Документ v0045817-11, поточна редакція — Прийняття від 28.12.2011

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА МАЙНОМ

НАКАЗ

28.12.2011  № 45

Щодо проведення інвентаризації державного майна, упорядкування обліку юридичних осіб та надання відомостей до Єдиного реєстру об'єктів державної власності

Відповідно до пункту 25 частини першої статті 6 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 467 (із змінами), Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 № 1121 (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 № 1145 "Про проведення інвентаризації об'єктів державної власності", з метою упорядкування обліку, проведення інвентаризації об'єктів державної власності, що перебувають у сфері управління Агентства держмайна, та за їх результатами формування і надання відомостей до Єдиного реєстру об'єктів державної власності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок формування та надання до Єдиного реєстру об'єктів державної власності відомостей про об'єкти державної власності, що перебувають у сфері управління Агентства держмайна (далі - Порядок), що додається.

2. Керівникам державних підприємств, їх об'єднань, установ, організацій, що належать до сфери управління Агентства держмайна, господарських організацій, щодо яких Агентством держмайна здійснюються функції з управління корпоративними правами держави, та інших юридичних осіб, на балансі яких обліковується державне майно, функції з управління яким здійснює Агентство держмайна, відповідно до Порядку:

2.1. проводити інвентаризацію державного майна, функції з управління яким здійснює Агентство держмайна.

2.2. подавати до Агентства держмайна складені за результатами інвентаризації переліки державного майна, функції з управління яким здійснює Агентство держмайна, з метою подальшого внесення відомостей про це майно до Єдиного реєстру об'єктів державної власності.

3. Керівникам державних підприємств, їх об'єднань, установ, організацій, що належать до сфери управління Агентства держмайна, господарських організацій, щодо яких Агентством держмайна здійснюються функції з управління корпоративними правами держави, щороку до 15 квітня року, що настає за звітним роком, подавати Агентству держмайна відомості за формою № 1-підприємництво "Звіт про основні показники діяльності підприємства" в паперовому та електронному вигляді (електронна адреса: _____).

4. Керівникам структурних підрозділів, які згідно з функціональним розподілом взаємодіють з юридичними особами, зазначеними у пункті 2 цього наказу, забезпечити ознайомлення таких осіб з цим наказом.

5. Попередити керівників структурних підрозділів про персональну відповідальність за неналежний рівень виконання цього наказу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Агентства Каленкова О.Ф.

Голова Агентства

Д.В. КолєсніковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Агентства
держмайна України
28.12.2011 № 45

ПОРЯДОК
формування та надання до Єдиного реєстру об'єктів державної власності відомостей про об'єкти державної власності, що перебувають у сфері управління Агентства держмайна

1. Загальні положення

1.1. Порядок формування та надання до Єдиного реєстру об'єктів державної власності відомостей про об'єкти державної власності, що перебувають у сфері управління Агентства держмайна (далі - Порядок), розроблено з метою виконання вимог Закону України "Про управління об'єктами державної власності", постанов Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 № 1121 "Про затвердження Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності", із змінами (далі - Методика), від 14.04.2004 № 467 "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності" (із змінами), від 09.11.2011 № 1145 "Про проведення інвентаризації об'єктів державної власності", а також формування і внесення до Єдиного реєстру об'єктів державної власності (далі - Єдиний реєстр) відомостей стосовно об'єктів державної власності, що перебувають у сфері управління Агентства держмайна.

1.2. Порядок передбачено для застосування такими юридичними особами:

державними підприємствами, їх об'єднаннями, установами, організаціями, що належать до сфери управління Агентства держмайна;

господарськими організаціями, щодо яких Агентством держмайна здійснюються функції з управління корпоративними правами держави;

іншими юридичними особами, що не належать до сфери управління Агентства держмайна, але на балансі яких обліковується державне майно, функції з управління яким здійснює Агентство держмайна.

1.3. Об'єктами інвентаризації державного майна відповідно до Порядку є:

нерухоме державне майно, що перебуває в управлінні Агентства держмайна і обліковується на балансі цього центрального органу виконавчої влади;

нерухоме майно державних підприємств, їх об'єднань, установ, організацій, що належать до сфери управління Агентства держмайна;

державне майно, яке не увійшло до статутних капіталів господарських організацій, утворених у процесі корпоратизації, функції з управління яким здійснює Агентство держмайна;

інше державне майно, функції з управління яким здійснює Агентство держмайна та яке перебуває на балансі юридичних осіб, що не належать до сфери управління Агентства держмайна.

Інвентаризація державного майна проводиться один раз на рік (станом на 31 грудня) або позапланово у процесі:

приватизації (корпоратизації) державних підприємств;

передачі майна державних підприємств в оренду, повернення такого майна після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання;

передачі державного майна у концесію;

повернення у державну власність об'єктів приватизації у разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу;

передачі державного майна до сфери управління іншого органу державної влади.

