Документ v0047225-08, поточна редакція — Прийняття від 01.10.2008

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Голови Державної
податкової адміністрації
України
01.10.2008
С.В.Чекашкін

ДОВІДНИК N 47
пільг, наданих чинним законодавством по сплаті
податків, зборів, інших обов'язкових платежів
станом на 01.09.2008

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Код | Зміст пільги | Документ | N | Дата |Початок дії|Кінець дії |**Ознака| Ознака | Коментар | | пільги | | | документа | прийняття | пільги | пільги | групу- | цільового | | | | | | | документа | | | вання | призна- | | | | | | | | | | пільг | чення | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020000 |ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА | | | | | | | | | | |ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020025 |Сума прибутку, що не |Закон України "Про | 334/94-ВР | 28.12.94 | 28.12.94 | | B | - | | | |підлягає оподаткуванню |оподаткування | | | | | | | | | |згідно із міжнародними |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |договорами України. |( 334/94-ВР ), | | | | | | | | | | |ст. 18 | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 77/97-ВР | 18.02.97 | 18.02.97 | | | | | | | |систему | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 1251-12, | | | | | | | | | | | 77/97-ВР ), | | | | | | | | | | |ст. 19 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020032 |Не включаються до валового |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | B | - | | | |доходу кошти або майно, що |внесення змін до | | | | | | | | | |надходять у вигляді |Закону України "Про | | | | | | | | | |міжнародної технічної |оподаткування | | | | | | | | | |допомоги, яка надається |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |іншими державами відповідно |( 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |до міжнародних угод, що |підпункт 4.2.13 | | | | | | | | | |набрали чинність у |пункту 4.2 статті 4 | | | | | | | | | |встановленому законодавством| | | | | | | | | | |порядку. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020033 |До складу валових витрат |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 |01.01.2005 | | B | - | | | |включаються суми коштів або |оподаткування | | | | | | | | | |вартість товарів (робіт, |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |послуг), добровільно |( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |перераховані (передані) | 283/97-ВР ) | | | | | | | | | |протягом звітного року до | | | | | | | | | | |Державного бюджету України | | | | | | | | | | |або бюджетів місцевого | | | | | | | | | | |самоврядування, до | | | | | | | | | | |неприбуткових організацій, | | | | | | | | | | |визначених у пункті 7.11 | | | | | | | | | | |статті 7 цього Закону, суми | | | | | | | | | | |коштів, що перераховані | | | | | | | | | | |юридичним особам, у тому |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |числі неприбутковим |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |організаціям - засновникам |внесення змін до | | | | | | | | | |постійно діючого |Закону України "Про | | | | | | | | | |третейського суду у розмірі,|Державний бюджет | | | | | | | | | |що перевищує два відсотки, |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |але не більше п'яти |( 2505-15 ) | | | | | | | | | |відсотків оподатковуваного |та деяких інших | | | | | | | | | |прибутку попереднього |законодавчих актів | | | | | | | | | |звітного року, за винятком |України", підпункт | | | | | | | | | |внесків, передбачених |5.2.2 пункту 5.2 | | | | | | | | | |підпунктом 5.6.2 пункту 5.6 |статті 5 | | | | | | | | | |цієї статті, та внесків, | | | | | | | | | | |передбачених підпунктом | | | | | | | | | | |5.2.17 цього пункту. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020034 |Враховується у складі |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | B | - | | | |валових витрат сума коштів, |внесення змін до | | | | | | | | | |перерахованих |Закону України "Про | | | | | | | | | |підприємствами |оподаткування | | | | | | | | | |всеукраїнських об'єднань |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |осіб, які постраждали |( 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської |підпункт 5.2.3 | | | | | | | | | |катастрофи, на яких працює |пункту 5.2 статті 5 | | | | | | | | | |за основним місцем роботи не| | | | | | | | | | |менше 75 відсотків таких | | | | | | | | | | |осіб, цим об'єднанням для | | | | | | | | | | |проведення їх благодійної | | | | | | | | | | |діяльності, але не більше 10| | | | | | | | | | |відсотків оподатковуваного | | | | | | | | | | |прибутку. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020035 |Враховуються у складі |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | H | - | | | |валових витрат платника |внесення змін до | | | | | | | | | |податку, основною діяльністю|Закону України "Про | | | | | | | | | |яких є виробництво |оподаткування | | | | | | | | | |сільськогосподарської |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |продукції, плата за землю, |( 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |що не використовується в |підпункт 5.2.5 | | | | | | | | | |сільськогосподарському |пункту 5.2 статті 5 | | | | | | | | | |виробничому обороті. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020044 |Якщо об'єкт оподаткування |Закон України "Про | 334/94-ВР | 28.12.94 | 12.06.97 | | A | - | | | |платника податку з числа |оподаткування | | | | | | | | | |резидентів за результатами |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |податкового року має |( 334/94-ВР ), | | | | | | | | | |від'ємне значення об'єкта |п. 6.1 ст. 6; | | | | | | | | | |оподаткування (з урахуванням|п. 22.13 ст. 22 | | | | | | | | | |суми амортизаційних | | | | | | | | | | |відрахувань), сума такого | | | | | | | | | | |від'ємного значення підлягає| | | | | | | | | | |включенню до складу валових | | | | | | | | | | |витрат першого календарного | | | | | | | | | | |кварталу наступного | | | | | | | | | | |податкового року. Розрахунок|---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |об'єкта оподаткування за |Закон України "Про | 349-IV |24.12.2002 |01.01.2003 | | | | | | |наслідками півріччя, трьох |внесення змін до | | | | | | | | | |кварталів та року |Закону України "Про | | | | | | | | | |здійснюється з урахуванням |оподаткування | | | | | | | | | |від'ємного значення об'єкта |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |оподаткування попереднього |( 349-15 ) | | | | | | | | | |року у складі валових витрат| | | | | | | | | | |таких податкових періодів | | | | | | | | | | |наростаючим підсумком до | | | | | | | | | | |повного погашення такого | | | | | | | | | | |від'ємного значення. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020045 |Якщо протягом звітного |Закон України "Про | 349-IV |24.12.2002 |01.01.2003 | | H | - | | | |періоду витрати на придбання|внесення змін до | | | | | | | | | |кожного з окремих видів |Закону України "Про | | | | | | | | | |цінних паперів, а також |оподаткування | | | | | | | | | |деривативів, понесені |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |(нараховані) платником |( 349-15 ), | | | | | | | | | |податку, перевищують доходи,|підпункт 7.6.1 | | | | | | | | | |отримані (нараховані) від |пункту 7.6 статті 7 | | | | | | | | | |продажу (відчуження) цінних | | | | | | | | | | |паперів або деривативів | | | | | | | | | | |такого ж виду протягом | | | | | | | | | | |такого звітного періоду, | | | | | | | | | | |від'ємний фінансовий | | | | | | | | | | |результат переноситься на | | | | | | | | | | |зменшення фінансових | | | | | | | | | | |результатів від операцій з | | | | | | | | | | |цінними паперами або | | | | | | | | | | |деривативами такого ж виду | | | | | | | | | | |майбутніх звітних періодів у| | | | | | | | | | |порядку, визначеному статтею| | | | | | | | | | |6 цього Закону | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ). | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020046 |Балансові збитки від |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | H | - | | | |спільної діяльності понесені|внесення змін до | | | | | | | | | |в попередніх періодах |Закону України "Про | | | | | | | | | |зменшують доходи, отримані |оподаткування | | | | | | | | | |від спільної діяльності. |прибутку підприємств"| | | | | | | | | | |( 283/97-ВР ), | | | | | | | | | | |підпункт 7.7.5 | | | | | | | | | | |пункту 7.7 статті 7 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020047 |Авансовий внесок, |ЗУ "Про внесення змін| 349-IV |24.12.2002 |01.01.2003 | | B | - | - | | |передбачений підпунктом |до Закону України | | | | | | | | | |7.8.2 цього пункту, не |"Про оподаткування | | | | | | | | | |справляється у разі виплати |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |дивідендів у вигляді акцій |( 349-15 ), | | | | | | | | | |(часток, паїв), емітованих |пп. 7.8.5 п. 7.8 | | | | | | | | | |(випущених) підприємством, |ст. 7 | | | | | | | | | |яке нараховує дивіденди, за | | | | | | | | | | |умови, що така виплата | | | | | | | | | | |ніяким чином не змінює | | | | | | | | | | |пропорцій (часток) участі | | | | | | | | | | |всіх акціонерів (власників) | | | | | | | | | | |у статутному фонді | | | | | | | | | | |підприємства-емітента, | | | | | | | | | | |незалежно від того чи були | | | | | | | | | | |такі акції (частки, паї) | | | | | | | | | | |належним чином зареєстровані| | | | | | | | | | |(відображені у зміні до | | | | | | | | | | |статутних документів) чи ні,|---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |а також у разі виплат |Закон України "Про | 398-V |30.11.2006 |01.01.2007 | | | | | | |дивідендів на користь |внесення змін до | | | | | | | | | |інститутів спільного |деяких законодавчих | | | | | | | | | |інвестування, |актів України з | | | | | | | | | |а також у разі виплат |питань | | | | | | | | | |дивідендів інститутами |оподаткування" | | | | | | | | | |спільного інвестування та у |( 398-16 ) | | | | | | | | | |разі виплати дивідендів | | | | | | | | | | |платником податку, переважна| | | | | | | | | | |частина доходів (більше 90 | | | | | | | | | | |відсотків) якого отримана у | | | | | | | | | | |вигляді дивідендів, | | | | | | | | | | |сплачених юридичними | | | | | | | | | | |особами - резидентами, які | | | | | | | | | | |перебувають під його | | | | | | | | | | |контролем відповідно до | | | | | | | | | | |пункту 1.26 цього Закону" | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ). | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020056 |Звільняється від |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | B | - | | | |оподаткування прибуток |внесення змін до | | | | | | | | | |підприємств, отриманий від |Закону України "Про | | | | | | | | | |продажу на митній території |оподаткування | | | | | | | | | |України спеціальних |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |продуктів дитячого |( 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |харчування власного |підпункт 7.13.1 | | | | | | | | | |виробництва, спрямований на |пункту 7.13 статті 7 | | | | | | | | | |збільшення обсягів | | | | | | | | | | |виробництва та зменшення | | | | | | | | | | |роздрібних цін таких | | | | | | | | | | |продуктів. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020064 |Створення страхових резервів|Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | H | - | | | |банківськими установами |внесення змін до | | | | | | | | | |відносно сукупного розміру |Закону України "Про | | | | | | | | | |боргових вимог банків 40 |оподаткування | | | | | | | | | |відсотків до 31.12.99; 30% |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |- до 31.10. 2001, 20% до |( 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |31.12.2004 року, 10% - |підпункт и 12.2.3 | | | | | | | | | |починаючи з 01.01.2005 |пункту 12.2 статті 12| | | | | | | | | |відноситься на валові |та пункт 22.13 | | | | | | | | | |витрати. |статті 22 | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 |01.01.2005 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020065 |За зниженою ставкою 15 |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | H | - | | | |відсотків оподатковуються |внесення змін до | | | | | | | | | |валові доходи нерезидентів, |Закону України "Про | | | | | | | | | |що не проводять |оподаткування | | | | | | | | | |підприємницької діяльності в|прибутку підприємств"| | | | | | | | | |Україні через постійне |( 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |представництво, отримані з |пункт 13.1 та 13.2 | | | | | | | | | |джерел на території України.|статті 13 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020066 |Суми нарахованого податку |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | B | - | | | |підприємств-виробників |внесення змін до | | | | | | | | | |сільськогосподарської |Закону України "Про | | | | | | | | | |продукції зменшується на |оподаткування | | | | | | | | | |суму податку на землю, що |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |використовується в |( 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |сільськогосподарському |пункт 14.1 | | | | | | | | | |виробничому обороті. |статті 14 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020071 |Не включаються до доходів з |Закон України ""Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | | | H | - | | | |інших джерел вартість |оподаткування | | | | | | | | | |товарів (робіт, послуг), |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |безоплатно наданих |( 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |неприбутковим організаціям |абзац 2 пп. 4.1.6 | | | | | | | | | |згідно з пунктом 7.11 статті|статті 4 | | | | | | | | | |7 цього Закону | | | | | | | | | | |( 283/97-ВР ). | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020081 |Звільняється від |Законом України "Про | 1926-III |13.07.2000 |22.08.2000 | | B | - | | | |оподаткування прибуток |внесення змін до | | | | | | | | | |підприємств та організацій |деяких законів | | | | | | | | | |громадських організацій |України щодо | | | | | | | | | |інвалідів, майно яких є їх |оподаткування | | | | | | | | | |власністю, отриманий від |підприємств та | | | | | | | | | |продажу товарів (робіт, |організацій | | | | | | | | | |послуг), крім підакцизних |громадських | | | | | | | | | |товарів та прибутку, |організацій | | | | | | | | | |одержаного від грального |інвалідів" | | | | | | | | | |бізнесу, де протягом |( 1926-14 ) | | | | | | | | | |попереднього звітного |доповнено пункт 7.12 | | | | | | | | | |(податкового) періоду |статті 7 Закону | | | | | | | | | |кількість інвалідів, які |України "Про | | | | | | | | | |мають там основне місце |оподаткування | | | | | | | | | |роботи, становить не менше |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |50 відсотків загальної |( 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |чисельності працюючих за |підпунктом 7.12.1 | | | | | | | | | |умови, що фонд оплати праці | | | | | | | | | | |таких інвалідів становить | | | | | | | | | | |протягом звітного періоду не| | | | | | | | | | |менше 25 відсотків суми | | | | | | | | | | |загальних витрат на оплату | | | | | | | | | | |праці, що відносяться до | | | | | | | | | | |складу валових витрат | | | | | | | | | | |виробництва (обігу). | | | | | | | | | | |Зазначені підприємства та | | | | | | | | | | |організації громадських | | | | | | | | | | |організацій інвалідів мають | | | | | | | | | | |право застосовувати цю | | | | | | | | | | |пільгу за наявністю дозволу | | | | | | | | | | |на право користування такою | | | | | | | | | | |пільгою, який надається | | | | | | | | | | |міжвідомчою Комісією з | | | | | | | | | | |питань діяльності | | | | | | | | | | |підприємств та організацій | | | | | | | | | | |громадських організацій | | | | | | | | | | |інвалідів відповідно до | | | | | | | | | | |Закону України "Про основи | | | | | | | | | | |соціальної захищеності | | | | | | | | | | |інвалідів в Україні" | | | | | | | | | | |( 875-12 ). | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020082 |Не підлягають оподаткуванню |Закон України "Про | 639/97-ВР | 18.11.97 | 16.12.97 | | B | - | | | |доходи, отримані |внесення змін до | | | | | | | | | |нерезидентами, у вигляді |Закону України "Про | | | | | | | | | |процентів або доходу |оподаткування | | | | | | | | | |(дисконту) на державні цінні|прибутку підприємств"| | | | | | | | | |папери, продані (розміщені) |( 639/97-ВР ) | | | | | | | | | |нерезидентам за межами |пункту 13.4 | | | | | | | | | |території України через |статті 13 | | | | | | | | | |уповноважених агентів - | | | | | | | | | | |нерезидентів, або процентів,| | | | | | | | | | |сплачених нерезидентам за | | | | | | | | | | |отримані Україною позики | | | | | | | | | | |(кредитні або державні | | | | | | | | | | |зовнішні запозичення), які | | | | | | | | | | |відображаються у Державному | | | | | | | | | | |бюджеті України чи кошторисі| | | | | | | | | | |НБУ. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020083 |Звільняються від |Закон України "Про | 639/97-ВР | 18.11.97 |з дня | | B | - | | | |оподаткування доходи, |внесення змін до | | |набрання | | | | | | |одержані від володіння |Закону України "Про | | |чинності | | | | | | |державними цінними паперами |оподаткування | | |пільги | | | | | | |і облігаціями місцевих |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |позик, придбаних до набрання|( 639/97-ВР ) | | | | | | | | | |чинності Законом України |п. 22.16 | | | | | | | | | |"Про внесення змін до Закону| | | | | | | | | | |України "Про оподаткування | | | | | | | | | | |прибутку підприємств" | | | | | | | | | | |( 639/97-ВР ). | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020085 |Зарахування сплачених за |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.01.98 | | H | - | | | |митним кордоном України сум |оподаткування | | | | | | | | | |податку на прибуток за умови|прибутку підприємств"| | | | | | | | | |письмового підтвердження |( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |податкового органу іншої | 283/97-ВР ) | | | | | | | | | |держави щодо факту сплати |пункт 19.4 | | | | | | | | | |такого податку та за |статті 19 | | | | | | | | | |наявності міжнародного | | | | | | | | | | |договору України про | | | | | | | | | | |усунення подвійного | | | | | | | | | | |оподаткування доходів, | | | | | | | | | | |ратифікованого Верховною | | | | | | | | | | |Радою України. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020184 |Враховується у складі |Закон України "Про | 349-IV |24.12.2002 |01.01.2003 | | B | - | | | |валових витрат суми коштів |внесення змін до | | | | | | | | | |або вартість майна, |Закону України "Про | | | | | | | | | |добровільно перераховані |оподаткування | | | | | | | | | |(передані) організаціям |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |роботодавців та їх |( 349-15 ), | | | | | | | | | |об'єднанням, створеним |п. 5.2.17 статті 5 | | | | | | | | | |відповідно до закону з цього| | | | | | | | | | |питання, у вигляді вступних,| | | | | | | | | | |членських та цільових | | | | | | | | | | |внесків, але не більше 0,2 | | | | | | | | | | |відсотка фонду оплати праці | | | | | | | | | | |платника податку у | | | | | | | | | | |розрахунку за звітний рік. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020185 |Від оподаткування податком |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 |01.01.2003 | | B | - | | | |на прибуток звільняється |оподаткування | | | | | | | | | |інвестиційний дохід, |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |одержаний страховиками від |( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |розміщення коштів резервів | 283/97-ВР ) | | | | | | | | | |страхування життя при |(із внесеними | | | | | | | | | |виконанні вимог пп. 7.2.3 |змінами ЗУ від | | | | | | | | | |п. 7.2 ст. 7 Закону |24.12.2002 N 349-IV | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ). |( 349-15 ) | | | | | | | | | | |пп. 7.2.3 п. 7.2 | | | | | | | | | | |статті 7) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020192 |Створення страхових резервів|Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | H | - | | | |небанківськими фінансовими |внесення змін до | | | | | | | | | |установами відносно |Закону України "Про | | | | | | | | | |сукупного розміру боргових |оподаткування | | | | | | | | | |вимог не більше 30% до |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |31.12.2004 - починаючи з |( 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |01.01.2005 - 15% |підпункт и 12.2.3 | | | | | | | | | |відноситься на валові |пункту 12.2 | | | | | | | | | |витрати. |статті 12 | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 |01.01.2005 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| | |Економічні експерименти | | | | | | | - | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020090 |Чорнобильська АЕС. На період|Закон України "Про | 309-XIV | 11.12.98 | 13.01.99 | | B | - | | | |підготовки до зняття і |загальні засади | | | | | | | | | |зняття з експлуатації |подальшої | | | | | | | | | |енергоблоків "Чорнобильської|експлуатації і зняття| | | | | | | | | |АЕС та перетворення об'єкта |з експлуатації | | | | | | | | | |Укриття" на екологічно |Чорнобильської АЕС та| | | | | | | | | |безпечну систему, |перетворення | | | | | | | | | |звільняється від |зруйнованого | | | | | | | | | |оподаткування прибуток |четвертого | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС, якщо ці |енергоблоку цієї АЕС | | | | | | | | | |кошти використовуються на |на екологічно | | | | | | | | | |фінансування робіт з |безпечну систему" | | | | | | | | | |підготовки до зняття і |( 309-14 ), | | | | | | | | | |зняття Чорнобильської АЕС з |(пп. 7.13.2 п. 7.13, | | | | | | | | | |експлуатації та перетворення|ст. 7 Закону України | | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на |"Про оподаткування | | | | | | | | | |екологічно безпечну систему.|прибутку | | | | | | | | | | |підприємств") | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020091 |Звільняється від |Закон України "Про | 309-XIV | 11.12.98 | 13.01.99 | | B | - | | | |оподаткування прибуток |загальні засади | | | | | | | | | |підприємств, отриманий за |подальшої | | | | | | | | | |рахунок міжнародної |експлуатації і зняття| | | | | | | | | |технічної допомоги, яка |з експлуатації | | | | | | | | | |надається на безоплатній та |Чорнобильської АЕС та| | | | | | | | | |безповоротній основі або за |перетворення | | | | | | | | | |рахунок коштів, які |зруйнованого | | | | | | | | | |передбачаються в державному |четвертого | | | | | | | | | |бюджеті як внесок України до|енергоблоку цієї АЕС | | | | | | | | | |Чорнобильського фонду |на екологічно | | | | | | | | | |"Укриття" для реалізації |безпечну систему" | | | | | | | | | |міжнародної програми - Плану|( 309-14 ) | | | | | | | | | |здійснення заходів на |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |об'єкті "Укриття" відповідно|(пп. 7.13.3 п. 7.13, | 283/97-ВР | 22.05.97 | | | | | | | |до положень Рамкової угоди |ст. 7 Закону України | | | | | | | | | |між Україною та Європейським|"Про оподаткування | | | | | | | | | |банком реконструкції та |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |розвитку |( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |( 996_004 ), | 283/97-ВР ) | | | | | | | | | |для подальшої експлуатації, |із змінами і | | | | | | | | | |підготовки до зняття і |доповненнями від | | | | | | | | | |зняття енергоблоків |22.05.2003 N 856-IV) | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |( 856-15 ) | | | | | | | | | |експлуатації, перетворення | | | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на | | | | | | | | | | |екологічно безпечну систему | | | | | | | | | | |та забезпечення соціального | | | | | | | | | | |захисту персоналу | | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020154 |Космічна діяльність. Для |Закон України " Про | 1559-III |16.03.2000 |25.04.2000 |31.12.2009 | B | - | | | |суб'єктів космічної |державну підтримку | | | | | | | | | |діяльності установлюється |космічної діяльності"| | | | | | | | | |щорічна 20 відсоткова норма |( 1559-14 ), | | | | | | | | | |прискореної амортизації |підпункт 6 пункту 3 | | | | | | | | | |основних фондів групи 3. |статті 5. | | | | | | | | | | |(пп. 8.6.3 п. 8.6, | | | | | | | | | | |ст. 8 Закону України | | | | | | | | | | |"Про оподаткування | | | | | | | | | | |прибутку | | | | | | | | | | |підприємств") | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020155 |Враховуються в складі |Закон України | 283/97-ВР | 22.05.97 | 27.10.99 | | B | - | | | |валових витрат суми витрат, |"внесення змін до | | | | | | | | | |пов'язаних з безоплатним |Закону України "Про | | | | | | | | | |наданням працівникам |оподаткування | | | | | | | | | |вугільної промисловості, |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |непрацюючим пенсіонерам, |( 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |які мають стаж роботи на |підпункт 5.2.11 | | | | | | | | | |підприємствах галузі не менш|пункту 5.2 статті 5 | | | | | | | | | |як 10 років на підземних | | | | | | | | | | |роботах або не менш як 20 | | | | | | | | | | |років на поверхні, інвалідам| | | | | | | | | | |з числа осіб, що під час | | | | | | | | | | |роботи на цих підприємствах | | | | | | | | | | |отримали каліцтво або | | | | | | | | | | |професійні захворювання, а | | | | | | | | | | |також сім'ям працівників | | | | | | | | | | |вугільної промисловості, що | | | | | | | | | | |загинули на виробництві, які| | | | | | | | | | |отримують пенсію в разі | | | | | | | | | | |втрати годувальника, вугілля| | | | | | | | | | |на побутові потреби за | | | | | | | | | | |нормами, що встановлюються у| | | | | | | | | | |порядку, визначеному | | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України.| | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020158 |Втрати бюджету від |Закон України " Про | 1807-III |08.06.2000 |08.07.2000 | | H | - | | | |особливості оподаткування |внесення змін до | | | | | | | | | |прибутку, отриманого від |деяких законодавчих | | | | | | | | | |виконання угоди про розподіл|актів" | | | | | | | | | |продукції, а саме: |( 1807-14 ) | | | | | | | | | |якщо об'єкт оподаткування |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |інвестора за результатами |(ЗУ "Про |283/97-ВР |22.05.97 | | | | | | | |звітного періоду має |оподаткування | | | | | | | | | |від'ємне значення (з |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |урахуванням суми |( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |амортизаційних відрахувань),| 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |дозволяється відповідне |п. 7.17 ст. 7) | | | | | | | | | |зменшення об'єкта | | | | | | | | | | |оподаткування наступного | | | | | | | | | | |періоду, а також кожного з |---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| | |наступних періодів, без |Закон України "Про | 1039-XIV | 14.09.99 | | | | | | | |обмеження строку перенесення|угоди про розподіл | | | | | | | | | |на наступні періоди для |продукції" | | | | | | | | | |цілей оподаткування, до |( 1039-14 ) | | | | | | | | | |повного погашення від'ємного| | | | | | | | | | |значення об'єкта | | | | | | | | | | |оподаткування. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020159 |Втрати бюджету від |Закон України " Про | 1807-III |08.06.2000 |08.07.2000 | | B | - | | | |особливості оподаткування |внесення змін до | | | | | | | | | |прибутку, отриманого від |деяких законодавчих | | | | | | | | | |виконання угоди про розподіл|актів" | | | | | | | | | |продукції, а саме: |( 1807-14 ) | | | | | | | | | |за рахунок збільшення витрат|---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |при встановленні угодою норм|(ЗУ "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | | | | | | | |амортизації (включаючи |оподаткування | | | | | | | | | |амортизацію витрат, |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |пов'язаних з видобутком |( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |корисних копалин) вищих від | 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |норм, передбачених чинним |п. 7.17, ст. 7) | | | | | | | | | |законом з оподаткування |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |прибутку підприємств. |Закон України "Про | 1039-XIV | 14.09.99 | | | | | | | | |угоди про розподіл | | | | | | | | | | |продукції" | | | | | | | | | | |( 1039-14 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020160 |Втрати бюджету від |(ЗУ "Про | 1807-III |08.06.2000 |08.07.2000 | | B | - | | | |особливості оподаткування |оподаткування | | | | | | | | | |прибутку, отриманого від |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |виконання угоди про розподіл|( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |продукції, а саме: | 1807-14 ) | | | | | | | | | |не підлягає утриманню |п. 7.17, ст. 7) | | | | | | | | | |податок на репатріацію |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |доходів іноземного |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | | | | | | | |інвестора, отриманих від |угоди про розподіл | | | | | | | | | |діяльності за угодою про |продукції" | | | | | | | | | |розподіл продукції. |( 1039-14, | | | | | | | | | | | 283/97-ВР ) | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 1039-XIV | 14.09.99 | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | | |актів" | | | | | | | | | | |( 1807-14 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020162 |Враховується у складі |Закон України "Про | 1805-III |08.06.2000 |01.01.2003 | | B | - | | | |валових витрат суми коштів |охорону культурної | | | | | | | | | |або вартість майна, |спадщини" | | | | | | | | | |добровільно перераховані |( 1805-14 ) | | | | | | | | | |(передані) для цільового |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |використання з метою охорони|Закон України "Про | 349-IV |24.12.2002 | | | | | | | |культурної спадщини |внесення змін до | | | | | | | | | |установам науки, освіти, |Закону України "Про | | | | | | | | | |культури, заповідникам, |оподаткування | | | | | | | | | |музеям-заповідникам, у |прибутку | | | | | | | | | |розмірі, що перевищує два |підприємств" | | | | | | | | | |відсотки, але не більше |( 349-15 ) | | | | | | | | | |десяти відсотків |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |оподатковуваного прибутку |Закон України "Про | 1957-IV |01.07.2004 |01.07.2004 | | | | | | |попереднього звітного |внесення змін до | | | | | | | | | |періоду. |Закону України "Про | | | | | | | | | | |оподаткування | | | | | | | | | | |прибутку підприємств"| | | | | | | | | | |( 1957-15 ), | | | | | | | | | | |п.п. 5.2.13 п. 5.2, | | | | | | | | | | |ст. 5 | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 2245-IV |16.12.2004 | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |охорону культурної | | | | | | | | | | |спадщини" | | | | | | | | | | |( 2245-15 ) | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України Про | 2505-IV |25.03.2005 |01.01.2005 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020166 |Податок на прибуток, |Закон України "Про | 1969-III |21.09.2000 |10.10.2000 | | H | - | | | |передбачений у пункті 10.1 |внесення змін до | | | | | | | | | |цієї статті, не справляється|деяких законодавчих | | | | | | | | | |із суми перевищення доходів |актів України з метою| | | | | | | | | |над витратами, пов'язаними з|запровадження | | | | | | | | | |випуском та проведенням |державного контролю | | | | | | | | | |державних лотерей. |за здійсненням | | | | | | | | | | |лотерейної | | | | | | | | | | |діяльності" | | | | | | | | | | |( 1969-14 ) | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |ЗУ "Про оподаткування| 283/97-ВР | 22.05.97 | | | | | | | | |прибутку підприємств"| | | | | | | | | | |( 334/94-ВР, | | | | | | | | | | | 283/97-ВР ), | | | | | | | | | | |пп. 10.2.3 п. 10.2, | | | | | | | | | | |ст. 10 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020168 |Не включаються до валового |Законом України "Про | 1926-III |13.07. 00 |22.08.2000 | | B | - | | | |доходу кошти або майно, що |внесення змін до | | | | | | | | | |надаються у вигляді |деяких законів | | | | | | | | | |безповоротної допомоги |України щодо | | | | | | | | | |громадським організаціям |оподаткування | | | | | | | | | |інвалідів та підприємствам і|підприємств та | | | | | | | | | |організаціям, що визначені |організацій | | | | | | | | | |пунктом 7.12 статті 7 цього |громадських | | | | | | | | | |Закону |організацій | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ). |інвалідів" | | | | | | | | | | |( 1926-14 ) | | | | | | | | | | |доповнено пункт 4.2 | | | | | | | | | | |статті 4 Закону | | | | | | | | | | |України "Про | | | | | | | | | | |оподаткування | | | | | | | | | | |прибутку підприємств"| | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ), | | | | | | | | | | |підпунктом 4.2.16 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020170 |До складу валових витрат |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | | | B | - | | | |включаються суми витрат, |оподаткування | | | | | | | | | |пов'язаних з розвідкою |прибутку | | | | | | | | | |(дорозвідкою) та |підприємств" | | | | | | | | | |облаштуванням нафтових та |( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |газових родовищ (за винятком| 283/97-ВР ) | | | | | | | | | |витрат на спорудження будь- | | | | | | | | | | |яких свердловин, що | | | | | | | | | | |використовуються для |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |розробки нафтових та газових|Закон України"Про | 2505-IV |25.03.2005 |01.01.2005 | | | | | | |родовищ, а також інших |внесення змін до | | | | | | | | | |витрат, пов'язаних з |Закону України "Про | | | | | | | | | |придбанням (виготовленням) |Державний бюджет | | | | | | | | | |основних фондів, які |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |підлягають амортизації на |та деяких інших | | | | | | | | | |умовах статті 8 цього |законодавчих актів | | | | | | | | | |Закону) |України | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ). |( 2505-15 ), | | | | | | | | | | |пп. 5.2.16 п. 5.2 | | | | | | | | | | |ст. 5 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020171 |Будь-які витрати на розвідку|Законом України "Про | 2712-III |20.09. 01 |01.01.2002 | | B | - | | | |(до розвідку), облаштування |внесення змін до | | | | | | | | | |та розробку будь-яких |Закону України "Про | | | | | | | | | |запасів (родовищ) корисних |оподаткування | | | | | | | | | |копалин (за винятком витрат,|прибутку підприємств"| | | | | | | | | |передбачених у підпункті |( 2712-14 ), | | | | | | | | | |5.2.16 пункту 5.2 статті 5 |пункт 9.1 викладено у| | | | | | | | | |цього Закону) |новій редакції | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ), | | | | | | | | | | |включаються до окремої | | | | | | | | | | |групи витрат платника | | | | | | | | | | |податку, на балансі якого | | | | | | | | | | |перебувають такі запаси | | | | | | | | | | |(родовища), та підлягають | | | | | | | | | | |амортизації. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020178 |Не включаються до валового |Закону України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 |26.12.2001 | | H | - | | | |доходу кошти спільного |оподаткування | | | | | | | | | |інвестування, а саме кошти, |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |залучені від інвесторів |( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |інститутів спільного | 283/97-ВР ) | | | | | | | | | |інвестування (ІСІ), доходи |(із змінами ЗУ від | | | | | | | | | |від здійснення операцій з |29.11.2001 N 2831 | | | | | | | | | |активами ІСІ та доходи, |( 2831-14 ) | | | | | | | | | |нараховані за активами ІСІ, |пп. 4.2.8 п. 4.2 | | | | | | | | | |а також кошти, залучені від |статті 4) | | | | | | | | | |власників сертифікатів | | | | | | | | | | |фондів операцій з |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |нерухомістю, доходи від |Закон України "Про | 1957-IV |01.07.2004 |01.07.2004 | | | | | | |здійснення операцій з |внесення змін до | | | | | | | | | |активами фондів операцій з |Закону України "Про | | | | | | | | | |нерухомістю та доходи, |оподаткування | | | | | | | | | |нараховані за активами |прибутку | | | | | | | | | |фондів операцій з |підприємств" | | | | | | | | | |нерухомістю, створених |( 1957-15 ) | | | | | | | | | |відповідно до закону. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020182 |Кошти, одержані юридичними |Указ Президента | 202/94 | 04.05.94 | 16.07.94 | | B | - | | | |особами, включаючи |України | | | | | | | | | |українські наукові |( 202/94 ); | | | | | | | | | |організації, у зв'язку з |Угода про створення | | | | | | | | | |проектами та діяльністю |Українського науково-| | | | | | | | | |Центру, не підлягають |технологічного центру| | | | | | | | | |оподаткуванню або іншим |(УТНЦ) | | | | | | | | | |зборам з боку уряду України |( 998_032 ) | | | | | | | | | |чи будь-яких його органів. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020186 |Такі гранти будуть звільнені|Угода між Україною та| 368-IV |25. 12.02 |11.02. 