Документ v0044282-02, поточна редакція — Прийняття від 06.02.2002

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 44 від 06.02.2002
м. Київ

Про затвердження Плану розробки
Міністерством охорони здоров'я України
нормативно-правової бази з питань
охорони здоров'я на 2002 рік

На виконання наказу МОЗ України від 23.10.2001 N 354-Адм.
"Про формування Плану розробки Міністерством охорони здоров'я
України нормативно-правової бази з питань охорони здоров'я на 2002
рік" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План розробки Міністерством охорони здоров'я
України нормативно-правової бази з питань охорони здоров'я на 2002
рік (далі План - 2002; додається).
2. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України та
підпорядкованих йому установ (організацій) забезпечити виконання
зазначеного Плану - 2002. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Міністр В.Ф. Москаленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
від 06.02.2002 N 44
План
розробки Міністерством охорони здоров'я України
нормативно-правової бази з питань охорони здоров'я на 2002 рік
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | | пор. | | | | |------+---------------------------------------------+---------------------+--------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Розробити і подати до Кабінету Міністрів України проекти законів України: | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Про державну санітарно-епідемічну | Після прийняття | Головне санітарно-епідеміологічне | | | експертизу | Закону України "Про | управління | | | | внесення змін і | | | | | доповнень до Закону | | | | | України "Про | | | | | забезпечення | | | | | санітарного та | | | | | епідемічного | | | | | благополуччя | | | | | населення" | | |------+---------------------------------------------+---------------------+--------------------------------------| | 1.2 | Про внесення змін та доповнень до Закону | грудень | Управління промислової політики | | | України "Про обіг в Україні наркотичних | | Державного департаменту з контролю | | | засобів, психотропних речовин, їх | | за якістю, безпекою та виробництвом | | | аналогів і прекурсорів" | | лікарських засобів і виробів | | | | | медичного призначення | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Розробити пропозиції до проектів законів країни, основним виконавцем яких є інші міністерства та | | відомства: | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Про затвердження Національної програми | грудень | Управління радіаційного захисту | | | мінімізації наслідків Чорнобильської | | населення та медичних проблем | | | катастрофи, соціального захисту громадян | | аварії на ЧАЕС | | | на 2002 - 2005 рр. та на період до 2010 р. | | Головний виконавець - Міністерство | | | | | з питань надзвичайних ситуацій та у | | | | | справах захисту населення від | | | | | наслідків Чорнобильської катастрофи | |------+---------------------------------------------+---------------------+--------------------------------------| | 2.2 | Про затвердження Концепції радіаційного | грудень | Управління радіаційного захисту | | | захисту громадян України у зв'язку з | | населення та медичних проблем | | | Чорнобильською катастрофою | | аварії на ЧАЕС | | | | | Головний виконавець - Міністерство з | | | | | питань надзвичайних ситуацій та у | | | | | справах захисту населення від | | | | | наслідків Чорнобильської катастрофи | | |------+---------------------------------------------+---------------------+--------------------------------------| | 2.3 | Про м'ясо та м'ясні продукти | Після прийняття | Головне санітарно-епідеміологічне | | | | постанови Уряду | управління | | | | "Про затвердження | | | | | плану дій щодо | | | | | реалізації | | | | | пріоритетних | | | | | положень Програми | | | | | інтеграції України | | | | | до Європейського | | | | | Союзу у 2002 році" | | |------+---------------------------------------------+---------------------+--------------------------------------| | 2.4 | Про молоко та молочні продукти | | Головне санітарно-епідеміологічне | | | | | управління | |------+---------------------------------------------+---------------------+--------------------------------------| | 2.5 | Про державний нагляд за безпечним | | Головне санітарно-епідеміологічне | | | веденням робіт | | управління | |------+---------------------------------------------+---------------------+--------------------------------------| | 2.6 | Про безпечність промислової продукції | | Головне санітарно-епідеміологічне | | | | | управління | |------+---------------------------------------------+---------------------+--------------------------------------| | 2.7 | Про поводження з вибуховими матеріалами | | Головне санітарно-епідеміологічне | | | | | управління | |------+---------------------------------------------+---------------------+--------------------------------------| | 2.8 | Про внесення змін до Закону України "Про | | Головне санітарно-епідеміологічне | | | пестициди і агрохімікати" | | управління | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Розробити проекти указів, розпоряджень Президента України: | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. Розробити проекти постанов Кабінету Міністрів України: | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1 | Про проведення експерименту щодо | червень | Управління первинної медико- | | | впровадження індивідуального електронного | | санітарної допомоги | | | медичного паспорту громадянина України | | | |------+---------------------------------------------+---------------------+--------------------------------------| | 