Про якість вугілля
Мінвуглепром України (з2005р.); Наказ, План, Програма від 30.01.200840
Документ v0040644-08, поточна редакція — Прийняття від 30.01.2008

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.01.2008 N 40

Про якість вугілля

У 2007 році вугледобувні підприємства, що належать до сфери
управління Мінвуглепрому та щодо яких Міністерство здійснює
корпоративне управління видобували вугілля з середньою зольністю
40,1%, що на 1,1% більше від запланованого показника та на 1,2%
більше ніж у 2006 році. Заплановані показники якості вугілля, що видобувається,
перевищують наступні державні підприємства: "Донецька вугільна енергетична компанія" (3,2%),
"Макіїввугілля" (5,0%), "Селидіввугілля" (4,5%),
"Шахтарськантрацит" (4,7%), "Торезантрацит" (5,7%),
"Сніжнеантрацит" (3,0%), "Первомайськвугілля" (4,5%),
"Донбасантрацит" (3,7%), ВАТ "Лисичанськвугілля" (5,7%). Основними причинами видобутку вугілля з високою зольністю є: - присічка бічних порід при невідповідності потужності пласта
виймальній техніці, у тому числі присічка понад технічно
необхідну; - порушення структури видобутку високозольних та
низькозольних пластів та лав; - спільне транспортування вугілля з очисних та "гірничої
маси" із підготовчих вибоїв; - обвалення порід покрівлі, наявність "несправжньої" покрівлі
або ґрунту. Зростання зольності вугілля, що видобувається, призводить до
непродуктивних втрат на перевезення породи, скорочення випуску
продуктів збагачення та реалізації вугільної продукції, а також до
зменшення обігових коштів підприємств і погіршує їх фінансовий
стан. Висока зольність вугілля не дозволяє відвантажувати його як
товарну продукцію безпосередньо споживачу. Для приведення у відповідність вимогам споживачів, вугілля
піддається переробці на вуглезбагачувальних фабриках, що належать
різним формам власності. При розрахунках балансів продуктів
збагачення на підставі даних фракційного аналізу вугілля, що
зроблено вуглезбагачувальними фабриками, є випадки заниження
виходу товарної продукції. З метою забезпечення виконання встановлених показників якості
вугілля, одержання об'єктивних даних речовинного,
гранулометричного і фракційного складу, збільшення випуску
товарної продукції при переробці вугілля на збагачувальних
фабриках та зменшення втрат вугілля з відходами, а також особистої
відповідальності керівників підприємств за їх виконання
Н А К А З У Ю:
1. Генеральним директорам державних підприємств, директорам
самостійних шахт під особисту відповідальність:
1.1. Визначити причини невиконання запланованих показників
щодо якості вугілля, яке видобувається на підпорядкованих
підприємствах.
1.2. Вжити дієвих заходів, які нададуть можливість поліпшити
якість вугілля, що видобувається та відвантажується споживачам, у
першому кварталі поточного року.
1.3. Притягнути до відповідальності керівників підприємств,
які не виконують заплановані показники якості вугілля, що
видобувається, за підсумками роботи у першому кварталі поточного
року.
1.4. Розробити та ввести в дію заохочувальні заходи для
колективів, які досягли значного поліпшення якості видобутого
вугілля.
1.5. ДП "Ровенькиантрацит" (Єсенков О.В.),
ДП "Шахтарськантрацит" (Рубан В.В.), ДП "Орджонікідзевугілля"
(Брилль О.В.) спільно з ДП "УкрНДІвуглезбагачення"
