Документ v0041729-14, поточна редакція — Прийняття від 17.01.2014

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.01.2014  № 41

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 17 січня 2014 року

Відповідно до підпунктів 35 і 36 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240, Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1169/19907, Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 року за № 1850/22162, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 17 січня 2014 року НАКАЗУЮ:

1. Утворити спеціалізовані вчені ради згідно з переліком, що додається.

2. Затвердити склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно до пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 1.

3. Відмовити:

у зв’язку з недотриманням вимог Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1170/19908, в утворенні спеціалізованих вчених рад відповідно до переліку згідно з додатком 2;

у зв’язку з недотриманням вимог Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 року за № 1850/22162, у включенні «Збірника наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Філософія. Педагогіка. Суспільство» до Переліку наукових фахових видань України з педагогічних наук.

4. Внести зміни:

до складу спеціалізованих вчених рад згідно з додатком 3;

до Переліку наукових фахових видань України щодо наукових фахових видань відповідно до списку згідно з додатком 4.

5. Включити друковані (електронні) періодичні видання до Переліку наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 5.

6. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об’єднаннями (Марченко А.В.) та департаменту атестації кадрів (Бондаренко В.Д.) забезпечити внесення відповідних відміток у справи архіву.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є.М.

Міністр

Д.В. ТабачникВитяг
з наказу Міністерства освіти і науки України
від 17 січня 2014 року № 41

ПЕРЕЛІК
спеціалізованих вчених рад

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

У Морському гідрофізичному інституті НАН України спеціалізована вчена рада Д 50.158.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальністю 04.00.22 «Геофізика» строком на три роки.

Голова ради:

1. Іванов Віталій Олександрович, д.ф.-м.н., професор, академік НАН України, директор, Морський гідрофізичний інститут НАН України, спеціальність 04.00.22.

Заступник голови:

2. Доценко Сергій Пилипович, д.ф.-м.н, професор, академік НАН України, головний науковий співробітник відділу, Морський гідрофізичний інститут НАН України, спеціальність 04.00.22.

Вчений секретар:

3. Кубряков Олександр Іванович, к.ф.-м.н, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник, Морський гідрофізичний інститут НАН України, спеціальність 04.00.22.

ХІМІЧНІ НАУКИ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка:

спеціалізована вчена рада Д 26.001.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук за спеціальностями 02.00.01 «Неорганічна хімія», 02.00.02 «Аналітична хімія» та 02.00.04 «Фізична хімія» строком на два роки.

Голова ради:

1. Слободяник Микола Семенович, д.х.н., професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.01.

Заступники голови:

2. Запорожець Ольга Антонівна, д.х.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.02.

Вчений секретар:

3. Іщенко Олена Вікторівна, д.х.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.04;

спеціалізована вчена рада Д 26.001.25 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук за спеціальностями 02.00.03 «Органічна хімія», 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» та 02.00.10 «Біоорганічна хімія» строком на два роки.

Голова ради:

1. Воловенко Юліан Михайлович, д.х.н., професор, декан факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.03.

Заступник голови:

2. Колендо Олексій Юрієвич, д.х.н., професор, завідувач кафедри Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.06.

Вчений секретар:

3. Савченко Ірина Олександрівна, д.х.н., доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.06.

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

У ДНУ «Відділення морської геології та осадочного рудоутворення» НАН України спеціалізована вчена рада К 26.164.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальностями 04.00.10 «Геологія океанів і морів» та 04.00.21 «Літологія» строком на три роки.

Голова ради:

1. Шнюков Євген Федорович, д.г.-м.н., професор, академік НАН України, директор, ДНУ «Відділення морської геології та осадочного рудоутворення» НАН України, спеціальність 04.00.21.

Заступник голови:

2. Іноземцев Юрій Іванович, д.геол.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, ДНУ «Відділення морської геології та осадочного рудоутворення» НАН України, спеціальність 04.00.10.

Вчений секретар:

3. Рибак Олена Миколаївна, к.г.-м.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, ДНУ «Відділення морської геології та осадочного рудоутворення» НАН України, спеціальність 04.00.21.

В Інституті геологічних наук НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.162.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) геологічних наук за спеціальностями 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія», 04.00.04 «Геотектоніка» та 04.00.17 «Геологія нафти і газу» строком на три роки.

Голова ради:

1. Шовкопляс Володимир Миколайович, д.г.-м.н., професор, завідувач відділу, Інститут геологічних наук НАН України, спеціальність 04.00.01.

Заступник голови:

2. Євдощук Микола Іванович, д.геол.н., професор, завідувач відділу, Інститут геологічних наук НАН України, спеціальність 04.00.17.

Вчений секретар:

3. Сокур Тетяна Макарівна, к.геол.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут геологічних наук НАН України, спеціальність 04.00.01.

В Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.203.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) геологічних наук за спеціальностями 04.00.02 «Геохімія», 04.00.08 «Петрологія» та 04.00.20 «Мінералогія, кристалографія» строком на три роки.

