Про реалізацію статей 6, 44 та 46 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів"
Голов.державн.санітарний лікар, Держсанепідемслужба (з 2003р.), МОЗ України; Постанова, Перелік, Програма від 28.12.200743
Документ v0043488-07, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 01.03.2018, підстава - 1022-2017-р

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
28.12.2007 N 43
{ Постанову скасовано на підставі Розпорядження КМ
N 1022-р ( 1022-2017-р ) від 18.12.2017 }
Про реалізацію статей 6, 44 та 46 Закону України
"Про безпечність та якість харчових продуктів"

Керуючись статтею 40 Закону України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) та
з метою виконання вимог статей 6, 44 та 46 Закону України "Про
безпечність та якість харчових продуктів" ( 771/97-ВР )
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Затвердити рекомендовані Національною Комісією України з
Кодексу Аліментаріус та погоджені Головним державним ветеринарним
інспектором України:
1.1. Перелік харчових продуктів, які звичайно представляють
високий та низький ризик для здоров'я людей (додається);
1.2. Критерії для складання програми вибіркового санітарного
контролю харчових продуктів (додається);
2. Затвердити рекомендовані Національною Комісією України з
Кодексу Аліментаріус:
2.1. Спеціально визначений відсоток вантажів, що
представляють ризик для здоров'я людей і які підлягають
обов'язковому розширеному санітарному контролю згідно з програмою
вибіркового санітарного контролю за харчовими продуктами,
підконтрольними державній санітарно-епідеміологічній службі, що
імпортуються, на 2008 рік (додається);
2.2. Програму стандартного та вибіркового розширеного
санітарного контролю харчових продуктів, підконтрольних державній
санітарно-епідеміологічній службі, які зазвичай представляють
високий та низький ризик для здоров'я людей на 2008 рік
(додається).
3. Головному державному санітарному лікарю Автономної
Республіки Крим, головним державним санітарним лікарям областей,
міст Києва та Севастополя, на водному, залізничному, повітряному
транспорті, об'єктів з особливим режимом роботи забезпечити
проведення державного санітарно епідеміологічного нагляду та
контролю за харчовими продуктами відповідно до законодавства та
цієї постанови.
3.1. Інформацію про виконання постанови подати до Центральної
санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України до 01.12.2008 року.
4. Головному лікарю Центральної санітарно-епідеміологічної
станції МОЗ України забезпечити узагальнення та аналіз інформації
і подати її до Департаменту державного санепіднагляду МОЗ України
до 10.12.2008 р.
5. Департаменту державного санітарно-епідеміологічного
нагляду МОЗ дану постанову довести до установ і закладів державної
санітарно-епідеміологічної служби, міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади в установленому порядку.
6. Контроль за виконанням постанови покладаю на першого
заступника Головного державного санітарного лікаря України
Пономаренка А.М.
Головний державний
санітарний лікар України С.П.Бережнов

Додаток
до пункту 1.1 постанови
Головного державного
санітарного лікаря України
28.12.2007 N 43

ПЕРЕЛІК
харчових продуктів, які звичайно представляють
високий та низький ризик для здоров'я людей

1. Перелік харчових продуктів, які звичайно представляють
високий ризик для здоров'я людей Молоко та молочні продукти М'ясо та м'ясні продукти Яйця та продукція, вироблена з яєць Риба, рибні продукти та інші продукти моря Кулінарні вироби Кондитерські вироби з кремом Пресерви Продукти дитячого харчування Продукція дитячих молочних кухонь.
2. Перелік харчових продуктів, які звичайно представляють
низький ризик для здоров'я людей Хліб та хлібобулочні вироби Борошно-круп'яні вироби Цукор та кондитерські вироби, за виключенням кондитерських
виробів з кремом Овочі, баштанні, плоди, ягоди, фрукти Дикорослі харчові продукти Жирові рослинні продукти Напої (вода, соки, нектари, безалкогольні напої,
слабоалкогольні напої, алкогольні напої) Мед та продукти бджільництва Консерви Харчові продукти для спеціального дієтичного харчування (крім
продуктів дитячого харчування) Інші харчові продукти.

Додаток
до пункту 1.2 постанови
Головного державного
санітарного лікаря України
28.12.2007 N 43

КРИТЕРІЇ
для складання програми вибіркового
санітарного контролю харчових продуктів