(Мелконов Л.Д.) провести у 2008 році обстеження поверхневих
комплексів шахт з метою надання пропозицій щодо поліпшення якості
вугілля, що відвантажується споживачам. Графіки обстеження надати Мінвуглепрому до 10.02.2008.
1.6. Провести у першому кварталі поточного року розрахунки з
інститутом "УкрНДІвуглезбагачення" за виконані у 2007 році роботи
щодо обстеження поверхневих комплексів шахт, згідно з наказом
Мінвуглепрому від 12.04.2007 N 123 ( v0123644-07 ).
1.7. Укласти до 10.02.2008 договори з ДП "Укрвуглеякість" та
ДП "УкрНДІвуглезбагачення" на проведення обстеження згідно з
планом, програмою та графіком (додатки 1, 2 та 4) та сприяти
проведенню робіт, що визначені у пунктах 2 та 3 цього наказу.
1.8. Надати до 10.04.2008 Мінвуглепрому звіт про виконання
пунктів 1.1-1.7 цього наказу.
2. Державному підприємству "Укрвуглеякість"
(Гарковенко Є.Є.):
2.1. Провести обстеження вугледобувних та вуглепереробних
підприємств згідно з планом та програмою (додатки 1, 2).
2.2. Спільно з ДП "Вугілля України" (Хлапьонов Л.Ю.)
продовжити контроль за якістю вугільної продукції, що постачається
на ТЕС, та організувати контроль якості покупного вугілля, що
відвантажується з державних вугледобувних підприємств на
збагачувальні фабрики недержавної форми власності.
2.3. Надати Мінвуглепрому пропозиції щодо поліпшення якості
вугілля, яке видобувається та відвантажується споживачам, по
кожному вугледобувному підприємству.
3. Державному підприємству "УкрНДІвуглезбагачення"
(Мелконов Л.Д.):
3.1. Провести обстеження поверхневих комплексів шахт згідно з
розробленим графіком відповідно до пункту 1.5 цього наказу.
3.2. Відібрати проби рядового вугілля згідно з вимогами ДСТУ,
провести дослідження на гранулометричний та фракційний склад,
результати і розрахунковий практичний баланс продуктів збагачення,
які виходять при переробці вугілля, що видобувається, на
вуглезбагачувальних фабриках представити до Мінвуглепрому.
Випробування провести згідно з графіком (додаток 4).
3.3. Надати Мінвуглепрому технічні рішення щодо створення
збагачувальних комплексів на поверхні шахт для зниження зольності
видобутого вугілля.
3.4. Забезпечити протягом поточного року розробку
технологічних регламентів вуглепереробних підприємств з метою
встановлення оптимальних режимів збагачення та кількісно-якісних
показників.
4. Державній інспекції з контролю якості вугільної продукції
(Хаджинов В.А.):
4.1. Здійснити контроль за дотриманням вугледобувними та
вуглепереробними підприємствами вимог державних стандартів і
технічних умов щодо якості вугільної продукції згідно з планом
(додаток 3).
4.2. Здійснити контроль за якістю вугільної продукції, яка
постачається на ТЕС, КХЗ та збагачувальні фабрики (додаток 3).
4.3. Провести перевірку технологічних процесів збагачувальних
фабрик щодо дотримання вимог технологічних регламентів (додаток
3).
4.4. Надати Мінвуглепрому, за підсумками роботи у першому
кварталі 2008 року, пропозиції щодо притягнення до
відповідальності керівників підприємств, на яких порушуються
вимоги стандартів та не виконуються встановлені норми зольності
вугілля.
5. Управлінню координації виробничої діяльності
(Ничипор М.В.) здійснювати моніторинг виконання робіт, що значені
у пунктах 1, 2, 3 цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Грядущого Ю.Б.
Міністр В.Полтавець