Інвентаризація державного майна проводиться з урахуванням особливостей, визначених Положенням про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.93 № 158 (із змінами і доповненнями), та інших нормативних актів, що регулюють питання інвентаризації державного майна.

Відповідальність за проведення інвентаризації державного майна, подання за її результатами Агентству держмайна достовірної та у повному обсязі інформації несуть керівники юридичних осіб, зазначених у пункті 1.2 Порядку.

1.4. Об'єктами упорядкування обліку юридичних осіб відповідно до Порядку є:

державні підприємства, їх об'єднання, дочірні підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Агентства держмайна;

господарські організації, щодо яких Агентством держмайна здійснюються функції з управління корпоративними правами держави;

інші юридичні особи, що не належать до сфери управління Агентства держмайна, але на балансі яких обліковується державне майно, функції з управління яким здійснює Агентство держмайна.

Упорядкування обліку юридичних осіб проводиться один раз на п'ять років (первинне формування за станом на 1 квітня 2012 року) або позапланово за рішенням Кабінету Міністрів України (станом на перше число місяця, що настає за звітним кварталом, роком).

1.5. Координацію дій, що забезпечують проведення заходів з упорядкування обліку юридичних осіб, інвентаризації державного майна для подальшого внесення відомостей про об'єкти державної власності, що перебувають у сфері управління Агентства держмайна, до Єдиного реєстру здійснюють наступні структурні підрозділи Агентства держмайна за відповідними напрямками:

1.5.1. Департамент стратегічного планування - загальна координація дій стосовно об'єктів державної власності, що перебувають у сфері управління Агентства держмайна;

1.5.2. Департамент взаємодії з підприємствами високотехнологічних галузей, Департамент взаємодії з підприємствами базових галузей - стосовно інформації про господарські організації, щодо яких Агентством держмайна здійснюються функції з управління корпоративними правами держави, та їх майна;

1.5.3. Департамент взаємодії з підприємствами високотехнологічних галузей, Департамент взаємодії з підприємствами базових галузей, Управління реструктуризації та реформування власності та інші структурні підрозділи Агентства держмайна, які згідно з функціональним розподілом взаємодіють з юридичними особами, зазначеними в абзаці другому пункту 1.2 Порядку, - стосовно державних підприємств, їх об'єднань, дочірніх підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Агентства держмайна, і нерухомого майна, що перебуває на їх балансах та належить до сфери управління Агентства держмайна;

1.5.4. Управління реструктуризації та реформування власності - стосовно суб'єктів господарювання, що не належать до сфери управління Агентства держмайна, але на балансі яких обліковується державне майно, функції з управління яким здійснює Агентство держмайна, та цього майна;

1.5.5. Відділ адміністративно-господарського забезпечення - стосовно нерухомого державного майна, що обліковується на балансі Агентства держмайна;

1.5.6. Департамент фінансового забезпечення - щодо надання відповідної фінансової, статистичної звітності;

1.5.7. Департамент юридичного забезпечення - щодо надання інформації про порушення, зупинення, припинення справи про банкрутство юридичних осіб, зазначених в абзацах другому - третьому пункту 1.2 Порядку, стадії процедури банкрутства таких юридичних осіб (у разі порушення справи про банкрутство).

1.6. Для вирішення питань, пов'язаних із здійсненням Агентством держмайна відповідно до пункту 10 Методики розподілу юридичних осіб, утворюється робоча група у складі першого заступника (заступника) Голови Агентства держмайна, керівників Департаменту стратегічного планування, Департаменту юридичного забезпечення, Департаменту фінансового забезпечення та структурних підрозділів Агентства держмайна, які згідно з функціональним розподілом взаємодіють з юридичними особами, зазначеними у пункті 1.2 Порядку (далі - Робоча група).

2. Формування і надання відомостей до Єдиного реєстру за результатами інвентаризації державного майна

2.1. Юридичні особи, зазначені у пункті 1.2 Порядку, до 25 лютого року, що настає за звітним роком, (для щорічної інвентаризації) та протягом місяця, що настає за звітним кварталом, (для позапланової інвентаризації) подають Агентству держмайна:

складені відповідно до затверджених Фондом державного майна класифікаторів на підставі даних інвентаризаційних описів переліки державного майна за формою 2б (додаток 1) в паперовому та електронному вигляді (електронна адреса: dspoblik@ukr.net);

копію наказу юридичної особи про щорічне або позапланове проведення інвентаризації державного майна.

Перелік державного майна за формою 2б складається за допомогою АС "Юридичні особи". Програмний модуль, керівництво користувача, класифікатор державного майна та оновлення АС "Юридичні особи" розміщено на веб-сайті Фонду державного майна за адресою: http://www.spfu.gov.ua - реєстр держмайна - створення реєстру.