1. Захворюваність населення на гострі кишкові інфекції та
харчові отруєння, що пов'язані з певним видом харчового продукту; 2. Спалахи гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь, що
пов'язані з певними видами харчових продуктів; 3. Загроза для здоров'я населення, що становить харчовий
продукт або його упаковка; 4. Вірогідність недотримання санітарних заходів; 5. Ступінь та характер переробки харчового продукту; 6. Наявність системи контролю та підтвердження безпеки
харчового продукту, в тому числі в країні-імпортері; 7. Наявність угод про еквівалентність та взаємне визнання; 8. Наявність торговельних угод між країнами; 9. Дотримання санітарних заходів в минулому виробниками,
продавцями та постачальниками; 10. Епізоотична ситуація; 11. Результати моніторингу безпечності харчових продуктів та
кормів; 12. Результати соціально-гігієнічного моніторингу; 13. Виявлення очевидних порушень санітарних заходів при
здійсненні стандартного прикордонного контролю вантажів із
харчовими продуктами; 14. Виявлення фактів неправильно маркованих вантажів з
харчовими продуктами; 15. Дані поточного державного нагляду на потужностях з
виробництва та обігу харчових продуктів; 16. Обсяги виробництва та поставок харчових продуктів; 17. Рівні споживання харчових продуктів; 18. Цільова категорія споживачів; 19. Повідомлення за Системою термінового попередження по
харчових продуктах та кормах (повідомлення RASFF); 20. Повідомлення щодо епідемічних ускладнень, пов'язаних з
певними видами харчових продуктів, які містять патогени та токсини
що надходять по системі міжнародного термінового сповіщення.

Додаток
до пункту 2.1 постанови
Головного державного
санітарного лікаря України
28.12.2007 N 43

СПЕЦІАЛЬНО ВИЗНАЧЕНИЙ ВІДСОТОК
вантажів, що представляють ризик для здоров'я людей
і які підлягають обов'язковому розширеному санітарному
контролю згідно з програмою вибіркового санітарного
контролю за харчовими продуктами, підконтрольними
державній санітарно-епідеміологічній службі,
що імпортуються на 2008 рік

------------------------------------------------------------------ | N | Назва продукції | Відсоток підконтрольних | |з/п | | вантажів не повинен | | | | перевищувати | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 1. |Перелік харчових продуктів, | | | |які звичайно представляють | | | |високий ризик для здоров'я | | | |людей | | | |-----------------------------+-----------------------------| | |Молочні продукти, масло, | 20 | | |сметана | | | |-----------------------------+-----------------------------| | |М'ясні продукти | 20 | | |-----------------------------+-----------------------------| | |Продукція вироблена з яєць | 20 | | |-----------------------------+-----------------------------| | |Рибні продукти та інші | 20 | | |продукти моря | | | |-----------------------------+-----------------------------| | |Кулінарні вироби | 20 | | |-----------------------------+-----------------------------| | |Кондитерські вироби з кремом | 20 | | |-----------------------------+-----------------------------| | |Пресерви | 20 | | |-----------------------------+-----------------------------| | |Продукти дитячого харчування | 20 | | |-----------------------------+-----------------------------| | |Продукція дитячих молочних | 20 | | |кухонь | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 2. |Перелік харчових продуктів, | | | |які звичайно представляють | | | |низький ризик для здоров'я | | | |людей | | | |-----------------------------+-----------------------------| | |Хліб та хлібобулочні вироби | 5 | | |-----------------------------+-----------------------------| | |Борошно-круп'яні вироби | 5 | | |-----------------------------+-----------------------------| | |Цукор та кондитерські вироби,| 5 | | |за виключенням кондитерських | | | |виробів з кремом | | | |-----------------------------+-----------------------------| | |Овочі, баштанні, плоди, ягоди| 5 | | |фрукти | | | |-----------------------------+-----------------------------| | |Дикорослі харчові продукти | 5 | | |-----------------------------+-----------------------------| | |Жирові рослинні продукти | 5 | | |-----------------------------+-----------------------------| | |Напої (вода, соки, нектари, | 5 | | |безалкогольні напої, | | | |слабоалкогольні напої, | | | |алкогольні напої) | | | |-----------------------------+-----------------------------| | |Мед та продукти бджільництва | 5 | | |-----------------------------+-----------------------------| | |Консерви | 5 | | |-----------------------------+-----------------------------| | |Харчові продукти для | 5 | | |спеціального дієтичного | | | |харчування (крім продуктів | | | |дитячого харчування) | | | |-----------------------------+-----------------------------| | |Інші харчові продукти | 5 | ------------------------------------------------------------------

Додаток
до пункту 2.2 постанови
Головного державного
санітарного лікаря України
28.12.2007 N 43

ПРОГРАМА
стандартного та вибіркового розширеного
санітарного контролю харчових продуктів,
підконтрольних державній санітарно-епідеміологічній
службі, які зазвичай представляють високий
та низький ризик для здоров'я людей, на 2008 рік

