Документ v0042609-03, поточна редакція — Прийняття від 14.03.2003

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
14.03.2003 N 42

Про підвищення ефективності роботи
державних органів у справах захисту прав
споживачів при здійсненні перевірок
суб'єктів господарської діяльності

Аналіз діяльності державних органів у справах захисту прав
споживачів свідчить про те, що незважаючи на заходи, які постійно
вживаються для покращання ситуації на споживчому ринку України,
порушення вимог законодавства про захист прав споживачів
продовжують мати місце і носять систематичний та масовий характер. Так, протягом останніх п'яти років порушення вимог діючого
законодавства встановлюються у дев'яти з десяти перевірених
суб'єктів господарської діяльності. При перевірках
дрібно-роздрібної торгівельної мережі, яка розташована на
територіях ринків, такі порушення виявляються практично в кожному
з перевірених суб'єктів господарської діяльності. В середньому на 20 відсотків щорічно збільшується кількість
письмових звернень споживачів до Держспоживстандарту України щодо
порушення їх прав на належну якість товарів, робіт і послуг. У
2002 році таких звернень отримано більше 23 тисяч. В той же час, за повідомленнями територіальних управлінь у
справах захисту прав споживачів, суб'єкти господарської діяльності
неправомірно чинять перешкоди у проведенні перевірок дотримання
вимог законодавства щодо захисту прав споживачів, посилаючись при
цьому на Указ Президента України "Про деякі заходи з дерегулювання
підприємницької діяльності від 23.07.98 р. N 817/98 ( 817/98 ),
який регулює порядок проведення перевірок фінансово-господарської
діяльності цих суб'єктів. У своїх зверненнях до Держспоживстандарту України голови
Луганської обласної ради В.М.Тихонов, Луганської
облдержадміністрації О.С.Єфремов та Донецької А.М.Близнюк, а також
ряд начальників обласних управлінь у справах захисту прав
споживачів зазначають, що через труднощі, які існують у
територіальних управліннях, громадяни цих областей обмежені у
можливостях щодо державного захисту своїх прав. Такий стан речей ставить під загрозу виконання
Держспоживстандартом України вимог Указу Президента України "Про
заходи щодо посилення державного захисту прав споживачів" від
12.01.2002 N 16/2002 ( 16/2002 ) в частині забезпечення
пріоритетності реалізації державної політики у сфері захисту прав
споживачів. З метою посилення захисту прав споживачів, забезпечення
ефективного контролю за якістю і безпекою продукції та усіх видів
робіт і послуг та безумовного виконання вимог Законів України "Про
захист прав споживачів" ( 1023-12 ), "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ), Постанови Верховної Ради України від
25 січня 1995 р. N 26/95-ВР ( 26/95-ВР ) "Про затвердження
положень щодо захисту прав споживачів", частини 1 пункту 10 Указу
Президента України "Про деякі заходи з дерегулювання
підприємницької діяльності" від 23 липня 1998 р. N 817/98
( 817/98 ), Указів Президента України "Про заходи щодо посилення
державного захисту прав споживачів" від 12 січня 2002 р. N 16/2002
( 16/2002 ) та "Про Програму захисту прав споживачів на
2003-2005 роки" Н А К А З У Ю:
1. Установити, що державні органи у справах захисту прав
споживачів проводять: планові перевірки додержання суб'єктами господарської
діяльності сфери торгівлі, громадського харчування і послуг якості
товарів (робіт, послуг), додержання обов'язкових вимог щодо
безпеки товарів (робіт, послуг), а також додержання правил
торгівлі та надання послуг на підставі затвердженого начальником
управління щоквартального плану проведення перевірок; позапланові перевірки діяльності суб'єктів господарської
діяльності здійснюються виключно на підставі отриманих від
споживачів скарг про порушення такими суб'єктами вимог
законодавства про захист прав споживачів;
2. У випадках встановлення при перевірках порушень
законодавства про захист прав споживачів неухильно керуватися
вимогами Постанови Верховної Ради України від 25 січня 1995 р.
N 26/95-ВР ( 26/95-ВР ) "Про затвердження положень щодо захисту
прав споживачів".
3. Керівникам територіальних органів у справах захисту прав
споживачів Держспоживстандарту:
3.1. видавати письмові розпорядження на проведення перевірок
суб'єктів господарської діяльності;
3.2. посилити відповідальність посадових осіб за дотримання
вимог чинного законодавства при проведенні перевірок.
4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державного
комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від
8 лютого 2000 р. N 105 ( v0105565-00 ) "Про упорядкування
перевірок суб'єктів підприємницької діяльності державними органами
у справах захисту прав споживачів" та від 9 жовтня 2000 р. N 583
"Про внесення змін та доповнень до наказу Держстандарту України
від 8 лютого 2000 р. N 105".
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Голова Л.Школьниквгору