Про затвердження Класифікації органів державного управління
Держстат України, Держкомстат України; Наказ, Класифікація від 18.02.201141
Документ v0041832-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.05.2013, підстава - v0161832-13

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.02.2011 N 41
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
служби статистики N 143 ( v0143832-13 ) від
07.05.2013 (із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної служби статистики N 161 ( v0161832-13 )
від 27.05.2013)}
Про затвердження Класифікації органів
державного управління

Відповідно до статті 12 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ), з метою вдосконалення обліку суб'єктів
державного сектору економіки, згідно з Указом Президента України
від 9 грудня 2010 року N 1085/2010 ( 1085/2010 ) "Про оптимізацію
системи центральних органів виконавчої влади" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Класифікацію органів державного управління
(КОДУ) і ввести її в дію з 30 квітня 2011 року.
2. Департаменту планування та організації статистичних
спостережень (Остапчук О.Е.) забезпечувати ведення Класифікації
органів державного управління, затвердженої цим наказом, та
здійснювати методологічне й організаційне керівництво її
використання в державній статистичній діяльності.
3. Головному міжрегіональному управлінню статистики у
м. Києві (Кокурін А.І.) направити до 30 квітня 2011 року для
використання в системі ведення Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) електронну версію
Класифікації органів державного управління, затвердженої цим
наказом, головним управлінням статистики в Автономній Республіці
Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті
Севастополі.
4. Департаменту зведеної інформації (Павленко Н.П.) за
поданням департаменту планування та організації статистичних
спостережень (Остапчук О.Е.) забезпечувати розміщення на веб-сайті
Держкомстату актуальної версії Класифікації органів державного
управління.
5. Керівникам самостійних підрозділів Держкомстату,
начальникам Головного міжрегіонального управління статистики у
м. Києві, головних управлінь статистики в Автономній Республіці
Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті
Севастополі використовувати Класифікацію органів державного
управління під час збирання, оброблення та поширення статистичної
інформації.
6. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.)
довести цей наказ до відома заступників Голови, керівників
самостійних структурних підрозділів Держкомстату, начальників
Головного міжрегіонального управління статистики у м. Києві,
головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим,
областях, місті Києві та Управління статистики у місті
Севастополі.
7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомстату від
30.04.2009 р. N 145 ( v0145202-09 ).
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Колеснік В.І.
Голова комісії з питань
реорганізації Держкомстату -
перший заступник Голови В.О.Піщейко

Додаток

КЛАСИФІКАЦІЯ
органів державного управління

Чинна від 30.04.2011
1. Вступ
Класифікацію органів державного управління (КОДУ) розроблено
для забезпечення користувачів інформацією щодо управління
об'єктами державної власності - здійснення Кабінетом Міністрів
України та уповноваженими ним органами державного управління
реалізації прав держави як власника таких об'єктів, пов'язаних з
володінням, користуванням і розпоряджанням ними, у межах,
визначених законодавством України, з метою задоволення державних
та суспільних потреб. КОДУ розроблено для обліку і моніторингу об'єктів державної
власності за сферами управління органів, уповноважених управляти
такими об'єктами, у системі ведення Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), відомчих реєстрів
інших органів державної влади, які отримують інформацію з ЄДРПОУ,
та на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 22.06.2005
N 499 ( 499-2005-п ) "Про затвердження Положення про Єдиний
державний реєстр підприємств та організацій України" та від
14.04.2004 N 467 ( 467-2004-п ) "Про затвердження Положення про
Єдиний реєстр об'єктів державної власності", Методики проведення
інвентаризації об'єктів державної власності, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 N 1121
( 1121-2005-п ). Об'єктами класифікації КОДУ є: - міністерства та інші центральні органи виконавчої влади
(служби, агентства, інспекції, державні комітети тощо), центральні
органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, органи
прокуратури, законодавчої та судової влади, інші державні органи
та установи, що забезпечують здійснення повноважень Президента
України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України; - громадські, самоврядні організації, державні установи
(Національна академія наук, галузеві академії, творчі спілки
тощо), на які відповідними нормативними актами покладено функції з
управління державним майном у визначеній сфері; - місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування. Підставою для визначення й актуалізації коду органу
державного управління для суб'єктів державного сектору економіки,
які значаться в ЄДРПОУ, є: - рішення Кабінету Міністрів України щодо віднесення або
передачі об'єктів державної власності до сфери управління органів,
уповноважених управляти державним майном; - інформація з Єдиного реєстру об'єктів державної власності,
що отримується в рамках Угоди про загальні засади співробітництва
між Фондом державного майна України та Державним комітетом
статистики України від 08.02.2007 р. N 96; - відомості про вчинення реєстраційних дій, передбачені
Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ) у випадку, коли вони
містять дані: "Ідентифікаційний код органу, до сфери управління
якого належить юридична особа державної форми власності чи
юридична особа, в статутному фонді якої частка держави становить
не менше 25 відсотків". Суб'єкти державного сектору економіки, які значаться в ЄДРПОУ
за органом державного управління після його ліквідації чи
реорганізації і не віднесені до новостворених на його базі органів
(органу), значаться в ЄДРПОУ за ліквідованим (реорганізованим)
органом державного управління до отримання інформації, яка є
підставою для визначення коду органу державного управління. Підставою для перегляду або внесення змін до Класифікації
органів державного управління є утворення органів державного
управління відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів
України. Актуальна версія КОДУ розміщується на офіційному веб-сайті
Державного комітету статистики України.