4.2 | Про внесення змін до постанови Кабінету | квітень | Управління організації медичної | | | Міністрів України від 8 грудня 1995 р. N | | допомоги дітям і матерям | | | 991 "Про затвердження Положення про | | | | | порядок направлення громадян на лікування | | | | | за кордон" | | | |------+---------------------------------------------+---------------------+--------------------------------------| | 4.3 | Про Концепцію безпечного материнства | травень | Управління організації медичної | | | | | допомоги дітям і матерям | |------+---------------------------------------------+---------------------+--------------------------------------| | 4.4 | Про Програму сприяння організації | грудень | Управління радіаційного захисту | | | медичної допомоги дітям, які постраждали | | населення та медичних проблем | | | внаслідок Чорнобильської катастрофи та | | аварії на ЧАЕС | | | інших екологічних катастроф, що надається | | | | | Республікою Куба на 2003 рік | | | |------+---------------------------------------------+---------------------+--------------------------------------| | 4.5 | Про впровадження резидентури для | Після прийняття | Управління освіти, науки та | | | випускників вищих медичних | Закону "Про вищу | інформаційно-аналітичного | | | (фармацевтичних) навчальних закладів та | освіту" | забезпечення | | | медичних факультетів університетів | | | |------+---------------------------------------------+---------------------+--------------------------------------| | 4.6 | "Про створення органу сертифікації | листопад | Управління промислової політики | | | лікарських засобів" та пакет відповідних | | Державного департаменту з контролю | | | документів | | за якістю, безпекою та виробництвом | | | | | лікарських засобів і виробів | | | | | медичного призначення | |------+---------------------------------------------+---------------------+--------------------------------------| | 4.7 | Про норми харчування хворих у | січень | Управління профілактики соціально | | | протитуберкульозних закладах | | небезпечних хвороб, СНІДу та | | | | | формування здорового способу життя | |------+---------------------------------------------+---------------------+--------------------------------------| | 4.8 | Про порядок виявлення, профілактики і | січень | Управління профілактики соціально | | | лікування туберкульозу серед мігрантів | | небезпечних хвороб, СНІДу та | | | | | формування здорового способу життя | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5. Розробити проекти наказів МОЗ України: | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5.1 | Про втілення у медичну практику методів | червень | Управління спеціалізованої медичної | | | еферентної терапії | | допомоги | |------+---------------------------------------------+---------------------+--------------------------------------| | 5.2 | Про подальший розвиток служби та | березень | Управління спеціалізованої медичної | | | лабораторної імунології в Україні | | допомоги | |------+---------------------------------------------+---------------------+--------------------------------------| | 5.3 | Про затвердження стандартів надання | вересень | Управління організації медичної | | | стаціонарної акушерсько-гінекологічної | | допомоги дітям і матерям | | | допомоги | | | |------+---------------------------------------------+---------------------+--------------------------------------| | 5.4 | Про удосконалення організації медичної | липень | Управління організації медичної | | | допомоги підліткам | | допомоги дітям і матерям | |------+---------------------------------------------+---------------------+--------------------------------------| | 5.5 | Про організацію харчування дітей у | листопад | Управління оганізації медичної | | | дошкільних закладах | | допомоги дітям і матерям | |------+---------------------------------------------+---------------------+--------------------------------------| | 5.6 | Про медичне обслуговування дітей у | грудень | Управління організації медичної | | | дошкільному навчальному закладі | | допомоги дітям і матерям | |------+---------------------------------------------+---------------------+--------------------------------------| | 5.7 | Про відселення та ізоляцію хворих на | березень | Управління профілактики соціально | | | заразні форми туберкульозу з гуртожитків, | | небезпечних хвороб, СНІДу та | | | комунальних квартир і позачергового | | формування здорового способу життя | | | забезпечення окремою житловою площею | | | | | з державного житлового фонду | | | |------+---------------------------------------------+---------------------+--------------------------------------| | 5.8 | Про затвердження інструкції щодо переліку | березень | Управління профілактики соціально | | | професій і посад на підприємствах і | | небезпечних хвороб, СНІДу та | | | установах, в які не повинні допускатися | | формування здорового способу життя | | | особи, що хворіють на активні форми | | | | | туберкульозу | | | |------+---------------------------------------------+---------------------+--------------------------------------| | 5.9 | Про затвердження Переліку захворювань і вад,| лютий | Управління медико-соціальної | | | при яких інвалід може бути допущений до | | експертизи | | | управління автомобілем з ручним керуванням | | | |------+---------------------------------------------+---------------------+--------------------------------------| | 5.10 | Про затвердження Інструкції щодо причинного | березень | Управління медико-соціальної | | | зв'язку