуванням вартості |пп. 3.2.8 п. 3.2; | | | | | | | | |гудвілу) іншому платнику |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |податку. |Закон України "Про | 977 | 15.07.99 | 21.08.99 | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |деяких законів | | | | | | | | | |України з метою | | | | | | | | | |стимулювання | | | | | | | | | |інвестиційної | | | | | | | | | |діяльності" | | | | | | | | | |( 977-14 ); | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010080 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | | |поставки вітчизняних |вартість" | | | | | | | | |продуктів дитячого |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |харчування молочними кухнями|пп. 5.1.1. п. 5.1 | | | | | | | | |та спеціалізованими | | | | | | | | | |магазинами і куточками, які | | | | | | | | | |виконують функції | | | | | | | | | |роздаточних пунктів, у | | | | | | | | | |порядку і за переліком | | | | | | | | | |продуктів, встановленими | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України.| | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010081 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | |поставки (передплати) |вартість" | | | | | | | | |періодичних видань |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |друкованих засобів масової |пп. 5.1.2 п. 5.1 | | | | | | | | |інформації, крім видань |ст. 5; | | | | | | | | |еротичного характеру, та |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |доставки таких періодичних |Закон України "Про | 1460-III |17.02.2000 | | | | | | |видань друкованих засобів |внесення змін до | | | | | | | | |масової інформації на митній|статті 5 Закону | | | | | | | | |території України. |України "Про податок | | | | | | | | | |на додану вартість" | | | | | | | | | |( 1460-14 ) | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010082 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | |поставки книжок, крім видань|вартість" | | | | | | | | |еротичного характеру. |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | | |пп. 5.1.2 п. 5.1 | | | | | | | | | |ст. 5 | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 1460-III |17.02.2000 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |статті 5 Закону | | | | | | | | | |України "Про податок | | | | | | | | | |на додану вартість" | | | | | | | | | |( 1460-14 ) | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010083 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | |поставки учнівських зошитів,|вартість" | | | | | | | | |підручників та навчальних |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |посібників українського |пп. 5.1.2 п. 5.1 | | | | | | | | |виробництва, словників |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |українсько-іноземної або |Закон України "Про | 1460-III |17.02.2000 | | | | | | |іноземно-української мови. |внесення змін до | | | | | | | | | |статті 5 Закону | | | | | | | | | |України "Про податок | | | | | | | | | |на додану вартість"" | | | | | | | | | |( 1460-14 ) | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010084 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | |поставки послуг з виховання |вартість" | | | | | | | | |та освіти дітей дитячими |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |музичними та художніми |пп. 5.1.3 | | | | | | | | |школами, школами мистецтв, | | | | | | | | | |будинками культури; послуг | | | | | | | | | |з дошкільного виховання, | | | | | | | | | |початкової, середньої, | | | | | | | | | |професійно-технічної та | | | | | | | | | |вищої освіти закладами, які |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |мають спеціальний дозвіл |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | |(ліцензію) на поставку таких|внесення змін до | | | | | | | | |послуг, незалежно від їх |Закону України "Про | | | | | | | | |організаційно-правового |Державний бюджет | | | | | | | | |статусу та форми власності, |України на 2005 рік" | | | | | | | | |згідно з переліком таких |та деяких інших | | | | | | | | |послуг, визначеним Кабінетом|законодавчих актів | | | | | | | | |Міністрів України, а також |України" | | | | | | | | |послуг з розміщення учнів |( 2505-15 ) розділу 2| | | | | | | | |або студентів в інтернатах | | | | | | | | | |або гуртожитках. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010085 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - |Зміна редакції з | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | |01.01.2007 відповідно| | |поставки товарів |вартість" | | | | | |до Закону України від| | |спеціального призначення для|( 168/97-ВР ) | | | | | |14.12.2006 N 463-V | | |інвалідів за переліком, |пп. 5.1.4 п. 5.1 | | | | | |( 463-16 ) | | |встановленим Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України, | | | | | | | | | |уповноваженому органу | | | | | | | | | |державної виконавчої влади, |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |у тому числі легкових |Закон України "Про | 463-V |14.12.2006 |01.01.2007 | | | | | |автомобілів для інвалідів, з|внесення змін до | | | | | | | | |їх оплатою за рахунок коштів|статті 5 Закону | | | | | | | | |державного чи місцевих |України "Про податок | | | | | | | | |бюджетів, а також операції з|на додану вартість" | | | | | | | | |їх безоплатної передачі |( 463-16 ) | | | | | | | | |інвалідам у випадках, | | | | | | | | | |визначених законодавством. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010086 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | |поставки послуг з виплати і |вартість" | | | | | | | | |доставки пенсій із системи |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |загальнообов'язкового |пп. 5.1.5 п. 5.1 | | | | | | | | |державного пенсійного | | | | | | | | | |страхування, пенсійних | | | | | | | | | |виплат за недержавним | | | | | | | | | |пенсійним забезпеченням, | | | | | | | | | |страхових виплат (у тому |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |числі ануїтетів) за |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | |договорами довгострокового |внесення змін до | | | | | | | | |страхування життя, з |Закону України "Про | | | | | | | | |банківських пенсійних |Державний бюджет | | | | | | | | |рахунків, за пенсійними |України на 2005 рік" | | | | | | | | |вкладами, а також грошової |та деяких інших | | | | | | | | |допомоги населенню, яка |законодавчих актів | | | | | | | | |надається за рахунок бюджету|України" | | | | | | | | |відповідно до затверджених |( 2505-15 ) | | | | | | | | |соціальних програм. |розділ 2 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010087 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | | |оподаткування операції |податок на додану | | | | | | | | |з:поставки послуг з |вартість" | | | | | | | | |реєстрації актів |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |громадянського стану |пп. 5.1.6 п. 5.1 | | | | | | | | |державними органами, | | | | | | | | | |уповноваженими здійснювати | | | | | | | | | |таку реєстрацію згідно із | | | | | | | | | |законодавством. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010088 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - |Увага! | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | |З 30.12.2005 внесено | | |поставки (у тому числі |вартість" | | | | | |зміни до переліку | | |аптечними закладами) |( 168/97-ВР ) | | | | | |лікарських засобів та| | |зареєстрованих та допущених |пп. 5.1.7 п. 5.1 | | | | | |виробів медичного | | |до застосування в Україні |---------------------+---------------+-----------+------------| | |призначення | | |лікарських засобів та |Постанова Кабінету | 1949 |17.12.2003 | | | |відповідно до | | |виробів медичного |Міністрів України | | | | | |постанови КМУ від | | |призначення за переліком, що|"Про перелік | | | | | |30.12.2005 N 1303 | | |щорічно визначається |лікарських засобів та| | | | | |( 1303-2005-п ) | | |Кабінетом Міністрів України |виробів медичного | | | | | | | | |до 1 вересня року, |призначення, операції| | | | | | | | |попереднього звітному. |з продажу яких | | | | | | | | |Якщо у такий строк перелік |звільняються від | | | | | | | | |не встановлено, діє перелік |обкладення податком | | | | | | | | |минулого року. |на додану вартість" | | | | | | | | | |( 1949-2003-п ) | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 |30.12.2005 | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Постанова Кабінету | 1303 |30.12.2005 | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | | | |"Про внесення змін до| | | | | | | | | |постанови Кабінету | | | | | | | | | |Міністрів України від| | | | | | | | | |17 грудня 2003 р. | | | | | | | | | |N 1949" | | | | | | | | | |( 1303-2005-п ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010089 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | |поставки послуг з охорони |вартість" | | | | | | | | |здоров'я згідно з переліком,|( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |встановленим Кабінетом |пп. 5.1.8 п. 5.1 | | | | | | | | |Міністрів України, закладами|---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |охорони здоров'я, які мають |Постанова Кабінету | 1602 | 05.10.98 | | | | | | |спеціальний дозвіл |Міністрів України | | | | | | | | |(ліцензію) на поставку таких|"Про послуги з | | | | | | | | |послуг. |охорони здоров'я, | | | | | | | | | |операції з надання | | | | | | | | | |яких закладами | | | | | | | | | |охорони здоров'я, які| | | | | | | | | |мають спеціальний | | | | | | | | | |дозвіл на надання | | | | | | | | | |таких послуг, | | | | | | | | | |звільняються від | | | | | | | | | |обкладення податком | | | | | | | | | |на додану вартість" | | | | | | | | | |( 1602-98-п ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010090 |Звільняються від |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - |Зміна редакції з | | |оподаткування операції з |додану вартість" | | | | | |05.06.2007 відповідно| | |поставки путівок на |( 168/97-ВР ), | | | | | |до Закону України від| | |санаторно-курортне |пп. 5.1.9 п. 5.1 | | | | | |13.04.2007 N 931-V | | |лікування, оздоровлення та |ст. 5 | | | | | |( 931-16 ) | | |відпочинок на території |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |України фізичних осіб віком |ЗУ "Про внесення змін| 1523-III |02.03.2000 | | | | | | |до 18 років. |до деяких | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України з питань | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | |( 1523-14 ) | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 931-V |13.04.2007 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |статті 5 Закону | | | | | | | | | |України "Про податок | | | | | | | | | |на додану вартість" | | | | | | | | | |щодо оздоровлення | | | | | | | | | |дітей" ( 931-16 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010091 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97 | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | | |поставки в порядку та в |вартість" | | | | | | | | |межах норм, встановлених |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України,|пп. 5.1.10 п. 5.1 | | | | | | | | |послуг з: утримання дітей у | | | | | | | | | |дошкільних закладах, школах-| | | | | | | | | |інтернатах, кімнатах- | | | | | | | | | |розподільниках установ | | | | | | | | | |Міністерства внутрішніх | | | | | | | | | |справ України. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010092 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97 | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | | |поставки в порядку та в |вартість" | | | | | | | | |межах норм, встановлених |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України,|пп. 5.1.10 п. 5.1 | | | | | | | | |послуг з утримання осіб у | | | | | | | | | |будинках для престарілих та | | | | | | | | | |інвалідів, харчування та об | | | | | | | | | |лаштування на нічліг осіб, | | | | | | | | | |які не мають житла, у | | | | | | | | | |спеціально відведених для | | | | | | | | | |цього місцях. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010093 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97 | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | | |поставки в порядку та в |вартість" | | | | | | | | |межах норм, встановлених |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України,|пп. 5.1.10 п. 5.1 | | | | | | | | |послуг з харчування дітей у | | | | | | | | | |школах, професійно-технічних| | | | | | | | | |училищах та громадян у | | | | | | | | | |закладах охорони здоров'я. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010094 |Звільняються від |Закон України | 550/97-ВР | 26.09.97 | 01.10.97 | | - | | | |оподаткування операції з: |( 550/97-ВР ) | | | | | | | | |поставки в порядку та в | | | | | | | | | |межах норм, встановлених | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України,| | | | | | | | | |послуг з харчування, | | | | | | | | | |забезпечення речовим |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |майном, комунально- |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |побутовими та іншими |податок на додану | | | | | | | | |послугами, що надаються спец|вартість" | | | | | | | | |контингенту в установах |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |пенітенціарної системи |пп. 5.1.10 п. 5.1 | | | | | | | | |згідно з переліком, | | | | | | | | | |затвердженим Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010098 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | |поставки культових послуг та|вартість" | | | | | | | | |поставки предметів |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |культового призначення (крім|пп. 5.1.14 п. 5.1 | | | | | | | | |підакцизних товарів) |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |релігійними організаціями за|Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | |переліком, встановленим |внесення змін до | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України.|Закону України "Про | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010099 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | | |поставки послуг з поховання |вартість" | | | | | | | | |будь-яким платником податку.|( 168/97-ВР ) | | | | | | | | | |пп. 5.1.15 п. 5.1 | | | | | | | | | |Закон України | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010100 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - |Зміна редакції з | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | |01.01.2007 відповідно| | |передачі конфіскованого |вартість" | | | | | |до Закону України від| | |майна, знахідок, скарбів або|( 168/97-ВР ) | | | | | |14.12.2006 N 463-V | | |майна, визнаних безхазяйними|пп. 5.1.16 п. 5.1 | | | | | |( 463-16 ) | | |у власність держави. |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 463-V |14.12.2006 |01.01.2007 | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |статті 5 Закону | | | | | | | | | |України "Про податок | | | | | | | | | |на додану вартість" | | | | | | | | | |( 463-16 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010101 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | | |оподаткування ПДВ операції з|податок на додану | | | | | | | | |поставки (продажу, передачі)|вартість" | | | | | | | | |земельних ділянок, земельних|( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |паїв, крім тих, що |пп. 5.1.17 п. 5.1 | | | | | | | | |знаходяться під об'єктами | | | | | | | | | |нерухомого майна та |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |включаються до їх вартості |Закон України "Про | 1782-IV |15.06.2004 | | | | | | |відповідно до законодавства |внесення змін до | | | | | | | | |(з урахуванням положень |Закону України "Про | | | | | | | | |підпункту 5.1. пункту 5.1 |податок на додану | | | | | | | | |статті 5 Закону України "Про|вартість" (щодо | | | | | | | | |податок на додану вартість")|поставки житла та | | | | | | | | |( 168/97-ВР ). |землі)" | | | | | | | | | |( 1782-15 ) | | | | | | | | | |п. 2 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010102 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | |безкоштовної передачі |вартість" | | | | | | | | |рухомого складу однією |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |залізницею або підприємством|пп. 5.1.18 п. 5.1 | | | | | | | | |залізничного транспорту | | | | | | | | | |загального користування | | | | | | | | | |іншим залізницям або | | | | | | | | | |підприємствам залізничного | | | | | | | | | |транспорту загального | | | | | | | | | |користування державної форми| | | | | | | | | |власності в порядку, | | | | | | | | | |встановленому Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010103 |Звільняються від |ЗУ "Про внесення змін| 550/97-ВР | 26.09.97 | 03.10.97 | | - | | | |оподаткування операції з: |до Закону України | | | | | | | | |- безоплатної приватизації |"Про податок на | | | | | | | | |житлового фонду, включаючи |додану вартість" | | | | | | | | |місця загального |( 550/97-ВР ), | | | | | | | | |користування (у тому числі |пп. 5.1 п. 5.1 | | | | | | | | |підвали та горища) у |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |багатоквартирних будинках, |ЗУ "Про внесення змін| 977-XIV | 15.07.99 | | | | | | |присадибних ділянок та |до деяких законів | | | | | | | | |земельних паїв відповідно до|України з метою | | | | | | | | |законодавства, а також з |стимулювання | | | | | | | | |надання послуг, отримання |інвестиційної | | | | | | | | |яких відповідно до |діяльності" | | | | | | | | |законодавства є передумовою |( 977-14 ) | | | | | | | | |приватизації такого |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |житлового фонду, присадибних|ЗУ "Про внесення змін| 1523-III |02.03.2000 | | | | | | |ділянок та земельних паїв. |до деяких | | | | | | | | |- безоплатної передачі |законодавчих актів | | | | | | | | |корпоративного права |України з питань | | | | | | | | |(частки, долі, паю, акції), |оподаткування" | | | | | | | | |емітованого переробним |( 1523-14 ) | | | | | | | | |підприємством, у власність |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |приватного |Закон України "Про | 1782-IV |15.06.2004 | | | | | | |сільськогосподарського |внесення змін до | | | | | | | | |підприємства відповідно до |Закону України "Про | | | | | | | | |Закону України "Про |податок на додану | | | | | | | | |особливості приватизації |вартість" (щодо | | | | | | | | |майна в агропромисловому |поставки житла та | | | | | | | | |комплексі" ( 290/96-ВР ). |землі)" | | | | | | | | | |( 1782-15 ) п. 3 | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010104 |Звільняються від |ЗУ "Про внесення змін| 550/97-ВР | 26.09.97 | 03.10.97 | | - | | | |оподаткування операції з |до Закону України | | | | | | | | |поставки житла (об'єктів |"Про податок на | | | | | | | | |житлового фонду), крім їх |додану вартість" | | | | | | | | |першої поставки. |( 550/97-ВР ), | | | | | | | | |Норми цього підпункту |пп. 5.1.20 п. 5.1 | | | | | | | | |поширюються також на першу |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |поставку дачних або садових |ЗУ "Про внесення | 942-XIV | 14.07.99 | | | | | | |будинків, а також будь-яких |зміни до статті 5 | | | | | | | | |інших об'єктів власності, |Закону України "Про | | | | | | | | |зареєстрованих згідно із |податок на додану | | | | | | | | |законодавством як житло |вартість" | | | | | | | | |(житловий фонд), |( 942-14 ) | | | | | | | | |індивідуальних гаражів чи |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |індивідуальних місць на |ЗУ "Про внесення змін| 1523-III |02.03.2000 | | | | | | |гаражних стоянках. |до деяких | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України з питань | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | |( 1523-14 ) | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 1782-IV |15.06.2004 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" (щодо | | | | | | | | | |поставки житла та | | | | | | | | | |землі)" | | | | | | | | | |( 1782-15 ) п. 4 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010105 |Звільняються від |Закон України "Про | 644 | 19.11.97 | 13.12.97 | | - | | | |оподаткування операції з |внесення змін до | | | | | | | | |подання благодійної |деяких законодавчих | | | | | | | | |допомоги, а саме безоплатна |актів України з | | | | | | | | |передача товарів (робіт, |питань | | | | | | | | |послуг) особам, визначеним |оподаткування" | | | | | | | | |абзацами "а", "б" і "е" |( 644/97-ВР ) | | | | | | | | |підпункту 7.11.1 статті 7 |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |Закону України "Про |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |оподаткування прибутку |податок на додану | | | | | | | | |підприємств" |вартість" | | | | | | | | |( 334/94-ВР ) з метою їх |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |безпосереднього використання|пп. 5.1.21 п. 5.1 | | | | | | | | |у благодійницьких цілях, а |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |також операції з безоплатної|Закон України | 1523 |02.03.2000 | | | | | | |передачі таких товарів |( 1523-14 ) | | | | | | | | |(робіт, послуг) набувачам | | | | | | | | | |(суб'єктам) благодійної | | | | | | | | | |допомоги відповідно до |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |законодавства. |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010107 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - |Зміна редакції з | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | |01.01.2006 відповідно| | |поставки товарів (крім |вартість" | | | | | |до Закону України від| | |підакцизних товарів) та |( 168/97-ВР ), | | | | | |06.10.2005 N 2960-IV | | |послуг (крім грального і |п. 5.2.1 п. 5.2 | | | | | |( 2960-15 ) | | |лотерейного бізнесу та | | | | | | | | | |послуг з поставки | | | | | | | | | |підакцизних товарів, | | | | | | | | | |отриманих у межах договорів | | | | | | | | | |комісії (консигнації), | | | | | | | | | |поруки, доручення, | | | | | | | | | |довірчого управління, інших | | | | | | | | | |цивільно-правових договорів,| | | | | | | | | |що уповноважують такого | | | | | | | | | |платника податку (далі - | | | | | | | | | |комісіонера) здійснювати |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |поставку товарів від імені |Закон України | 1523 |02.03.2000 | | | | | | |та за дорученням іншої особи|( 1523-14 ) | | | | | | | | |(далі - комітента) без | | | | | | | | | |передання права власності на| | | | | | | | | |такі товари), що | | | | | | | | | |безпосередньо виготовляються| | | | | | | | | |підприємствами та | | | | | | | | | |організаціями громадських | | | | | | | | | |організацій інвалідів, які | | | | | | | | | |засновані громадськими | | | | | | | | | |організаціями інвалідів і є | | | | | | | | | |їх власністю, де кількість | | | | | | | | | |інвалідів, які мають там | | | | | | | | | |основне місце роботи, | | | | | | | | | |становить протягом |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |попереднього звітного |в редакції Закону | 1926-III |13.07.2000 | | | | | | |періоду не менше 50 |України | | | | | | | | |відсотків середньооблікової |( 1926-14 ) | | | | | | | | |чисельності штатних | | | | | | | | | |працівників облікового | | | | | | | | | |складу, і за умови, що фонд | | | | | | | | | |оплати праці таких інвалідів| | | | | | | | | |становить протягом звітного | | | | | | | | | |періоду не менше 25 | | | | | | | | | |відсотків суми загальних | | | | | | | | | |витрат на оплату праці, що | | | | | | | | | |відносяться до складу | | | | | | | | | |валових витрат виробництва. | | | | | | | | | |Безпосереднім вважається | | | | | | | | | |виготовлення товарів, |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |унаслідок якого сума |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | |витрат, понесених на |внесення змін до | | | | | | | | |переробку (обробку, інші |Закону України "Про | | | | | | | | |види перетворення) сировини,|Державний бюджет | | | | | | | | |комплектуючих, складових |України на 2005 рік" | | | | | | | | |частин, інших покупних |та деяких інших | | | | | | | | |товарів, які |законодавчих актів | | | | | | | | |використовуються у |України" | | | | | | | | |виготовленні таких товарів, |( 2505-15 ) | | | | | | | | |становить не менше 8 |розділ 2 | | | | | | | | |відсотків продажної ціни | | | | | | | | | |таких виготовлених товарів. | | | | | | | | | |Зазначені підприємства та | | | | | | | | | |організації громадських | | | | | | | | | |організацій інвалідів мають | | | | | | | | | |право застосовувати цю | | | | | | | | | |пільгу за наявності |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |реєстрації у відповідному |Закон України "Про | 2960-IV |06.10.2005 |01.01.2006 | | | | | |податковому органі, яка |внесення змін до | | | | | | | | |здійснюється на підставі |деяких законодавчих | | | | | | | | |подання позитивного рішення |актів України щодо | | | | | | | | |міжвідомчої Комісії з питань|професійної та | | | | | | | | |діяльності підприємств та |трудової реабілітації| | | | | | | | |організацій громадських |інвалідів" | | | | | | | | |організацій інвалідів та |( 2960-15 ) | | | | | | | | |відповідної заяви платника | | | | | | | | | |податку про бажання отримати| | | | | | | | | |таку пільгу відповідно до | | | | | | | | | |Закону України "Про основи | | | | | | | | | |соціальної захищеності | | | | | | | | | |інвалідів в Україні" | | | | | | | | | |( 875-12 ). | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010109 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - |Зміна редакції з | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | |01.01.2007 відповідно| | |Безкоштовної передачі |вартість" | | | | | |до Закону України від| | |продукції (робіт, послуг) |( 168/97-ВР ) | | | | | |14.12.2006 N 463-V | | |власного виробництва (крім |пп. 5.2.3 п. 5.2 | | | | | |( 463-16 ) | | |підакцизної) допоміжними | | | | | | | | | |сільськими господарствами і | | | | | | | | | |лікувально-виробничими | | | | | | | | | |трудовими майстернями |---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| | |(цехами, дільницями) |Закон України "Про | 463-V |14.12.2006 |01.01.2007 | | | | | |будинків-інтернатів та |внесення змін до | | | | | | | | |територіальних центрів по |статті 5 Закону | | | | | | | | |обслуговуванню самотніх |України "Про податок | | | | | | | | |громадян похилого віку |на додану вартість" | | | | | | | | |(пенсіонерів), за умови, що |( 463-16 ) | | | | | | | | |така передача здійснюється | | | | | | | | | |для забезпечення власних | | | | | | | | | |потреб зазначених закладів. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010110 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | | |Поставки в сільській |вартість" | | | | | | | | |місцевості |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |сільськогосподарськими |пп. 5.2.4 п. 5.2 | | | | | | | | |товаровиробниками послуг з | | | | | | | | | |ремонту шкіл, дошкільних | | | | | | | | | |закладів, інтернатів, | | | | | | | | | |закладів охорони здоров'я | | | | | | | | | |та подання матеріальної | | | | | | | | | |допомоги (в межах одного | | | | | | | | | |неоподатковуваного мінімуму | | | | | | | | | |доходів громадян на місяць | | | | | | | | | |на одну особу)продуктами | | | | | | | | | |харчування власного | | | | | | | | | |виробництва та послуг з | | | | | | | | | |обробки землі багатодітним | | | | | | | | | |сім'ям, ветеранам праці і | | | | | | | | | |війни, реабілітованим | | | | | | | | | |громадянам, інвалідам праці,| | | | | | | | | |інвалідам дитинства, | | | | | | | | | |одиноким особам похилого | | | | | | | | | |віку, особам, які | | | | | | | | | |постраждали внаслідок | | | | | | | | | |Чорнобильської катастрофи, | | | | | | | | | |та школам, дошкільним | | | | | | | | | |закладам, інтернатам, | | | | | | | | | |закладам охорони здоров'я. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010112 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97 | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | |поставки товарів (робіт, |вартість" | | | | | | | | |послуг), передбачених для |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |власних потреб дипломатичних|п. 5.3 | | | | | | | | |представництв, консульських | | | | | | | | | |установ іноземних держав та | | | | | | | | | |представництв міжнародних | | | | | | | | | |організацій в Україні, а | | | | | | | | | |також для використання | | | | | | | | | |дипломатичним персоналом цих| | | | | | | | | |дипломатичних місій та | | | | | | | | | |членами їх сімей, які | | | | | | | | | |проживають разом з особами | | | | | | | | | |цього персоналу, | | | | | | | | | |Порядок звільнення та | | | | | | | | | |перелік операцій, що | | | | | | | | | |підлягають звільненню | | | | | | | | | |встановлюється Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України виходячи з| | | | | | | | | |принципу взаємності стосовно| | | | | | | | | |кожної окремої держави. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010113 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 |31.03.2005 | | - |Зміна редакції з | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | |01.01.2007 відповідно| | |поставки у митному режимі |вартість" | | | | | |до Закону України від| | |імпорту або реімпорту |( 168/97-ВР ), | | | | | |14.12.2006 N 463-V | | |товарів (робіт, послуг), |п. 5.5 ст. 5 | | | | | |( 463-16 ) | | |(крім підакцизних) |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |передбачених для власних |Закон України | 1460-III |17.02.2000 | | | | | | |потреб дипломатичних |( 1460-14 ) | | | | | | | | |представництв, консульських | | | | | | | | | |установ іноземних держав та | | | | | | | | | |представництв міжнародних | | | | | | | | | |організацій в Україні, а |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |також для використання |Закон України "Про | 463-V |14.12.2006 | | | | | | |дипломатичним персоналом цих|внесення змін до | | | | | | | | |дипломатичних місій та |статті 5 Закону | | | | | | | | |членами їх сімей, які |України "Про податок | | | | | | | | |проживають разом з особами |на додану вартість" | | | | | | | | |цього персоналу. |( 463-16 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010115 |При експорті товарів та |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | | |супутніх такому експорту |податок на додану | | | | | | | | |послуг ставка ПДВ становить |вартість" | | | | | | | | |"0" відсотків до бази |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |оподаткування. |п. 6.2 | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 |31.03.2005 | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 2771-IV |07.07.2005 |28.07.2005 | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | |законів України" | | | | | | | | | |( 2771-15 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010117 |Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | | |обчислюється щодо |податок на додану | | | | | | | | |операцій з: |вартість" | | | | | | | | |поставки товарів (робіт, |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |послуг) підприємствами |пп. 6.2.3 п. 6.2 | | | | | | | | |роздрібної торгівлі, які | | | | | | | | | |розташовані на території | | | | | | | | | |України у зонах митного | | | | | | | | | |контролю (безмитних | | | | | | | | | |магазинах), відповідно до | | | | | | | | | |порядку, встановленого | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України.| | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010118 |Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | | |обчислюється щодо операції з|податок на додану | | | | | | | | |поставки транспортних послуг|вартість" | | | | | | | | |залізничним, автомобільним, |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |морським та річковим |пп. 6.2.4 п. 6.2 | | | | | | | | |транспортом по перевезенню | | | | | | | | | |пасажирів, багажу, | | | | | | | | | |вантажобагажу | | | | | | | | | |(товаробагажу) та вантажу за| | | | | | | | | |межами державного кордону | | | | | | | | | |України, а саме: від пункту | | | | | | | | | |за межами державного кордону| | | | | | | | | |України до пункту | | | | | | | | | |знаходження зовнішнього | | | | | | | | | |митного контролю України; |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |від пункту знаходження |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | |зовнішнього митного контролю|внесення змін до | | | | | | | | |України до пункту за межами |Закону України "Про | | | | | | | | |державного кордону України; |Державний бюджет | | | | | | | | |між пунктами за межами |України на 2005 рік" | | | | | | | | |державного кордону України, |та деяких інших | | | | | | | | |а також авіаційним |законодавчих актів | | | | | | | | |транспортом: від пункту за |України" | | | | | | | | |межами державного кордону |( 2505-15 ) | | | | | | | | |України до пункту проведення|розділ 2 | | | | | | | | |митних процедур з пропуску | | | | | | | | | |пасажирів, багажу, | | | | | | | | | |вантажобагажу | | | | | | | | | |(товаробагажу) та вантажу | | | | | | | | | |через митний кордон на митну|---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |територію України (включаючи|Закон України "Про | 2642-IV |03.06.2005 |30.06.2005 | | | | | |внутрішні митниці); від |внесення змін до | | | | | | | | |пункту проведення митних |Закону України "Про | | | | | | | | |процедур з пропуску |Державний бюджет | | | | | | | | |пасажирів, багажу, |України на 2005 рік" | | | | | | | | |вантажобагажу |та деяких інших | | | | | | | | |(товаробагажу) та вантажу |законів України" | | | | | | | | |через митний кордон за межі |( 2642-15 ) | | | | | | | | |митного кордону України | | | | | | | | | |(включаючи внутрішні | | | | | | | | | |митниці) до пункту за межами| | | | | | | | | |державного кордону України; | | | | | | | | | |між пунктами за межами | | | | | | | | | |митного кордону України. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010124 |Вартість тари, що згідно з |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | | |умовами договору (контракту)|податок на додану | | | | | | | | |визначена як зворотна |вартість" | | | | | | | | |(заставна), до бази |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |оподаткування не |п. 4.6 | | | | | | | | |включається. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010129 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | | |постачальникам за |вартість" | | | | | | | | |матеріально-технічні |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |ресурси, які підлягають |п. 6.2 | | | | | | | | |відшкодуванню із бюджету при|---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| | |експорті товарів та супутніх|Закон України "Про | 2905-III |20.12.2001 | | | | | | |такому експорту послуг |Державний бюджету | | | | | | | | |платником податку. |країни на 2002 рік" | | | | | | | | | |( 2905-14 ), | | | | | | | | | |абзац 1 статті 7 | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |( 2505-15 ) та деяких| | | | | | | | | |інших законодавчих | | | | | | | | | |актів України" розділ| | | | | | | | | |2 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010131 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | | |постачальникам за |вартість" | | | | | | | | |матеріально-технічні |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |ресурси, які підлягають |пп. 6.2.3 п. 6.2 | | | | | | | | |відшкодуванню із бюджету | | | | | | | | | |при: | | | | | | | | | |поставки товарів (робіт, | | | | | | | | | |послуг) підприємствами | | | | | | | | | |роздрібної торгівлі, які | | | | | | | | | |розташовані на території | | | | | | | | | |України у зонах митного | | | | | | | | | |контролю (безмитних | | | | | | | | | |магазинах), відповідно до | | | | | | | | | |порядку, встановленого | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України.| | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010132 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | | |постачальникам за |вартість" | | | | | | | | |матеріально-технічні |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |ресурси, які підлягають |пп. 6.2.4 п. 6.2 | | | | | | | | |відшкодуванню при поставці | | | | | | | | | |транспортних послуг | | | | | | | | | |залізничним, автомобільним, | | | | | | | | | |морським та річковим | | | | | | | | | |транспортом по перевезенню | | | | | | | | | |пасажирів, багажу, | | | | | | | | | |вантажобагажу | | | | | | | | | |(товаробагажу) та вантажу за| | | | | | | | | |межами державного кордону | | | | | | | | | |України, а саме: від пункту | | | | | | | | | |за межами державного кордону|---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |України до пункту |Закон України "Про | 505-IV |25.03.2005 |30.06.2005 | | | | | |знаходження зовнішнього |внесення змін до | | | | | | | | |митного контролю України; |Закону України "Про | | | | | | | | |від пункту знаходження |Державний бюджет | | | | | | | | |зовнішнього митного контролю|України на 2005 рік" | | | | | | | | |України до пункту за межами |та деяких інших | | | | | | | | |державного кордону України; |законодавчих актів | | | | | | | | |між пунктами за межами |України" | | | | | | | | |державного кордону України, |( 2505-15 ) | | | | | | | | |а також авіаційним |розділ 2 | | | | | | | | |транспортом: від пункту за | | | | | | | | | |межами державного кордону | | | | | | | | | |України до пункту проведення| | | | | | | | | |митних процедур з пропуску | | | | | | | | | |пасажирів, багажу, | | | | | | | | | |вантажобагажу |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |(товаробагажу) та вантажу |Закон України "Про | 2642 |03.06.2005 | | | | | | |через митний кордон на митну|внесення змін до | | | | | | | | |територію України (включаючи|Закону України "Про | | | | | | | | |внутрішні митниці); від |Державний бюджет | | | | | | | | |пункту проведення митних |України на 2005 рік" | | | | | | | | |процедур з пропуску |та деяких інших | | | | | | | | |пасажирів, багажу, |законів України" | | | | | | | | |вантажобагажу |( 2505-15, | | | | | | | | |(товаробагажу) та вантажу | 2642-15 ) | | | | | | | | |через митний кордон за межі | | | | | | | | | |митного кордону України | | | | | | | | | |(включаючи внутрішні | | | | | | | | | |митниці) до пункту за межами| | | | | | | | | |державного кордону України; | | | | | | | | | |між пунктами за межами | | | | | | | | | |митного кордону України. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010135 |Звільняються від |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | | |оподаткування операції з |додану вартість" | | | | | | | | |імпорту товарів морського |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | |промислу (риба, ссавці, |п. 5.4 | | | | | | | | |мушлі, ракоподібні, водні |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |рослини тощо, охолоджені, |ЗУ "Про внесення змін| 794/97-ВР | 30.12.97 | | | | | | |солоні, морожені, |до деяких законів | | | | | | | | |консервовані, перероблені в |України з питань | | | | | | | | |борошно або в іншу |оподаткування" | | | | | | | | |продукцію), видобутих |( 794/97-ВР ) | | | | | | | | |(виловлених, вироблених) |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |суднами, зареєстрованими у |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | |Державному судновому реєстрі|внесення змін до | | | | | | | | |України або Судновій книзі |Закону України "Про | | | | | | | | |України. |Державний бюджет | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010136 |За нульовою ставкою |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.01.98 |31.12.2008 | - |Зміна редакції | | |оподатковуються операції з: |додану вартість" | | | | | | | | |до 1 січня 2009 року |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |поставки переробним |пп. 6.2.6 п. 6.2 | | | | | | | | |підприємствам молока та |---------------------+---------------+-----------+------------+------------| | | | |м'яса живою вагою |ЗУ "Про внесення змін| 770/97-ВР | 23.12.97 | | | | | | |сільськогосподарськими |до Закону України | | | | | | | | |товаровиробниками всіх форм |"Про податок на | | | | | | | | |власності і господарювання. |додану вартість" | | | | | | | | | |( 770/97-ВР ) | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------+------------| | | | | |ЗУ "Про продовження | 1352-IV |28.11.2003 | | | | | | | |дії окремих норм | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | | |( 1352-15 ) | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------+------------| | | | | |Закон України "Про | 273-V |19.10.2006 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" щодо | | | | | | | | | |спеціальних режимів | | | | | | | | | |оподаткування | | | | | | | | | |сільськогосподарських| | | | | | | | | |товаровиробників" | | | | | | | | | |( 273-16 ). | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------+------------| | | | | |ЗУ "Про Державний | 107-VI |28.12.2007 | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | |2008 рік та про | | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | | |( 107-17 ). | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------+------------| | | | | |Закон України "Про | 309-VI |03.06.2008 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | | |( 309-17 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010139 |Суми податку на додану |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.01.98 | | - |Відновлено у зв'язку | | |вартість, сплачені |додану вартість" | | | | | |з прийняттям | | |постачальникам за |( 168/97-ВР ) | | | | | |постанови КМ України | | |матеріально технічні |пп. 6.2.6 п. 6.2 | | | | | |від 02.04.2008 N 300 | | |ресурси, які підлягають |---------------------+---------------+-----------+------------+------------| |( 300-2008-п ) "Про | | |відшкодуванню із бюджету |ЗУ "Про внесення змін| 770/97-ВР | 23.12.97 | | | |доповнення пункту 2 | | |при: |до Закону України | | | | | |Порядку нарахування, | | |поставки переробним |"Про податок на | | | | | |виплат і | | |підприємствам молока та |додану вартість" | | | | | |використання коштів, | | |м'яса живою вагою |( 770/97-ВР ) | | | | | |спрямованих для | | |сільськогосподарськими |---------------------+---------------+-----------+------------+------------| |виплати дотацій | | |товаровиробниками всіх форм |ЗУ "Про продовження | 1352-IV |28.11.2003 | | | |сільськогосподарським| | |власності і господарювання. |дії окремих норм | | | | | |товаровиробникам за | | | |Закону України "Про | | | | | |поставлені ними | | | |податок на додану | | | | | |переробним | | | |вартість" | | | | | |підприємствам молоко | | | |( 1352-15 ) | | | | | |та м'ясо в живій | | | |---------------------+---------------+-----------+------------+------------| |вазі" | | | |ЗУ "Про внесення змін| 273-V |19.10.2006 | | | | | | | |до Закону України | | | | | | | | | |"Про податок на | | | | | | | | | |додану вартість" щодо| | | | | | | | | |спеціальних режимів | | | | | | | | | |оподаткування | | | | | | | | | |сільськогосподарських| | | | | | | | | |товаровиробників" | | | | | | | | | |( 273-16 ) | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------+------------| | | | | |ЗУ "Про Державний | 107-VI |28.12.2007 | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | |2008 рік та про | | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | | |( 107-17 ). | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------+------------| | | | | |Закон України "Про | 309-VI |03.06.2008 | |31.12.2008 | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | | |( 309-17 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010142 |За нульовою ставкою |Закон України "Про | 208 | 24.03.98 | 11.04.98 | | - |Зміна редакції | | |оподатковуються операції з |внесення змін до | | | | | |З 01.01.2006 | | |поставки товарів (крім |Закону України "Про | | | | | |відповідно до Закону | | |підакцизних товарів) та |податок на додану | | | | | |України від | | |послуг (крім грального і |вартість" | | | | | |06.10.2005 N 2960-IV | | |лотерейного бізнесу та |( 208/98-ВР ) | | | | | |( 2960-15 ) | | |послуг з поставки | | | | | | | | | |підакцизних товарів, | | | | | | | | | |отриманих у межах договорів | | | | | | | | | |комісії (консигнації), | | | | | | | | | |поруки, доручення, | | | | | | | | | |довірчого управління, інших | | | | | | | | | |цивільно-правових договорів,| | | | | | | | | |що уповноважують такого | | | | | | | | | |комісіонера здійснювати |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |поставку товарів від імені |Закон України | 168/97-ВР | 03.04.97 |15.08.2000 | | | | | |та за дорученням комітента |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |без передання права |підпункт 6.2.8 | | | | | | | | |власності на такі товари), |пункту 6.2 статті 6 | | | | | | | | |що безпосередньо | | | | | | | | | |виготовляються | | | | | | | | | |підприємствами та | | | | | | | | | |організаціями громадських | | | | | | | | | |організацій інвалідів, які | | | | | | | | | |засновані громадськими | | | | | | | | | |організаціями інвалідів і є | | | | | | | | | |їх власністю, де кількість | | | | | | | | | |інвалідів, які мають там | | | | | | | | | |основне місце роботи, | | | | | | | | | |становить протягом |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |попереднього звітного |Закон України | 1926-III |13.07.2000 | | | | | | |періоду не менше 50 |( 1926-14 ) | | | | | | | | |відсотків середньооблікової | | | | | | | | | |чисельності штатних | | | | | | | | | |працівників облікового | | | | | | | | | |складу, і за умови, що фонд | | | | | | | | | |оплати праці таких інвалідів| | | | | | | | | |становить протягом звітного | | | | | | | | | |періоду не менше 25 | | | | | | | | | |відсотків суми загальних | | | | | | | | | |витрат на оплату праці, що | | | | | | | | | |відносяться до складу | | | | | | | | | |валових витрат виробництва. | | | | | | | | | |Безпосереднім вважається | | | | | | | | | |виготовлення товарів, |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |унаслідок якого сума |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | |витрат, понесених на |внесення змін до | | | | | | | | |переробку (обробку, інші |Закону України "Про | | | | | | | | |види перетворення) сировини,|Державний бюджет | | | | | | | | |комплектуючих, складових |України на 2005 рік" | | | | | | | | |частин, інших покупних |та деяких інших | | | | | | | | |товарів, які |законодавчих актів | | | | | | | | |використовуються у |України" | | | | | | | | |виготовленні таких товарів, |( 2505-15 ) | | | | | | | | |становить не менше 8 |розділ 2 | | | | | | | | |відсотків продажної ціни | | | | | | | | | |таких виготовлених товарів. | | | | | | | | | |Зазначені підприємства та | | | | | | | | | |організації громадських | | | | | | | | | |організацій інвалідів мають | | | | | | | | | |право застосовувати цю | | | | | | | | | |пільгу за наявності |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |реєстрації у відповідному |Закон України "Про | 2960-IV |06.10.2005 |01.01.2006 | | | | | |податковому органі, яка |внесення змін до | | | | | | | | |здійснюється на підставі |деяких законодавчих | | | | | | | | |подання позитивного рішення |актів України щодо | | | | | | | | |міжвідомчої Комісії з питань|професійної та | | | | | | | | |діяльності підприємств та |трудової реабілітації| | | | | | | | |організацій громадських |інвалідів" | | | | | | | | |організацій інвалідів та |( 2960-15 ) | | | | | | | | |відповідної заяви платника | | | | | | | | | |податку про бажання отримати| | | | | | | | | |таку пільгу відповідно до | | | | | | | | | |Закону України "Про основи | | | | | | | | | |соціальної захищеності | | | | | | | | | |інвалідів в Україні" | | | | | | | | | |( 875-12 ). | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010143 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 15.08.2000 | | - |Зміна редакції | | |вартість, сплачені |внесення змін до | 208 | 24.03.98 | 11.04.98 | | |з 01.01.2006 | | |постачальникам за |Закону України "Про | | | | | |відповідно до Закону | | |матеріально-технічні |податок на додану | | | | | |України від | | |ресурси, які підлягають |вартість" | | | | | |06.10.2005 N 2960-IV | | |відшкодуванню із бюджету при|( 168/97-ВР ), | | | | | |( 2960-15 ) | | |поставці товарів (крім |підпункт 6.2.8 | | | | | | | | |підакцизних товарів) та |пункту 6.2 статті 6 | | | | | | | | |послуг (крім грального і | | | | | | | | | |лотерейного бізнесу та | | | | | | | | | |послуг з поставки | | | | | | | | | |підакцизних товарів, | | | | | | | | | |отриманих у межах договорів | | | | | | | | | |комісії (консигнації), | | | | | | | | | |поруки, доручення, | | | | | | | | | |довірчого управління, інших | | | | | | | | | |цивільно-правових договорів,| | | | | | | | | |що уповноважують такого |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |комісіонера здійснювати |в редакції Закону | 1926-III |13.07.2000 |15.08.2000 | | | | | |поставку товарів від імені |України | | | | | | | | |та за дорученням комітента |( 1926-14 ) | | | | | | | | |без передання права | | | | | | | | | |власності на такі товари), | | | | | | | | | |що безпосередньо | | | | | | | | | |виготовляються | | | | | | | | | |підприємствами та | | | | | | | | | |організаціями громадських | | | | | | | | | |організацій інвалідів, | | | | | | | | | |визначеними у підпункті | | | | | | | | | |5.2.1 пункту 5.2 статті 5 | | | | | | | | | |цього Закону. | | | | | | | | | |Зазначені підприємства та | | | | | | | | | |організації громадських | | | | | | | | | |організацій інвалідів мають | | | | | | | | | |право застосовувати цю |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |пільгу за наявності |Закон України "Про | 2960-IV |06.10.2005 |01.01.2006 | | | | | |реєстрації у відповідному |внесення змін до | | | | | | | | |податковому органі, яка |деяких законодавчих | | | | | | | | |здійснюється на підставі |актів України щодо | | | | | | | | |подання позитивного рішення |професійної та | | | | | | | | |міжвідомчої Комісії з питань|трудової реабілітації| | | | | | | | |діяльності підприємств та |інвалідів" | | | | | | | | |організацій громадських |( 2960-15 ) | | | | | | | | |організацій інвалідів та | | | | | | | | | |відповідної заяви платника | | | | | | | | | |податку про бажання отримати| | | | | | | | | |таку пільгу відповідно до | | | | | | | | | |Закону України "Про основи | | | | | | | | | |соціальної захищеності | | | | | | | | | |інвалідів в Україні" | | | | | | | | | |( 875-12 ). | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010144 |У разі коли за договорами, |Закон України "Про | 550 | 26.09.97 | 02.10.97 | | - | | | |укладеними до набрання |внесення змін до | | | | | | | | |чинності цим Законом, які |Закону України "Про | | | | | | | | |передбачали здійснення |податок на додану | | | | | | | | |операцій, звільнених від |вартість" | | | | | | | | |оподаткування згідно з |( 550/97-ВР ) | | | | | | | | |підпунктом "г", пункту 1 |пункт 11.1 | | | | | | | | |статті 5 Декрету Кабінету | | | | | | | | | |Міністрів України "Про | | | | | | | | | |податок на добавлену | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | | |( 14-92 ), було здійснено | | | | | | | | | |витрати або проведено | | | | | | | | | |розрахунки до моменту | | | | | | | | | |прийняття цього Закону, | | | | | | | | | |платники податку, що є | | | | | | | | | |сторонами таких договорів, | | | | | | | | | |оподатковують такі операції | | | | | | | | | |за таким договором згідно з | | | | | | | | | |правилами, встановленими | | | | | | | | | |зазначеним Декретом. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010148 |Звільнення від оподаткування|Закон України "Про | 742/97-ВР | 17.12.97 | 08.01.98 | | - | | | |товарів, обладнання та |ратифікацію | | | | | | | | |послуг, що постачаються за |Меморандуму про | | | | | | | | |кошти безвідплатної допомоги|створення і | | | | | | | | |Урядом Японії у рамках |діяльність Японського| | | | | | | | |Меморандуму для створення |центру в Україні" | | | | | | | | |Японського центру в Україні |( 742/97-ВР ) | | | | | | | | |( 392_001 ). | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010149 |Звільнення від сплати |Закон України "Про | 69-XIV | 24.07.98 | 07.08.98 | | - | | | |податку учасників Угоди |ратифікацію Угоди між| | | | | | | | |( 756_002 ). |Урядом України та | | | | | | | | | |Урядом Швейцарської | | | | | | | | | |Конфедерації про | | | | | | | | | |надання безповоротної| | | | | | | | | |фінансової допомоги | | | | | | | | | |на Проект "Охорона | | | | | | | | | |здоров'я матерів і | | | | | | | | | |дітей (неонтологія)" | | | | | | | | | |( 69-14 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010150 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 169/98-ВР | 04.03.98 | 28.03.98 | | - | | | |ПДВ операції з безоплатної |внесення змін до | | | | | | | | |передачі у державну |Закону України "Про | | | | | | | | |власність чи комунальну |податок на додану | | | | | | | | |власність територіальних |вартість" | | | | | | | | |громад сіл, селищ, міст або |( 169/98-ВР ) | | | | | | | | |у їх спільну власність | | | | | | | | | |об'єктів усіх форм | | | | | | | | | |власності, які перебувають |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |на балансі одного платника |Закон України "Про | 168/97-ВР | 04.03.97 | | | | | | |податку і передаються на |податок на додану | | | | | | | | |баланс іншого платника |вартість" | | | | | | | | |податку, якщо такі операції |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |здійснюються за рішеннями |п. 3.2.9 | | | | | | | | |Кабінету Міністрів України, | | | | | | | | | |центральних та місцевих | | | | | | | | | |органів виконавчої влади, | | | | | | | | | |органів місцевого | | | | | | | | | |самоврядування, прийнятими у|---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |межах їх повноважень. |Закон України "Про | 163-XIV | 06.10.98 | | | | | | |Це положення поширюється на:|внесення змін до | | | | | | | | |- операції з безоплатної |деяких законів | | | | | | | | |передачі об'єктів з балансу |України у зв'язку з | | | | | | | | |платника податку, майно |прийняттям Закону | | | | | | | | |якого перебуває в державній |України "Про передачу| | | | | | | | |або комунальній власності, |об'єктів права | | | | | | | | |на баланс іншої юридичної |державної та | | | | | | | | |особи, майно якої перебуває |комунальної | | | | | | | | |відповідно в державній або |власності" | | | | | | | | |комунальній власності; |( 163-14 ) | | | | | | | | |- операції з безоплатної |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |передачі неприватизованих |Закон України "Про | 1330-XIV | 21.12.99 | | | | | | |об'єктів житлового фонду |внесення зміни до | | | | | | | | |(включаючи місця загального |статті 3 Закону | | | | | | | | |користування та прибудинкові|України "Про податок | | | | | | | | |будівлі і споруди), а також |на додану вартість" | | | | | | | | |об'єктів соціальної |( 1330-14 ) | | | | | | | | |інфраструктури (в тому числі| | | | | | | | | |об'єктів їх незавершеного | | | | | | | | | |будівництва) з балансу |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |платника податку на баланс |Закон України "Про | 1924-IV |29.06.2004 | | | | | | |юридичної особи, майно якої |внесення зміни до | | | | | | | | |перебуває в державній або |статті 3 Закону | | | | | | | | |комунальній власності, чи |України "Про податок | | | | | | | | |безпосередньо на баланс |на додану вартість" | | | | | | | | |відповідної місцевої ради. |(щодо передачі | | | | | | | | | |об'єктів соціальної | | | | | | | | | |інфраструктури)" | | | | | | | | | |( 1924-15 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010154 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | |надання послуг з перевезення|вартість" | | | | | | | | |осіб пасажирським |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |транспортом (крім |пп. 5.1.13 п. 5.1 | | | | | | | | |таксомоторів) у межах | | | | | | | | | |населеного пункту, тарифи на| | | | | | | | | |які регулюються органом |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |місцевого самоврядування |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | |відповідно до його |внесення змін до | | | | | | | | |компетенції, визначеної |Закону України "Про | | | | | | | | |законом. |Державний бюджет | | | | | | | | |Це звільнення не поширюється|України на 2005 рік" | | | | | | | | |на операції з надання |та деяких інших | | | | | | | | |пасажирського транспорту в |законодавчих актів | | | | | | | | |оренду (прокат). |України" | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010168 |Звільняються від |Закон України "Про | 285 | 01.12.98 | 22.12.98 | | - |Зміна редакції з | | |оподаткування ПДВ операції з|внесення змін до | | | | | |01.01.2007 відповідно| | |безкоштовної передачі |деяких законів | | | | | |до Закону України від| | |приладів, обладнання, |України з метою | | | | | |14.12.2006 N 463-V | | |матеріалів, крім |підтримки наукової і | | | | | |( 463-16 ) | | |підакцизних, науковим |науково-технічної | | | | | | | | |установам та науковим |діяльності" | | | | | | | | |організаціям, вищим |( 285-14 ) | | | | | | | | |навчальним закладам III-IV |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |рівнів акредитації, внесеним|Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |до Державного реєстру |податок на додану | | | | | | | | |наукових організацій, яким |вартість" | | | | | | | | |надається підтримка держави.|( 168/97-ВР ) | | | | | | | | | |п. 5.2.5 | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 463-V |14.12.2006 |01.01.2007 | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |статті 5 Закону | | | | | | | | | |України "Про податок | | | | | | | | | |на додану вартість" | | | | | | | | | |( 463-16 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010170 |На період виконання робіт |Закон України "Про | 309 | 11.12.98 | 13.01.99 | | - | | | |щодо підготовки до зняття і |загальні засади | | | | | | | | |зняття енергоблоків |подальшої | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |експлуатації і зняття| | | | | | | | |експлуатації та перетворення|з експлуатації | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на |Чорнобильської АЕС та| | | | | | | | |екологічно безпечну систему,|перетворення | | | | | | | | |які виконуються за рахунок |зруйнованого | | | | | | | | |коштів міжнародної технічної|четвертого | | | | | | | | |допомоги, що надається на |енергоблоку цієї АЕС | | | | | | | | |безоплатній та безповоротній|на екологічно | | | | | | | | |основі, або за рахунок |безпечну систему" | | | | | | | | |коштів, які передбачаються в|( 309-14 ) | | | | | | | | |державному бюджеті як внесок|---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| | |України до Чорнобильського |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |фонду "Укриття" для |податок на додану | | | | | | | | |реалізації міжнародної |вартість" | | | | | | | | |програми - Плану здійснення |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |заходів на об'єкті "Укриття"|П. | | | | | | | | |відповідно до положень | | | | | | | | | |Рамкової угоди між Україною | | | | | | | | | |та Європейським банком | | | | | | | | | |реконструкції та розвитку | | | | | | | | | |стосовно діяльності | | | | | | | | | |Чорнобильського фонду | | | | | | | | | |"Укриття" в Україні | | | | | | | | | |( 996_004 ) та Угоди про |---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| | |грант (проект ядерної |Закон України | 722 | 03.06.99 |10.06.2003 | | | | | |безпеки Чорнобильської АЕС) |( 722-14 ) | | | | | | | | |між Європейським банком | | | | | | | | | |реконструкції та розвитку, | | | | | | | | | |Урядом України і | | | | | | | | | |Чорнобильською атомною | | | | | | | | | |електростанцією | | | | | | | | | |( 996_729 ): | | | | | | | | | |звільняються від | | | | | | | | | |оподаткування операції з | | | | | | | | | |імпорту товарів (сировини, | | | | | | | | | | матеріалів, устаткування та|---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| | |обладнання); |Закон України | 856-IV |22.05.2003 | | | | | | |Ці пільги не поширюються на |( 856-15 ) | | | | | | | | |операції, що стосуються | | | | | | | | | |підакцизних товарів та | | | | | | | | | |товарів | | | | | | | | | |1-24 груп Української | | | | | | | | | |класифікації товарів | | | | | | | | | |зовнішньоекономічної | | | | | | | | | |діяльності. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010178 |Сума податку на додану |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.01.99 |01.01.2009 |Цільове |Продовжено дію пільги| | |вартість, що підлягає сплаті|додану вартість" | | | | |призначення |до 1 січня року, | | |до бюджету |( 168/97-ВР ) | | | | | |наступного за роком, | | |сільськогосподарськими |п. 11.21 | | | | | |в якому Верховна | | |підприємствами усіх форм |---------------------+---------------+-----------+------------| | |Рада України | | |власності за реалізовані |ЗУ "Про внесення змін| 770/97 | 23.12.97 | | | |ратифікує протокол | | |ними молоко, худобу, птицю, |до Закону України | | | | | |про приєднання | | |вовну, а також за молочну |"Про податок на | | | | | |України до Світової | | |продукцію та м'ясопродукти, |додану вартість" | | | | | |організації торгівлі | | |вироблені у власних |( 770/97-ВР ) | | | | | |відповідно до Закону | | |переробних цехах, повністю |---------------------+---------------+-----------+------------| | |України від | | |залишається у розпорядженні |ЗУ "Про внесення змін| 442-XIV | 18.02.99 | | | |28.12.2007 N 107-VI | | |цих сільськогосподарських |до статті 11 Закону | | | | | |( 107-17 ) | | |підприємств і спрямовується |України "Про податок | | | | | | | | |на підтримку власного |на додану вартість" | | | | | | | | |виробництва тваринницької |( 442-14 ) | | | | | | | | |продукції та продукції |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |птахівництва. |ЗУ "Про продовження | 1352-IV |28.12.2003 | | | | | | | |дії окремих норм | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | | |( 1352-15 ) | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |ЗУ "Про внесення змін| 2987-IV |18.10.2005 | | | | | | | |до Закону України | | | | | | | | | |"Про податок на | | | | | | | | | |додану вартість" про | | | | | | | | | |оподаткування | | | | | | | | | |сільськогосподарських| | | | | | | | | |підприємств | | | | | | | | | |( 2987-15 ) | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 273-V |19.10.2006 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" щодо | | | | | | | | | |спеціальних режимів | | | | | | | | | |оподаткування | | | | | | | | | |сільськогосподарських| | | | | | | | | |товаровиробників | | | | | | | | | |( 273-16 ) | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 107-VI |28.12.2007 | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | |України на 2008 рік | | | | | | | | | |та про внесення змін | | | | | | | | | |до деяких | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | |( 107-17 ). | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010180 |Звільняються від |Закон України "Про | 977 | 15.07.99 | 21.08.99 | | - | | | |оподаткування ПДВ операції |внесення змін до | | | | | | | | |оплати вартості |деяких законів | | | | | | | | |фундаментальних досліджень, |України з метою | | | | | | | | |науково-дослідних |стимулювання | | | | | | | | |дослідницько- |інвестиційної | | | | | | | | |конструкторських робіт |діяльності" | | | | | | | | |особою, яка безпосередньо |( 977-14 ) | | | | | | | | |отримує такі кошти з рахунку|---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |Державного казначейства |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |України. |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | | |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | | |п. 5.1.22 | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010182 |Звільняються від |Закон України "Про | 498-XIV | 17.03.99 | 20.04.99 | | - | | | |оподаткування ПДВ |ратифікацію Угоди між| | | | | | | | |обладнання, матеріали та |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | |послуги, які фінансуються |України та Урядом | | | | | | | | |нідерландською стороною. |Королівства | | | | | | | | | |Нідерландів про | | | | | | | | | |технічне та фінансове| | | | | | | | | |співробітництво" | | | | | | | | | |( 498-14 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010191 |Звільняються від |Закон України "Про | 933-XIV | 14.07.99 | 27.07.99 | | - | | | |оподаткування ПДВ обладнання|ратифікацію Угоди між| | | | | | | | |та послуги, які |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | |надаватимуться за Грантом |України і Урядом | | | | | | | | |японськими фізичними чи |Японії щодо надання | | | | | | | | |японськими юридичними |японського | | | | | | | | |особами. |культурного гранту на| | | | | | | | | |постачання музичних | | | | | | | | | |інструментів | | | | | | | | | |Національній | | | | | | | | | |філармонії України" | | | | | | | | | |( 933-14 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010192 |Звільняються від |Закон України "Про | 1161-XIV | 19.10.99 | 12.11.99 | | - | | | |оподаткування ПДВ обладнання|ратифікацію Угоди між| | | | | | | | |та послуги, які |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | |надаватимуться за Грантом |України і Урядом | | | | | | | | |японськими фізичними чи |Японії щодо надання | | | | | | | | |японськими юридичними |японського | | | | | | | | |особами. |культурного гранту на| | | | | | | | | |постачання | | | | | | | | | |аудіовізуального | | | | | | | | | |обладнання | | | | | | | | | |Національному музею | | | | | | | | | |історії України" | | | | | | | | | |( 1161-14 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010193 |Звільняються від |Закон України "Про | 665-XIV | 14.04.99 | 09.06.99 | | - | | | |оподаткування ПДВ |ратифікацію Угоди між| | | | | | | | |обладнання, матеріали та |Урядом України і | | | | | | | | |послуги, які фінансуються |Урядом Швейцарської | | | | | | | | |Швейцарською стороною на |Конфедерації про | | | | | | | | |безвідплатній основі та |технічне та фінансове| | | | | | | | |обладнання, тимчасово |співробітництво" | | | | | | | | |ввезене для потреб |( 665-14 ) | | | | | | | | |реалізації проектів. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010197 |Звільняються від |Закон України "Про | 1561 |16.03.2000 |05.05.2000 | | - | | | |оподаткування податком на |внесення змін до | | | | | | | | |додану вартість операції з |Закону України "Про | | | | | | | | |надання бібліотеками, які |бібліотеки і | | | | | | | | |знаходяться у державній або |бібліотечну справу" | | | | | | | | |комунальній власності, |( 1561-14 ) | | | | | | | | |платних послуг з: |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |- комплектування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |реєстраційно-облікових |податок на додану | | | | | | | | |документів (квитків, |вартість" | | | | | | | | |формулярів); |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |- користування рідкісними, |п. 5.1.23 | | | | | | | | |цінними довідниками, | | | | | | | | | |книгами (нічний абонемент); |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |- тематичного підбору |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | |літератури за запитом |внесення змін до | | | | | | | | |споживача; |Закону України "Про | | | | | | | | |- надання тематичних, |Державний бюджет | | | | | | | | |адресно-бібліографічних та |України на 2005 рік" | | | | | | | | |фактографічних довідок. |та деяких інших | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010198 |Не є об'єктом оподаткування |Підпункт 3.2.10 | 1841 |22.06.2000 |01.08.2000 | | - | | | |операції з: |пункту 3.2 ст. 3 | | | | | | | | |поставки позашкільним |Закону України "Про | | | | | | | | |навчальним закладом |позашкільну освіту" | | | | | | | | |вихованцям, учням і слухачам|( 1841-14 ) | | | | | | | | |платних послуг у сфері |---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| | |позашкільної освіти. |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | | |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | | |п. 3.2.10 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010202 |При імпорті товарів (робіт, |Закон України "Про | 1039 | 14.09.99 | 13.10.99 | |Цільове | | | |послуг) та інших |угоди про розподіл | | | | |призначення | | | |матеріальних цінностей, |продукції" | | | | | | | | |призначених для виконання |( 1039-14 ) | | | | | | | | |угоди про розподіл |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |продукції, митні платежі (за|Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |винятком митного збору), |податок на додану | | | | | | | | |податок на додану вартість |вартість" | | | | | | | | |не справляються. |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | | |п. 11.12 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010204 |Звільняються від |ЗУ "Про звільнення | 2117 |30.11.2000 | 01.12.2008 | 15.01.2009 | - |Зазначена пільга діє | | |оподаткування податком на |від оподаткування | | | та | до 15.01 | |щорічно з 1 грудня | | |додану вартість операції з |грошових коштів, які | | |поновлюється|відповідного| |поточного року по | | |поставки виробничими та |спрямовуються на | | | щорічно з | року | |15 січня наступного | | |торговими підприємствами |проведення новорічно-| | | 01.12 | | |року. | | |дитячих святкових |різдвяних свят для | | |відповідного| | | | | |подарунків, а також квитків |дітей та на придбання| | | року | | | | | |на новорічно-різдвяні заходи|дитячих подарунків | | | | | | | | |для дітей, що закуповуються |( 2117-14 ) | | | | | | | | |за рахунок коштів Фонду |---------------------+---------------+-----------| | | | | | |соціального страхування з |Закон України "Про | 429-IV |16.01.2003 | | | | | | |тимчасової втрати |внесення змін до | | | | | | | | |працездатності, |деяких законодавчих | | | | | | | | |профспілкових комітетів |актів України щодо | | | | | | | | |підприємств та організацій. |загальнообов'язкового| | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | |соціального | | | | | | | | | |страхування" | | | | | | | | | |( 429-15 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010213 |До 1 січня 2009 року |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 |10.02.2001 |31.12.2008 |Цільове |Зміна редакції | | |зупинити дію пункту 7.7 |додану вартість" | | | | |призначення | | | |статті 7, пунктів 10.1 |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |і 10.2 статті 10 |п. 11.29 | | | | | | | | |цього Закону в частині |---------------------+---------------+-----------+------------+------------| | | | |сплати