2. Класифікація органів державного управління
------------------------------------------------------------------------------- |Код | Код КОДУ | Назва | Скорочена назва |Додатково (станом | |КОДУ |(координує | | |на 18.02.2011 р.) | | | або | | | | | | спрямовує | | | | | |діяльність)| | | | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |01004| - |Обласні, Київська та | - | - | | | |Севастопольська міські| | | | | |ради | | | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |01005| - |Обласні, Київська та | - | - | | | |Севастопольська міські| | | | | |державні адміністрації| | | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |01006| - |Районні, районні у | - | - | | | |містах Києві та | | | | | |Севастополі ради | | | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |01007| - |Районні, районні у | - | - | | | |містах Києві та | | | | | |Севастополі державні | | | | | |адміністрації | | | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |01008| - |Селищні та сільські | - | - | | | |ради та їх виконавчі | | | | | |органи | | | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |01009| - |Міські, районні у | - | - | | | |містах ради та їх | | | | | |виконавчі органи | | | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |01064| - |Міністерство аграрної |Мінагрополітики |Постанова Кабінету| | | |політики України | |Міністрів України | | | | | |від 01.11.2006 | | | | | |N 1541 | | | | | |( 1541-2006-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |01066| 01064 |Державна служба з |Держсортслужба |Постанова Кабінету| | | |охорони прав на сорти | |Міністрів України | | | |рослин | |від 19.08.2002 | | | | | |N 1182 | | | | | |( 1182-2002-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |01068| 01064 |Державна інспекція з |Держконтроль- |Постанова Кабінету| | | |контролю якості |сільгосппрод |Міністрів України | | | |сільськогосподарської | |від 23.07.2009 | | | |продукції та | |N 849 | | | |моніторингу її ринку | |( 849-2009-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |01074| - |Міністерство охорони |Мінприроди |Постанова Кабінету| | | |навколишнього | |Міністрів України | | | |природного середовища | |від 02.11.2006 | | | |України | |N 1524 | | | | | |( 1524-2006-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |01076| 01074 |Національне агентство |Нацекоінвест- |Постанова Кабінету| | | |екологічних інвестицій|агентство |Міністрів України | | | |України | |від 30.07.2007 | | | | | |N 977 | | | | | |( 977-2007-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |01077| 01074 |Державна геологічна |Держгеолслужба |Постанова Кабінету| | | |служба | |Міністрів України | | | | | |від 24.09.2005 | | | | | |N 980 | | | | | |( 980-2005-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |01078| 01074 |Державна служба |Укргеодез- |Постанова Кабінету| | | |геодезії, картографії |картографія |Міністрів України | | | |та кадастру | |від 24.09.2005 | | | | | |N 979 | | | | | |( 979-2005-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |01084| - |Міністерство освіти і |МОН |Постанова Кабінету| | | |науки України | |Міністрів України | | | | | |від 19.12.2006 | | | | | |N 1757 | | | | | |( 1757-2006-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |01086| 01084 |Державний департамент | - |Постанова Кабінету| | | |інтелектуальної | |Міністрів України | | | |власності | |від 20.06.2000 | | | | | |N 997 | | | | | |( 997-2000-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |01094| - |Міністерство палива та|Мінпаливенерго |Постанова Кабінету| | | |енергетики України | |Міністрів України | | | | | |від 02.11.2006 | | | | | |N 1540 | | | | | |( 1540-2006-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |01104| - |Державний комітет |Держкомтелерадіо |Постанова Кабінету| | | |телебачення і | |Міністрів України | | | |радіомовлення України | |від 11.07.2007 | | | | | |N 897 | | | | | |( 897-2007-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |01154| - |Міністерство України у|Мінсім'я- |Постанова Кабінету| | | |справах сім'ї, молоді |молодьспорт |Міністрів України | | | |та спорту | |від 08.11.2006 | | | | | |N 1573 | | | | | |( 1573-2006-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |01156| 01154 |Державний департамент | - |Постанова Кабінету| | | |з усиновлення та | |Міністрів України | | | |захисту прав дитини | |від 25.03.2006 | | | | | |N 367 | | | | | |( 367-2006-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |01224| - |Державна судова |ДСА |Закон України від | | | |адміністрація України | |07.07.2010 N 2453 | | | | | |( 2453-17 ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |02784| - |Пенсійний фонд | - |Указ Президента | | | | | |України від | | | | | |06.04.2011 | | | | | |N 384/2011 | | | | | |( 384/2011 ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |02764| - |Фонд соціального |Фонд соціального |Закон України | | | |страхування від |страхування від |від 23.09.99 | | | |нещасних випадків на |нещасних випадків|N 1105 ( 1105-14 )| | | |виробництві та | | | | | |професійних | | | | | |захворювань України(*)| | | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |02774| - |Фонд соціального | - |Закон України від | | | |страхування з | |18.01.2001 N 2240 | | | |тимчасової втрати | |( 2240-14 ) | | | |працездатності(*) | | | |-----------------------------------------------------------------------------| |____________ | |(*) - некомерційна самоврядна організація | |-----------------------------------------------------------------------------| |03144| - |Національна академія | - |Постанова Кабінету| | | |аграрних наук | |Міністрів України | | | |України(*) | |від 22.02.2006 | | | | | |N 175 | | | | | |( 175-2006-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |04084| - |Міністерство оборони |Міноборони |Постанова Кабінету| | | |України | |Міністрів України | | | | | |від 03.08.2006 | | | | | |N 1080 | | | | | |( 1080-2006-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |04134| - |Міністерство України з|МНС |Постанова Кабінету| | | |питань надзвичайних | |Міністрів України | | | |ситуацій та у справах | |від 02.11.2006 | | | |захисту населення від | |N 1539 | | | |наслідків | |( 1539-2006-п ) | | | |Чорнобильської | | | | | |катастрофи | | | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |04136| 04134 |Державний департамент | - |Постанова Кабінету| | | |страхового фонду | |Міністрів України | | | |документації | |від 27.06.2000 | | | | | |N 1023 | | | | | |( 1023-2000-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |04138| 04134 |Державна авіаційна |Укравіапошук |Постанова Кабінету| | | |пошуково-рятувальна | |Міністрів України | | | |служба | |від 08.09.2004 | | | | | |N 1172 | | | | | |( 1172-2004-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |04140| 04134 |Державна |Держгідромет |Постанова Кабінету| | | |гідрометеорологічна | |Міністрів України | | | |служба | |від 26.04.2002 | | | | | |N 570 | | | | | |( 570-2002-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |04142| 04134 |Державна інспекція | - |Постанова Кабінету| | | |цивільного захисту та | |Міністрів України | | | |техногенної безпеки | |від 26.10.2001 | | | | | |N 1446 | | | | | |( 1446-2001-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |04144| - |Державний комітет |Держгірпромнагляд|Постанова Кабінету| | | |України з промислової | |Міністрів України | | | |безпеки, охорони праці| |від 23.11.2006 | | | |та гірничого нагляду | |N 1640 | | | | | |( 1640-2006-п) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |04604| 08184 |Державний комітет |Держкомрезерв |Постанова Кабінету| | | |України з державного | |Міністрів України | | | |матеріального резерву | |від 08.06.2006 | | | | | |N 810 | | | | | |( 810-2006-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |04664| - |Федерація професійних | - | - | | | |спілок України | | | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |05054| - |Національний банк |Національний банк|Закон України від | | | |України | |20.05.99 N 679 | | | | | |( 679-14 ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |05304| - |Вищий адміністративний| - |Закон України від | | | |суд | |07.07.2010 N 2453 | | | | | |( 2453-17 ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |05314| - |Вища рада юстиції | - |Закон України від | | | | | |15.01.98 N 22 | | | | | |( 22/98-ВР ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |05324| - |Вищий господарський | - |Закон України від | | | |суд | |07.07.2010 N 2453 | | | | | |( 2453-17 ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |05364| - |Система органів | - |Закон України від | | | |прокуратури | |05.11.91 N 1789 | | | | | |( 1789-12 ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |05384| - |Державний департамент | - |Постанова Кабінету| | | |України з питань | |Міністрів України | | | |виконання покарань | |від 10.06.2009 | | | | | |N 587 | | | | | |( 587-2009-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |05505| - |Національні творчі | - | - | | | |спілки | | | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |05954| - |Вища атестаційна |ВАК |Указ Президента | | | |комісія України | |України від | | | | | |25.02.99 N 216 | | | | | |( 216/99 ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |06134| - |Секретаріат Кабінету | - |Постанова Кабінету| | | |Міністрів України | |Міністрів України | | | | | |від 12.08.2009 | | | | | |N 850 | | | | | |( 850-2009-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |06204| - |Національне агентство |НАЕР |Постанова Кабінету| | | |України з питань | |Міністрів України | | | |забезпечення | |від 03.04.2006 | | | |ефективного | |N 412 | | | |використання | |( 412-2006-п ) | | | |енергетичних ресурсів | | | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |06206| 06204 |Державна інспекція з | - |Постанова Кабінету| | | |енергозбереження | |Міністрів України | | | | | |від 29.06.2000 | | | | | |N 1039 | | | | | |( 1039-2000-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |06544| - |Міністерство |Мінпромполітики |Постанова Кабінету| | | |промислової політики | |Міністрів України | | | |України | |від 02.11.2006 | | | | | |N 1538 | | | | | |( 1538-2006-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |06546| 06544 |Державний департамент |Держсільгоспмаш |Постанова Кабінету| | | |тракторного і | |Міністрів України | | | |сільськогосподарського| |від 03.08.2000 | | | |машинобудування | |N 1210 | | | | | |( 1210-2000-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |06548| 06544 |Агентство з питань | - |Постанова Кабінету| | | |оборонно-промислового | |Міністрів України | | | |комплексу | |від 27.08.2008 | | | | | |N 793 | | | | | |( 793-2008-п ) | |-----------------------------------------------------------------------------| |____________ | |(*) - державна наукова організація | |-----------------------------------------------------------------------------| |06695| - |Рада міністрів | - |Закон України від | | | |Автономної Республіки | |23.12.98 N 350 | | | |Крим | |( 350-14 ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |06894| - |Державна митна служба |Держмитслужба |Постанова Кабінету| | | |України | |Міністрів України | | | | | |від 18.07.2007 | | | | | |N 940 | | | | | |( 940-2007-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |07054| - |Державний комітет |Держкомпід- |Постанова Кабінету| | | |України з питань |приємництво |Міністрів України | | | |регуляторної політики | |від 26.04.2007 | | | |та підприємництва | |N 667 | | | | | |( 667-2007-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |07064| 01074 |Державний комітет |Держкомлісгосп |Постанова Кабінету| | | |лісового господарства | |Міністрів України | | | |України | |від 27.06.2007 | | | | | |N 883 | | | | | |( 883-2007-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |07074| - |Міністерство праці та |Мінпраці |Постанова Кабінету| | | |соціальної політики | |Міністрів України | | | |України | |від 02.11.2006 | | | | | |N 1543 | | | | | |( 1543-2006-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |07076| 07074 |Фонд соціального | - |Постанова Кабінету| | | |захисту інвалідів | |Міністрів України | | | | | |від 26.09.2002 | | | | | |N 1434 | | | | | |( 1434-2002-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |07094| - |Міністерство культури |МКТ |Постанова Кабінету| | | |і туризму України | |Міністрів України | | | | | |від 08.11.2006 | | | | | |N 1566 | | | | | |( 1566-2006-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |07096| 07094 |Державна служба |Держтуризм- |Постанова Кабінету| | | |туризму і курортів |курортів |Міністрів України | | | | | |від 13.02.2006 | | | | | |N 132 | | | | | |( 132-2006-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |07097| 07094 |Державна служба |Державна |Постанова Кабінету| | | |контролю за |служба контролю |Міністрів України | | | |переміщенням | |від 20.06.2000 | | | |культурних цінностей | |N 983 | | | |через державний кордон| |( 983-2000-п ) | | | |України | | | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |07098| 07094 |Державна служба |Держкіно |Постанова Кабінету| | | |кінематографії | |Міністрів України | | | | | |від 07.03.2006 | | | | | |N 251 | | | | | |( 251-2006-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |07124| - |Міністерство |МЗС |Постанова Кабінету| | | |закордонних справ | |Міністрів України | | | |України | |від 12.07.2006 | | | | | |N 960 | | | | | |( 960-2006-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |07184| - |Міністерство охорони |МОЗ |Постанова Кабінету| | | |здоров'я України | |Міністрів України | | | | | |від 02.11.2006 | | | | | |N 1542 | | | | | |( 1542-2006-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |07186| 07184 |Державна інспекція з |Держлікінспекція |Постанова Кабінету| | | |контролю якості | |Міністрів України | | | |лікарських засобів | |від 20.12.2008 | | | | | |N 1121 | | | | | |( 1121-2008-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |07214| - |Міністерство |Мінтрансзв'язку |Постанова Кабінету| | | |транспорту та зв'язку | |Міністрів України | | | |України | |від 06.06.2006 | | | | | |N 789 | | | | | |( 789-2006-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |07226| 07214 |Державна адміністрація|Держзв'язку |Постанова Кабінету| | | |зв'язку | |Міністрів України | | | | | |від 22.09.2004 | | | | | |N 1264 | | | | | |( 1264-2004-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |07234| 07214 |Державна адміністрація|Державтотранс- |Постанова Кабінету| | | |автомобільного |адміністрація |Міністрів України | | | |транспорту | |від 03.09.2008 | | | | | |N 771 | | | | | |( 771-2008-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |07241| - |Державний комітет з |Держкомін- |Постанова Кабінету| | | |питань науки, |формнауки |Міністрів України | | | |інновацій та | |від 21.07.2010 | | | |інформатизації | |N 675 | | | | | |( 675-2010-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |07284| - |Міністерство фінансів |Мінфін |Постанова Кабінету| | | |України | |Міністрів України | | | | | |від 27.12.2006 | | | | | |N 1837 | | | | | |( 1837-2006-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |07294| - |Міністерство юстиції |Мін'юст |Постанова Кабінету| | | |України | |Міністрів України | | | | | |від 14.11.2006 | | | | | |N 1577 | | | | | |( 1577-2006-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |07304| 07214 |Державна служба |Укравтодор |Постанова Кабінету| | | |автомобільних доріг | |Міністрів України | | | |України | |від 16.04.2007 | | | | | |N 628 | | | | | |( 628-2007-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |07314| - |Державна податкова |ДПА |Постанова Кабінету| | | |адміністрація України | |Міністрів України | | | | | |від 26.05.2007 | | | | | |N 778 | | | | | |( 778-2007-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |07324| 07094 |Державний комітет |Держкомархів |Постанова Кабінету| | | |архівів України | |Міністрів України | | | | | |від 11.07.2007 | | | | | |N 899 | | | | | |( 899-2007-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |07334| - |Державний комітет |Держспожив- |Указ Президента | | | |України з питань |стандарт |України від | | | |технічного регулювання| |18.03.2003 | | | |та споживчої політики | |N 225 ( 225/2003 )| |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |07414| - |Національна комісія |НКРЕ |Указ Президента | | | |регулювання | |України від | | | |електроенергетики | |21.04.98 N 335 | | | |України | |( 335/98 ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |07434| - |Державна комісія з | - |Указ Президента | | | |цінних паперів та | |України від | | | |фондового ринку | |12.06.95 N 446 | | | | | |( 446/95 ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |07464| - |Центральна виборча | - |Закон України від | | | |комісія | |30.06.2004 N 1932 | | | | | |( 1932-15 ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |07474| - |Державне управління | - |Указ Президента | | | |справами | |України від | | | | | |19.02.2007 N 128 | | | | | |( 128/2007 ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |07524| - |Державна комісія з | - |Постанова Кабінету| | | |регулювання ринків | |Міністрів України | | | |фінансових послуг | |від 03.02.2010 | | | |України | |N 157 | | | | | |( 157-2010-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |07554| - |Верховний Суд України | - |Закон України | | | | | |від 07.07.2010 | | | | | |N 2453 ( 2453-17 )| |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |07574| - |Конституційний Суд | - |Закон України від | | | |України | |07.07.2010 N 2453 | | | | | |( 2453-17 ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |07584| - |Місцеві та апеляційні | - |Закон України від | | | |суди | |07.07.2010 N 2453 | | | | | |( 2453-17 ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |07614| - |Національна академія | - |Закон України від | | | |наук України(*) | |07.02.2002 N 3065 | | | | | |( 3065-14 ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |07634| - |Комітет з Державних | - |Указ Президента | | | |премій України в | |України від | | | |галузі науки і техніки| |14.06.2000 N 800 | | | | | |( 800/2000 ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |07644| - |Комітет з Національної| - |Указ Президента | | | |премії України імені | |України від | | | |Тараса Шевченка | |04.10.2010 N 932 | | | | | |( 932/2010 ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |07664| - |Апарат Верховної Ради | - |Розпорядження | | | |України | |Голови Верховної | | | | | |Ради України від | | | | | |14.03.2006 N 217 | | | | | |( 217/06-РГ ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |07684| - |Рахункова палата | - |Закон України | | | | | |від 11.07.96 N 315| | | | | |( 315/96-ВР ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |07704| - |Комітет із Державної | - |Указ Президента | | | |премії України у | |України від | | | |галузі архітектури | |20.03.2002 N 271 | | | | | |( 271/2002 ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |07714| - |Державне агентство |Держінвестицій |Постанова Кабінету| | | |України з інвестицій | |Міністрів України | | | |та розвитку | |від 17.05.2010 | | | | | |N 356 | | | | | |( 356-2010-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |08094| 01074 |Державний комітет |Держводгосп |Постанова Кабінету| | | |України по водному | |Міністрів України | | | |господарству | |від 27.06.2007 | | | | | |N 882 | | | | | |( 882-2007-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |08174| - |Державний комітет |Держком- |Постанова Кабінету| | | |України у справах |нацрелігій |Міністрів України | | | |національностей та | |від 14.02.2007 | | | |релігій | |N 201 | | | | | |( 201-2007-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |08184| - |Міністерство економіки|Мінекономіки |Постанова Кабінету| | | |України | |Міністрів України | | | | | |від 26.05.2007 | | | | | |N 777 | | | | | |( 777-2007-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |08186| 08184 |Державна інспекція з |Держцінінспекція |Постанова Кабінету| | | |контролю за цінами | |Міністрів України | | | | | |від 13.12.2000 | | | | | |N 1819 | | | | | |( 1819-2000-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |08188| 08184 |Державний департамент | - |Постанова Кабінету| | | |з питань банкрутства | |Міністрів України | | | | | |від 19.04.2006 | | | | | |N 533 | | | | | |( 533-2006-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |08194| 01064 |Державний комітет |Держкомрибгосп |Постанова Кабінету| | | |рибного господарства | |Міністрів України | | | |України | |від 24.01.2007 | | | | | |N 42 ( 42-2007-п )| |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |08224| - |Представництво | - |Закон України від | | | |Президента України в | |02.03.2000 N 1524 | | | |Автономній Республіці | |( 1524-14 ) | | | |Крим | | | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |08234| |Секретаріат | - |Закон України | | | |Уповноваженого | |від 23.12.97 | | | |Верховної Ради України| |N 776/97-ВР | | | |з прав людини | |( 776/97-ВР ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |08294| - |Рада національної | - |Закон України від | | | |безпеки і оборони | |05.03.98 N 183 | | | |України | |( 183/98-ВР ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |08334| - |Національна служба |НСПП |Указ Президента | | | |посередництва і | |України | | | |примирення | |від 17.11.98 | | | | | |N 1258 ( 1258/98 )| |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |08354| - |Міністерство |МВС |Постанова Кабінету| | | |внутрішніх справ | |Міністрів України | | | |України | |від 04.10.2006 | | | | | |N 1383 | | | | | |( 1383-2006-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |08356| - |Державна міграційна |ДМС |Постанова Кабінету| | | |служба України | |Міністрів України | | | | | |від 17.07.2009 | | | | | |N 750 | | | | | |( 750-2009-п ) | |-----------------------------------------------------------------------------| |____________ | |(*) - вища державна наукова організація | |-----------------------------------------------------------------------------| |08534| - |Антимонопольний | - |Указ Президента | | | |комітет України | |України від | | | | | |27.06.99 N 741 | | | | | |( 741/99 ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |08604| 01074 |Державний комітет |Держкомзем |Постанова Кабінету| | | |України із земельних | |Міністрів України | | | |ресурсів | |від 19.03.2008 | | | | | |N 224 | | | | | |( 224-2008-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |08684| 01064 |Державний комітет |Держком- |Постанова Кабінету| | | |ветеринарної медицини |ветмедицини |Міністрів України | | | |України | |від 30.08.2007 | | | | | |N 1075 | | | | | |( 1075-2007-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |08754| 07284 |Головне контрольно- |ГоловКРУ |Постанова Кабінету| | | |ревізійне управління | |Міністрів України | | | |України | |від 27.06.2007 | | | | | |N 884 | | | | | |( 884-2007-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |08764| 07214 |Державна авіаційна | - |Постанова Кабінету| | | |адміністрація | |Міністрів України | | | | | |від 02.11.2006 | | | | | |N 1526 | | | | | |( 1526-2006-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |08774| 07284 |Державне казначейство |Казначейство |Постанова Кабінету| | | |України | |Міністрів України | | | | | |від 21.12.2005 | | | | | |N 1232 | | | | | |( 1232-2005-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |08784| - |Фонд державного майна | - |Постанова | | | |України | |Верховної Ради | | | | | |України від | | | | | |07.07.92 N 2558 | | | | | |( 2558-12 ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |08874| - |Державна служба |Держспецзв'язку |Закон України | | | |спеціального зв'язку | |від 23.02.2006 | | | |та захисту інформації | |N 3475 | | | |України | |( 3475-15 ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |08884| - |Служба зовнішньої | - |Указ Президента | | | |розвідки України | |України від | | | | | |14.10.2004 N 1239 | | | | | |( 1239/2004 ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |08894| - |Служба безпеки України| - |Закон України | | | | | |від 25.03.92 | | | | | |N 2229 | | | | | |( 2229-12 ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |08954| - |Державний комітет |Держкомстат |Постанова Кабінету| | | |статистики України | |Міністрів України | | | | | |від 11.07.2007 | | | | | |N 924 | | | | | |( 924-2007-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |08956| - |Державна служба |Держекспорт- |Постанова Кабінету| | | |експортного контролю |контроль |Міністрів України | | | |України | |від 13.06.2007 | | | | | |N 830 | | | | | |( 830-2007-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |09014| - |Державний комітет |Держфін- |Указ Президента | | | |фінансового |моніторинг |України від | | | |моніторингу України | |24.12.2004 N 1527 | | | | | |( 1527/2004 ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |09024| - |Національна комісія з |НКРЗ |Постанова Кабінету| | | |питань регулювання | |Міністрів України | | | |зв'язку