Документ v0045821-15, поточна редакція — Прийняття від 20.02.2015

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.02.2015  № 45

Про план заходів Держземагентства України з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди

З метою реалізації плану заходів Державного агентства земельних ресурсів України з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди, схваленої Постановою Верховної Ради України 11 грудня 2014 року № 26-VIII, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів Державного агентства земельних ресурсів України з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди (далі - план заходів).

2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Держземагенства України забезпечити безумовне виконання завдань, визначених планом заходів.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова комісії з реорганізації
Держземагенства України


Л.М. ШемелинецьЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держземагентства України
20.02.2015 № 45

ПЛАН ЗАХОДІВ
Державного агентства земельних ресурсів України з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди

№ з/п

Завдання, визначені у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційній угоді

Зміст заходу

Строк виконання заходу

Відповідальний за виконання заходу

Індикатор виконання заходу

1

2

3

4

5

6

I. З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГЕНСТВА

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

1

Розділ II "Нова політика державного управління" Оновлення державних кадрів

Забезпечення виконання Закону України "Про очищення влади"

Організація виконання Закону України "Про очищення влади"

Постійно

Департамент кадрової політики та персоналу

Відсутність в апараті Агентства порушень вимог Закону

Конкурсний відбір на новій основі

Організація конкурсного відбору державних службовців апарату Агентства відповідно до вимог Закону України "Про державну службу" (нова редакція)

Постійно

Департамент кадрової політики та персоналу

Проведення конкурсного відбору державних службовців з дотриманням вимог законодавства

2

Розділ III "Нова антикорупційна політика" Боротьба з корупцією та очищення влади

Реалізація антикорупційного законодавства

Організація виконання в апараті Агентства вимог антикорупційного законодавства

Постійно

Управління запобігання та протидії корупції

Відсутність в апараті Агентства порушень вимог законодавства

Угода про Коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України восьмого скликання

3

Розділ IX. 1. Створення сприятливого для інвестицій середовища

1.1 Забезпечення належного виконання усіма центральними органами виконавчої влади Закону України "Про основні засади регуляторної політики"

Організація забезпечення виконання вимог Закону України "Про основні засади регуляторної політики"

Постійне

Юридичний департамент

Відсутність в апараті Агентства порушень вимог Закону

4

Розділ IX. 6. Перехід від адміністративного контролю до підтримки бізнесу

6.4 Проведення комплексної інвентаризації наявної нормативно-правової бази у сфері державного контролю та регулювання підприємництва - із скасуванням неактуальних нормативно-правових актів

Перегляд нормативно-правових актів з питань, що належать до повноважень Агенства

1 півріччя 2015 р.

Юридичний департамент

Розроблення проектів нормативно-правових актів (у разі необхідності)

6.5 Скасування нормативно-правових актів (зокрема САНПін) та актів, які не розміщені у вільному доступі та які використовуються для регулювання підприємницької діяльності

II. У СФЕРІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Угода про Коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України восьмого скликання

5

Розділ VII 2. "Реформа публічного адміністрування" 2.4. Адміністративні послуги та адміністративні процедури:

2.4.1 Делегувати органам місцевого самоврядування відповідного рівня повноваження з надання базових адміністративних послуг (зокрема, реєстрація місця проживання, видача паспортних документів, державна реєстрація юридичних та фізичних осіб - підприємців, об'єднань громадян, реєстрація актів цивільного стану, речових прав, вирішення земельних питань, реєстрація автотранспортних засобів, оформлення посвідчень водія)

Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування а розпорядження земельними ділянками і здійсненням контролю за використанням та охороною земель"

II квартал 2015 р.

Департамент землеустрою, використання та охорони земель

Внесення проекту Закону України на розгляд до Верховної Ради України

III. У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

6

Розділ 6. "Нова продовольча політика" Удосконалення орендних відносин, монетизація орендних платежів, запровадження ефективних регуляторних механізмів для розвитку ринку оренди земель.

Розроблення та сприяння прийняттю Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оренду землі" щодо довгострокової оренди

Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку орендних відносин на землю"

II квартал 2015 р.

Управління ринку та оцінки земель

Внесення проекту Закону України на розгляд до Верховної Ради України

Формування бази даних Державного земельного кадастру

Внесення до Державного земельного кадастру інформації про землі та земельні ділянки

IV квартал 2018 р.

Департамент Державного земельного кадастру

Функціонування Державного земельного кадастру

Угода про Коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України восьмого скликання

7

Розділ III. 7. Внести зміни до Закону про Державний земельний кадастр з метою забезпечення вільного доступу в Інтернеті до інформації про земельні ділянки, у тому числі про володільців прав на них. Забезпечити виконання положення законодавства щодо доступу в Інтернеті до інформації про об'єкти прав на нерухомість та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичних осіб. Законодавче встановлення заборони органам державної влади та органам місцевого самоврядування вимагати від фізичних та юридичних осіб інформацію, якою держава вже володіє або яку ці особи надавали раніше

Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний земельний кадастр"

I квартал 2015 р.

