Про внесення змін до наказу Держнаглядохоронпраці від 21.01.2004 р. N 13
Держпромгірнагляд, МНС України (з 2005 р.); Наказ, Витяг від 07.03.200643
Документ v0043516-06, поточна редакція — Прийняття від 07.03.2006

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ,
ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ МНС УКРАЇНИ
Н А К А З
07.03.2006 N 43

Про внесення змін до наказу
Держнаглядохоронпраці
від 21.01.2004 р. N 13

(Витяг)
З метою спрощення процедури розгляду документів, наданих
суб'єктами господарювання до Департаменту для отримання дозволів,
та запланованого скорочення терміну їх опрацювання до 15 робочих
днів Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до Інструкції щодо застосування Порядку
видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та
його територіальними органами, затвердженої наказом
Держнаглядохоронпраці від 21.01.2004 р. N 13 ( v0013611-04 ), а
саме: пункт 3.2 викласти у такій редакції: "3.2. Після реєстрації в загальному відділі, розгляду головою
Департаменту або його заступниками документи надаються до
управління науково-технічного забезпечення державного нагляду, яке
після перевірки комплектності документів оформляє дозвіл за
підписом голови Департаменту чи заступника голови Департаменту
відповідно до розподілу повноважень або готує аргументовану
відмову у видачі дозволу". Пункти 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.10 та 4.7, а також додаток 5
скасувати. У зв'язку з цим пункти 3.7, 3.8 та 3.9 вважати
відповідно пунктами 3.3,3.4 та 3.5, а додатки 6, 7 та 8 вважати
додатками 5, 6 та 7.
4. Дія наказу не розповсюджується на процедуру розгляду
документів, наданих для отримання дозволів та зареєстрованих у
Департаменті до дати його підписання.
Голова Держпромгірнагляду М.Саваринвгору