інвалідності | | експертизи | |------+---------------------------------------------+---------------------+--------------------------------------| | 5.11 | Про внесення змін і доповнень до діючих умов| Після прийняття | Головне управління економіки | | | оплати праці працівників охорони здоров'я | постанови Уряду | | |------+---------------------------------------------+---------------------+--------------------------------------| | 5.12 | Про підвищення діючих посадових окладів | Після прийняття | Головне управління економіки | | | працівників охорони здоров'я відповідно до | постанови Уряду | | | | нормативних актів з питань оплати праці | | | |------+---------------------------------------------+---------------------+--------------------------------------| | 5.13 | Про створення єдиного інформаційного | грудень | Центр медичної статистики | | | простору в системі охорони здоров'я України | | | |------+---------------------------------------------+---------------------+--------------------------------------| | 5.14 | Про затвердження Переліку лікарських | лютий | Державний фармакологічний центр | | | засобів, що відпускаються за рецептом | | | |------+---------------------------------------------+---------------------+--------------------------------------| | 5.15 | Про внесення змін та доповнень до наказу | березень | Державний фармакологічний центр | | | МОЗ України від 03.05.2001 N 163 "Про | | | | | затвердження порядку укладання інструкцій | | | | | для медичного застосування лікарських | | | | | засобів" | | | |------+---------------------------------------------+---------------------+--------------------------------------| | 5.16 | Про затвердження Порядку вилучення з обігу | березень | Державний фармакологічний центр | | | лікарських засобів та діючих речовин, які | | | | | не відповідають вимогам, встановленим | | | | | нормативними документами | | | |------+---------------------------------------------+---------------------+--------------------------------------| | 5.17 | Про затвердження Переліку лікарських | березень | Державний фармакологічний центр | | | засобів що, відпускаються без рецепта | | | |------+---------------------------------------------+---------------------+--------------------------------------| | 5.18 | Про затвердження Класифікатора лікарських | квітень | Державний фармакологічний центр | | | форм | | | |------+---------------------------------------------+---------------------+--------------------------------------| | 5.19 | Про затвердження Переліку допоміжних | квітень | Державний фармакологічний центр | | | речовин, які наносяться на упаковку | | | | | лікарського засобу | | | |------+---------------------------------------------+---------------------+--------------------------------------| | 5.20 | Про затвердження Переліку лікарських | травень | Державний фармакологічний центр | | | засобів, які використовуються для | | | | | порівняння при доклінічних та клінічних | | | | | випробуваннях генеріків | | | |------+---------------------------------------------+---------------------+--------------------------------------| | 5.21 | Про затвердження Переліку сильнодіючих та | травень | Державний фармакологічний центр | | | отруйних лікарських засобів | | | |------+---------------------------------------------+---------------------+--------------------------------------| | 5.22 | Про доповнення до наказу МОЗ від 19.09.2000 | вересень | Державний фармакологічний центр | | | N 220 "Про затвердження Інструкцій про | | | | | порядок здійснення експертизи матеріалів на | | | | | лікарські засоби, що подаються на державну | | | | | реєстрацію (перереєстрацію), а також | | | | | експертизи змін, які передбачається внести | | | | | до реєстраційних документів" | | | |------+---------------------------------------------+---------------------+--------------------------------------| | 5.23 | Про затвердження Переліку допоміжних речовин| листопад | Державний фармакологічний центр | | | і барвників, які забороняється вносити до | | | | | складу лікарських засобів | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 6. Опрацювати відомчі нормативні акти (накази) |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Номер | Дата | Назва наказу | Термін | | пор. | наказу | | | переробки | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. НАКАЗИ МОЗ СРСР | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Управління первинної медико-санітарної допомоги | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | 221 | 17.04.70 | О порядке выдачи больничных листков членам колхоза | листопад | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 2 | 299 | 29.04.71 | Об установлении Показателя мощности городских и детских | грудень | | | | | поликлиник для целей проектирования | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 3 | 431/269 | 15.06.71 | О повышении качества оказания стоматологической помощи и | жовтень | | | | | улучшению снабжения стоматологических лечебных учреждений | | | | | | оборудованием, инструментами и материалами | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 4 | 542/464 | 26.05.76 | О введении в действие методических указаний по медицинскому | грудень | | | | | отбору лиц, поступающих в высшие учебные заведения | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 5 | 827/726 | 27.08.76 | О дополнении к перечням медицинских противопоказаний к | грудень | | | | | приему абитуриентов в средние специальные учебные заведения | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 6 | 1166 | 10.12.76 | О мерах по дальнейшему