України | |від 25.07.2007 | | | | | |N 971 | | | | | |( 971-2007-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |09044| - |Національна академія | - |Постанова Кабінету| | | |мистецтв України(*) | |Міністрів України | | | | | |від 15.06.2000 | | | | | |N 977 | | | | | |( 977-2000-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |09054| 07094 |Державна служба з |Держкуль- |Постанова Кабінету| | | |питань національної |турспадщини |Міністрів України | | | |культурної спадщини | |від 15.03.2006 | | | | | |N 336 | | | | | |( 336-2006-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |09064| - |Міністерство вугільної|Мінвуглепром |Постанова Кабінету| | | |промисловості України | |Міністрів України | | | | | |від 02.11.2006 | | | | | |N 1527 | | | | | |( 1527-2006-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |09066| 09064 |Державна інспекція з | - |Постанова Кабінету| | | |контролю якості | |Міністрів України | | | |вугільної продукції | |від 25.01.2007 | | | | | |N 60 ( 60-2007-п )| |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |09074| - |Міністерство з питань |Мінжитлокомунгосп|Постанова Кабінету| | | |житлово-комунального | |Міністрів України | | | |господарства України | |від 12.05.2007 | | | | | |N 717 | | | | | |( 717-2007-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |09076| 09074 |Державна житлово- |Держжитло- |Постанова Кабінету| | | |комунальна інспекція |комунінспекція |Міністрів України | | | | | |від 10.09.2008 | | | | | |N 798 | | | | | |( 798-2008-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |09084| - |Міністерство |Мінрегіонбуд |Постанова Кабінету| | | |регіонального розвитку| |Міністрів України | | | |та будівництва України| |від 16.05.2007 | | | | | |N 750 | | | | | |( 750-2007-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |09086| 09084 |Державна архітектурно-|Держархбуд- |Постанова Кабінету| | | |будівельна інспекція |інспекція |Міністрів України | | | | | |від 18.10.2006 | | | | | |N 1434 | | | | | |( 1434-2006-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |09204| 1000 |Український інститут | - |Постанова Кабінету| | | |національної | |Міністрів України | | | |пам'яті(*) | |від 12.01.2011 N 8| | | | | |( 8-2011-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |09334| - |Академія педагогічних | - |Постанова Кабінету| | | |наук України(*) | |Міністрів України | | | | | |від 13.07.2004 | | | | | |N 914 | | | | | |( 914-2004-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |09344| - |Академія медичних наук| - |Постанова Кабінету| | | |України(*) | |Міністрів України | | | | | |від 18.10.99 | | | | | |N 1913 | | | | | |( 1913-99-п ) | |-----------------------------------------------------------------------------| |____________ | |(*) - державна наукова організація | |-----------------------------------------------------------------------------| |09604| - |Секретаріат | - |Указ Президента | | | |Національної | |України від | | | |тристоронньої | |29.05.2006 N 453 | | | |соціально-економічної | |( 453/2006 ) | | | |ради | | | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |09606| - |Національне агентство | - |Постанова Кабінету| | | |з питань підготовки та| |Міністрів України | | | |проведення в Україні | |від 07.04.2010 | | | |фінальної частини | |N 298 | | | |чемпіонату Європи | |( 298-2010-п ) | | | |2012 року з футболу та| | | | | |реалізації | | | | | |інфраструктурних | | | | | |проектів | | | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |09904| - |Самоврядні державні | - | - | | | |заклади, установи | | | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |01000| - |Кабінет Міністрів | - | - | | | |України | | | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |03684| 01000 |Українська державна |Укртрансбуд |Постанова Кабінету| | | |корпорація по | |Міністрів України | | | |транспортному | |від 21.01.92 N 26 | | | |будівництву | |( 26-92-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |03704| 01000 |Українська державна |Укрмонтажспецбуд |Постанова Кабінету| | | |корпорація по | |Міністрів України | | | |виконанню монтажних і | |від 24.06.91 N 52 | | | |спеціальних | |( 52-91-п ) | | | |будівельних робіт | | | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |05064| 01000 |Публічне акціонерне | - |Постанова Кабінету| | | |товариство "Державний | |Міністрів України | | | |експортно-імпортний | |від 10.08.2000 | | | |банк України" | |N 1250 | | | | | |( 1250-2000-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |05066| 01000 |Публічне акціонерне | - |Постанова Кабінету| | | |товариство "Родовід | |Міністрів України | | | |Банк" | |від 10.06.2009 | | | | | |N 580 | | | | | |( 580-2009-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |05068| 01000 |Публічне акціонерне | - |Постанова Кабінету| | | |товариство акціонерний| |Міністрів України | | | |банк "Укргазбанк" | |від 10.06.2009 | | | | | |N 567 | | | | | |( 567-2009-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |05124| 01000 |Відкрите акціонерне | - |Постанова Кабінету| | | |товариство "Державний | |Міністрів України | | | |ощадний банк України" | |від 25.02.2003 | | | | | |N 261 | | | | | |( 261-2003-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |07174| 01000 |Українська державна |Укрбуд |Постанова Кабінету| | | |будівельна корпорація | |Міністрів України | | | | | |від 01.07.91 N 65 | | | | | |( 65-91-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |07654| 06134 |Господарсько- | - | - | | | |фінансовий департамент| | | | | |Секретаріату Кабінету | | | | | |Міністрів України | | | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |73094| - |Адміністрація |Адміністрація |Указ Президента | | | |Державної прикордонної|Держприкор- |України від | | | |служби України |донслужби |04.08.2003 N 797 | | | | | |( 797/2003 ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |73104| 07074 |Державний комітет |Держкомветеранів |Постанова Кабінету| | | |України у справах | |Міністрів України | | | |ветеранів | |від 24.10.2007 | | | | | |N 1262 | | | | | |( 1262-2007-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |73124| - |Управління державної | - |Закон України | | | |охорони України | |від 04.03.98 | | | | | |N 160 | | | | | |( 160/98-ВР ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |73164| - |Головне управління |Головдержслужба |Постанова Кабінету| | | |державної служби | |Міністрів України | | | |України | |від 26.09.2007 | | | | | |N 1180 | | | | | |( 1180-2007-п ) | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |73714| - |Національна рада | - |Закон України від | | | |України з питань | |03.03.2005 N 2461 | | | |телебачення і | |( 2461-15 ) | | | |радіомовлення | | | |-----+-----------+----------------------+-----------------+------------------| |81894| - |Академія правових наук| - |Постанова Кабінету| | | |України(*) | |Міністрів України | | | | | |від 02.02.2000 | | | | | |N 210 | | | | | |( 210-2000-п ) | |-----------------------------------------------------------------------------| |____________ | |(*) - державна наукова організація | -------------------------------------------------------------------------------
3. Центральні органи виконавчої влади,
що утворюються або перейменовуються в результаті
проведення адміністративної реформи
