Документ v0041201-18, поточна редакція — Прийняття від 30.01.2018

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.01.2018  № 41

Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

На виконання статей 58-61 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 215, та з метою встановлення єдиних форм бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються, форми бюджетної звітності:

Звіт про виконання Зведеного бюджету України;

Звіт про виконання Державного бюджету України;

Звіт про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

Звіт про бюджетну заборгованість;

Інформацію про виконання захищених видатків Державного бюджету України;

Звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України;

Звіт про стан державного боргу і гарантованого державою боргу;

Звіт про прострочену заборгованість суб’єктів господарювання перед державою за кредитами (позиками), залученими під державні гарантії;

Звіт про платежі з виконання державою гарантійних зобов’язань;

Інформацію про надані державні гарантії;

Інформацію про надані місцеві гарантії;

Інформацію про здійснені операції з управління державним боргом;

Інформацію про стан місцевих боргів;

Інформацію про стан гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів;

Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України;

Звіт про повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України;

Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями;

Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України на забезпечення здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації, вищими спеціалізованими судами та іншими органами судової влади у системі Державної судової адміністрації України;

Інформацію про виконання показників міжбюджетних трансфертів (базова та реверсна дотації, освітня та медична субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам);

Інформацію про виконання показників міжбюджетних трансфертів (інших дотацій та субвенцій) з Державного бюджету України місцевим бюджетам;

Інформацію щодо кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів;

Звіт про використання коштів державного фонду регіонального розвитку;

Звіт про використання коштів державного дорожнього фонду;

Звіт про використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами;

Звіт про використання коштів державного фонду розвитку водного господарства;

Звіт про виконання розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України з розподілом за видами надходжень.

2. Державній казначейській службі України (Слюз Т.Я.):

1) забезпечити організацію роботи зі складання бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя за формами, затвердженими цим наказом, починаючи зі звіту за січень 2018 року;

2) надавати Міністерству фінансів України у складі квартальної та річної звітності Звіт про виконання розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України з розподілом за видами надходжень;

3) здійснювати перегляд та, у разі потреби, надавати Міністерству фінансів України пропозиції щодо внесення змін до форм бюджетної звітності, затверджених цим наказом.

3. Визнати таким, що втратили чинність після складання та подання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя за 2017 рік, накази Міністерства фінансів України:

від 28 грудня 2011 року № 1774 «Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя»;

від 26 червня 2012 року № 772 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2011 року № 1774»;

від 17 грудня 2012 року № 1338 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2011 року № 1774»;

від 13 листопада 2013 року № 945 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2011 року № 1774»;

від 14 березня 2014 року № 231 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2011 року № 1774»;

від 22 травня 2014 року № 617 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2011 року № 1774»;

від 24 лютий 2015 року № 231 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2011 року № 1774»;

від 15 червня 2015 року № 559 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2011 року № 1774»;

від 25 листопада 2015 року № 1090 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2011 року № 1774»;

від 19 лютого 2016 року № 171 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2011 року № 1774»;

від 11 квітня 2016 року № 438 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2011 року № 1774»;

від 24 червня 2016 року № 557 «Про внесення змін до розділу ІІ «Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету за окремими програмами» Звіту про бюджетну заборгованість»;

від 18 листопада 2016 року № 1003 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2011 року № 1774»;

від 31 січня 2017 року № 20 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2011 року № 1774»;

від 25 липня 2017 року № 663 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2011 року № 1774».

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Марченка С.М. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.

Міністр

О. ДанилюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.01.2018  № 41

ЗВІТ
про виконання Зведеного бюджету України

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.01.2018  № 41

ЗВІТ
про виконання Державного бюджету України

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.01.2018  № 41

ЗВІТ
про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.01.2018  № 41

ЗВІТ
про бюджетну заборгованість

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.01.2018  № 41

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання захищених видатків Державного бюджету України

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.01.2018  № 41

ЗВІТ
про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.01.2018  № 41

ЗВІТ
про стан державного боргу і гарантованого державою боргу

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.01.2018  № 41

ЗВІТ
про прострочену заборгованість суб'єктів господарювання перед державою за кредитами (позиками), залученими під державні гарантії

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.01.2018  № 41

ЗВІТ
про платежі з виконання державою гарантійних зобов'язань

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.01.2018  № 41

ІНФОРМАЦІЯ
про надані державні гарантії

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.01.2018  № 41

ІНФОРМАЦІЯ
про надані місцеві гарантії

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.01.2018  № 41

ІНФОРМАЦІЯ
про здійснені операції з управління державним боргом

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.01.2018  № 41

ІНФОРМАЦІЯ
про стан місцевих боргів

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.01.2018  № 41

ІНФОРМАЦІЯ
про стан гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.01.2018  № 41

ЗВІТ
про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.01.2018  № 41

ЗВІТ
про повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.01.2018  № 41

ЗВІТ
про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.01.2018  № 41

ЗВІТ
про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України на забезпечення здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації, вищими спеціалізованими судами та іншими органами судової влади у системі Державної судової адміністрації України

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.01.2018  № 41

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання показників міжбюджетних трансфертів (базова та реверсна дотації, освітня та медична субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам)

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.01.2018  № 41

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання показників міжбюджетних трансфертів (інших дотацій та субвенцій) з Державного бюджету України місцевим бюджетам

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.01.2018  № 41

ІНФОРМАЦІЯ
щодо кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.01.2018  № 41

ЗВІТ
про використання коштів державного фонду регіонального розвитку

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.01.2018  № 41

ЗВІТ
про використання коштів державного дорожнього фонду

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.01.2018  № 41

ЗВІТ
про використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.01.2018  № 41

ЗВІТ
про використання коштів державного фонду розвитку водного господарства

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.01.2018  № 41

ЗВІТ
про виконання розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України з розподілом за видами надходжень

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький

{Текст взято з сайту Казначейства України http://www.treasury.gov.ua}вгору