улучшению стоматологической помощи | вересень | | | | | населению | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 7 | 600 | 10.06.81 | О мерах по дальнейшему увеличению выпуска станциями | вересень | | | | | переливания крови иммунных препаратов из плазмы донорской | | | | | | крови | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 8 | 1000 | 23.09.81 | О мерах по совершенствованию организации работы | червень | | | | | амбулаторно-поликлинических учреждений | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 9 | 1157 | 10.11.81 | О мерах по дальнейшему улучшению экспертизы временной | січень | | | | | нетрудоспособности и усилению контроля за выдачей | | | | | | больничных листков в лечпрофучреждениях | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 10 | 330 | 28.03.83 | Об утверждении списка заболеваний, дающих право лицам, | червень | | | ( v0330400-83 ) | | страдающим этими заболеваниями, на первоочередное получение | | | | | | жилой площади | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 11 | 805/857 | 06.07.83 | О мерах по дальнейшему улучшению медсанпомощи студентам | грудень | | | | | высших и учащимся средних спец. учебных заведений | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 12 | 621 | 01.06.84 | Об утверждении Положения о медицинском профилактории | листопад | | | | | | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 13 | 781/104 | 06.07.84 | О мерах по дальнейшему совершенствованию медсанпомощи | грудень | | | | | учащимся профтехобразования | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 14 | 700 | 23.05.85 | О мерах по дальнейшему предупреждению осложнений при | грудень | | | | | переливании крови, ее компонентов, препаратов и | | | | | | кровезаменителей | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 15 | 860/476 | 26.06.85 | О внесении изменений в Перечень относительных медицинских | червень | | | | | противопоказаний к поступлению в высшие учебные заведения | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 16 | 884 | 03.07.85 | О мерах по повышению эффективности оказания ортопедической | жовтень | | | | | стоматологической помощи населению | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 17 | 1598 | 12.12.85 | О мерах по дальнейшему развитию совершенствования | грудень | | | | | специализированной медицинской помощи при острых | | | | | | отравлениях | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 18 | 924 | 03.07.86 | О мерах по совершенствованию медпомощи юношам допризывного | вересень | | | | | и призывного возраста | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 19 | 1527 | 20.11.86 | О мероприятиях по совершенствованию специализированной | грудень | | | | | медицинской помощи при острых отравлениях | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 20 | 1604 |15.12.86 | О разработке Перечня медицинских показаний и | червень | | | | | противопоказаний к обучению подростков с недостатками в | | | | | | умственном и физическом развитии | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 21 | 1650 | 23.12.86 | Об утверждении дополнения к Списку заболеваний, дающих | червень | | | | | право лицам, страдающим этими заболеваниями на | | | | | | первоочередное получение жилой площади | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 22 | 896 | 16.07.87 | Об утверждении нового перечня вложений, входящих в аптечку | грудень | | | | | первой помощи для спасательных шлюпок и плотов морских | | | | | | судов | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 23 | 1035 | 15.09.87 | Об утверждении "Инструкции по учету крови при ее заготовке | грудень | | | ( v1035400-87 ) | | и переработке в учреждениях здравоохранения" | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 24 | 187 | 05.03.88 | Об утверждении дополнения к Списку заболеваний, дающих | червень | | | | | право лицам, страдающим этими заболеваниями, на | | | | | | первоочередное получение жилой площади | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 25 | 480 | 15.06.88 | Об организации медицинских диагностических центров | червень | | | | | | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 26 | 642 | 12.08.88 | О расчетных нормах времени на функциональные исследования | червень | | | | | | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 27 | 824 | 16.11.88 | О мерах по дальнейшему совершенствованию качества | листопад | | | | | медицинской помощи больным с заболеваниями системы крови | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 28 | 293 | 04.05.89 | О предоставлении отсрочки от призыва на действительную | вересень | | | | | военную службу | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 29 | 400 | 07.07.89 | О дополнении к приказу МЗ СССР от 12.08.88 N 642 | червень | | | | | | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 30 | 511 | 06.09.89 | Об улучшении организации медсанобеспечения работников | грудень | | | | | морского, речного флота и рыбного хозяйства | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 31 | 555 | 29.09.89 | Об усовершенствовании системы медицинских осмотров | грудень | | | ( v0555400-89 ) | | трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 32 | 697 | 29.12.89 | Дополнение к списку профзаболеваний, утвержденному приказом | грудень | | | ( v0697400-89 ) | | МЗ СССР от 29.09.89 N 555 | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 33 | 293 | 17.07.90 | Об утверждении инструкции о порядке хранения архивных | вересень | | | | | образцов препаратов крови, выпускаемых учреждениями службы | | | | | | крови | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 34 | 374 | 12.09.90 | О создании Единой информационно-вычислительной системы | грудень | | | | | службы экстренной медицинской помощи в черезвычайных | | | | | | ситуациях | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 35 | 125 | 07.05.91 | Об утверждении Положения о базовом | червень | | | | | амбулаторно-поликлиническом учреждении | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 36 | 152 | 06.06.91 | Об утверждении дополнения к Списку заболеваний, дающих | червень | | | | | право лицам, страдающим этими заболеваниями, на | | | | | | первоочередное получение жилой площади | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Управління спеціалізованої медичної допомоги | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | 395 | 31.07.63 | О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению стационарного | грудень | | | | | обслуживания населения СССР | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 2 | 691 | 01.09.66 | О мерах по развитию восстановительного лечения и об | жовтень | | | | | утверждении Положения о больнице восстановительного лечения | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 3 | 290 | 11.04.72 | Об унификации клинических лабораторных методов | грудень | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 4 | 386 | 18.05.73 | Об утверждении расчетных норм времени на лабораторные | грудень | | | | | клинико-диагностические анализы | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 5 | 960 | 15.10.74 | Об унификации клинических лабораторных методов | грудень | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 6 | 380 | 16.04.75 | О состоянии и перспективах развития лабораторной | грудень | | | | | клинико-диагностической службы в стране | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 7 | 1187 | 29.12.75 | Об утверждении табеля фельдшерско-акушерских пунктов | грудень | | | | | | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 8 | 425 | 29.04.76 | О мерах по дальнейшему улучшению и развитию онкологической | березень | | | | | помощи населению | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 9 | 7 | 03.01.78 | О дополнении к приказу N 386 от 18.05.73 "Об утверждении | грудень | | | | | расчетных норм времени на лабораторные | | | | | | клинико-диагностические анализы" | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 10 | 1175 | 21.11.79 | Об унификации клинических лабораторных методов | грудень | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 11 | 1333 | 29.12.79 | О порядке сообщения сведений о психическом состоянии | серпень | | | | | граждан | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 12 | 210 | 26.02.81 | О дальнейшем улучшении лечебно-профилактической помощи | жовтень | | | | | больным с аллергическими заболеваниями | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 13 | 1080 | 19.09.84 | О мерах по дальнейшему совершенствованию неврологической | листопад | | | | | помощи населению страны | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 14 | 480 | 10.04.85 | О мерах по развитию электрокардиостимуляции | квітень | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 15 | 535 | 22.04.85 | Об унификации микробиологических (бактериологических) | грудень | | | | | методов исследования, применяемых в клинико-диагностических | | | | | | лабораториях лечебно-профилактических учреждений | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 16 | 540 | 23.04.85 | Об улучшении организации лечебного питания в | травень | | | ( v0540400-85 ) | | лечебно-профилактических учреждениях | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 17 | 750 | 31.05.85 | О дальнейшем совершенствовании психотерапевтической помощи | листопад | | | | | населению | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 18 | 1078 | 14.08.85 | Об утверждении Положения о наркологическом диспансере | листопад | | | ( v1078400-85 ) | | | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 19 | 1416 | 05.11.85 | О внедрении методов лазерных хирургических вмешательств в | листопад | | | | | лечебную практику | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 20 | 183 | 04.02.86 | О дополнении к приказу Минздрава СССР N 480 от 10.04.85 | квітень | | | | | "О мерах по развитию электрокардиостимуляции" | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 21 | 868 | 19.06.86 | О совершенствовании клинических лабораторных исследований | листопад | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 22 | 34 | 07.01.87 | О мерах по внедрению в медицинскую практику методов | грудень | | | | | сорбционной терапии | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 23 | 297 | 27.02.87 | О мерах по охране и рациональному использованию запасов | листопад | | | | | минеральных вод и лечебной грязи | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 24 | 384 | 18.03.87 | О проведении научно-обоснованных расчетов норм времени на | листопад | | | | | проведение эндоскопических исследований | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 25 | 420/225 | 26.03.87 | О внесении изменений в перечень специальностей высших | грудень | | | | | учебных заведений на которые ограничивается прием женщин | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 26 | 543 | 17.04.87 | О порядке рассмотрения и утверждения запасов месторождения | листопад | | | | | лечебной грязи | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 27 | 134 | 23.02.88 | Об утверждении расчетных норм времени на эндоскопические | грудень | | | | | исследования и лечебно-диагностические процедуры | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 28 | 816 | 11.11.88 | О создании отделений рентген-ударноволнового дистанционного | грудень | | | | | дробления камней почек | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 29 | 116 | 24.02.89 | Об утверждении документов по организации работы отделения | грудень | | | | | гемодиализа | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 30 | 139 | 02.03.89 | О мероприятиях по снижению заболеваемости брюшным тифом и | грудень | | | | | паратифами в стране | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 31 | 326 | 25.05.89 | О дальнейшем совершенствовании организации | листопад | | | | | иммунологического типирования | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 32 | 366 | 14.06.89 | О совершенствовании медицинской помощи больным | грудень | | | | | муковисцидозом | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 33 | 369 | 14.06.89 | Об изменении и дополнении приказа МЗ СССР от 23.04.85 г. | травень | | | ( v0369400-89 ) | | N 540 "Об улучшении организации лечебного питания в | | | | | | лечебно-профилактических учреждениях" | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 34 | 428 | 20.07.89 | Об изменении приказа МЗ СССР от 25.05.89 N 326 | листопад | | | | | "О дальнейшем совершенствовании организации | | | | | | иммунологического типирования" | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 35 | 475 | 17.08.89 | О мерах по дальнейшему совершенствованию профилактики | грудень | | | | | заболеваемости острыми кишечными инфекциями в стране | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 36 | 103 | 11.03.90 | О мерах по внедрению в лечебную практику метода | грудень | | | | | трансплантации костного мозга | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 37 | 483 | 14.12.90 | Об утверждении инструкций по борьбе с лепрой | грудень | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 38 | 505 | 24.12.90 | О дальнейшем совершенствовании и развитии системы | липень | | | | | межлабораторного контроля качества клинических лабораторных | | | | | | исследований | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Головне санітарно-епідеміологічне управління | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | 833 | 13.09.77 | О порядке проведения санитарного осмотра и карантинного | грудень | | | | | осмотра судов | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 2 | 717 | 31.07.78 | Об усилении госсаннадзора за производством кормовых добавок,| грудень | | | | | средств защиты растений и другой продукции | | | | | | микробиологической промышленности | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 3 | 720 | 31.07.78 | Об улучшении медицинской помощи больным с гнойными | жовтень | | | ( v0720400-78 ) | | хирургическими заболеваниями и усилении мероприятий по | | | | | | борьбе с внутрибольничной инфекцией | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 4 | 992 | 27.09.79 | Об утверждении единых норм выработки на работы по | грудень | | | | | профилактической дезинфекции, дезинсекции и дератизации, | | | | | | проводимые на водном транспорте и промысловом флоте | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 5 | 916 | 04.08.83 | Об утверждении Инструкции по | грудень | | | ( v0916400-83 ) | | санитарно-противоэпидемическому режиму и охране труда | | | | | | персонала инфекционных больниц (отделений) | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 6 | 770 | 10.06.85 | О введении в действие отраслевого стандарта ОСТ 42-21-285 | грудень | | | ( v0770400-85 ) | | "Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения.| | | | | | Методы, средства и режимы" | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 7 | 1156 | 30.08.85 | Об утверждении расчетных норм времени на стерилизацию | грудень | | | | | изделий медицинского назначения персоналом централизованных | | | | | | стерилизационных | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 8 | 1522 | 27.11.85 | О введении справочных таблиц "Химический состав пищевых | грудень | | | | | продуктов" в 3-х томах | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 9 | 426 | 28.07.88 | О мерах по совершенствованию профилактики кори | грудень | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 10 | 543 | 01.12.88 | О мерах по совершенствованию организации работы | грудень | | | | | вирусологических лабораторий | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 11 | 408 | 12.07.89 | О мерах по снижению заболеваемости вирусными гепатитами в | грудень | | | ( v0408400-89 ) | | стране | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 12 | 171 | 27.04.90 | Об эпидемиологическом надзоре за малярией | грудень | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 13 | 892 | 19.07.90 | О действиях санитарно-эпидемиологической службы страны в | грудень | | | | | условиях черезвычайной ситуации | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Управління забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення | | | Державного департаменту з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів | | медичного призначення | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | 530 | 04.06.82 | Об утверждении Единых правил оформления лекарств, | листопад | | | | | приготовляемых в аптеках | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 2 | 138 | 06.02.85 | Об утверждении предельных норм естественной убыли | листопад | | | ( v0138400-85 ) | | медикаментов на аптечных складах | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 3 | 288 | 28.02.86 | Об утверждении Инструкции