Голова ради:

1. Пономаренко Олександр Миколайович, д.геол.н., чл.-кор. НАН України, директор, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, спеціальність 04.00.02.

Заступники голови:

2. Щербак Микола Петрович, д.г.-м.н., професор, академік НАН України, радник при дирекції, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, спеціальність 04.00.08;

3. Жовинський Едуард Якович, д.г.-м.н., професор, чл.-кор. НАН України, завідувач відділу, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, спеціальність 04.00.02.

Вчений секретар:

4. Швайка Ірина Анатоліївна, к.геол.н., науковий співробітник, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, спеціальність 04.00.02.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

У Вінницькому національному технічному університеті спеціалізована вчена рада Д 05.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» (технічні науки), 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» та 05.13.06 «Інформаційні технології» строком на три роки.

Голова ради:

1. Квєтний Роман Наумович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Вінницький національний технічний університет, спеціальність 01.05.02.

Заступник голови:

2. Дубовой Володимир Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Вінницький національний технічний університет, спеціальність 05.13.06.

Вчений секретар:

3. Захарченко Сергій Михайлович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Вінницький національний технічний університет, спеціальність 05.13.05.

У ДУ «Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України» спеціалізована вчена рада Д 26.162.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних та геологічних наук за спеціальністю 05.07.12 «Дистанційні аерокосмічні дослідження» строком на два роки.

Голова ради:

1. Лялько Вадим Іванович, д.г.-м.н., професор, академік НАН України, директор, ДУ «Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України», спеціальність 05.07.12 (геологічні).

Заступник голови:

2. Попов Михайло Олексійович, д.т.н., професор, заступник директора, ДУ «Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України», спеціальність 05.07.12 (технічні).

Вчений секретар:

3. Козлова Анна Олександрівна, к.т.н., старший науковий співробітник відділу, ДУ «Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України», спеціальність 05.07.12 (технічні).

В Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.182.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.02.10 «Діагностика матеріалів і конструкцій» та 05.03.06 «Зварювання та споріднені процеси і технології» строком на три роки.

Голова ради:

1. Патон Борис Євгенович, д.т.н., професор, академік НАН України, директор, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Президент НАН України, спеціальність 05.02.10.

Заступники голови:

2. Кучук-Яценко Сергій Іванович, д.т.н., професор, академік НАН України, заступник директора, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, спеціальність 05.03.06;

3. Лобанов Леонід Михайлович, д.т.н., професор, академік НАН України, заступник директора, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, спеціальність 05.02.10.

Вчений секретар:

4. Шаповалов Євген Вікторович, к.т.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, спеціальність 05.02.10.

В Інституті космічних досліджень НАН України та Державного космічного агентства України спеціалізована вчена рада Д 26.205.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних та фізико-математичних наук за спеціальністю 05.07.12 «Дистанційні аерокосмічні дослідження» строком на три роки.

Голова ради:

1. Федоров Олег Павлович, д.ф-м.н., директор, Інститут космічних досліджень НАН України та Державного космічного агентства України, спеціальність 05.07.12 (фізико-математичні).

Заступник голови:

2. Куссуль Наталія Миколаївна, д.т.н., професор, заступник директора, Інститут космічних досліджень НАН України та Державного космічного агентства України, спеціальність 05.07.12 (технічні).

Вчений секретар:

3. Скакун Сергій Васильович, к.т.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Інститут космічних досліджень НАН України та Державного космічного агентства України, спеціальність 05.07.12 (технічні).

В Інституті проблем безпеки АЕС НАН України спеціалізована вчена рада Д 27.201.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.14.14 «Теплові та ядерні енергоустановки» та 21.06.01 «Екологічна безпека» (технічні науки) строком на три роки.

Голова ради:

1. Ключников Олександр Олександрович, д.т.н., професор, директор, Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, спеціальність 05.14.14.

Заступник голови:

2. Меленевський Олександр Едуардович, д.ф-м.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, спеціальність 21.06.01.

Вчений секретар:

3. Кучмагра Олександр Аркадійович, к.т.н., старший науковий співробітник, керівник відділення, Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, спеціальність 21.06.01.

В Інституті фізики гірничих процесів НАН України спеціалізована вчена рада Д 11.184.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин» та 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка» строком на три роки.

Голова ради:

1. Гріньов Володимир Герасимович, д.т.н., професор, директор, Інститут фізики гірничих процесів НАН України, спеціальність 05.15.02.

Заступник голови:

2. Молчанов Олександр Миколайович, д.т.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут фізики гірничих процесів НАН України, спеціальність 05.15.09.

Вчений секретар:

3. Гладка Олена Вікторівна, к.т.н., старший науковий співробітник, Інститут фізики гірничих процесів НАН України, спеціальність 05.15.09.

У Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського спеціалізована вчена рада К 45.052.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.13.06 «Інформаційні технології» та 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки» строком на три роки.

Голова ради:

1. Оксанич Анатолій Петрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, спеціальність 05.27.06.