1. Програма стандартного контролю Стандартний санітарний контроль харчових продуктів передбачає
перевірку документів та візуальну інспекцію. Стандартному санітарному контролю підлягають: 1. Усі вантажі з харчовими продуктами, що імпортуються в
Україну; 2. Харчові продукти, що виробляються в Україні; 3. Харчові продукти, що знаходяться в обігу. Стандартний санітарний контроль усіх вантажів з харчовими
продуктами, що імпортуються в Україну здійснюється на призначених
прикордонних інспекційних постах. Стандартний санітарний контроль харчових продуктів, що
виробляються в Україні та харчових продуктів, що знаходяться в
обігу, здійснюється в межах проведення державного
санітарно-епідеміологічного нагляду.
2. Програма вибіркового розширеного санітарного контролю
харчових продуктів
------------------------------------------------------------------ | Оброблені харчові продукти, що імпортуються, виробляються та | | знаходяться в обігу на території України | |----------------------------------------------------------------| | Імпортні | Вітчизняного виробництва | |--------------------------------+-------------------------------| |продукти низького| продукти | продукти | продукти | |ступеня ризику | високого |низького ступеня| високого | | |ступеня ризику| ризику |ступеня ризику| |-----------------+--------------+----------------+--------------| |Хліб та |Молочні |Хліб та |Молочні | |хлібобулочні |продукти |хлібобулочні |продукти | |вироби |М'ясні |вироби |М'ясні | |Борошно-круп'яні |продукти |Борошно-круп'яні|продукти | |вироби |Яйця* та |вироби |Яйця* та | |Цукор та |продукція |Цукор та |продукція | |кондитерські |вироблена з |кондитерські |вироблена з | |вироби, за |яєць |вироби, за |яєць | |виключенням |Рибні продукти|виключенням |Рибні продукти| |кондитерських |та інші |кондитерських |та інші | |виробів з кремом |продукти моря |виробів з кремом|продукти моря | |Овочі, баштанні, |Кулінарні |Овочі, баштанні,|Кулінарні | |плоди, ягоди, |вироби |плоди, ягоди, |вироби | |фрукти |Кондитерські |фрукти |Кондитерські | |Дикорослі харчові|вироби з |Дикорослі |вироби з | |продукти |кремом |харчові продукти|кремом | |Жирові рослинні |Пресерви |Жирові рослинні |Пресерви | |продукти |Продукти |продукти |Продукти | |Напої (вода, |дитячого |Напої (вода, |дитячого | |соки, нектари, |харчування |соки, нектари, |харчування | |безалкогольні |Продукція |безалкогольні |Продукція | |напої, |дитячих |напої, |дитячих | |слабоалкогольні |молочних |слабоалкогольні |молочних | |напої, алкогольні|кухонь |напої, |кухонь | |напої) | |алкогольні | | |Мед та продукти | |напої) | | |бджільництва | |Мед та продукти | | |Консерви | |бджільництва | | |Харчові продукти | |Консерви | | |для спеціального | |Харчові продукти| | |дієтичного | |для спеціального| | |харчування (крім | |дієтичного | | |продуктів | |харчування (крім| | |дитячого | |продуктів | | |харчування) | |дитячого | | |Інші харчові | |харчування) | | |продукти | |Інші харчові | | | | |продукти | | ------------------------------------------------------------------
--------------- * Якщо яйця реалізуються у торговельній мережі
Після визначення конкретного виду харчового продукту
здійснюються дослідження за наступними показниками відповідно до
встановлених санітарними законодавством нормативів: мінімальні специфікації якості** (органолептичні, фізичні,
хімічні та біологічні характеристики)
--------------- ** Дослідження здійснюються відповідно до нормативного
документа, що встановлює ці показники
фізико-хімічні показники безпеки (рівні вмісту: свинцю,
кадмію миш'яку, ртуті, міді, цинку, мікотоксинів, пестицидів,
гістаміну, N-нітрозамінів, харчових добавок) мікробіологічні показники безпеки (МАФАМ, БГКП, Кишкова
паличка, Стафілокок, Дріжджі, Пліснява, Б.цереус, Сульфітредукуючі
клостридії, Лістерія моноцитогенес, Патогенні мікроорганізми,
Синьогнійна паличка) радіологічні показники безпеки (Цезій 137, Стронцій 90).
Для продукції, що виробляється та знаходиться в обігу на
території країни, встановлюється така періодичність: Орієнтовна періодичність (кратність) досліджень харчових
продуктів, які звичайно представляють низький ризик для здоров'я
людей, здійснюється один раз на рік. Орієнтовна періодичність (кратність) досліджень харчових
продуктів, які звичайно представляють високий ризик для здоров'я
людей, здійснюється один раз на місяць, один раз на квартал або
один раз на півроку в залежності від епідзначимості об'єкту, де
відбираються проби. Періодичність (кратність) досліджень харчових продуктів, які
звичайно представляють високий та низький ризик для здоров'я людей
що виконуються в рамках програми розширеного контролю, може бути
змінена головним державним санітарним лікарем відповідної
території з обов'язковим відповідним обґрунтуванням на підставі
критеріїв для складання програми розширеного контролю. Для вантажів з харчовими продуктами, що імпортуються
розширений санітарний контроль, здійснюється на митницях за місцем
призначення вантажу та є обов'язковим, якщо: 1) вантаж призначається для такого контролю згідно з
програмою вибіркового санітарного контролю; 2) харчовий продукт принаймні в одному з останніх п'яти
вантажів певного харчового продукту з певних потужностей
(об'єктів) походження був визнаний небезпечним, непридатним до
споживання, неправильно маркованим або іншим чином не відповідає
технічним регламентам та санітарним заходам; 3) візуальне інспектування під час стандартного санітарного
прикордонного контролю виявило очевидне порушення відповідних
санітарних заходів; 4) харчовий продукт ввозиться на митну територію України
виробником чи постачальником вперше та не має декларації виробника
виданої даному постачальнику.
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.uaвгору