до бюджету податку на|ЗУ "Про внесення змін| 1874-III |13.07.2000 | | | | | | |додану вартість щодо |до Закону України | | | | | | | | |операцій з поставки товарів |"Про податок на | | | | | | | | |(робіт, послуг) власного |додану вартість" | | | | | | | | |виробництва, включаючи |( 1874-14 ) | | | | | | | | |продукцію (крім підакцизних |---------------------+---------------+-----------| | | | | | |товарів), виготовлену на |ЗУ "Про внесення змін| 2233-III |18.01.2001 | | | | | | |давальницьких умовах із |до Закону України | | | | | | | | |власної |"Про податок на | | | | | | | | |сільськогосподарської |додану вартість" | | | | | | | | |сировини, за винятком |( 2233-14 ) | | | | | | | | |операцій з поставки |---------------------+---------------+-----------| | | | | | |переробним підприємствам |ЗУ "Про продовження | 1352-IV |28.11.2003 | | | | | | |молока та м'яса живою вагою,|дії окремих норм | | | | | | | | |що здійснюються |Закону України "Про | | | | | | | | |сільськогосподарськими |податок на додану | | | | | | | | |товаровиробниками незалежно |вартість" | | | | | | | | |від організаційно-правової |( 1352-15 ) | | | | | | | | |форми та форми власності, в |---------------------+---------------+-----------| | | | | | |яких сума, одержана від |ЗУ "Про внесення змін| 2287-IV |23.12.2004 | | | | | | |поставки |до деяких законів | | | | | | | | |сільськогосподарської |України щодо | | | | | | | | |продукції власного |оподаткування | | | | | | | | |виробництва та продуктів її |сільськогосподарських| | | | | | | | |переробки за попередній |підприємств" | | | | | | | | |звітний (податковий) рік, |( 2287-15 ) | | | | | | | | |становить не менше 50 |---------------------+---------------+-----------| | | | | | |відсотків загальної суми |ЗУ "Про Державний | 3235-IV |20.12.2005 | | | | | | |валового доходу |бюджет України на | | | | | | | | |підприємства. |2006 рік" | | | | | | | | | |( 3235-15 ) | | | | | | | | | |ст. 8 | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 273-V |19.10.2006 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" щодо | | | | | | | | | |спеціальних режимів | | | | | | | | | |оподаткування | | | | | | | | | |сільськогосподарських| | | | | | | | | |товаровиробників" | | | | | | | | | |( 273-16 ) | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| | | |ЗУ "Про Державний | 107-VI |28.12.2007 | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | |2008 рік та про | | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | | |( 107-17 ) | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| | | |Закон України "Про | 309-VI |03.06.2008 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | | |( 309-17 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010218 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 |14.03.2002 | | - | | | |податком на додану вартість |податок на додану | | | | | | | | |операції з надання |вартість" | | | | | | | | |уповноваженими банками |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |послуг з довірчого |п. 3.2.11 | | | | | | | | |управління фондами |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |банківського управління, |Закон України "Про | 3045-III |07.02.2002 | | | | | | |виплати винагороди за |внесення змін до | | | | | | | | |здійснення управління фондом|деяких законодавчих | | | | | | | | |операцій з нерухомістю, за |актів України у | | | | | | | | |перерахування коштів на |зв'язку з прийняттям | | | | | | | | |фінансування будівництва із |Закону України "Про | | | | | | | | |фонду фінансування |внесення змін до | | | | | | | | |будівництва, за здійснення |Закону України "Про | | | | | | | | |платежів за іпотечними |проведення | | | | | | | | |сертифікатами відповідно до |експерименту в | | | | | | | | |закону. |житловому будівництві| | | | | | | | | |на базі холдингової | | | | | | | | | |компанії | | | | | | | | | |"Київміськбуд" | | | | | | | | | |( 3045-14 ) | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| | 14010231 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - |(***) Розрахунок суми| | Увага, |операції з: |податок на додану | | | | | |пільги не проводиться| | див. |виплати грошових виграшів, |вартість" | | | | | |(п. 4.1.10 Правил | |коментар |грошових призів і грошових |( 168/97-ВР ) | | | | | |обліку ПДВ | | |винагород; прийняття ставок,|пп. 3.2.4 п. 3.2 | | | | | |( z0939-04 ), | | |у тому числі шляхом обміну |---------------------+---------------+-----------+------------| | |затверджені наказом | | |коштів на жетони чи інші |Закон України | 977-XIV | 15.07.99 | | | |ДПА України, | | |замінники гривні, призначені|( 977-14 ) | | | | | |Державного комітету | | |для використання в гральних |---------------------+---------------+-----------+------------| | |статистики України | | |автоматах та іншому |Закон України | 1969-III |21.09.2000 | | | |від 23.07.2004 | | |гральному устаткуванні. |( 1969-14 ) | | | | | |N 419/453 | | | | | | | | | |( z0938-04 ) (зі | | | | | | | | | |змінами та | | | | | | | | | |доповненнями). | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010232 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | | |поставки негашених поштових |вартість" | | | | | | | | |марок України, конвертів або|( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |листівок з негашеними |пп. 3.2.4 п. 3.2 | | | | | | | | |поштовими марками України, |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |крім колекційних марок, |Закон України | 977-XIV | 15.07.99 | | | | | | |конвертів чи листівок для |( 977-14 ) | | | | | | | | |філателістичних потреб, |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |базою оподаткування яких є |Закон України | 1969-III |21.09. 00 | | | | | | |продажна вартість. |( 1969-14 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010234 |У разі коли за договорами, |Закон України "Про | 550 | 26.09.97 | 02.10.97 | | - | | | |укладеними до набрання |внесення змін до | | | | | | | | |чинності цим Законом, які |Закону України "Про | | | | | | | | |передбачали здійснення |податок на додану | | | | | | | | |операцій, звільнених від |вартість" | | | | | | | | |оподаткування згідно з |( 550/97-ВР ) | | | | | | | | |підпунктом "д", пункту 1 |пункт 11.1 | | | | | | | | |статті 5 Декрету Кабінету | | | | | | | | | |Міністрів України "Про | | | | | | | | | |податок на добавлену | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | | |( 14-92 ), було здійснено | | | | | | | | | |витрати або проведено | | | | | | | | | |розрахунки до моменту | | | | | | | | | |прийняття цього Закону, | | | | | | | | | |платники податку, що є | | | | | | | | | |сторонами таких договорів, | | | | | | | | | |оподатковують такі операції | | | | | | | | | |за таким договором згідно з | | | | | | | | | |правилами, встановленими | | | | | | | | | |зазначеним Декретом. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010259 |До 1 січня 2009 року сума |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.01.98 |31.12.2008 |Цільове |Зміна редакції | | |податку на додану вартість, |додану вартість" | | | | |призначення | | | |що повинна сплачуватися до |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |бюджету переробними |п. 11.21 | | | | | | | | |підприємствами усіх форм |---------------------+---------------+-----------+------------+------------| | | | |власності за реалізовані |ЗУ "Про внесення змін| 770/97-ВР | 23.12.97 | | | | | | |ними молоко та молочну |до Закону України | | | | | | | | |продукцію, м'ясо та |"Про податок на | | | | | | | | |м'ясопродукти, у повному |додану вартість" | | | | | | | | |обсязі спрямовується |( 770/97-ВР ) | | | | | | | | |виключно для виплати дотацій|---------------------+---------------+-----------+------------+------------| | | | |сільськогосподарським |ЗУ "Про внесення змін| 442-XIV | 18.02.99 | | | | | | |товаровиробникам за продані |до статті 11 Закону | | | | | | | | |ними переробним |України "Про податок | | | | | | | | |підприємствам молоко і м'ясо|на додану вартість" | | | | | | | | |в живій вазі. |( 442-14 ) | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------+------------| | | | | |ЗУ "Про продовження | 1352-IV |28.11.2003 | | | | | | | |дії окремих норм | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | | |( 1352-15 ) | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------+------------| | | | | |ЗУ "Про внесення змін| 2287-IV |23.12.2004 | | | | | | | |до деяких законів | | | | | | | | | |України щодо | | | | | | | | | |оподаткування | | | | | | | | | |сільськогосподарських| | | | | | | | | |підприємств" | | | | | | | | | |( 2287-15 ) | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------+------------| | | | | |ЗУ "Про Державний | 3235-IV |20.12.2005 | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | |2006 рік" | | | | | | | | | |( 3235-15 ) | | | | | | | | | |ст. 8 | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------+------------| | | | | |Закон України "Про | 273-V |19.10.2006 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" щодо | | | | | | | | | |спеціальних режимів | | | | | | | | | |оподаткування | | | | | | | | | |сільськогосподарських| | | | | | | | | |товаровиробників" | | | | | | | | | |( 273-16 ) | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------+------------| | | | | |Закон України "Про | 107-VI |28.12.2007 | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | |України на 2008 рік | | | | | | | | | |та про внесення змін | | | | | | | | | |до деяких | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | |( 107-17 ) | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------+------------| | | | | |Закон України "Про | 309-VI |03.06.2008 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | | |( 309-17 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010288 |Такі гранти будуть звільнені|Угода між Україною та| 368-IV |25.12.02 |11.02.2003 | | - | | | |Українською Стороною від |Європейським | | | | | | | | |сплати мита, будь-яких |співтовариством про | | | | | | | | |митних зборів, податків на |наукове та | | | | | | | | |прибуток, а також від сплати|технологічне | | | | | | | | |всіх інших аналогічних |співробітництво від | | | | | | | | |податків і зборів. |4 липня 2002 року | | | | | | | | | |( 994_194, | | | | | | | | | | 368-15 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010290 |На період виконання робіт |Закон України "Про | 309 | 11.12.98 |10.06.2003 | |Цільове | | | |щодо підготовки до зняття і |загальні засади | | | | |призначення | | | |зняття енергоблоків |подальшої | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |експлуатації і зняття| | | | | | | | |експлуатації та перетворення|з експлуатації | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на |Чорнобильської АЕС та| | | | | | | | |екологічно безпечну систему,|перетворення | | | | | | | | |які виконуються за рахунок |зруйнованого | | | | | | | | |коштів міжнародної технічної|четвертого | | | | | | | | |допомоги, що надається на |енергоблоку цієї АЕС | | | | | | | | |безоплатній та безповоротній|на екологічно | | | | | | | | |основі, або за рахунок |безпечну систему" | | | | | | | | |коштів, які передбачаються в|( 309-14 ) | | | | | | | | |державному бюджеті як внесок|---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |України до Чорнобильського |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |фонду "Укриття" для |податок на додану | | | | | | | | |реалізації міжнародної |вартість" | | | | | | | | |програми - Плану здійснення |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |заходів на об'єкті "Укриття"|п. 11.23 | | | | | | | | |відповідно до положень | | | | | | | | | |Рамкової угоди між Україною | | | | | | | | | |та Європейським банком | | | | | | | | | |реконструкції та розвитку | | | | | | | | | |стосовно діяльності | | | | | | | | | |Чорнобильського фонду | | | | | | | | | |"Укриття" в Україні | | | | | | | | | |( 996_004 ) та Угоди про | | | | | | | | | |грант (проект ядерної |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |безпеки Чорнобильської АЕС) |Закон України "Про | 722-IV | 03.06.99 | | | | | | |між Європейським банком |внесення змін до | | | | | | | | |реконструкції та розвитку, |деяких законодавчих | | | | | | | | |Урядом України і |актів України з | | | | | | | | |Чорнобильською атомною |питань оподаткування | | | | | | | | |електростанцією |у зв'язку із | | | | | | | | |( 996_729 ): |створенням | | | | | | | | |оподатковуються за нульовою |спеціальної | | | | | | | | |ставкою операції з поставки |економічної зони | | | | | | | | |товарів (сировини, |"Славутич" | | | | | | | | |матеріалів, устаткування та |( 722-14 ) | | | | | | | | |обладнання) на митній | | | | | | | | | |території України, що |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |здійснюються в рамках |Закон України "Про | 856-IV |22.05.2003 | | | | | | |міжнародної технічної |внесення змін до | | | | | | | | |допомоги. |деяких законів | | | | | | | | |Ці пільги не поширюються на |України з питань | | | | | | | | |операції, що стосуються |оподаткування" | | | | | | | | |підакцизних товарів та |( 856-15 ) | | | | | | | | |товарів | | | | | | | | | |1-24 груп Української | | | | | | | | | |класифікації товарів | | | | | | | | | |зовнішньоекономічної | | | | | | | | | |діяльності. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010291 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 309 | 11.12.98 |10.06.2003 | |Цільове | | | |вартість, сплачені |загальні засади | | | | |призначення | | | |постачальникам за |подальшої | | | | | | | | |матеріально-технічні |експлуатації і зняття| | | | | | | | |ресурси, які підлягають |з експлуатації | | | | | | | | |відшкодуванню із бюджету |Чорнобильської АЕС та| | | | | | | | |при: застосуванні нульової |перетворення | | | | | | | | |ставки в оподаткуванні ПДВ у|зруйнованого | | | | | | | | |разі проведення операції з |четвертого | | | | | | | | |поставки товарів (сировини, |енергоблоку цієї АЕС | | | | | | | | |матеріалів, устаткування та |на екологічно | | | | | | | | |обладнання) на митній |безпечну систему" | | | | | | | | |території України, що |( 309-14 ) | | | | | | | | |здійснюються в рамках |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |міжнародної технічної |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |допомоги у період виконання |податок на додану | | | | | | | | |робіт щодо підготовки до |вартість" | | | | | | | | |зняття і зняття енергоблоків|( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |п. 11.23 | | | | | | | | |експлуатації та перетворення| | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на | | | | | | | | | |екологічно безпечну систему.| | | | | | | | | |Цей режим не поширюється на |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |операції з поставки |Закон України "Про | 722-IV | 03.06.99 | | | | | | |підакцизних товарів та |внесення змін до | | | | | | | | |товарів 1-24 груп |деяких законодавчих | | | | | | | | |Української класифікації |актів України з | | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної|питань оподаткування | | | | | | | | |діяльності, а також на |у зв'язку із | | | | | | | | |операції з ввезення |створенням | | | | | | | | |(пересилання) на митну |спеціальної | | | | | | | | |територію України зазначених|економічної зони | | | | | | | | |товарів. |"Славутич" | | | | | | | | | |( 722-14 ) | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 856-IV |22.05.2003 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |деяких законів | | | | | | | | | |України з питань | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | |( 856-15 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010292 |На період виконання робіт |Закон України "Про | 309 | 11.12.98 |10.06.2003 | |Цільове | | | |щодо підготовки до зняття і |загальні засади | | | | |призначення | | | |зняття енергоблоків |подальшої | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |експлуатації і зняття| | | | | | | | |експлуатації та перетворення|з експлуатації | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на |Чорнобильської АЕС та| | | | | | | | |екологічно безпечну систему,|перетворення | | | | | | | | |які виконуються за рахунок |зруйнованого | | | | | | | | |коштів міжнародної технічної|четвертого | | | | | | | | |допомоги, що надається на |енергоблоку цієї АЕС | | | | | | | | |безоплатній та безповоротній|на екологічно | | | | | | | | |основі, або за рахунок |безпечну систему" | | | | | | | | |коштів, які передбачаються в|( 309-14 ) | | | | | | | | |державному бюджеті як внесок|---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |України до Чорнобильського |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |фонду "Укриття" для |податок на додану | | | | | | | | |реалізації міжнародної |вартість" | | | | | | | | |програми - Плану здійснення |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |заходів на об'єкті "Укриття"|п. 11.23 | | | | | | | | |відповідно до положень | | | | | | | | | |Рамкової угоди між Україною | | | | | | | | | |та Європейським банком | | | | | | | | | |реконструкції та розвитку | | | | | | | | | |стосовно діяльності | | | | | | | | | |Чорнобильського фонду | | | | | | | | | |"Укриття" в Україні та Угоди| | | | | | | | | |про грант (проект ядерної |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |безпеки Чорнобильської АЕС) |Закон України "Про | 722-IV | 03.06.99 | | | | | | |між Європейським банком |внесення змін до | | | | | | | | |реконструкції та розвитку, |деяких законодавчих | | | | | | | | |Урядом України і |актів України з | | | | | | | | |Чорнобильською атомною |питань оподаткування | | | | | | | | |електростанцією: |у зв'язку із | | | | | | | | |оподатковуються за нульовою |створенням | | | | | | | | |ставкою операції з виконання|спеціальної | | | | | | | | |робіт та поставки послуг на |економічної зони | | | | | | | | |митній території України, що|"Славутич" | | | | | | | | |здійснюються в рамках |( 722-14 ) | | | | | | | | |міжнародної технічної |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |допомоги |Закон України "Про | 856-IV |22.05.2003 | | | | | | |Ці пільги не поширюються на |внесення змін до | | | | | | | | |операції, що стосуються |деяких законів | | | | | | | | |підакцизних товарів та |України з питань | | | | | | | | |товарів |оподаткування" | | | | | | | | |1-24 груп Української |( 856-15 ) | | | | | | | | |класифікації товарів | | | | | | | | | |зовнішньоекономічної | | | | | | | | | |діяльності. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010293 |На період виконання робіт |Закон України "Про | 309 | 11.12.98 |10.06.2003 | |Цільове | | | |щодо підготовки до зняття і |загальні засади | | | | |призначення | | | |зняття енергоблоків |подальшої | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |експлуатації і зняття| | | | | | | | |експлуатації та перетворення|з експлуатації | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на |Чорнобильської АЕС та| | | | | | | | |екологічно безпечну систему,|перетворення | | | | | | | | |які виконуються за рахунок |зруйнованого | | | | | | | | |коштів міжнародної технічної|четвертого | | | | | | | | |допомоги, що надається на |енергоблоку цієї АЕС | | | | | | | | |безоплатній та безповоротній|на екологічно | | | | | | | | |основі, або за рахунок |безпечну систему" | | | | | | | | |коштів, які передбачаються в|( 309-14 ) | | | | | | | | |державному бюджеті як внесок| | | | | | | | | |України до Чорнобильського |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |фонду "Укриття" для |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |реалізації міжнародної |податок на додану | | | | | | | | |програми - Плану здійснення |вартість" | | | | | | | | |заходів на об'єкті "Укриття"|( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |відповідно до положень |п. 11.23 | | | | | | | | |Рамкової угоди між Україною | | | | | | | | | |та Європейським банком | | | | | | | | | |реконструкції та розвитку | | | | | | | | | |стосовно діяльності | | | | | | | | | |Чорнобильського фонду | | | | | | | | | |"Укриття" в Україні | | | | | | | | | |( 996_004 ) та Угоди про | | | | | | | | | |грант (проект ядерної | | | | | | | | | |безпеки Чорнобильської АЕС) | | | | | | | | | |між Європейським банком | | | | | | | | | |реконструкції та розвитку, |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |Урядом України і |Закон України | 722 | 03.06.99 | | | | | | |Чорнобильською атомною |( 722-14 ) | | | | | | | | |електростанцією | | | | | | | | | |( 996_729 ): | | | | | | | | | |Суми податку на додану | | | | | | | | | |вартість, сплачені платником| | | | | | | | | |податку - виконавцем робіт, | | | | | | | | | |послуг за контрактом, | | | | | | | | | |укладеним з отримувачем | | | | | | | | | |міжнародної технічної | | | | | | | | | |допомоги (реципієнтом) або з| | | | | | | | | |особою-нерезидентом, яка | | | | | | | | | |уклала контракт з | | | | | | | | | |реципієнтом, відшкодовуються| | | | | | | | | |із бюджету протягом місяця, |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |наступного після подання |Закон України | 856-IV |22.05.2003 | | | | | | |податкової декларації, за |( 856-15 ) | | | | | | | | |умови наявності належним | | | | | | | | | |чином оформлених документів | | | | | | | | | |та підтвердження їх | | | | | | | | | |матеріалами документальної | | | | | | | | | |перевірки. | | | | | | | | | |Ці пільги не поширюються на | | | | | | | | | |операції, що стосуються | | | | | | | | | |підакцизних товарів та | | | | | | | | | |товарів | | | | | | | | | |1-24 груп Української | | | | | | | | | |класифікації товарів | | | | | | | | | |зовнішньоекономічної | | | | | | | | | |діяльності. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010296 |Тимчасово до 1 січня |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.98 |01.01.2004 |01.01.2009 |Цільове | | | |2009 року звільняються від |податок на додану | | | | |призначення | | | |оподаткування ПДВ операції з|вартість" | | | | | | | | |ввезення на митну територію |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |України товарів, визначених |п. 11.37 | | | | | | | | |пунктом "о" статті 19 Закону|---------------------+---------------+-----------+------------+------------| | | | |України "Про Єдиний-митний |Закон України "Про | 601-IV |06.03.2003 | | | | | | |тариф" |державну підтримку | | | | | | | | |( 2097-12 ), а також |книговидавничої | | | | | | | | |операції з поставки цих |справи в Україні" | | | | | | | | |товарів видавництвам і |( 601-15 ) | | | | | | | | |підприємствам поліграфії на |---------------------+---------------+-----------+------------+------------| | | | |території України. |Законом України Про | 1300-IV |20.11.2003 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |деяких законів | | | | | | | | | |України щодо | | | | | | | | | |державної підтримки | | | | | | | | | |книговидавничої | | | | | | | | | |справи в Україні" | | | | | | | | | |( 1300-15 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010297 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.98 |01.01.2004 |01.01.2009 | - | | | |оподаткування ПДВ операції з|податок на додану | | | | | | | | |виконання робіт та поставки |вартість" | | | | | | | | |послуг у видавничій |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |діяльності, діяльності з |п. 11.38 | | | | | | | | |виготовлення та | | | | | | | | | |розповсюдження | | | | | | | | | |видавництвами, видавничими | | | | | | | | | |організаціями, |---------------------+---------------+-----------+------------+------------| | | | |підприємствами поліграфії, |Закон України "Про | 601-IV |06.03.2003 | | | | | | |розповсюджувачами книжкової |державну підтримку | | | | | | | | |продукції, виробленої в |книговидавничої | | | | | | | | |Україні, операції з |справи в Україні" | | | | | | | | |виробництва та/або поставки |( 601-15 ) | | | | | | | | |паперу і картону, вироблених| | | | | | | | | |в Україні для виготовлення | | | | | | | | | |книжкової продукції, а також|---------------------+---------------+-----------+------------+------------| | | | |операції з поставки |Законом України Про | 1300-IV |20.11.2003 | | | | | | |книжкової продукції, |внесення змін до | | | | | | | | |виробленої в Україні, крім |деяких законів | | | | | | | | |послуг реклами, розміщення |України щодо | | | | | | | | |матеріалів рекламного та |державної підтримки | | | | | | | | |еротичного характеру і |книговидавничої | | | | | | | | |видань рекламного та |справи в Україні" | | | | | | | | |еротичного характеру. |( 1300-15 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010298 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.98 |01.01.2004 |01.01.2009 | - | | | |оподаткування ПДВ операції з|податок на додану | | | | | | | | |виконання робіт та поставки |вартість" | | | | | | | | |послуг суб'єктами |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |підприємницької діяльності -|п. 11.40 | | | | | | | | |резидентами України, які | | | | | | | | | |одночасно здійснюють | | | | | | | | | |видавничу діяльність, | | | | | | | | | |діяльність з виготовлення, | | | | | | | | | |розповсюдження книжкової | | | | | | | | | |продукції та виробництва | | | | | | | | | |паперу і картону. При цьому | | | | | | | | | |валовий дохід такого | | | | | | | | | |суб'єкта підприємницької | | | | | | | | | |діяльності, отриманий від | | | | | | | | | |видавничої діяльності, | | | | | | | | | |діяльності з виготовлення, |---------------------+---------------+-----------+------------+------------| | | | |розповсюдження книжкової |Законом України Про | 1300-IV |20.11.2003 | | | | | | |продукції та виробництва |внесення змін до | | | | | | | | |паперу і картону, має |деяких законів | | | | | | | | |становити не менше 100 |України щодо | | | | | | | | |відсотків від загальної суми|державної підтримки | | | | | | | | |його валового доходу за |книговидавничої | | | | | | | | |перший звітний (податковий) |справи в Україні" | | | | | | | | |період з часу створення |( 1300-15 ) | | | | | | | | |такого суб'єкта | | | | | | | | | |підприємницької діяльності | | | | | | | | | |або не менше 50 відсотків | | | | | | | | | |від загальної суми його | | | | | | | | | |валового доходу за | | | | | | | | | |попередній звітний | | | | | | | | | |(податковий) рік. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010299 |З метою реалізації положень |Угода між Кабінетом | 1194-IV |18.09.2003 |17.10.2003 | | - | | | |цієї Угоди обладнання, |Міністрів України і | | | | | | | | |матеріали (крім підакцизних |Урядом Турецької | | | | | | | | |товарів), фінансові ресурси,|Республіки про | | | | | | | | |роботи та послуги, які |технічне і фінансове | | | | | | | | |надаватимуться Турецькою |співробітництво від | | | | | | | | |Стороною та |14 листопада | | | | | | | | |використовуватимуться |2002 року | | | | | | | | |українськими реципієнтами в |( 792_030, | | | | | | | | |рамках цієї Угоди, | 1194-15 ) | | | | | | | | |звільнятимуться від будь- | | | | | | | | | |яких податків. мит, зборів | | | | | | | | | |(крім митних зборів, які | | | | | | | | | |сплачуються українськими | | | | | | | | | |реципієнтами) або інших | | | | | | | | | |податкових зобов'язань, які | | | | | | | | | |стягуються або можуть бути | | | | | | | | | |стягнені на території | | | | | | | | | |України. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010305 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | |Цільове | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | |призначення | | | |орендної плати за земельні |вартість" | | | | | | | | |ділянки, що перебувають у |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |власності держави або |пп. 5.1.17 п. 5.1 | | | | | | | | |територіальної громади, якщо|---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |така орендна плата повністю |Закон України "Про | 1782-IV |15.06.2004 | | | | | | |зараховується до відповідних|внесення змін до | | | | | | | | |бюджетів. |Закону України "Про | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" (щодо | | | | | | | | | |поставки житла та | | | | | | | | | |землі)" | | | | | | | | | |( 1782-15 ) п. 2 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010306 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 1701-IV |11.05.2004 |16.06.2004 | | - | | | |операції з оплати |третейські суди" | | | | | | | | |третейського збору та |розділ IX | | | | | | | | |відшкодування інших витрат, |( 1701-15 ) | | | | | | | | |пов'язаних з вирішенням |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |спору третейським судом |Закон України "Про | 168/97-ВР | 04.03.97 | | | | | | |відповідно до закону. |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | | |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | | |п. 3.2.12 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010307 |Звільнення від будь-яких |Закон України "Про | 1606-IV |17.03.2004 |25.05.2004 | |Цільове | | | |мит, внутрішніх податків та |ратифікацію Угоди (у | | | | |призначення | | | |інших фіскальних зборів, які|формі обміну нотами) | | | | | | | | |можуть стягуватися в Україні|між Кабінетом | | | | | | | | |стосовно постачання |Міністрів України та | | | | | | | | |Обладнання і послуг |Урядом Японії про | | | | | | | | |японськими громадянами |надання японського | | | | | | | | |відповідно до Гранту. |культурного гранту на| | | | | | | | | |постачання | | | | | | | | | |освітлювального | | | | | | | | | |обладнання | | | | | | | | | |Львівському | | | | | | | | | |державному | | | | | | | | | |академічному театру | | | | | | | | | |опери та балету імені| | | | | | | | | |С.Крушельницької" | | | | | | | | | |( 1606-15 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010308 |З метою сприяння реалізації |Закон України "Про | 1335-IV |25.11.2003 |19.11.2004 | |Цільове | | | |проектів у рамках цієї Угоди|ратифікацію Угоди між| | | | |призначення | | | |( 380_026 ) все обладнання, |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | |матеріали (крім |України та Урядом | | | | | | | | |підакцизних) та послуги, що |Італійської | | | | | | | | |необхідні для їх |Республіки про | | | | | | | | |впровадження і ввозяться на |технічне | | | | | | | | |митну територію України, |співробітництво | | | | | | | | |звільняються від податків, |( 1335-15 ) ст. 4 | | | | | | | | |зборів та інших | | | | | | | | | |обов'язкових платежів, | | | | | | | | | |включаючи митні збори. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010309 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 04.03.97 |01.01.2005 | |Цільове | | | |оподаткування ПДВ операції, |податок на додану | | | | |призначення | | | |які здійснюються в рамках |вартість" | | | | | | | | |наукового і технологічного |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |співробітництва відповідно |п. 5.13 ст. 5 | | | | | | | | |до Угоди між Україною та | | | | | | | | | |Європейським Співтовариством| | | | | | | | | |про наукове і технологічне | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | |( 994_194 ), з безкоштовної | | | | | | | | | |передачі на митній території|---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |України організаціями, |Закон України "Про | 1965-IV |01.07.2004 | | | | | | |заснованими за участю |внесення змін до | | | | | | | | |Європейського |статті 5 Закону | | | | | | | | |Співтовариства, учасникам |України "Про податок | | | | | | | | |Української Сторони товарів,|на додану вартість" | | | | | | | | |робіт, послуг, придбаних за |( 1965-15 ) | | | | | | | | |кошти Європейського | | | | | | | | | |Співтовариства або | | | | | | | | | |організацій, заснованих за | | | | | | | | | |участю Європейського | | | | | | | | | |Співтовариства. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010310 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 04.03.97 |01.01.2005 | |Цільове | | | |оподаткування ПДВ операції, |податок на додану | | | | |призначення | | | |які здійснюються в рамках |вартість" | | | | | | | | |наукового і технологічного |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |співробітництва відповідно |п. 5.13 ст. 5 | | | | | | | | |до Угоди між Україною та | | | | | | | | | |Європейським Співтовариством| | | | | | | | | |про наукове і технологічне | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | |( 994_194 ), з імпорту, а | | | | | | | | | |також виконання (надання) |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |робіт, послуг (за кошти, |Закон України "Про | 1965-IV |01.07.2004 | | | | | | |надані Європейським |внесення змін до | | | | | | | | |Співтовариством) для їх |статті 5 Закону | | | | | | | | |використання або споживання |України "Про податок | | | | | | | | |на митній території України |на додану вартість" | | | | | | | | |організаціями, заснованими |( 1965-15 ) | | | | | | | | |за участю Європейського | | | | | | | | | |Співтовариства, та/або | | | | | | | | | |учасниками наукового і | | | | | | | | | |технологічного | | | | | | | | | |співробітництва. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010311 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 |11.01.2005 | |Цільове | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | |призначення | | | |ввезення на митну територію |вартість" | | | | | | | | |України культурних цінностей|( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |згідно з кодами УКТ ЗЕД |п. 5.14 ст. 5 | | | | | | | | |9701 10 00 00, | | | | | | | | | |9701 90 00 00, | | | | | | | | | |9702 00 00 00, | | | | | | | | | |9703 00 00 00, | | | | | | | | | |9704 00 00 00, | | | | | | | | | |9705 00 00 00, | | | | | | | | | |9706 00 00 00 |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |( 2371а-14, 2371б-14, |Закон України "Про | 2188-IV |18.11.2004 | | | | | | | 2371в-14, 2371г-14 ), |внесення змін до | | | | | | | | |виготовлених |деяких законодавчих | | | | | | | | |п'ятдесят і більше років |актів України" | | | | | | | | |тому, які ввозяться з метою |( 2188-15 ) | | | | | | | | |їх подальшої передачі | | | | | | | | | |музеям, галереям, | | | | | | | | | |виставковим центрам, | | | | | | | | | |архівам, установам культури | | | | | | | | | |або освіти, що знаходяться у| | | | | | | | | |державній або комунальній | | | | | | | | | |власності. |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |Звільнення від |Закон України "Про о | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | |оподаткування, передбачене |внесення змін до | | | | | | | | |цим пунктом, поширюється на |Закону України "Про | | | | | | | | |операції з культурними |Державний бюджет | | | | | | | | |цінностями, які ввозяться в |України на 2005 рік" | | | | | | | | |Україну і внесені до |та деяких інших | | | | | | | | |Державного реєстру |законодавчих актів | | | | | | | | |культурних цінностей |України" | | | | | | | | |України. Порядок створення і|( 2505-15 ) | | | | | | | | |ведення цього реєстру |розділ 2 пункт 12 | | | | | | | | |затверджується Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010328 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | - | | | |операції з надання послуг із|податок на додану | | | | | | | | |загальнообов'язкового |вартість" | | | | | | | | |соціального та пенсійного |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |страхування, недержавного |пп. 3.2.3 п. 3.2 | | | | | | | | |пенсійного забезпечення, |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |залучення та обслуговування |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 |31.03.2005 | | | | | |пенсійних вкладів. |внесення змін до | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010329 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | - | | | |операції з імпорту майна як |податок на додану | | | | | | | | |технічної або благодійної |вартість" | | | | | | | | |(гуманітарної) допомоги |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |згідно з нормами міжнародних|пп. 3.2.5 п. 3.2 | | | | | | | | |договорів України, згода на |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |обов'язковість яких надана |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 |31.03.2005 | | | | | |Верховною Радою України, або|внесення змін до | | | | | | | | |відповідно до закону; |Закону України "Про | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010331 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | |Цільове | | | |операції з надання послуг з |податок на додану | | | | |призначення | | | |агентування і фрахтування |вартість" | | | | | | | | |морського торговельного |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |флоту судновими агентами". |пп. 3.2.14 п. 3.2 | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 2642 |03.06.2005 |30.06.2005 | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | |законів України" | | | | | | | | | |( 2642-15 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010332 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | |Цільове | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | |призначення | | | |поставки послуг, що |вартість" | | | | | | | | |надаються іноземним суднам |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |та оплачуються ними |пп. 5.16 ст. 5 | | | | | | | | |відповідно до законодавства |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |України портовими зборами". |Закон України "Про | 2642 |03.06.2005 |30.06.2005 | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | |законів України" | | | | | | | | | |( 2642-15 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010333 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | |поставки послуг по |вартість" | | | | | | | | |перевезенню (переміщенню) |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |пасажирів та вантажів |п. 5.15 ст. 5 | | | | | | | | |транзитом через територію і |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |порти України. |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 |31.03.2005 | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010334 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | |тимчасового ввезення на |вартість" | | | | | | | | |митну територію України та |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |подальшого вивезення з |пп. 5.17 ст. 5 | | | | | | | | |митної території України (а | | | | | | | | | |також з ввезення на митну | | | | | | | | | |територію України раніше | | | | | | | | | |вивезеного з митної | | | | | | | | | |території України) товарів | | | | | | | | | |за переліком, визначеним | | | | | | | | | |статтею 206 Митного кодексу | | | | | | | | | |України, та повітряних |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |суден, які ввозяться на |Закон України "Про | 2771-IV |07.07.2005 |28.07.2005 | | | | | |митну територію України за |внесення змін до | | | | | | | | |договорами оперативного |Закону України "Про | | | | | | | | |лізингу. Строк тимчасового |Державний бюджет | | | | | | | | |ввезення визнається статтею |України на 2005 рік" | | | | | | | | |208 Митного кодексу України.|та деяких інших | | | | | | | | |Кабінет Міністрів України |законів України" | | | | | | | | |має право продовжувати |( 2771-15 ) | | | | | | | | |строк, визначений Митним | | | | | | | | | |кодексом України | | | | | | | | | |( 92-15 ). | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010335 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 |31.03.2005 | | - |Зміна редакції з | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | |01.01.2007 відповідно| | |поставки у митному режимі |вартість" | | | | | |до Закону України від| | |імпорту або реімпорту |( 168/97-ВР ), | | | | | |14.12.2006 N 463-V | | |зареєстрованих та допущених |п. 5.5 ст. 5 | | | | | |( 463-16 ) | | |до застосування в Україні |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |лікарських засобів та |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | |виробів медичного |внесення змін до | | | | | | | | |призначення за переліком, що|Закону України "Про | | | | | | | | |щорічно визначається |Державний бюджет | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України.|України на 2005 рік" | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 463-V |14.12.2006 |01.01.2007 | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |статті 5 Закону | | | | | | | | | |України "Про податок | | | | | | | | | |на додану вартість" | | | | | | | | | |( 463-16 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| | 14010336 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 |31.03.2005 | | - |(***) Розрахунок суми| | Увага, |операції з виплат |податок на додану | | | | | |пільги не проводиться| | див. |дивідендів, роялті у |вартість" | | | | | |(п. 4.1.10 Правил | |коментар |грошовій формі або у вигляді|( 168/97-ВР ) | | | | | |обліку ПДВ | | |цінних паперів, які |пп. 3.2.7 п. 3.2 | | | | | |( z0939-04 ), | | |здійснюються емітентом. | | | | | | |затверджені наказом | | | | | | | | | |ДПА України, | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | |Державного комітету | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | |статистики України | | | |внесення змін до | | | | | |від 23.07.2004 | | | |Закону України "Про | | | | | |N 419/453 | | | |Державний бюджет | | | | | |( z0938-04 ) (зі | | | |України на 2005 рік" | | | | | |змінами та | | | |та деяких інших | | | | | |доповненнями). | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010337 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 |31.03.2005 | | - | | | |операції з надання |податок на додану | | | | | | | | |комісійних (брокерських, |вартість" | | | | | | | | |дилерських) послуг із |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |торгівлі та/або управління |пп. 3.2.7 п. 3.2 | | | | | | | | |цінними паперами | | | | | | | | | |(корпоративними правами), | | | | | | | | | |деривативами та валютними | | | | | | | | | |цінностями, включаючи будь- | | | | | | | | | |які грошові виплати (у тому |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |числі комісійні) фондовим |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | |або валютним біржам чи |внесення змін до | | | | | | | | |позабіржовим фондовим |Закону України "Про | | | | | | | | |системам або їх членам у |Державний бюджет | | | | | | | | |зв'язку з організацією та |України на 2005 рік" | | | | | | | | |торгівлею цінними паперами |та деяких інших | | | | | | | | |ліцензованими торговцями |законодавчих актів | | | | | | | | |цінними паперами, а також |України" | | | | | | | | |деривативами та валютними |( 2505-15 ) | | | | | | | | |цінностями. |розділ 2 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010338 |Нульова ставка податку |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 |31.03.2005 | | - | | | |застосовується до операцій з|податок на додану | | | | | | | | |експортування періодичних |вартість" | | | | | | | | |видань друкованих засобів |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |масової інформації та |п. 6.3 ст. 6 | | | | | | | | |книжок, крім видань | | | | | | | | | |еротичного характеру, |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |учнівських зошитів, |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | |підручників та навчальних |внесення змін до | | | | | | | | |посібників українського |Закону України "Про | | | | | | | | |виробництва, словників |Державний бюджет | | | | | | | | |українсько-іноземної або |України на 2005 рік" | | | | | | | | |іноземно-української мови. |та деяких інших | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010339 |Нульова ставка податку |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 |31.03.2005 | | - | | | |застосовується до операцій з|податок на додану | | | | | | | | |експортування зареєстрованих|вартість" | | | | | | | | |та допущених до застосування|( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |в Україні лікарських засобів|п. 6.3 ст. 6 | | | | | | | | |та виробів медичного |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |призначення за переліком, що|Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | |щорічно визначається |внесення змін до | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України.|Закону України "Про | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010340 |За нульовою ставкою |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 |28.07.2005 | | - | | | |оподатковуються операції з: |податок на додану | | | | | | | | |- поставки послуг, що |вартість" | | | | | | | | |складаються із робіт з |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |рухомим майном, попередньо |п. 6.2.1 ст. 6 | | | | | | | | |ввезеним на митну територію | | | | | | | | | |України для виконання таких |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |робіт та вивезеним за межі |Закон України "Про | 2771-IV |07.07.2005 | | | | | | |митної території України |внесення змін до | | | | | | | | |платником, що виконував такі|Закону України "Про | | | | | | | | |роботи, або одержувачем- |Державний бюджет | | | | | | | | |нерезидентом. |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | |( 2771-15 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010341 |За нульовою ставкою |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | | |оподатковуються операції з: |податок на додану | | | | | | | | |- поставки для заправки або |вартість" | | | | | | | | |постачання морських |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |(океанських) суден, що: |п. 6.2.1 ст. 6 | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | | |навігаційної діяльності, | | | | | | | | | |перевезення пасажирів або | | | | | | | | | |вантажів за плату, іншої | | | | | | | | | |комерційної, промислової або| | | | | | | | | |риболовецької діяльності, | | | | | | | | | |здійснюваної за межами | | | | | | | | | |територіальних вод України; | | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | | |рятування або подання | | | | | | | | | |допомоги у нейтральних або | | | | | | | | | |територіальних водах інших | | | | | | | | | |країн; | | | | | | | | | |входять до складу військово-| | | | | | | | | |морських сил України та | | | | | | | | | |відправляються за межі | | | | | | | | | |територіальних вод України, | | | | | | | | | |у тому числі на якірні | | | | | | | | | |стоянки. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010342 |За нульовою ставкою |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | | |оподатковуються операції з: |податок на додану | | | | | | | | |- поставки для заправки або |вартість" | | | | | | | | |постачання повітряних суден,|( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |що: виконують міжнародні |п. 6.2.1 ст. 6 | | | | | | | | |рейси для навігаційної | | | | | | | | | |діяльності чи перевезення | | | | | | | | | |пасажирів або вантажів за | | | | | | | | | |плату; | | | | | | | | | |входять до складу військово-| | | | | | | | | |повітряних сил України та | | | | | | | | | |відправляються за межі | | | | | | | | | |повітряного кордону України,| | | | | | | | | |у тому числі у місця | | | | | | | | | |тимчасового базування. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010343 |За нульовою ставкою |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | | |оподатковуються операції з: |податок на додану | | | | | | | | |- поставки для заправки |вартість" | | | | | | | | |(дозаправки) та постачання |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |космічних кораблів, а також |п. 6.2.1 ст. 6 | | | | | | | | |супутників. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010344 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 |31.03.2005 | | - | | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | | |постачальникам за |вартість" | | | | | | | | |матеріально-технічні |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |ресурси, які підлягають |п. 6.3 ст. 6 | | | | | | | | |відшкодуванню із бюджету | | | | | | | | | |при: | | | | | | | | | |експортуванні періодичних | | | | | | | | | |видань друкованих засобів |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |масової інформації та |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | |книжок, крім видань |внесення змін до | | | | | | | | |еротичного характеру, |Закону України "Про | | | | | | | | |учнівських зошитів, |Державний бюджет | | | | | | | | |підручників та навчальних |України на 2005 рік" | | | | | | | | |посібників українського |та деяких інших | | | | | | | | |виробництва, словників |законодавчих актів | | | | | | | | |українсько-іноземної або |України" | | | | | | | | |іноземно-української мови. |( 2505-15 ) | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010345 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 |31.03.2005 | | - | | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | | |постачальникам за |вартість" | | | | | | | | |матеріально-технічні |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |ресурси, які підлягають |п. 6.3 ст. 6 | | | | | | | | |відшкодуванню із бюджету | | | | | | | | | |при: | | | | | | | | | |операціях з експортування |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |зареєстрованих та допущених |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | |до застосування в Україні |внесення змін до | | | | | | | | |лікарських засобів та |Закону України "Про | | | | | | | | |виробів медичного |Державний бюджет | | | | | | | | |призначення за переліком, що|України на 2005 рік" | | | | | | | | |щорічно визначається |та деяких інших | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України.|законодавчих актів | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010346 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 |28.07.2005 | | - | | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | | |постачальникам за |вартість" | | | | | | | | |матеріально-технічні |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |ресурси, які підлягають |п. 6.2.1 ст. 6 | | | | | | | | |відшкодуванню із бюджету | | | | | | | | | |при: | | | | | | | | | |поставці послуг, що | | | | | | | | | |складаються із робіт з |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |рухомим майном, попередньо |Закон України "Про | 2771-IV |07.07.2005 | | | | | | |ввезеним на митну територію |внесення змін до | | | | | | | | |України для виконання таких |Закону України "Про | | | | | | | | |робіт та вивезеним за межі |Державний бюджет | | | | | | | | |митної території України |України на 2005 рік" | | | | | | | | |платником, що виконував такі|та деяких інших | | | | | | | | |роботи, або одержувачем- |законодавчих актів | | | | | | | | |нерезидентом. |України" | | | | | | | | | |( 2771-15 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010347 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | | |постачальникам за |вартість" | | | | | | | | |матеріально-технічні |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |ресурси, які підлягають |п. 6.2.1 ст. 6 | | | | | | | | |відшкодуванню із бюджету при| | | | | | | | | |поставці для заправки або | | | | | | | | | |постачання морських | | | | | | | | | |(океанських) суден, що: | | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | | |навігаційної діяльності, | | | | | | | | | |перевезення пасажирів або | | | | | | | | | |вантажів за плату, іншої | | | | | | | | | |комерційної, промислової або| | | | | | | | | |риболовецької діяльності, | | | | | | | | | |здійснюваної за межами | | | | | | | | | |територіальних вод України; | | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | | |рятування або подання | | | | | | | | | |допомоги у нейтральних або | | | | | | | | | |територіальних водах інших | | | | | | | | | |країн; | | | | | | | | | |входять до складу військово-| | | | | | | | | |морських сил України та | | | | | | | | | |відправляються за межі | | | | | | | | | |територіальних вод України, | | | | | | | | | |у тому числі на якірні | | | | | | | | | |стоянки. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010348 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | | |постачальникам за |вартість" | | | | | | | | |матеріально-технічні |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |ресурси, які підлягають |п. 6.2.1 ст. 6 | | | | | | | | |відшкодуванню із бюджету при| | | | | | | | | |поставці для заправки або | | | | | | | | | |постачання повітряних суден,| | | | | | | | | |що: | | | | | | | | | |виконують міжнародні рейси | | | | | | | | | |для навігаційної діяльності | | | | | | | | | |чи перевезення пасажирів або| | | | | | | | | |вантажів за плату; | | | | | | | | | |входять до складу військово-| | | | | | | | | |повітряних сил України та | | | | | | | | | |відправляються за межі | | | | | | | | | |повітряного кордону України,| | | | | | | | | |у тому числі у місця | | | | | | | | | |тимчасового базування. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010349 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | | |постачальникам за |вартість" | | | | | | | | |матеріально-технічні |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |ресурси, які підлягають |п. 6.2.1 ст. 6 | | | | | | | | |відшкодуванню із бюджету | | | | | | | | | |при: | | | | | | | | | |поставці для заправки | | | | | | | | | |(дозаправки) та постачання | | | | | | | | | |космічних кораблів, а також | | | | | | | | | |супутників. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010350 |У випадку, коли ЛСА надає |Закон України "Про | 1969-IV |01.07.2004 |01.07.2004 | | - | | | |Уряду країни обладнання, |ратифікацію Угоди між| | | | | | | | |механізми та матеріали, які |України та Урядом | | | | | | | | |ввозяться в Україну, Уряд |Японії про технічне | | | | | | | | |України звільняє таке |співробітництво та | | | | | | | | |обладнання, механізми та |грантову допомогу" | | | | | | | | |матеріали від податків, у |( 1969-15 ) | | | | | | | | |тому числі від мит та інших |Стаття VII | | | | | | | | |обов'язкових платежів. | | | | | | | | | |У випадку, коли ЛСА надає | | | | | | | | | |обладнання, механізми та | | | | | | | | | |матеріали, які придбаються в| | | | | | | | | |Україні, Уряд України | | | | | | | | | |звільняє таке обладнання, | | | | | | | | | |механізми та матеріали від | | | | | | | | | |податків, у тому числі від | | | | | | | | | |податку на додану вартість | | | | | | | | | |та інших обов'язкових | | | | | | | | | |платежів. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010351 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | - | | | |операції з поставки послуг |податок на додану | | | | | | | | |платником податку, місце |вартість" | | | | | | | | |надання яких знаходиться за |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |межами митної території |пп. 3.1.1 п. 3.1 | | | | | | | | |України, відповідно до |ст. 3, | | | | | | | | |правил для визначення місця |п. 6.5 ст. 6 | | | | | | | | |поставки послуг, |---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| | |встановленого п. 6.5 |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 |31.03.2005 | | | | | |ст. 6 Закону. |внесення змін до | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | |законів України" | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010352 |Товари, призначені для |Закон України "Про | 241-IV |22.11.2002 |14.04.2003 | |Цільове | | | |використання у рамках |ратифікацію Угоди між| | | | |призначення | | | |співробітництва у галузях, |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | |вказаних у пункті 1 цієї |України і Урядом | | | | | | | | |статті, при ввезенні та/або |Російської Федерації | | | | | | | | |вивезенні не підлягають |про переміщення | | | | | | | | |оподаткуванню зборами та |товарів у рамках | | | | | | | | |податками, стягнення яких |співробітництва у | | | | | | | | |знаходиться у компетенції |освоєнні космічного | | | | | | | | |митних органів Російської |простору, створення | | | | | | | | |Федерації і України за |та експлуатації | | | | | | | | |виключенням випадків, |ракетно-космічної та | | | | | | | | |стосовно яких цією Угодою |ракетної техніки" | | | | | | | | |( 643_148 ) передбачено |( 241-15 ) | | | | | | | | |інше. |ст. 3 Угоди | | | | | | | | | |( 643_148 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010353 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 116/94-ВР | 15.07.94 |31.03.2005 | | - | | | |податком на додану вартість |ратифікацію Статуту і| | | | | | | | |суми плати, отриманої |Конвенції | | | | | | | | |українськими операторами |Міжнародного союзу | | | | | | | | |телекомунікацій від |електрозв'язку" | | | | | | | | |операторів - нерезидентів за|( 116/94-ВР ) | | | | | | | | |послуги міжнародного |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |електрозв'язку. |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | | |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | | |п. 11.4 ст. 11 | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | |законів України" | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010354 |До 1 січня 2009 року |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 |06.02.2007 |31.12.2008 | - |Уточнення | | |операції з поставки відходів|податок на додану | | | | | | | | |і брухту чорних металів |вартість" | | | | | | | | |звільняються від |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |оподаткування податком на |п. 11.44 ст. 11 | | | | | | | | |додану вартість. Перелік |---------------------+---------------+-----------+------------+------------| | | | |таких товарів із зазначенням|Закон України "Про | 398-V |30.11.2006 | | | | | | |кодів згідно з УКТ ЗЕД |внесення змін до | | | | | | | | |( 2371а-14, 2371б-14, |деяких законодавчих | | | | | | | | |2371в-14, 2371г-14 ) |актів України з | | | | | | | | |затверджує |питань | | | | | | | | |Кабінет Міністрів України. |оподаткування" | | | | | | | | | |( 398-16 ) | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------+------------| | | | | |Постанова Кабінету | 104 |31.01.2007 | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | | | | |переліку відходів і | | | | | | | | | |брухту чорних | | | | | | | | | |металів, операції з | | | | | | | | | |поставки яких, у тому| | | | | | | | | |числі операції з | | | | | | | | | |імпорту, звільняються| | | | | | | | | |від оподаткування | | | | | | | | | |податком на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | | |( 104-2007-п ) | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------+------------| | | | | |ЗУ "Про Державний | 107-VI |28.12.2007 | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | |2008 рік та про | | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | | |( 107-17 ) | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------+------------| | | | | |Закон України "Про | 309-VI |03.06.2008 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | | |( 309-17 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010355 |До 1 січня 2009 року |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 |06.02.2007 |31.12.2008 | - |Уточнення | | |операції з імпорту відходів |податок на додану | | | | | | | | |і брухту чорних металів |вартість" | | | | | | | | |звільняються від |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |оподаткування податком на |п. 11.44 ст. 11 | | | | | | | | |додану вартість. Перелік |---------------------+---------------+-----------+------------+------------| | | | |таких товарів із зазначенням|Закон України "Про | 398-V |30.11.2006 | | | | | | |кодів згідно з УКТ ЗЕД |внесення змін до | | | | | | | | |( 2371а-14, 2371б-14, |деяких законодавчих | | | | | | | | | 2371в-14, 2371г-14 ) |актів України з | | | | | | | | |затверджує |питань | | | | | | | | |Кабінет Міністрів України. |оподаткування" | | | | | | | | | |( 398-16 ) | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------+------------| | | | | |Постанова Кабінету | 104 |31.01.2007 | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | | | | |переліку відходів і | | | | | | | | | |брухту чорних | | | | | | | | | |металів, операції з | | | | | | | | | |поставки яких, у тому| | | | | | | | | |числі операції з | | | | | | | | | |імпорту, звільняються| | | | | | | | | |від оподаткування | | | | | | | | | |податком на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | | |( 104-2007-п ) | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------+------------| | | | | |ЗУ "Про Державний | 107-VI |28.12.2007 | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | |2008 рік та про | | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | | |( 107-17 ) | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------+------------| | | | | |Закон України "Про | 309-VI |03.06.2008 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | | |( 309-17 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010356 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 |18.01.2007 | | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | |поставки неплатником податку|вартість" | | | | | | | | |на додану вартість |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |культурних цінностей, |п. 5.1.24 | | | | | | | | |визначених такими у статті |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |82 Закону України "Про |Закон України "Про | 535-V |22.12.2006 | | | | | | |податок на додану вартість" |внесення змін до | | | | | | | | |( 168/97-ВР ). |деяких законів | | | | | | | | | |України щодо | | | | | | | | | |оподаткування виробів| | | | | | | | | |мистецтва, предметів | | | | | | | | | |колекціонування або | | | | | | | | | |антикваріату" | | | | | | | | | |( 535-16 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010357 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 |18.01.2007 | | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | |поставки у митному режимі |вартість" | | | | | | | | |імпорту або реімпорту |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |неплатником податку на |п. 5.5 ст. 5 | | | | | | | | |додану вартість культурних |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |цінностей, визначених такими|Закон України "Про | 535-V |22.12.2006 | | | | | | |у статті 82 Закону України |внесення змін до | | | | | | | | |"Про податок на додану |деяких законів | | | | | | | | |вартість" |України щодо | | | | | | | | |( 168/97-ВР ). |оподаткування виробів| | | | | | | | | |мистецтва, предметів | | | | | | | | | |колекціонування або | | | | | | | | | |антикваріату" | | | | | | | | | |( 535-16 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010359 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 |01.01.2006 | | - | | | |оподаткування податком на |податок на додану | | | | | | | | |додану вартість операції з |вартість" | | | | | | | | |поставки послуг |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |реабілітаційними установами |пп. 5.1.8 п. 5.1 | | | | | | | | |для інвалідів та дітей- |ст. 5 | | | | | | | | |інвалідів, що мають ліцензію|---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |на поставку таких послуг. |Закон України "Про | 2772-IV |07.07.2005 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |деяких законів | | | | | | | | | |України щодо | | | | | | | | | |оподаткування | | | | | | | | | |реабілітаційних | | | | | | | | | |установ для інвалідів| | | | | | | | | |та дітей-інвалідів" | | | | | | | | | |( 2772-15 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010360 |Українська сторона звільняє |Закон України "Про | 948-V |18.04.2007 |03.07.2007 | |Цільове | | | |товари від сплати всіх мит, |ратифікацію Угоди між| | | | |призначення | | | |податків та інших подібних |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | |зборів при їхньому ввезенні |України і Урядом | | | | | | | | |на територію України, а |Королівства Данія про| | | | | | | | |також звільняє товари від |технічне і фінансове | | | | | | | | |усіх заборон та обмежень на |співробітництво" | | | | | | | | |ввезення та вивезення. |( 948-16 ) | | | | | | | | | |пп. с) п. 3 ст. 5 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010361 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 |01.01.2008 |01.01.2011 | | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | |ввезення на митну територію |вартість" | | | | | | | | |України: устаткування, яке |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |працює на нетрадиційних та |пп. 5.18.1 | | | | | | | | |поновлюваних джерелах | | | | | | | | | |енергії, енергозберігаючого | | | | | | | | | |обладнання і матеріалів, | | | | | | | | | |засобів вимірювання, | | | | | | | | | |контролю та управління | | | | | | | | | |витратами паливно- | | | | | | | | | |енергетичних ресурсів, | | | | | | | | | |обладнання та матеріалів | | | | | | | | | |для виробництва |---------------------+---------------+-----------+------------+------------| | | | |альтернативних видів палива |Закон України "Про | 760-V |16.03.2007 | | | | | | |(далі - товари) за умов, |внесення змін до | | | | | | | | |якщо ці товари |деяких законодавчих | | | | | | | | |застосовуються платником |актів України щодо | | | | | | | | |податку для власного |стимулювання заходів | | | | | | | | |виробництва та якщо |з енергозбереження" | | | | | | | | |ідентичні товари з |( 760-16 ) | | | | | | | | |аналогічними якісними | | | | | | | | | |показниками не виробляються | | | | | | | | | |в Україні. Перелік та обсяги| | | | | | | | | |зазначених товарів | | | | | | | | | |встановлюються Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14010362 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 |01.01.2008 |01.01.2011 | | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | |ввезення на митну територію |вартість" | | | | | | | | |України: матеріалів, |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |устаткування та |пп. 5.18.2 | | | | | | | | |комплектуючих, що | | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | | |виробництва устаткування, | | | | | | | | | |яке працює на нетрадиційних | | | | | | | | | |та поновлюваних джерелах | | | | | | | | | |енергії, яке виробляє | | | | | | | | | |альтернативні види палива, | | | | | | | | | |енергозберігаючого | | | | | | | | | |обладнання і матеріалів, | | | | | | | | | |виробів, експлуатація яких | | | | | | | | | |забезпечує економію та |---------------------+---------------+-----------+------------+------------| | | | |раціональне використання |Закон України "Про | 760-V |16.03.2007 | | | | | | |паливно-енергетичних |внесення змін до | | | | | | | | |ресурсів, засобів |деяких законодавчих | | | | | | | | |вимірювання, контролю та |актів України щодо | | | | | | | | |управління витратами |стимулювання заходів | | | | | | | | |паливно-енергетичних |з енергозбереження" | | | | | | | | |ресурсів, якщо ідентичні |( 760-16 ) | | | | | | | | |товари з аналогічними | | | | | | | | | |якісними показниками не | | | | | | | | | |виробляються в Україні. | | | | | | | | | |Перелік та обсяги | | | | | | | | | |відповідних товарів | | | | | | | | | |встановлюються Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| | НОВА |Установи, консалтингові |Закон України "Про | N 320-VI |04.06.2008 |18.07.2008 | |Цільове | | |14010363 |компанії, неурядові |ратифікацію Угоди між| | | | |призначення | | | |організації чи інші юридичні|Кабінетом Міністрів | | | | | | | | |особи, які найняті або |України та Урядом | | | | | | | | |фінансуються Шведською |Королівства Швеція | | | | | | | | |стороною для виконання |про загальні умови | | | | | | | | |завдань в Україні в рамках |технічного та | | | | | | | | |технічного та фінансового |фінансового | | | | | | | | |співробітництва між |співробітництва | | | | | | | | |Шведською та Українською |( 320-17 ) | | | | | | | | |сторонами, які не є |п. 4 Стаття 7 Угоди | | | | | | | | |резидентами України, мають | | | | | | | | | |право ввозити на митну | | | | | | | | | |територію України та | | | | | | | | | |вивозити після завершення | | | | | | | | | |робіт обладнання та речі, | | | | | | | | | |які необхідні їм для | | | | | | | | | |виконання їхніх завдань | | | | | | | | | |відповідно до спеціальної | | | | | | | | | |угоди та у рамках цієї Угоди| | | | | | | | | |без сплати мита, податків та| | | | | | | | | |інших обов'язкових платежів,| | | | | | | | | |у тому числі митних зборів. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| | НОВА |Послуги, що надаються Банком|Закон України "Про | N 319-IV |4.06.2008 |17.07.2008 | |Цільове | | |14010364 |в Україні, звільняються від |ратифікацію Договору | | | | |призначення | | | |податку на додану вартість. |між Урядом України та| | | | | | | | | |Європейським банком | | | | | | | | | |реконструкції та | | | | | | | | | |розвитку про | | | | | | | | | |співробітництво та | | | | | | | | | |діяльність постійного| | | | | | | | | |представництва ЄБРР в| | | | | | | | | |Україні" | | | | | | | | | |( 319-17 ) | | | | | | | | | |Розділ 7.05. Стаття 7| | | | | | | | | |Договору | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| | НОВА |Усі імпортовані та вироблені|Закон України "Про | N 319-IV |4.06.2008 |17.07.2008 | |Цільове | | |14010365 |в Україні обладнання, |ратифікацію Договору | | | | |призначення | | | |матеріали, роботи та |між Урядом України та| | | | | | | | |послуги., включаючи |Європейським банком | | | | | | | | |консультаційні послуги, які |реконструкції та | | | | | | | | |використовуються для надання|розвитку про | | | | | | | | |Технічної допомоги або для |співробітництво та | | | | | | | | |грантового спів фінансування|діяльність постійного| | | | | | | | |і фінансуються за рахунок |представництва ЄБРР в| | | | | | | | |грантових коштів, |Україні" | | | | | | | | |звільняються від будь-яких |( 319-17 ) | | | | | | | | |податків і зборів або |Розділ 8.01. Стаття 8| | | | | | | | |обов'язкових платежів, що |Договору | | | | | | | | |стягуються Україною або на | | | | | | | | | |території України. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14020000 |ПІЛЬГИ ПО АКЦИЗНОМУ ЗБОРУ З | | | | | | | | | |ВІТЧИЗНЯНИХ ТОВАРІВ | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14020001 |Акцизний збір не |Декрет Кабінету | 18-92 | 26.12.92 | 11.01.93 | | - | | | |справляється з товарів, що |Міністрів України | | | | | | | | |були вивезені (експортовані)|"Про акцизний збір" | | | | | | | | |платником акцизного збору за|( 18-92 ) ст. 5 | | | | | | | | |межі митної території | | | | | | | | | |України. Товари вважаються | | | | | | | | | |вивезеними (експортованими) | | | | | | | | | |платником податку за межі | | | | | | | | | |митної території України в | | | | | | | | | |разі, коли їх вивезення | | | | | | | | | |(експортування) засвідчене | | | | | | | | | |належно оформленою митною | | | | | | | | | |вантажною декларацією. | | | | | | | | | |(Пільга застосовується на | | | | | | | | | |підакцизні товари, крім | | | | | | | | | |алкогольних напоїв та | | | | | | | | | |тютюнових виробів, | | | | | | | | | |звільнення яких від | | | | | | | | | |акцизного збору передбачено | | | | | | | | | |Законом України від 15.09.96| | | | | | | | | |N 329/95-ВР "Про акцизний | | | | | | | | | |збір на алкогольні напої та | | | | | | | | | |тютюнові вироби" (код пільги| | | | | | | | | |14020007)). | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14020002 |Не підлягає оподаткуванню |Декрет Кабінету | 18-92 | 26.12.92 | 11.01.93 | | - |Законом України від | | |оборот з реалізації легкових|Міністрів України | | | | | |25 березня 2005 року | | |автомобілів спеціального |"Про акцизний збір" | | | | | |N 2505-IV ( 2505-15 )| | |призначення для інвалідів, |( 18-92 ) ст. 5 | | | | | |внесено зміни до | | |оплата вартості яких | | | | | | |статті 5 Декрет | | |провадиться органами | | | | | | |Кабінету Міністрів | | |соціального забезпечення, а | | | | | | |України "Про акцизний| | |також легкових автомобілів |---------------------+---------------+-----------+------------| | |збір" | | |спеціального призначення |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 |31.03.2005 | | |( 18-92 ), які набув | | |(швидка медична допомога та |внесення змін до | | | | | |чинності з | | |для потреб підрозділів МНС),|Закону України "Про | | | | | |31 березня 2005 року | | |оплата вартості яких |Державний бюджет | | | | | | | | |здійснюється за рахунок |України на 2005 рік" | | | | | | | | |коштів державного та |та деяких інших | | | | | | | | |місцевих бюджетів. |законодавчих актів | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14020006 |Не підлягають оподаткуванню:|ЗУ "Про акцизний збір| 329/95-ВР | 15.09.95 | 12.12.95 | | - | | | |в) вартість та обсяги |на алкогольні напої | | | | | | | | |імпортованої чи обороти з |та тютюнові вироби" | | | | | | | | |реалізації (передачі) |( 329/95-ВР ), | | | | | | | | |української сировини, що |п. 2 "в" ст. 3 | | | | | | | | |ввозиться або | | | | | | | | | |використовується для | | | | | | | | | |виробництва підакцизних | | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14020007 |Не підлягають оподаткуванню:|Закон України "Про | 329/95-ВР | 15.09.95 | 12.12.95 | | - | | | |г) вартість алкогольних |акцизний збір на | | | | | | | | |напоїв та тютюнових виробів,|алкогольні напої та | | | | | | | | |експортованих за межі |тютюнові вироби" | | | | | | | | |митної території України за |( 329/95-ВР ) пункт 2| | | | | | | | |іноземну валюту, за умови |г) ст. 3 | | | | | | | | |надходження цієї валюти на | | | | | | | | | |валютний рахунок | | | | | | | | | |підприємства. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14020012 |Звільнення від сплати |Угода між Урядом | | 07.05.92 | 07.05.92 | | - | | | |податку учасників Угоди |України і Урядом | | | | | | | | |( 840_295 ), згідно Закону |Сполучених Штатів | | | | | | | | |України ( 3904-12 ). |Америки про | | | | | | | | | |гуманітарне і | | | | | | | | | |техніко-економічне | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | |( 840_295 ) | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 3904-XII | 02.02.94 | | | | | | | |внесення змін і | | | | | | | | | |доповнень до Закону | | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | | |систему | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | |( 3904-12 ), | | | | | | | | | |ст. 19 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14020013 |Звільнення від сплати |Угода між Урядом | | 31.12.93 | 31.12.93 | | - | | | |податку учасників Угоди |України і Урядом | | | | | | | | |( 840_007 ), згідно Закону |Сполучених Штатів | | | | | | | | |України ( 3904-12 ). |Америки щодо надання | | | | | | | | | |допомоги Україні в | | | | | | | | | |ліквідації | | | | | | | | | |стратегічної ядерної | | | | | | | | | |зброї, а також | | | | | | | | | |запобігання | | | | | | | | | |розповсюдженню | | | | | | | | | |ядерної зброї | | | | | | | | | |( 840_007 ). | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 3904-XII | 02.02.94 | | | | | | | |внесення змін і | | | | | | | | | |доповнень до Закону | | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | | |систему | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | |( 3904-12 ), ст. 19 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14020014 |Звільнення від сплати |Закон України "Про | 32/97-ВР | 24.01.97 | 24.01.97 | | - | | | |податку учасників Угоди |ратифікацію Рамкової | | | | | | | | |( 276_730 ), згідно Закону |Угоди між Урядом | | | | | | | | |України |України та Урядом ФРГ| | | | | | | | |( 32/97-ВР ). |про консультування і | | | | | | | | | |технічне | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | |( 32/97-ВР ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14020015 |Звільнення від сплати |Загальні правила, що | | 28.12.94 | 28.12.94 | | - | | | |податку учасників Програми, |застосовуються до | | | | | | | | |згідно Закону України |меморандумів про | | | | | | | | |( 3904-12 ). |фінансування | | | | | | | | | |(Програма технічної | | | | | | | | | |допомоги | | | | | | | | | |Європейського | | | | | | | | | |Співтовариства | | | | | | | | | |(TACIS) | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 3904-XII | 02.02.94 | | | | | | | |внесення змін і | | | | | | | | | |доповнень до Закону | | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | | |систему | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | |( 3904-12 ), ст. 19 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14020016 |Звільнення від сплати |Угода про загальні | | 22.12.93 | 22.12.93 | | - | | | |податку учасників Угоди |умови і механізм | | | | | | | | |( 997_014 ), згідно Закону |підтримки розвитку | | | | | | | | |України ( 3904-12 ). |виробничої кооперації| | | | | | | | | |підприємств і галузей| | | | | | | | | |держав-учасниць СНД | | | | | | | | | |( 997_014 ) | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 3904-XII | 02.02.94 | | | | | | | |внесення змін і | | | | | | | | | |доповнень до Закону | | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | | |систему | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | |( 3904-12 ), ст. 19 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14020024 |Встановити ставки акцизного |Закон України "Про | 178/96-ВР | 07.05.96 | 06.01.99 | | - |Пільга застосовується| | |збору: на вироблені в |ставки акцизного | | | | | |у разі, якщо | | |Україні з вітчизняної |збору на спирт | | | | | |підприємства | | |сировини виноматеріали (код |етиловий та | | | | | |первинного | | |згідно з УКТ ЗЕД 2204 30) |алкогольні напої" | | | | | |виноробства | | |( 2371а-14, 2371б-14, |( 178/96-ВР ) | | | | | |реалізовують | | | 2371в-14, 2371г-14 ), що | | | | | | |вироблені в Україні з| | |реалізуються посередницьким | | | | | | |вітчизняної сировини | | |організаціям і населенню, та| | | | | | |виноматеріали (код | | |виноматеріали, вироблені на | | | | | | |згідно з УКТ ЗЕД | | |підприємствах первинного | | | | | | |( 2371а-14, 2371б-14,| | |виноробства для суб'єктів | | | | | | | 2371в-14, | | |підприємницької діяльності, | | | | | | | 2371г-14 ), | | |що не є виробниками | | | | | | |2204 30) | | |виноробної сировини | | | | | | |підприємствам | | |(винограду), крім | | | | | | |вторинного | | |підприємств вторинного | | | | | | |виноробства, які | | |виноробства, які | | | | | | |використовують ці | | |використовують ці | | | | | | |виноматеріали для | | |виноматеріали для | | | | | | |виробництва готової | | |виробництва готової | | | | | | |продукції | | |продукції - 1,0 гривні за 1 | | | | | | | | | |літр. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14020026 |При вивезенні з митної |Декрет Кабінету | 18-92 | 26.12.92 |25.07.2000 | | - | | | |території України |Міністрів України | | | | | | | | |підакцизної продукції, |"Про акцизний збір" | | | | | | | | |набутої інвестором у |( 18-92 ) ст. 5 | | | | | | | | |власність на умовах угоди | | | | | | | | | |про розподіл продукції, | | | | | | | | | |акцизний збір не | | | | | | | | | |справляється. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14020027 |Не підлягають оподаткуванню |ЗУ "Про акцизний збір| 329/95-ВР | 15.09.95 |31.03.2005 | | - |Частину другу | | |вартість та обсяги |на алкогольні напої | | | | | |статті 3 | | |алкогольних напоїв та |та тютюнові вироби" | | | | | |доповнено пунктом | | |тютюнових виробів, які |( 329/95-ВР ), | | | | | |"ж" згідно із Законом| | |призначені для реалізації |п. 2 "ж" ст. 3 | | | | | |України від | | |магазинами безмитної | | | | | | |25.03.2005 р. | | |торгівлі, при відвантаженні | | | | | | |N 2505-IV | | |їх безпосередньо | | | | | | |( 2505-15 ) | | |українськими виробниками | | | | | | | | | |цієї продукції. Підставою | | | | | | | | | |для звільнення від сплати |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |акцизного збору продукції, |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | |яка призначена для |внесення змін до | | | | | | | | |реалізації магазинами |Закону України "Про | | | | | | | | |безмитної торгівлі, є |Державний бюджет | | | | | | | | |належно оформлена вантажна |України на 2005 рік" | | | | | | | | |митна декларація, яка |та деяких інших | | | | | | | | |оформляється при |законодавчих актів | | | | | | | | |відвантаженні цієї продукції|України" | | | | | | | | |від такого виробника. |( 2505-15 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14030000 |ПІЛЬГИ ПО АКЦИЗНОМУ ЗБОРУ З | | | | | | | | | |ІМПОРТНИХ ТОВАРІВ | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14030002 |Не підлягає оподаткуванню |Декрет Кабінету | 18-92 | 26.12.92 | 11.01.93 | | - | | | |оборот з реалізації легкових|Міністрів України | | | | | | | | |автомобілів спеціального |"Про акцизний збір" | | | | | | | | |призначення для інвалідів, |( 18-92 ) ст. 5 | | | | | | | | |оплата вартості яких | | | | | | | | | |провадиться органами | | | | | | | | | |соціального забезпечення, а | | | | | | | | | |також легкових автомобілів |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |спеціального призначення |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 |31.03.2005 | | | | | |(швидка медична допомога та |внесення змін до | | | | | | | | |для потреб підрозділів МНС),|Закону України "Про | | | | | | | | |оплата вартості яких |Державний бюджет | | | | | | | | |здійснюється за рахунок |України на 2005 рік" | | | | | | | | |коштів державного та |та деяких інших | | | | | | | | |місцевих бюджетів. |законодавчих актів | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14030004 |Не підлягають оподаткуванню:|Закон України "Про | 329/95-ВР | 15.09.95 | 12.12.95 | | - | | | |а) вартість та обсяги |акцизний збір на | | | | | | | | |ввезених і конфіскованих на |алкогольні напої та | | | | | | | | |території України |тютюнові вироби" | | | | | | | | |алкогольних напоїв та |( 329/95-ВР ), | | | | | | | | |тютюнових виробів, щодо яких|п. 2 "а" ст. 3 | | | | | | | | |не визначено власника, а | | | | | | | | | |також тих, що перейшли до | | | | | | | | | |держави за правом | | | | | | | | | |спадкоємства. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14030005 |Не підлягають оподаткуванню:|Закон України "Про | 329/95-ВР | 15.09.95 | 12.12..95 | | - | | | |б) вартість та обсяги |акцизний збір на | | | | | | | | |алкогольних напоїв та |алкогольні напої та | | | | | | | | |тютюнових виробів, що |тютюнові вироби" | | | | | | | | |перевозяться через територію|( 329/95-ВР ), | | | | | | | | |України транзитом. |п. 2 "б" ст. 3 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14030006 |Не підлягають оподаткуванню:|Закон України "Про | 329/95-ВР | 15.09.95 | 12.12.95 | | - | | | |в) вартість та обсяги |акцизний збір на | | | | | | | | |імпортованої чи обороти з |алкогольні напої та | | | | | | | | |реалізації (передачі) |тютюнові вироби" | | | | | | | | |української сировини, що |( 329/95-ВР ), | | | | | | | | |ввозиться або |п. 2 "в" ст. 3 | | | | | | | | |використовується для | | | | | | | | | |виробництва підакцизних | | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14030008 |Не підлягають оподаткуванню:|Закон України "Про | 329/95-ВР | 15.09.95 | 12.12.95 | | - | | | |е) вартість та обсяги |акцизний збір на | | | | | | | | |зразків алкогольних напоїв |алкогольні напої та | | | | | | | | |та тютюнових виробів, |тютюнові вироби" | | | | | | | | |ввезених на територію |( 329/95-ВР ), | | | | | | | | |України з метою показу чи |п. 2 "е" ст. 3 | | | | | | | | |демонстрації, якщо вони | | | | | | | | | |залишаються власністю | | | | | | | | | |іноземних юридичних осіб і | | | | | | | | | |їх використання на території| | | | | | | | | |України не має комерційного | | | | | | | | | |характеру. При цьому зразки | | | | | | | | | |алкогольних напоїв та | | | | | | | | | |тютюнових виробів, ввезені в| | | | | | | | | |Україну і призначені для | | | | | | | | | |показу чи демонстрації під | | | | | | | | | |час проведення виставок, | | | | | | | | | |конкурсів, нарад, | | | | | | | | | |семінарів, ярмарків тощо, | | | | | | | | | |пропускаються через митний | | | | | | | | | |кордон за рішенням митного | | | | | | | | | |органу в достатній кількості| | | | | | | | | |з урахуванням мети | | | | | | | | | |переміщення. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14030012 |Звільнення від сплати |Угода між Урядом | | 07.05.92 | 07.05.92 | | - | | | |податку учасників Угоди |України і Урядом | | | | | | | | |( 840_295 ), згідно Закону |Сполучених Штатів | | | | | | | | |України ( 3904-12 ). |Америки про | | | | | | | | | |гуманітарне і | | | | | | | | | |техніко-економічне | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | |( 840_295 ) | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| | | |Закон України "Про | 3904-XII | 02.02.94 | | | | | | | |внесення змін і | | | | | | | | | |доповнень до Закону | | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | | |систему | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | |( 3904-12 ), ст. 19 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14030013 |Звільнення від сплати |Угода між Урядом | | 31.12.93 | 31.12.93 | | - | | | |податку учасників Угоди |України і Урядом | | | | | | | | |( 840_007 ), згідно Закону |Сполучених Штатів | | | | | | | | |України ( 3904-12 ). |Америки щодо надання | | | | | | | | | |допомоги Україні в | | | | | | | | | |ліквідації | | | | | | | | | |стратегічної ядерної | | | | | | | | | |зброї, а також | | | | | | | | | |запобігання | | | | | | | | | |розповсюдженню | | | | | | | | | |ядерної зброї | | | | | | | | | |( 840_007 ) | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 3904-XII | 02.02.94 | | | | | | | |внесення змін і | | | | | | | | | |доповнень до Закону | | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | | |систему | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | |( 3904-12 ), ст. 19 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14030014 |Звільнення від сплати |Закон України "Про | 32/97-ВР | 24.01.97 | 24.01.97 | | - | | | |податку учасників Угоди |ратифікацію Рамкової | | | | | | | | |( 276_730 ), згідно Закону |Угоди між Урядом | | | | | | | | |України |України та Урядом ФРН| | | | | | | | |( 32/97-ВР ). |про консультування і | | | | | | | | | |технічне | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | |( 32/97-ВР ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14030015 |Звільнення від сплати |Загальні правила, що | | 28.12.94 | 28.12.94 | | - | | | |податку учасників Програми, |застосовуються до | | | | | | | | |згідно Закону України |меморандумів про | | | | | | | | |( 3904-12 ). |фінансування | | | | | | | | | |(Програма технічної | | | | | | | | | |допомоги | | | | | | | | | |Європейського | | | | | | | | | |Співтовариства | | | | | | | | | |(TACIS) | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 3904-XII | 02.02.94 | | | | | | | |внесення змін і | | | | | | | | | |доповнень до Закону | | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | | |систему | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | |( 3904-12 ), ст. 19 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14030016 |Звільнення від сплати |Угода про загальні | | 22.12.93 | 22.12.93 | | - | | | |податку учасників Угоди |умови і механізм | | | | | | | | |( 997_014 ), згідно Закону |підтримки розвитку | | | | | | | | |України ( 3904-12 ). |виробничої кооперації| | | | | | | | | |підприємств і галузей| | | | | | | | | |держав-учасниць СНД | | | | | | | | | |( 997_014 ) | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 3904-XII | 02.02.94 | | | | | | | |внесення змін і | | | | | | | | | |доповнень до Закону | | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | | |систему | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | |( 3904-12 ), ст. 19 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14030019 |Звільнення від сплати |Закон України "Про | 498-XIV | 17.03.99 | 20.04.99 | | - | | | |податку учасників Угоди |ратифікацію Угоди між| | | | | | | | |( 528_002 ). |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |України та Урядом | | | | | | | | | |Королівства | | | | | | | | | |Нідерландів про | | | | | | | | | |технічне та фінансове| | | | | | | | | |співробітництво" | | | | | | | | | |( 498-14 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14030020 |Не підлягають оподаткуванню:|Закон України "Про | 1192/XIV | 22.10.99 | 24.12.99 | | - | | | |гуманітарна допомога у |гуманітарну | | | | | | | | |вигляді виконання робіт, |допомогу" | | | | | | | | |надання послуг, у грошовій |( 1192-14 ) | | | | | | | | |або натуральній формі(крім | | | | | | | | | |підакцизних товарів), яка | | | | | | | | | |надається, ввозиться, | | | | | | | | | |пересилається в Україну. | | | | | | | | | |Комісія з питань | | | | | | | | | |гуманітарної допомоги при | | | | | | | | | |Кабінеті Міністрів України | | | | | | | | | |може визнати гуманітарною | | | | | | | | | |допомогою, із звільненням | | | | | | | | | |від оподаткування та | | | | | | | | | |обов'язкових платежів до | | | | | | | | | |бюджету, такі підакцизні | | | | | | | | | |товари: | | | | | | | | | |Автомобілі швидкої медичної | | | | | | | | | |допомоги, легкові автомобілі| | | | | | | | | |спеціального призначення для| | | | | | | | | |Міністерства внутрішніх | | | | | | | | | |справ України; | | | | | | | | | |Транспортні засоби, | | | | | | | | | |призначені для перевезення | | | | | | | | | |більше ніж 8 осіб, що | | | | | | | | | |передаються для використання| | | | | | | | | |установам соціального | | | | | | | | | |захисту населення, державним| | | | | | | | | |закладам охорони здоров'я і | | | | | | | | | |навчальним закладам, | | | | | | | | | |громадським організаціям | | | | | | | | | |інвалідів, ветеранів війни | | | | | | | | | |та праці, Товариству | | | | | | | | | |Червоного Хреста України та | | | | | | | | | |його обласним організаціям, | | | | | | | | | |державним закладам системи | | | | | | | | | |реабілітації, фізичної | | | | | | | | | |культури і спорту інвалідів | | | | | | | | | |"Інваспорт"; | | | | | | | | | |Легкові автомобілі, які на | | | | | | | | | |момент ввезення на митну | | | | | | | | | |територію України були | | | | | | | | | |виготовлені не більш як | | | | | | | | | |10 років тому, з об'ємом | | | | | | | | | |двигуна не більш як | | | | | | | | | |1800 куб.см, що отримуються | | | | | | | | | |Міністерством праці та | | | | | | | | | |соціального захисту | | | | | | | | | |населення Автономної | | | | | | | | | |республіки Крим, | | | | | | | | | |управліннями соціального | | | | | | | | | |захисту населення обласних, | | | | | | | | | |Київської та | | | | | | | | | |Севастопольської міських | | | | | | | | | |державних адміністрацій або | | | | | | | | | |Міністерством праці та | | | | | | | | | |соціальної політики України | | | | | | | | | |для подальшої передачі | | | | | | | | | |інвалідам, які перебувають в| | | | | | | | | |установленому порядку на | | | | | | | | | |обліку для отримання | | | | | | | | | |спеціального автотранспорту.| | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |14030023 |Акцизний збір не |Декрет Кабінету | 18-92 | 26.12.92 |01.01.2004 | | - | | | |справляється з підакцизних |Міністрів України | | | | | | | | |товарів, що імпортуються на |"Про акцизний збір" | | | | | | | | |митну територію України, |( 18-92 ) | | | | | | | | |якщо з таких товарів згідно | | | | | | | | | |із законодавством України не| | | | | | | | | |справляється податок на | | | | | | | | | |додану вартість у зв'язку із| | | | | | | | | |звільненням, передбаченим | | | | | | | | | |для транзитних товарів, | | | | | | | | | |товарів на митних складах, | | | | | | | | | |реекспортованих товарів, | | | | | | | | | |товарів, що спрямовуються | | | | | | | | | |до магазинів безмитної | | | | | | | | | |торгівлі, товарів, що | | | | | | | | | |призначаються для переробки | | | | | | | | | |під митним контролем. У разі| | | | | | | | | |коли в зазначених випадках | | | | | | | | | |митним законодавством | | | | | | | | | |України передбачається | | | | | | | | | |вимога надання банківської | | | | | | | | | |гарантії чи інша вимога, | | | | | | | | | |така вимога застосовується | | | | | | | | | |і для цілей акцизного збору.| | | | | | | | | |Акцизний збір справляється | | | | | | | | | |органами митної служби | | | | | | | | | |України з таких товарів, | | | | | | | | | |якщо пізніше щодо них | | | | | | | | | |виникає зобов'язання із | | | | | | | | | |сплати податку на додану | | | | | | | | | |вартість. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| | |ПІЛЬГИ ПО МІСЦЕВИХ ПОДАТКАХ | | | | | | | | | |І ЗБОРАХ | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |16010000 |Органи місцевого |Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | - |Місцеві податки і | | |самоврядування в межах своєї|Міністрів України | | | | | |збори | | |компетенції мають право |"Про місцеві податки | | | | | | | | |запроваджувати пільгові |і збори" | | | | | | | | |податкові ставки, повністю |( 56-93 ) | | | | | | | | |відміняти окремі місцеві |стаття 18 | | | | | | | | |податки і збори або | | | | | | | | | |звільняти від їх сплати | | | | | | | | | |певні категорії платників, а| | | | | | | | | |також надавати відстрочку у | | | | | | | | | |сплаті місцевих податків і | | | | | | | | | |зборів. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |16010009 |Пільги на податок з реклами,|Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | - |Податок з реклами | | |що встановлені органами |Міністрів України | | | | | | | | |місцевого самоврядування. |"Про місцеві податки | | | | | | | | | |і збори" | | | | | | | | | |( 56-93 ) | | | | | | | | | |стаття 18 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |16010010 |Пільги по збору за право |Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | - |Збір за право | | |використання місцевої |Міністрів України | | | | | |використання місцевої| | |символіки, що встановлені |"Про місцеві податки | | | | | |символіки | | |органами місцевого |і збори" | | | | | | | | |самоврядування. |( 56-93 ) | | | | | | | | | |стаття 18 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |16010011 |Пільги по збору за право |Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | - |Збір за право | | |проведення кіно - і |Міністрів України | | | | | |проведення кіно - і | | |телезйомок, що встановлені |"Про місцеві податки | | | | | |телезйомок | | |органами місцевого |і збори" | | | | | | | | |самоврядування. |( 56-93 ) | | | | | | | | | |стаття 18 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |16010012 |Пільги по збору за право |Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | - |Збір за право | | |проведення місцевих |Міністрів України | | | | | |проведення місцевих | | |аукціонів, конкурсного |"Про місцеві податки | | | | | |аукціонів, | | |розпродажу і лотерей, що |і збори" | | | | | |конкурсного | | |встановлені органами |( 56-93 ) | | | | | |розпродажу і лотерей | | |місцевого самоврядування. |стаття 18 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |16010013 |Пільги з комунального |Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | - |Комунальний податок | | |податку, що встановлені |Міністрів України | | | | | | | | |органами місцевого |"Про місцеві податки | | | | | | | | |самоврядування. |і збори" | | | | | | | | | |( 56-93 ) | | | | | | | | | |статті 18 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |16010015 |Пільги по збору за видачу |Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | - |Збір за видачу | | |дозволу на розміщення |Міністрів України | | | | | |дозволу на розміщення| | |об'єктів торгівлі та сфери |"Про місцеві податки | | | | | |об'єктів торгівлі та | | |послуг, що встановлені |і збори" | | | | | |сфери послуг | | |органами місцевого |( 56-93 ) | | | | | | | | |самоврядування. |стаття 18 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+----------------------------------| |22090000 |ПІЛЬГИ ПО ДЕРЖАВНОМУ МИТУ | | | | | |Надаються окремими постановами | | | | | | | | |Кабінету Міністрів України | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+----------------------------------| |22090001 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | - | | | |звільняються: органи |Міністрів України | | | | | | | | |соціального страхування та |"Про державне мито" | | | | | | | | |органи соціального |( 7-93 ) стаття 4, | | | | | | | | |забезпечення - за регресними|пункт 7) | | | | | | | | |позовами про стягнення з | | | | | | | | | |особи, яка заподіяла шкоду, | | | | | | | | | |сум допомоги й пенсій, | | | | | | | | | |виплачених потерпілому або | | | | | | | | | |членам його сім'ї, а органи | | | | | | | | | |соціального забезпечення - | | | | | | | | | |також за позовами про | | | | | | | | | |стягнення неправильно | | | | | | | | | |виплачених допомоги та | | | | | | | | | |пенсій. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |22090002 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | - | | | |звільняються: державні й |Міністрів України | | | | | | | | |громадські органи, |"Про державне мито" | | | | | | | | |підприємства, установи, |( 7-93 ) стаття 4, | | | | | | | | |організації та громадяни, |пункт 10 (пункт 10 | | | | | | | | |які звернулися у випадках, |статті 4 доповнено | | | | | | | | |передбачених чинним |згідно із законом | | | | | | | | |законодавством, із заявами |N 107/94-ВР | | | | | | | | |по суду щодо захисту прав та|( 107/94-ВР ) | | | | | | | | |інтересів інших осіб, а |від 15.07.94 р.) | | | | | | | | |також споживачі - за | | | | | | | | | |позовами, що пов'язані з | | | | | | | | | |порушенням їх прав. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |22090003 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | - | | | |звільняються: органи |Міністрів України | | | | | | | | |місцевого та регіонального |"Про державне мито" | | | | | | | | |самоврядування - за позовами|( 7-93 ) стаття 4, | | | | | | | | |до суду або господарського |пункт 11 | | | | | | | | |суду про визнання недійсними| | | | | | | | | |актів інших органів | | | | | | | | | |місцевого та регіонального | | | | | | | | | |самоврядування, місцевих | | | | | | | | | |державних адміністрацій, | | | | | | | | | |підприємств, об'єднань, | | | | | | | | | |організацій і установ, які | | | | | | | | | |ущемляють їх повноваження; | | | | | | | | | |органи місцевого та | | | | | | | | | |регіонального | | | | | | | | | |самоврядування - за | | | | | | | | | |позовами до суду або | | | | | | | | | |господарського суду про | | | | | | | | | |стягнення з підприємства, | | | | | | | | | |об'єднання, організації, | | | | | | | | | |установи і громадян | | | | | | | | | |збитків, завданих інтересам | | | | | | | | | |населення, місцевому | | | | | | | | | |господарству, навколишньому | | | | | | | | | |середовищу їхніми рішеннями,| | | | | | | | | |діями або бездіяльністю, а | | | | | | | | | |також у результаті | | | | | | | | | |невиконання рішень органів | | | | | | | | | |місцевого та регіонального | | | | | | | | | |самоврядування; органи | | | | | | | | | |місцевого та регіонального | | | | | | | | | |самоврядування - за позовами| | | | | | | | | |до суду або господарського | | | | | | | | | |суду про припинення права | | | | | | | | | |власності на земельну | | | | | | | | | |ділянку. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |22090004 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | - | | | |звільняються: місцеві |Міністрів України | | | | | | | | |державні адміністрації - за |"Про державне мито" | | | | | | | | |позовами до господарського |( 7-93 ) стаття 4, | | | | | | | | |суду про визнання недійсними|пункт 12 | | | | | | | | |актів органів місцевого та | | | | | | | | | |регіонального | | | | | | | | | |самоврядування, що | | | | | | | | | |суперечать чинному | | | | | | | | | |законодавству. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |22090005 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | - | | | |звільняються: фінансові |Міністрів України | | | | | | | | |органи та державні податкові|"Про державне мито" | | | | | | | | |інспекції - за видачу їм |( 7-93 ) стаття 4, | | | | | | | | |свідоцтв і дублікатів |пункт 15 (пункт 15 | | | | | | | | |свідоцтв про право держави |статті 4 доповнено | | | | | | | | |на спадщину та документів, |абзацом 3 згідно із | | | | | | | | |необхідних для одержання |законом N 68/94-ВР | | | | | | | | |цих свідоцтв, за вчинення |( 68/94-ВР ) від | | | | | | | | |державними нотаріальними |30.06.94 р.) | | | | | | | | |конторами виконавчих написів| | | | | | | | | |про стягнення податків, | | | | | | | | | |платежів, зборів і | | | | | | | | | |недоїмок; фінансові органи | | | | | | | | | |та державні податкові | | | | | | | | | |інспекції - позивачі й | | | | | | | | | |відповідачі - за позовами до| | | | | | | | | |суду та господарського суду;| | | | | | | | | |органи державного контролю | | | | | | | | | |за цінами - позивачі й | | | | | | | | | |відповідачі - за позовами до| | | | | | | | | |суду та господарського суду.| | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |22090006 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | - | | | |звільняються: місцеві |Міністрів України | | | | | | | | |державні адміністрації, |"Про державне мито" | | | | | | | | |виконкоми місцевих Рад |( 7-93 ) стаття 4, | | | | | | | | |народних депутатів, |пункт 19 | | | | | | | | |підприємства, установи, | | | | | | | | | |організації, колективні | | | | | | | | | |сільськогосподарські | | | | | | | | | |підприємства, що придбавають| | | | | | | | | |житлові будинки з надвірними| | | | | | | | | |будівлями /крім м. Києва та | | | | | | | | | |курортних місцевостей/, | | | | | | | | | |квартири для громадян, які | | | | | | | | | |виявили бажання виїхати з | | | | | | | | | |території, що зазнала | | | | | | | | | |радіоактивного забруднення | | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської | | | | | | | | | |катастрофи, а також | | | | | | | | | |громадяни, які виявили | | | | | | | | | |бажання виїхати з території,| | | | | | | | | |що зазнала радіоактивного | | | | | | | | | |забруднення внаслідок | | | | | | | | | |Чорнобильської катастрофи, | | | | | | | | | |та власники цих будинків і | | | | | | | | | |квартир. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |22090007 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | - | | | |звільняються: позивачі - |Міністрів України | | | | | | | | |Міністерство охорони |"Про державне мито" | | | | | | | | |навколишнього природного |( 7-93 ) стаття 4, | | | | | | | | |середовища України, |пункт 27 (пункт 27 | | | | | | | | |Міністерство лісового |частини 1 статті 4 | | | | | | | | |господарства України та їхні|змінено згідно із | | | | | | | | |органи на місцях, |законом N 3629-XII | | | | | | | | |підприємства Укрзалізниці, |( 3629-12 ) | | | | | | | | |що здійснюють захист |від 19.11.93 р.) | | | | | | | | |лісонасаджень, органи | | | | | | | | | |рибоохорони - у справах | | | | | | | | | |стягнення коштів на покриття| | | | | | | | | |шкоди, заподіяної державі | | | | | | | | | |забрудненням навколишнього | | | | | | | | | |середовища, порушенням | | | | | | | | | |лісового законодавства та | | | | | | | | | |нераціональним використанням| | | | | | | | | |природних ресурсів і рибних | | | | | | | | | |запасів. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |22090008 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | - | | | |звільняються:всеукраїнські |Міністрів України | | | | | | | | |та міжнародні об'єднання |"Про державне мито" | | | | | | | | |громадян, які постраждали |( 7-93 ) стаття 4, | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської |пункт 28 (пункт 28 | | | | | | | | |катастрофи, що мають місцеві|статті 4 змінено | | | | | | | | |осередки у більшості |згідно із Законом ВР | | | | | | | | |областей України, Українська|N 303/96-ВР | | | | | | | | |Спілка ветеранів |( 303/96-ВР ) | | | | | | | | |Афганістану/воїнів - |від 10.07.96 р.) | | | | | | | | |інтернаціоналістів/, | | | | | | | | | |громадські організації | | | | | | | | | |інвалідів, їхні підприємства| | | | | | | | | |та установи, республіканське| | | | | | | | | |добровільне громадське | | | | | | | | | |об'єднання "Організація | | | | | | | | | |солдатських матерів України"| | | | | | | | | |- за позовами, з якими вони | | | | | | | | | |звертаються до суду та | | | | | | | | | |господарського суду, а також| | | | | | | | | |за вчинення всіх | | | | | | | | | |нотаріальних дій. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |22090009 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | - | | | |звільняються: Національний |Міністрів України | | | | | | | | |банк України та його |"Про державне мито" | | | | | | | | |установи, за винятком |( 7-93 ) стаття 4, | | | | | | | | |госпрозрахункових. |пункт 29 | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |22090010 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | - | | | |звільняються: Генеральна |Міністрів України | | | | | | | | |прокуратура України та її |"Про державне мито" | | | | | | | | |органи - за позовами, з |( 7-93 ) стаття 4, | | | | | | | | |якими вони звертаються до |пункт 30 | | | | | | | | |суду або господарського суду| | | | | | | | | |в інтересах громадян і | | | | | | | | | |державних юридичних осіб. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |22090011 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | - | | | |звільняються: Центральна |Міністрів України | | | | | | | | |виборча комісія та виборчі |"Про державне мито" | | | | | | | | |комісії по виборах народних |( 7-93 ) стаття 4, | | | | | | | | |депутатів - із заяв про дачу|пункт 31 | | | | | | | | |висновку з питань наявності | | | | | | | | | |підстав для скасування | | | | | | | | | |рішення про реєстрацію | | | | | | | | | |кандидата в депутати. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |22090012 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | - | | | |звільняються: Фонд винаходів|Міністрів України | | | | | | | | |України - за дії, вказані в |"Про державне мито" | | | | | | | | |підпункті "у" пункту 6 |( 7-93 ) стаття 4, | | | | | | | | |статті 3 цього Декрету, а |пункт 32 | | | | | | | | |також за позовами, з якими | | | | | | | | | |він звертається до суду або | | | | | | | | | |господарського суду. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |22090013 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | - | | | |звільняються: Українська |Міністрів України | | | | | | | | |державна страхова комерційна|"Про державне мито" | | | | | | | | |організація та її установи -|( 7-93 ) стаття 4, | | | | | | | | |за позовами, з якими вони |пункт 33 | | | | | | | | |звертаються до суду та | | | | | | | | | |господарського суду, в усіх | | | | | | | | | |справах, пов'язаних з | | | | | | | | | |операціями обов'язкового | | | | | | | | | |страхування. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |22090014 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | - | | | |звільняються: Пенсійний фонд|Міністрів України | | | | | | | | |України, його підприємства, |"Про державне мито" | | | | | | | | |установи й організації; |( 7-93 ) стаття 4, | | | | | | | | |Фонд України соціального |пункт 34 | | | | | | | | |захисту інвалідів і його | | | | | | | | | |відділення, органи Фонду | | | | | | | | | |загальнообов'язкового | | | | | | | | | |державного соціального |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |страхування України на |Закон України "Про | 429-IV |16.01.2003 |11.02.2003 | | | | | |випадок безробіття, Фонду |внесення змін до | | | | | | | | |соціального страхування від |деяких законодавчих | | | | | | | | |нещасних випадків на |актів України щодо | | | | | | | | |виробництві та професійних |загальнообов'язкового| | | | | | | | |захворювань України та Фонду|державного | | | | | | | | |соціального страхування з |соціального | | | | | | | | |тимчасової втрати |страхування" | | | | | | | | |працездатності. |( 429-15 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |22090015 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 30.04.93 | | - | | | |звільняються:державні органи|Міністрів України | | | | | | | | |приватизації - за позовами, |"Про державне мито" | | | | | | | | |з якими вони звертаються до |( 7-93 ) стаття 4, | | | | | | | | |суду та господарського суду,|пункт 35 (стаття 4 | | | | | | | | |в усіх справах, пов'язаних |доповнена пунктом 35 | | | | | | | | |із захистом майнових |згідно із декретом КМ| | | | | | | | |інтересів держави, та за |України N 43-93 | | | | | | | | |вчинення нотаріусами |( 43-93 ) | | | | | | | | |виконавчих написів про |від 30.04.93 | | | | | | | | |стягнення заборгованості з |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |орендної плати, а також за |Закон України "Про | 664-IV |03.04.2003 |28.04.2003 | | | | | |проведення аукціонів, за |внесення змін до | | | | | | | | |операції з цінними паперами.|пункту 35 частини | | | | | | | | | |першої статті 4 | | | | | | | | | |Декрету Кабінету | | | | | | | | | |Міністрів України від| | | | | | | | | |21.01.93 N 7-93" | | | | | | | | | |( 664-15 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |22090016 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 02.03.95 | | - | | | |звільняються:Антимонопольний|Міністрів України | | | | | | | | |комітет України та його |"Про державне мито" | | | | | | | | |територіальні відділення - |( 7-93 ) стаття 4, | | | | | | | | |за позовами до суду та |пункт 36 (стаття 4 | | | | | | | | |господарського суду. |доповнена пунктом 36 | | | | | | | | | |згідно із Законом | | | | | | | | | |N 82/95-ВР | | | | | | | | | |( 82/95-ВР ) | | | | | | | | | |від 02.03.95 р.) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |22090017 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 10.01.97 | | - | | | |звільняються: державні |Міністрів України | | | | | | | | |замовники та виконавці |"Про державне мито" | | | | | | | | |державного замовлення - за |( 7-93 ) стаття 4, | | | | | | | | |позовами, з якими вони |пункт 38 (стаття 4 | | | | | | | | |звертаються до суду у |доповнена пунктом 38 | | | | | | | | |справах про відшкодування |згідно із Законом | | | | | | | | |збитків, завданих при |N 589/96-ВР | | | | | | | | |укладенні, внесенні змін до |( 589/96-ВР ) | | | | | | | | |державних контрактів, а |від 12.12.96 р.) | | | | | | | | |також невиконанням або | | | | | | | | | |неналежним виконанням | | | | | | | | | |зобов'язань за державним | | | | | | | | | |контрактом на поставку | | | | | | | | | |продукції для державних | | | | | | | | | |потреб. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |22090018 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 14.01.97 | | - | | | |звільняються: Комітет у |Міністрів України | | | | | | | | |справах нагляду за страховою|"Про державне мито" | | | | | | | | |діяльністю - за позовами, з |( 7-93 ) стаття 4, | | | | | | | | |якими він звертається до |пункт 39 (стаття 4 | | | | | | | | |господарського суду у |доповнена пунктом 39 | | | | | | | | |справах про скасування |згідно із Законом | | | | | | | | |державної реєстрації |N 621/96-ВР | | | | | | | | |страховика як суб'єкта |( 621/96-ВР ) | | | | | | | | |підприємницької діяльності у|від 19.12.96 р.) | | | | | | | | |випадках, передбачених | | | | | | | | | |статтею 8 Закону України | | | | | | | | | |"Про підприємництво" | | | | | | | | | |( 698-12 ). | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |22090019 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 14.04.97 | | - | | | |звільняються: Державний |Міністрів України | | | | | | | | |комітет України з державного|"Про державне мито" | | | | | | | | |матеріального резерву, |( 7-93 ) стаття 4, | | | | | | | | |установи та організації |пункт 40 (стаття 4 | | | | | | | | |системи державного резерву -|доповнена пунктом 40 | | | | | | | | |за позовами щодо виконання |згідно із Законом | | | | | | | | |зобов'язань, що випливають |N 131/97-ВР | | | | | | | | |із Закону України "Про |( 131/97-ВР ) | | | | | | | | |державний матеріальний |від 05.03.97 р.) | | | | | | | | |резерв" |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | |( 51/97-ВР ). |Закон України "Про | 1713-IV |12.05.2004 |30.06.2004 | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | | |( 1713-15 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |22095000 |Пільги, що надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | - | | | |органами влади у межах сум, |систему | | | | | | | | |що надходять до їх бюджетів |оподаткування" | | | | | | | | |по державному миту. |( 1251-12 ) ст. 1. | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |22090020 |Пільги, що надані |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | - | | | |Міністерством фінансів |Міністрів України | | | | | | | | |України щодо державного |"Про державне мито" | | | | | | | | |мита, яке зараховується до |( 7-93 ) стаття 5 | | | | | | | | |Державного бюджету України. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |22090021 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 1988-III |21.09.2000 |21.09.2000 | | - |ЗМІНА РЕДАКЦІЇ | | |звільняється: Державна |Міністрів України | | | | | | | | |архітектурно-будівельна |"Про державне мито" | | | | | | | | |інспекція України та її |( 7-93 ) стаття 4, | | | | | | | | |територіальні органи за |пункт 42 (стаття 4 | | | | | | | | |позовами до господарського |доповнена пунктом 42 | | | | | | | | |суду щодо стягнення штрафу |згідно із Законом | | | | | | | | |за порушення в сфері |N 1988-III | | | | | | | | |містобудування. |( 1988-14 ) | | | | | | | | | |від 21.09.2000 р.) | | | | | | | | | |---------------------+---------------+-----------+------------| | | | | | |Закон України "Про | 1026-V |16.05.2007 |01.01.2008 | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | |актів України щодо | | | | | | | | | |здійснення державного| | | | | | | | | |архітектурно- | | | | | | | | | |будівельного контролю| | | | | | | | | |та сприяння | | | | | | | | | |інвестиційній | | | | | | | | | |діяльності у | | | | | | | | | |будівництві" | | | | | | | | | |( 1026-16 ) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |22090022 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 2056-III |19.10.2000 |19.10.2000 | | - | | | |звільняються: відділи |Міністрів України | | | | | | | | |державної виконавчої |"Про державне мито" | | | | | | | | |служби - позовами, з якими |( 7-93 ) стаття 4, | | | | | | | | |вони звертаються до суду та |пункт 43 (стаття 4 | | | | | | | | |господарського суду, в усіх |доповнена пунктом 43 | | | | | | | | |справах, пов'язаних із |згідно із Законом | | | | | | | | |захистом майнових інтересів |N 2056-III | | | | | | | | |фізичних і юридичних осіб, |( 2056-14 ) | | | | | | | | |держави, а також за |від 19.10.2000 р.) | | | | | | | | |проведення аукціонів. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |22090023 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 2368-III |05.04.2001 |05.05.2001 | | - | | | |звільняється: Рахункова |Міністрів України | | | | | | | | |палата - за позовами, з |"Про державне мито" | | | | | | | | |якими вона звертається до |( 7-93 ) стаття 4, | | | | | | | | |Вищого господарського суду |пункт 44 (стаття 4 | | | | | | | | |України. |доповнена пунктом 44 | | | | | | | | | |згідно із Законом | | | | | | | | | |N 2368-III | | | | | | | | | |( 2368-14 ) | | | | | | | | | |від 05.04.2001 р.) | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |22090024 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 1121-VI |11.07.2003 |24.09.2003 | | - | | | |звільняється: спеціальний |Міністрів України | | | | | | | | |уповноважений центральний |"Про державне мито" | | | | | | | | |орган виконавчої Влади у |( 7-93 ) ст. 4 | | | | | | | | |сфері захисту прав |доповнена пунктом 46 | | | | | | | | |споживачів та його |згідно із Законом | | | | | | | | |територіальні органи за |N 1121-VI | | | | | | | | |позовами, з якими |( 1121-15 ) | | | | | | | | |звертаються вони до суду, |від 11.07.2003 року | | | | | | | | |пов'язаних із порушенням | | | | | | | | | |законодавства про рекламу. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |50080000 |ЗБІР ЗА ЗАБРУДНЕННЯ | | | | | | | | | |НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО | | | | | | | | | |СЕРЕДОВИЩА | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+---------------+-----------+------------+------------+------------+---------------------| |50085000 |Пільги, що надані місцевим |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | - | | | |органам влади у межах сум, |систему | | | | | | | | |що надходять до їх бюджетів |оподаткування" | | | | | | | | |по збору за забруднення |( 1251-12 ) ст. 1 | | | | | | | | |навколишнього природного | | | | | | | | | |середовища. | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- (***) При заповненні платниками податків звіту за ф. N 1-ПП
"Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб -
суб'єктів підприємницької діяльності" для пільг за кодами
14010067, 14010069, 14010073, 14010077, 14010231, 14010336
розрахунок суми пільги не проводиться (п. 4.1.10 Правил обліку
податку на додану вартість для обчислення вартісної величини
впливу пільг з цього податку на формування дохідної частини
Державного бюджету України ( z0939-04 ), затверджені наказом
ДПА України, Державного комітету статистики України від 23.07.2004
N 419/453 ( z0938-04 ) (зі змінами та доповненнями, затвердженими
спільним наказом ДПАУ та Держкомстату України від 01.12.2005
N 539/397) ( z1547-05 ), при цьому гр. гр. 5, 6, 9, 10 зазначеного
звіту заповнюється нульовим значенням, аграфи 1-4, 7-8
заповнюються відповідно до п. 2 Інструкції.
Увага! В даному Довіднику представлені пільги, надані чинним
законодавством, які діють станом на 01.01.2009.вгору