Заступник голови:

2. Левінзон Давид Іделевич, д.т.н., професор, професор кафедри, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, спеціальність 05.27.06.

Вчений секретар:

3. Притчин Сергій Емільович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, спеціальність 05.27.06.

У Національному авіаційному університеті:

спеціалізована вчена рада Д 26.062.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 01.02.05 «Механіка рідини, газу та плазми», 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки» та 05.07.01 «Аеродинаміка та газодинаміка літальних апаратів» строком на три роки.

Голова ради:

1. Кулик Микола Сергійович, д.т.н., професор, ректор, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.05.03.

Заступник голови:

2. Шквар Євгеній Олексійович, д.т.н., доцент, доцент кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 01.02.05.

Вчений секретар:

3. Козлова Тетяна Володимирівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.07.01.

спеціалізована вчена рада Д 26.062.08 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.07.14 «Авіаційно-космічні тренажери», 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи» та 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» строком на три роки;

Голова ради:

1. Синєглазов Віктор Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.13.12.

Заступник голови:

2. Сібрук Леонід Вікторович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.12.17.

Вчений секретар:

3. Шутко Володимир Миколайович, д.т.н., доцент, доцент кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.12.17.

У Національному транспортному університеті:

спеціалізована вчена рада Д 26.059.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.22.01 «Транспортні системи», 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеродроми» та 05.23.17 «Будівельна механіка» строком на три роки.

Голова ради:

1. Дмитрієв Микола Миколайович, д.т.н., професор, перший проректор - проректор з наукової роботи, Національний транспортний університет, спеціальність 05.22.11.

Заступник голови:

2. Гуляєв Валерій Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний транспортний університет, спеціальність 05.23.17.

Вчений секретар:

3. Каськів Володимир Іванович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Національний транспортний університет, спеціальність 05.22.11;

спеціалізована вчена рада Д 26.059.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.02.04 «Тертя та зношування в машинах», 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки», 05.22.02 «Автомобілі та трактори» та 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» строком на три роки.

Голова ради:

1. Дмитриченко Микола Федорович, д.т.н., професор, ректор, Національний транспортний університет, спеціальність 05.02.04.

Заступник голови:

2. Матейчик Василь Петрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний транспортний університет, спеціальність 05.22.02.

Вчений секретар:

3. Ковбасенко Сергій Володимирович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Національний транспортний університет, спеціальність 05.05.03.

У Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова спеціалізована вчена рада Д 38.060.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки» та 05.13.22 «Управління проектами та програмами» строком на три роки.

Голова ради:

1. Рижков Сергій Сергійович, д.т.н., професор, ректор, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, спеціальність 05.05.03.

Заступник голови:

2. Кошкін Костянтин Вікторович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, спеціальність 05.13.22.

Вчений секретар:

3. Шевцов Анатолій Павлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, спеціальність 05.05.03.

У Національному університеті харчових технологій спеціалізована вчена рада Д 26.058.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.18.04 «Технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів» та 03.00.20 «Біотехнологія» (технічні науки) строком на три роки.

Голова ради:

1. Пирог Тетяна Павлівна, д.біол.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 03.00.20.

Заступник голови:

2. Іванов Сергій Віталійович, д.хім.н., професор, ректор, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.04.

Вчений секретар:

3. Бублієнко Наталія Олександрівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 03.00.20.

В Одеському національному політехнічному університеті спеціалізована вчена рада Д 41.052.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика» та 05.14.14 «Теплові та ядерні енергоустановки» строком на три роки.

Голова ради:

1. Мазуренко Антон Станіславович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.14.14.

Заступник голови:

2. Денисова Алла Євсеївна, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.14.06.

Вчений секретар:

3. Баласанян Геннадій Альбертович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.14.06.

В Українській державній академії залізничного транспорту спеціалізована вчена рада Д 64.820.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі» строком на три роки.

Голова ради:

1. Приходько Сергій Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Українська державна академія залізничного транспорту, спеціальність 05.12.02.

Заступник голови:

2. Лістровий Сергій Володимирович, д.т.н., професор, професор кафедри, Українська державна академія залізничного транспорту, спеціальність 05.12.02.

Вчений секретар:

3. Трубчанінова Карина Артурівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Українська державна академія залізничного транспорту, спеціальність 05.12.02.

У Харківському національному університеті будівництва та архітектури спеціалізована вчена рада Д 64.056.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій», 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» та 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби» строком на три роки.

Голова ради:

1. Ємельянова Інга Анатоліївна, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет будівництва та архітектури, спеціальність 05.05.02.

Заступник голови:

2. Фомін Станіслав Леонідович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет будівництва та архітектури, спеціальність 05.23.01.

Вчений секретар:

3. Костюк Тетяна Олександрівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет будівництва та архітектури, спеціальність 05.23.05.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

У Національному університеті біоресурсів і природокористування України спеціалізована вчена рада Д 26.004.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських та біологічних наук за спеціальностями 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація» (сільськогосподарські та біологічні науки), 06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація» та 06.03.03 «Лісознавство і лісівництво» строком на два роки.