03 | | B | - | | | |Українською Стороною від |Європейським | | | | | | | | | |сплати мита, будь-яких |співтовариством про | | | | | | | | | |митних зборів, податків на |наукове та | | | | | | | | | |прибуток, а також від сплати|технологічне | | | | | | | | | |всіх інших аналогічних |співробітництво від | | | | | | | | | |податків і зборів. |4 липня 2002 року | | | | | | | | | | |( 994_194, | | | | | | | | | | | 368-15 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020188 |Тимчасово, до 1 січня 2009 |Закон України "Про | 334/94-ВР | 28.12.94 |01.01.2004 |01.01.2009 | B | - | | | |року звільняється від |оподаткування | | | | | | | | | |оподаткування прибуток |прибутку | | | | | | | | | |видавництв, видавничих |підприємств", | | | | | | | | | |організацій, підприємств |пп. 7.13.7 п. 7.13 | | | | | | | | | |поліграфії, отриманий ними |( 334/94-ВР ) ст. 7 | | | | | | | | | |від діяльності з |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |виготовлення на території |Закон України"Про | 601-IV |06.03.2003 |01.01.2004 | | | | | | |України книжкової продукції,|державну підтримку | | | | | | | | | |крім продукції еротичного |книговидавничої | | | | | | | | | |характеру. |справи в Україні" | | | | | | | | | |Суми коштів, вивільнених у |( 601-15 ) | | | | | | | | | |зв'язку з наданням |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |податкових пільг, |Закон України "Про | 1300-IV |20.11.2003 |01.01.2004 | | | | | | |спрямовуються суб'єктом |внесення змін до | | | | | | | | | |господарської діяльності - |деяких законів | | | | | | | | | |платником податків на |України щодо | | | | | | | | | |переоснащення видавничо- |державної підтримки | | | | | | | | | |поліграфічної бази, |книговидавничої | | | | | | | | | |розроблення і запровадження |справи в Україні" | | | | | | | | | |новітніх технологій, |( 1300-15 ) | | | | | | | | | |розширення виробництва |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |книжкової продукції в |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 |01.01.2005 | | | | | | |порядку, визначеному |внесення змін до | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України.|Закону України "Про | | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020189 |З метою реалізації положень |Угода між Кабінетом | N 1194-IV |18.09.2003 |17.09.2003 | | B | - | | | |цієї Угоди обладнання, |Міністрів України і | | | | | | | | | |матеріали (крім підакцизних |Урядом Турецької | | | | | | | | | |товарів), фінансові ресурси,|Республіки про | | | | | | | | | |роботи та послуги, які |технічне і фінансове | | | | | | | | | |надаватимуться Турецькою |співробітництво від | | | | | | | | | |Стороною та |14 листопада 2002 | | | | | | | | | |використовуватимуться |року | | | | | | | | | |українськими реципієнтами в |( 792_030, | | | | | | | | | |рамках цієї Угоди, | 1194-15 ) | | | | | | | | | |звільнятимуться від будь- | | | | | | | | | | |яких податків. мит, зборів | | | | | | | | | | |(крім митних зборів, які | | | | | | | | | | |сплачуються українськими | | | | | | | | | | |реципієнтами) або інших | | | | | | | | | | |податкових зобов'язань, які | | | | | | | | | | |стягуються або можуть бути | | | | | | | | | | |стягнені на території | | | | | | | | | | |України. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020190 |Звільнення від будь-яких |Закон України "Про | 1606-IV |17.03.2004 |25.05.2004 | | B | - | | | |мит, внутрішніх податків та |ратифікацію Угоди (у | | | | | | | | | |інших фіскальних зборів, які|формі обміну нотами) | | | | | | | | | |можуть стягуватися в Україні|між Кабінетом | | | | | | | | | |стосовно постачання |Міністрів України та | | | | | | | | | |Обладнання і послуг |Урядом Японії про | | | | | | | | | |японськими громадянами |надання японського | | | | | | | | | |відповідно до Гранту. |культурного гранту на| | | | | | | | | | |постачання | | | | | | | | | | |освітлювального | | | | | | | | | | |обладнання | | | | | | | | | | |Львівському | | | | | | | | | | |державному | | | | | | | | | | |академічному театру | | | | | | | | | | |опери та балету імені| | | | | | | | | | |С.Крушельницької" | | | | | | | | | | |( 1606-15 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020191 |З метою сприяння реалізації |Закон України "Про | 1335-IV |25.11.2003 |19.11.2004 | | B | Цільове | | | |проектів у рамках цієї Угоди|ратифікацію Угоди між| | | | | |призначення | | | |все обладнання, матеріали |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |(крім підакцизних) та |України та Урядом | | | | | | | | | |послуги, що необхідні для їх|Італійської | | | | | | | | | |впровадження і ввозяться на |Республіки про | | | | | | | | | |митну територію України, |технічне | | | | | | | | | |звільняються від податків, |співробітництво, | | | | | | | | | |зборів та інших |стаття 4 | | | | | | | | | |обов'язкових платежів, |( 1335-15 ) | | | | | | | | | |включаючи митні збори. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| | |Пільги з оподаткування | | | | | | | | | | |неприбуткових установ і | | | | | | | | | | |організацій | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020193 |Від оподаткування |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 |27.08.2003 | | Z | Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування | | | | | |призначення | | | |неприбуткових установ і |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |організацій отриманих у |( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |вигляді коштів або майна, | 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |які надходять безоплатно |абзац "а", "б", "е", | | | | | | | | | |або у вигляді безповоротної |"ж" підпункту 7.11.1 | | | | | | | | | |фінансової допомоги чи |пункту 7.11 статті 7 | | | | | | | | | |добровільних пожертвувань. |(із внесеними змінами| | | | | | | | | | |ЗУ від 10.07.2003 | | | | | | | | | | |N 1096-IV) | | | | | | | | | | |( 1096-15 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020194 |Від оподаткування |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 |27.08.2003 | | Z | Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування | | | | | |призначення | | | |неприбуткових установ і |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |організацій отриманих у |( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |вигляді пасивних доходів. | 283/97-ВР ), | | | | | | | | | | |абзац "а", "б", "г", | | | | | | | | | | |"д", "е", "є", "ж" | | | | | | | | | | |підпункту 7.11.1 | | | | | | | | | | |пункту 7.11 статті 7 | | | | | | | | | | |(із внесеними змінами| | | | | | | | | | |ЗУ від 29.11.2001 N | | | | | | | | | | |2866-III | | | | | | | | | | |( 2866-14 ), ЗУ від | | | | | | | | | | |10.07.2003 | | | | | | | | | | |N 1096-IV) | | | | | | | | | | |( 1096-15 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020195 |Від оподаткування |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 |01.01.2003 | | Z | Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування | | | | | |призначення | | | |неприбуткових установ і |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |організацій отриманих у |( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |вигляді коштів або майна, | 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |які надходять до таких |абзац "а" підпункту | | | | | | | | | |неприбуткових організацій як|7.11.1 пункту 7.11 | | | | | | | | | |компенсація вартості |статті 7 (із | | | | | | | | | |отриманих державних послуг. |внесеними змінами ЗУ | | | | | | | | | | |від 24.12.2002 | | | | | | | | | | |N 349-IV) | | | | | | | | | | |( 349-15 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020196 |Від оподаткування |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 |01.01.2003 | | Z | Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування | | | | | |призначення | | | |неприбуткових установ і |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |організацій отриманих у |( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |вигляді дотацій або | 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |субсидій, отриманих з |абзац "а", "б", | | | | | | | | | |державного або місцевого |"в", г", "д" | | | | | | | | | |бюджетів, державних цільових|підпункту 7.11.1 | | | | | | | | | |фондів або у межах |пункту 7.11 статті 7 | | | | | | | | | |благодійної, у тому числі |(із внесеними змінами| | | | | | | | | |гуманітарної допомоги чи |ЗУ від 24.12.2002 | | | | | | | | | |технічної допомоги, що |N 349-IV) | | | | | | | | | |надаються таким |( 349-15 ) | | | | | | | | | |неприбутковим організаціям | | | | | | | | | | |відповідно до умов | | | | | | | | | | |міжнародних договорів, згода| | | | | | | | | | |на обов'язковість яких | | | | | | | | | | |надана Верховною Радою | | | | | | | | | | |України. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020197 |Від оподаткування |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 |04.01.2002 | | Z | Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування | | | | | |призначення | | | |неприбуткових установ і |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |організацій отриманих у |( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |вигляді коштів або майна, | 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |які надходять неприбутковим |абзац "б", "г" | | | | | | | | | |організаціям від проведення |підпункту 7.11.1 | | | | | | | | | |їх основної діяльності, з |пункту 7.11 статті 7 | | | | | | | | | |урахуванням положень |(із внесеними змінами| | | | | | | | | |пп. 7.11.11 п. 7.11 |ЗУ від 29.11.2001 | | | | | | | | | |статті 7 Закону |N 2866-III) | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ). |( 2866-14 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020198 |Від оподаткування |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 |22.05..97 | | Z | Цільове | | | |звільняються доходи у |оподаткування | | | | | |призначення | | | |вигляді коштів, які |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |надходять до кредитних |( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |спілок та пенсійних фондів у| 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |вигляді внесків на |абзац "в" підпункту | | | | | | | | | |недержавне пенсійне |7.11.1 пункту 7.11 | | | | | | | | | |забезпечення або внесків на |статті 7 | | | | | | | | | |інші потреби, передбачені | | | | | | | | | | |законодавством. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020199 |Від оподаткування |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 |30.07.2004 | | Z | Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування | | | | | |призначення | | | |неприбуткових установ і |прибутку підприємств | | | | | | | | | |організацій отриманих у |( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |вигляді доходів від | 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |здійснення операцій з |"абзац "в" підпункту | | | | | | | | | |активами (у тому числі |7.11.1 пункту 7.11 | | | | | | | | | |пасивних доходів) |статті 7 (із | | | | | | | | | |недержавних пенсійних фондів|внесеними змінами ЗУ | | | | | | | | | |та кредитних спілок, за |від 01.07.2004 | | | | | | | | | |пенсійними вкладами |N 1957-IV) | | | | | | | | | |(внесками), рахунками |( 1957-15 ) | | | | | | | | | |учасників фондів | | | | | | | | | | |банківського управління | | | | | | | | | | |відповідно до закону з цих | | | | | | | | | | |питань. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020200 |Від оподаткування |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 16.12.97 | | Z | Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування | | | | | |призначення | | | |неприбуткових установ і |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |організацій отриманих у |( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |вигляді разових або | 283/97-ВР ) | | | | | | | | | |періодичних внесків |абзац "д" підпункту | | | | | | | | | |засновників та членів. |7.11.1 пункту 7.11 | | | | | | | | | | |статті 7 (із | | | | | | | | | | |внесеними змінами ЗУ | | | | | | | | | | |від 18.11.97 | | | | | | | | | | |N 639/97-ВР) | | | | | | | | | | |( 639/97-ВР ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020201 |Від оподаткування |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | 22.05.97 | | Z | Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування | | | | | |призначення | | | |неприбуткових установ і |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |організацій отриманих у |( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |вигляді будь-яких інших | 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |доходів від надання |абзац "е" підпункту | | | | | | | | | |культових послуг. |7.11.1 пункту 7.11 | | | | | | | | | | |статті 7 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020202 |Від оподаткування |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 |04.01.2002 | | Z | Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування | | | | | |призначення | | | |неприбуткових установ і |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |організацій отриманих у |( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |вигляді внесків, коштів або | 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |майно, які надходять таким |абзац "є" підпункту | | | | | | | | | |неприбутковим організаціям |7.11.1 пункту 7.11 | | | | | | | | | |для забезпечення потреб їх |статті 7 (із | | | | | | | | | |основної діяльності. |внесеними змінами ЗУ | | | | | | | | | | |від 29.11.2001 | | | | | | | | | | |N 2866-III) | | | | | | | | | | |( 2866-14 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020203 |Від оподаткування |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 |27.08.2003 | | Z | Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування | | | | | |призначення | | | |неприбуткових установ і |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |організацій отриманих у |( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |вигляді доходів | 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |неприбуткових організацій, |абзац "ж" підпункту | | | | | | | | | |отриманих у вигляді |7.11.1 пункту 7.11 | | | | | | | | | |членських внесків. |статті 7 (із | | | | | | | | | | |внесеними змінами ЗУ | | | | | | | | | | |від 10.07.2003 | | | | | | | | | | |N 1096-IV) | | | | | | | | | | |( 1096-15 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020204 |Від оподаткування |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 |27.08.2009 | | Z | Цільове | | | |звільняються доходи |оподаткування | | | | | |призначення | | | |неприбуткових установ і |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |організацій отриманих у |( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |вигляді, відрахувань коштів | 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |підприємств, установ, |абзац "ж" підпункту | | | | | | | | | |організацій на культурно- |7.11.1 пункту 7.11 | | | | | | | | | |масову, фізкультурну й |статті 7 (із | | | | | | | | | |оздоровчу роботу. |внесеними змінами ЗУ | | | | | | | | | | |від 10.07.2003 | | | | | | | | | | |N 1096-IV) | | | | | | | | | | |( 1096-15 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020205 |Не сплачується податок на |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 |01.01.2005 | | Z | Цільове | | | |прибуток із доходів |оподаткування | | | | | |призначення | | | |неприбуткових організацій, |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |отриманих у вигляді коштів |( 334/94-ВР, | | | | | | | | | |або майна, одержаних як | 283/97-ВР ), | | | | | | | | | |третейський збір чи на |пп. 7.11.14 статті 7 | | | | | | | | | |покриття інших витрат, |(із внесеними змінами| | | | | | | | | |пов'язаних з вирішенням |ЗУ від 25.03.2005 | | | | | | | | | |спору третейським судом |N 2505-IV) | | | | | | | | | |відповідно до закону |( 2505-15 ) | | | | | | | | | |Суми коштів або вартість | | | | | | | | | | |майна, перерахованих | | | | | | | | | | |(переданого) юридичним | | | | | | | | | | |особам, у тому числі | | | | | | | | | | |неприбутковим організаціям -| | | | | | | | | | |засновникам постійно діючого| | | | | | | | | | |третейського суду, як | | | | | | | | | | |третейський збір чи на | | | | | | | | | | |покриття інших витрат, | | | | | | | | | | |пов'язаних з вирішенням | | | | | | | | | | |спору третейським судом | | | | | | | | | | |відповідно до закону, | | | | | | | | | | |включаються до складу | | | | | | | | | | |витрат платників податків у | | | | | | | | | | |повному обсязі. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| | |Спеціальний режим | | | | | | | | | | |інноваційної діяльності | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020150 |Технопарки. Суми податку на |Закон України "Про | 991-XIV | 16.07.99 |01.01.2000 | | B | Цільове | | | |прибуток, одержаного при |спеціальний режим | | | | | |призначення | | | |реалізації проектів |інноваційної | | | | | | | | | |технологічних парків, |діяльності | | | | | | | | | |нараховані у порядку, |технологічних парків | | | | | | | | | |встановленому Законом |( 991-14 ) | | | | | | | | | |України "Про оподаткування |---------------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | | | |прибутку підприємств", |Закон України "Про | 3333-IV |12.01.2006 |01.02.2006 |01.01.2015 | | | | | |технологічні парки, їх |внесення змін до | | | | | | | | | |учасники та спільні |Закону України "Про | | | | | | | | | |підприємства не |спеціальний режим | | | | | | | | | |перераховують до бюджету, а |інноваційної | | | | | | | | | |зараховують на спеціальні |діяльності | | | | | | | | | |рахунки та використовують |технологічних парків"| | | | | | | | | |зазначені суми виключно на |та інших законів | | | | | | | | | |наукову та науково-технічну |України" | | | | | | | | | |діяльність, розвиток власних|( 3333-15 ), | | | | | | | | | |науково-технологічних і |абзац 4 та 5, ст. 7, | | | | | | | | | |дослідно-експериментальних |ст. 8 | | | | | | | | | |баз. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020206 |У випадку, коли ЛСА надає |Закон України "Про | 1969-IV |01.07.2004 |01.07.2004 | | B | - | | | |Уряду країни обладнання, |ратифікацію Угоди між| | | | | | | | | |механізми та матеріали, які |України та Урядом | | | | | | | | | |ввозяться в Україну, Уряд |Японії про технічне | | | | | | | | | |України звільняє таке |співробітництво та | | | | | | | | | |обладнання, механізми та |гранатову допомогу" | | | | | | | | | |матеріали від податків, у |( 1969-15 ), | | | | | | | | | |тому числі від мит та інших |ст. VII | | | | | | | | | |обов'язкових платежів. | | | | | | | | | | |У випадку, коли ЛСА надає | | | | | | | | | | |обладнання, механізми та | | | | | | | | | | |матеріали, які придбаються в| | | | | | | | | | |Україні, Уряд України | | | | | | | | | | |звільняє таке обладнання, | | | | | | | | | | |механізми та матеріали від | | | | | | | | | | |податків, у тому числі від | | | | | | | | | | |податку на додану вартість | | | | | | | | | | |та інших обов'язкових | | | | | | | | | | |платежів. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020207 |До валових витрат |Закон України "Про | 334/94-ВР | 28.12.94 |01.03.2006 | | Z | - | | | |включаються суми коштів або |оподаткування | | | | | | | | | |вартість майна, спрямовані |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |як фінансова допомога на |( 334/94-ВР ), | | | | | | | | | |виробництво та/або |пп. 5.2.18 ст. 5 | | | | | | | | | |демонстрування національних |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |фільмів. |Закон України "Про | 3317-IV |12.01.2006 | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |телебачення і | | | | | | | | | | |радіомовлення" | | | | | | | | | | |( 3317-15 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020208 |До валових витрат |Закон України "Про | 334/94-ВР | 28.12.94 |01.01.2006 | | Z | - | | | |включаються витрати платника|оподаткування | | | | | | | | | |податку, пов'язані з |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |професійною підготовкою, |( 334/94-ВР ), | | | | | | | | | |навчанням, перепідготовкою |пп. 5.4.2 ст. 5 | | | | | | | | | |або підвищенням кваліфікації|---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |осіб. |Закон України " Про | 2229-IV |14.12.2004 | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | | |актів України (у | | | | | | | | | | |сфері вищої освіти) | | | | | | | | | | |( 2229-15 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020209 |Валові витрати підприємств |Закон України "Про | 334/94-ВР | 28.12.94 |01.04.2005 | | Z | - | | | |суднобудівної промисловості,|оподаткування | | | | | | | | | |понесені ними у зв'язку з |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |виконанням контрактів на |( 334/94-ВР ), | | | | | | | | | |виготовлення (побудову) |пп. 11.2.4 та | | | | | | | | | |морських, річкових суден, |пп. 11.3.7 ст. 11 | | | | | | | | | |включають до складу валових | | | | | | | | | | |витрат у податковому | | | | | | | | | | |періоді, на який припадає | | | | | | | | | | |дата збільшення валових | | | | | | | | | | |доходів, передбачена | | | | | | | | | | |підпунктом 11.3.7 пункту | | | | | | | | | | |11.3 статті 11 цього Закону | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ). | | | | | | | | | | |Суми авансових платежів та |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |попередньої оплати отримані |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |підприємствами суднобудівної|внесення змін до | | | | | | | | | |промисловості від замовників|Закону України "Про | | | | | | | | | |морських, річкових суден |Державний бюджет | | | | | | | | | |включаються до складу |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |валових доходів таких |та деяких інших | | | | | | | | | |підприємств за датою |законодавчих актів | | | | | | | | | |підписання акта про передачу|України | | | | | | | | | |морських, річкових суден |( 2505-15 ) | | | | | | | | | |замовнику, за умови | | | | | | | | | | |цільового використання | | | | | | | | | | |вказаних коштів у порядку, | | | | | | | | | | |визначеному Кабінетом | | | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020210 |Установи кримінально- |Закон України "Про | 334/94-ВР | 28.12.94 | | | H | - | | | |виконавчої системи та їх |оподаткування | | | | | | | | | |підприємства, які |прибутку підприємств"| | | | | | | | | |використовують працю |( 334/94-ВР ), | | | | | | | | | |спецконтингенту, спрямовують|п. 2.4 ст. 2 | | | | | | | | | |доходи, отримані від | | | | | | | | | | |діяльності, визначеної |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |Державним департаментом |Закон України "Про | 283/97ВР | 22.05.97 | 01.12.97 | | | | | | |України з питань виконання |внесення змін до | | | | | | | | | |покарань, на фінансування |Закону України "Про | | | | | | | | | |господарської діяльності |оподаткування | | | | | | | | | |таких установ та |прибутку | | | | | | | | | |підприємств, з включенням |підприємств" | | | | | | | | | |сум таких доходів до |( 283/97-ВР ) | | | | | | | | | |відповідних кошторисів їх |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |фінансування, затверджених |Закон України "Про | 2377-IV |20.01.2005 | | | | | | | |Державним департаментом |внесення змін до | | | | | | | | | |України з питань виконання |деяких законодавчих | | | | | | | | | |покарань. |актів України" | | | | | | | | | | |( 2377-15 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020122 |Київміськбуд. Кошти, внесені|Закон України "Про | 1694-III |20.04.2000 |14.01.2006 | 01.01.11 | Z | - | | | |платниками податку на |проведення | | | | | | | | | |рахунки учасників фондів |експерименту в | | | | | | | | | |банківського управління або |житловому будівництві| | | | | | | | | |за договорами пенсійних |на базі холдингової | | | | | | | | | |вкладів, включаються до |компанії | | | | | | | | | |складу валових витрат |"Київміськбуд" | | | | | | | | | |платника податку в розмірі, |( 1694-14 ) | | | | | | | | | | що не перевищує 10 |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |відсотків його валового |Закону України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 | | | | | | | |доходу за звітний період. |оподаткування | | | | | | | | | | |прибутку підприємств"| | | | | | | | | | |( 334/94-ВР, | | | | | | | | | | | 283/97-ВР ), | | | | | | | | | | |п. 22.25 ст. 22 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020211 |Не включаються до складу |підпункт 4.2.9 пункту| 334/94-ВР | 28.12.94 | | | B | - | - | | |валового доходу суми |4.2 статті 4 Закону | | | | | | | | | |одержаного платником податку|"Про оподаткування | | | | | | | | | |емісійного доходу. |прибутку | | | | | | | | | | |підприємств" | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ) | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |зміни внесені Законом| 398-V |30.11.2006 |01.01.2007 | | | | | | | |України "Про внесення| | | | | | | | | | |змін до деяких | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України з питань | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 398-16 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020212 |Не включаються до складу |підпункт 4.2.15 | 334/94-ВР | 28.12.94 | | | A | - | - | | |валового доходу: вартість |пункту 4.2 статті 4 | | | | | | | | | |основних фондів, безоплатно |Закону "Про | | | | | | | | | |отриманих платником податку |оподаткування | | | | | | | | | |з метою здійснення їх |прибутку | | | | | | | | | |експлуатації у випадках, |підприємств" | | | | | | | | | |передбачених |( 334/94-ВР ) | | | | | | | | | |законодавством: | | | | | | | | | | |якщо такі основні фонди | | | | | | | | | | |отримані за рішенням органів| | | | | | | | | | |центральної виконавчої | | | | | | | | | | |влади; | | | | | | | | | | |у разі отримання | | | | | | | | | | |спеціалізованими | | | | | | | | | | |експлуатуючими | | | | | | | | | | |підприємствами об'єктів | | | | | | | | | | |енергопостачання, газо- і | | | | | | | | | | |теплозабезпечення, | | | | | | | | | | |водопостачання, | | | | | | | | | | |каналізаційних мереж | | | | | | | | | | |відповідно до рішень | | | | | | | | | | |місцевих органів виконавчої |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |влади та виконавчих органів |зміни внесені Законом| 398-V |30.11.2006 |01.01.2007 | | | | | | |рад, прийнятих у межах їх |України "Про внесення| | | | | | | | | |повноважень; |змін до деяких | | | | | | | | | |у разі отримання |законодавчих актів | | | | | | | | | |підприємствами комунальної |України з питань | | | | | | | | | |власності об'єктів |оподаткування" | | | | | | | | | |соціальної інфраструктури, |( 398-16 ) | | | | | | | | | |зазначених у підпункті | | | | | | | | | | |5.4.9 пункту 5.4 статті 5 | | | | | | | | | | |цього Закону | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ), | | | | | | | | | | |що перебували на балансі | | | | | | | | | | |інших підприємств та | | | | | | | | | | |утримувалися за їх рахунок. | | | | | | | | | | |Основні фонди, що | | | | | | | | | | |отримуються у випадках, | | | | | | | | | | |передбачених цим | | | | | | | | | | |підпунктом, приймаються на | | | | | | | | | | |баланс за ринковою | | | | | | | | | | |(оціночною) вартістю і з | | | | | | | | | | |метою оподаткування не | | | | | | | | | | |підлягають амортизації. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020213 |До складу валових витрат |підпункт 5.2.18 | 334/94-ВР | 28.12.94 | | | B | Цільове | - | | |включаються: суми коштів або|пункту 5.2 статті 5 | | | | | |призначення | | | |вартість майна, добровільно |Закону "Про | | | | | | | | | |перераховані (передані) для |оподаткування | | | | | | | | | |цільового використання з |прибутку | | | | | | | | | |метою виробництва |підприємств" | | | | | | | | | |національних фільмів (у тому|( 334/94-ВР ) | | | | | | | | | |числі анімаційних) та |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |аудіовізуальних творів на |зміни внесені Законом| 398-V |30.11.2006 |01.01.2007 | | | | | | |користь резидентів, але не |України "Про внесення| | | | | | | | | |більше 10 відсотків |змін до деяких | | | | | | | | | |оподатковуваного прибутку |законодавчих актів | | | | | | | | | |попереднього податкового |України з питань | | | | | | | | | |періоду. |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 398-16 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |11020214 |Українська сторона звільняє |Закон України "Про | 948-V |18.04.2007 |03.07.2007 | | B | Цільове | | | |Виконавчі органи (іноземний |ратифікацію Угоди між| | | | | |призначення | | | |державний орган, іноземне |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |державне або приватне |України і Урядом | | | | | | | | | |підприємство, будь-яку |Королівства Данія про| | | | | | | | | |державну або приватну |технічне і фінансове | | | | | | | | | |організацію) від податку на |співробітництво" | | | | | | | | | |доходи або будь-яких інших |( 948-16 ) | | | | | | | | | |прямих податків чи платежів,|пп. b) п. 3 ст. 2 | | | | | | | | | |пов'язаних із заробітною | | | | | | | | | | |платою, що виплачуються їм з| | | | | | | | | | |датських фондів та джерел за| | | | | | | | | | |їхні послуги в межах України| | | | | | | | | | |в рамках цієї Угоди | | | | | | | | | | |( 208_012 ). | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |12020000 |ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ З | | | | | | | | | | |ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ | | | | | | | | | | |ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ САМОХІДНИХ | | | | | | | | | | |МАШИН І МЕХАНІЗМІВ | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |12020010 |Від сплати податку |Закон України "Про | 1963-XII |11.12.91 |01.01.2007 | | B | - |Нова редакція закону | | |звільняються: г) особи, які |податок з власників | | | | | | |"Про податок з | | |згідно із законодавством є |транспортних засобів | | | | | | |власників | | |платниками фіксованого |та інших самохідних | | | | | | |транспортних засобів | | |сільськогосподарського |машин і механізмів" | | | | | | |та інших самохідних | | |податку, - за трактори |( 1963-12 ) | | | | | | |машин і механізмів" | | |колісні (код 8701, крім |(із змінами та | | | | | | |( 1963-12 ) | | |сідельних тягачів - код 8701|доповненнями), ст. 4 | | | | | | | | | |02) та вантажні автомобілі |п. г) | | | | | | | | | |(код 8704). |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 427-V |06.12.2006 | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |деяких законів | | | | | | | | | | |України щодо | | | | | | | | | | |реєстрації | | | | | | | | | | |транспортних | | | | | | | | | | |засобів" | | | | | | | | | | |( 427-16 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13010000 |ПІЛЬГИ ПО ЗБОРУ ЗА | | | | | | | | | | |СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ | | | | | | | | | | |ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ ТА | | | | | | | | | | |КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ | | | | | | | | | | |ДІЛЯНКАМИ ЛІСОВОГО ФОНДУ | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13015000 |Пільги, що надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | B | - | | | |органами влади у межах сум, |систему | | | | | | | | | |що надходять до їх бюджетів |оподаткування" | | | | | | | | | |по збору за спеціальне |( 1251-12 ), ст. 1 | | | | | | | | | |використання лісових | | | | | | | | | | |ресурсів та користування | | | | | | | | | | |земельними ділянками | | | | | | | | | | |лісового фонду. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13020000 |ПІЛЬГИ ПО ЗБОРУ ЗА | | | | | | | | | | |СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13025000 |Пільги, що надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | B | - | | | |органами влади у межах сум, |систему | | | | | | | | | |що надходять до їх бюджетів |оподаткування" | | | | | | | | | |по збору за спеціальне |( 1251-12 ), | | | | | | | | | |водокористування. |ст. 1 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13030000 |ПІЛЬГИ ПО ПЛАТІ ЗА | | | | | | | | | | |КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13035000 |Пільги, що надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | B | - | | | |органами влади у межах сум, |систему | | | | | | | | | |що надходять до їх бюджетів |оподаткування" | | | | | | | | | |по платі за користування |( 1251-12 ), | | | | | | | | | |надрами. |ст. 1 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050000 |ПІЛЬГИ ПО ПЛАТІ ЗА ЗЕМЛЮ | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050001 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються заповідники |плату за землю" | | | | | | | | | |(крім історико-культурних) |( 2535-12 ) | | | | | | | | | | |(із змінами і | | | | | | | | | | |доповненнями), п. 1, | | | | | | | | | | |ст. 12 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050002 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | B | - | | | |звільняються: вітчизняні |плату за землю" | | | | | | | | | |дослідні господарства |( 2535-12 ) | | | | | | | | | |науково-дослідних установ і |(із змінами і | | | | | | | | | |навчальних закладів |доповненнями), п. 2 | | | | | | | | | |сільськогосподарського |ст. 12 | | | | | | | | | |профілю та професійно- | | | | | | | | | | |технічних училищ. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050024 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються: органи |плату за землю" | | | | | | | | | |державної влади та органи |( 2535-12 ) | | | | | | | | | |місцевого самоврядування. |(із змінами і | | | | | | | | | | |доповненнями), п. 3 | | | | | | | | | | |ст. 12 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050025 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються: Органи |плату за землю" | | | | | | | | | |прокуратури. |( 2535-12 ) | | | | | | | | | | |(із змінами і | | | | | | | | | | |доповненнями), п. 3 | | | | | | | | | | |ст. 2 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050026 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються: заклади, |плату за землю" | | | | | | | | | |установи та організації, |( 2535-12 ) | | | | | | | | | |які повністю утримуються за |(із змінами і | | | | | | | | | |рахунок бюджету (за винятком|доповненнями), п. 3 | | | | | | | | | |військових формувань, |ст. 12 | | | | | | | | | | утворених відповідно до |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |законів України, крім |Закон України "Про | 665-IV |03.04. 03 |01.01.2004 | | | | | | |Збройних Сил України та |внесення змін до | | | | | | | | | |Державної прикордонної |Закону України "Про | | | | | | | | | |служби України). |плату за землю" | | | | | | | | | | |( 665-15 ), | | | | | | | | | | |пункт 3 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050027 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються спеціалізовані |плату за землю" | | | | | | | | | |санаторії для реабілітації |( 2535-12 ) | | | | | | | | | |хворих, які повністю |(із змінами і | | | | | | | | | |утримуються за рахунок |доповненнями), п. 3 | | | | | | | | | |коштів державного або |ст. 12 | | | | | | | | | |місцевих бюджетів. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050028 |Звільняються від сплати |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | | | B | - | | | |земельного податку дитячі |плату за землю" | | | | | | | | | |санаторно-курортні та |( 2535-12 ) | | | | | | | | | |оздоровчі заклади України. |(із змінами і | | | | | | | | | | |доповненнями), п. 3 | | | | | | | | | | |ст. 12 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050030 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | B | - | | | |звільняються: |плату за землю" | | | | | | | | | |громадські організації |( 2535-12 ) | | | | | | | | | |інвалідів України. |(із змінами і | | | | | | | | | | |доповненнями), | | | | | | | | | | |п. 3 ст. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050004 |Не справляється плата за |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | B | - | | | |земельні ділянки державних, |плату за землю" | | | | | | | | | |колективних і фермерських |( 2535-12 ) | | | | | | | | | |господарств, які зайняті |(із змінами і | | | | | | | | | |молодими садами, ягідниками |доповненнями), ч. 2 | | | | | | | | | |та виноградниками до вступу |ст. 12 | | | | | | | | | |їх у пору плодоношення, а | | | | | | | | | | |також гібридними | | | | | | | | | | |насадженнями, генофондовими | | | | | | | | | | |колекціями та розсадниками | | | | | | | | | | |багаторічних плодових | | | | | | | | | | |насаджень. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050005 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | B | - | | | |звільняються зареєстровані |плату за землю" | | | | | | | | | |релігійні організації, що не|( 2535-12 ) | | | | | | | | | |займаються підприємницькою |(із змінами і | | | | | | | | | |діяльністю. |доповненнями), | | | | | | | | | | |п. 5 ст. 12 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050031 |Не справляється плата: |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | H | - | | | |сільськогосподарські угіддя |плату за землю" | | | | | | | | | |зон радіоактивно забруднених|( 2535-12 ) | | | | | | | | | |територій, визначених |(із змінами і | | | | | | | | | |статтею 2 Закону України |доповненнями), | | | | | | | | | |"Про правовий режим |ч. 2 ст. 12 | | | | | | | | | |території, що зазнала | | | | | | | | | | |радіоактивного забруднення | | | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської | | | | | | | | | | |катастрофи" | | | | | | | | | | |( 791а-12 ) | | | | | | | | | | |(зон відчуження, безумовного| | | | | | | | | | |(обов'язкового) відселення, | | | | | | | | | | |гарантованого добровільного | | | | | | | | | | |відселення і посиленого | | | | | | | | | | |радіоекологічного контролю),| | | | | | | | | | |і хімічно забруднені | | | | | | | | | | |сільськогосподарські угіддя,| | | | | | | | | | |на які запроваджено | | | | | | | | | | |обмеження щодо ведення | | | | | | | | | | |сільського господарства. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050032 |Не справляється плата за |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |землі, що перебувають у |плату за землю" | | | | | | | | | |тимчасовій консервації або у|( 2535-12 ) | | | | | | | | | |стадії |(із змінами і | | | | | | | | | |сільськогосподарського |доповненнями), ч. 2 | | | | | | | | | |освоєння. |ст. 12 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050007 |Не справляється плата за |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | B | - | | | |землі державних |плату за землю" | | | | | | | | | |сортовипробувальних станцій |( 2535-12 ) | | | | | | | | | |і сортодільниць, які |(із змінами і | | | | | | | | | |використовуються для |доповненнями), ч. 2 | | | | | | | | | |випробування сортів |ст. 12 | | | | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | | | | | |культур. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050008 |Не справляється плата за |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |землі дорожнього |плату за землю" | | | | | | | | | |господарства автомобільних |( 2535-12 ) | | | | | | | | | |доріг загального |(із змінами і | | | | | | | | | |користування. |доповненнями), ч. 2 | | | | | | | | | | |ст. 12 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050009 |Не справляється плата за |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |землі кладовищ. |плату за землю" | | | | | | | | | | |( 2535-12 ) | | | | | | | | | | |(із змінами і | | | | | | | | | | |доповненнями), ч. 2 | | | | | | | | | | |ст. 12 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050010 |Верховна Рада Автономної |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | B | - | | | |Республіки Крим, обласні, |плату за землю" | | | | | | | | | |міські, селищні та сільські |( 2535-12 ) | | | | | | | | | |Ради можуть встановлювати |(із змінами і | | | | | | | | | |пільги щодо плати за землю: |доповненнями), ч. 3 | | | | | | | | | |часткове звільнення на |ст. 12 | | | | | | | | | |певний строк, зменшення суми| | | | | | | | | | |земельного податку лише за | | | | | | | | | | |рахунок коштів, що | | | | | | | | | | |зараховуються до їх | | | | | | | | | | |бюджетів. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050011 |Звільняються від сплати |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |земельного податку |плату за землю" | | | | | | | | | |вітчизняні заклади культури,|( 2535-12 ) | | | | | | | | | |які повністю утримуються за |(із змінами і | | | | | | | | | |рахунок коштів державного |доповненнями), | | | | | | | | | |або місцевих бюджетів |п. 4 ст. 12 | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 398-V |30.11.2006 |01.01.2007 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | | |актів України з | | | | | | | | | | |питань | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 398-16 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13055000 |Пільги, що надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | B | - | | | |органами влади по земельному|систему | | | | | | | | | |податку у межах сум, що |оподаткування" | | | | | | | | | |надходять до їх бюджетів. |( 1251-12 ), | | | | | | | | | | |ст. 1 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050036 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | B | - | - | | |звільняються: підприємства |плату за землю" | | | | | | | | | |та організації громадських |( 2535-12 ) | | | | | | | | | |організацій інвалідів, які |(із змінами і | | | | | | | | | |засновані громадськими |доповненнями), | | | | | | | | | |організаціями інвалідів і є |п. 3 ст. 12 | | | | | | | | | |їх власністю, де кількість | | | | | | | | | | |інвалідів, які мають там | | | | | | | | | | |основне місце роботи, | | | | | | | | | | |становить протягом | | | | | | | | | | |попереднього звітного | | | | | | | | | | |періоду не менше 50 | | | | | | | | | | |відсотків середньо облікової| | | | | | | | | | |чисельності штатних | | | | | | | | | | |працівників облікового | | | | | | | | | | |складу за рік, і за умови, | | | | | | | | | | |що фонд оплати праці таких | | | | | | | | | | |інвалідів становить протягом| | | | | | | | | | |попереднього звітного | | | | | | | | | | |періоду не менше 25 | | | | | | | | | | |відсотків суми загальних |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |витрат на оплату праці, що |Закон України "Про | 2960-IV |06.10.2005 |01.01.2006 | | | | | | |відносяться до складу |внесення змін до | | | | | | | | | |валових витрат виробництва |деяких законодавчих | | | | | | | | | |(обігу). |актів України щодо | | | | | | | | | |Зазначені підприємства та |професійної і | | | | | | | | | |організації інвалідів мають |трудової реабілітації| | | | | | | | | |право застосовувати цю |інвалідів" | | | | | | | | | |пільгу за наявністю дозволу |( 2960-15 ) | | | | | | | | | |на право користування такою | | | | | | | | | | |пільгою, який надається | | | | | | | | | | |міжвідомчою Комісією з | | | | | | | | | | |питань діяльності | | | | | | | | | | |підприємств та організацій | | | | | | | | | | |громадських організацій | | | | | | | | | | |інвалідів відповідно до | | | | | | | | | | |Закону України "Про основи | | | | | | | | | | |соціальної захищеності | | | | | | | | | | |інвалідів України" | | | | | | | | | | |( 875-12 ). | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050046 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | B | - | | | |звільняються новостворені |плату за землю" | | | | | | | | | |фермерські господарства |( 2535-12 ) | | | | | | | | | |протягом трьох років, а в |(із змінами і | | | | | | | | | |трудонедостатніх населених |доповненнями), | | | | | | | | | |пунктах - п'яти років з часу|п. 25 ст. 12 | | | | | | | | | |передачі їм земельної |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |ділянки у власність. |Закон України п. 3, | 973-IV |19.06.2003 |01.08.2003 | | | | | | | |ст. 38 "Про | | | | | | | | | | |фермерське | | | | | | | | | | |господарство" | | | | | | | | | | |( 973-15 ) | | | | | | | | | | |(частину першу, | | | | | | | | | | |ст. 12 Закону України| | | | | | | | | | |"Про плату за землю" | | | | | | | | | | |( 2535-12 ) | | | | | | | | | | |доповнено пунктом 25 | | | | | | | | | | |згідно із Законом | | | | | | | | | | |України від | | | | | | | | | | |19.06.2003 р. | | | | | | | | | | |N 973-IV) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050047 |Не справляється плата за |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | B | - | | | |землі дитячих санаторно- |плату за землю" | | | | | | | | | |курортних, фізкультурно- |( 2535-12 ) | | | | | | | | | |спортивних та оздоровчих |(із змінами і | | | | | | | | | |закладів України. |доповненнями), | | | | | | | | | | |ч. 2, ст. 12 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050049 |Звільняються від сплати |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | H | - | | | |земельного податку на період|плату за землю" | | | | | | | | | |дії Закону України "Про |( 2535-12 ) | | | | | | | | | |фіксований |(із змінами і | | | | | | | | | |сільськогосподарський |доповненнями), п. 20 | | | | | | | | | |податок" |ст. 12 | | | | | | | | | |( 320-14 ) |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |власники земельних ділянок, |Закон України "Про | 2271-III |08.02.2001 |02.03.2001 | | | | | | |земельних часток (паїв) та |внесення змін до | | | | | | | | | |землекористувачі за умови |Закону України "Про | | | | | | | | | |передачі земельних ділянок |плату за землю" п. 3 | | | | | | | | | |та земельних часток (паїв) в|(частину першу, ст. | | | | | | | | | |оренду платнику фіксованого |12 доповнено п. 20 | | | | | | | | | |сільськогосподарського |згідно із Законом | | | | | | | | | |податку. |України від | | | | | | | | | | |08.02.2001 | | | | | | | | | | |N 2271-III) | | | | | | | | | | |( 2271-14 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050050 |Звільняються від сплати |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |земельного податку |плату за землю" | | | | | | | | | |вітчизняні заклади науки, |( 2535-12 ) | | | | | | | | | |які повністю утримуються за |(із змінами і | | | | | | | | | |рахунок коштів державного |доповненнями), | | | | | | | | | |або місцевих бюджетів. |п. 4 ст. 12 | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 398-V |30.11.2006 |01.01.2007 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | | |актів України з | | | | | | | | | | |питань | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 398-16 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050051 |Звільняються від сплати |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |земельного податку |плату за землю" | | | | | | | | | |вітчизняні заклади освіти, |( 2535-12 ) | | | | | | | | | |які повністю утримуються за |(із змінами і | | | | | | | | | |рахунок коштів державного |доповненнями), п. 4 | | | | | | | | | |або місцевих бюджетів. |ст. 12 | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України" про | 398-V |30.11.2006 |01.01.2007 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | | |актів України з | | | | | | | | | | |питань | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 398-16 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050052 |Звільняються від сплати |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |земельного податку |плату за землю" | | | | | | | | | |вітчизняні заклади охорони |( 2535-12 ) | | | | | | | | | |здоров'я, які повністю |(із змінами і | | | | | | | | | |утримуються за рахунок |доповненнями), п. 4 | | | | | | | | | |коштів державного або |ст. 12 | | | | | | | | | |місцевих бюджетів. |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України"про | 398-V |30.11.2006 | 1.01.07 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | | |актів України з | | | | | | | | | | |питань | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 398-16 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050053 |Звільняються від сплати |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |земельного податку |плату за землю" | | | | | | | | | |вітчизняні заклади |( 2535-12 ) | | | | | | | | | |соціального забезпечення, |(із змінами і | | | | | | | | | |які повністю утримуються за |доповненнями), | | | | | | | | | |рахунок коштів державного |п. 4 ст. 12 | | | | | | | | | |або місцевих бюджетів. |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 398-V |30.11.2006 |01.01.2007 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | | |актів України з | | | | | | | | | | |питань | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 398-16 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050054 |Звільняються від сплати |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |земельного податку |плату за землю" | | | | | | | | | |вітчизняні заклади фізичної |( 2535-12 ) | | | | | | | | | |культури та спорту, які |(із змінами і | | | | | | | | | |повністю утримуються за |доповненнями), | | | | | | | | | |рахунок коштів державного |п. 4 ст. 12 | | | | | | | | | |або місцевих бюджетів. |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 398-V |30.11.2006 |01.01.2007 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | | |актів України з | | | | | | | | | | |питань | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 398-16 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050056 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються: Збройні Сили |плату за землю" | | | | | | | | | |України, які повністю |( 2535-12 ) | | | | | | | | | |утримуються за рахунок |(із змінами і | | | | | | | | | |бюджету. |доповненнями), | | | | | | | | | | |п. 3 ст. 12 | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 665-IV |03.04.2003 |01.01.2004 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |плату за землю" | | | | | | | | | | |( 665-15 ), | | | | | | | | | | |пункт 3 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050057 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються: |плату за землю" | | | | | | | | | |Прикордонні війська України,|( 2535-12 ) | | | | | | | | | |які повністю утримуються за |(із змінами і | | | | | | | | | |рахунок бюджету. |доповненнями), | | | | | | | | | | |п. 3 ст. 12 | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 665-IV |03.04.2003 |01.01.2004 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |плату за землю" | | | | | | | | | | |( 665-15 ), | | | | | | | | | | |пункт 3 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050059 |Звільняються від сплати |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | | | H | - | | | |земельного податку |плату за землю" | | | | | | | | | |санаторно-курортні та |( 2535-12 ) | | | | | | | | | |оздоровчі заклади |(із змінами і | | | | | | | | | |громадських організацій |доповненнями), п. 3 | | | | | | | | | |інвалідів, реабілітаційні |ст. 12 | | | | | | | | | |установи громадських | | | | | | | | | | |організацій інвалідів, які | | | | | | | | | | |утримуються за рахунок | | | | | | | | | | |коштів державного або | | | | | | | | | | |місцевих бюджетів | | | | | | | | | | |Зазначені санаторно-курортні| | | | | | | | | | |та оздоровчі заклади | | | | | | | | | | |громадських організацій | | | | | | | | | | |інвалідів, реабілітаційні | | | | | | | | | | |установи громадських |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |організацій інвалідів мають |Закон України "Про | 2960-IV |06.10.2005 |01.01.2006 | | | | | | |право застосовувати цю |внесення змін до | | | | | | | | | |пільгу за наявністю дозволу |деяких законодавчих | | | | | | | | | |на право користування такою |актів України щодо | | | | | | | | | |пільгою, який надається |професійної і | | | | | | | | | |міжвідомчою Комісією з |трудової реабілітації| | | | | | | | | |питань діяльності |інвалідів" | | | | | | | | | |підприємств та організацій |( 2960-15 ), | | | | | | | | | |громадських організацій |п. 3 | | | | | | | | | |інвалідів відповідно до | | | | | | | | | | |Закону України "Про основи | | | | | | | | | | |соціальної захищеності | | | | | | | | | | |інвалідів України" | | | | | | | | | | |( 875-12 ). | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050061 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються історико- |плату за землю" | | | | | | | | | |культурні заповідники. |( 2535-12 ) | | | | | | | | | | |(із змінами і | | | | | | | | | | |доповненнями), | | | | | | | | | | |п. 1 ст. 12 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050062 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються національні |плату за землю" | | | | | | | | | |природні парки. |( 2535-12 ) | | | | | | | | | | |(із змінами і | | | | | | | | | | |доповненнями), | | | | | | | | | | |п. 1 ст. 12 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050063 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються заказники (крім|плату за землю" | | | | | | | | | |мисливських). |( 2535-12 ) | | | | | | | | | | |(із змінами і | | | | | | | | | | |доповненнями), п. 1 | | | | | | | | | | |ст. 12 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050064 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються регіональні |плату за землю" | | | | | | | | | |ландшафтні парки. |( 2535-12 ) | | | | | | | | | | |(із змінами і | | | | | | | | | | |доповненнями), | | | | | | | | | | |п. 1, ст. 12 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050065 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються ботанічні сади.|плату за землю" | | | | | | | | | | |( 2535-12 ) | | | | | | | | | | |(із змінами і | | | | | | | | | | |доповненнями), п. 1 | | | | | | | | | | |ст. 12 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050066 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються дендрологічні |плату за землю" | | | | | | | | | |парки. |( 2535-12 ) | | | | | | | | | | |(із змінами і | | | | | | | | | | |доповненнями), п. 1 | | | | | | | | | | |ст. 12 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050067 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються зоологічні |плату за землю" | | | | | | | | | |парки. |( 2535-12 ) | | | | | | | | | | |(із змінами і | | | | | | | | | | |доповненнями), п. 1 | | | | | | | | | | |ст. 12 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050068 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються пам'ятники |плату за землю" | | | | | | | | | |природи. |( 2535-12 ) | | | | | | | | | | |(із змінами і | | | | | | | | | | |доповненнями), п. 1 | | | | | | | | | | |ст. 12 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050069 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються заповідні |плату за землю" | | | | | | | | | |урочища. |( 2535-12 ) | | | | | | | | | | |(із змінами і | | | | | | | | | | |доповненнями), | | | | | | | | | | |п. 1 ст. 12 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050070 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | A | - | | | |звільняються парки-пам'ятки |плату за землю" | | | | | | | | | |садово-паркового мистецтва. |( 2535-12 ) | | | | | | | | | | |(із змінами і | | | | | | | | | | |доповненнями), п. 1 | | | | | | | | | | |ст. 12 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |13050071 |Від земельного податку |Закон України "Про | 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | B | - | | | |звільняються зареєстровані |плату за землю" | | | | | | | | | |благодійні організації, що |( 2535-12 ) | | | | | | | | | |не займаються |(із змінами і | | | | | | | | | |підприємницькою діяльністю. |доповненнями), | | | | | | | | | | |п. 5 ст. 12 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010000 |ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА ДОДАНУ | | | | | | | - | | | |ВАРТІСТЬ | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010049 |Звільнення від сплати |Закон України "Про | | 07.05.92 | 07.05.92 | | B | Цільове | | | |податку учасників Угоди |внесення змін і | | | | | |призначення | | | |( 840_295 ), |доповнень до Закону | | | | | | | | | |згідно Закону України |Української РСР "Про | | | | | | | | | |( 3904-12 ). |систему | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 3904-12 ), | | | | | | | | | | |Угода між Урядом | | | | | | | | | | |України і Урядом | | | | | | | | | | |Сполучених Штатів | | | | | | | | | | |Америки про | | | | | | | | | | |гуманітарне і | | | | | | | | | | |техніко-економічне | | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | | |( 840_295 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010050 |Звільнення від сплати |Закон України "Про | | 31.12.93 | 31.12.93 | | B | Цільове | | | |податку учасників Угоди |внесення змін і | | | | | |призначення | | | |( 840_007 ), |доповнень до Закону | | | | | | | | | |згідно Закону України |Української РСР "Про | | | | | | | | | |( 3904-12 ). |систему | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 3904-12 ), | | | | | | | | | | |Угода між Урядом | | | | | | | | | | |України і Урядом | | | | | | | | | | |Сполучених Штатів | | | | | | | | | | |Америки щодо надання | | | | | | | | | | |допомоги Україні в | | | | | | | | | | |ліквідації | | | | | | | | | | |стратегічної ядерної | | | | | | | | | | |зброї, а також | | | | | | | | | | |запобігання | | | | | | | | | | |розповсюдженню | | | | | | | | | | |ядерної зброї | | | | | | | | | | |( 840_007 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010051 |Звільнення від сплати |Закон України "Про | 32/97-ВР | 24.01.97 | 24.01.97 | | B | Цільове | - | | |податку учасників Угоди |внесення змін і | | | | | |призначення | | | |( 276_730 ), |доповнень до Закону | | | | | | | | | |згідно Закону України |Української РСР "Про | | | | | | | | | |( 3904-12 ). |систему | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 3904-12 ), Рамкова | | | | | | | | | | |Угода між Урядом | | | | | | | | | | |України та Урядом ФРГ| | | | | | | | | | |про консультування і | | | | | | | | | | |технічне | | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | | |( 276_730, | | | | | | | | | | | 32/97-ВР ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010052 |Звільнення від сплати |Закон України "Про | | 02.08.91 | 02.08.91 | | B | Цільове | - | | |податку учасників Програми, |внесення змін і | | | | | |призначення | | | |згідно Закону України |доповнень до Закону | | | | | | | | | |( 3904-12 ). |Української РСР "Про | | | | | | | | | | |систему | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 3904-12 ), | | | | | | | | | | |Програма технічної | | | | | | | | | | |допомоги | | | | | | | | | | |Європейського | | | | | | | | | | |Співтовариства | | | | | | | | | | |(TACIS) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010053 |Звільнення від сплати |Закон України "Про | | 22.12.93 | 22.12.93 | | B | Цільове | - | | |податку учасників Угоди, |внесення змін і | | | | | |призначення | | | |згідно Закону України |доповнень до Закону | | | | | | | | | |( 3904-12 ). |Української РСР "Про | | | | | | | | | | |систему | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 3904-12 ), | | | | | | | | | | |Угода про загальні | | | | | | | | | | |умови і механізм | | | | | | | | | | |підтримки розвитку | | | | | | | | | | |виробничої кооперації| | | | | | | | | | |підприємств і галузей| | | | | | | | | | |держав-учасниць СНД | | | | | | | | | | |( 997_014 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010066 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | - | | |ПДВ операції з випуску |податок на додану | | | | | | | | | |(емісії), розміщення у будь-|вартість" | | | | | | | | | |які форми управління та |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |продажу (погашення, викупу) |пп. 3.2.1. | | | | | | | | | |за кошти цінних паперів, що |п. 3.2. | | | | | | | | | |випущені в обіг (емітовані) | | | | | | | | | | |суб'єктами підприємницької | | | | | | | | | | |діяльності, Національним | | | | | | | | | | |банком України, | | | | | | | | | | |Міністерством фінансів | | | | | | | | | | |України, органами місцевого |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |самоврядування відповідно до|Закон України | 977 | 15.07.99 | | | | | | | |закону, включаючи |( 977-14 ) | | | | | | | | | |інвестиційні та іпотечні | | | | | | | | | | |сертифікати, сертифікати | | | | | | | | | | |фонду операцій з | | | | | | | | | | |нерухомістю, деривативи, а | | | | | | | | | | |також корпоративні права, | | | | | | | | | | |виражені в інших, ніж цінні | | | | | | | | | | |папери, формах; обміну | | | | | | | | | | |зазначених цінних паперів та|---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |корпоративних прав, |Закон України | 2831 |29.11. 00 | | | | | | | |виражених в інших, ніж |( 2831-14 ) | | | | | | | | | |цінні папери, формах, на | | | | | | | | | | |інші цінні папери; | | | | | | | | | | |розрахунково-клірингової, | | | | | | | | | | |реєстраторської та | | | | | | | | | | |депозитарної діяльності на | | | | | | | | | | |ринку цінних паперів, а | | | | | | | | | | |також діяльності з | | | | | | | | | | |управління активами (у тому | | | | | | | | | | |числі пенсійними активами, |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |фондами банківського |закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |управління), відповідно до |внесення змін до | | | | | | | | | |закону. Норми цього |Закону України "Про | | | | | | | | | |підпункту не застосовуються |Державний бюджет | | | | | | | | | |до операцій з продажу |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |бланків дорожніх, |та деяких інших | | | | | | | | | |банківських та особистих |законодавчих актів | | | | | | | | | |чеків, цінних паперів, |України" | | | | | | | | | |розрахункових та платіжних |( 2505-15 ), | | | | | | | | | |документів, пластикових |розділ 2 | | | | | | | | | |(розрахункових) карток. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| | 14010067 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | - | | Увага, |операції з передачі майна у |податок на додану | | | | | | | | | див. |схов (відповідальне |вартість" | | | | | | | | |коментар! |зберігання), а також у |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |лізинг (оренду), крім |пп. 3.2.2. п. 3.2, | | | | | | | | | |передачі у фінансовий лізинг|абз. 1, 2 | | | | | | | | | |та повернення майна із схову|---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |(відповідального зберігання)|Закон України "Про | 469-IV |16.01. 03 | | | | | | | |його власнику, а також |внесення змін до | | | | | | | | | |майна, попередньо переданого|Закону України "Про | | | | | | | | | |в лізинг (оренду) |податок на додану | | | | | | | | | |лізингодавцю (орендодавцю), |вартість" | | | | | | | | | |крім переданого у |( 469-15 ) | | | | | | | | | |фінансовий лізинг. |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), | | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010068 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | - | | |операції з нарахування та |податок на додану | | | | | | | | | |сплати процентів або комісій|вартість" | | | | | | | | | |у складі орендного |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |(лізингового) платежу у |пп. 3.2.2. п. 3.2, | | | | | | | | | |межах договору фінансового |абз. 3 | | | | | | | | | |лізингу в сумі, що не |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |перевищує подвійну облікову |Закон України "Про | 469-IV |16.01.2003 | | | | | | | |ставку Національного банку |внесення змін до | | | | | | | | | |України, встановлену на день|Закону України "Про | | | | | | | | | |нарахування таких процентів |податок на додану | | | | | | | | | |(комісій) за відповідний |вартість" | | | | | | | | | |проміжок часу, розраховану |( 469-15 ) | | | | | | | | | |від вартості об'єкта | | | | | | | | | | |лізингу, наданого у межах |---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| | |такого договору фінансового |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |лізингу; по об'єкту |внесення змін до | | | | | | | | | |фінансового лізингу, |Закону України "Про | | | | | | | | | |оціненого в іноземній |Державний бюджет | | | | | | | | | |валюті, сплата процентів, з |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |метою оподаткування |та деяких інших | | | | | | | | | |визначається у гривнях по |законодавчих актів | | | | | | | | | |курсу валют, визначеного |України" | | | | | | | | | |Національним банком України |( 2505-15 ), | | | | | | | | | |на момент сплати. |розділ 2 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| | 14010069 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | - | | Увага, |операції з передачі майна у |податок на додану | | | | | | | | | див. |заставу (іпотеку) |вартість" | | | | | | | | |коментар |позикодавцю (кредитору) |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |та/або у забезпечення іншої |пп. 3.2.2. п. 3.2, | | | | | | | | | |дійсної вимоги кредитора, |абз. 4 | | | | | | | | | | повернення такого майна із |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |застави (іпотеки) його |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |власнику після закінчення |внесення змін до | | | | | | | | | |дії відповідного договору, |Закону України "Про | | | | | | | | | |якщо місце такої передачі |Державний бюджет | | | | | | | | | |(повернення) знаходиться на |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |митній території України. |та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), | | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010071 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | - | | |операції з грошових виплат |податок на додану | | | | | | | | | |основної суми консолідованої|вартість" | | | | | | | | | |іпотечної заборгованості та |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |процентів, нарахованих на |пп. 3.2.2. п. 3.2 | | | | | | | | | |неї, об'єднання та/або | | | | | | | | | | |купівлі (продажу) |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |консолідованої іпотечної |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |заборгованості, заміною |внесення змін до | | | | | | | | | |однієї частки консолідованої|Закону України "Про | | | | | | | | | |іпотечної заборгованості на |Державний бюджет | | | | | | | | | |іншу, або поверненням |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |(зворотним викупом) такої |та деяких інших | | | | | | | | | |консолідованої іпотечної |законодавчих актів | | | | | | | | | |заборгованості відповідно до|України" | | | | | | | | | |закону резидентом або на |( 2505-15 ), | | | | | | | | | |його користь. |розділ 2 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010072 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | - | | |операції з надання послуг із|податок на додану | | | | | | | | | |страхування, співстрахування|вартість" | | | | | | | | | |або перестрахування особами,|( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |які мають ліцензію на |пп. 3.2.3. п. 3.2 | | | | | | | | | |здійснення страхової |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |діяльності відповідно до |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |закону, а також пов'язаних з|внесення змін до | | | | | | | | | |такою діяльністю послуг |Закону України "Про | | | | | | | | | |страхових (перестрахових) |Державний бюджет | | | | | | | | | |брокерів та страхових |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |агентів. |та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), | | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| | 14010073 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | - | | Увага, |операції з обігу валютних |податок на додану | | | | | | | | | див. |цінностей (у тому числі |вартість" | | | | | | | | |коментар |національної та іноземної |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |валюти), банківських |пп. 3.2.4. п. 3.2. | | | | | | | | | |металів, банкнотів та монет | | | | | | | | | | |Національного банку України,|---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |за винятком тих, що |Закон України | 977-XIV |15.07.99 | | | | | | | |використовуються для |( 977-14 ) | | | | | | | | | |нумізматичних цілей, базою | | | | | | | | | | |оподаткування яких є | | | | | | | | | | |продажна вартість, випуску, |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |обігу та погашення білетів |Закон України | 1969-III |21.09.2000 | | | | | | | |державних лотерей, |( 1969-14 ) | | | | | | | | | |запроваджених за ліцензією | | | | | | | | | | |Міністерства фінансів | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010074 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | - | | |операції з надання послуг з |податок на додану | | | | | | | | | |інкасації, розрахунково- |вартість" | | | | | | | | | |касового обслуговування, |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |залучення, розміщення та |пп. 3.2.5. п. 3.2, | | | | | | | | | |повернення коштів за |абз. 1 | | | | | | | | | |договорами позики, депозиту,|---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |вкладу (у тому числі |Закон України | 550/97 | 26.09.97 | | | | | | | |пенсійного), управління |( 550/97-ВР ) | | | | | | | | | |коштами та цінними паперами |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |(корпоративними правами та |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |деривативами), доручення, |внесення змін до | | | | | | | | | | надання, управління і |Закону України "Про | | | | | | | | | |переуступки фінансових |Державний бюджет | | | | | | | | | |кредитів, кредитних гарантій|України на 2005 рік" | | | | | | | | | |і банківських поручительств |та деяких інших | | | | | | | | | |особою, що надала такі |законодавчих актів | | | | | | | | | |кредити, гарантії або |України" | | | | | | | | | |поручительства. |( 2505-15 ), | | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010075 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | | | |операції з торгівлі за |податок на додану | | | | | | | | | |грошові кошти або цінні |вартість" | | | | | | | | | |папери борговими |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |зобов'язаннями, за винятком |пп. 3.2.5. п. 3.2, | | | | | | | | | |операцій з інкасації |абз. 2 | | | | | | | | | |боргових вимог та факторингу|---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |(факторингових) операцій, |Закон України | 977-XIV | 15.07.99 | | | | | | | |крім факторингових |( 977-14 ) | | | | | | | | | |операцій, якщо об'єктом |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |боргу є валютні цінності, |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |цінні папери, у тому числі |внесення змін до | | | | | | | | | |компенсаційні папери |Закону України "Про | | | | | | | | | |(сертифікати), інвестиційні |Державний бюджет | | | | | | | | | |сертифікати, іпотечні |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |сертифікати з фіксованою |та деяких інших | | | | | | | | | |дохідністю, житлові чеки, |законодавчих актів | | | | | | | | | |земельні бони та |України" | | | | | | | | | |деривативи |( 2505-15 ), | | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010076 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | | | |операції з оплати вартості |податок на додану | | | | | | | | | |державних платних послуг, |вартість" | | | | | | | | | |які надаються фізичним або |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |юридичним особам органами |пп. 3.2.6. п. 3.2 | | | | | | | | | |виконавчої влади і місцевого| | | | | | | | | | |самоврядування та | | | | | | | | | | |обов'язковість отримання | | | | | | | | | | |(поставка) яких | | | | | | | | | | |встановлюється | | | | | | | | | | |законодавством, включаючи | | | | | | | | | | |плату за реєстрацію, | | | | | | | | | | |отримання ліцензії | | | | | | | | | | |(дозволу), сертифікатів у | | | | | | | | | | |вигляді зборів, державного | | | | | | | | | | |мита тощо; | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| | 14010077 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 21.08.99 | | H | - |***Розрахунок суми | | Увага, |операції з виплат у грошовій|податок на додану | | | | | | |пільги не проводиться| | див. |формі заробітної плати |вартість" | | | | | | |(п.4.1.10 Правил | |коментар |(іншим прирівняним до неї |( 168/97-ВР ), | | | | | | |обліку ПДВ | | |виплатам), а також пенсій, |пп. 3.2.7. п. 3.2. | | | | | | |( z0939-04 ), | | |стипендій, субсидій, |---------------------+------------+-----------+-----------| | | |затверджені наказом | | | дотацій за рахунок бюджетів|Закон України "Про | 977-XIV |15.07.99 | | | | |ДПА України, | | |або Пенсійного фонду України|внесення змін до | | | | | | |Державного комітету | | |чи фондів |деяких законів | | | | | | |статистики України | | |загальнообов'язкового |України з метою | | | | | | |від 23.07.2004 | | |соціального страхування |стимулювання | | | | | | |N 419/453 | | |(крім тих, що надаються у |інвестиційної | | | | | | |( z0938-04 ) | | |майновій формі). |діяльності" | | | | | | |(зі змінами та | | | |( 977-14 ), | | | | | | |доповненнями). | | | |п. 1 | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 1523-III |02.03.2000 | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | | |актів України з | | | | | | | | | | |питань оподаткування"| | | | | | | | | | |( 1523-14 ) | | | | | | | | | | |пп. 3.2 | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), | | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010078 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | | | |операції поставки за |податок на додану | | | | | | | | | |компенсацію сукупних валових|вартість" | | | | | | | | | |активів платника податку (з |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |урахуванням вартості |пп. 3.2.8. п. 3.2; | | | | | | | | | |гудвілу) іншому платнику |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |податку. |Закон України "Про | 977 | 15.07.99 | 21.08.99 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |деяких законів | | | | | | | | | | |України з метою | | | | | | | | | | |стимулювання | | | | | | | | | | |інвестиційної | | | | | | | | | | |діяльності" | | | | | | | | | | |( 977-14 ); | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), | | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010080 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | | | |поставки вітчизняних |вартість" | | | | | | | | | |продуктів дитячого |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |харчування молочними кухнями|пп. 5.1.1. п. 5.1 | | | | | | | | | |та спеціалізованими | | | | | | | | | | |магазинами і куточками, які | | | | | | | | | | |виконують функції | | | | | | | | | | |роздаточних пунктів, у | | | | | | | | | | |порядку і за переліком | | | | | | | | | | |продуктів, встановленими | | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | | |України; | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010081 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | | |поставки (передплати) |вартість" | | | | | | | | | |періодичних видань |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |друкованих засобів масової |пп. 5.1.2. п. 5.1, | | | | | | | | | |інформації, крім видань |ст. 5; | | | | | | | | | |еротичного характеру, та |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |доставки таких періодичних |Закон України "Про | 1460-III |17.02.2000 | | | | | | | |видань друкованих засобів |внесення змін до | | | | | | | | | |масової інформації на митній|статті 5 Закону | | | | | | | | | |території України. |України "Про податок | | | | | | | | | | |на додану вартість" | | | | | | | | | | |( 1460-14 ) | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), | | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010082 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | | |поставки книжок, крім видань|вартість" | | | | | | | | | |еротичного характеру. |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | | |пп. 5.1.2. п. 5.1, | | | | | | | | | | |ст. 5 | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 1460-III |17.02.2000 | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |статті 5 | | | | | | | | | | |( 1460-14 ) | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закону України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | | |вартість"Закон | | | | | | | | | | |України "Про внесення| | | | | | | | | | |змін до Закону | | | | | | | | | | |України "Про | | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), | | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010083 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | | |поставки учнівських зошитів,|вартість" | | | | | | | | | |підручників та навчальних |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |посібників українського |пп. 5.1.2. п. 5.1 | | | | | | | | | |виробництва, словників |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |українсько-іноземної або |Закон України "Про | 1460-III |17.02.2000 | | | | | | | |іноземно-української мови. |внесення змін до | | | | | | | | | | |статті 5 Закону | | | | | | | | | | |України "Про податок | | | | | | | | | | |на додану вартість"" | | | | | | | | | | |( 1460-14 ) | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), | | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010084 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | | |поставки послуг з виховання |вартість" | | | | | | | | | |та освіти дітей дитячими |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |музичними та художніми |пп. 5.1.3. | | | | | | | | | |школами, школами мистецтв, | | | | | | | | | | |будинками культури; послуг | | | | | | | | | | |з дошкільного виховання, | | | | | | | | | | |початкової, середньої, | | | | | | | | | | |професійно-технічної та | | | | | | | | | | |вищої освіти закладами, які |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |мають спеціальний дозвіл |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |(ліцензію) на поставку таких|внесення змін до | | | | | | | | | |послуг, незалежно від їх |Закону України "Про | | | | | | | | | |організаційно-правового |Державний бюджет | | | | | | | | | |статусу та форми власності, |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |згідно з переліком таких |та деяких інших | | | | | | | | | |послуг, визначеним Кабінетом|законодавчих актів | | | | | | | | | |Міністрів України, а також |України" | | | | | | | | | |послуг з розміщення учнів |( 2505-15 ), | | | | | | | | | |або студентів в інтернатах |розділу 2 | | | | | | | | | |або гуртожитках. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010085 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - |Зміна редакції з | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | |01.01.2007 відповідно| | |поставки товарів |вартість" | | | | | | |до Закону України від| | |спеціального призначення для|( 168/97-ВР ), | | | | | | |14.12.2006 N 463-V | | |інвалідів за переліком, |пп. 5.1.4. п. 5.1 | | | | | | |( 463-16 ) | | |встановленим Кабінетом | | | | | | | | | | |Міністрів України, | | | | | | | | | | |уповноваженому органу | | | | | | | | | | |державної виконавчої влади, |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |у тому числі легкових |Закон України "Про | 463 - V |14.12.2006 |01.01.2007 | | | | | | |автомобілів для інвалідів, з|внесення змін до | | | | | | | | | |їх оплатою за рахунок коштів|статті 5 Закону | | | | | | | | | |державного чи місцевих |України "Про податок | | | | | | | | | |бюджетів, а також операції з|на додану вартість" | | | | | | | | | |їх безоплатної передачі |( 463-16 ) | | | | | | | | | |інвалідам у випадках, | | | | | | | | | | |визначених законодавством | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010086 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | | |поставки послуг з виплати і |вартість" | | | | | | | | | |доставки пенсій із системи |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |загальнообов'язкового |пп. 5.1.5. п. 5.1 | | | | | | | | | |державного пенсійного | | | | | | | | | | |страхування, пенсійних | | | | | | | | | | |виплат за недержавним | | | | | | | | | | |пенсійним забезпеченням, | | | | | | | | | | | страхових виплат (у тому |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |числі ануїтетів) за |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |договорами довгострокового |внесення змін до | | | | | | | | | |страхування життя, з |Закону України "Про | | | | | | | | | |банківських пенсійних |Державний бюджет | | | | | | | | | |рахунків, за пенсійними |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |вкладами, а також грошової |та деяких інших | | | | | | | | | |допомоги населенню, яка |законодавчих актів | | | | | | | | | |надається за рахунок бюджету|України" | | | | | | | | | |відповідно до затверджених |( 2505-15 ), | | | | | | | | | |соціальних програм. |розділ 2 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010087 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції |податок на додану | | | | | | | | | |з:поставки послуг з |вартість" | | | | | | | | | |реєстрації актів |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |громадянського стану |пп. 5.1.6. п. 5.1 | | | | | | | | | |державними органами, | | | | | | | | | | |уповноваженими здійснювати | | | | | | | | | | |таку реєстрацію згідно із | | | | | | | | | | |законодавством; | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010088 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - |Увага! | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | |З 30.12.2005 внесено | | |поставки (у тому числі |вартість" | | | | | | |зміни до переліку | | |аптечними закладами) |( 168/97-ВР ), | | | | | | |лікарських засобів та| | |зареєстрованих та допущених |пп. 5.1.7. п. 5.1 | | | | | | |виробів медичного | | |до застосування в Україні |---------------------+------------+-----------+-----------| | | |призначення | | |лікарських засобів та |Постанова Кабінету | 1949 |17.12.2003 | | | | |відповідно до | | |виробів медичного |Міністрів України | | | | | | |постанови КМУ від | | |призначення за переліком, що|"Про перелік | | | | | | |30.12.2005 N 1303 | | |щорічно визначається |лікарських засобів та| | | | | | |( 1303-2005-п ) | | |Кабінетом Міністрів України |виробів медичного | | | | | | | | | |до 1 вересня року, |призначення, операції| | | | | | | | | |попереднього звітному. |з продажу яких | | | | | | | | | |Якщо у такий строк перелік |звільняються від | | | | | | | | | |не встановлено, діє перелік |обкладення податком | | | | | | | | | |минулого року |на додану вартість" | | | | | | | | | | |( 1949-2003-п ) | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 |30.12.2005 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), | | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Постанова Кабінету | 1303 |30.12.2005 | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | | | | |"Про внесення змін до| | | | | | | | | | |постанови Кабінету | | | | | | | | | | |Міністрів України від| | | | | | | | | | |17 грудня 2003 р. | | | | | | | | | | |N 1949" | | | | | | | | | | |( 1303-2005-п ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010089 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | | |поставки послуг з охорони |вартість" | | | | | | | | | |здоров'я згідно з переліком,|( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |встановленим Кабінетом |пп. 5.1.8. п. 5.1 | | | | | | | | | |Міністрів України, закладами|---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |охорони здоров'я, які мають |Постанова Кабінету | 1602 | 05.10.98 | | | | | | | |спеціальний дозвіл |Міністрів України | | | | | | | | | |(ліцензію) на поставку таких|"Про послуги з | | | | | | | | | |послуг. |охорони здоров'я, | | | | | | | | | | |операції з надання | | | | | | | | | | |яких закладами | | | | | | | | | | |охорони здоров'я, які| | | | | | | | | | |мають спеціальний | | | | | | | | | | |дозвіл на надання | | | | | | | | | | |таких послуг, | | | | | | | | | | |звільняються від | | | | | | | | | | |обкладення податком | | | | | | | | | | |на додану вартість" | | | | | | | | | | |( 1602-98-п ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010090 |Звільняються від |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - |Зміна редакції з | | |оподаткування операції з |додану вартість" | | | | | | |05.06.2007 відповідно| | |поставки путівок на |( 168/97-ВР ), | | | | | | |до Закону України від| | |санаторно-курортне |пп. 5.1.9 п. 5.1, | | | | | | |13.04.2007 N 931-V | | |лікування, оздоровлення та |ст. 5 | | | | | | |( 931-16 ) | | |відпочинок на території |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |України фізичних осіб віком |ЗУ "Про внесення змін| 1523-III |02.03.2000 | | | | | | | |до 18 років; |до деяких | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України з питань | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 1523-14 ) | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), | | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 931-V |13.04.2007 | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |статті 5 Закону | | | | | | | | | | |України "Про податок | | | | | | | | | | |на додану вартість" | | | | | | | | | | |щодо оздоровлення | | | | | | | | | | |дітей" | | | | | | | | | | |( 931-16 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010091 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97 | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | | | |поставки в порядку та в |вартість" | | | | | | | | | |межах норм, встановлених |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України,|пп. 5.1.10. п. 5.1 | | | | | | | | | |послуг з: утримання дітей у | | | | | | | | | | |дошкільних закладах, школах-| | | | | | | | | | |інтернатах, кімнатах- | | | | | | | | | | |розподільниках установ | | | | | | | | | | |Міністерства внутрішніх | | | | | | | | | | |справ України, | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010092 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97 | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | | | |поставки в порядку та в |вартість" | | | | | | | | | |межах норм, встановлених |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України,|пп. 5.1.10. п. 5.1 | | | | | | | | | |послуг з | | | | | | | | | | |утримання осіб у будинках | | | | | | | | | | |для престарілих та | | | | | | | | | | |інвалідів, харчування та об | | | | | | | | | | |лаштування на нічліг осіб, | | | | | | | | | | |які не мають житла, у | | | | | | | | | | |спеціально відведених для | | | | | | | | | | |цього місцях, | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010093 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97 | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | | | |поставки в порядку та в |вартість" | | | | | | | | | |межах норм, встановлених |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України,|пп. 5.1.10. п. 5.1 | | | | | | | | | |послуг з харчування дітей у | | | | | | | | | | |школах, професійно-технічних| | | | | | | | | | |училищах та громадян у | | | | | | | | | | |закладах охорони здоров'я; | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010094 |Звільняються від |Закон України | 550/97-ВР | 26.09.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з: |( 550/97-ВР ) | | | | | | | | | |поставки в порядку та в | | | | | | | | | | |межах норм, встановлених | | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України,| | | | | | | | | | |послуг з харчування, | | | | | | | | | | |забезпечення речовим |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |майном, комунально- |Закон України"Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | | |побутовими та іншими |податок на додану | | | | | | | | | |послугами, що надаються спец|вартість" | | | | | | | | | |контингенту в установах |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |пенітенціарної системи |пп. 5.1.10. п. 5.1 | | | | | | | | | |згідно з переліком, | | | | | | | | | | |затвердженим Кабінетом | | | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010098 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | | |поставки культових послуг та|вартість" | | | | | | | | | |поставки предметів |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |культового призначення (крім|пп. 5.1.14. п. 5.1 | | | | | | | | | |підакцизних товарів) |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |релігійними організаціями за|Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |переліком, встановленим |внесення змін до | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України.|Закону України "Про | | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), | | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010099 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 |01.10..97 | | B | - | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | | | |поставки послуг з поховання |вартість" | | | | | | | | | |будь-яким платником |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |податку; |пп. 5.1.15. п. 5.1 | | | | | | | | | | |Закон України | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010100 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | A | - |Зміна редакції з | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | |01.01.2007 відповідно| | |передачі конфіскованого |вартість" | | | | | | |до Закону України від| | |майна, знахідок, скарбів або|( 168/97-ВР ), | | | | | | |14.12.2006 N 463-V | | |майна, визнаних безхазяйними|пп. 5.1.16. п. 5.1 | | | | | | |( 463-16 ) | | |у власність держави. |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), | | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 463-V |14.12.2006 |01.01.2007 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |статті 5 Закону | | | | | | | | | | |України "Про податок | | | | | | | | | | |на додану вартість" | | | | | | | | | | |( 463-16 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010101 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування ПДВ операції з|податок на додану | | | | | | | | | |поставки (продажу, передачі)|вартість" | | | | | | | | | |земельних ділянок, земельних|( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |паїв, крім тих, що |пп. 5.1.17. п. 5.1 | | | | | | | | | |знаходяться під об'єктами | | | | | | | | | | |нерухомого майна та |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |включаються до їх вартості |Закон України "Про | 1782-IV |15.06.2004 | | | | | | | |відповідно до законодавства |внесення змін до | | | | | | | | | |(з урахуванням положень |Закону України "Про | | | | | | | | | |підпункту 5.1. пункту 5.1 |податок на додану | | | | | | | | | |статті 5 Закону України "Про|вартість" (щодо | | | | | | | | | |податок на додану |поставки житла та | | | | | | | | | |вартість") ( 168/97-ВР ). |землі)" | | | | | | | | | | |( 1782-15 ), п. 2 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010102 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | | |безкоштовної передачі |вартість" | | | | | | | | | |рухомого складу однією |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |залізницею або підприємством|пп. 5.1.18. п. 5.1 | | | | | | | | | |залізничного транспорту | | | | | | | | | | |загального користування | | | | | | | | | | |іншим залізницям або | | | | | | | | | | |підприємствам залізничного | | | | | | | | | | |транспорту загального | | | | | | | | | | |користування державної форми| | | | | | | | | | |власності в порядку, | | | | | | | | | | |встановленому Кабінетом | | | | | | | | | | |Міністрів України; | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010103 |Звільняються від |ЗУ "Про внесення змін| 550/97-ВР | 26.09.97 | 03.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з: |до Закону України | | | | | | | | | |- безоплатної приватизації |"Про податок на | | | | | | | | | |житлового фонду, включаючи |додану вартість" | | | | | | | | | |місця загального |( 550/97-ВР ), | | | | | | | | | |користування (у тому числі |пп. 5.1. п. 5.1 | | | | | | | | | |підвали та горища) у |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |багатоквартирних будинках, |ЗУ "Про внесення змін| 977-XIV | 15.07.99 | | | | | | | |присадибних ділянок та |до деяких законів | | | | | | | | | |земельних паїв відповідно до|України з метою | | | | | | | | | |законодавства, а також з |стимулювання | | | | | | | | | |надання послуг, отримання |інвестиційної | | | | | | | | | |яких відповідно до |діяльності" | | | | | | | | | |законодавства є передумовою |( 977-14 ) | | | | | | | | | |приватизації такого |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |житлового фонду, присадибних|ЗУ "Про внесення змін| 1523-III |02.03.2000 | | | | | | | |ділянок та земельних паїв. |до деяких | | | | | | | | | |- безоплатної передачі |законодавчих актів | | | | | | | | | |корпоративного права |України з питань | | | | | | | | | |(частки, долі, паю, акції), |оподаткування" | | | | | | | | | |емітованого переробним |( 1523-14 ) | | | | | | | | | |підприємством, у власність |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |приватного |Закон України "Про | 1782-IV |15.06.2004 | | | | | | | |сільськогосподарського |внесення змін до | | | | | | | | | |підприємства відповідно до |Закону України "Про | | | | | | | | | |Закону України "Про |податок на додану | | | | | | | | | |особливості приватизації |вартість" (щодо | | | | | | | | | |майна в агропромисловому |поставки житла та | | | | | | | | | |комплексі" |землі)" | | | | | | | | | |( 290/96-ВР ). |( 1782-15 ), п. 3 | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), | | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010104 |Звільняються від |ЗУ "Про внесення змін| 550/97-ВР | 26.09.97 | 03.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |до Закону України | | | | | | | | | |поставки житла (об'єктів |"Про податок на | | | | | | | | | |житлового фонду), крім їх |додану вартість" | | | | | | | | | |першої поставки. |( 550/97-ВР ), | | | | | | | | | |Норми цього підпункту |пп. 5.1.20 п. 5.1 | | | | | | | | | |поширюються також на першу |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |поставку дачних або садових |ЗУ "Про внесення | 942-XIV | 14.07.99 | | | | | | | |будинків, а також будь-яких |зміни до статті 5 | | | | | | | | | |інших об'єктів власності, |Закону України "Про | | | | | | | | | |зареєстрованих згідно із |податок на додану | | | | | | | | | |законодавством як житло |вартість" | | | | | | | | | |(житловий фонд), |( 942-14 ) | | | | | | | | | | індивідуальних гаражів чи |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |індивідуальних місць на |ЗУ "Про внесення змін| 1523-III |02.03.2000 | | | | | | | |гаражних стоянках. |до деяких | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України з питань | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 1523-14 ) | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 1782-IV |15.06.2004 | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | | |вартість" (щодо | | | | | | | | | | |поставки житла та | | | | | | | | | | |землі)" | | | | | | | | | | |( 1782-15 ), | | | | | | | | | | |п. 4 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010105 |Звільняються від |Закон України "Про | 644 | 19.11.97 | 13.12.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |внесення змін до | | | | | | | | | |подання благодійної |деяких законодавчих | | | | | | | | | |допомоги, а саме безоплатна |актів України з | | | | | | | | | |передача товарів (робіт, |питань | | | | | | | | | |послуг) особам, визначеним |оподаткування" | | | | | | | | | |абзацами "а", "б" і "е" |( 644/97-ВР ) | | | | | | | | | |підпункту 7.11.1 статті 7 |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |Закону України "Про |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | | |оподаткування прибутку |податок на додану | | | | | | | | | |підприємств" |вартість" | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ) |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |з метою їх безпосереднього |пп. 5.1.21. п. 5.1 | | | | | | | | | |використання у |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |благодійницьких цілях, а |Закон України | 1523 |02.03.2000 | | | | | | | |також операції з безоплатної|( 1523-14 ) | | | | | | | | | |передачі таких товарів |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |(робіт, послуг) набувачам |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |(суб'єктам) благодійної |внесення змін до | | | | | | | | | |допомоги відповідно до |Закону України "Про | | | | | | | | | |законодавства. |Державний бюджет | | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ | | | | | | | | | | |2 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010107 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - |Зміна редакції з | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | |01.01.2006 відповідно| | |поставки товарів (крім |вартість" | | | | | | |до Закону України від| | |підакцизних товарів) та |( 168/97-ВР ), | | | | | | |06.10.2005 N 2960-IV | | |послуг (крім грального і |п. 5.2.1 п. 5.2 | | | | | | |( 2960-15 ) | | |лотерейного бізнесу та | | | | | | | | | | |послуг з поставки | | | | | | | | | | |підакцизних товарів, | | | | | | | | | | |отриманих у межах договорів | | | | | | | | | | |комісії (консигнації), | | | | | | | | | | |поруки, доручення, | | | | | | | | | | |довірчого управління, інших | | | | | | | | | | |цивільно-правових договорів,| | | | | | | | | | |що уповноважують такого | | | | | | | | | | |платника податку (далі - | | | | | | | | | | |комісіонера) здійснювати |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |поставку товарів від імені |Закон України | 1523 |02.03.2000 | | | | | | | |та за дорученням іншої особи|( 1523-14 ) | | | | | | | | | |(далі - комітента) без | | | | | | | | | | |передання права власності на| | | | | | | | | | |такі товари), що | | | | | | | | | | |безпосередньо виготовляються| | | | | | | | | | |підприємствами та | | | | | | | | | | |організаціями громадських | | | | | | | | | | |організацій інвалідів, які | | | | | | | | | | |засновані громадськими | | | | | | | | | | |організаціями інвалідів і є | | | | | | | | | | |їх власністю, де кількість | | | | | | | | | | |інвалідів, які мають там | | | | | | | | | | |основне місце роботи, | | | | | | | | | | |становить протягом |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |попереднього звітного |в редакції Закону | 1926-III |13.07.2000 | | | | | | | |періоду не менше 50 |України | | | | | | | | | |відсотків середньооблікової |( 1926-14 ) | | | | | | | | | |чисельності штатних | | | | | | | | | | |працівників облікового | | | | | | | | | | |складу, і за умови, що фонд | | | | | | | | | | |оплати праці таких інвалідів| | | | | | | | | | |становить протягом звітного | | | | | | | | | | |періоду не менше 25 | | | | | | | | | | |відсотків суми загальних | | | | | | | | | | |витрат на оплату праці, що | | | | | | | | | | |відносяться до складу | | | | | | | | | | |валових витрат виробництва. | | | | | | | | | | |Безпосереднім вважається | | | | | | | | | | |виготовлення товарів, | | | | | | | | | | | унаслідок якого сума |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |витрат, понесених на |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |переробку (обробку, інші |внесення змін до | | | | | | | | | |види перетворення) сировини,|Закону України "Про | | | | | | | | | |комплектуючих, складових |Державний бюджет | | | | | | | | | |частин, інших покупних |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |товарів, які |та деяких інших | | | | | | | | | |використовуються у |законодавчих актів | | | | | | | | | |виготовленні таких товарів, |України" | | | | | | | | | |становить не менше 8 |( 2505-15 ), | | | | | | | | | |відсотків продажної ціни |розділ 2 | | | | | | | | | |таких виготовлених товарів. | | | | | | | | | | |Зазначені підприємства та | | | | | | | | | | |організації громадських | | | | | | | | | | |організацій інвалідів мають | | | | | | | | | | |право застосовувати цю | | | | | | | | | | |пільгу за наявності |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |реєстрації у відповідному |Закон України "Про | 2960-IV |06.10.2005 |01.01.2006 | | | | | | |податковому органі, яка |внесення змін до | | | | | | | | | |здійснюється на підставі |деяких законодавчих | | | | | | | | | |подання позитивного рішення |актів України щодо | | | | | | | | | |міжвідомчої Комісії з питань|професійної та | | | | | | | | | |діяльності підприємств та |трудової реабілітації| | | | | | | | | |організацій громадських |інвалідів" | | | | | | | | | |організацій інвалідів та |( 2960-15 ) | | | | | | | | | |відповідної заяви платника | | | | | | | | | | |податку про бажання отримати| | | | | | | | | | |таку пільгу відповідно до | | | | | | | | | | |Закону України "Про основи | | | | | | | | | | |соціальної захищеності | | | | | | | | | | |інвалідів в Україні" | | | | | | | | | | |( 875-12 ). | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010109 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - |Зміна редакції з | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | |01.01.2007 відповідно| | |Безкоштовної передачі |вартість" | | | | | | |до Закону України від| | |продукції (робіт, послуг) |( 168/97-ВР ), | | | | | | |14.12.2006 N 463-V | | |власного виробництва (крім |пп. 5.2.3. п. 5.2 | | | | | | |( 463-16 ) | | |підакцизної) допоміжними | | | | | | | | | | |сільськими господарствами і | | | | | | | | | | |лікувально-виробничими | | | | | | | | | | |трудовими майстернями | | | | | | | | | | |(цехами, дільницями) |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |будинків-інтернатів та |Закон України "Про | 463 - V |14.12.2006 |01.01.2007 | | | | | | |територіальних центрів по |внесення змін до | | | | | | | | | |обслуговуванню самотніх |статті 5 Закону | | | | | | | | | |громадян похилого віку |України "Про податок | | | | | | | | | |(пенсіонерів), за умови, що |на додану вартість" | | | | | | | | | |така передача здійснюється |( 463-16 ) | | | | | | | | | |для забезпечення власних | | | | | | | | | | |потреб зазначених закладів. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010110 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з: |податок на додану | | | | | | | | | |Поставки в сільській |вартість" | | | | | | | | | |місцевості |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |сільськогосподарськими |пп. 5.2.4. п. 5.2 | | | | | | | | | |товаровиробниками послуг з | | | | | | | | | | |ремонту шкіл, дошкільних | | | | | | | | | | |закладів, інтернатів, | | | | | | | | | | |закладів охорони здоров'я | | | | | | | | | | |та подання матеріальної | | | | | | | | | | |допомоги (в межах одного | | | | | | | | | | |неоподатковуваного мінімуму | | | | | | | | | | |доходів громадян на місяць | | | | | | | | | | |на одну особу) продуктами | | | | | | | | | | |харчування власного | | | | | | | | | | |виробництва та послуг з | | | | | | | | | | |обробки землі багатодітним | | | | | | | | | | |сім'ям, ветеранам праці і | | | | | | | | | | |війни, реабілітованим | | | | | | | | | | |громадянам, інвалідам праці,| | | | | | | | | | |інвалідам дитинства, | | | | | | | | | | |одиноким особам похилого | | | | | | | | | | |віку, особам, які | | | | | | | | | | |постраждали внаслідок | | | | | | | | | | |Чорнобильської катастрофи, | | | | | | | | | | |та школам, дошкільним | | | | | | | | | | |закладам, інтернатам, | | | | | | | | | | |закладам охорони здоров'я; | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010112 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97 | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | | |поставки товарів (робіт, |вартість" | | | | | | | | | |послуг),передбачених для |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |власних потреб дипломатичних|п. 5.3. | | | | | | | | | |представництв, консульських | | | | | | | | | | |установ іноземних держав та | | | | | | | | | | |представництв міжнародних | | | | | | | | | | |організацій в Україні, а | | | | | | | | | | |також для використання | | | | | | | | | | |дипломатичним персоналом цих| | | | | | | | | | |дипломатичних місій та | | | | | | | | | | |членами їх сімей, які | | | | | | | | | | |проживають разом з особами | | | | | | | | | | |цього персоналу, | | | | | | | | | | |Порядок звільнення та | | | | | | | | | | |перелік операцій, що | | | | | | | | | | |підлягають звільненню | | | | | | | | | | |встановлюється Кабінетом | | | | | | | | | | |Міністрів України виходячи з| | | | | | | | | | |принципу взаємності стосовно| | | | | | | | | | |кожної окремої держави. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010113 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 |31.03.2005 | | B | - |Зміна редакції з | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | |01.01.2007 відповідно| | |поставки у митному режимі |вартість" | | | | | | |до Закону України від| | |імпорту або реімпорту |( 168/97-ВР ), | | | | | | |14.12.2006 N 463-V | | |товарів (робіт, послуг), |п. 5.5, ст. 5 | | | | | | |( 463-16 ) | | | (крім підакцизних) |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |передбачених для власних |Закон України | 1460-III |17.02.2000 | | | | | | | |потреб дипломатичних |( 1460-14 ) | | | | | | | | | |представництв, консульських | | | | | | | | | | |установ іноземних держав та | | | | | | | | | | |представництв міжнародних | | | | | | | | | | |організацій в Україні, а |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |також для використання |Закон України "Про | 463-V |14.12.2006 | | | | | | | |дипломатичним персоналом цих|внесення змін до | | | | | | | | | |дипломатичних місій та |статті 5 Закону | | | | | | | | | |членами їх сімей, які |України "Про податок | | | | | | | | | |проживають разом з особами |на додану вартість" | | | | | | | | | |цього персоналу |( 463-16 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010115 |При експорті товарів та |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | | | |супутніх такому експорту |податок на додану | | | | | | | | | |послуг ставка ПДВ становить |вартість" | | | | | | | | | |"0" відсотків до бази |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |оподаткування. |п. 6.2 | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 |31.03.2005 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), | | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 2771-IV |07.07.2005 |28.07.2005 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | | |законів України" | | | | | | | | | | |( 2771-15 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010117 |Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | | | |обчислюється щодо операцій |податок на додану | | | | | | | | | |з: |вартість" | | | | | | | | | |поставки товарів (робіт, |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |послуг) підприємствами |пп. 6.2.3. п. 6.2 | | | | | | | | | |роздрібної торгівлі, які | | | | | | | | | | |розташовані на території | | | | | | | | | | |України у зонах митного | | | | | | | | | | |контролю (безмитних | | | | | | | | | | |магазинах), відповідно до | | | | | | | | | | |порядку, встановленого | | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України.| | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010118 |Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | | | |обчислюється щодо операції з|податок на додану | | | | | | | | | |поставки транспортних послуг|вартість" | | | | | | | | | |залізничним, автомобільним, |( 168/97-ВР ), пп. | | | | | | | | | |морським та річковим |6.2.4. п. 6.2 | | | | | | | | | |транспортом по перевезенню | | | | | | | | | | |пасажирів, багажу, | | | | | | | | | | |вантажобагажу | | | | | | | | | | |(товаробагажу) та вантажу за| | | | | | | | | | |межами державного кордону | | | | | | | | | | |України, а саме: від пункту | | | | | | | | | | |за межами державного кордону| | | | | | | | | | |України до пункту | | | | | | | | | | |знаходження зовнішнього |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |митного контролю України; |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |від пункту знаходження |внесення змін до | | | | | | | | | |зовнішнього митного контролю|Закону України "Про | | | | | | | | | |України до пункту за межами |Державний бюджет | | | | | | | | | |державного кордону України; |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |між пунктами за межами |та деяких інших | | | | | | | | | |державного кордону України, |законодавчих актів | | | | | | | | | |а також авіаційним |України" | | | | | | | | | |транспортом: від пункту за |( 2505-15 ), розділ | | | | | | | | | |межами державного кордону |2 | | | | | | | | | |України до пункту проведення| | | | | | | | | | |митних процедур з пропуску | | | | | | | | | | |пасажирів, багажу, | | | | | | | | | | |вантажобагажу | | | | | | | | | | |(товаробагажу) та вантажу |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |через митний кордон на митну|Закон України "Про | 2642-IV |03.06.2005 |30.06.2005 | | | | | | |територію України (включаючи|внесення змін до | | | | | | | | | |внутрішні митниці); від |Закону України "Про | | | | | | | | | |пункту проведення митних |Державний бюджет | | | | | | | | | |процедур з пропуску |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |пасажирів, багажу, |та деяких інших | | | | | | | | | |вантажобагажу |законів України" | | | | | | | | | |(товаробагажу) та вантажу |( 2642-15 ) | | | | | | | | | |через митний кордон за межі | | | | | | | | | | |митного кордону України | | | | | | | | | | |(включаючи внутрішні | | | | | | | | | | |митниці) до пункту за межами| | | | | | | | | | |державного кордону України; | | | | | | | | | | |між пунктами за межами | | | | | | | | | | |митного кордону України | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010124 |Вартість тари, що згідно з |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | | | |умовами договору (контракту)|податок на додану | | | | | | | | | |визначена як зворотна |вартість" | | | | | | | | | |(заставна), до бази |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |оподаткування не |п. 4.6. | | | | | | | | | |включається. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010129 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | Z | - | | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | | | |постачальникам за |вартість" | | | | | | | | | |матеріально-технічні |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |ресурси, які підлягають |п. 6.2 | | | | | | | | | |відшкодуванню із бюджету при|---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |експорті товарів та супутніх|Закон України "Про | 2905-III |20.12.2001 | | | | | | | |такому експорту послуг |Державний бюджету | | | | | | | | | |платником податку. |країни на 2002 рік" | | | | | | | | | | |( 2905-14 ), абзац 1 | | | | | | | | | | |статті 7 | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ | | | | | | | | | | |2 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010131 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | Z | - | | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | | | |постачальникам за |вартість" | | | | | | | | | |матеріально-технічні |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |ресурси, які підлягають |пп. 6.2.3. п. 6.2 | | | | | | | | | |відшкодуванню із бюджету | | | | | | | | | | |при: | | | | | | | | | | |поставки товарів (робіт, | | | | | | | | | | |послуг) підприємствами | | | | | | | | | | |роздрібної торгівлі, які | | | | | | | | | | |розташовані на території | | | | | | | | | | |України у зонах митного | | | | | | | | | | |контролю (безмитних | | | | | | | | | | |магазинах), відповідно до | | | | | | | | | | |порядку, встановленого | | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України.| | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010132 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | Z | - | | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | | | |постачальникам за |вартість" | | | | | | | | | |матеріально-технічні |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |ресурси, які підлягають |пп. 6.2.4. п. 6.2 | | | | | | | | | |відшкодуванню при поставці | | | | | | | | | | |транспортних послуг | | | | | | | | | | |залізничним, автомобільним, | | | | | | | | | | |морським та річковим | | | | | | | | | | |транспортом по перевезенню | | | | | | | | | | |пасажирів, багажу, | | | | | | | | | | |вантажобагажу | | | | | | | | | | |(товаробагажу) та вантажу за| | | | | | | | | | |межами державного кордону | | | | | | | | | | |України, а саме: від пункту |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |за межами державного кордону|Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |України до пункту |внесення змін до | | | | | | | | | |знаходження зовнішнього |Закону України "Про | | | | | | | | | |митного контролю України; |Державний бюджет | | | | | | | | | |від пункту знаходження |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |зовнішнього митного контролю|та деяких інших | | | | | | | | | |України до пункту за межами |законодавчих актів | | | | | | | | | |державного кордону України; |України" | | | | | | | | | |між пунктами за межами |( 2505-15 ), розділ | | | | | | | | | |державного кордону України, |2 | | | | | | | | | |а також авіаційним | | | | | | | | | | |транспортом: від пункту за | | | | | | | | | | |межами державного кордону | | | | | | | | | | |України до пункту проведення| | | | | | | | | | |митних процедур з пропуску | | | | | | | | | | |пасажирів, багажу, |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |вантажобагажу |Закон України "Про | 2642 |03.06.2005 |30.06.2005 | | | | | | |(товаробагажу) та вантажу |внесення змін до | | | | | | | | | |через митний кордон на митну|Закону України "Про | | | | | | | | | |територію України (включаючи|Державний бюджет | | | | | | | | | |внутрішні митниці); від |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |пункту проведення митних |та деяких інших | | | | | | | | | |процедур з пропуску |законів України" | | | | | | | | | |пасажирів, багажу, |( 2505-15, | | | | | | | | | |вантажобагажу | 2642-15 ) | | | | | | | | | |(товаробагажу) та вантажу | | | | | | | | | | |через митний кордон за межі | | | | | | | | | | |митного кордону України | | | | | | | | | | |(включаючи внутрішні | | | | | | | | | | |митниці) до пункту за межами| | | | | | | | | | |державного кордону України; | | | | | | | | | | |між пунктами за межами | | | | | | | | | | |митного кордону України | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010135 |Звільняються від |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |додану вартість" | | | | | | | | | |імпорту товарів морського |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |промислу (риба, ссавці, |п. 5.4 | | | | | | | | | |мушлі, ракоподібні, водні | | | | | | | | | | |рослини тощо, охолоджені, |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |солоні, морожені, |ЗУ "Про внесення змін|794/97-ВР |30.12.97 | | | | | | | |консервовані, перероблені в |до деяких законів | | | | | | | | | |борошно або в іншу |України з питань | | | | | | | | | |продукцію), видобутих |оподаткування" | | | | | | | | | |(виловлених, вироблених) |( 794/97-ВР ) | | | | | | | | | |суднами, зареєстрованими у |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |Державному судновому реєстрі|Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |України або Судновій книзі |внесення змін до | | | | | | | | | |України. |Закону України "Про | | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2| | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010136 |За нульовою ставкою |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.01.98 |31.12.2008 | B | - |Зміна редакції | | |оподатковуються операції з: |додану вартість" | | | | | | | | | |до 1 січня 2009 року |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |поставки переробним |пп. 6.2.6. п. 6.2 | | | | | | | | | |підприємствам молока та |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |м'яса живою вагою |ЗУ "Про внесення змін| 770/97-ВР | 23.12.97 | | | | | | | |сільськогосподарськими |до Закону України | | | | | | | | | |товаровиробниками всіх форм |"Про податок на | | | | | | | | | |власності і господарювання |додану вартість" | | | | | | | | | | |( 770/97-ВР ) | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |ЗУ "Про продовження | 1352-IV |28.11.2003 | | | | | | | | |дії окремих норм | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | | | |( 1352-15 ) | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 273-V |19.10.2006 | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | | |вартість" щодо | | | | | | | | | | |спеціальних режимів | | | | | | | | | | |оподаткування | | | | | | | | | | |сільськогосподарських| | | | | | | | | | |товаровиробників" | | | | | | | | | | |( 273-16 ). | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |ЗУ "Про Державний | 107-VI |28.12.2007 | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2008 рік та про | | | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | | | |( 107-17 ). | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 309-VI |03.06.2008 | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | | | |( 309-17 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010139 |Суми податку на додану |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.01.98 | 31.12.08 | B | - |Відновлено у зв'язку | | |вартість, сплачені |додану вартість" | | | | | | |з прийняттям | | |постачальникам за |( 168/97-ВР ), | | | | | | |постанови КМ України | | |матеріально технічні |пп. 6.2.6. п. 6.2 | | | | | | |від 02.04.2008 N 300 | | |ресурси, які підлягають |---------------------+------------+-----------+-----------+-----------| | |( 300-2008-п ) | | |відшкодуванню із бюджету |ЗУ "Про внесення змін| 770/97-ВР | 23.12.97 | | | | |"Про доповнення | | |при: |до Закону України | | | | | | |пункту 2 Порядку | | |поставки переробним |"Про податок на | | | | | | |нарахування, виплат і| | |підприємствам молока та |додану вартість" | | | | | | |використання коштів, | | |м'яса живою вагою |( 770/97-ВР ) | | | | | | |спрямованих для | | |сільськогосподарськими |---------------------+------------+-----------+-----------+-----------| | |виплати дотацій | | |товаровиробниками всіх форм |ЗУ "Про продовження | 1352-IV |28.11.2003 | | | | |сільськогосподарським| | |власності і господарювання |дії окремих норм | | | | | | |товаровиробникам за | | | |Закону України "Про | | | | | | |поставлені ними | | | |податок на додану | | | | | | |переробним | | | |вартість" | | | | | | |підприємствам молоко | | | |( 1352-15 ) | | | | | | |та м'ясо в живій | | | |---------------------+------------+-----------+-----------+-----------| | |вазі" | | | |ЗУ "Про внесення змін| 273-V |19.10.2006 | | | | | | | | |до Закону України | | | | | | | | | | |"Про податок на | | | | | | | | | | |додану вартість" щодо| | | | | | | | | | |спеціальних режимів | | | | | | | | | | |оподаткування | | | | | | | | | | |сільськогосподарських| | | | | | | | | | |товаровиробників" | | | | | | | | | | |( 273-16 ) | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | | | | |ЗУ "Про Державний | 107-VI |28.12.2007 | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2008 рік та про | | | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | | | |( 107-17 ). | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------+-----------| | | | | | |Закон України "Про | 309-VI |03.06.2008 | |31.12.2008 | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | | | |( 309-17 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010142 |За нульовою ставкою |Закон України "Про | 208 | 24.03.98 | 11.04.98 | | B | - |Зміна редакції | | |оподатковуються операції з |внесення змін до | | | | | | |З 01.01.2006 | | |поставки товарів (крім |Закону України "Про | | | | | | |відповідно до Закону | | |підакцизних товарів) та |податок на додану | | | | | | |України від | | |послуг (крім грального і |вартість" | | | | | | |06.10.2005 N 2960-IV | | |лотерейного бізнесу та |( 208/98-ВР ) | | | | | | |( 2960-15 ) | | |послуг з поставки | | | | | | | | | | |підакцизних товарів, | | | | | | | | | | |отриманих у межах договорів | | | | | | | | | | |комісії (консигнації), | | | | | | | | | | |поруки, доручення, | | | | | | | | | | |довірчого управління, інших | | | | | | | | | | |цивільно-правових договорів,| | | | | | | | | | |що уповноважують такого | | | | | | | | | | |комісіонера здійснювати |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |поставку товарів від імені |Закон України | 168/97-ВР | 03.04.97 |15.08.2000 | | | | | | |та за дорученням комітента |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |без передання права |підпункт 6.2.8. | | | | | | | | | |власності на такі товари), |пункту 6.2. | | | | | | | | | |що безпосередньо |статті 6 | | | | | | | | | |виготовляються | | | | | | | | | | |підприємствами та | | | | | | | | | | |організаціями громадських | | | | | | | | | | |організацій інвалідів, які | | | | | | | | | | |засновані громадськими | | | | | | | | | | |організаціями інвалідів і є | | | | | | | | | | |їх власністю, де кількість | | | | | | | | | | |інвалідів, які мають там | | | | | | | | | | |основне місце роботи, | | | | | | | | | | |становить протягом |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |попереднього звітного |Закон України | 1926-III |13.07.2000 | | | | | | | |періоду не менше 50 |( 1926-14 ) | | | | | | | | | |відсотків середньооблікової | | | | | | | | | | |чисельності штатних | | | | | | | | | | |працівників облікового | | | | | | | | | | |складу, і за умови, що фонд | | | | | | | | | | |оплати праці таких інвалідів| | | | | | | | | | |становить протягом звітного | | | | | | | | | | |періоду не менше 25 | | | | | | | | | | |відсотків суми загальних | | | | | | | | | | |витрат на оплату праці, що | | | | | | | | | | |відносяться до складу | | | | | | | | | | |валових витрат виробництва. | | | | | | | | | | |Безпосереднім вважається | | | | | | | | | | |виготовлення товарів, |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |унаслідок якого сума |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |витрат, понесених на |внесення змін до | | | | | | | | | |переробку (обробку, інші |Закону України "Про | | | | | | | | | |види перетворення) сировини,|Державний бюджет | | | | | | | | | |комплектуючих, складових |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |частин, інших покупних |та деяких інших | | | | | | | | | |товарів, які |законодавчих актів | | | | | | | | | |використовуються у |України" | | | | | | | | | |виготовленні таких товарів, |( 2505-15 ), | | | | | | | | | |становить не менше 8 |розділ 2 | | | | | | | | | |відсотків продажної ціни | | | | | | | | | | |таких виготовлених товарів. | | | | | | | | | | |Зазначені підприємства та | | | | | | | | | | |організації громадських | | | | | | | | | | |організацій інвалідів мають | | | | | | | | | | |право застосовувати цю |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |пільгу за наявності |Закон України "Про | 2960-IV |06.10.2005 |01.01.2006 | | | | | | |реєстрації у відповідному |внесення змін до | | | | | | | | | |податковому органі, яка |деяких законодавчих | | | | | | | | | |здійснюється на підставі |актів України щодо | | | | | | | | | |подання позитивного рішення |професійної та | | | | | | | | | |міжвідомчої Комісії з питань|трудової реабілітації| | | | | | | | | |діяльності підприємств та |інвалідів" | | | | | | | | | |організацій громадських |( 2960-15 ) | | | | | | | | | |організацій інвалідів та | | | | | | | | | | |відповідної заяви платника | | | | | | | | | | |податку про бажання отримати| | | | | | | | | | |таку пільгу відповідно до | | | | | | | | | | |Закону України "Про основи | | | | | | | | | | |соціальної захищеності | | | | | | | | | | |інвалідів в Україні" | | | | | | | | | | |( 875-12 ). | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010143 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 |15.08.2000 | | Z | - |Зміна редакції | | |вартість, сплачені |внесення змін до | | | | | | |З 01.01.2006 | | |постачальникам за |Закону України "Про | | | | | | |відповідно до Закону | | |матеріально-технічні |податок на додану | | | | | | |України від | | |ресурси, які підлягають |вартість" | | | | | | |06.10.2005 N 2960-IV | | |відшкодуванню із бюджету при|( 168/97-ВР ), | | | | | | |( 2960-15 ) | | |поставці товарів (крім |підпункт 6.2.8. | | | | | | | | | |підакцизних товарів) та |пункту 6.2. | | | | | | | | | |послуг (крім грального і |статті 6 | | | | | | | | | |лотерейного бізнесу та | | | | | | | | | | |послуг з поставки | | | | | | | | | | |підакцизних товарів, |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |отриманих у межах договорів |в редакції | 208 | 24.03.98 | 11.04.98 | | | | | | |комісії (консигнації), |( 208/98-ВР ) | | | | | | | | | |поруки, доручення, | | | | | | | | | | |довірчого управління, інших | | | | | | | | | | |цивільно-правових договорів,| | | | | | | | | | |що уповноважують такого | | | | | | | | | | |комісіонера здійснювати | | | | | | | | | | |поставку товарів від імені | | | | | | | | | | |та за дорученням комітента | | | | | | | | | | |без передання права | | | | | | | | | | |власності на такі товари), | | | | | | | | | | |що безпосередньо | | | | | | | | | | |виготовляються |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |підприємствами та |Закону України | 1926-III |13.07. 00 |15.08.2000 | | | | | | |організаціями громадських |( 1926-14 ) | | | | | | | | | |організацій інвалідів, | | | | | | | | | | |визначеними у підпункті | | | | | | | | | | |5.2.1 пункту 5.2 статті 5 | | | | | | | | | | |цього Закону. | | | | | | | | | | |Зазначені підприємства та | | | | | | | | | | |організації громадських | | | | | | | | | | |організацій інвалідів мають | | | | | | | | | | |право застосовувати цю | | | | | | | | | | |пільгу за наявності | | | | | | | | | | |реєстрації у відповідному | | | | | | | | | | |податковому органі, яка |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |здійснюється на підставі |Закон України "Про | 2960-IV |06.10.2005 |01.01.2006 | | | | | | |подання позитивного рішення |внесення змін до | | | | | | | | | |міжвідомчої Комісії з питань|деяких законодавчих | | | | | | | | | |діяльності підприємств та |актів України щодо | | | | | | | | | |організацій громадських |професійної та | | | | | | | | | |організацій інвалідів та |трудової реабілітації| | | | | | | | | |відповідної заяви платника |інвалідів" | | | | | | | | | |податку про бажання отримати|( 2960-15 ) | | | | | | | | | |таку пільгу відповідно до | | | | | | | | | | |Закону України "Про основи | | | | | | | | | | |соціальної захищеності | | | | | | | | | | |інвалідів в Україні" | | | | | | | | | | |( 875-12 ). | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010144 |У разі коли за договорами, |Закон України "Про | 550 | 26.09.97 | 02.10.97 | | B | - | | | |укладеними до набрання |внесення змін до | | | | | | | | | |чинності цим Законом, які |Закону України "Про | | | | | | | | | |передбачали здійснення |податок на додану | | | | | | | | | |операцій, звільнених від |вартість" | | | | | | | | | |оподаткування згідно з |( 550/97-ВР ), пункт | | | | | | | | | |підпунктом "г", пункту 1 |11.1. | | | | | | | | | |статті 5 Декрету Кабінету | | | | | | | | | | |Міністрів України "Про | | | | | | | | | | |податок на добавлену | | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | | | |( 14-92 ), було здійснено | | | | | | | | | | |витрати або проведено | | | | | | | | | | |розрахунки до моменту | | | | | | | | | | |прийняття цього Закону, | | | | | | | | | | |платники податку, що є | | | | | | | | | | |сторонами таких договорів, | | | | | | | | | | |оподатковують такі операції | | | | | | | | | | |за таким договором згідно з | | | | | | | | | | |правилами, встановленими | | | | | | | | | | |зазначеним Декретом. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010148 |Звільнення від оподаткування|Закон України "Про | 742/97-ВР | 17.12.97 | 08.01.98 | | B | - | | | |товарів, обладнання та |ратифікацію | | | | | | | | | |послуг, що постачаються за |Меморандуму про | | | | | | | | | |кошти безвідплатної допомоги|створення і | | | | | | | | | |Урядом Японії у рамках |діяльність Японського| | | | | | | | | |Меморандуму для створення |центру в Україні" | | | | | | | | | |Японського центру в Україні |( 742/97-ВР ) | | | | | | | | | |( 392_001 ) | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010149 |Звільнення від сплати |Закон України "Про | 69-XIV | 24.07.98 | 07.08.98 | | B | - | | | |податку учасників Угоди |ратифікацію Угоди між| | | | | | | | | |( 756_002 ). |Урядом України та | | | | | | | | | | |Урядом Швейцарської | | | | | | | | | | |Конфедерації про | | | | | | | | | | |надання безповоротної| | | | | | | | | | |фінансової допомоги | | | | | | | | | | |на Проект "Охорона | | | | | | | | | | |здоров'я матерів і | | | | | | | | | | |дітей (неонтологія)" | | | | | | | | | | |( 69-14 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010150 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 169/98-ВР | 04.03.98 | 28.03.98 | | H | - | | | |ПДВ операції з безоплатної |внесення змін до | | | | | | | | | |передачі у державну |Закону України "Про | | | | | | | | | |власність чи комунальну |податок на додану | | | | | | | | | |власність територіальних |вартість" | | | | | | | | | |громад сіл, селищ, міст або |( 169/98-ВР ) | | | | | | | | | |у їх спільну власність | | | | | | | | | | |об'єктів усіх форм | | | | | | | | | | |власності, які перебувають |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |на балансі одного платника |Закон України "Про | 168/97-ВР | 04.03.97 | | | | | | | |податку і передаються на |податок на додану | | | | | | | | | |баланс іншого платника |вартість" | | | | | | | | | |податку, якщо такі операції |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |здійснюються за рішеннями |п. 3.2.9 | | | | | | | | | |Кабінету Міністрів України, | | | | | | | | | | |центральних та місцевих | | | | | | | | | | |органів виконавчої влади, | | | | | | | | | | |органів місцевого |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |самоврядування, прийнятими у|Закон України "Про | 163-XIV | 06.10.98 | | | | | | | |межах їх повноважень. |внесення змін до | | | | | | | | | |Це положення поширюється на:|деяких законів | | | | | | | | | |- операції з безоплатної |України у зв'язку з | | | | | | | | | |передачі об'єктів з балансу |прийняттям Закону | | | | | | | | | |платника податку, майно |України "Про передачу| | | | | | | | | |якого перебуває в державній |об'єктів права | | | | | | | | | |або комунальній власності, |державної та | | | | | | | | | |на баланс іншої юридичної |комунальної | | | | | | | | | |особи, майно якої перебуває |власності" | | | | | | | | | |відповідно в державній або |( 163-14 ) | | | | | | | | | |комунальній власності; |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |- операції з безоплатної |Закон України "Про | 1330-XIV | 21.12.99 | | | | | | | |передачі неприватизованих |внесення зміни до | | | | | | | | | |об'єктів житлового фонду |статті 3 Закону | | | | | | | | | |(включаючи місця загального |України "Про податок | | | | | | | | | |користування та прибудинкові|на додану вартість" | | | | | | | | | |будівлі і споруди), а також |( 1330-14 ) | | | | | | | | | |об'єктів соціальної |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |інфраструктури (в тому числі|Закон України "Про | 1924-IV |29.06.2004 | | | | | | | |об'єктів їх незавершеного |внесення зміни до | | | | | | | | | |будівництва) з балансу |статті 3 Закону | | | | | | | | | |платника податку на баланс |України "Про податок | | | | | | | | | |юридичної особи, майно якої |на додану вартість" | | | | | | | | | |перебуває в державній або |(щодо передачі | | | | | | | | | |комунальній власності, чи |об'єктів соціальної | | | | | | | | | |безпосередньо на баланс |інфраструктури)" | | | | | | | | | |відповідної місцевої ради. |( 1924-15 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010154 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | | |надання послуг з перевезення|вартість" | | | | | | | | | |осіб пасажирським |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |транспортом (крім |пп. 5.1.13.п. 5.1 | | | | | | | | | |таксомоторів) у межах |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |населеного пункту, тарифи на|Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |які регулюються органом |внесення змін до | | | | | | | | | |місцевого самоврядування |Закону України "Про | | | | | | | | | |відповідно до його |Державний бюджет | | | | | | | | | |компетенції, визначеної |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |законом. |та деяких інших | | | | | | | | | |Це звільнення не поширюється|законодавчих актів | | | | | | | | | |на операції з надання |України" | | | | | | | | | |пасажирського транспорту в |( 2505-15 ), розділ 2| | | | | | | | | |оренду (прокат). | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010168 |Звільняються від |Закон України "Про | 285 | 01.12.98 | 22.12.98 | | B | - |Зміна редакції з | | |оподаткування ПДВ операції з|внесення змін до | | | | | | |01.01.2007 відповідно| | |безкоштовної передачі |деяких законів | | | | | | |до Закону України від| | |приладів, обладнання, |України з метою | | | | | | |14.12.2006 N 463-V | | |матеріалів, крім |підтримки наукової і | | | | | | |( 463-16 ) | | |підакцизних, науковим |науково-технічної | | | | | | | | | |установам та науковим |діяльності" | | | | | | | | | |організаціям, вищим |( 285-14 ) | | | | | | | | | |навчальним закладам III-IV |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |рівнів акредитації, внесеним|Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | | |до Державного реєстру |податок на додану | | | | | | | | | |наукових організацій, яким |вартість" | | | | | | | | | |надається підтримка держави.|( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | | |п. 5.2.5 | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2| | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 463-V |14.12.2006 |01.01.2007 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |статті 5 Закону | | | | | | | | | | |України "Про податок | | | | | | | | | | |на додану вартість" | | | | | | | | | | |( 463-16 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010170 |На період виконання робіт |Закон України "Про | 309 | 11.12.98 | 13.01.99 | | A | - | | | |щодо підготовки до зняття і |загальні засади | | | | | | | | | |зняття енергоблоків |подальшої | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |експлуатації і зняття| | | | | | | | | |експлуатації та перетворення|з експлуатації | | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на |Чорнобильської АЕС та| | | | | | | | | |екологічно безпечну систему,|перетворення | | | | | | | | | |які виконуються за рахунок |зруйнованого | | | | | | | | | |коштів міжнародної технічної|четвертого | | | | | | | | | |допомоги, що надається на |енергоблоку цієї АЕС | | | | | | | | | |безоплатній та безповоротній|на екологічно | | | | | | | | | |основі, або за рахунок |безпечну систему" | | | | | | | | | |коштів, які передбачаються в|( 309-14 ) | | | | | | | | | |державному бюджеті як внесок|---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |України до Чорнобильського |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | | |фонду "Укриття" для |податок на додану | | | | | | | | | |реалізації міжнародної |вартість" | | | | | | | | | |програми - Плану здійснення |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |заходів на об'єкті "Укриття"| | | | | | | | | | |відповідно до положень | | | | | | | | | | |Рамкової угоди між Україною | | | | | | | | | | |та Європейським банком | | | | | | | | | | |реконструкції та розвитку | | | | | | | | | | |стосовно діяльності | | | | | | | | | | |Чорнобильського фонду | | | | | | | | | | |"Укриття" в Україні |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |( 996_004 ) та Угоди про |Закон України | 722 | 03.06.99 |10.06.2003 | | | | | | |грант (проект ядерної |( 722-14 ) | | | | | | | | | |безпеки Чорнобильської АЕС) | | | | | | | | | | |між Європейським банком | | | | | | | | | | |реконструкції та розвитку, | | | | | | | | | | |Урядом України і | | | | | | | | | | |Чорнобильською атомною | | | | | | | | | | |електростанцією | | | | | | | | | | |( 996_729 ): | | | | | | | | | | |звільняються від | | | | | | | | | | |оподаткування операції з | | | | | | | | | | |імпорту товарів (сировини, |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |матеріалів, устаткування та |Закон України | 856-IV |22.05.2003 | | | | | | | |обладнання); |( 856-15 ) | | | | | | | | | |Ці пільги не поширюються на | | | | | | | | | | |операції, що стосуються | | | | | | | | | | |підакцизних товарів та | | | | | | | | | | |товарів 1 - 24 груп | | | | | | | | | | |Української класифікації | | | | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної| | | | | | | | | | |діяльності. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010178 |Сума податку на додану |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.01.99 |01.01.2009 | B | Цільове |Продовжено дію пільги| | |вартість, що підлягає сплаті|додану вартість" | | | | | |призначення |до 1 січня року, | | |до бюджету |( 168/97-ВР ) | | | | | | |наступного за роком, | | |сільськогосподарськими |п.п. 11.21 | | | | | | |в якому Верховна | | |підприємствами усіх форм |---------------------+------------+-----------+-----------| | | |Рада України | | |власності за реалізовані |ЗУ "Про внесення змін| 770/97 | 23.12.97 | | | | |ратифікує протокол | | |ними молоко, худобу, птицю, |до Закону України | | | | | | |про приєднання | | |вовну, а також за молочну |"Про податок на | | | | | | |України до Світової | | |продукцію та м'ясопродукти, |додану вартість" | | | | | | |організації торгівлі | | |вироблені у власних |( 770/97-ВР ) | | | | | | |відповідно до Закону | | |переробних цехах, повністю |---------------------+------------+-----------+-----------| | | |України від | | |залишається у розпорядженні |ЗУ "Про внесення змін| 442-XIV | 18.02.99 | | | | |28.12.2007 N 107-VI | | |цих сільськогосподарських |до статті 11 Закону | | | | | | |( 107-17 ) | | |підприємств і спрямовується |України "Про податок | | | | | | | | | |на підтримку власного |на додану вартість" | | | | | | | | | |виробництва тваринницької |( 442-14 ) | | | | | | | | | |продукції та продукції |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |птахівництва. |ЗУ "Про продовження | 1352-IV |28.11.2003 | | | | | | | | |дії окремих норм | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | | | |( 1352-15 ) | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |ЗУ "Про внесення змін| 2987-IV |18.10.2005 | | | | | | | | |до Закону України | | | | | | | | | | |"Про податок на | | | | | | | | | | |додану вартість" про | | | | | | | | | | |оподаткування | | | | | | | | | | |сільськогосподарських| | | | | | | | | | |підприємств" | | | | | | | | | | |( 2987-15 ) | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 273-V |19.10.2006 | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | | |вартість" щодо | | | | | | | | | | |спеціальних режимів | | | | | | | | | | |оподаткування | | | | | | | | | | |сільськогосподарських| | | | | | | | | | |товаровиробників" | | | | | | | | | | |( 273-16 ) | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 107-VI |28.12.2007 | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | | |України на 2008 рік | | | | | | | | | | |та про внесення змін | | | | | | | | | | |до деяких | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 107-17 ). | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010180 |Звільняються від |Закон України "Про | 977 | 15.07.99 | 21.08.99 | | B | - | | | |оподаткування ПДВ операції |внесення змін до | | | | | | | | | |оплати вартості |деяких законів | | | | | | | | | |фундаментальних досліджень, |України з метою | | | | | | | | | |науково-дослідних |стимулювання | | | | | | | | | |дослідницько- |інвестиційної | | | | | | | | | |конструкторських робіт |діяльності" | | | | | | | | | |особою, яка безпосередньо |( 977-14 ) | | | | | | | | | |отримує такі кошти з рахунку|---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |Державного казначейства |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | | |України. |податок на додану | | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | | | |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | | |п. 5.1.22 | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2| | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010182 |Звільняються від |Закон України "Про | 498-XIV | 17.03.99 | 20.04.99 | | B | - | | | |оподаткування ПДВ |ратифікацію Угоди між| | | | | | | | | |обладнання, матеріали та |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |послуги, які фінансуються |України та Урядом | | | | | | | | | |нідерландською стороною. |Королівства | | | | | | | | | | |Нідерландів про | | | | | | | | | | |технічне та фінансове| | | | | | | | | | |співробітництво" | | | | | | | | | | |( 498-14 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010191 |Звільняються від |Закон України "Про | 933-XIV | 14.07.99 | 27.07.99 | | B | - | | | |оподаткування ПДВ обладнання|ратифікацію Угоди між| | | | | | | | | |та послуги, які |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |надаватимуться за Грантом |України і Урядом | | | | | | | | | |японськими фізичними чи |Японії щодо надання | | | | | | | | | |японськими юридичними |японського | | | | | | | | | |особами |культурного гранту на| | | | | | | | | | |постачання музичних | | | | | | | | | | |інструментів | | | | | | | | | | |Національній | | | | | | | | | | |філармонії України" | | | | | | | | | | |( 933-14 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010192 |Звільняються від |Закон України "Про | 1161-XIV | 19.10.99 | 12.11.99 | | B | - | | | |оподаткування ПДВ обладнання|ратифікацію Угоди між| | | | | | | | | |та послуги, які |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |надаватимуться за Грантом |України і Урядом | | | | | | | | | |японськими фізичними чи |Японії щодо надання | | | | | | | | | |японськими юридичними |японського | | | | | | | | | |особами |культурного гранту на| | | | | | | | | | |постачання | | | | | | | | | | |аудіовізуального | | | | | | | | | | |обладнання | | | | | | | | | | |Національному музею | | | | | | | | | | |історії України" | | | | | | | | | | |( 1161-14 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010193 |Звільняються від |Закон України "Про | 665-XIV | 14.04.99 | 09.06.99 | | B | - | | | |оподаткування ПДВ |ратифікацію Угоди між| | | | | | | | | |обладнання, матеріали та |Урядом України і | | | | | | | | | |послуги, які фінансуються |Урядом Швейцарської | | | | | | | | | |Швейцарською стороною на |Конфедерації про | | | | | | | | | |безвідплатній основі та |технічне та фінансове| | | | | | | | | |обладнання, тимчасово |співробітництво" | | | | | | | | | |ввезене для потреб |( 665-14 ) | | | | | | | | | |реалізації проектів | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010197 |Звільняються від |Закон України "Про | 1561 |16.03.2000 |05.05.2000 | | B | - | | | |оподаткування податком на |внесення змін до | | | | | | | | | |додану вартість операції з |Закону України "Про | | | | | | | | | |надання бібліотеками, які |бібліотеки і | | | | | | | | | |знаходяться у державній або |бібліотечну справу" | | | | | | | | | |комунальній власності, |( 1561-14 ) | | | | | | | | | |платних послуг з: |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |- комплектування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | | |реєстраційно-облікових |податок на додану | | | | | | | | | |документів (квитків, |вартість" | | | | | | | | | |формулярів); |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |- користування рідкісними, |п. 5.1.23 | | | | | | | | | |цінними довідниками, | | | | | | | | | | |книгами (нічний абонемент); |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |- тематичного підбору |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |літератури за запитом |внесення змін до | | | | | | | | | |споживача; |Закону України "Про | | | | | | | | | |- надання тематичних, |Державний бюджет | | | | | | | | | |адресно-бібліографічних та |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |фактографічних довідок. |та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2| | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010198 |Не є об'єктом оподаткування |підпункт 3.2.10 | 1841 |22.06. 00 |01.08. 00 | | B | - | | | |операції з: |пункту 3.2, ст. 3 | | | | | | | | | |поставки позашкільним |Закону України "Про | | | | | | | | | |навчальним закладом |позашкільну освіту" | | | | | | | | | |вихованцям, учням і слухачам|( 1841-14 ) | | | | | | | | | |платних послуг у сфері |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |позашкільної освіти |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | | | |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | | |п. 3.2.10 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010202 |При імпорті товарів (робіт, |Закон України "Про | 1039 | 14.09.99 | 13.10.99 | | B | Цільове | | | |послуг) та інших |угоди про розподіл | | | | | |призначення | | | |матеріальних цінностей, |продукції" | | | | | | | | | |призначених для виконання |( 1039-14 ) | | | | | | | | | |угоди про розподіл |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |продукції, митні платежі (за|Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | | |винятком митного збору), |податок на додану | | | | | | | | | |податок на додану вартість |вартість" | | | | | | | | | |не справляються. |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | | |п.11.12 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010204 |Звільняються від |ЗУ "Про звільнення | 2117 |30.11.2000 |01.12.2007 |15.01.2008 | B | - |Зазначена пільга діє | | |оподаткування податком на |від оподаткування | | |та понов- |до 15.01 | | |щорічно з 1 грудня | | |додану вартість операції з |грошових коштів, які | | |люється |відповід- | | |поточного року по 15 | | |поставки виробничими та |спрямовуються на | | |щорічно з |ного року | | |січня наступного | | |торговими підприємствами |проведення новорічно-| | |01.12 | | | |року. | | |дитячих святкових |різдвяних свят для | | |відповід- | | | | | | |подарунків, а також квитків |дітей та на придбання| | |ного року | | | | | | |на новорічно-різдвяні заходи|дитячих подарунків | | | | | | | | | |для дітей, що закуповуються |( 2117-14 ) | | | | | | | | | |за рахунок коштів Фонду |---------------------+------------+-----------| | | | | | | |соціального страхування з |Закон України "Про | 429-IV |16.01.2003 | | | | | | | |тимчасової втрати |внесення змін до | | | | | | | | | |працездатності, |деяких законодавчих | | | | | | | | | |профспілкових комітетів |актів України щодо | | | | | | | | | |підприємств та організацій. |загальнообов'язкового| | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | | |соціального | | | | | | | | | | |страхування" | | | | | | | | | | |( 429-15 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010213 |До 1 січня 2009 року |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 |10.02.2001 |31.12.2008 | B | Цільове |Зміна редакції | | |зупинити дію пункту 7.7 |додану вартість" | | | | | |призначення | | | |статті 7, пунктів 10.1 і |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |10.2 статті 10 цього Закону |п. 11.29 | | | | | | | | | |в частині сплати до бюджету |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |податку на додану вартість |ЗУ "Про внесення змін| 1874-III |13.07.2000 | | | | | | | |щодо операцій з поставки |до Закону України | | | | | | | | | |товарів (робіт, послуг) |"Про податок на | | | | | | | | | |власного виробництва, |додану вартість" | | | | | | | | | |включаючи продукцію (крім |( 1874-14 ) | | | | | | | | | |підакцизних товарів), |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |виготовлену на |ЗУ "Про внесення змін| 2233-III |18.01. 01 | | | | | | | |давальницьких умовах із |до Закону України | | | | | | | | | |власної |"Про податок на | | | | | | | | | |сільськогосподарської |додану вартість" | | | | | | | | | |сировини, за винятком |( 2233-14 ) | | | | | | | | | |операцій з поставки |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |переробним підприємствам |ЗУ "Про продовження | 1352-IV |28.11.2003 | | | | | | | |молока та м'яса живою вагою,|дії окремих норм | | | | | | | | | |що здійснюються |Закону України "Про | | | | | | | | | |сільськогосподарськими |податок на додану | | | | | | | | | |товаровиробниками незалежно |вартість" | | | | | | | | | |від організаційно-правової |( 1352-15 ) | | | | | | | | | |форми та форми власності, в |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |яких сума, одержана від |ЗУ "Про внесення змін| 2287-IV |23.12.2004 | | | | | | | |поставки |до деяких законів | | | | | | | | | |сільськогосподарської |України щодо | | | | | | | | | |продукції власного |оподаткування | | | | | | | | | |виробництва та продуктів її |сільськогосподарських| | | | | | | | | |переробки за попередній |підприємств" | | | | | | | | | |звітний (податковий) рік, |( 2287-15 ) | | | | | | | | | |становить не менше 50 |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |відсотків загальної суми |ЗУ "Про Державний | 3235-IV |20.12.2005 | | | | | | | |валового доходу |бюджет України на | | | | | | | | | |підприємства |2006 рік" | | | | | | | | | | |( 3235-15 ), ст. 8 | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 273-V |19.10.2006 | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | | |вартість" щодо | | | | | | | | | | |спеціальних режимів | | | | | | | | | | |оподаткування | | | | | | | | | | |сільськогосподарських| | | | | | | | | | |товаровиробників" | | | | | | | | | | |( 273-16 ) | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |ЗУ "Про Державний | 107-VI |28.12.2007 | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2008 рік та про | | | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | | | |( 107-17 ) | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 309-VI |03.06.2008 | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | | | |( 309-17 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010218 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 |14.03.2002 | | H | - | | | |податком на додану вартість |податок на додану | | | | | | | | | |операції з надання |вартість" | | | | | | | | | |уповноваженими банками |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | | |послуг з довірчого |п. 3.2.11 | | | | | | | | | |управління фондами |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |банківського управління, |Закон України "Про | 3045-III |07.02.2002 | | | | | | | |виплати винагороди за |внесення змін до | | | | | | | | | |здійснення управління фондом|деяких законодавчих | | | | | | | | | |операцій з нерухомістю, за |актів України у | | | | | | | | | |перерахування коштів на |зв'язку з прийняттям | | | | | | | | | |фінансування будівництва із |Закону України "Про | | | | | | | | | |фонду фінансування |внесення змін до | | | | | | | | | |будівництва, за здійснення |Закону України "Про | | | | | | | | | |платежів за іпотечними |проведення | | | | | | | | | |сертифікатами відповідно до |експерименту в | | | | | | | | | |закону |житловому будівництві| | | | | | | | | | |на базі холдингової | | | | | | | | | | |компанії | | | | | | | | | | |"Київміськбуд" | | | | | | | | | | |( 3045-14 ) | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), | | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| | 14010231 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - |***Розрахунок суми | | Увага, |операції з: |податок на додану | | | | | | |пільги не проводиться| | див. |виплати грошових виграшів, |вартість" | | | | | | |(п. 4.1.10 Правил | |коментар |грошових призів і грошових |( 168/97-ВР ), | | | | | | |обліку ПДВ | | |винагород; прийняття ставок,|пп. 3.2.4. п. 3.2. | | | | | | |( z0939-04 ), | | |у тому числі шляхом обміну | | | | | | | |затверджені наказом | | |коштів на жетони чи інші |---------------------+------------+-----------+-----------| | | |ДПА України, | | |замінники гривні, призначені|Закон України | 977-XIV | 15.07.99 | | | | |Державного комітету | | |для використання в гральних |( 977-14 ) | | | | | | |статистики України | | |автоматах та іншому | | | | | | | |від 23.07.2004 | | |гральному устаткуванні. |---------------------+------------+-----------+-----------| | | |N 419/453 | | | |Закон України | 1969-III |21.09. 