Департамент Державного земельного кадастру

Внесення проекту Закону України на розгляд до Верховної Ради України

8

Розділ IX 7. Спрощення процедур в сфері будівництва

7.4. Спрощення процедур та скорочення строків оформлення прав користування і продажу земель (окрім сільськогосподарського призначення) державної та комунальної власності або прав на них

Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України"

IV квартал 2015 р.

Департамент землеустрою, використання та охорони земель

Внесення проекту Закону України на розгляд до Верховної Ради України

9

Розділ XI 1. Земельна реформа

1.1. Завершення, до 1 січня 2016 року, інвентаризації та розмежуванню земель сільськогосподарського призначення державної, комунальної та приватної власності

Організація та забезпечення проведення робіт з інвентаризації земель (необхідно передбачити у Державному бюджеті кошти у розмірі 1,6 млрд. грн.)

IV квартал 2015 р.

Департамент землеустрою, використання та охорони земель

Здійснення інвентаризації земель

1.2. Законодавче врегулювання питань передачі у комунальну власність земель державної власності, розташованих за межами населених пунктів, крім тих, на яких розташовані об'єкти державної власності

Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з розпорядження земельними ділянками і здійсненням контролю за використанням та охороною земель". Подання на розгляд Уряду проекту Закону України "Про консолідацію земель"

I квартал 2015 р.

Департамент землеустрою, використання та охорони земель

Внесення проекту Закону України на розгляд до Верховної Ради України

1.3. Виключення із законодавства України норм, що надають можливість набувати право оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності на неконкурентних засадах

1.5. Запровадження ефективних регуляторних механізмів для розвитку ринку оренди земель сільськогосподарського призначення, передбачивши можливість продажу прав оренди та їх заставу

Подання на розгляд Уряду проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку орендних відносин на землю"

IV квартал 2015 р.

Управління ринку та оцінки земель

Внесення проекту Закону України на розгляд до Верховної Ради України

10

Розділ XI. 1. Земельна реформа 1.4. Удосконалення орендних відносин шляхом

1.4.1. сприяння згуртуванню та самоорганізації власників земельних ділянок (паїв) з метою консолідації земель для отримання більшої економічної вигоди від їх використання, закріплення права більшості орендодавців, чиї земельні ділянки розміщені в єдиному масиві, на визначення єдиного орендаря

Проект Закону України "Про консолідацію земель"

IV квартал 2015 р.

Управління ринку та оцінки земель

Внесення проекту Закону України на розгляд до Верховної Ради України

1.4.5. проведення у 2015 році загальнонаціональної нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, а також подальше її проведення не рідше одного разу на 10 років.

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення", затвердження наказу "Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення", внесення змін щодо періодичності проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення до Закону України "Про оцінку земель"

IV квартал 2015 р.

Управління ринку та оцінки земель

Внесення проекту Закону України на розгляд до Верховної Ради України

1.4.6. встановлення обов'язковості сплати орендної плати за землі сільськогосподарського призначення виключно у грошовій формі

Подання на розгляд Уряду проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку орендних відносин на землю"

IV квартал 2015 р.

Управління ринку та оцінки земель

Внесення проекту Закону України на розгляд до Верховної Ради України

1.4.7. визначення правового статусу та врегулювання порядку розпорядження землями колективної власності та відумерлої спадщини,

Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування і розпорядження земельними ділянками і здійсненням контролю за використанням та охороною земель"

IV квартал 2015 р.

Департамент землеустрою, використання та охорони земель

Внесення проекту Закону України на розгляд до Верховної Ради України

11

Розділ XI. 4. Сталий розвиток сільських територій

4.4. Удосконалення нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері володіння, розпорядження та використання земельних, лісових, водних та інших природних ресурсів з метою посилених захисту суспільних інтересів і забезпечення місцевим громадам доступу до них як до активів локального розвитку

Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування і розпорядження земельними ділянками і здійсненням контролю за використанням та охороною земель"

I квартал 2015 р.

Департамент землеустрою, використання та охорони земель

Внесення проекту Закону України на розгляд до Верховної Ради України

12

Розділ XVII. Реформи у сфері управління та охорони довкілля

1.1. Реформувати систему управління сферою охорони довкілля з метою перетворення її на інтегровану систему, яка здатна забезпечити реалізацію проєвропейських реформ та ліквідувати корупційні схеми у сфері управління та охорони довкілля. Координація роботи органів виконавчої влади профільного Міністерства, Державних агентств лісових, водних, земельних ресурсів, ДЕІ та ін., які виконують функції чи завдання у сфері охорони довкілля, для гармонізації законодавства та ефективного моніторингу довкілля. Відновити державний орган у сфері управління заповідною справою

Здійснення заходів щодо реорганізації Держземагенства та його територіальних органів відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 10 вересня 2014 року № 442

II квартал 2015 р.

Департамент кадрової політики та персоналу Юридичний департамент

Функціонування Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру та його територіальних органів

Директор
Юридичного департаменту


Т.А. Скочко

{Текст взято з сайту Держземагентства України http://www.land.gov.ua/}вгору