Голова ради:

1. Лакида Петро Іванович, д.с.г.н., професор, директор ННІ, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 06.03.02.

Заступник голови:

2. Попович Сергій Юрійович, д.біол.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 06.03.01 (біологічні).

Вчений секретар:

3. Лащенко Андрій Григорович, к.с.г.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 06.03.02.

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

У Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара спеціалізована вчена рада Д 08.051.14 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальностями 07.00.01 «Історія України», 07.00.02 «Всесвітня історія» та 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» строком на три роки.

Голова ради:

1. Іваненко Валентин Васильович, д.і.н., професор, проректор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 07.00.01.

Заступник голови:

2. Світленко Сергій Іванович, д.і.н., професор, декан факультету, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 07.00.06.

Вчений секретар:

3. Кривий Олег Опанасович, к.і.н., доцент, доцент кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 07.00.01.

В Інституті історії України НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.235.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальностями 07.00.01 «Історія України», 07.00.02 «Всесвітня історія» та 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» строком на три роки.

Голова ради:

1. Смолій Валерій Андрійович, д.і.н., професор, академік НАН України, директор, Інститут історії України НАН України, спеціальність 07.00.01.

Заступник голови:

2. Боряк Геннадій Володимирович, д.і.н., професор, заступник директора, Інститут історії України НАН України, спеціальність 07.00.06.

Вчений секретар:

3. Гуржій Олександр Іванович, д.і.н., професор, головний науковий співробітник, Інститут історії України НАН України, спеціальність 07.00.01.

У Центрі пам’яткознавства НАН України і Українському товаристві охорони пам’яток історії та культури спеціалізована вчена рада К 26.252.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 26.00.05 «Музеєзнавство. Пам’яткознавство» строком на два роки.

Голова ради:

1. Бєсов Леонід Михайлович, д.і.н., професор, старший науковий співробітник, Центр пам’яткознавства НАН України і Українське товариство охорони пам’яток історії та культури, спеціальність 26.00.05.

Заступник голови:

2. Гріффен Леонід Олександрович, д.т.н., професор, провідний науковий співробітник, Центр пам’яткознавства НАН України і Українське товариство охорони пам’яток історії та культури, спеціальність 26.00.05.

Вчений секретар:

3. Сенченко Наталія Миколаївна, к.і.н., старший науковий співробітник, Центр пам’яткознавства НАН України і Українське товариство охорони пам’яток історії та культури, спеціальність 26.00.05.

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

У ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» спеціалізована вчена рада Д 44.877.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» строком на три роки.

Голова ради:

1. Рогоза Микола Єгорович, д.е.н., професор, перший проректор, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.04.

Заступник голови:

2. Перебийніс Василь Іванович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.04.

Вчений секретар:

3. Вергал Ксенія Юріївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.04.

У Донецькому державному університеті управління спеціалізована вчена рада Д 11.128.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» строком на три роки.

Голова ради:

1. Дорофієнко Вячеслав Володимирович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Донецький державний університет управління, спеціальність 08.00.05.

Заступник голови:

2. Солоха Дмитро Володимирович, д.е.н., доцент, доцент кафедри, Донецький державний університет управління, спеціальність 08.00.05.

Вчений секретар:

3. Вербицький Віталій Володимирович, к.е.н., старший викладач кафедри, Донецький державний університет управління, спеціальність 08.00.05.

У Інституті агроекології і природокористування НААН спеціалізована вчена рада К 26.371.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» строком на два роки.

Голова ради:

1. Шершун Микола Харитонович, д.е.н., старший науковий співробітник лабораторії, Інститут агроекології і природокористування, спеціальність 08.00.06.

Заступник голови:

2. Дребот Оксана Іванівна, д.е.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут агроекології і природокористування, спеціальність 08.00.06.

Вчений секретар:

3. Ковалів Олександер Іванович, к.е.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут агроекології і природокористування, спеціальність 08.00.06.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка:

спеціалізована вчена рада Д 26.001.12 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» строком на три роки.

Голова ради:

1. Старостіна Алла Олексіївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.04.

Заступник голови:

2. Васильченко Зоя Миколаївна, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.08.

Вчений секретар:

3. Каніщенко Олена Леонідівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.04;

спеціалізована вчена рада Д 26.001.13 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» та 08.00.10 «Статистика» строком на три роки.

Голова ради:

1. Базилевич Віктор Дмитрович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, декан, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.01.

Заступник голови:

2. Осецький Валерій Леонідович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.01.

Вчений секретар:

3. Залєвська-Шишак Анна Дмитрівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.01.

У Класичному приватному університеті спеціалізована вчена рада Д 17.127.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» строком на три роки.

Голова ради:

1. Покатаєва Ольга Вікторівна, д.е.н., професор, перший проректор, Класичний приватний університет, спеціальність 08.00.03.

