Про прийняття рішення щодо анулювання ліцензій
Головавтотрансінспекція; Наказ, Перелік від 02.03.201042
Документ v0042642-10, поточна редакція — Редакція від 20.04.2010, підстава - v0078642-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ
НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ
Н А К А З
02.03.2010 N 42

Про прийняття рішення
щодо анулювання ліцензій
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Головної державної
інспекції на автомобільному транспорті
N 56 ( v0056642-10 ) від 23.03.2010 N 69 ( v0069642-10 ) від 13.04.2010 N 78 ( v0078642-10 ) від 20.04.2010 }

На виконання вимог статей 20, 21 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) за
результатами розгляду матеріалів перевірок додержання ліцензіатами
Ліцензійних умов ( z0140-08 ) з урахуванням пропозицій, викладених
у доповідній записці Баліна В.А. від 02.03.2010 та у Протокольному
рішенні від 02.03.2010 N 8 Ліцензійної комісії Головної державної
інспекції на автомобільному транспорті, Н А К А З У Ю:
1. Анулювати ліцензії автомобільним перевізникам згідно з
додатком 1.
2. Анулювати ліцензії на підставі заяви ліцензіата про
анулювання ліцензії, свідоцтва про смерть ліцензіата, рішення про
скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання згідно з
додатком 2 (не наводиться).
3. Скасувати акти перевірки, складені з порушенням
законодавства згідно з додатком 3 (не наводиться).
4. Призупинити дію наказу Головавтотрансінспекції від
12.01.2010 N 1 в частині анулювання ліцензій серій: АВ 465109 від 10.04.2009 на право провадження господарської
діяльності з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів
автобусами, виданої ФОП Москалику М.А.; АВ 474410 від 19.05.2009 на право провадження господарської
діяльності з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів
автобусами, виданої ФОП Ставровській І.В.; від 16.02.2010 N 26 в частині анулювання ліцензії серії АВ
455999 від 01.04.2009 на право провадження господарської
діяльності з надання послуг з внутрішніх та міжнародних перевезень
вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами,
виданої ТОВ "Т.Т.С.".
5. Рішення про анулювання ліцензій суб'єктам господарювання,
зазначених у додатку 1 цього наказу, набирає чинності з
02.04.2010.
6. Управлінню ліцензування (Губенко Н.М.) довести цей наказ
до відома начальників територіальних управлінь
Головавтотрансінспекції.
7. Керівникам територіальних управлінь
Головавтотрансінспекції в областях, АР Крим, містах Києві та
Севастополі у триденний термін довести цей наказ до відома
ліцензіатів у частині, що їх стосується.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Начальник Ю.Майборода

Додаток 1
до наказу
Головавтотрансінспекції
02.03.2010 N 42

ПЕРЕЛІК ЛІЦЕНЗІАТІВ,
яким Головавтотрансінспекцією прийнято
рішення про анулювання ліцензії

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Територіальне | Підстава | Назва ліцензіата, | Ліцензії | Дозволений |Підстава для | |за/п| управління | проведення | ідентифікаційний номер | серія, | вид робіт | анулювання | | | | перевірки | | N, термін | | | | | | | | дії | | | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| |1 |ТУГ у АР Крим |планова |ТОВ "Авто-люкс", |АВ 375975, |внутрішні |Акт про | | | | |32679528 |10.01.2007 -|перевезення |відмову | | | | | |09.01.2012 |пасажирів та|ліцензіата в | | | | | | |їх багажу на|проведенні | | | | | | |таксі |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 7 від | | | | | | | |24.02.2010. | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| |2 |ТУГ у Волинській |планова |ФОП Усков Ростислав |АВ 373299, |внутрішні |Акт про | | |області | |Тимофійович, |12.09.2007 |перевезення |неможливість | | | | |1906115115 |- 11.09.2012|пасажирів |забезпечити | | | | | | | |ліцензіатом | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 320/1 | | | | | | | |від | | | | | | | |25.02.2010. | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| |3 |ТУГ у Волинській |планова |ТОВ |АВ 042040, |внутрішні та|Акт про | | |області | |"Транс-порт-сервіс-комерція",|08.02.2006 |міжнародні |відмову | | | | |33971483 |- 07.02.2011|перевезення |ліцензіата в | | | | | | |вантажів |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 319 від | | | | | | | |25.02.2010. | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| |4 |ТУГ у |планова |ФОП Юрков Максим |АВ 110215, |внутрішні |Акт про | | |Дніпропетровській | |Олександрович, |26.04.2006 |перевезення |відмову | | |області | |2852001592 |- 25.04,2011|пасажирів |ліцензіата в | | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 28 від | | | | | | | |25.02.2010. | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| { Дію Наказу призупинено в частині анулювання ліцензії серії АВ
310970 від 04.04.2007 згідно з Наказом Головної державної
інспекції на автомобільному транспорті N 69 ( v0069642-10 ) від
13.04.2010 }
|5 |ТУГ у |планова |ПП "Корсар", |АВ 310970, |внутрішні та|Акт про |
| |Дніпропетровській | |13623760 |04.04.2007 |міжнародні |відмову | | |області | | |- 03.04.2012|перевезення |ліцензіата в | | | | | | |вантажів |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 31 від | | | | | | | |25.02.2010. | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| |6 |ТУГ у |планова |ФОП Яворський Анатолій |АВ 424907, |внутрішні |Акт про | | |Дніпропетровській | |Іванович, |05.03.2008 |перевезення |відмову | | |області | |1999118277 |- 04.03.2013|пасажирів |ліцензіата в | | | | | | |автобусами, |проведенні | | | | | | |внутрішні |перевірки | | | | | | |перевезення |органом | | | | | | |вантажів |ліцензування | | | | | | | |N 26 від | | | | | | | |25.02.2010. | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| |7 |ТУГ у |позапланова, лист|ТОВ "Генезис Авто", |АВ 424431, |внутрішні |Акт про | | |Дніпропетровській |УСБУ у |35984997 |26.08.2006 |перевезення |відмову | | |області |Дніпропетровській| |- 25.08.2011|пасажирів |ліцензіата в | | | |області | | |легковими |проведенні | | | | | | |автомобілями|перевірки | | | | | | |на |органом | | | | | | |замовлення |ліцензування | | | | | | | |N 30 від | | | | | | | |25.02.2010. | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| { Дію Наказу призупинено в частині анулювання ліцензії серії АВ
338530 від 16.05.2007 згідно з Наказом Головної державної
інспекції на автомобільному транспорті N 78 ( v0078642-10 ) від
20.04.2010 }
|8 |ТУГ у Житомирській|планова |ФОП Бєлоконь Ю. І., |АВ 338530, |внутрішні |Акт про |
| |області | |1968316455 |16.05.2007 |перевезення |неможливість | | | | | |- 15.05.2012|пасажирів та|ліцензіата | | | | | | |їх багажу на|забезпечити | | | | | | |таксі |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 19/1 від | | | | | | | |25.02.2010. | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| |9 |ТУГ у |планова |ТОВ "Авто-МВ", |АБ 153832, |внутрішні та|Акт про | | |Закарпатській | |33537953 |15.06.2005 |міжнародні |відмову | | |області | | |- 14.06.2010|перевезення |ліцензіата в | | | | | | |вантажів |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 22 від | | | | | | | |25.02.2010. | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| |10 |ТУГ у |планова |ФОП Солинський Іван Петрович,|АВ 042356, |внутрішні та|Акт про | | |Івано-Франківській| |2976023370 |15.03.2006 |міжнародні |відмову | | |області | | |- 14.03.2011|перевезення |ліцензіата в | | | | | | |пасажирів |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 16 від | | | | | | | |24.02.2010. | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| |11 |ТУГ у |планова |ФОП Сеньків Михайло |АВ 112753, |внутрішні |Акт про | | |Івано-Франківській| |Євстахович, |31.05.2008 |перевезення |відмову | | |області | |2554001899 |- 30.05.2011|пасажирів |ліцензіата в | | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 17 від | | | | | | | |24.02.2010. | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| |12 |ТУГ у |планова |ФОП Терлецький