Консультативна підтримка з питань інсталяції, користування АС "Юридичні особи":

в Агентстві держмайна - за тел. (044) 246-33-57;

у Фонді державного майна - за тел. (044) 254-34-02.

2.2. Відділ адміністративно-господарського забезпечення до 25 лютого року, що настає за звітним роком (для щорічної інвентаризації), та протягом місяця, що настає за звітним кварталом (для позапланової інвентаризації), подає до Департаменту стратегічного планування в паперовому та електронному вигляді (електронна адреса: dspoblik@ukr.net) відомості про нерухоме державне майно, що обліковується на балансі Агентства держмайна, за формою 2б (додаток 1).

2.3. Управління документального забезпечення роботи та контролю у термін протягом 3 робочих днів з дати реєстрації акта Агентства держмайна про прийняте управлінське рішення стосовно державного майна, зазначеного у пункті 1.3 Порядку, подає до Департаменту стратегічного планування копію такого акта.

2.4. Департамент стратегічного планування забезпечує внесення зазначених у пунктах 2.1 - 2.3 Порядку відомостей до Єдиного реєстру та подання Агентством держмайна до Фонду державного майна протягом 55 днів після закінчення звітного кварталу або до 25 квітня року, що настає за звітним, складеного на підставі цих відомостей узагальненого переліку державного майна та інформації про прийняті Агентством держмайна управлінські рішення щодо такого майна за формами 2у і (додатки 2, 3).

3. Формування і надання відомостей до Єдиного реєстру за результатами упорядкування обліку юридичних осіб

3.1. Департамент взаємодії з підприємствами високотехнологічних галузей, Департамент взаємодії з підприємствами базових галузей, Управління реструктуризації та реформування власності та інші структурні підрозділи Агентства держмайна, які згідно з функціональним розподілом взаємодіють з юридичними особами, зазначеними у пункті 1.2 Порядку, до 5 числа місяця, що настає за звітним кварталом, надають до Департаменту стратегічного планування в електронному вигляді інформацію про ці юридичні особи за формою згідно з додатком 4.

3.2. Департамент стратегічного планування:

3.2.1. на підставі отриманої відповідно до п. 3.1 Порядку інформації складає перелік юридичних осіб за формою згідно з додатком 4 та забезпечує подання цього переліку Агентством держмайна до Держстату до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом;

3.2.2. протягом десяти робочих днів з дати отримання Агентством держмайна від Держстату відповідно до п. 10 Методики переліку юридичних осіб забезпечує його опрацювання та, у разі наявності у цьому переліку юридичних осіб, що за даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) належать до сфери управління Агентства держмайна, але не визнані цим органом, юридичних осіб, які згідно з даними ЄДРПОУ належать до сфери управління іншого органу державної влади або відомості про які в ЄДРПОУ відсутні, - подання на розгляд Робочій групі.

3.3. Робоча група у десятиденний строк з дати отримання від Департаменту стратегічного планування згідно з підпунктом 3.2.2 пункту 3.2 Порядку переліку юридичних осіб, але не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу здійснює розподіл юридичних осіб за даними ЄДРПОУ відповідно до пункту 4 Методики:

а) "не визнані органом державної влади" - юридичні особи, що за даними ЄДРПОУ належать до сфери управління Агентства держмайна, але не визнані цим органом;

б) "визнані органом державної влади" - юридичні особи, належність яких до сфери управління Агентства держмайна підтверджена цим органом, у тому числі юридичні особи:

"значаться в ЄДРПОУ з відповідним органом державної влади" - дані про належність яких до сфери управління Агентства держмайна збігаються з даними ЄДРПОУ;

"значаться в ЄДРПОУ за іншим органом державної влади" - які згідно з даними ЄДРПОУ належать до сфери управління іншого органу державної влади;

"не значаться в ЄДРПОУ" - відомості про які в ЄДРПОУ відсутні.

3.4. У разі коли юридичні особи за даними ЄДРПОУ належать до сфери управління іншого органу державної влади або відомості про них в ЄДРПОУ відсутні, структурні підрозділи Агентства держмайна, зазначені у пункті 3.1 Порядку:

здійснюють заходи по упорядкуванню обліку юридичних осіб з метою приведення переліку юридичних осіб у відповідність з даними ЄДРПОУ;

подають до Департаменту стратегічного планування інформацію за результатами проведеної роботи.