Заступник голови:

2. Семенов Андрій Григорович, д.е.н., професор, директор інституту, Класичний приватний університет, спеціальність 08.00.04.

Вчений секретар:

3. Трохимець Олена Іванівна, к.е.н., доцент кафедри, Класичний приватний університет, спеціальність 08.00.03.

У Маріупольському державному університеті спеціалізована вчена рада К 12.093.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» строком на два роки.

Голова ради:

1. Чентуков Юрій Ілліч, д.е.н., професор, перший проректор, Маріупольський державний університет, спеціальність 08.00.02.

Заступник голови:

2. Булатова Олена Валеріївна, д.е.н., доцент, проректор з наукової роботи, Маріупольський державний університет, спеціальність 08.00.02.

Вчений секретар:

3. Марена Тетяна Василівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Маріупольський державний університет, спеціальність 08.00.02.

У Національному інституті стратегічних досліджень спеціалізована вчена рада Д 26.718.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 21.04.01 «Економічна безпека держави» строком на два роки.

Голова ради:

1. Бегма Віталій Миколайович, д.е.н., доцент, завідувач відділу, Національний інститут стратегічних досліджень, спеціальність 21.04.01.

Заступник голови:

2. Сухоруков Аркадій Ісмаїлович, д.е.н., професор, головний науковий співробітник, Національний інститут стратегічних досліджень, спеціальність 21.04.01.

Вчений секретар:

3. Собкевич Оксана Володимирівна, к.е.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Національний інститут стратегічних досліджень, спеціальність 21.04.01.

У Національному технічному університеті «ХПІ» спеціалізована вчена рада Д 64.050.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» строком на три роки.

Голова ради:

1. Яковлєв Анатолій Іванович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 08.00.04.

Заступник голови:

2. Райко Діана Валеріївна, д.е.н., доцент, професор кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 08.00.04.

Вчений секретар:

3. Стригуль Лариса Станіславівна, к.е.н., доцент кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 08.00.04.

У Національному транспортному університеті спеціалізована вчена рада К 26.059.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» строком на два роки.

Голова ради:

1. Гурнак Віталій Миколайович, д.е.н., професор, професор кафедри, Національний транспортний університет, спеціальність 08.00.04.

Заступник голови:

2. Пасічник Володимир Іларіонович, д.е.н., професор, професор кафедри, Національний транспортний університет, спеціальність 08.00.04.

Вчений секретар:

3. Грисюк Юрій Сергійович, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Національний транспортний університет, спеціальність 08.00.04.

У Національному університеті водного господарства та природокористування спеціалізована вчена рада К 47.104.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» строком на два роки.

Голова ради:

1. Сазонець Ігор Леонідович, д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 08.00.04.

Заступник голови:

2. Левицька Світлана Олексіївна, д.е.н, професор, перший проректор, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 08.00.09.

Вчений секретар:

3. Вовк Вікторія Миколаївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 08.00.09.

У Національному університеті державної податкової служби України спеціалізована вчена рада Д 27.855.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» строком на три роки.

Голова ради:

1. Тарангул Людмила Леонідівна, д.е.н., професор, проректор, Національний університет державної податкової служби України, спеціальність 08.00.08.

Заступник голови:

2. Белінська Яніна Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет державної податкової служби України, спеціальність 08.00.08.

Вчений секретар:

3. Онишко Світлана Василівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет державної податкової служби України, спеціальність 08.00.08.

У ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН спеціалізована вчена рада Д 26.350.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» строком на три роки.

Голова ради:

1. Лупенко Юрій Олексійович, д.е.н., професор, директор, ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН, спеціальність 08.00.04.

Заступник голови:

2. Кваша Сергій Миколайович, д.е.н., професор, перший заступник директора, ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН, спеціальність 08.00.03.

Вчений секретар:

3. Шпикуляк Олександр Григорович, д.е.н., старший науковий співробітник, учений секретар, ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН, спеціальність 08.00.03.

В Одеській національній академії харчових технологій спеціалізована вчена рада Д 41.088.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» строком на два роки.

Голова ради:

1. Топіха Валерій Іванович, д.е.н., професор, професор кафедри, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 08.00.04.

Заступник голови:

2. Гришова Інна Юріївна, д.е.н., доцент, професор кафедри, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 08.00.04.

Вчений секретар:

3. Богатов Андрій Геннадійович, к.е.н., доцент кафедри, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 08.00.04.

В Одеському національному економічному університеті спеціалізована вчена рада Д 41.055.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» строком на три роки.

Голова ради:

1. Ковальов Анатолій Іванович, д.е.н., професор, проректор, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.04.

Заступник голови:

2. Максімова Валентина Федорівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.09.

Вчений секретар:

3. Сиротенко Наталія Анатоліївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.09.

У ПВНЗ «Європейський університет» спеціалізована вчена рада Д 26.063.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» строком на два роки.

Голова ради:

1. Мельник Віктор Миколайович, д.е.н., професор, проректор з наукової роботи, ПВНЗ «Європейський університет», спеціальність 08.00.08.