00 | | | | |( z0938-04 ) (зі | | | |( 1969-14 ) | | | | | | |змінами та | | | | | | | | | | |доповненнями). | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010232 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | | | |операції з: |податок на додану | | | | | | | | | |поставки негашених поштових |вартість" | | | | | | | | | |марок України, конвертів або|( 168/97-ВР ), пп. | | | | | | | | | |листівок з негашеними |3.2.4. п. 3.2. | | | | | | | | | |поштовими марками України, | | | | | | | | | | |крім колекційних марок, |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |конвертів чи листівок для |Закон України | 977-XIV | 15.07.99 | | | | | | | |філателістичних потреб, |( 977-14 ) | | | | | | | | | |базою оподаткування яких є | | | | | | | | | | |продажна вартість; |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України | 1969-III |21.09. 00 | | | | | | | | |( 1969-14 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010234 |У разі коли за договорами, |Закон України "Про | 550 | 26.09.97 | 02.10.97 | | B | - | | | |укладеними до набрання |внесення змін до | | | | | | | | | |чинності цим Законом, які |Закону України "Про | | | | | | | | | |передбачали здійснення |податок на додану | | | | | | | | | |операцій, звільнених від |вартість" | | | | | | | | | |оподаткування згідно з |( 550/97-ВР ), пункт | | | | | | | | | |підпунктом "д", пункту 1 |11.1. | | | | | | | | | |статті 5 Декрету Кабінету | | | | | | | | | | |Міністрів України "Про | | | | | | | | | | |податок на добавлену | | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | | | |( 14-92 ), було здійснено | | | | | | | | | | |витрати або проведено | | | | | | | | | | |розрахунки до моменту | | | | | | | | | | |прийняття цього Закону, | | | | | | | | | | |платники податку, що є | | | | | | | | | | |сторонами таких договорів, | | | | | | | | | | |оподатковують такі операції | | | | | | | | | | |за таким договором згідно з | | | | | | | | | | |правилами, встановленими | | | | | | | | | | |зазначеним Декретом. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010259 |До 1 січня 2009 року сума |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.01.98 |31.12.2008 | B | Цільове |Зміна редакції | | |податку на додану вартість, |додану вартість" | | | | | |призначення | | | |що повинна сплачуватися до |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |бюджету переробними |п. 11.21 | | | | | | | | | |підприємствами усіх форм |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |власності за реалізовані |ЗУ "Про внесення змін| 770/97-ВР | 23.12.97 | | | | | | | |ними молоко та молочну |до Закону України | | | | | | | | | |продукцію, м'ясо та |"Про податок на | | | | | | | | | |м'ясопродукти, у повному |додану вартість" | | | | | | | | | |обсязі спрямовується |( 770/97-ВР ) | | | | | | | | | |виключно для виплати дотацій|---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |сільськогосподарським |ЗУ "Про внесення змін| 442-XIV | 18.02.99 | | | | | | | |товаровиробникам за продані |до статті 11 Закону | | | | | | | | | |ними переробним |України "Про податок | | | | | | | | | |підприємствам молоко і м'ясо|на додану вартість" | | | | | | | | | |в живій вазі |( 442-14 ) | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |ЗУ "Про продовження | 1352-IV |28.11.2003 | | | | | | | | |дії окремих норм | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | | | |( 1352-15 ). | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |ЗУ "Про внесення змін| 2287-IV |23.12.2004 | | | | | | | | |до деяких законів | | | | | | | | | | |України щодо | | | | | | | | | | |оподаткування | | | | | | | | | | |сільськогосподарських| | | | | | | | | | |підприємств" | | | | | | | | | | |( 2287-15 ) | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |ЗУ "Про Державний | 3235-IV |20.12.2005 | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2006 рік" | | | | | | | | | | |( 3235-15 ), ст. 8 | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 273-V |19.10.2006 | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | | |вартість" щодо | | | | | | | | | | |спеціальних режимів | | | | | | | | | | |оподаткування | | | | | | | | | | |сільськогосподарських| | | | | | | | | | |товаровиробників" | | | | | | | | | | |( 273-16 ) | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 107-VI |28.12.2007 | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | | |України на 2008 рік | | | | | | | | | | |та про внесення змін | | | | | | | | | | |до деяких | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 107-17 ). | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 309-VI |03.06.2008 | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | | | |( 309-17 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010288 |Такі гранти будуть звільнені|Угода між Україною та| 368-IV |25. 12.02 |11.02. 03 | | B | - | | | |Українською Стороною від |Європейським | | | | | | | | | |сплати мита, будь-яких |співтовариством про | | | | | | | | | |митних зборів, податків на |наукове та | | | | | | | | | |прибуток, а також від сплати|технологічне | | | | | | | | | |всіх інших аналогічних |співробітництво від 4| | | | | | | | | |податків і зборів. |липня 2002 року | | | | | | | | | | |( 994_194, | | | | | | | | | | | 368-15 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010290 |На період виконання робіт |Закон України "Про | 309 | 11.12.98 |10.06.2003 | | B | Цільове | | | |щодо підготовки до зняття і |загальні засади | | | | | |призначення | | | |зняття енергоблоків |подальшої | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |експлуатації і зняття| | | | | | | | | |експлуатації та перетворення|з експлуатації | | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на |Чорнобильської АЕС та| | | | | | | | | |екологічно безпечну систему,|перетворення | | | | | | | | | |які виконуються за рахунок |зруйнованого | | | | | | | | | |коштів міжнародної технічної|четвертого | | | | | | | | | |допомоги, що надається на |енергоблоку цієї АЕС | | | | | | | | | |безоплатній та безповоротній|на екологічно | | | | | | | | | |основі, або за рахунок |безпечну систему" | | | | | | | | | |коштів, які передбачаються в|( 309-14 ) | | | | | | | | | |державному бюджеті як внесок|---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |України до Чорнобильського |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | | |фонду "Укриття" для |податок на додану | | | | | | | | | |реалізації міжнародної |вартість" | | | | | | | | | |програми - Плану здійснення |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |заходів на об'єкті "Укриття"|п. 11.23 | | | | | | | | | |відповідно до положень | | | | | | | | | | |Рамкової угоди між Україною | | | | | | | | | | |та Європейським банком | | | | | | | | | | |реконструкції та розвитку | | | | | | | | | | |стосовно діяльності | | | | | | | | | | |Чорнобильського фонду | | | | | | | | | | |"Укриття" в Україні | | | | | | | | | | |( 996_004 ) та Угоди про |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |грант (проект ядерної |Закон України "Про | 722-IV | 03.06.99 | | | | | | | |безпеки Чорнобильської АЕС) |внесення змін до | | | | | | | | | |між Європейським банком |деяких законодавчих | | | | | | | | | |реконструкції та розвитку, |актів України з | | | | | | | | | |Урядом України і |питань оподаткування | | | | | | | | | |Чорнобильською атомною |у зв'язку із | | | | | | | | | |електростанцією |створенням | | | | | | | | | |( 996_729 ): |спеціальної | | | | | | | | | |оподатковуються за нульовою |економічної зони | | | | | | | | | |ставкою операції з поставки |"Славутич" | | | | | | | | | |товарів (сировини, |( 722-14 ) | | | | | | | | | |матеріалів, устаткування та | | | | | | | | | | |обладнання) на митній |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |території України, що |Закон України "Про | 856-IV |22.05.2003 | | | | | | | |здійснюються в рамках |внесення змін до | | | | | | | | | |міжнародної технічної |деяких законів | | | | | | | | | |допомоги. |України з питань | | | | | | | | | |Ці пільги не поширюються на |оподаткування" | | | | | | | | | |операції, що стосуються |( 856-15 ) | | | | | | | | | |підакцизних товарів та | | | | | | | | | | |товарів 1 - 24 груп | | | | | | | | | | |Української класифікації | | | | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної| | | | | | | | | | |діяльності. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010291 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 309 | 11.12.98 |10.06.2003 | | B | Цільове | | | |вартість, сплачені |загальні засади | | | | | |призначення | | | |постачальникам за |подальшої | | | | | | | | | |матеріально-технічні |експлуатації і зняття| | | | | | | | | |ресурси, які підлягають |з експлуатації | | | | | | | | | |відшкодуванню із бюджету |Чорнобильської АЕС та| | | | | | | | | |при: застосуванні нульової |перетворення | | | | | | | | | |ставки в оподаткуванні ПДВ у|зруйнованого | | | | | | | | | |разі проведення операції з |четвертого | | | | | | | | | |поставки товарів (сировини, |енергоблоку цієї АЕС | | | | | | | | | |матеріалів, устаткування та |на екологічно | | | | | | | | | |обладнання) на митній |безпечну систему" | | | | | | | | | |території України, що |( 309-14 ) | | | | | | | | | |здійснюються в рамках |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |міжнародної технічної |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | | |допомоги у період виконання |податок на додану | | | | | | | | | |робіт щодо підготовки до |вартість" | | | | | | | | | |зняття і зняття енергоблоків|( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |п. 11.23 | | | | | | | | | |експлуатації та перетворення|---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |об'єкта "Укриття" на |Закон України "Про | 722-IV | 03.06.99 | | | | | | | |екологічно безпечну систему.|внесення змін до | | | | | | | | | |Цей режим не поширюється на |деяких законодавчих | | | | | | | | | |операції з поставки |актів України | | | | | | | | | |підакцизних товарів та |( 722-14 ) | | | | | | | | | |товарів 1-24 груп |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |Української класифікації |з питань | 856-IV |22.05.2003 | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної|оподаткування у | | | | | | | | | |діяльності, а також на |зв'язку із створенням| | | | | | | | | |операції з ввезення |спеціальної | | | | | | | | | |(пересилання) на митну |економічної зони | | | | | | | | | |територію України зазначених|"Славутич"Закон | | | | | | | | | |товарів. |України "Про внесення| | | | | | | | | | |змін до деяких | | | | | | | | | | |законів України з | | | | | | | | | | |питань | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 856-15 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010292 |На період виконання робіт |Закон України "Про | 309 | 11.12.98 |10.06.2003 | | B | Цільове | | | |щодо підготовки до зняття і |загальні засади | | | | | |призначення | | | |зняття енергоблоків |подальшої | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |експлуатації і зняття| | | | | | | | | |експлуатації та перетворення|з експлуатації | | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на |Чорнобильської АЕС та| | | | | | | | | |екологічно безпечну систему,|перетворення | | | | | | | | | |які виконуються за рахунок |зруйнованого | | | | | | | | | |коштів міжнародної технічної|четвертого | | | | | | | | | |допомоги, що надається на |енергоблоку цієї АЕС | | | | | | | | | |безоплатній та безповоротній|на екологічно | | | | | | | | | |основі, або за рахунок |безпечну систему" | | | | | | | | | |коштів, які передбачаються в|( 309-14 ) | | | | | | | | | |державному бюджеті як внесок|---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |України до Чорнобильського |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | | |фонду "Укриття" для |податок на додану | | | | | | | | | |реалізації міжнародної |вартість" | | | | | | | | | |програми - Плану здійснення |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |заходів на об'єкті "Укриття"|п. 11.23 | | | | | | | | | |відповідно до положень | | | | | | | | | | |Рамкової угоди між Україною | | | | | | | | | | |та Європейським банком | | | | | | | | | | |реконструкції та розвитку | | | | | | | | | | |стосовно діяльності | | | | | | | | | | |Чорнобильського фонду | | | | | | | | | | |"Укриття" в Україні та Угоди|---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |про грант (проект ядерної |Закон України "Про | 722-IV | 03.06.99 | | | | | | | |безпеки Чорнобильської АЕС) |внесення змін до | | | | | | | | | |між Європейським банком |деяких законодавчих | | | | | | | | | |реконструкції та розвитку, |актів України з | | | | | | | | | |Урядом України і |питань оподаткування | | | | | | | | | |Чорнобильською атомною |у зв'язку із | | | | | | | | | |електростанцією: |створенням | | | | | | | | | |оподатковуються за нульовою |спеціальної | | | | | | | | | |ставкою операції з виконання|економічної зони | | | | | | | | | |робіт та поставки послуг на |"Славутич" | | | | | | | | | |митній території України, що|( 722-14 ) | | | | | | | | | |здійснюються в рамках |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |міжнародної технічної |Закон України "Про | 856-IV |22.05.2003 | | | | | | | |допомоги |внесення змін до | | | | | | | | | |Ці пільги не поширюються на |деяких законів | | | | | | | | | |операції, що стосуються |України з питань | | | | | | | | | |підакцизних товарів та |оподаткування" | | | | | | | | | |товарів 1 - 24 груп |( 856-15 ) | | | | | | | | | |Української класифікації | | | | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної| | | | | | | | | | |діяльності. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010293 |На період виконання робіт |Закон України "Про | 309 | 11.12.98 |10.06.2003 | | B | Цільове | | | |щодо підготовки до зняття і |загальні засади | | | | | |призначення | | | |зняття енергоблоків |подальшої | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |експлуатації і зняття| | | | | | | | | |експлуатації та перетворення|з експлуатації | | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на |Чорнобильської АЕС та| | | | | | | | | |екологічно безпечну систему,|перетворення | | | | | | | | | |які виконуються за рахунок |зруйнованого | | | | | | | | | |коштів міжнародної технічної|четвертого | | | | | | | | | |допомоги, що надається на |енергоблоку цієї АЕС | | | | | | | | | |безоплатній та безповоротній|на екологічно | | | | | | | | | |основі, або за рахунок |безпечну систему" | | | | | | | | | |коштів, які передбачаються в|( 309-14 ) | | | | | | | | | |державному бюджеті як внесок| | | | | | | | | | |України до Чорнобильського |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |фонду "Укриття" для |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | | |реалізації міжнародної |податок на додану | | | | | | | | | |програми - Плану здійснення |вартість" | | | | | | | | | |заходів на об'єкті "Укриття"|( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |відповідно до положень |п. 11.23 | | | | | | | | | |Рамкової угоди між Україною | | | | | | | | | | |та Європейським банком | | | | | | | | | | |реконструкції та розвитку | | | | | | | | | | |стосовно діяльності | | | | | | | | | | |Чорнобильського фонду | | | | | | | | | | |"Укриття" в Україні | | | | | | | | | | |( 996_004 )та Угоди про | | | | | | | | | | |грант (проект ядерної | | | | | | | | | | |безпеки Чорнобильської АЕС) | | | | | | | | | | |між Європейським банком | | | | | | | | | | |реконструкції та розвитку, |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |Урядом України і |Закон України | 722 | 03.06.99 | | | | | | | |Чорнобильською атомною |( 722-14 ) | | | | | | | | | |електростанцією | | | | | | | | | | |( 996_729 ): | | | | | | | | | | |Суми податку на додану | | | | | | | | | | |вартість, сплачені платником| | | | | | | | | | |податку - виконавцем робіт, | | | | | | | | | | |послуг за контрактом, | | | | | | | | | | |укладеним з отримувачем | | | | | | | | | | |міжнародної технічної | | | | | | | | | | |допомоги (реципієнтом) або з| | | | | | | | | | |особою-нерезидентом, яка | | | | | | | | | | |уклала контракт з | | | | | | | | | | |реципієнтом, відшкодовуються| | | | | | | | | | |із бюджету протягом місяця, |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |наступного після подання |Закон України | 856-IV |22.05.2003 | | | | | | | |податкової декларації, за |( 856-15 ) | | | | | | | | | |умови наявності належним | | | | | | | | | | |чином оформлених документів | | | | | | | | | | |та підтвердження їх | | | | | | | | | | |матеріалами документальної | | | | | | | | | | |перевірки. | | | | | | | | | | |Ці пільги не поширюються на | | | | | | | | | | |операції, що стосуються | | | | | | | | | | |підакцизних товарів та | | | | | | | | | | |товарів 1 - 24 груп | | | | | | | | | | |Української класифікації | | | | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної| | | | | | | | | | |діяльності. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010296 |Тимчасово до 1 січня 2009 |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.98 |01.01.2004 |01.01.2009 | B | Цільове | | | |року звільняються від |податок на додану | | | | | |призначення | | | |оподаткування ПДВ операції з|вартість" | | | | | | | | | |ввезення на митну територію |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | | |України товарів, визначених |п. 11.37 | | | | | | | | | |пунктом "о" статті 19 Закону|---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |України "Про Єдиний-митний |Закон України "Про | 601-IV |06.03.2003 | | | | | | | |тариф" |державну підтримку | | | | | | | | | |( 2097-12 ), а також |книговидавничої | | | | | | | | | |операції з поставки цих |справи в Україні" | | | | | | | | | |товарів видавництвам і |( 601-15 ) | | | | | | | | | |підприємствам поліграфії на |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |території України. |Законом України Про | 1300-IV |20.11.2003 | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |деяких законів | | | | | | | | | | |України щодо | | | | | | | | | | |державної підтримки | | | | | | | | | | |книговидавничої | | | | | | | | | | |справи в Україні" | | | | | | | | | | |( 1300-15 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010297 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.98 |01.01.2004 |01.01.2009 | B | - | | | |оподаткування ПДВ операції з|податок на додану | | | | | | | | | |виконання робіт та поставки |вартість" | | | | | | | | | |послуг у видавничій |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | | |діяльності, діяльності з |11.38 | | | | | | | | | |виготовлення та | | | | | | | | | | |розповсюдження | | | | | | | | | | |видавництвами, видавничими |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |організаціями, |Закон України "Про | 601-IV |06.03.2003 | | | | | | | |підприємствами поліграфії, |державну підтримку | | | | | | | | | |розповсюджувачами книжкової |книговидавничої | | | | | | | | | |продукції, виробленої в |справи в Україні" | | | | | | | | | |Україні, операції з |( 601-15 ) | | | | | | | | | |виробництва та/або поставки | | | | | | | | | | |паперу і картону, вироблених| | | | | | | | | | |в Україні для виготовлення | | | | | | | | | | |книжкової продукції, а також|---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |операції з поставки |Законом України Про | 1300-IV |20.11.2003 | | | | | | | |книжкової продукції, |внесення змін до | | | | | | | | | |виробленої в Україні, крім |деяких законів | | | | | | | | | |послуг реклами, розміщення |України щодо | | | | | | | | | |матеріалів рекламного та |державної підтримки | | | | | | | | | |еротичного характеру і |книговидавничої | | | | | | | | | |видань рекламного та |справи в Україні" | | | | | | | | | |еротичного характеру. |( 1300-15 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010298 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.98 |01.01.2004 |01.01.2009 | B | - | | | |оподаткування ПДВ операції з|податок на додану | | | | | | | | | |виконання робіт та поставки |вартість" | | | | | | | | | |послуг суб'єктами |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |підприємницької діяльності -|п. 11.40 | | | | | | | | | |резидентами України, які | | | | | | | | | | |одночасно здійснюють | | | | | | | | | | |видавничу діяльність, | | | | | | | | | | |діяльність з виготовлення, | | | | | | | | | | |розповсюдження книжкової | | | | | | | | | | |продукції та виробництва | | | | | | | | | | |паперу і картону. При цьому | | | | | | | | | | |валовий дохід такого | | | | | | | | | | |суб'єкта підприємницької | | | | | | | | | | |діяльності, отриманий від | | | | | | | | | | |видавничої діяльності, | | | | | | | | | | |діяльності з виготовлення, |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |розповсюдження книжкової |Законом України Про | 1300-IV |20.11.2003 | | | | | | | |продукції та виробництва |внесення змін до | | | | | | | | | |паперу і картону, має |деяких законів | | | | | | | | | |становити не менше 100 |України щодо | | | | | | | | | |відсотків від загальної суми|державної підтримки | | | | | | | | | |його валового доходу за |книговидавничої | | | | | | | | | |перший звітний (податковий) |справи в Україні" | | | | | | | | | |період з часу створення |( 1300-15 ) | | | | | | | | | |такого суб'єкта | | | | | | | | | | |підприємницької діяльності | | | | | | | | | | |або не менше 50 відсотків | | | | | | | | | | |від загальної суми його | | | | | | | | | | |валового доходу за | | | | | | | | | | |попередній звітний | | | | | | | | | | |(податковий) рік. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010299 |З метою реалізації положень |Угода між Кабінетом | 1194-IV |18.09.2003 |17.10.2003 | | B | - | | | |цієї Угоди обладнання, |Міністрів України і | | | | | | | | | |матеріали (крім підакцизних |Урядом Турецької | | | | | | | | | |товарів), фінансові ресурси,|Республіки про | | | | | | | | | |роботи та послуги, які |технічне і фінансове | | | | | | | | | |надаватимуться Турецькою |співробітництво від | | | | | | | | | |Стороною та |14 листопада 2002 | | | | | | | | | |використовуватимуться |року | | | | | | | | | |українськими реципієнтами в |( 792_030, | | | | | | | | | |рамках цієї Угоди, |1194-15 ) | | | | | | | | | |звільнятимуться від будь- | | | | | | | | | | |яких податків. мит, зборів | | | | | | | | | | |(крім митних зборів, які | | | | | | | | | | |сплачуються українськими | | | | | | | | | | |реципієнтами) або інших | | | | | | | | | | |податкових зобов'язань, які | | | | | | | | | | |стягуються або можуть бути | | | | | | | | | | |стягнені на території | | | | | | | | | | |України. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010305 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | B | Цільове | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | |призначення | | | |орендної плати за земельні |вартість" | | | | | | | | | |ділянки, що перебувають у |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |власності держави або |пп. 5.1.17. п. 5.1 | | | | | | | | | |територіальної громади, якщо|---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |така орендна плата повністю |Закон України "Про | 1782-IV |15.06.2004 | | | | | | | |зараховується до відповідних|внесення змін до | | | | | | | | | |бюджетів. |Закону України "Про | | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | | |вартість" (щодо | | | | | | | | | | |поставки житла та | | | | | | | | | | |землі)" | | | | | | | | | | |( 1782-15 ), | | | | | | | | | | |п. 2 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010306 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 1701-IV |11.05.2004 |16.06.2004 | | H | - | | | |операції з оплати |третейські суди" | | | | | | | | | |третейського збору та |( 1701-15 ), розділ | | | | | | | | | |відшкодування інших витрат, |IX | | | | | | | | | |пов'язаних з вирішенням |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |спору третейським судом |Закон України "Про | 168/97-ВР | 04.03.97 | | | | | | | |відповідно до закону. |податок на додану | | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | | | |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | | |п. 3.2.12 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010307 |Звільнення від будь-яких |Закон України "Про | 1606-IV |17.03.2004 |25.05.2004 | | B | Цільове | | | |мит, внутрішніх податків та |ратифікацію Угоди (у | | | | | |призначення | | | |інших фіскальних зборів, які|формі обміну нотами) | | | | | | | | | |можуть стягуватися в Україні|між Кабінетом | | | | | | | | | |стосовно постачання |Міністрів України та | | | | | | | | | |Обладнання і послуг |Урядом Японії про | | | | | | | | | |японськими громадянами |надання японського | | | | | | | | | |відповідно до Гранту. |культурного гранту на| | | | | | | | | | |постачання | | | | | | | | | | |освітлювального | | | | | | | | | | |обладнання | | | | | | | | | | |Львівському | | | | | | | | | | |державному | | | | | | | | | | |академічному театру | | | | | | | | | | |опери та балету імені| | | | | | | | | | |С.Крушельницької" | | | | | | | | | | |( 1606-15 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010308 |З метою сприяння реалізації |Закон України "Про | 1335-IV |25.11.2003 |19.11.2004 | | B | Цільове | | | |проектів у рамках цієї Угоди|ратифікацію Угоди між| | | | | |призначення | | | |( 380_026 ) все обладнання, |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |матеріали (крім |України та Урядом | | | | | | | | | |підакцизних) та послуги, що |Італійської | | | | | | | | | |необхідні для їх |Республіки про | | | | | | | | | |впровадження і ввозяться на |технічне | | | | | | | | | |митну територію України, |співробітництво | | | | | | | | | |звільняються від податків, |( 1335-15 ), | | | | | | | | | |зборів та інших |ст. 4 | | | | | | | | | |обов'язкових платежів, | | | | | | | | | | |включаючи митні збори. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010309 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 04.03.97 |01.01.2005 | | B | Цільове | | | |оподаткування ПДВ операції, |податок на додану | | | | | |призначення | | | |які здійснюються в рамках |вартість" | | | | | | | | | |наукового і технологічного |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |співробітництва відповідно |п. 5.13, ст. 5 | | | | | | | | | |до Угоди між Україною та | | | | | | | | | | |Європейським Співтовариством| | | | | | | | | | |про наукове і технологічне | | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | | |( 994_194 ), | | | | | | | | | | |з безкоштовної передачі на |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |митній території України |Закон України "Про | 1965-IV |01.07.2004 | | | | | | | |організаціями, заснованими |внесення змін до | | | | | | | | | |за участю Європейського |статті 5 Закону | | | | | | | | | |Співтовариства, учасникам |України "Про податок | | | | | | | | | |Української Сторони товарів,|на додану вартість" | | | | | | | | | |робіт, послуг, придбаних за |( 1965-15 ) | | | | | | | | | |кошти Європейського | | | | | | | | | | |Співтовариства або | | | | | | | | | | |організацій, заснованих за | | | | | | | | | | |участю Європейського | | | | | | | | | | |Співтовариства. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010310 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 04.03.97 |01.01.2005 | | B | Цільове | | | |оподаткування ПДВ операції, |податок на додану | | | | | |призначення | | | |які здійснюються в рамках |вартість" | | | | | | | | | |наукового і технологічного |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |співробітництва відповідно |п. 5.13, ст. 5 | | | | | | | | | |до Угоди між Україною та | | | | | | | | | | |Європейським Співтовариством| | | | | | | | | | |про наукове і технологічне | | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | | |( 994_194 ), | | | | | | | | | | |з імпорту, а також виконання|---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |(надання) робіт, послуг (за |Закон України "Про | 1965-IV |01.07.2004 | | | | | | | |кошти, надані Європейським |внесення змін до | | | | | | | | | |Співтовариством) для їх |статті 5 Закону | | | | | | | | | |використання або споживання |України "Про податок | | | | | | | | | |на митній території України |на додану вартість" | | | | | | | | | |організаціями, заснованими |( 1965-15 ) | | | | | | | | | |за участю Європейського | | | | | | | | | | |Співтовариства, та/або | | | | | | | | | | |учасниками наукового і | | | | | | | | | | |технологічного | | | | | | | | | | |співробітництва. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010311 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 |11.01.2005 | | B | Цільове | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | |призначення | | | |ввезення на митну територію |вартість" | | | | | | | | | |України культурних цінностей|( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |згідно з кодами УКТ ЗЕД 9701|п. 5.14, ст. 5 | | | | | | | | | |10 00 00, 9701 90 00 00, | | | | | | | | | | |9702 00 00 00, 9703 00 00 | | | | | | | | | | |00, 9704 00 00 00, 9705 00 | | | | | | | | | | |00 00, 9706 00 00 00 | | | | | | | | | | |( 2371а-14, 2371б-14, | | | | | | | | | | | 2371в-14, 2371г-14 ), |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |виготовлених п'ятдесят і |Закон України "Про | 2188-IV |18.11.2004 | | | | | | | |більше років тому, які |внесення змін до | | | | | | | | | |ввозяться з метою їх |деяких законодавчих | | | | | | | | | |подальшої передачі музеям, |актів України" | | | | | | | | | |галереям, виставковим |( 2188-15 ) | | | | | | | | | |центрам, архівам, установам | | | | | | | | | | |культури або освіти, що | | | | | | | | | | |знаходяться у державній або | | | | | | | | | | |комунальній власності. | | | | | | | | | | |Звільнення від |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |оподаткування, передбачене |Закон України "Проо | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |цим пунктом, поширюється на |внесення змін до | | | | | | | | | |операції з культурними |Закону України "Про | | | | | | | | | |цінностями, які ввозяться в |Державний бюджет | | | | | | | | | |Україну і внесені до |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |Державного реєстру |та деяких інших | | | | | | | | | |культурних цінностей |законодавчих актів | | | | | | | | | |України. Порядок створення і|України" | | | | | | | | | |ведення цього реєстру |( 2505-15 ), розділ 2| | | | | | | | | |затверджується Кабінетом |пункт 12 | | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010328 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | H | - | | | |операції з надання послуг із|податок на додану | | | | | | | | | |загальнообов'язкового |вартість" | | | | | | | | | |соціального та пенсійного |( 168/97-ВР ), пп. | | | | | | | | | |страхування, недержавного |3.2.3. п. 3.2 | | | | | | | | | |пенсійного забезпечення, |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |залучення та обслуговування |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 |31.03.2005 | | | | | | |пенсійних вкладів. |внесення змін до | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ | | | | | | | | | | |2 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010329 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про |168/97-ВР |03.04.97 | | | H | - | | | |операції з імпорту майна як |податок на додану | | | | | | | | | |технічної або благодійної |вартість" | | | | | | | | | |(гуманітарної) допомоги |( 168/97-ВР ), пп. | | | | | | | | | |згідно з нормами міжнародних|3.2.5. п. 3.2 | | | | | | | | | |договорів України, згода на |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |обов'язковість яких надана |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 |31.03.2005 | | | | | | |Верховною Радою України, або|внесення змін до | | | | | | | | | |відповідно до закону; |Закону України "Про | | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), | | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010331 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | A | Цільове | | | |операції з надання послуг з |податок на додану | | | | | |призначення | | | |агентування і фрахтування |вартість" | | | | | | | | | |морського торговельного |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |флоту судновими агентами". |пп. 3.2.14 п. 3.2 | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 2642 |03.06.2005 |30.06.2005 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | | |законів України" | | | | | | | | | | |( 2642-15 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010332 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | B | Цільове | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | |призначення | | | |поставки послуг, що |вартість" | | | | | | | | | |надаються іноземним суднам |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |та оплачуються ними |пп. 5.16, ст. 5 | | | | | | | | | |відповідно до законодавства |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |України портовими зборами". |Закон України "Про | 2642 |03.06.2005 |30.06.2005 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | | |законів України" | | | | | | | | | | |( 2642-15 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010333 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | B | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | | |поставки послуг по |вартість" | | | | | | | | | |перевезенню (переміщенню) |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |пасажирів та вантажів |п. 5.15, ст. 5 | | | | | | | | | |транзитом через територію і |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |порти України. |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 |31.03.2005 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010334 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | B | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | | |тимчасового ввезення на |вартість" | | | | | | | | | |митну територію України та |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |подальшого вивезення з |пп. 5.17, ст. 5 | | | | | | | | | |митної території України (а | | | | | | | | | | |також з ввезення на митну | | | | | | | | | | |територію України раніше | | | | | | | | | | |вивезеного з митної | | | | | | | | | | |території України) товарів | | | | | | | | | | |за переліком, визначеним | | | | | | | | | | |статтею 206 Митного кодексу |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |України, та повітряних |Закон України "Про | 2771-IV |07.07.2005 |28.07.2005 | | | | | | |суден, які ввозяться на |внесення змін до | | | | | | | | | |митну територію України за |Закону України "Про | | | | | | | | | |договорами оперативного |Державний бюджет | | | | | | | | | |лізингу. Строк тимчасового |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |ввезення визнається статтею |та деяких інших | | | | | | | | | |208 Митного кодексу України.|законів України" | | | | | | | | | |Кабінет Міністрів України |( 2771-15 ) | | | | | | | | | |має право продовжувати | | | | | | | | | | |строк, визначений Митним | | | | | | | | | | |кодексом України ( 92-15 ). | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010335 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 |31.03.2005 | | B | - |Зміна редакції з | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | |01.01.2007 відповідно| | |поставки у митному режимі |вартість" | | | | | | |до Закону України від| | |імпорту або реімпорту |( 168/97-ВР ), | | | | | | |14.12.2006 N 463-V | | |зареєстрованих та допущених |п. 5.5, ст. 5 | | | | | | |( 463-16 ) | | |до застосування в Україні |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |лікарських засобів та |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |виробів медичного |внесення змін до | | | | | | | | | |призначення за переліком, що|Закону України "Про | | | | | | | | | |щорічно визначається |Державний бюджет | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України.|України на 2005 рік" | | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ | | | | | | | | | | |2 | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 463-V |14.12.2006 |01.01.2007 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |статті 5 Закону | | | | | | | | | | |України "Про податок | | | | | | | | | | |на додану вартість" | | | | | | | | | | |( 463-16 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| | 14010336 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 |31.03.2005 | | H | - |***Розрахунок суми | | Увага, |операції з виплат |податок на додану | | | | | | |пільги не проводиться| | див. |дивідендів, роялті у |вартість" | | | | | | |(п. 4.1.10 Правил | |коментар |грошовій формі або у вигляді|( 168/97-ВР ), | | | | | | |обліку ПДВ | | |цінних паперів, які |пп. 3.2.7 п. 3.2 | | | | | | |( z0939-04 ), | | |здійснюються емітентом. | | | | | | | |затверджені наказом | | | | | | | | | | |ДПА України, | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | Державного комітету | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | |статистики України | | | |внесення змін до | | | | | | |від 23.07.2004 | | | |Закону України "Про | | | | | | |N 419/453 | | | |Державний бюджет | | | | | | |( z0938-04 ) (зі | | | |України на 2005 рік" | | | | | | |змінами та | | | |та деяких інших | | | | | | |доповненнями). | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), | | | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010337 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 |31.03.2005 | | H | - | | | |операції з надання |податок на додану | | | | | | | | | |комісійних (брокерських, |вартість" | | | | | | | | | |дилерських) послуг із |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |торгівлі та/або управління |пп. 3.2.7 п. 3.2 | | | | | | | | | |цінними паперами | | | | | | | | | | |(корпоративними правами), | | | | | | | | | | |деривативами та валютними | | | | | | | | | | |цінностями, включаючи будь- | | | | | | | | | | |які грошові виплати (у тому |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |числі комісійні) фондовим |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |або валютним біржам чи |внесення змін до | | | | | | | | | |позабіржовим фондовим |Закону України "Про | | | | | | | | | |системам або їх членам у |Державний бюджет | | | | | | | | | |зв'язку з організацією та |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |торгівлею цінними паперами |та деяких інших | | | | | | | | | |ліцензованими торговцями |законодавчих актів | | | | | | | | | |цінними паперами, а також |України" | | | | | | | | | |деривативами та валютними |( 2505-15 ), розділ 2| | | | | | | | | |цінностями. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010338 |Нульова ставка податку |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 |31.03.2005 | | H | - | | | |застосовується до операцій з|податок на додану | | | | | | | | | |експортування періодичних |вартість" | | | | | | | | | |видань друкованих засобів |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |масової інформації та |п. 6.3, ст. 6 | | | | | | | | | |книжок, крім видань | | | | | | | | | | |еротичного характеру, |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |учнівських зошитів, |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |підручників та навчальних |внесення змін до | | | | | | | | | |посібників українського |Закону України "Про | | | | | | | | | |виробництва, словників |Державний бюджет | | | | | | | | | |українсько-іноземної або |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |іноземно-української мови. |та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ | | | | | | | | | | |2 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010339 |Нульова ставка податку |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 |31.03.2005 | | H | - | | | |застосовується до операцій з|податок на додану | | | | | | | | | |експортування зареєстрованих|вартість" | | | | | | | | | |та допущених до застосування|( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |в Україні лікарських засобів|п. 6.3, ст. 6 | | | | | | | | | |та виробів медичного |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |призначення за переліком, що|Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |щорічно визначається |внесення змін до | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України.|Закону України "Про | | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ | | | | | | | | | | |2 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010340 |За нульовою ставкою |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 |28.07.2005 | | | - | | | |оподатковуються операції з: |податок на додану | | | | | | | | | |- поставки послуг, що |вартість" | | | | | | | | | |складаються із робіт з |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |рухомим майном, попередньо |п. 6.2.1, ст. 6 | | | | | | | | | |ввезеним на митну територію |---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| | |України для виконання таких |Закон України "Про | 2771-IV |07.07.2005 | | | H | | | | |робіт та вивезеним за межі |внесення змін до | | | | | | | | | |митної території України |Закону України "Про | | | | | | | | | |платником, що виконував такі|Державний бюджет | | | | | | | | | |роботи, або одержувачем- |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |нерезидентом. |та деяких інших | | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2771-15 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010341 |За нульовою ставкою |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | | | |оподатковуються операції з: |податок на додану | | | | | | | | | |- поставки для заправки або |вартість" | | | | | | | | | |постачання морських |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |(океанських) суден, що: |п. 6.2.1, ст. 6 | | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | | | |навігаційної діяльності, | | | | | | | | | | |перевезення пасажирів або | | | | | | | | | | |вантажів за плату, іншої | | | | | | | | | | |комерційної, промислової або| | | | | | | | | | |риболовецької діяльності, | | | | | | | | | | |здійснюваної за межами | | | | | | | | | | |територіальних вод України; | | | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | | | |рятування або подання | | | | | | | | | | |допомоги у нейтральних або | | | | | | | | | | |територіальних водах інших | | | | | | | | | | |країн; | | | | | | | | | | |входять до складу військово-| | | | | | | | | | |морських сил України та | | | | | | | | | | |відправляються за межі | | | | | | | | | | |територіальних вод України, | | | | | | | | | | |у тому числі на якірні | | | | | | | | | | |стоянки. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010342 |За нульовою ставкою |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | | | |оподатковуються операції з: |податок на додану | | | | | | | | | |- поставки для заправки або |вартість" | | | | | | | | | |постачання повітряних суден,|( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |що: |п. 6.2.1, ст. 6 | | | | | | | | | |виконують міжнародні рейси | | | | | | | | | | |для навігаційної діяльності | | | | | | | | | | |чи перевезення пасажирів або| | | | | | | | | | |вантажів за плату; | | | | | | | | | | |входять до складу військово-| | | | | | | | | | |повітряних сил України та | | | | | | | | | | |відправляються за межі | | | | | | | | | | |повітряного кордону України,| | | | | | | | | | |у тому числі у місця | | | | | | | | | | |тимчасового базування. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010343 |За нульовою ставкою |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | H | - | | | |оподатковуються операції з: |податок на додану | | | | | | | | | |- поставки для заправки |вартість" | | | | | | | | | |(дозаправки) та постачання |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |космічних кораблів, а також |п. 6.2.1, ст. 6 | | | | | | | | | |супутників. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010344 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 |31.03.2005 | | Z | - | | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | | | |постачальникам за |вартість" | | | | | | | | | |матеріально-технічні |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |ресурси, які підлягають |п. 6.3, ст. 6 | | | | | | | | | |відшкодуванню із бюджету |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |при: |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |експортуванні періодичних |внесення змін до | | | | | | | | | |видань друкованих засобів |Закону України "Про | | | | | | | | | |масової інформації та |Державний бюджет | | | | | | | | | |книжок, крім видань |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |еротичного характеру, |та деяких інших | | | | | | | | | |учнівських зошитів, |законодавчих актів | | | | | | | | | |підручників та навчальних |України" | | | | | | | | | |посібників українського |( 2505-15 ), розділ | | | | | | | | | |виробництва, словників |2 | | | | | | | | | |українсько-іноземної або | | | | | | | | | | |іноземно-української мови. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010345 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 |31.03.2005 | | Z | - | | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | | | |постачальникам за |вартість" | | | | | | | | | |матеріально-технічні |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |ресурси, які підлягають |п. 6.3, ст. 6 | | | | | | | | | |відшкодуванню із бюджету |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |при: |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |операціях з експортування |внесення змін до | | | | | | | | | |зареєстрованих та допущених |Закону України "Про | | | | | | | | | |до застосування в Україні |Державний бюджет | | | | | | | | | |лікарських засобів та |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |виробів медичного |та деяких інших | | | | | | | | | |призначення за переліком, що|законодавчих актів | | | | | | | | | |щорічно визначається |України" | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України.|( 2505-15 ), розділ | | | | | | | | | | |2 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010346 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 |28.07.2005 | | Z | - | | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | | | |постачальникам за |вартість" | | | | | | | | | |матеріально-технічні |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |ресурси, які підлягають |п. 6.2.1, ст. 6 | | | | | | | | | |відшкодуванню із бюджету | | | | | | | | | | |при: | | | | | | | | | | |поставці послуг, що |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |складаються із робіт з |Закон України "Про | 2771-IV |07.07.2005 | | | | | | | |рухомим майном, попередньо |внесення змін до | | | | | | | | | |ввезеним на митну територію |Закону України "Про | | | | | | | | | |України для виконання таких |Державний бюджет | | | | | | | | | |робіт та вивезеним за межі |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |митної території України |та деяких інших | | | | | | | | | |платником, що виконував такі|законодавчих актів | | | | | | | | | |роботи, або одержувачем- |України" | | | | | | | | | |нерезидентом. |( 2771-15 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010347 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | Z | - | | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | | | |постачальникам за |вартість" | | | | | | | | | |матеріально-технічні |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |ресурси, які підлягають |п. 6.2.1, ст. 6 | | | | | | | | | |відшкодуванню із бюджету при| | | | | | | | | | |поставці для заправки або | | | | | | | | | | |постачання морських | | | | | | | | | | |(океанських) суден, що: | | | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | | | |навігаційної діяльності, | | | | | | | | | | |перевезення пасажирів або | | | | | | | | | | |вантажів за плату, іншої | | | | | | | | | | |комерційної, промислової або| | | | | | | | | | |риболовецької діяльності, | | | | | | | | | | |здійснюваної за межами | | | | | | | | | | |територіальних вод України; | | | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | | | |рятування або подання | | | | | | | | | | |допомоги у нейтральних або | | | | | | | | | | |територіальних водах інших | | | | | | | | | | |країн; | | | | | | | | | | |входять до складу військово-| | | | | | | | | | |морських сил України та | | | | | | | | | | |відправляються за межі | | | | | | | | | | |територіальних вод України, | | | | | | | | | | |у тому числі на якірні | | | | | | | | | | |стоянки. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010348 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | Z | - | | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | | | |постачальникам за |вартість" | | | | | | | | | |матеріально-технічні |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |ресурси, які підлягають |п. 6.2.1, ст. 6 | | | | | | | | | |відшкодуванню із бюджету при| | | | | | | | | | |поставці для заправки або | | | | | | | | | | |постачання повітряних суден,| | | | | | | | | | |що: | | | | | | | | | | |виконують міжнародні рейси | | | | | | | | | | |для навігаційної діяльності | | | | | | | | | | |чи перевезення пасажирів або| | | | | | | | | | |вантажів за плату; | | | | | | | | | | |входять до складу військово-| | | | | | | | | | |повітряних сил України та | | | | | | | | | | |відправляються за межі | | | | | | | | | | |повітряного кордону України,| | | | | | | | | | |у тому числі у місця | | | | | | | | | | |тимчасового базування. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010349 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | Z | - | | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | | | |постачальникам за |вартість" | | | | | | | | | |матеріально-технічні |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |ресурси, які підлягають |п. 6.2.1, ст. 6 | | | | | | | | | |відшкодуванню із бюджету | | | | | | | | | | |при: | | | | | | | | | | |поставці для заправки | | | | | | | | | | |(дозаправки) та постачання | | | | | | | | | | |космічних кораблів, а також | | | | | | | | | | |супутників. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010350 |У випадку, коли ЛСА надає |Закон України "Про | 1969-IV |01.07.2004 |01.07.2004 | | B | - | | | |Уряду країни обладнання, |ратифікацію Угоди між| | | | | | | | | |механізми та матеріали, які |України та Урядом | | | | | | | | | |ввозяться в Україну, Уряд |Японії про технічне | | | | | | | | | |України звільняє таке |співробітництво та | | | | | | | | | |обладнання, механізми та |грантову допомогу" | | | | | | | | | |матеріали від податків, у |( 1969-15 ), стаття | | | | | | | | | |тому числі від мит та інших |VII | | | | | | | | | |обов'язкових платежів. | | | | | | | | | | |У випадку, коли ЛСА надає | | | | | | | | | | |обладнання, механізми та | | | | | | | | | | |матеріали, які придбаються в| | | | | | | | | | |Україні, Уряд України | | | | | | | | | | |звільняє таке обладнання, | | | | | | | | | | |механізми та матеріали від | | | | | | | | | | |податків, у тому числі від | | | | | | | | | | |податку на додану вартість | | | | | | | | | | |та інших обов'язкових | | | | | | | | | | |платежів. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010351 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | H | - | | | |операції з поставки послуг |податок на додану | | | | | | | | | |платником податку, місце |вартість" | | | | | | | | | |надання яких знаходиться за |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |межами митної території |пп. 3.1.1 п. 3.1, ст.| | | | | | | | | |України, відповідно до |3, п. 6.5, ст. 6 | | | | | | | | | |правил для визначення місця |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |поставки послуг, |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 |31.03.2005 | | | | | | |встановленого п. 6.5 ст. 6 |внесення змін до | | | | | | | | | |Закону. |Закону України "Про | | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | | |законів України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010352 |Товари, призначені для |Закон України "Про | 241-IV |22.11.2002 |14.04.2003 | | B | Цільове | | | |використання у рамках |ратифікацію Угоди між| | | | | |призначення | | | |співробітництва у галузях, |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |вказаних у пункті 1 цієї |України і Урядом | | | | | | | | | |статті, при ввезенні та/або |Російської Федерації | | | | | | | | | |вивезенні не підлягають |про переміщення | | | | | | | | | |оподаткуванню зборами та |товарів у рамках | | | | | | | | | |податками, стягнення яких |співробітництва у | | | | | | | | | |знаходиться у компетенції |освоєнні космічного | | | | | | | | | |митних органів Російської |простору, створення | | | | | | | | | |Федерації і України за |та експлуатації | | | | | | | | | |виключенням випадків, |ракетно-космічної та | | | | | | | | | |стосовно яких цією Угодою |ракетної техніки" | | | | | | | | | |( 643_148 ) |( 241-15 ). | | | | | | | | | |передбачено інше. |ст. 3 Угоди | | | | | | | | | | |( 643_148 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010353 |Не є об'єктом оподаткування |Закон України "Про | 116/94-ВР | 15.07.94 |31.03.2005 | | B | - | | | |податком на додану вартість |ратифікацію Статуту і| | | | | | | | | |суми плати, отриманої |Конвенції | | | | | | | | | |українськими операторами |Міжнародного союзу | | | | | | | | | |телекомунікацій від |електрозв'язку" | | | | | | | | | |операторів - нерезидентів за|( 116/94-ВР ) | | | | | | | | | |послуги міжнародного |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |електрозв'язку. |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | | | |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | | |п. 11.4, ст. 11 | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | | | |Державний бюджет | | | | | | | | | | |України на 2005 рік" | | | | | | | | | | |та деяких інших | | | | | | | | | | |законів України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010354 |До 1 січня 2009 року |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 |06.02.2007 |31.12.2008 | H | - |Уточнення | | |операції з поставки відходів|податок на додану | | | | | | | | | |і брухту чорних металів |вартість" | | | | | | | | | |звільняються від |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | | |оподаткування податком на |п. 11.44, ст. 11 | | | | | | | | | |додану вартість. Перелік |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |таких товарів із зазначенням|Закон України "Про | 398-V |30.11.2006 | | | | | | | |кодів згідно з УКТ ЗЕД |внесення змін до | | | | | | | | | |( 2371а-14, 2371б-14, |деяких законодавчих | | | | | | | | | | 2371в-14, 2371г-14 ) |актів України з | | | | | | | | | |затверджує Кабінет |питань оподаткування"| | | | | | | | | |Міністрів України |( 398-16 ) | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Постанова Кабінету | 104 |31.01.2007 | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | | | | | |переліку відходів і | | | | | | | | | | |брухту чорних | | | | | | | | | | |металів, операції з | | | | | | | | | | |поставки яких, у тому| | | | | | | | | | |числі операції з | | | | | | | | | | |імпорту, звільняються| | | | | | | | | | |від оподаткування | | | | | | | | | | |податком на додану | | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | | | |( 104-2007-п ) | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |ЗУ "Про Державний | 107-VI |28.12.2007 | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2008 рік та про | | | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | | | |( 107-17 ) | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| | | |Закон України "Про | 309-VI |03.06.2008 | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | | | |( 309-17 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010355 |До 1 січня 2009 року |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 |06.02.2007 |31.12.2008 | H | - | Уточнення | | |операції з імпорту відходів |податок на додану | | | | | | | | | |і брухту чорних металів |вартість" | | | | | | | | | |звільняються від |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |оподаткування податком на |п. 11.44, ст. 11 | | | | | | | | | |додану вартість. Перелік |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |таких товарів із зазначенням|Закон України "Про | 398-V |30.11.2006 | | | | | | | |кодів згідно з УКТ ЗЕД |внесення змін до | | | | | | | | | |( 2371а-14, 2371б-14, |деяких законодавчих | | | | | | | | | | 2371в-14, 2371г-14 ) |актів України з | | | | | | | | | |затверджує Кабінет Міністрів|питань | | | | | | | | | |України |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 398-16 ) | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Постанова Кабінету | 104 |31.01.2007 | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | | | | | |переліку відходів і | | | | | | | | | | |брухту чорних | | | | | | | | | | |металів, операції з | | | | | | | | | | |поставки яких, у тому| | | | | | | | | | |числі операції з | | | | | | | | | | |імпорту, звільняються| | | | | | | | | | |від оподаткування | | | | | | | | | | |податком на додану | | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | | | |( 104-2007-п ) | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |ЗУ "Про Державний | 107-VI |28.12.2007 | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | | | |2008 рік та про | | | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | | | |( 107-17 ) | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 309-VI |03.06.2008 | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | | | |( 309-17 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010356 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 |18.01.2007 | | A | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | | |поставки неплатником податку|вартість" | | | | | | | | | |на додану вартість |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |культурних цінностей, |п. 5.1.24 | | | | | | | | | |визначених такими у статті |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |82 Закону України "Про |Закон України "Про | 535-V |22.12.2006 | | | | | | | |податок на додану вартість" |внесення змін до | | | | | | | | | |( 168/97-ВР ). |деяких законів | | | | | | | | | | |України щодо | | | | | | | | | | |оподаткування виробів| | | | | | | | | | |мистецтва, предметів | | | | | | | | | | |колекціонування або | | | | | | | | | | |антикваріату" | | | | | | | | | | |( 535-16 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010357 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 |18.01.2007 | | B | - | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | | |поставки у митному режимі |вартість" | | | | | | | | | |імпорту або реімпорту |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |неплатником податку на |п. 5.5, ст. 5 | | | | | | | | | |додану вартість культурних |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |цінностей, визначених такими|Закон України "Про | 535-V |22.12.2006 | | | | | | | |у статті 8-2 Закону України |внесення змін до | | | | | | | | | |"Про податок на додану |деяких законів | | | | | | | | | |вартість" ( 168/97-ВР ). |України щодо | | | | | | | | | | |оподаткування виробів| | | | | | | | | | |мистецтва, предметів | | | | | | | | | | |колекціонування або | | | | | | | | | | |антикваріату" | | | | | | | | | | |( 535-16 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010359 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 |01.01.2006 | | | - | | | |оподаткування податком на |податок на додану | | | | | | | | | |додану вартість операції з |вартість" | | | | | | | | | |поставки послуг |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |реабілітаційними установами |пп. 5.1.8 п. 5.1, | | | | | | | | | |для інвалідів та дітей- |ст. 5 | | | | | | | | | |інвалідів, що мають ліцензію|---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |на поставку таких послуг. |Закон України "Про | 2772-IV |07.07.2005 | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |деяких законів | | | | | | | | | | |України щодо | | | | | | | | | | |оподаткування | | | | | | | | | | |реабілітаційних | | | | | | | | | | |установ для інвалідів| | | | | | | | | | |та дітей-інвалідів" | | | | | | | | | | |( 2772-15 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010360 |Українська сторона звільняє |Закон України "Про | 948-V |18.04.2007 |03.07.2007 | | B | Цільове | | | |товари від сплати |ратифікацію Угоди між| | | | | |призначення | | | |всіх мит, податків та інших |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |подібних зборів при їхньому |України і Урядом | | | | | | | | | |ввезенні на територію |Королівства Данія про| | | | | | | | | |України, а також звільняє |технічне і фінансове | | | | | | | | | |товари від усіх заборон та |співробітництво" | | | | | | | | | |обмежень на ввезення та |( 948-16 ), | | | | | | | | | |вивезення |пп. "с" п. 3, ст. 5 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010361 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 |01.01.2008 |01.01.2011 | H | | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | | |ввезення на митну територію |вартість" | | | | | | | | | |України: |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |устаткування, яке працює на |пп. 5.18.1 | | | | | | | | | |нетрадиційних та | | | | | | | | | | |поновлюваних джерелах | | | | | | | | | | |енергії, енергозберігаючого | | | | | | | | | | |обладнання і матеріалів, | | | | | | | | | | |засобів вимірювання, | | | | | | | | | | |контролю та управління | | | | | | | | | | |витратами паливно- | | | | | | | | | | |енергетичних ресурсів, | | | | | | | | | | |обладнання та матеріалів |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |для виробництва |Закон України "Про | 760-V |16.03.2007 | | | | | | | |альтернативних видів палива |внесення змін до | | | | | | | | | |(далі - товари) за умов, |деяких законодавчих | | | | | | | | | |якщо ці товари |актів України щодо | | | | | | | | | |застосовуються платником |стимулювання заходів | | | | | | | | | |податку для власного |з енергозбереження" | | | | | | | | | |виробництва та якщо |( 760-16 ) | | | | | | | | | |ідентичні товари з | | | | | | | | | | |аналогічними якісними | | | | | | | | | | |показниками не виробляються | | | | | | | | | | |в Україні. Перелік та обсяги| | | | | | | | | | |зазначених товарів | | | | | | | | | | |встановлюються Кабінетом | | | | | | | | | | |Міністрів України; | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14010362 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 |01.01.2008 |01.01.2011 | H | | | | |оподаткування операції з |податок на додану | | | | | | | | | |ввезення на митну територію |вартість" | | | | | | | | | |України: |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |матеріалів, устаткування та |пп. 5.18.2 | | | | | | | | | |комплектуючих, що | | | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | | | |виробництва устаткування, | | | | | | | | | | |яке працює на нетрадиційних | | | | | | | | | | |та поновлюваних джерелах | | | | | | | | | | |енергії, яке виробляє | | | | | | | | | | |альтернативні види палива, | | | | | | | | | | |енергозберігаючого | | | | | | | | | | |обладнання і матеріалів, | | | | | | | | | | |виробів, експлуатація яких |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |забезпечує економію та |Закон України "Про | 760-V |16.03.2007 | | | | | | | |раціональне використання |внесення змін до | | | | | | | | | |паливно-енергетичних |деяких законодавчих | | | | | | | | | |ресурсів, засобів |актів України щодо | | | | | | | | | |вимірювання, контролю та |стимулювання заходів | | | | | | | | | |управління витратами |з енергозбереження" | | | | | | | | | |паливно-енергетичних |( 760-16 ) | | | | | | | | | |ресурсів, якщо ідентичні | | | | | | | | | | |товари з аналогічними | | | | | | | | | | |якісними показниками не | | | | | | | | | | |виробляються в Україні. | | | | | | | | | | |Перелік та обсяги | | | | | | | | | | |відповідних товарів | | | | | | | | | | |встановлюються Кабінетом | | | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14020000 |ПІЛЬГИ ПО АКЦИЗНОМУ ЗБОРУ З | | | | | | | | | | |ВІТЧИЗНЯНИХ ТОВАРІВ | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14020001 |Акцизний збір не |Декрет Кабінету | 18-92 | 26.12.92 | 11.01.93 | | H | - | | | |справляється з товарів, що |Міністрів України | | | | | | | | | |були вивезені (експортовані)|"Про акцизний збір" | | | | | | | | | |платником акцизного збору за|( 18-92 ), | | | | | | | | | |межі митної території |ст. 5 | | | | | | | | | |України. Товари вважаються | | | | | | | | | | |вивезеними (експортованими) | | | | | | | | | | |платником податку за межі | | | | | | | | | | |митної території України в | | | | | | | | | | |разі, коли їх вивезення | | | | | | | | | | |(експортування) засвідчене | | | | | | | | | | |належно оформленою митною | | | | | | | | | | |вантажною декларацією. | | | | | | | | | | |(Пільга застосовується на | | | | | | | | | | |підакцизні товари, крім | | | | | | | | | | |алкогольних напоїв та | | | | | | | | | | |тютюнових виробів, | | | | | | | | | | |звільнення яких від | | | | | | | | | | |акцизного збору передбачено | | | | | | | | | | |Законом України від 15.09.96| | | | | | | | | | |N 329/95-ВР | | | | | | | | | | |( 329/95-ВР ) | | | | | | | | | | |"Про акцизний збір на | | | | | | | | | | |алкогольні напої та тютюнові| | | | | | | | | | |вироби"(код пільги | | | | | | | | | | |14020007)). | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14020002 |Не підлягає оподаткуванню |Декрет Кабінету | 18-92 | 26.12.92 | 11.01.93 | | B | - |Законом України від | | |оборот з реалізації легкових|Міністрів України | | | | | | |25 березня 2005 року | | |автомобілів спеціального |"Про акцизний збір" | | | | | | |N 2505-IV | | |призначення для інвалідів, |( 18-92 ), | | | | | | |( 2505-15 ) | | |оплата вартості яких |ст. 5 | | | | | | |внесено зміни до | | |провадиться органами | | | | | | | |статті 5 Декрет | | |соціального забезпечення, а | | | | | | | |Кабінету Міністрів | | |також легкових автомобілів |---------------------+------------+-----------+-----------| | | |України "Про акцизний| | |спеціального призначення |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 |31.03.2005 | | | |збір" | | |(швидка медична допомога та |внесення змін до | | | | | | |( 18-92 ), | | |для потреб підрозділів МНС),|Закону України "Про | | | | | | |які набув чинності з | | |оплата вартості яких |Державний бюджет | | | | | | |31 березня 2005 року | | |здійснюється за рахунок |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |коштів державного та |та деяких інших | | | | | | | | | |місцевих бюджетів. |законодавчих актів | | | | | | | | | | |України" | | | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14020006 |Не підлягають оподаткуванню:|ЗУ "Про акцизний збір| 329/95-ВР | 15.09.95 | 12.12.95 | | H | - | | | |в) вартість та обсяги |на алкогольні напої | | | | | | | | | |імпортованої чи обороти з |та тютюнові вироби" | | | | | | | | | |реалізації (передачі) |( 329/95-ВР ), | | | | | | | | | |української сировини, що |п. 2 "в", ст. 3 | | | | | | | | | |ввозиться або | | | | | | | | | | |використовується для | | | | | | | | | | |виробництва підакцизних | | | | | | | | | | |товарів | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14020007 |Не підлягають оподаткуванню:|Закон України "Про | 329/95-ВР | 15.09.95 | 12.12.95 | | H | - | | | |г) вартість алкогольних |акцизний збір на | | | | | | | | | |напоїв та тютюнових виробів,|алкогольні напої та | | | | | | | | | |експортованих за межі |тютюнові вироби" | | | | | | | | | |митної території України за |( 329/95-ВР ) | | | | | | | | | |іноземну валюту, за умови |пункт 2 г), ст. 3 | | | | | | | | | |надходження цієї валюти на | | | | | | | | | | |валютний рахунок | | | | | | | | | | |підприємства. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14020012 |Звільнення від сплати |Угода між Урядом | | 07.05.92 | 07.05.92 | | B | - | | | |податку учасників Угоди |України і Урядом | | | | | | | | | |( 840_295 ), згідно Закону |Сполучених Штатів | | | | | | | | | |України |Америки про | | | | | | | | | |( 3904-12 ). |гуманітарне і | | | | | | | | | | |техніко-економічне | | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | | |( 840_295 ) | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 3904-XII | 02.02.94 | | | | | | | | |внесення змін і | | | | | | | | | | |доповнень до Закону | | | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | | | |систему | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 3904-12 ), | | | | | | | | | | |ст. 19 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14020013 |Звільнення від сплати |Угода між Урядом | | 31.12.93 | 31.12.93 | | B | - | | | |податку учасників Угоди |України і Урядом | | | | | | | | | |( 840_007 ), |Сполучених Штатів | | | | | | | | | |згідно Закону України |Америки щодо надання | | | | | | | | | |( 3904-12 ). |допомоги Україні в | | | | | | | | | | |ліквідації | | | | | | | | | | |стратегічної ядерної | | | | | | | | | | |зброї, а також | | | | | | | | | | |запобігання | | | | | | | | | | |розповсюдженню | | | | | | | | | | |ядерної зброї | | | | | | | | | | |( 840_007 ). | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 3904-XII | 02.02.94 | | | | | | | | |внесення змін і | | | | | | | | | | |доповнень до Закону | | | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | | | |систему | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 3904-12 ), | | | | | | | | | | |ст. 19 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14020014 |Звільнення від сплати |Закон України "Про | 32/97-ВР | 24.01.97 | 24.01.97 | | B | - | | | |податку учасників Угоди |ратифікацію Рамкової | | | | | | | | | |( 276_730 ), |Угоди між Урядом | | | | | | | | | |згідно Закону України |України та Урядом ФРГ| | | | | | | | | |( 32/97-ВР ). |про консультування і | | | | | | | | | | |технічне | | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | | |( 32/97-ВР ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14020015 |Звільнення від сплати |Загальні правила, що | | 28.12.94 | 28.12.94 | | B | - | | | |податку учасників Програми, |застосовуються до | | | | | | | | | |згідно Закону України |меморандумів про | | | | | | | | | |( 3904-12 ). |фінансування | | | | | | | | | | |(Програма технічної | | | | | | | | | | |допомоги | | | | | | | | | | |Європейського | | | | | | | | | | |Співтовариства | | | | | | | | | | |(TACIS). | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 3904-XII | 02.02.94 | | | | | | | | |внесення змін і | | | | | | | | | | |доповнень до Закону | | | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | | | |систему | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 3904-12 ), | | | | | | | | | | |ст. 19 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14020016 |Звільнення від сплати |Угода про загальні | | 22.12.93 | 22.12.93 | | B | - | | | |податку учасників Угоди |умови і механізм | | | | | | | | | |( 997_014 ), згідно Закону |підтримки розвитку | | | | | | | | | |України |виробничої кооперації| | | | | | | | | |( 3904-12 ). |підприємств і галузей| | | | | | | | | | |держав-учасниць СНД | | | | | | | | | | |( 997_014 ) | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 3904-XII | 02.02.94 | | | | | | | | |внесення змін і | | | | | | | | | | |доповнень до Закону | | | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | | | |систему | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 3904-12 ), | | | | | | | | | | |ст. 19 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14020024 |Встановити ставки акцизного |Закон України "Про | 178/96-ВР | 07.05.96 | 06.01.99 | | H | - |Пільга застосовується| | |збору: на вироблені в |ставки акцизного | | | | | | |у разі, якщо | | |Україні з вітчизняної |збору на спирт | | | | | | |підприємства | | |сировини виноматеріали (код |етиловий та | | | | | | |первинного | | |згідно з УКТ ЗЕД 2204 30) |алкогольні напої" | | | | | | |виноробства | | |( 2371а-14, 2371б-14, |( 178/96-ВР ) | | | | | | |реалізовують | | | 2371в-14, 2371г-14 ), | | | | | | | |вироблені в Україні з| | |що реалізуються | | | | | | | |вітчизняної сировини | | |посередницьким організаціям | | | | | | | |виноматеріали (код | | |і населенню, та | | | | | | | |згідно з | | |виноматеріали, вироблені на | | | | | | | |УКТ ЗЕД 2204 30) | | |підприємствах первинного | | | | | | | |( 2371а-14, | | |виноробства для суб'єктів | | | | | | | | 2371б-14, | | |підприємницької діяльності, | | | | | | | | 2371в-14, | | |що не є виробниками | | | | | | | | 2371г-14 ) | | |виноробної сировини | | | | | | | |підприємствам | | |(винограду), крім | | | | | | | |вторинного | | |підприємств вторинного | | | | | | | |виноробства, які | | |виноробства, які | | | | | | | |використовують ці | | |використовують ці | | | | | | | |виноматеріали для | | |виноматеріали для | | | | | | | |виробництва готової | | |виробництва готової | | | | | | | |продукції | | |продукції - 1,0 гривні за 1 | | | | | | | | | | |літр. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14020026 |При вивезенні з митної |Декрет Кабінету | 18-92 | 26.12.92 |25.07.2000 | | H | - | | | |території України |Міністрів України | | | | | | | | | |підакцизної продукції, |"Про акцизний збір" | | | | | | | | | |набутої інвестором у |( 18-92 ), ст. 5 | | | | | | | | | |власність на умовах угоди | | | | | | | | | | |про розподіл продукції, | | | | | | | | | | |акцизний збір не | | | | | | | | | | |справляється. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14020027 |Не підлягають оподаткуванню |ЗУ "Про акцизний збір| 329/95-ВР | 15.09.95 |31.03.2005 | | H | - |Частину другу статті | | |вартість та обсяги |на алкогольні напої | | | | | | |3 доповнено пунктом | | |алкогольних напоїв та |та тютюнові вироби" | | | | | | |"ж" згідно із Законом| | |тютюнових виробів, які |( 329/95-ВР ), | | | | | | |України від | | |призначені для реалізації |п. 2 "ж", ст. 3 | | | | | | |25.03.2005 р. | | |магазинами безмитної | | | | | | | |N 2505-IV | | |торгівлі, при відвантаженні | | | | | | | |( 2505-15 ) | | |їх безпосередньо | | | | | | | | | | |українськими виробниками | | | | | | | | | | |цієї продукції. Підставою | | | | | | | | | | |для звільнення від сплати |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |акцизного збору продукції, |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | | |яка призначена для |внесення змін до | | | | | | | | | |реалізації магазинами |Закону України "Про | | | | | | | | | |безмитної торгівлі, є |Державний бюджет | | | | | | | | | |належно оформлена вантажна |України на 2005 рік" | | | | | | | | | |митна декларація, яка |та деяких інших | | | | | | | | | |оформляється при |законодавчих актів | | | | | | | | | |відвантаженні цієї продукції|України" | | | | | | | | | |від такого виробника. |( 2505-15 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14030000 |ПІЛЬГИ ПО АКЦИЗНОМУ ЗБОРУ З | | | | | | | | | | |ІМПОРТНИХ ТОВАРІВ | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14030002 |Не підлягає оподаткуванню |Декрет Кабінету | 18-92 | 26.12.92 | 11.01.93 | | B | - | | | |оборот з реалізації легкових|Міністрів України | | | | | | | | | |автомобілів спеціального |"Про акцизний збір" | | | | | | | | | |призначення для інвалідів, |( 18-92 ), | | | | | | | | | |оплата вартості яких |ст. 5 | | | | | | | | | |провадиться органами |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |соціального забезпечення, а |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 |31.03.2005 | | | | | | |також легкових автомобілів |внесення змін до | | | | | | | | | |спеціального призначення |Закону України "Про | | | | | | | | | |(швидка медична допомога та |Державний бюджет | | | | | | | | | |для потреб підрозділів МНС),|України на 2005 рік" | | | | | | | | | |оплата вартості яких |та деяких інших | | | | | | | | | |здійснюється за рахунок |законодавчих актів | | | | | | | | | |коштів державного та |України" | | | | | | | | | |місцевих бюджетів. |( 2505-15 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14030004 |Не підлягають оподаткуванню:|Закон України "Про | 329/95-ВР | 15.09.95 | 12.12.95 | | H | - | | | |а) вартість та обсяги |акцизний збір на | | | | | | | | | |ввезених і конфіскованих на |алкогольні напої та | | | | | | | | | |території України |тютюнові вироби" | | | | | | | | | |алкогольних напоїв та |( 329/95-ВР ), | | | | | | | | | |тютюнових виробів, щодо яких|п. 2 "а", ст. 3 | | | | | | | | | |не визначено власника, а | | | | | | | | | | |також тих, що перейшли до | | | | | | | | | | |держави за правом | | | | | | | | | | |спадкоємства | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14030005 |Не підлягають оподаткуванню:|Закон України "Про | 329/95-ВР | 15.09.95 | 12.12.95 | | H | - | | | |б) вартість та обсяги |акцизний збір на | | | | | | | | | |алкогольних напоїв та |алкогольні напої та | | | | | | | | | |тютюнових виробів, що |тютюнові вироби", | | | | | | | | | |перевозяться через територію|( 329/95-ВР ) | | | | | | | | | |України транзитом |п. 2 "б", ст. 3 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14030006 |Не підлягають оподаткуванню:|Закон України "Про | 329/95-ВР | 15.09.95 | 12.12.95 | | H | - | | | |в) вартість та обсяги |акцизний збір на | | | | | | | | | |імпортованої чи обороти з |алкогольні напої та | | | | | | | | | |реалізації (передачі) |тютюнові вироби" | | | | | | | | | |української сировини, що |( 329/95-ВР ), | | | | | | | | | |ввозиться або |п. 2 "в", ст. 3 | | | | | | | | | |використовується для | | | | | | | | | | |виробництва підакцизних | | | | | | | | | | |товарів | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14030008 |Не підлягають оподаткуванню:|Закон України "Про | 329/95-ВР | 15.09.95 | 12.12.95 | | A | - | | | |е) вартість та обсяги |акцизний збір на | | | | | | | | | |зразків алкогольних напоїв |алкогольні напої та | | | | | | | | | |та тютюнових виробів, |тютюнові вироби" | | | | | | | | | |ввезених на територію |( 329/95-ВР ), п. 2 | | | | | | | | | |України з метою показу чи |"е", ст. 3 | | | | | | | | | |демонстрації, якщо вони | | | | | | | | | | |залишаються власністю | | | | | | | | | | |іноземних юридичних осіб і | | | | | | | | | | |їх використання на території| | | | | | | | | | |України не має комерційного | | | | | | | | | | |характеру. При цьому зразки | | | | | | | | | | |алкогольних напоїв та | | | | | | | | | | |тютюнових виробів, ввезені в| | | | | | | | | | |Україну і призначені для | | | | | | | | | | |показу чи демонстрації під | | | | | | | | | | |час проведення виставок, | | | | | | | | | | |конкурсів, нарад, | | | | | | | | | | |семінарів, ярмарків тощо, | | | | | | | | | | |пропускаються через митний | | | | | | | | | | |кордон за рішенням митного | | | | | | | | | | |органу в достатній кількості| | | | | | | | | | |з урахуванням мети | | | | | | | | | | |переміщення | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14030012 |Звільнення від сплати |Угода між Урядом | | 07.05.92 | 07.05.92 | | B | - | | | |податку учасників Угоди |України і Урядом | | | | | | | | | |( 840_295 ), |Сполучених Штатів | | | | | | | | | |згідно Закону України |Америки про | | | | | | | | | |( 3904-12 ). |гуманітарне і | | | | | | | | | | |техніко-економічне | | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | | |( 840_295 ), | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 3904-XII | 02.02.94 | | | | | | | | |внесення змін і | | | | | | | | | | |доповнень до Закону | | | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | | | |систему | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 3904-12 ), | | | | | | | | | | |ст. 19 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14030013 |Звільнення від сплати |Угода між Урядом | | 31.12.93 | 31.12.93 | | B | - | | | |податку учасників Угоди |України і Урядом | | | | | | | | | |( 840_007 ), згідно Закону |Сполучених Штатів | | | | | | | | | |України |Америки щодо надання | | | | | | | | | |( 3904-12 ). |допомоги Україні в | | | | | | | | | | |ліквідації | | | | | | | | | | |стратегічної ядерної | | | | | | | | | | |зброї, а також | | | | | | | | | | |запобігання | | | | | | | | | | |розповсюдженню | | | | | | | | | | |ядерної зброї | | | | | | | | | | |( 840_007 ) | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 3904-XII | 02.02.94 | | | | | | | | |внесення змін і | | | | | | | | | | |доповнень до Закону | | | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | | | |систему | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 3904-12 ), ст. 19 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14030014 |Звільнення від сплати |Закон України "Про | 32/97-ВР | 24.01.97 | 24.01.97 | | B | - | | | |податку учасників Угоди |ратифікацію Рамкової | | | | | | | | | |( 276_730 ), |Угоди між Урядом | | | | | | | | | |згідно Закону України |України та Урядом ФРН| | | | | | | | | |( 32/97-ВР ). |про консультування і | | | | | | | | | | |технічне | | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | | |( 32/97-ВР ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14030015 |Звільнення від сплати |Загальні правила, що | | 28.12.94 | 28.12.94 | | B | - | | | |податку учасників Програми, |застосовуються до | | | | | | | | | |згідно Закону України |меморандумів про | | | | | | | | | |( 3904-12 ). |фінансування | | | | | | | | | | |(Програма технічної | | | | | | | | | | |допомоги | | | | | | | | | | |Європейського | | | | | | | | | | |Співтовариства | | | | | | | | | | |(TACIS) | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 3904-XII | 02.02.94 | | | | | | | | |внесення змін і | | | | | | | | | | |доповнень до Закону | | | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | | | |систему | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 3904-12 ), | | | | | | | | | | |ст. 19 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14030016 |Звільнення від сплати |Угода про загальні | | 22.12.93 | 22.12.93 | | B | - | | | |податку учасників Угоди |умови і механізм | | | | | | | | | |( 997_014 ), згідно Закону |підтримки розвитку | | | | | | | | | |України ( 3904-12 ). |виробничої кооперації| | | | | | | | | | |підприємств і галузей| | | | | | | | | | |держав - учасниць СНД| | | | | | | | | | |( 997_014 ) | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 3904-XII | 02.02.94 | | | | | | | | |внесення змін і | | | | | | | | | | |доповнень до Закону | | | | | | | | | | |Української РСР "Про | | | | | | | | | | |систему | | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | | |( 3904-12 ), ст. 19 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14030019 |Звільнення від сплати |Закон України "Про | 498-XIV | 17.03.99 | 20.04.99 | | B | - | | | |податку учасників Угоди |ратифікацію Угоди між| | | | | | | | | |( 528_002 ) |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | | |України та Урядом | | | | | | | | | | |Королівства | | | | | | | | | | |Нідерландів про | | | | | | | | | | |технічне та фінансове| | | | | | | | | | |співробітництво" | | | | | | | | | | |( 498-14 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14030020 |Не підлягають оподаткуванню:|Закон України "Про | 1192/XIV | 22.10.99 | 24.12.99 | | B | - | | | |гуманітарна допомога у |гуманітарну | | | | | | | | | |вигляді виконання робіт, |допомогу" | | | | | | | | | |надання послуг, у грошовій |( 1192-14 ) | | | | | | | | | |або натуральній формі(крім | | | | | | | | | | |підакцизних товарів), яка | | | | | | | | | | |надається, ввозиться, | | | | | | | | | | |пересилається в Україну. | | | | | | | | | | |Комісія з питань | | | | | | | | | | |гуманітарної допомоги при | | | | | | | | | | |Кабінеті Міністрів України | | | | | | | | | | |може визнати гуманітарною | | | | | | | | | | |допомогою, із звільненням | | | | | | | | | | |від оподаткування та | | | | | | | | | | |обов'язкових платежів до | | | | | | | | | | |бюджету, такі підакцизні | | | | | | | | | | |товари: | | | | | | | | | | |Автомобілі швидкої медичної | | | | | | | | | | |допомоги, легкові автомобілі| | | | | | | | | | |спеціального призначення для| | | | | | | | | | |Міністерства внутрішніх | | | | | | | | | | |справ України; | | | | | | | | | | |Транспортні засоби, | | | | | | | | | | |призначені для перевезення | | | | | | | | | | |більше ніж 8 осіб, що | | | | | | | | | | |передаються для використання| | | | | | | | | | |установам соціального | | | | | | | | | | |захисту населення, державним| | | | | | | | | | |закладам охорони здоров'я і | | | | | | | | | | |навчальним закладам, | | | | | | | | | | |громадським організаціям | | | | | | | | | | |інвалідів, ветеранів війни | | | | | | | | | | |та праці, Товариству | | | | | | | | | | |Червоного Хреста України та | | | | | | | | | | |його обласним організаціям, | | | | | | | | | | |державним закладам системи | | | | | | | | | | |реабілітації, фізичної | | | | | | | | | | |культури і спорту інвалідів | | | | | | | | | | |"Інваспорт"; | | | | | | | | | | |Легкові автомобілі, які на | | | | | | | | | | |момент ввезення на митну | | | | | | | | | | |територію України були | | | | | | | | | | |виготовлені не більш як 10 | | | | | | | | | | |років тому, з об'ємом | | | | | | | | | | |двигуна не більш як 1800 | | | | | | | | | | |куб. см., що отримуються | | | | | | | | | | |Міністерством праці та | | | | | | | | | | |соціального захисту | | | | | | | | | | |населення Автономної | | | | | | | | | | |республіки Крим, | | | | | | | | | | |управліннями соціального | | | | | | | | | | |захисту населення обласних, | | | | | | | | | | |Київської та | | | | | | | | | | |Севастопольської міських | | | | | | | | | | |державних адміністрацій або | | | | | | | | | | |Міністерством праці та | | | | | | | | | | |соціальної політики України | | | | | | | | | | |для подальшої передачі | | | | | | | | | | |інвалідам, які перебувають в| | | | | | | | | | |установленому порядку на | | | | | | | | | | |обліку для отримання | | | | | | | | | | |спеціального автотранспорту.| | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |14030023 |Акцизний збір не |Декрет Кабінету | 18-92 | 26.12.92 |01.01.2004 | | H | - | | | |справляється з підакцизних |Міністрів України | | | | | | | | | |товарів, що імпортуються на |"Про акцизний збір" | | | | | | | | | |митну територію України, |( 18-92 ) | | | | | | | | | |якщо з таких товарів згідно | | | | | | | | | | |із законодавством України не| | | | | | | | | | |справляється податок на | | | | | | | | | | |додану вартість у зв'язку із| | | | | | | | | | |звільненням, передбаченим | | | | | | | | | | |для транзитних товарів, | | | | | | | | | | |товарів на митних складах, | | | | | | | | | | |реекспортованих товарів, | | | | | | | | | | |товарів, що спрямовуються | | | | | | | | | | |до магазинів безмитної | | | | | | | | | | |торгівлі, товарів, що | | | | | | | | | | |призначаються для переробки | | | | | | | | | | |під митним контролем. У разі| | | | | | | | | | |коли в зазначених випадках | | | | | | | | | | |митним законодавством | | | | | | | | | | |України передбачається | | | | | | | | | | |вимога надання банківської | | | | | | | | | | |гарантії чи інша вимога, | | | | | | | | | | |така вимога застосовується | | | | | | | | | | |і для цілей акцизного збору.| | | | | | | | | | |Акцизний збір справляється | | | | | | | | | | |органами митної служби | | | | | | | | | | |України з таких товарів, | | | | | | | | | | |якщо пізніше щодо них | | | | | | | | | | |виникає зобов'язання із | | | | | | | | | | |сплати податку на додану | | | | | | | | | | |вартість | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| | |ПІЛЬГИ ПО МІСЦЕВИХ ПОДАТКАХ | | | | | | | | | | |І ЗБОРАХ. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |16010000 |Органи місцевого |Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | B | - |Місцеві податки і | | |самоврядування в межах своєї|Міністрів України | | | | | | |збори | | |компетенції мають право |"Про місцеві податки | | | | | | | | | |запроваджувати пільгові |і збори" | | | | | | | | | |податкові ставки, повністю |( 56-93 ), | | | | | | | | | |відміняти окремі місцеві |стаття 18 | | | | | | | | | |податки і збори або | | | | | | | | | | |звільняти від їх сплати | | | | | | | | | | |певні категорії платників, а| | | | | | | | | | |також надавати відстрочку у | | | | | | | | | | |сплаті місцевих податків і | | | | | | | | | | |зборів. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |16010009 |Пільги на податок з реклами,|Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | B | - |Податок з реклами | | |що встановлені органами |Міністрів України | | | | | | | | | |місцевого самоврядування. |"Про місцеві податки | | | | | | | | | | |і збори" | | | | | | | | | | |( 56-93 ), | | | | | | | | | | |стаття 18 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |16010010 |Пільги по збору за право |Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | B | - |Збір за право | | |використання місцевої |Міністрів України | | | | | | |використання місцевої| | |символіки, що встановлені |"Про місцеві податки | | | | | | |символіки | | |органами місцевого |і збори" | | | | | | | | | |самоврядування. |( 56-93 ), | | | | | | | | | | |стаття 18 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |16010011 |Пільги по збору за право |Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | B | - |Збір за право | | |проведення кіно - і |Міністрів України | | | | | | |проведення кіно - і | | |телезйомок, що встановлені |"Про місцеві податки | | | | | | |телезйомок | | |органами місцевого |і збори" | | | | | | | | | |самоврядування. |( 56-93 ), | | | | | | | | | | |стаття 18 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |16010012 |Пільги по збору за право |Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | B | - |Збір за право | | |проведення місцевих |Міністрів України | | | | | | |проведення місцевих | | |аукціонів, конкурсного |"Про місцеві податки | | | | | | |аукціонів, | | |розпродажу і лотерей, що |і збори" | | | | | | |конкурсного | | |встановлені органами |( 56-93 ), | | | | | | |розпродажу і лотерей | | |місцевого самоврядування. |стаття 18 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |16010013 |Пільги з комунального |Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | B | - |Комунальний податок | | |податку, що встановлені |Міністрів України | | | | | | | | | |органами місцевого |"Про місцеві податки | | | | | | | | | |самоврядування |і збори" | | | | | | | | | | |( 56-93 ), | | | | | | | | | | |статті 18 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |16010015 |Пільги по збору за видачу |Декрет Кабінету | 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | B | - |Збір за видачу | | |дозволу на розміщення |Міністрів України | | | | | | |дозволу на розміщення| | |об'єктів торгівлі та сфери |"Про місцеві податки | | | | | | |об'єктів торгівлі та | | |послуг, що встановлені |і збори" | | | | | | |сфери послуг | | |органами місцевого |( 56-93 ), | | | | | | | | | |самоврядування. |стаття 18 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+----------------------------------| |22090000 |ПІЛЬГИ ПО ДЕРЖАВНОМУ МИТУ | | | | | | |Надаються окремими постановами | | | | | | | | | |Кабінету Міністрів України | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+----------------------------------| |22090001 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | B | - | | | |звільняються: органи |Міністрів України | | | | | | | | | |соціального страхування та |"Про державне мито" | | | | | | | | | |органи соціального |( 7-93 ), стаття 4, | | | | | | | | | |забезпечення - за регресними|пункт 7) | | | | | | | | | |позовами про стягнення з | | | | | | | | | | |особи, яка заподіяла шкоду, | | | | | | | | | | |сум допомоги й пенсій, | | | | | | | | | | |виплачених потерпілому або | | | | | | | | | | |членам його сім'ї, а органи | | | | | | | | | | |соціального забезпечення - | | | | | | | | | | |також за позовами про | | | | | | | | | | |стягнення неправильно | | | | | | | | | | |виплачених допомоги та | | | | | | | | | | |пенсій. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |22090002 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | B | - | | | |звільняються: державні й |Міністрів України | | | | | | | | | |громадські органи, |"Про державне мито" | | | | | | | | | |підприємства, установи, |( 7-93 ) стаття 4, | | | | | | | | | |організації та громадяни, |пункт 10 (пункт 10 | | | | | | | | | |які звернулися у випадках, |статті 4 доповнено | | | | | | | | | |передбачених чинним |згідно із законом | | | | | | | | | |законодавством, із заявами |N 107/94-ВР | | | | | | | | | |по суду щодо захисту прав та|( 107/94-ВР ) | | | | | | | | | |інтересів інших осіб, а |від 15.07.94 р.) | | | | | | | | | |також споживачі - за | | | | | | | | | | |позовами, що пов'язані з | | | | | | | | | | |порушенням їх прав. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |22090003 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | B | - | | | |звільняються: органи |Міністрів України | | | | | | | | | |місцевого та регіонального |"Про державне мито" | | | | | | | | | |самоврядування - за позовами|( 7-93 ), | | | | | | | | | |до суду або господарського |стаття 4, пункт 11 | | | | | | | | | |суду про визнання недійсними| | | | | | | | | | |актів інших органів | | | | | | | | | | |місцевого та регіонального | | | | | | | | | | |самоврядування, місцевих | | | | | | | | | | |державних адміністрацій, | | | | | | | | | | |підприємств, об'єднань, | | | | | | | | | | |організацій і установ, які | | | | | | | | | | |ущемляють їх повноваження; | | | | | | | | | | |органи місцевого та | | | | | | | | | | |регіонального самоврядування| | | | | | | | | | |- за позовами до суду або | | | | | | | | | | |господарського суду про | | | | | | | | | | |стягнення з підприємства, | | | | | | | | | | |об'єднання, організації, | | | | | | | | | | |установи і громадян | | | | | | | | | | |збитків, завданих інтересам | | | | | | | | | | |населення, місцевому | | | | | | | | | | |господарству, навколишньому | | | | | | | | | | |середовищу їхніми рішеннями,| | | | | | | | | | |діями або бездіяльністю, а | | | | | | | | | | |також у результаті | | | | | | | | | | |невиконання рішень органів | | | | | | | | | | |місцевого та регіонального | | | | | | | | | | |самоврядування; органи | | | | | | | | | | |місцевого та регіонального | | | | | | | | | | |самоврядування - за позовами| | | | | | | | | | |до суду або господарського | | | | | | | | | | |суду про припинення права | | | | | | | | | | |власності на земельну | | | | | | | | | | |ділянку. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |22090004 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | B | - | | | |звільняються: місцеві |Міністрів України | | | | | | | | | |державні адміністрації - за |"Про державне мито" | | | | | | | | | |позовами до господарського |( 7-93 ), | | | | | | | | | |суду про визнання недійсними|стаття 4, пункт 12 | | | | | | | | | |актів органів місцевого та | | | | | | | | | | |регіонального | | | | | | | | | | |самоврядування, що | | | | | | | | | | |суперечать чинному | | | | | | | | | | |законодавству. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |22090005 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | B | - | | | |звільняються: фінансові |Міністрів України | | | | | | | | | |органи та державні податкові|"Про державне мито" | | | | | | | | | |інспекції - за видачу їм |( 7-93 ), стаття 4, | | | | | | | | | |свідоцтв і дублікатів |пункт 15 (пункт 15 | | | | | | | | | |свідоцтв про право держави |статті 4 доповнено | | | | | | | | | |на спадщину та документів, |абзацом 3 згідно із | | | | | | | | | |необхідних для одержання |законом N 68/94-ВР | | | | | | | | | |цих свідоцтв, за вчинення |( 68/94-ВР ) | | | | | | | | | |державними нотаріальними |від 30.06.94 р.) | | | | | | | | | |конторами виконавчих написів| | | | | | | | | | |про стягнення податків, | | | | | | | | | | |платежів, зборів і | | | | | | | | | | |недоїмок; фінансові органи | | | | | | | | | | |та державні податкові | | | | | | | | | | |інспекції - позивачі й | | | | | | | | | | |відповідачі - за позовами до| | | | | | | | | | |суду та господарського суду;| | | | | | | | | | |органи державного контролю | | | | | | | | | | |за цінами - позивачі й | | | | | | | | | | |відповідачі - за позовами до| | | | | | | | | | |суду та господарського суду | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |22090006 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | B | - | | | |звільняються: місцеві |Міністрів України | | | | | | | | | |державні адміністрації, |"Про державне мито" | | | | | | | | | |виконкоми місцевих Рад |( 7-93 ), | | | | | | | | | |народних депутатів, |стаття 4, пункт 19 | | | | | | | | | |підприємства, установи, | | | | | | | | | | |організації, колективні | | | | | | | | | | |сільськогосподарські | | | | | | | | | | |підприємства, що придбавають| | | | | | | | | | |житлові будинки з надвірними| | | | | | | | | | |будівлями /крім м. Києва та | | | | | | | | | | |курортних місцевостей/, | | | | | | | | | | |квартири для громадян, які | | | | | | | | | | |виявили бажання виїхати з | | | | | | | | | | |території, що зазнала | | | | | | | | | | |радіоактивного забруднення | | | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської | | | | | | | | | | |катастрофи, а також | | | | | | | | | | |громадяни, які виявили | | | | | | | | | | |бажання виїхати з території,| | | | | | | | | | |що зазнала радіоактивного | | | | | | | | | | |забруднення внаслідок | | | | | | | | | | |Чорнобильської катастрофи, | | | | | | | | | | |та власники цих будинків і | | | | | | | | | | |квартир. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |22090007 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | B | - | | | |звільняються: позивачі - |Міністрів України | | | | | | | | | |Міністерство охорони |"Про державне мито" | | | | | | | | | |навколишнього природного |( 7-93 ), | | | | | | | | | |середовища України, |стаття 4, пункт 27 | | | | | | | | | |Міністерство лісового |(пункт 27 частини 1 | | | | | | | | | |господарства України та їхні|статті 4 змінено | | | | | | | | | |органи на місцях, |згідно із законом | | | | | | | | | |підприємства Укрзалізниці, |N 3629-XII | | | | | | | | | |що здійснюють захист |( 3629-12 ) | | | | | | | | | |лісонасаджень, органи |від 19.11.93 р.) | | | | | | | | | |рибоохорони - у справах | | | | | | | | | | |стягнення коштів на покриття| | | | | | | | | | |шкоди, заподіяної державі | | | | | | | | | | |забрудненням навколишнього | | | | | | | | | | |середовища, порушенням | | | | | | | | | | |лісового законодавства та | | | | | | | | | | |нераціональним використанням| | | | | | | | | | |природних ресурсів і рибних | | | | | | | | | | |запасів. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |22090008 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | B | - | | | |звільняються:всеукраїнські |Міністрів України | | | | | | | | | |та міжнародні об'єднання |"Про державне мито" | | | | | | | | | |громадян, які постраждали |( 7-93 ), стаття 4, | | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської |пункт 28 (пункт 28 | | | | | | | | | |катастрофи, що мають місцеві|статті 4 змінено | | | | | | | | | |осередки у більшості |згідно із Законом ВР | | | | | | | | | |областей України, Українська|N 303/96-ВР | | | | | | | | | |Спілка ветеранів Афганістану|( 303/96-ВР ) від | | | | | | | | | |/воїнів - |10.07.96 р.) | | | | | | | | | |інтернаціоналістів/, | | | | | | | | | | |громадські організації | | | | | | | | | | |інвалідів, їхні підприємства| | | | | | | | | | |та установи, республіканське| | | | | | | | | | |добровільне громадське | | | | | | | | | | |об'єднання "Організація | | | | | | | | | | |солдатських матерів України"| | | | | | | | | | |- за позовами, з якими вони | | | | | | | | | | |звертаються до суду та | | | | | | | | | | |господарського суду, а також| | | | | | | | | | |за вчинення всіх | | | | | | | | | | |нотаріальних дій. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |22090009 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | B | - | | | |звільняються: Національний |Міністрів України | | | | | | | | | |банк України та його |"Про державне мито" | | | | | | | | | |установи, за винятком |( 7-93 ), | | | | | | | | | |госпрозрахункових. |стаття 4, пункт 29 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |22090010 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | B | - | | | |звільняються:Генеральна |Міністрів України | | | | | | | | | |прокуратура України та її |"Про державне мито" | | | | | | | | | |органи - за позовами, з |( 7-93 ), | | | | | | | | | |якими вони звертаються до |стаття 4, пункт 30 | | | | | | | | | |суду або господарського суду| | | | | | | | | | |в інтересах громадян і | | | | | | | | | | |державних юридичних осіб. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |22090011 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | B | - | | | |звільняються:Центральна |Міністрів України | | | | | | | | | |виборча комісія та виборчі |"Про державне мито" | | | | | | | | | |комісії по виборах народних |( 7-93 ), | | | | | | | | | |депутатів - із заяв про дачу|стаття 4, пункт 31 | | | | | | | | | |висновку з питань наявності | | | | | | | | | | |підстав для скасування | | | | | | | | | | |рішення про реєстрацію | | | | | | | | | | |кандидата в депутати. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |22090012 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | B | - | | | |звільняються:Фонд винаходів |Міністрів України | | | | | | | | | |України - за дії, вказані в |"Про державне мито" | | | | | | | | | |підпункті "у" пункту 6 |( 7-93 ), | | | | | | | | | |статті 3 цього Декрету, а |стаття 4, пункт 32 | | | | | | | | | |також за позовами, з якими | | | | | | | | | | |він звертається до суду або | | | | | | | | | | |господарського суду. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |22090013 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | B | - | | | |звільняються: Українська |Міністрів України | | | | | | | | | |державна страхова комерційна|"Про державне мито" | | | | | | | | | |організація та її установи -|( 7-93 ), | | | | | | | | | |за позовами, з якими вони |стаття 4, пункт 33 | | | | | | | | | |звертаються до суду та | | | | | | | | | | |господарського суду, в усіх | | | | | | | | | | |справах, пов'язаних з | | | | | | | | | | |операціями обов'язкового | | | | | | | | | | |страхування. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |22090014 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | B | - | | | |звільняються:Пенсійний фонд |Міністрів України | | | | | | | | | |України, його підприємства, |"Про державне мито" | | | | | | | | | |установи й організації; |( 7-93 ), | | | | | | | | | |Фонд України соціального |стаття 4, пункт 34 | | | | | | | | | |захисту інвалідів і його | | | | | | | | | | |відділення, органи Фонду | | | | | | | | | | |загальнообов'язкового | | | | | | | | | | |державного соціального | | | | | | | | | | |страхування України на |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |випадок безробіття, Фонду |Закон України "Про | 429-IV |16.01.2003 |11.02.2003 | | | | | | |соціального страхування від |внесення змін до | | | | | | | | | |нещасних випадків на |деяких законодавчих | | | | | | | | | |виробництві та професійних |актів України щодо | | | | | | | | | |захворювань України та Фонду|загальнообов'язкового| | | | | | | | | |соціального страхування з |державного | | | | | | | | | |тимчасової втрати |соціального | | | | | | | | | |працездатності, |страхування" | | | | | | | | | | |( 429-15 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |22090015 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 30.04.93 | | B | - | | | |звільняються:державні органи|Міністрів України | | | | | | | | | |приватизації - за позовами, |"Про державне мито" | | | | | | | | | |з якими вони звертаються до |( 7-93 )стаття 4, | | | | | | | | | |суду та господарського суду,|пункт 35 (стаття 4 | | | | | | | | | |в усіх справах, пов'язаних |доповнена пунктом 35 | | | | | | | | | |із захистом майнових |згідно із декретом КМ| | | | | | | | | |інтересів держави, та за |України N 43-93 | | | | | | | | | |вчинення нотаріусами |( 43-93 ) від | | | | | | | | | |виконавчих написів про |30.04.93 | | | | | | | | | |стягнення заборгованості з |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |орендної плати, а також за |Закон України "Про | 664-IV |03.04.2003 |28.04.2003 | | | | | | |проведення аукціонів, за |внесення змін до | | | | | | | | | |операції з цінними паперами.|пункту 35 частини | | | | | | | | | | |першої статті 4 | | | | | | | | | | |Декрету Кабінету | | | | | | | | | | |Міністрів України від| | | | | | | | | | |21.01.93 N 7-93" | | | | | | | | | | |( 664-15 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |22090016 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 02.03.95 | | B | - | | | |звільняються:Антимонопольний|Міністрів України | | | | | | | | | |комітет України та його |"Про державне мито" | | | | | | | | | |територіальні відділення - |( 7-93 ), стаття 4, | | | | | | | | | |за позовами до суду та |пункт 36 (стаття 4 | | | | | | | | | |господарського суду. |доповнена пунктом 36 | | | | | | | | | | |згідно із Законом | | | | | | | | | | |N 82/95-ВР | | | | | | | | | | |( 82/95-ВР ) | | | | | | | | | | |від 02.03.95 р.) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |22090017 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 10.01.97 | | B | - | | | |звільняються: державні |Міністрів України | | | | | | | | | |замовники та виконавці |"Про державне мито" | | | | | | | | | |державного замовлення - за |( 7-93 ), стаття 4, | | | | | | | | | |позовами, з якими вони |пункт 38 (стаття 4 | | | | | | | | | |звертаються до суду у |доповнена пунктом 38 | | | | | | | | | |справах про відшкодування |згідно із Законом | | | | | | | | | |збитків, завданих при |N 589/96-ВР | | | | | | | | | |укладенні, внесенні змін до |( 589/96-ВР ) від | | | | | | | | | |державних контрактів, а |12.12.96 р.) | | | | | | | | | |також невиконанням або | | | | | | | | | | |неналежним виконанням | | | | | | | | | | |зобов'язань за державним | | | | | | | | | | |контрактом на поставку | | | | | | | | | | |продукції для державних | | | | | | | | | | |потреб. | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |22090018 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 14.01.97 | | B | - | | | |звільняються: Комітет у |Міністрів України | | | | | | | | | |справах нагляду за страховою|"Про державне мито" | | | | | | | | | |діяльністю - за позовами, з |( 7-93 ), стаття 4, | | | | | | | | | |якими він звертається до |пункт 39 (стаття 4 | | | | | | | | | |господарського суду у |доповнена пунктом 39 | | | | | | | | | |справах про скасування |згідно із Законом | | | | | | | | | |державної реєстрації |N 621/96-ВР | | | | | | | | | |страховика як суб'єкта |( 621/96-ВР ) від | | | | | | | | | |підприємницької діяльності у|19.12.96 р.) | | | | | | | | | |випадках, передбачених | | | | | | | | | | |статтею 8 Закону України | | | | | | | | | | |"Про підприємництво" | | | | | | | | | | |( 698-12 ). | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |22090019 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 14.04.97 | | B | - | | | |звільняються:Державний |Міністрів України | | | | | | | | | |комітет України з державного|"Про державне мито" | | | | | | | | | |матеріального резерву, |( 7-93 ), стаття 4, | | | | | | | | | |установи та організації |пункт 40 (стаття 4 | | | | | | | | | |системи державного резерву -|доповнена пунктом 40 | | | | | | | | | |за позовами щодо виконання |згідно із Законом | | | | | | | | | |зобов'язань, що випливають |N 131/97-ВР | | | | | | | | | |із Закону України "Про |( 131/97-ВР )від | | | | | | | | | |державний матеріальний |05.03.97 р.) | | | | | | | | | |резерв" |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | |( 51/97-ВР ). |Закон України "Про | 1713-IV |12.05.2004 |30.06.2004 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | | | |( 1713-15 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |22095000 |Пільги, що надані місцевими |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | B | - | | | |органами влади у межах сум, |систему | | | | | | | | | |що надходять до їх бюджетів |оподаткування" | | | | | | | | | |по державному миту. |( 1251-12 ), | | | | | | | | | | |ст. 1. | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |22090020 |Пільги, що надані |Декрет Кабінету | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | B | - | | | |Міністерством фінансів |Міністрів України | | | | | | | | | |України щодо державного |"Про державне мито" | | | | | | | | | |мита, яке зараховується до |( 7-93 ), | | | | | | | | | |Державного бюджету України. |стаття 5 | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |22090021 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 1988-III |21.09.2000 |21.09.2000 | | B | - |ЗМІНА РЕДАКЦІЇ | | |звільняється: Державна |Міністрів України | | | | | | | | | |архітектурно-будівельна |"Про державне мито" | | | | | | | | | |інспекція України та її |( 7-93 )стаття 4, | | | | | | | | | |територіальні органи за |пункт 42 (стаття 4 | | | | | | | | | |позовами до господарського |доповнена пунктом 42 | | | | | | | | | |суду щодо стягнення штрафу |згідно із Законом | | | | | | | | | |за порушення в сфері |N 1988-III | | | | | | | | | |містобудування. |( 1988-14 ) від | | | | | | | | | | |21.09.2000 р.) | | | | | | | | | | |---------------------+------------+-----------+-----------| | | | | | | |Закон України "Про | 1026-V |16.05.2007 |01.01.2008 | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | | | | | |актів України щодо | | | | | | | | | | |здійснення державного| | | | | | | | | | |архітектурно- | | | | | | | | | | |будівельного контролю| | | | | | | | | | |та сприяння | | | | | | | | | | |інвестиційній | | | | | | | | | | |діяльності у | | | | | | | | | | |будівництві" | | | | | | | | | | |( 1026-16 ) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |22090022 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 2056-III |19.10.2000 |19.10.2000 | | B | - | | | |звільняються: відділи |Міністрів України | | | | | | | | | |державної виконавчої служби |"Про державне мито" | | | | | | | | | |- позовами, з якими вони |( 7-93 ), стаття 4, | | | | | | | | | |звертаються до суду та |пункт 43 (стаття 4 | | | | | | | | | |господарського суду, в усіх |доповнена пунктом 43 | | | | | | | | | |справах, пов'язаних із |згідно із Законом | | | | | | | | | |захистом майнових інтересів |N 2056-III | | | | | | | | | |фізичних і юридичних осіб, |( 2056-14 ) від | | | | | | | | | |держави, а також за |19.10.2000 р.) | | | | | | | | | |проведення аукціонів | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |22090023 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 2368-III |05.04.2001 |05.05.2001 | | B | - | | | |звільняється: Рахункова |Міністрів України | | | | | | | | | |палата - за позовами, з |"Про державне мито" | | | | | | | | | |якими вона звертається до |( 7-93 )стаття 4, | | | | | | | | | |Вищого господарського суду |пункт 44 (стаття 4 | | | | | | | | | |України. |доповнена пунктом 44 | | | | | | | | | | |згідно із Законом | | | | | | | | | | |N 2368-III | | | | | | | | | | |( 2368-14 ) від | | | | | | | | | | |05.04.2001 р.) | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |22090024 |Від сплати державного мита |Декрет Кабінету | 1121-VI |11.07.2003 |24.09.2003 | | B | - | | | |звільняється: спеціальний |Міністрів України | | | | | | | | | |уповноважений центральний |"Про державне мито" | | | | | | | | | |орган виконавчої Влади у |( 7-93 ), ст. 4 | | | | | | | | | |сфері захисту прав |доповнена пунктом 46 | | | | | | | | | |споживачів та його |згідно із Законом | | | | | | | | | |територіальні органи за |N 1121-VI | | | | | | | | | |позовами, з якими |( 1121-15 ) | | | | | | | | | |звертаються вони до суду, |від 11.07.2003 року. | | | | | | | | | |пов'язаних із порушенням | | | | | | | | | | |законодавства про рекламу | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |50080000 |ЗБІР ЗА ЗАБРУДНЕННЯ | | | | | | | | | | |НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО | | | | | | | | | | |СЕРЕДОВИЩА | | | | | | | | | |----------+----------------------------+---------------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+------------+---------------------| |50085000 |Пільги, що надані місцевим |Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | B | - | | | |органам влади у межах сум, |систему | | | | | | | | | |що надходять до їх бюджетів |оподаткування" | | | | | | | | | |по збору за забруднення |( 1251-12 ), | | | | | | | | | |навколишнього природного |ст. 1 | | | | | | | | | |середовища. | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- ** B - Пільги, що призводять до втрат бюджету A - Пільги, що не призводять до втрат бюджету H - Переваги в оподаткуванні, що за економічною сутністю не
являються фінансовою підтримкою платника Z - Пільги, що зменшують надходження до бюджету. *** При заповненні платниками податків звіту за ф. N 1-ПП
"Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб -
суб'єктів підприємницької діяльності" ( z0938-04 ) для пільг за
кодами14010067, 14010069, 14010073, 14010077, 14010231, 14010336
розрахунок суми пільги не проводиться (п. 4.1.10 Правил обліку
податку на додану вартість для обчислення вартісної величини
впливу пільг з цього податку на формування дохідної частини
Державного бюджету України ( z0939-04 ), затверджені наказом ДПА
України, Державного комітету статистики України від 23.07.2004
N 419/453 ( z0938-04 ) (зі змінами та доповненнями, затвердженими
спільним наказом ДПАУ та Держкомстату України від 01.12.2005
N 539/397) ( z1547-05 ), при цьому гр. гр. 5, 6, 9, 10 зазначеного
звітузаповнюється нульовим значенням, аграфи 1-4, 7-8
заповнюються відповідно до п. 2 Інструкції.
Увага! В даному Довіднику представлені пільги, надані чинним
законодавством, які діють станом на 01.09.2008.вгору