Додаток 1
до наказу Мінвуглепрому
30.01.2008 N 40

ПЛАН РОБОТИ
ДП "Укрвуглеякість" на 2008 рік

1. Здійснення спільного випробування, проведення хіманалізів
і зважування вугільної продукції, що поставляється вугледобувними
підприємствами Мінвуглепрому на теплові електростанції НАК "ЕКУ" у
складі робочих груп на ТЕС. Термін: січень - грудень 2008 р., постійно (9 ТЕС).
2. Приймання рядового вугілля щодо кількості та якості,
переданих у власність ДП "Вугілля України" вугледобувними
підприємствами, на збагачувальних фабриках:
Термін: січень - грудень 2008 р., постійно.
------------------------------------------------------------------ | Найменування | Найменування фабрик | Термін | | вугледобувних | |проведення робіт| | підприємств | | | |------------------------+----------------------+----------------| |ДП "Львіввугілля" |ЦЗФ "Червоноградська" |Січень 2008 р. | |------------------------+----------------------+----------------| |ДП "Добропіллявугілля" |ЦЗФ "Добропольськая" |Лютий 2008 р. | |------------------------+----------------------+----------------| |ДП "Добропіллявугілля" |ЦЗФ "Жовтнева" |Лютий 2008 р. | |------------------------+----------------------+----------------| |ДП "Лисичанськвугілля" |ЦЗФ "Луганська" |Березень 2008 р.| |------------------------+----------------------+----------------| |ДП "Первомайськвугілля" |ЗАТ "Криворізьке" |Березень 2008 р.| ------------------------------------------------------------------
3. Обстеження вугледобувних підприємств відповідно до
встановленої програми та графіка.
Термін: лютий - грудень 2008 року.
Графік обстеження підприємств:
------------------------------------------------------------------ | Найменування підприємств | Термін обстеження | |----------------------------------------+-----------------------| |ДП "ш/у "Південнодонбаське N 1" |Лютий 2008 р. | |----------------------------------------+-----------------------| |ДП "Красноармійськвугілля" та ДП "ш. |Березень 2008 р. | |"Краснолиманська" | | |----------------------------------------+-----------------------| |ДП "Макіїввугілля" |Квітень 2008 р. | |----------------------------------------+-----------------------| |ДП "Свердловантрацит" |Травень 2008 р. | |----------------------------------------+-----------------------| |ДП "Ровенькиантрацит" |Червень 2008 р. | |----------------------------------------+-----------------------| |ДІЇ "Луганськвугілля" |Липень 2008 р. | |----------------------------------------+-----------------------| |ДП "Лисичанськвугілля" |Серпень 2008 р. | |----------------------------------------+-----------------------| |ДП "Первомайськвугілля" |Вересень 2008 р. | |----------------------------------------+-----------------------| |ДП "Торезантрацит" та ДП |Жовтень 2008 р. | |"Шахтарськантрацит" | | |----------------------------------------+-----------------------| |ДП "ДВЕК" |Листопад 2008 р. | |----------------------------------------+-----------------------| |ДП "Донбасантрацит" |Грудень 2008 р. | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до наказу Мінвуглепрому
30.01.2008 N 40

ПРОГРАМА
обстеження вугледобувних
та вуглепереробних підприємств
державним підприємством "Укрвуглеякість"

