Про затвердження державних будівельних норм
Мінрегіонбуд; Наказ від 27.01.200945
Документ v0045661-09, поточна редакція — Редакція від 30.12.2011, підстава - v0417858-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
27.01.2009 N 45

Про затвердження
державних будівельних норм
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
регіонального розвитку та будівництва
N 336 ( v0336661-09 ) від 14.08.2009
N 695 ( v0695661-09 ) від 29.12.2009
N 202 ( v0202661-10 ) від 04.06.2010
Наказами Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства
N 517 ( v0517738-10 ) від 16.12.2010
N 53 ( v0053858-11 ) від 25.05.2011
N 417 ( v0417858-11 ) від 30.12.2011 }

З метою удосконалення нормативної бази у будівельному
комплексі України та на підставі рішення науково-технічної ради
Мінрегіонбуду від 25.12.2008 N 190 ( vr190661-08 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити з наданням чинності з 1 квітня 2012 року ДБН
А.3.2-2-2009 "Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і
промислова безпека в будівництві. Основні положення". { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
регіонального розвитку та будівництва N 336 ( v0336661-09 ) від
14.08.2009, N 695 ( v0695661-09 ) від 29.12.2009, N 202
( v0202661-10 ) від 04.06.2010, Наказами Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства N 517 ( v0517738-10 ) від 16.12.2010, N 53
( v0053858-11 ) від 25.05.2011, N 417 ( v0417858-11 ) від
30.12.2011 }
2. З набранням чинності ДБН А.3.2-2-2009 вважати такими, що
не застосовується на території України з 1 квітня 2012 року, СНиП
III-4-80* "Техника безопасности в строительстве". { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
регіонального розвитку та будівництва N 336 ( v0336661-09 ) від
14.08.2009, N 695 ( v0695661-09 ) від 29.12.2009, N 202
( v0202661-10 ) від 04.06.2010, Наказами Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства N 517 ( v0517738-10 ) від 16.12.2010, N 53
( v0053858-11 ) від 25.05.2011, N 417 ( v0417858-11 ) від
30.12.2011 }
3. ДП "Укрархбудінформ" (В.М.Чеснок):
3.1. Забезпечити видання та розповсюдження ДБН А.3.2-2-2009
"Система стандартів безпеки праці. Промислова безпека у
будівництві. Основні положення" за умови дотримання вимог статті
19 Закону України від 17.05.2001 N 2408-III "Про стандартизацію"
( 2408-14 ) про спрямування коштів, одержаних від реалізації
стандарту, на виконання робіт зі стандартизації, розвиток
науково-технічної бази.
3.2. Надати обов'язкові безоплатні типографського видання
примірники державних будівельних норм одержувачам, визначеним
постановою Кабінету Міністрів України "Про порядок доставляння
обов'язкових примірників документів" від 10.05.2002 N 608
( 608-2002-п ).
4. Супровід ДБН А.3.2-2-2009 "Система стандартів безпеки
праці. Промислова безпека у будівництві. Основні положення"
доручити Науково-дослідному інституту будівельного виробництва як
базовій організації з науково-технічної діяльності за визначеним
напрямом.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра А.В.Беркуту.
Міністр В.Куйбідавгору