Щодо ведення штатного розпису
Мінсоцполітики України; Лист, Витяг від 13.03.201240/06-187-12
Документ v0040739-12, поточна редакція — Прийняття від 13.03.2012

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

13.03.2012  № 40/06-187-12

Щодо ведення штатного розпису

<...>

Відповідно до частини третьої статті 64 Господарського кодексу України підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

Штатний розпис - це документ, що встановлює для даного підприємства, установи, організації структуру, штати й посадові оклади працівників.

Отже, прийняття на роботу працівників має відбуватись згідно із штатним розписом і з посадовим окладом, визначеним штатним розписом.

Враховуючи зазначене, власник або уповноважений ним орган не вправі вивести працівника поза штат.

Відповідно і згода виборного профспілкового органу (профспілкового працівника) надається (відповідно до статті 43 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП)) після прийняття рішення про скорочення, але до виведення зі штатного розпису одиниці, яку обіймає працівник.

На період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років, яка надається відповідно до норм статті 18 Закону України "Про відпустки", за працівником зберігається місце роботи (посада). Отже, зазначена посада не підлягає виведенню зі штатного розпису.

Для визначення чисельності працівників підприємства, установи, організації за будь-який період необхідно керуватись Інструкцією зі статистики кількості працівників, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 р. № 286.

<...>

Директор Департаменту
правового забезпечення


В. Шиловгору