1. Обстеження очисних вибоїв щодо виконання встановленої
технології видобутку вугілля, дотримання паспортів кріплення та
управління покрівлею.
2. Відбір пластових проб в очисних вибоях (за необхідністю).
3. Обстеження підготовчих вибоїв щодо дотримання затвердженої
технології проведення виробок.
4. Відбір пластових проб в підготовчих вибоях (за
необхідністю).
5. Обстеження системи транспортування вугілля з очисних
вибоїв та гірничої маси від проведення, підривання ґрунту і
перекріплення гірничих виробок.
6. Перевірка відповідності фактичному стану технічної,
маркшейдерської та геологічної документації, яка стосується питань
якості вугілля.
7. Перевірка якості розробки заходів щодо зменшення зольності
вугілля на запланований календарний рік, а також їх виконання.
8. Перевірка правильності підбору гірничого устаткування, яке
забезпечує якість вугілля у конкретних гірничо-геологічних умовах.
9. Перевірка застосування спеціальних заходів для підтримки
слабких бічних порід, використання анкерного кріплення при
проведенні гірничих виробок.
10. Обстеження комплексу поверхні (сортувальні, збагачувальні
установки, збагачувальні фабрики).
11. Перевірка механізації породовиборки.
12. Перевірка роботи ВТК з наступних питань:
12.1. Наявність та відповідність ведення нормативної
документації;
12.2. Виконання вимог діючих державних стандартів.
12.3. Технічний стан обладнання для контролю якості вугілля
та наявність механізації для відбору та підготовки проб.
13. Відбір товарних проб рядового вугілля (за необхідністю).
14. Відбір проб вугілля, що знаходиться на аварійному складі
(за необхідністю).
15. Аналіз ефективності процесу переробки вугілля на
збагачувальних фабриках або установках.
16. Аналіз контролю якості вугільної продукції в місцях
відвантаження та у споживачів.
17. Аналіз матеріального заохочення підвищення якості вугілля
в системі оплати праці.
18. Аналіз розробки підприємствами заходів щодо усунення
причин погіршення якості вугілля, що видобувається та
відвантажується.
19. Порівнювальний аналіз зольності здобутого вугілля за
звітними даними, наданими вугледобувними підприємствами, та за
наслідками розрахунку експлуатаційної зольності представниками
ДП "Укрвуглеякість".
20. Порівнювальний аналіз зольності пластових проб за даними,
наданими вугледобувними підприємствами, та за результатами відбору
проб представниками ДП "Укрвуглеякість".
21. Звіт про якість вугілля, що видобувається. Причини
невиконання встановлених норм показників якості.
22. Аналіз звітів про якість відвантаженого вугілля.
23. Аналіз постачання рядового вугілля на збагачувальні
фабрики:
23.1. договірні умови переробки рядового вугілля;
23.2. аналіз фактичного виконання вимог договору про
переробку згідно з актами звірки.
23.3. порівняльна характеристика якості рядового вугілля, що
відвантажено на збагачення і поступили на ЦЗФ.
24. Аналіз якості рядового вугілля та продуктів збагачення,
які надходять до споживачів:
24.1. порівняльна характеристика якості вугільної продукції у
вантажовідправника та вантажоотримувача.
25. Аналіз відвантаження рядового вугілля та продуктів
збагачення з перевищуванням встановлених граничних норм показників
якості.
26. Зауваження до роботи вугледобувного підприємства з питань
якості, контролю якості і дотримання стандартів.
27. Аналіз розроблених заходів, направлених на поліпшення
якості вугілля, що видобувається, вдосконалення контролю якості
вугілля, дотримання стандартів та виконання намічених заходів.
28. Підготовка та навчання фахівців служби контролю якості.

Додаток 3
до наказу Мінвуглепрому
30.01.2008 N 40

ПЛАН РОБОТИ
Державної інспекції з контролю якості
вугільної продукції на 2008 рік