3.5. Департамент фінансового забезпечення подає до Департаменту стратегічного планування в електронному вигляді інформацію щодо юридичних осіб, зазначених в абзацах другому - третьому та, у разі наявності, четвертому пункту 1.2 Порядку:

щороку до 15 квітня року, що настає за звітним, та щокварталу протягом 45 днів після закінчення звітного кварталу (станом на перше число місяця, що настає за звітним кварталом/роком) - відомості за формами № 1 "Баланс", № 2 "Звіт про фінансові результати", № 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці";

протягом п'яти робочих днів з дати затвердження Агентством держмайна - фінансові плани.

3.6. Департамент взаємодії з підприємствами високотехнологічних галузей, Департамент взаємодії з підприємствами базових галузей, Управління реструктуризації та реформування власності та інші структурні підрозділи Агентства держмайна, які згідно з функціональним розподілом взаємодіють з юридичними особами, зазначеними в абзацах другому - третьому пункту 1.2 Порядку, у термін не пізніше ніж 30 днів після закінчення звітного кварталу надають до Департаменту стратегічного планування наступну інформацію про ці юридичні особи:

прізвище, ім'я, по батькові керівника, посада, телефон;

є суб'єктом господарювання;

має стратегічне значення для економіки та безпеки держави;

займає монопольне становище на загальнодержавному ринку (за даними Антимонопольного комітету);

є казенним підприємством;

входить до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;

входить до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані;

не підлягає / підлягає приватизації;

зміни стану підприємства (реорганізація, ліквідація, реструктуризація).

3.7. Департамент юридичного забезпечення у термін не пізніше ніж 30 днів після закінчення звітного кварталу подає до Департаменту стратегічного планування інформацію разом з копіями відповідних підтвердних документів стосовно порушення, зупинення, припинення справи про банкрутство юридичних осіб, зазначених в абзацах другому - третьому пункту 1.2 Порядку, стадії процедури банкрутства (у разі порушення справи про банкрутство).

3.8. Департамент стратегічного планування за результатами здійсненого Робочою групою розподілу юридичних осіб та узагальнення інформації, зазначеної у пунктах 3.4 - 3.7 Порядку, забезпечує внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру та подання Агентством держмайна до Фонду державного майна у термін не пізніше ніж 55 днів після закінчення звітного кварталу або до 25 квітня року, що настає за звітним, переліку юридичних осіб за формою 1 - реєстр (додаток 5) та змін у відомостях про ці юридичні особи за формою 1(зм) - реєстр (додаток 6).

Директор Департаменту
стратегічного планування


В. ФедоровДодаток 1
до Порядку

ВІДОМОСТІ
про державне майноДодаток 2
до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ
щодо державного майнаДодаток 3
до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ
стосовно державного майна, щодо якого прийнято управлінські рішенняДодаток 4
до Порядку

ПЕРЕЛІК
державних підприємств, їх об'єднань, установ, організацій, що належать до сфери управління Агентства держмайна, господарських організацій, щодо яких Агентством держмайна здійснюються функції з управління корпоративними правами держави, та інших юридичних осіб, на балансі яких обліковується державне майно, функції з управління яким здійснює Агентство держмайна

____________________________________________________________
(код згідно зі СПОДУ та назва органу державної влади)

за станом на _____________


з/п

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Повне найменування юридичної особи

Орган державної влади

код згідно зі СПОДУ

назва

1

2

3

4

5

1

...

Де:

графа 1 - номер за порядком;

графа 2 - ідентифікаційний код ЄДРПОУ юридичної особи (юридичної особи, що діє на основі державної власності, господарської організації з корпоративними правами держави та балансоутримувача державного майна) - внесено органом державної влади (за даними довідки Держкомстату про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України);

графа 3 - повне найменування юридичної особи - внесено органом державної влади (за даними довідки Держкомстату про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України);

графа 4 - код згідно зі СПОДУ (Система позначень органів державного управління) органу державного управління, що уповноважений управляти державним майном або корпоративними правами держави відповідної юридичної особи - внесено органом державної влади;

графа 5 - назва органу державного управління, що уповноважений управляти об'єктами державної власності - внесено органом державної влади.

Директор Департаменту
стратегічного планування


В. ФедоровДодаток 5
до Порядку

ВІДОМОСТІ
про державні підприємства, їх об'єднання, установи, організації, що належать до сфери управління Агентства держмайна, господарські організації, щодо яких Агентством держмайна здійснюються функції з управління корпоративними правами держави, та інші юридичні особи, на балансі яких обліковується державне майно, функції з управління яким здійснює Агентство держмайнаДодаток 6
до Порядку

ЗМІНИ
у відомостях про державні підприємства, їх об'єднання, установи, організації, що належать до сфери управління Агентства держмайна, господарські організації, щодо яких Агентством держмайна здійснюються функції з управління корпоративними правами держави, та інші юридичні особи, на балансі яких обліковується державне майно, функції з управління яким здійснює Агентство держмайнавгору