Заступник голови:

2. Гудзь Олена Євгенівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ПВНЗ «Європейський університет», спеціальність 08.00.04.

Вчений секретар:

3. Прокопенко Наталія Семенівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри, ПВНЗ «Європейський університет», спеціальність 08.00.08.

У Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя спеціалізована вчена рада К 58.052.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» строком на два роки.

Голова ради:

1. Андрушків Богдан Миколайович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 08.00.04.

Заступник голови:

2. Бриндзя Зіновій Федорович, д.е.н., професор, професор кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 08.00.04.

Вчений секретар:

3. Мельник Лілія Миколаївна, к.е.н., старший науковий співробітник, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 08.00.04.

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

У Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка спеціалізована вчена рада К 58.053.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 «Українська література» строком на два роки.

Голова ради:

1. Ткачук Микола Платонович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний педагогічний університеті імені Володимира Гнатюка, спеціальність 10.01.01.

Заступник голови:

2. Поплавська Наталія Миколаївна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний педагогічний університеті імені Володимира Гнатюка, спеціальність 10.01.01.

Вчений секретар:

3. Бородіца Світлана Василівна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри, Тернопільський національний педагогічний університеті імені Володимира Гнатюка, спеціальність 10.01.01.

У Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди спеціалізована вчена рада Д 64.053.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук за спеціальностями 10.01.01 «Українська література» та 10.01.02 «Російська література» строком на два роки.

Голова ради:

1. Андрущенко Олена Анатоліївна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, спеціальність 10.01.02.

Заступник голови:

2. Ушкалов Леонід Володимирович, д.філол.н. професор, професор кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, спеціальність 10.01.01.

Вчений секретар:

3. Разуменко Ірина Василівна, к.філол.н., професор, професор кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, спеціальність 10.01.02.

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

В Інституті географії НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.163.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) географічних наук за спеціальностями 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» та 11.00.12 «Географічна картографія» строком на три роки.

Голова ради:

1. Руденко Леонід Григорович, д.геогр.н., професор, академік НАН України, директор, Інститут географії НАН України, спеціальність 11.00.12.

Заступник голови:

2. Нагірна Валентина Петрівна, д.геогр.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут географії НАН України, спеціальність 11.00.02.

Вчений секретар:

3. Мозговий Артем Анатолійович, к.геогр.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут географії НАН України, спеціальність 11.00.02.

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

У ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права» спеціалізована вчена рада К 67.135.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес, фінансове право; інформаційне право» строком на два роки.

Голова ради:

1. Клюєв Олександр Миколайович, д.ю.н., професор, проректор, ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права», спеціальність 12.00.07.

Заступник голови:

2. Угровецький Олег Петрович, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри, ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права», спеціальність 12.00.07.

Вчений секретар:

3. Маліков Віталій Володимирович, к.ю.н., викладач кафедри, ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права», спеціальність 12.00.07.

МЕДИЧНІ НАУКИ

У Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України:

спеціалізована вчена рада Д 11.600.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія», 14.02.03 «Соціальна медицина» та 14.03.03 «Нормальна фізіологія» строком на один рік.

Голова ради:

1. Казаков Валерій Миколайович, д.мед.н., професор, академік НАМН України, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, спеціальність 14.03.03.

Заступник голови:

2. Агарков Володимир Іванович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, спеціальність 14.02.03.

Вчений секретар:

3. Ластков Дмитро Олегович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, спеціальність 14.02.01;

спеціалізована вчена рада Д 11.600.08 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальність 14.01.22 «Стоматологія» строком на два роки.

Голова ради:

1. Удод Олександр Анатолійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, спеціальність 14.01.22.

Заступник голови:

2. Чижевський Іван Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, спеціальність 14.01.22.

Вчений секретар:

3. Музичина Ганна Алімівна, к.мед.н., завідувачка кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, спеціальність 14.01.22.

У ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» спеціалізована вчена рада Д 26.557.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.05 «Нейрохірургія» строком на два роки.

Голова ради:

1. Цимбалюк Віталій Іванович, д.мед.н., професор, академік НАМН України, заступник директора, ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», спеціальність 14.01.05.

Заступник голови:

2. Орлов Юрій Олександрович, д.мед.н., професор, начальник відділу, ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», спеціальність 14.01.05.

Вчений секретар:

3. Скобська Оксана Євгенівна, д.мед.н., старший науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», спеціальність 14.01.05.

У ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» спеціалізована вчена рада Д 26.606.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.21 «Травматологія та ортопедія» строком на два роки.

Голова ради:

1. Гайко Георгій Васильович, д.мед.н., професор, академік НАМН України, директор, ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», спеціальність 14.01.21.

Заступник голови:

2. Страфун Сергій Семенович, д.мед.н., професор, заступник директора, ДУ«Інститут травматології та ортопедії НАМН України», спеціальність 14.01.21.

Вчений секретар:

3. Гук Юрій Миколайович, д.мед.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», спеціальність 14.01.21.