------------------------------------------------------------------ | N | Найменування заходів | Термін | | з/п | | виконання | |-----+--------------------------------------------+-------------| | 1. |Перевірка підприємств з метою додержання | | | |вимог державних стандартів, технічних умов | | | |та встановлення причин, які впливають на | | | |якість вугільної продукції: | | |-----+--------------------------------------------+-------------| |1.1. |ДП "Красноармійськвугілля" | січень | |-----+--------------------------------------------+-------------| |1.2. |ДП "Макіїввугілля" | лютий | |-----+--------------------------------------------+-------------| |1.3. |ДВАТ "Шахтоуправління "Донбас" | березень | |-----+--------------------------------------------+-------------| |1.4. |ДП "Шахта "Куйбишевська" | березень | |-----+--------------------------------------------+-------------| |1.5. |ДП "Шахта "Тернопільська" | квітень | |-----+--------------------------------------------+-------------| |1.6. |ДП "Шахтоуправління "Південодонбаське N 1" | квітень | |-----+--------------------------------------------+-------------| |1.7. |ВП "Шахта ім. А.Ф.Засядька" | травень | |-----+--------------------------------------------+-------------| |1.8. |ВК "Красноармійська-Західна" | травень | |-----+--------------------------------------------+-------------| |1.9. |ДП "Шахта ім. 17 партз'їзду" | червень | |-----+--------------------------------------------+-------------| |1.10.|ДВАТ Шахта "Расвет" | червень | |-----+--------------------------------------------+-------------| |1.11.|ДП "Добропіллявугілля" | червень | |-----+--------------------------------------------+-------------| |1.12.|ВАТ "Комсомолець Донбасу" | липень | |-----+--------------------------------------------+-------------| |1.13.|ЗАТ "Шахта Жданівська" | липень | |-----+--------------------------------------------+-------------| |1.14.|ДП "Артемвугілля" | серпень | |-----+--------------------------------------------+-------------| |1.15.|ДП "Шахта ім. Ю.О.Гагаріна" | серпень | |-----+--------------------------------------------+-------------| |1.16.|ДП "Дзержинськвугілля" | вересень | |-----+--------------------------------------------+-------------| |1.17.|ДВАТ "Шахта "Новодзержинська" | вересень | |-----+--------------------------------------------+-------------| |1.18.|ДП "Орджонікідзевугілля" | жовтень | |-----+--------------------------------------------+-------------| |1.19.|ДП "Шахтарськантрацит" ДП "Торезантрацит" ДП| листопад | | |"Сніжнеантрацит" | | |-----+--------------------------------------------+-------------| |1.20.|ДП "Донецька вугільна енергетична компанія" | грудень | |-----+--------------------------------------------+-------------| | 2. |Перевірка якості вугілля, яке постачається | | | |на коксохімзаводи: | | |-----+--------------------------------------------+-------------| |2.1. |КХЗ "Авдіївський" | березень | |-----+--------------------------------------------+-------------| |2.2. |КХЗ "Запорізький" | травень | |-----+--------------------------------------------+-------------| |2.3. |КХЗ "Єнакіївський" | серпень | |-----+--------------------------------------------+-------------| | 3. |Перевірка якості вугілля, яке постачається | | | |на ТЕС | | |-----+--------------------------------------------+-------------| |3.1. |ТЕС "Старобешівська" | квітень | |-----+--------------------------------------------+-------------| |3.2. |ТЕС "Вуглегірська" | червень | |-----+--------------------------------------------+-------------| |3.3. |ТЕС "Слов'янська" | липень | |-----+--------------------------------------------+-------------| | 4. |Перевірка дотримання технології збагачення | | | |ЦЗФ | | |-----+--------------------------------------------+-------------| |4.1. |ЦЗФ "Пролетарська" | січень | |-----+--------------------------------------------+-------------| |4.2. |ЦЗФ "Росія" | березень | |-----+--------------------------------------------+-------------| |4.3. |ЦЗФ "Україна" | квітень | ------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до наказу Мінвуглепрому
30.01.2008 N 40

ГРАФІК
дослідження гранулометричного та фракційного
складів рядового вугілля шахт Мінвуглепрому