о порядке получения, приемке, | жовтень | | | ( v0288400-86 ) | | хранения и отпуска этилового спирта аптечными складами | | | | | | (базами) системы Минздрава СССР | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 4 | 1304 | 30.09.86 | О нормах естественной убыли этилового спирта при хранении, | жовтень | | | ( v1304400-86 ) | | перемещениях и транспортировке железнодорожным, водным и | | | | | | автомобильным транспортом | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 5 | 1689 | 26.12.86 | Об утверждении норм естественной убыли медикаментов, ваты, | грудень | | | ( v1689400-86 ) | | медицинских пиявок, стеклянной аптечной посуды в аптечных | | | | | | учреждениях и Инструкции по их применению | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 6 | 817 | 11.11.88 | Об утверждении временной нормы естественной убыли этилового | грудень | | | ( v0817400-88 ) | | спирта | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Відділ бухгалтерського обліку та звітності | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | 1150 | 27.12.77 | О частичном изменении Инструкции о порядке использования и | грудень | | | | | учета стоматологическими учреждениями драгоценных металлов | | | | | | для зубного протезирования | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | НАКАЗИ МОЗ УРСР | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Управління первинної медико-санітарної допомоги | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | 38 | 30.01.68 | О внесении в паспорта граждан СССР и другие документы, что | грудень | | | | | удостоверяют личность, отметок о группе и резус | | | | | | принадлежности крови | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 2 | 438 | 16.10.70 | Про імунізацію донорів резус-антигеном та виготовлення | листопад | | | | | сивороток антирезус з високим титром | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 3 | 792 | 05.12.80 | О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению стационарной | листопад | | | | | помощи стоматологическим больным и Временное положение о | | | | | | межобластном центре по диагностике и лечению опухоли головы | | | | | | и шеи | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 4 | 565 | 26.09.84 | О дополнительных мерах по организации экстренной и | грудень | | | | | консультативной медпомощи при возникновении массовых | | | | | | несчастных случаев | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 5 | 52 | 08.02.85 | Об утверждении Перечня хронических заболеваний, при которых | червень | | | ( v0052282-85 ) | | лица, страдающие этими заболеваниями не могут проживать в | | | | | | коммунальной квартире или одной комнате с членами своей | | | | | | семьи | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 6 | 322 | 22.05.85 | О дополнении Перечня хронических заболеваний (приложения I | червень | | | ( v0322282-85 ) | | к приказу МЗ УССР от 08.02.85 N 52) и утверждении | | | | | | рекомендаций для ВКК при его толковании | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 7 | 25/14 | 08.02.88 | О мерах по сохранению и улучшению здоровья горнорабочих | грудень | | | | | угольных шахт Донецкого бассейна | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 8 | 40 | 03.03.88 | Об утверждении Инструкции по формированию и диспансерному | червень | | | | | наблюдению групп повышенного риска заболеваний | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 9 | 120 | 13.06.88 | О мерах по коренному улучшению стоматологической помощи | жовтень | | | ( v0120282-88 ) | | населению республики | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 10 | 126 | 29.06.90 | Про доповнення Переліку хронічних захворювань (додаток 1 до | грудень | | | | | наказу МОЗ УРСР від 08.02.85 N 52) | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 11 | 209 | 25.12.90 | Про організацію екстреної медичної допомоги в надзвичайних | грудень | | | | | ситуаціях | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Управління спеціалізованої медичної допомоги | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | 41 | 29.01.71 | Про заходи по поліпшенню лікувальної допомоги хворим на | грудень | | | | | лімфогрануломатоз | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 2 | 557 | 23.11.71 | Про додаткові заходи по посиленню боротьби з лепрою в УРСР | грудень | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 3 | 49 | 31.01.72 | Про заходи подальшому поліпшенню хірургічної допомоги | грудень | | | | | хворим з судинною патологією | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 4 | 510 | 02.10.73 | Про поліпшення лікувально-діагностичної і профілактичної | грудень | | | | | роботи по боротьбі з менінгококовою інфекцією | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 5 | 55 | 04.02.77 | Об усилении медпомощи больным токсоплазмозом | грудень | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 6 | 412 | 08.07.77 | О мерах по дальнейшему улучшению глазопротезной помощи | листопад | | | | | населению | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 7 | 701 | 29.12.77 | О порядке принудительного обследования и принудительного | листопад | | | | | лечения больных венерическими болезнями, уклоняющихся от | | | | | | лечения | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 8 | 99 | 03.01.78 | О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению неотложной | грудень | | | | | хирургической помощи населению УССР | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 9 | 537 | 09.08.79 | О мерах по улучшению хирургической помощи больным | листопад | | | | | хроническими