У Міжнародному науково-навчальному центрі інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України спеціалізована вчена рада Д 26.171.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних, біологічних та технічних наук за спеціальністю 14.03.11 «Медична та біологічна інформатика і кібернетика» строком на два роки.

Голова ради:

1. Коваленко Олександр Сергійович, д.мед.н., завідувач відділу, Міжнародний наук1. ово-навчальний центр інформаційних технологій та систем, спеціальність 14.03.11 (медичні).

Заступники голови:

2. Козак Людмила Михайлівна, д.біол.н., провідний науковий співробітник відділу, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем, спеціальність 14.03.11 (біологічні);

3. Павлов Вадим Володимирович, д.т.н., професор, завідувач відділу, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем, 05.13.09 (технічні).

Вчений секретар:

4. Гонтар Тетяна Михайлівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем, спеціальність 14.03.11 (біологічні).

У Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України спеціалізована вчена рада Д 26.003.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 03.00.07 «Мікробіологія», 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія» та 14.02.03 «Соціальна медицина» строком на два роки.

Голова ради:

1. Москаленко Віталій Федорович, д.мед.н., професор, академік НАМН України, ректор, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.02.03.

Заступник голови:

2. Широбоков Володимир Павлович, д.мед.н., професор, академік НАН та НАМН України, завідувач кафедри, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 03.00.07.

Вчений секретар:

3. Вітовська Оксана Петрівна, д.мед.н., професор кафедри, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.02.03.

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

У Національному університеті біоресурсів і природокористування України спеціалізована вчена рада К 26.004.13 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальностями 16.00.05 «Ветеринарна хірургія» та 16.00.07 «Ветеринарне акушерство» строком на два роки.

Голова ради:

1. Любецький Віталій Йосипович, д.вет.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 16.00.07.

Заступник голови:

2. Сухонос Віктор Петрович, д.вет.н., професор, професор кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 16.00.05.

Вчений секретар:

3. Лакатош Віктор Михайлович, к.вет.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 16.00.07.

У Сумському національному аграрному університеті Мінагрополітики України спеціалізована вчена рада К 55.859.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальностями 16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія» та 16.00.07 «Ветеринарне акушерство» строком на два роки.

Голова ради:

1. Краєвський Аполлінарій Йосипович, д.вет.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет Мінагрополітики України, спеціальність 16.00.07.

Заступник голови:

2. Касянчук Вікторія Вікторівна, д.вет.н., професор, професор кафедри, Сумський національний аграрний університет Мінагрополітики України, спеціальність 16.00.06.

Вчений секретар:

3. Мусієнко Юрій Володимирович, к.вет.н., доцент кафедри, Сумський національний аграрний університет Мінагрополітики України, спеціальність 16.00.07.

АРХІТЕКТУРА

У Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка спеціалізована вчена рада Д 44.052.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) архітектури за спеціальностями 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» та 18.00.04 «Містобудування та ландшафтна архітектура» строком на три роки.

Голова ради:

1. Шулик Василь Васильович, д.арх., професор, проректор з наукової роботи, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, спеціальність 18.00.04.

Заступник голови:

2. Ніколаєнко Володимир Анатолійович, д.арх., професор, завідувач кафедри, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, спеціальність 18.00.01.

Вчений секретар:

3. Шевченко Людмила Станіславівна, к.арх., доцент кафедри, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, спеціальність 18.00.01.

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

У Київському університеті імені Бориса Грінченка спеціалізована вчена рада К 26.133.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» строком на два роки.

Голова ради:

1. Сергєєнкова Оксана Павлівна, д.псих.н., професор, завідувач кафедри, Київський університет імені Бориса Грінченка, спеціальність 19.00.07.

Заступник голови:

2. Міляєва Валерія Робертівна, д.псих.н., доцент, завідувач лабораторії, Київський університет імені Бориса Грінченка, спеціальність 19.00.07.

Вчений секретар:

3. Подшивайлова Лілія Іванівна, к.псих.н., доцент, доцент кафедри, Київський університет імені Бориса Грінченка, спеціальність 19.00.07.

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

У Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара спеціалізована вчена рада Д 08.051.08 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук за спеціальностями 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки» та 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» строком на три роки.

Голова ради:

1. Токовенко Олександр Сергійович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 23.00.01.

Заступник голови:

2. Шепєлєв Максиміліан Альбертович, д.політ.н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 23.00.02.

Вчений секретар:

3. Ставченко Сергій Вікторович, к.філос.н., доцент кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 23.00.02.

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

У Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.165.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з соціальних комунікацій та історичних наук та за спеціальностями 27.00.02 «Документознавство, архівознавство» (соціальні комунікації та історичні науки) та 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» (соціальні комунікації та історичні науки) строком на три роки.

Голова ради:

1. Дубровіна Любов Андріївна, д.і.н., професор, член-кореспондент НАН України, директор, Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАН України, спеціальності 27.00.02, 27.00.03 (історичні, соціальні комунікації).