------------------------------------------------------------------ | Код | Назва | Коротка назва | Додатково | | КОДУ | | | (станом на | | | | |11.07.2011 р.)| |-------+------------------+----------------------+--------------| | 11064 |Міністерство |Мінагрополітики |Указ | | |аграрної політики |України |Президента | | |та продовольства | |України від | | |України | |23.04.2011 | | | | |N 500/2011 | | | | |( 500/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 18184 |Міністерство |Мінекономрозвитку |Указ | | |економічного |України |Президента | | |розвитку і | |України від | | |торгівлі України | |31.05.2011 | | | | |N 634/2011 | | | | |( 634/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 11094 |Міністерство |Міненерговугілля |Указ | | |енергетики та |України |Президента | | |вугільної | |України від | | |промисловості | |06.04.2011 | | |України | |N 382/2011 | | | | |( 382/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 17214 |Міністерство |Мінінфраструктури |Указ | | |інфраструктури |України |Президента | | |України | |України від | | | | |12.05.2011 | | | | |N 581/2011 | | | | |( 581/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 17094 |Міністерство |Мінкультури України |Указ | | |культури України | |Президента | | | | |України від | | | | |06.04.2011 | | | | |N 388/2011 | | | | |( 388/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 14134 |Міністерство |МНС України |Указ | | |надзвичайних | |Президента | | |ситуацій України | |України від | | | | |06.04.2011 | | | | |N 402/2011 | | | | |( 402/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 11084 |Міністерство |МОНмолодьспорт України|Указ | | |освіти і науки, | |Президента | | |молоді та спорту | |України від | | |України | |08.04.2011 | | | | |N 410/2011 | | | | |( 410/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 11074 |Міністерство |Мінприроди України |Указ | | |екології та | |Президента | | |природних ресурсів| |України від | | |України | |13.04.2011 | | | | |N 452/2011 | | | | |( 452/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 19084 |Міністерство |Мінрегіон України |Указ | | |регіонального | |Президента | | |розвитку, | |України від | | |будівництва та | |31.05.2011 | | |житлово- | |N 633/2011 | | |комунального | |( 633/2011 ) | | |господарства | | | | |України | | | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 17074 |Міністерство |Мінсоцполітики України|Указ | | |соціальної | |Президента | | |політики України | |України від | | | | |06.04.2011 | | | | |N 389/2011 | | | | |( 389/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 14084 |Міністерство |Міноборони України |Указ | | |оборони України | |Президента | | | | |України від | | | | |06.04.2011 | | | | |N 406/2011 | | | | |( 406/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 17124 |Міністерство |МЗС України |Указ | | |закордонних справ | |Президента | | |України | |України від | | | | |06.04.2011 | | | | |N 381/2011 | | | | |( 381/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 17184 |Міністерство |МОЗ України |Указ | | |охорони здоров'я | |Президента | | |України | |України від | | | | |13.04.2011 | | | | |N 467/2011 | | | | |( 467/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 17284 |Міністерство |Мінфін України |Указ | | |фінансів України | |Президента | | | | |України від | | | | |08.04.2011 | | | | |N 446/2011 | | | | |( 446/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 17294 |Міністерство |Мін'юст України |Указ | | |юстиції України | |Президента | | | | |України від | | | | |06.04.2011 | | | | |N 395/2011 | | | | |( 395/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 18354 |Міністерство |МВС України |Указ | | |внутрішніх справ | |Президента | | |України | |України від | | | | |06.04.2011 | | | | |N 383/2011 | | | | |( 383/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 27186 |Державна служба |Держлікслужба України |Указ | | |України з | |Президента | | |лікарських засобів| |України від | | | | |08.04.2011 | | | | |N 440/2011 | | | | |( 440/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 27188 |Державна служба |ДСКН України |Указ | | |України з контролю| |Президента | | |за наркотиками | |України від | | | | |13.04.2011 | | | | |N 457/2011 | | | | |( 457/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 27216 |Державна авіаційна|Державіаслужба України|Указ | | |служба України | |Президента | | | | |України від | | | | |06.04.2011 | | | | |N 398/2011 | | | | |( 398/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 24144 |Державна служба |Держгірпромнагляд |Указ | | |гірничого нагляду |України |Президента | | |та промислової | |України від | | |безпеки України | |06.04.2011 | | | | |N 408/2011 | | | | |( 408/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 21077 |Державна служба |Держгеонадра України |Указ | | |геології та надр | |Президента | | |України | |України від | | | | |06.04.2011 | | | | |N 391/2011 | | | | |( 391/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 27324 |Державна архівна |Укрдержархів |Указ | | |служба України | |Президента | | | | |України від | | | | |06.04.2011 | | | | |N 407/2011 | | | | |( 407/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 28684 |Державна |Держветфітослужба |Указ | | |ветеринарна та |України |Президента | | |фітосанітарна | |України від | | |служба України | |13.04.2011 | | | | |N 464/2011 | | | | |( 464/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 27297 |Державна виконавча|ДВС України |Указ | | |служба України | |Президента | | | | |України від | | | | |06.04.2011 | | | | |N 385/2011 | | | | |( 385/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 28774 |Державна |Казначейство України |Указ | | |казначейська | |Президента | | |служба України | |України від | | | | |13.04.2011 | | | | |N 460/2011 | | | | |( 460/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 28356 |Державна |ДМС України |Указ | | |міграційна служба | |Президента | | |України | |України від | | | | |06.04.2011 | | | | |N 405/2011 | | | | |( 405/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 25384 |Державна |ДПтС України |Указ | | |пенітенціарна | |Президента | | |служба України | |України від | | | | |06.04.2011 | | | | |N 394/2011 | | | | |( 394/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 27314 |Державна податкова|ДПС України |Указ | | |служба України | |Президента | | | | |України від | | | | |12.05.2011 | | | | |N 584/2011 | | | | |( 584/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 27286 |Державна пробірна |Пробірна служба |Указ | | |служба України |України |Президента | | | | |України від | | | | |13.04.2011 | | | | |N 461/2011 | | | | |( 461/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 27054 |Державна |Укрдержреєстр |Указ | | |реєстраційна | |Президента | | |служба України | |України від | | | | |06.04.2011 | | | | |N 401/2011 | | | | |( 401/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 27185 |Державна |Держсанепідемслужба |Указ | | |санітарно- |України |Президента | | |епідеміологічна | |України від | | |служба України | |06.04.2011 | | | | |N 400/2011 | | | | |( 400/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 27076 |Державна служба з | |Указ | | |питань інвалідів | |Президента | | |та ветеранів | |України від | | |України | |06.04.2011 | | | | |N 397/2011 | | | | |( 397/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 28954 |Державна служба |Держстат України |Указ | | |статистики України| |Президента | | | | |України від | | | | |06.04.2011 | | | | |N 396/2011 | | | | |( 396/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 27295 |Державна служба |ДСЗПД України |Указ | | |України з питань | |Президента | | |захисту | |України від | | |персональних даних| |06.04.2011 | | | | |N 390/2011 | | | | |( 390/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 21086 |Державна служба | |Указ | | |інтелектуальної | |Президента | | |власності України | |України від | | | | |08.04.2011 | | | | |N 436/2011 | | | | |( 436/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 21087 |Державна служба |Держмолодьспорт |Указ | | |молоді та спорту |України |Президента | | |України | |України від | | | | |31.05.2011 | | | | |N 636/2011 | | | | |( 636/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 27187 |Державна служба | |Указ | | |України з питань | |Президента | | |протидії ВІЛ- | |України від | | |інфекції/СНІДу та | |08.04.2011 | | |інших соціально | |N 441/2011 | | |небезпечних | |( 441/2011 ) | | |захворювань | | | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 29014 |Державна служба |Держфінмоніторинг |Указ | | |фінансового |України |Президента | | |моніторингу | |України від | | |України | |13.04.2011 | | | | |N 466/2011 | | | | |( 466/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 26894 |Державна митна |Держмитслужба України |Указ | | |служба України | |Президента | | | | |України від | | | | |12.05.2011 | | | | |N 582/2011 | | | | |( 582/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 28956 |Державна служба |Держекспортконтроль |Указ | | |експортного |України |Президента | | |контролю України | |України від | | | | |08.04.2011 | | | | |N 448/2011 | | | | |( 448/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 37098 |Державне агентство|Держкіно України |Указ | | |України з питань | |Президента | | |кіно | |України від | | | | |06.04.2011 | | | | |N 404/2011 | | | | |( 404/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 34135 |Державне агентство|ДАЗВ України |Указ | | |України з | |Президента | | |управління зоною | |України від | | |відчуження | |06.04.2011 | | | | |N 393/2011 | | | | |( 393/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 38094 |Державне агентство|Держводагентство |Указ | | |водних ресурсів |України |Президента | | |України | |України від | | | | |13.04.2011 | | | | |N 453/2011 | | | | |( 453/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 31076 |Державне агентство|Держекоінвестагентство|Указ | | |екологічних |України |Президента | | |інвестицій України| |України від | | | | |13.04.2011 | | | | |N 455/2011 | | | | |( 455/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 36204 |Державне агентство|Держенергоефективності|Указ | | |з |України |Президента | | |енергоефективності| |України від | | |та | |13.04.2011 | | |енергозбереження | |N 462/2011 | | |України | |( 462/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 37714 |Державне агентство|Держінвестпроект |Указ | | |з інвестицій та |України |Президента | | |управління | |України від | | |національними | |12.05.2011 | | |проектами України | |N 583/2011 | | | | |( 583/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 37241 |Державне агентство|Держінформнауки |Указ | | |з питань науки, |України |Президента | | |інновацій та | |України від | | |інформатизації | |08.04.2011 | | |України | |N 437/2011 | | | | |( 437/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 38604 |Державне агентство|Держземагентство |Указ | | |земельних ресурсів|України |Президента | | |України | |України від | | | | |08.04.2011 | | | | |N 445/2011 | | | | |( 445/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 37064 |Державне агентство|Держлісагентство |Указ | | |лісових ресурсів |України |Президента | | |України | |України від | | | | |13.04.2011 | | | | |N 458/2011 | | | | |( 458/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 34604 |Державне агентство|Держрезерв України |Указ | | |резерву України | |Президента | | | | |України від | | | | |13.04.2011 | | | | |N 463/2011 | | | | |( 463/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 38194 |Державне агентство|Держрибагентство |Указ | | |рибного |України |Президента | | |господарства | |України від | | |України | |16.04.2011 | | | | |N 484/2011 | | | | |( 484/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 36544 |Державне агентство|Агентство держмайна |Указ | | |України з |України |Президента | | |управління | |України від | | |державними | |13.04.2011 | | |корпоративними | |N 451/2011 | | |правами та майном | |( 451/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 30524 |Державне космічне |ДКА України |Указ | | |агентство України | |Президента | | | | |України від | | | | |08.04.2011 | | | | |N 442/2011 | | | | |( 442/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 39606 |Національне |Укрєвроінфрапроект |Указ | | |агентство з питань| |Президента | | |підготовки та | |України від | | |проведення в | |08.04.2011 | | |Україні фінальної | |N 443/2011 | | |частини чемпіонату| |( 443/2011 ) | | |Європи 2012 року | | | | |та реалізації | | | | |інфраструктурних | | | | |проектів | | | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 37094 |Державне агентство|Держтуризмкурорт |Указ | | |України з туризму |України |Президента | | |та курортів | |України від | | | | |08.04.2011 | | | | |N 444/2011 | | | | |( 444/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 37304 |Державна агентство|Укравтодор |Указ | | |автомобільних | |Президента | | |доріг України | |України від | | | | |13.04.2011 | | | | |N 456/2011 | | | | |( 456/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 41068 |Державна інспекція|Держсільгоспінспекція |Указ | | |сільського |України |Президента | | |господарства | |України від | | |України | |11.04.2011 | | | | |N 449/2011 | | | | |( 449/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 44142 |Державна інспекція|Держтехногенбезпеки |Указ | | |техногенної |України |Президента | | |безпеки України | |України від | | | | |06.04.2011 | | | | |N 392/2011 | | | | |( 392/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 41075 |Державна |Держекоінспекція |Указ | | |екологічна | |Президента | | |інспекція України | |України від | | | | |13.04.2011 | | | | |N 454/2011 | | | | |( 454/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 47075 |Державна інспекція|Держпраці |Указ | | |України з питань | |Президента | | |праці | |України від | | | | |06.04.2011 | | | | |N 386/2011 | | | | |( 386/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 49086 |Державна |Держархбудінспекція |Указ | | |архітектурно- |України |Президента | | |будівельна | |України від | | |інспекція України | |08.04.2011 | | | | |N 439/2011 | | | | |( 439/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 48754 |Державна фінансова|Держфінінспекція |Указ | | |інспекція України |України |Президента | | | | |України від | | | | |23.04.2011 | | | | |N 499/2011 | | | | |( 499/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 49544 |Державна інспекція|Держатомрегулювання |Указ | | |ядерного |України |Президента | | |регулювання | |України від | | |України | |06.04.2011 | | | | |N 403/2011 | | | | |( 403/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 47215 |Державна інспекція|Укрморрічінспекція |Указ | | |України з безпеки | |Президента | | |на морському та | |України від | | |річковому | |08.04.2011 | | |транспорті | |N 447/2011 | | | | |( 447/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 47218 |Державна інспекція|Укртрансінспекція |Указ | | |України з безпеки |України |Президента | | |на наземному | |України від | | |транспортні | |06.04.2011 | | | | |N 387/2011 | | | | |( 387/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 41084 |Державна інспекція|ДІНЗ України |Указ | | |навчальних | |Президента | | |закладів України | |України від | | | | |08.04.2011 | | | | |N 438/2011 | | | | |( 438/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 47334 |Державна інспекція|Держспоживінспекція |Указ | | |України з питань |України |Президента | | |захисту прав | |України від | | |споживачів | |13.04.2011 | | | | |N 465/2011 | | | | |( 465/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 77226 |Адміністрація | |Указ | | |Державної служби | |Президента | | |спеціального | |України від | | |зв'язку та захисту| |30.06.2011 | | |інформації України| |N 717/2011 | | | | |( 717/2011 ) | |-------+------------------+----------------------+--------------| | 73094 |Адміністрація |Адміністрація |Указ | | |Державної |Держприкордонслужби |Президента | | |прикордонної |України |України від | | |служби України | |06.04.2011 | | | | |N 399/2011 | | | | |( 399/2011 ) | ------------------------------------------------------------------

Додаток А
(довідковий)

Органи державного управління,
що підлягають реорганізації, ліквідації
та перейменуванню в результаті проведення
адміністративної реформи

------------------------------------------------------------------ |Код КОДУ| Назва | Додатково | | | | (станом на 18.02.2011 р.) | |--------+---------------------------+---------------------------| | 01064 |Міністерство аграрної |Указ Президента України від| | |політики України |09.12.2010 N 1085/2010 | | | |( 1085/2010 ) | |--------+---------------------------+---------------------------| | 08184 |Міністерство економіки | - " - | | |України | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 01094 |Міністерство палива та | - " - | | |енергетики України | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 09064 |Міністерство вугільної | - " - | | |промисловості України | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 07214 |Міністерство транспорту та | - " - | | |зв'язку України | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 07094 |Міністерство культури і | - " - | | |туризму України | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 04134 |Міністерство України з | - " - | | |питань надзвичайних | | | |ситуацій та у справах | | | |захисту населення від | | | |наслідків Чорнобильської | | | |катастрофи | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 01084 |Міністерство освіти і науки| - " - | | |України | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 01154 |Міністерство України у | - " - | | |справах сім'ї, молоді та | | | |спорту | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 01074 |Міністерство охорони | - " - | | |навколишнього природного | | | |середовища України | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 09074 |Міністерство з питань | - " - | | |житлово-комунального | | | |господарства України | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 09084 |Міністерство регіонального | - " - | | |розвитку та будівництва | | | |України | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 07074 |Міністерство праці та | - " - | | |соціальної політики України| | |--------+---------------------------+---------------------------| | 07324 |Державний комітет архівів | - " - | | |України | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 04136 |Державний департамент | - " - | | |страхового фонду | | | |документації | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 08684 |Державний комітет | - " - | | |ветеринарної медицини | | | |України | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 05384 |Державний департамент | - " - | | |України з питань виконання | | | |покарань | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 07314 |Державна податкова | - " - | | |адміністрація України | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 73104 |Державний комітет України у| - " - | | |справах ветеранів | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 07076 |Фонд соціального захисту | - " - | | |інвалідів | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 08774 |Державне казначейство | - " - | | |України | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 08954 |Державний комітет | - " - | | |статистики України | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 07334 |Державний комітет України з| - " - | | |питань технічного | | | |регулювання та споживчої | | | |політики | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 07186 |Державна інспекція з | - " - | | |контролю якості лікарських | | | |засобів | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 09014 |Державний комітет | - " - | | |фінансового моніторингу | | | |України | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 08094 |Державний комітет України | - " - | | |по водному господарству | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 01076 |Національне агентство | - " - | | |екологічних інвестицій | | | |України | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 06204 |Національне агентство | - " - | | |України з питань | | | |забезпечення ефективного | | | |використання енергетичних | | | |ресурсів | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 07714 |Державне агентство України | - " - | | |з інвестицій та розвитку | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 07241 |Державний комітет України з| - " - | | |питань науки, інновацій та | | | |інформатизації | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 08604 |Державний комітет України | - " - | | |із земельних ресурсів | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 07064 |Державний комітет лісового | - " - | | |господарства України | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 04604 |Державний комітет України з| - " - | | |державного матеріального | | | |резерву | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 08194 |Державний комітет рибного | - " - | | |господарства України | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 06544 |Міністерство промислової | - " - | | |політики України | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 09086 |Державна архітектурно- | - " - | | |будівельна інспекція | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 08754 |Головне контрольно- | - " - | | |ревізійне управління | | | |України | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 04144 |Державний комітет України з| - " - | | |промислової безпеки, | | | |охорони праці та гірничого | | | |нагляду | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 05954 |Вища атестаційна комісія | - " - | | |України | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 09204 |Український інститут | - " - | | |національної пам'яті | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 07054 |Державний комітет України з| - " - | | |питань регуляторної | | | |політики та підприємництва | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 08174 |Державний комітет України у| - " - | | |справах національностей та | | | |релігій | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 04138 |Державна авіаційна | - " - | | |пошуково-рятувальна служба | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 27334 |Державна служба технічного|Указ Президента України від| | |регулювання України |06.04.2011 N 370/2011 | | | |( 370/2011 ) | |--------+---------------------------+---------------------------| | 27217 |Державна служба зв'язку |Указ Президента України від| | |України |06.04.2011 N 370/2011 | | | |( 370/2011 ) | |--------+---------------------------+---------------------------| | 27186 |Державна служба України з |Указ Президента України від| | |лікарських препаратів і |06.04.2011 N 370/2011 | | |контролю за наркотиками |( 370/2011 ) | |--------+---------------------------+---------------------------| | 06548 |Агентство з питань |Постанова Кабінету | | |оборонно-промислового |Міністрів України від | | |комплексу |28.03.2011 N 346 | | | |( 346-2011-п ) | |--------+---------------------------+---------------------------| | 08764 |Державна авіаційна | - " - | | |адміністрація | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 1066 |Державна служба з охорони | - " - | | |прав на сорти рослин | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 07226 |Державна адміністрація | - " - | | |зв'язку | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 07234 |Державна адміністрація | - " - | | |автомобільного транспорту | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 09086 |Державна архітектурно- | - " - | | |будівельна інспекція | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 01077 |Державна геологічна служба | - " - | |--------+---------------------------+---------------------------| | 04140 |Державна | - " - | | |гідрометеорологічна служба | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 09076 |Державна житлово-комунальна| - " - | | |інспекція | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 06206 |Державна інспекція з | - " - | | |енергозбереження | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 08186 |Державна інспекція з | - " - | | |контролю за цінами | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 09066 |Державна інспекція з | - " - | | |контролю якості вугільної | | | |продукції | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 01068 |Державна інспекція з | - " - | | |контролю якості | | | |сільськогосподарської | | | |продукції та моніторингу її| | | |ринку | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 04142 |Державна інспекція | - " - | | |цивільного захисту та | | | |техногенної безпеки | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 09054 |Державна служба з питань | - " - | | |національної культурної | | | |спадщини | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 07098 |Державна служба | - " - | | |кінематографії | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 07097 |Державна служба контролю за| - " - | | |переміщенням культурних | | | |цінностей через державний | | | |кордон України | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 07096 |Державна служба туризму і | - " - | | |курортів | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 08188 |Державний департамент з | - " - | | |питань банкрутства | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 01156 |Державний департамент з | - " - | | |усиновлення та захисту прав| | | |дитини | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 01086 |Державний департамент | - " - | | |інтелектуальної власності | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 04136 |Державний департамент | - " - | | |страхового фонду | | | |документації | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 06546 |Державний департамент | - " - | | |тракторного і | | | |сільськогосподарського | | | |машинобудування | | ------------------------------------------------------------------вгору