заболеваниями печени и портальной системы, | | | | | | осложненных портальной гипертензией | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 10 | 567 | 26.09.84 | О дальнейшем внедрении методов микрохирургии в лечебную | листопад | | | | | практику | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 11 | 112 | 07.03.85 | Про впорядкування структури та мережі установ охорони | грудень | | | | | здоров'я Київської центральної басейнової клінічної лікарні | | | | | | МОЗ УРСР | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 12 | 461 | 18.07.85 | О мерах по дальнейшему улучшению работы диспансерных | грудень | | | | | комиссий, проводящих медосмотры лиц, работающих с | | | | | | источниками ионизирующих излучений | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 13 | 246 | 24.04.86 | О мерах по внедрению в практику методов ортопедического | листопад | | | | | лечения с использованием имплантантов | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 14 | 596 | 22.11.86 | О мерах по организации борьбы с хламидийными, микоплазными | листопад | | | | | и урогенитальными вирусными инфекциями | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 15 | 87-ДСК | 06.02.87 | Об использовании ведомственной радиосвязи | грудень | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 16 | 526 | 30.07.87 | Об организации в хозрасчетных наркологических кабинетах и | грудень | | | ( v0526282-87 ) | | амбулаториях анонимного лечения больных наркоманией и | | | | | | токсикоманией и мерах по повышению эффективности | | | | | | организаторской работы | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 17 | 134 | 28.06.88 | О развитии каждой хирургической помощи населению УССР | листопад | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 18 | 139 | 01.07.88 | О мерах по дальнейшему совершенствованию медицинской помощи | листопад | | | | | больным гемофилией и болезнью Виллебранда в УССР | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 19 | 192 | 29.09.88 | О внедрении методов мануальной терапии в практическое | грудень | | | | | здравоохранение | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 20 | 136 | 22.06.89 | О внедрении метода микроволновой резонансной терапии в | грудень | | | | | лечебных учреждениях УССР | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 21 | 201 | 26.09.89 | Об организации врачебной помощи больным гемофилией на дому | грудень | | | | | криопреципитатом | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 22 | 265 | 28.12.89 | О мерах по коренному улучшению медицинской и | грудень | | | | | протезно-ортопедической помощи инвалидам пользующимся | | | | | | протезными изделиями, креслами-колясками и средствами малой | | | | | | механизации | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 23 | 61 | 23.03.90 | Про покращення організації забезпечення населення | квітень | | | | | психотерапевтичною медичною допомогою | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 24 | 10 | 11.01.91 | Про заходи по організації і впровадженню В УРСР | листопад | | | | | компю'теризації кардіологічної служби | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Головне санітарно-епідеміологічне управління | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | 440 | 30.08.73 | Об усилении борьбы с паразитарными болезнями, мероприятиях | грудень | | | | | по укреплению паразитологического звена | | | | | | санитарно-эпидемиологических станций и усилению подготовки | | | | | | мед. кадров по вопросам медицинской паразитологии | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 2 | 554 | 19.09.84 | Об усилении мероприятий по борьбе и профилактике | грудень | | | | | описторхоза в УССР | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 3 | 384 | 07.06.85 | Об усилении мероприятий по борьбе и профилактике | грудень | | | | | эхинококкоза в УРСР | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 4 | 225 | 16.04.86 | О внедрении отраслевого стандарта ОСТ 42-21-285 | грудень | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 5 | 294-ДСК | 27.04.87 | О проведении мероприятий в случае возникновения карантинных | грудень | | | | | заболеваний и контагиозных вирусных геморрагических | | | | | | лихорадок | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 6 | 167 | 19.08.88 | О мерах по снижению заболеваемости кишечными инфекциями в | грудень | | | | | республике | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 7 | 13 | 19.01.89 | Об организации на территории республики системы "холодовой | грудень | | | | | цепи" при транспортировке и хранении медицинских | | | | | | иммунобиологических препаратов | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Управління медико-соціальної експертизи | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | 123 | 05.08.91 | Про організацію медико-соціальної експертизи | грудень | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Комітет з питань народної та нетрадиційної медицини | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | 165 | 03.08.89 | О развитии гомеопатического метода в медицинской практике и | грудень | | | | | улучшении организации обеспечения населения | | | | | | гомеопатическими лекарственными средствами | | |------+-----------------+----------+-------------------------------------------------------------+---------------| | 2 | 83 | 23.05.91 | Про порядок вивчення та впровадження в практику народних і | грудень | | | ( v0083282-91 ) | | нетрадиційних методів профілактики, діагностики і лікування | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------вгору