Заступники голови:

2. Ковальчук Галина Іванівна, д.і.н., професор, завідувач відділу, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського НАН України, спеціальність 27.00.03 (соціальні комунікації);

3. Гранчак Тетяна Юріївна, д.н.соц.ком., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського НАН України, спеціальність 27.00.02 (історичні).

Вчений секретар:

4. Удовик Володимир Миколайович, к.і.н., завідувач відділу, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського НАН України, спеціальність 27.00.02 (історичні).

У Харківській державній академії культури Міністерства культури України спеціалізована вчена рада Д 64.807.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з соціальних комунікацій за спеціальностями 27.00.02 «Документознавство, архівознавство» та 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» строком на три роки.

Голова ради:

1. Соляник Алла Анатоліївна, д.пед.н., професор, декан факультету, Харківська державна академія культури Міністерства культури України, спеціальність 27.00.03.

Заступники голови:

2. Філіпова Людмила Яківна, д.пед.н., професор, декан факультету, Харківська державна академія культури Міністерства культури України, спеціальність 27.00.02;

3. Шемаєва Ганна Василівна, д.н.соц.ком., професор, професор кафедри, Харківська державна академія культури Міністерства культури України, спеціальність 27.00.03.

Вчений секретар:

4. Давидова Ірина Олександрівна, д.н.соц.ком., професор, завідувач кафедри, Харківська державна академія культури Міністерства культури України, спеціальність 27.00.03.

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренко
Додаток 2
до наказу Міністерства
освіти і науки України
17.01.2014  № 41

ПЕРЕЛІК
спеціалізованих вчених рад, в утворенні яких відмовлено

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

У ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» докторська спеціалізована вчена рада за спеціальностями 06.02.01 «Розведення та селекція тварин» та 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва». Відмовлено в утворенні ради у зв’язку з порушенням вимог пунктів 1.1 та 2.2 Положення про спеціалізовану вчену раду.

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

У Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова докторська спеціалізована вчена рада за спеціальністю 09.00.11 «Релігієзнавство» (історичні науки). Відмовлено в утворенні ради у зв’язку з порушенням вимог пунктів 1.2 та 2.5 Положення про спеціалізовану вчену раду.

МЕДИЧНІ НАУКИ

В Українській військо-медичній академії Міністерства оборони України докторська спеціалізована вчена рада за спеціальностями 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія» та 14.02.03 «Соціальна медицина». Відмовлено в утворенні ради у зв’язку з порушенням вимог пунктів 1.1, 2.2, 2.5 та 2.7 Положення про спеціалізовану вчену раду.

У Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України кандидатська спеціалізована вчена рада за спеціальностями 14.01.24 «Лікувальна фізкультура та спортивна медицина» та 14.01.33 «Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія». Відмовлено в утворенні ради у зв’язку з порушенням вимог пунктів 1.1, 2.2 та 2.6 Положення про спеціалізовану вчену раду.

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренко
Додаток 4
до наказу Міністерства
освіти і науки України
17.01.2014  № 41

СПИСОК
наукових фахових видань, щодо яких вносяться зміни до Переліку наукових фахових видань України

№ з/п

Назва друкованого періодичного видання

Засновник (співзасновники)

Галузі науки

1

Облік і фінанси
Учет и финансы
Accounting and Finance

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, ННЦ «Інститут аграрної економіки», Національний університет біоресурсів і природокористування України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Національний університет харчових технологій, Миколаївський національний аграрний університет, Уманський національний університет садівництва, ТДВ «Інститут обліку і фінансів»

економічні

2

Україна у світовій історії

Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії

історичні

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренко
Додаток 5
до наказу Міністерства
освіти і науки України
17.01.2014  № 41

СПИСОК
друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України

І. Друковані періодичні видання:

№ з/п

Назва друкованого періодичного видання

Засновник (співзасновники)

Галузі науки

1

Академічний огляд

ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»

економічні

2

Актуальні проблеми філології та перекладознавства

Хмельницький національний університет

філологічні

3

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

економічні

4

Інтелект XXI

Національний університет харчових технологій, Громадська організація «Інститут проблем конкуренції»

економічні

5

Літературний процес: методологія, імена, тенденції

Київський університет імені Бориса Грінченка

філологічні

6

Нафтогазова галузь України

НАК «Нафтогаз України», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

технічні

7

Освіта та розвиток обдарованої особистості

Національна академія педагогічних наук України, Інститут обдарованої дитини НАПН України, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

психологічні

8

Право та інновації

Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України

юридичні

9

Проблеми сучасного підручника

Інститут педагогіки НАПН України

педагогічні

ІІ. Електронні періодичні видання:

№ з/п

Назва електронного періодичного видання

Засновник (співзасновники)

Галузі науки

1

Наукові доповіді НУБіП України

Національний університет біоресурсів і природокористування України

технічні

2

Технології розвитку інтелекту

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

психологічні

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренко

{Додатки 1, 3 не наводяться}

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua}вгору