Документ v0040665-09, поточна редакція — Прийняття від 26.01.2009

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.01.2009 N 40

Про рішення щодо скарги товариства
з обмеженою відповідальністю
"Сінтезпродсервіс"

Відповідно до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг
за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 17.10.2008 N 921 ( 921-2008-п ) (у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 19.11.2008 N 1017) ( 1017-2008-п )
(далі - Положення), наказу Міністерства економіки України
від 14.04.2008 N 126 ( z0373-08 ) "Про затвердження Порядку
розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору
про закупівлю" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити висновок щодо розгляду скарги товариства з
обмеженою відповідальністю "Сінтезпродсервіс" стосовно організації
та здійснення санаторно-оздоровчим центром соціальної реабілітації
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,
"Смарагдове місто" процедури закупівлі за державні кошти продуктів
харчування згідно з оголошенням N 26716(ПХП) в інформаційному
бюлетені "Вісник державних закупівель" N 35(333)/12.2008, що
додається.
2. Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю
"Сінтезпродсервіс" у задоволенні скарги.
3. Санаторно-оздоровчому центру соціальної реабілітації
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,
"Смарагдове місто" продовжити процедуру закупівлі відповідно до
вимог законодавства з урахуванням затвердженого висновку.
4. Департаменту державних закупівель довести цей наказ до
відома товариства з обмеженою відповідальністю "Сінтезпродсервіс",
санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування, "Смарагдове місто" та
Державного казначейства України протягом п'яти робочих днів з дня
його прийняття.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
26.01.2009 N 40

ВИСНОВОК
щодо розгляду скарги товариства з обмеженою
відповідальністю "Сінтезпродсервіс"
стосовно організації та здійснення
санаторно-оздоровчим центром соціальної
реабілітації дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування,
"Смарагдове місто" процедури закупівлі
за державні кошти продуктів харчування

За результатом розгляду скарги товариства з обмеженою
відповідальністю "Сінтезпродсервіс" (далі - Скаржник) стосовно
організації та здійснення санаторно-оздоровчим центром соціальної
реабілітації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, "Смарагдове місто" (далі - Замовник) процедури
закупівлі за державні кошти продуктів харчування, на підставі
наданих Скаржником та Замовником матеріалів установлено.
1. Відповідно до пункту 3 Положення про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 N 921 ( 921-2008-п ) (у
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2008
N 1017) ( 1017-2008-п ) (далі - Положення), предмет закупівлі
товарів і послуг визначається замовником згідно з підпунктами 15 і
22 пункту 2 цього Положення та на основі Державного класифікатора
продукції та послуг ДК 016-97 ( v1822217-97, v2822217-97,
v3822217-97, v5822217-97 ) (далі - ДК 016-97) за показником
п'ятого знака (класифікаційне угруповання "категорія") із
зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги. Згідно з тендерною документацією на закупівлю продуктів
харчування, затвердженою Замовником на засіданні тендерного
комітету 04.12.2008 (далі - тендерна документація), та оголошенням
N 26716(ПХП) в інформаційному бюлетені "Вісник державних
закупівель" N 35(333) від 08.12.2008 предметом закупівлі було
визначено продукти харчування, що не узгоджується з пунктом 3
Положення ( 921-2008-п ) та класифікацією згідно з ДК 016-97
( v1822217-97, v2822217-97, v3822217-97, v5822217-97 ). Водночас Скаржником не вказано та не доведено, яким чином
зазначене вплинуло на об'єктивність визначення переможця процедури
закупівлі або призвело до дискримінації Скаржника.
2. Відповідно до абзацу другого пункту 53 Положення
( 921-2008-п ) з метою забезпечення відкритості та прозорості
процедур закупівель під час розкриття тендерних пропозицій можуть
бути присутні представники засобів масової інформації. Згідно з пунктом 18.2 розділу 18 "Розкриття пропозицій
Замовником" тендерної документації Замовником визначено умови
допуску до участі у процедурі розкриття тендерних пропозицій
учасників торгів (їх уповноважених представників). При цьому
обмежень щодо присутності представників засобів масової інформації
при проведенні даної процедури зазначений пункт не містить.
3. Відповідно до пояснень Замовника, наданих до Мінекономіки,
та протоколу засідання тендерного комітету Замовника
від 02.12.2008 N 8 процедура закупівлі проводилась Замовником на
суму очікуваної річної вартості предмета закупівлі. Згідно з роз'ясненням Мінекономіки від 01.12.2008
N 3303-27/1103 стосовно можливості організації процедур закупівель
товарів, робіт і послуг за державні кошти наприкінці поточного
року, а також на початку нового року до затвердження кошторисів на
2009 рік (далі - лист-роз'яснення), Замовник для забезпечення
невідкладних потреб у товарах у наступному році може наприкінці
поточного року розпочати процедуру закупівлі за відповідним
предметом закупівлі, виходячи з його очікуваної річної вартості за
умови, що у договорі, а також основних умовах договору (проекті),
що є невід'ємною складовою тендерної документації, буде
передбачено відповідний порядок виконання договірних зобов'язань в
залежності від обсягів реального фінансування. Пунктом 2 основних умов договору, що містяться у тендерній
документації, передбачено, що кількість товару, що постачається
відповідно до цього договору, може бути зменшена залежно від
реального фінансування видатків, що не суперечить вимогам
Положення ( 921-2008-п ) та зазначеному листу-роз'ясненню.
4. Відповідно до підпункту 9 пункту 38 Положення
( 921-2008-п ) тендерна документація повинна містити, зокрема,
методику розрахунку ціни тендерної пропозиції із зазначенням того,
чи повинна вона включати інші елементи, крім вартості самих
товарів, наприклад, сплату податків і зборів (обов'язкових
платежів). Згідно з пунктом 7.1 розділу 7 "Ціна пропозиції" тендерної
документації та пунктом 3 основних умов договору, визначених
Замовником у тендерній документації, учасник визначає ціну на
товари, які він пропонує поставити за договором, зокрема, з
урахування податків і зборів, що сплачуються або мають бути
сплачені; ціни на товар встановлюються в національній валюті
України з урахуванням усіх витрат (транспортування, ПДВ та ін.). При цьому зазначені вимоги не суперечать вимогам Положення
( 921-2008-п ) та не є дискримінаційними щодо Скаржника.
5. Скаржником не доведено, що вимоги пунктів 26.4 і 26.5
тендерної документації, а також підпункту 8.1 додатка 2 "Перелік
документів, які вимагаються для підтвердження відповідності
пропозиції учасника кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника" до
тендерної документації створюють потенційні можливості для
зловживань під час визначення переможця процедури закупівлі та
містять ознаки дискримінації і не надано відповідного
документального підтвердження. Таким чином, Скаржником не доведено наявності з боку
Замовника порушень установленого порядку проведення процедури
закупівлі, що вплинули на об'єктивність визначення переможця
процедури закупівлі або призвели до дискримінації Скаржника. Відповідно до пунктів 89 і 90 Положення ( 921-2008-п ),
пункту 11 Порядку розгляду скарг, поданих учасниками до моменту
укладення договору про закупівлю, затвердженого наказом
Міністерства економіки України від 14.04.2008 N 126 ( z0373-08 ),
та з урахуванням зазначеного скаргу товариства з обмеженою
відповідальністю "Сінтезпродсервіс" не задоволено.
Директор департаменту
державних закупівель В.А.Новиквгору