Петро |АВ 198662, |внутрішні |Акт про | | |Івано-Франківській| |Денисович, |27.09.2006 |перевезення |відмову | | |області | |2408017217 |- 26.09.2011|пасажирів та|ліцензіата в | | | | | | |їх багажу на|проведенні | | | | | | |таксі |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 18 від | | | | | | | |24.02.2010. | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| |13 |ТУГ у Київській |планова |ПП "Візит", |АБ 150848, |внутрішні та|Акт про | | |обл. | |32786165 |20.04.2005 |міжнародні |відмову | | | | | |- 19.04.2010|перевезення |ліцензіата в | | | | | | |вантажів |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |акт N 16 від | | | | | | | |25.02.2010. | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| |14 |ТУГ ум. Києві |планова |ФОП Бабієнко О. В., |АВ 410817, |внутрішні |Акт про | | | | |2941821557 |09.04.2008 |перевезення |неможливість | | | | | |- 08.04.2013|вантажів |ліцензіата | | | | | | | |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 830 /1 від | | | | | | | |24.02.2010. | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| |15 |ТУГ у м.Києві |планова |ФОП Поліщук С. Ф., |АВ 410830, |внутрішні |Акт про | | | | |3119312492 |09.04.2008 |перевезення |неможливість | | | | | |- 08.04.2013|пасажирів на|ліцензіата | | | | | | |таксі |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 828 /1 від | | | | | | | |24.02.2010. | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| |16 |ТУГ у |планова |ПП "Віра-Транс" |АВ 149710, |внутрішні |Акт про | | |Кіровоградській | |34140980 |12.07.2006 |перевезення |відмову | | |області | | |- 11.07.2011|вантажів |ліцензіата в | | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 13 від | | | | | | | |24.02.2010. | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| |17 |ТУГ у Луганській |планова |ФОП Кожемікін В. І., |АВ 437404, |внутрішні |Акт про | | |області | |2237908835 |19.11.2008 |перевезення |неможливість | | | | | |- 18.11.2013|пасажирів на|ліцензіата | | | | | | |таксі |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 28/1 від | | | | | | | |25.02.2010. | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| |18 |ТУГ у Луганській |планова |ФОП Кудімов О. М., |АВ 339564, |внутрішні |Акт про | | |області | |1837910170 |30.05.2007 |перевезення |неможливість | | | | | |- 29.05.2012|вантажів |ліцензіата | | | | | | | |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 30/1 від | | | | | | | |25.02.2010. | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| |19 |ТУГ у Львівській |планова |ФОП Воляник І. С., |АВ371754, |внутрішні та|Акт про | | |області | |3123607204 |26.09.2007 |міжнародні |відмову | | | | | |- 25.09.2012|перевезення |ліцензіата в | | | | | | |вантажів |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 14 від | | | | | | | |25.02.2010 | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| |20 |ТУГ у |планова |ВАТ "Українська |АВ 351697, |внутрішні |Акт про | | |Миколаївській | |гірничо-металургійна компанія|07.07.2007 |перевезення |неможливість | | |області | |- Миколаїв", |- 06.07.2012|вантажів |ліцензіата | | | | |5409128 | | |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 9/1 від | | | | | | | |25.02.2010. | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| |21 |ТУГ у Одеській |планова |ТОВ "Тарутине-Автосервіс", |АВ 113288, |внутрішні |Акт про | | |області | |34243302 |07.06.2006 |перевезення |неможливість | | | | | |- 06.06.2011|пасажирів |ліцензіата | | | | | | | |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 012/16/01 | | | | | | | |від | | | | | | | |25.02.2010. | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| |22 |ТУГ у Полтавській |планова |ФОП Колєснік В. В., |АВ 354538, |внутрішні |Акт про | | |області | |2745816515 |18.07.2007 |перевезення |відмову | | | | | |- 17.07.2012|пасажирів та|ліцензіата в | | | | | | |їх багажу на|проведенні | | | | | | |таксі |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 29 