------------------------------------------------------------------ | N | Державні | Підприємства | Планові | Термін | |з/п| підприємства | | показники | | | | | |-------------| | | | | |Видо- |Золь- | | | | | |буток,|ність,| | | | | |тис.т | % | | |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 1 |ДП "Макіїввугілля"|ім. В.М.Бажанова |700,0 | 37,2 | лютий | |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 2 |ДП "Макіїввугілля"|Холодна Балка |500,0 | 45,0 | лютий | |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 3 |ДП "Макіїввугілля"|ім. В.І.Леніна |400,0 | 45,0 | лютий | |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 4 |ДП "Макіїввугілля"|ім. Кірова |510,0 | 44,9 | лютий | |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 5 |ДП |1 - 3 |695,0 | 45 | лютий | | |"Селидіввугілля" |Новогродівська | | | | |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 6 |ДП "Добропілля- |Алмазна |700,0 | 40,8 | лютий | | |вугілля" | | | | | |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 7 |ДП "Добропілля- |Білозерська |780,0 | 39,3 | лютий | | |вугілля" | | | | | |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 8 |ДП "Добропілля- |Новодонецька |700,0 | 45,7 | лютий | | |вугілля" | | | | | |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 9 |ДП |Зоря |400,0 | 47,5 | лютий | | |"Сніжнеантраціт" | | | | | |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 10|ДП |Лутугінська |350,0 | 45,8 |березень| | |"Луганськвугілля" | | | | | |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 11|ДП |ім. XIX з'їзду |400,0 | 45,3 |березень| | |"Луганськвугілля" |КПРС | | | | |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 12|ДП |Краснокутська |350,0 | 46,8 |березень| | |"Донбасантрацит" | | | | | |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 13|ДП |ім. Свердлова |615,0 | 44,0 |березень| | |"Свердловантрацит"| | | | | |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 14|ВАТ "Лисичанськ- |ім. Д.Ф.Мельнікова|530,0 | 43,0 |березень| | |вугілля" | | | | | |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 15|ДП "Львіввугілля" |Великомостівська |300,0 | 52,2 |березень| |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 16|ДП "Львіввугілля" |Межирічанська |475,0 | 53,8 |березень| |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 17|ДП "Львіввугілля" |Відродження |450,0 | 55,0 |березень| |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 18|ДП "Львіввугілля" |Зарічна |305,0 | 54,7 |березень| |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 19|ДП "ДВЕК" |Жовтневий |300,0 | 38,4 |квітень | | | |Рудник | | | | |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 20|ДП "ДВЕК" |ім. Абакумова |320,0 | 38,0 |квітень | |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 21|ДП "ДВЕК" |Південнодонбаська |1000,0| 35,3 |квітень | | | |N | | | | |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 22|ДП "ДВЕК" |Трудівська |400,0 | 40,5 |квітень | |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 23|ДП "ДВЕК" |ім. Скочинського |530,0 | 36,8 |квітень | |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 24|ш/у |Південнодонбаська |1300,0| 41,3 |квітень | | |Південнодонбаське |N | | | | | |N 1 | | | | | |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 25|ш/у Донбас |Щегловська-Глибока|755,0 | 40,5 |травень | |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 26|ш/у Донбас |Комунарская |555,0 | 29,3 |травень | |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 27|ДП "Макіїввугілля"|Бутівська |350,0 | 27,0 |травень | |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 28|ДП |Росія |800,0 | 39,5 |травень | | |"Селидіввугілля" | | | | | |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 29|ДП |Україна |450,0 | 47,2 |травень | | |"Селидіввугілля" | | | | | |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 30|ДП |Курахівське |355,0 | 47,0 |травень | | |"Селидіввугілля" | | | | | |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 31|ДП "Красно- |ім. Дімітрова |350,0 | 40,8 |травень | | |армійськвугілля" | | | | | |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 32|ДП "Красно- |ім. Стаханова |1000,0| 42,0 |травень | | |армійськвугілля" | | | | | |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 33|ДП "Добропілля- |Добропільска |1150,0| 42,7 |червень | | |вугілля" | | | | | |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 34|ДП "Добропілля- |Білицька |330,0 | 49,3 |червень | | |вугілля" | | | | | |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 35|ДП "Шахтарськ- |Шахтарська-Гли |700,0 | 44,1 |червень | | |антрацит" |бока | | | | |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 36|ДП "Торезантрацит"|Прогрес |600,0 | 32,0 |червень | |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 37|ДП |Луганське |1340,0| 47,8 |червень | | |"Луганськвугілля" | | | | | |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 38|ДП |Вергулівська |360,0 | 30,3 |червень | | |"Луганськвугілля" | | | | | |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 39| |Білоріченська |950,0 | 31,4 |липень | |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 40|ДП "Антрацит" |Комсомольська |1600,0| 33,2 |липень | |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 41|ДП "Львіввугілля" |Лісова |335,0 | 51,5 |липень | |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 42|ДП "Львіввугілля" |Степова |525,0 | 38,0 |липень | |---+------------------+------------------+------+------+--------| | 43|ДП "Львіввугілля" |Червоно- |420,0 | 53,5 |липень | | | |градська | | | | ------------------------------------------------------------------вгору