від | | | | | | | |25.02.2010. | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| |23 |ТУГ у Рівненській |планова |ФОП Панчук Василь Олексійович|АВ 350969, |внутрішні |Акт про | | |області | |2413418650 |23.06,2007 |перевезення |відмову | | | | | |- 22.06.2012|пасажирів |ліцензіата в | | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 690 від | | | | | | | |24.02.2010. | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| |24 |ТУГ у Рівненській |планова |ФОП Коберник Леонід |АВ 423512, |внутрішні |Акт про | | |області | |Олександрович, |28.04.2007 |перевезення |відмову | | | | |1916300914 |- 27.04.2012|пасажирів |ліцензіата в | | | | | | |автобусами, |проведенні | | | | | | |внутрішні |перевірки | | | | | | |перевезення |органом | | | | | | |вантажів |ліцензування | | | | | | | |N 689 від | | | | | | | |24.02.2010. | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| |25 |ТУГ у Рівненській |позапланова, |ФОП Поленчук Микола |АВ 465982, |внутрішні |Акт про | | |області |виконання |Леонідович, |20.05.2009 |перевезення |невиконання | | | |розпорядження |3042325691 |- 19.05.2014|пасажирів |розпорядження| | | |ГДІАТ | | |автобусами |про усунення | | | | | | | |порушень | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 691/1 від | | | | | | | |24.02.2010. | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| { Дію Наказу призупинено в частині анулювання ліцензії серії АВ
323175 від 31.03.2007 згідно з Наказом Головної державної
інспекції на автомобільному транспорті N 56 ( v0056642-10 ) від
23.03.2010 }
|26 |ТУГ у Рівненській |позапланова, |ФОП Якимчук Микола |АВ 323175, |внутрішні |Акт про |
| |області |виконання |Миколайович, |31.03.2007 |перевезення |невиконання | | | |розпорядження |2433808498 |- 30.03.2012|пасажирів |розпорядження| | | |ГДІАТ | | | |про усунення | | | | | | | |порушень | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 692/1 від | | | | | | | |24.02.2010. | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| |27 |ТУГ у Сумській |планова |ФОП Тимощук І. П., |АВ 451665, |внутрішні |Акт про | | |області | |2342110851 |24.12.2008 |перевезення |відмову | | | | | |- 23.12.2013|вантажів |ліцензіата в | | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 16/1 від | | | | | | | |25.02.2010. | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| |28 |ТУГ у Сумській |планова |ФОП Сопітько О. В., |АВ 381977, |внутрішні |Акт про | | |області | |2538100753 |07.11.2007 |перевезення |відмову | | | | | |- 06.11.2012|вантажів |ліцензіата в | | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 17/1 від | | | | | | | |25.02.2010. | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| |29 |ТУГ у Сумській |позапланова, |ФОП Савченко А. В., |АБ 297895, |внутрішні |Акт про | | |області |повідомлення |2540717230 |14.12.2005 |перевезення |неможливість | | | |Охтирської | |- 13.12.2010|пасажирів |ліцензіата | | | |міжрайонної | | | |забезпечити | | | |прокуратури | | | |виконання | | | |Сумської області | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 18/2 від | | | | | | | |25.02.2010. | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| |30. |ТУГ у |планова |ФОП Клубак Андрій Юліанович, |АВ 043473, |внутрішні |Акт про | | |Тернопільській | |2581016532 |15.02.2006 |перевезення |неможливість | | |обл. | | |- 14.02.2011|пасажирів |ліцензіата | | | | | | | |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 15, 15/1 | | | | | | | |від | | | | | | | |25.02.2010. | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| |31 |ТУГ у |планова |ФОП Данилевич Ігор |АВ 196087, |міжнародні |Акт про | | |Тернопільській | |Миколайович, |07.09.2006 |перевезення |неможливість | | |обл. | |2072105599 |- 06.09.2011|вантажів |ліцензіата | | | | | | | |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 16, 16/1 | | | | | | | |від | | | | | | | |25.02.2010. | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| |32 |ТУГ у Харківській |планова |ФОП Кравченко Віктор Петрович|АБ 297004, |внутрішні та|Акт про | | |області | |2131600031 |11.11.2005 |міжнародні |відмову | | | | | |- 10.11.2010|перевезення |ліцензіата в | | | | | | |вантажів |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 25 від | | | | | | | |25.02.2010. | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| |33 |ТУГ у Харківській |планова |ФОП Ковальов Олександр |АВ 293887, |внутрішні |Акт про | | |області | |Миколайович, |15.11.2006 |перевезення |відмову | | | | |2214517490 |- 14.11.2011|пасажирів та|ліцензіата в | | | | | | |їх багажу на|проведенні | | | | | | |таксі |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 21 від | | | | | | | |25.02.2010. | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| |34 |ТУГ у Черкаській |планова |ФОП Геновський Ігор |АВ 425057, |внутрішні |Акт про | | |області | |Володимирович, |13.08.2008 |перевезення |неможливість | | | | |2493300191 |- 12.08.2013|вантажів |ліцензіата | | | | | | | |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 17/1 від | | | | | | | |24.02.2010. | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| |35 |ТУГ у Чернівецькій|планова |ФОП Савінкін А. М., |АВ 413239, |внутрішні |Акт про | | |області | |2724113452 |21.05.2008 |перевезення |неможливість | | | | | |- 20.05.2013|пасажирів |ліцензіата | | | | | | |автобусами |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 16/1 від | | | | | | | |24.02.2010. | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| |36 |ТУГ у Чернівецькій|позапланова, |ФОП Капалб Д. М., |АБ 151391, |внутрішні |Акт про | | |області |подання УДАІ |2513019437 |23.03.2005 |перевезення |неможливість | | | |УМВС України в | |- 22.03.2010|пасажирів |ліцензіата | | | |Чернівецькій обл.| | | |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 17/1 від | | | | | | | |24.02.2010. | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| |37 |ТУГ у Чернівецьке |позапланова, |ФОП Черковський М. К., |АБ 151387, |внутрішні |Акт про | | |тер-управління |подання УДАІ |2907919398 |23.03.2005 |перевезення |неможливість | | | |УМВС України в | |- 22.03.2010|пасажирів |ліцензіата | | | |Чернівецькій обл.| | | |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 18/1 від | | | | | | | |24.02.2010. | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| |38 |ТУГ у Чернівецьке |позапланова, |ФОП Костюк В. М., |АБ 225227, |внутрішні |Акт про | | |тер-управління |подання УДАІ |1935900371 |07.09.2005 |перевезення |неможливість | | | |УМВС України в | |- 06.09.2010|пасажирів |ліцензіата | | | |Чернівецькій обл.| | | |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 19/1 від | | | | | | | |24.02.2010. | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| |39 |ТУГ у |планова |ФОП Клець Г. А., |АВ 425494, |внутрішні |Акт про | | |Чернігівській | |2807308883 |20.08.2007 |перевезення |неможливість | | |області | | |- 19.08.2013|вантажів |ліцензіата | | | | | | | |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 010/1 від | | | | | | | |26.02.2010. | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| |40 |ТУГ у |позапланова, лист|ФОП Шевлюга Н. В., |АВ 334763, |внутрішні |Акт про | | |Чернігівській |ВДАІ УМВС України|2294717142 |11.04.2007 |перевезення |неможливість | | |області |в Чернігівській | |- 10.04.2012|пасажирів |ліцензіата | | | |обл. | | | |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 011/1 від | | | | | | | |25.02.2010. | |----+------------------+-----------------+-----------------------------+------------+------------+-------------| |41 |ТУГ у м. |планова |ФОП Михальчук С. О., |АВ 355313, |внутрішні |Акт про | | |Севастополі | |2294701557 |28.07.2007 |перевезення |відмову | | | | | |- 27.07.2012|вантажів |ліцензіата в | | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 05 від | | | | | | | |24.02.2010. | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Т.в.о. начальника
Управління ліцензування Н.Губенковгору