Документ v0040388-16, поточна редакція — Прийняття від 27.01.2016

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

27.01.2016  № 40

(з основної діяльності)

Про організацію виконання робіт з очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів підрозділами ДСНС України у 2016 році

На виконання Кодексу цивільного захисту України, Закону України "Про боротьбу з тероризмом", Закону України "Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки" (далі - Програма), постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. № 2294 "Про упорядкування робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів", з урахуванням наказів ДСНС України від 06.08.2015 № 412 "Про створення системи гуманітарного розмінування у ДСНС України", від 11.10.2014 № 579 "Про організацію виконання формуваннями ОРС ЦЗ ДСНС України заходів у зоні антитерористичної операції та на території Донецької і Луганської областей", від 31.12.2014 № 767дск "Про залучення піротехнічних підрозділів ДСНС України до виконання завдань під час проведення АТО на території Донецької та Луганської областей", з метою організації та здійснення у 2016 році підрозділами ДСНС України завдань і заходів щодо очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території України після війн, сучасних боєприпасів та підривних засобів НАКАЗУЮ:

1. Основним завданням у сфері протимінної діяльності вважати зниження ризиків травмування і загибелі людей від несанкціонованого поводження з вибухонебезпечними предметами (далі - ВНП) шляхом організації та виконання комплексу заходів щодо очищення від ВНП території України, у тому числі, як пріоритет - гуманітарне розмінування населених пунктів, місцевості та об'єктів інфраструктури на території Донецької та Луганської областей.

2. Продовжити протягом 2016 року розвиток системи гуманітарного розмінування у ДСНС України, забезпечити безперебійне та ефективне функціонування усіх її рівнів та організувати практичну реалізацію заходів гуманітарного розмінування території держави з урахуванням вимог міжнародних стандартів.

3. Визначити основними напрямками функціонування системи гуманітарного розмінування у ДСНС України:

здійснення комплексу заходів щодо гуманітарного розмінування населених пунктів і територій Донецької та Луганської областей;

організація та всебічне забезпечення проведення комплексу оперативних заходів щодо реагування на усі випадки виявлення ВНП та їх знешкодження із обов'язковою перевіркою території прилеглої до місця виявлення ВНП відповідно до вимог нормативних документів;

проведення планової перевірки та очищення від ВНП визначених ділянок місцевості і акваторій водних об'єктів у районах бойових дій під час минулих війн і територій колишніх військових полігонів;

обстеження у встановленому порядку окремих ділянок місцевості та об'єктів на наявність ВНП за зверненнями суб'єктів господарювання;

здійснення заходів щодо інформування населення про мінну небезпеку та ризики від ВНП.

4. Затвердити План обсягів робіт щодо реалізації завдань і заходів з очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів у 2016 році (далі - План основних показників), що додається.

5. ГУ (У) ДСНС України в областях, м. Києві, Міжрегіональному центру швидкого реагування ДСНС України (Біляєв С.В.), 1 Спеціальному центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування ОРС ЦЗ ДСНС України (Качкан В.Л.), 2 Спеціальному центру швидкого реагування ОРС ЦЗ ДСНС України (Кінчеші А.С.), Базі ресурсного забезпечення та аварійно-рятувальних робіт ДСНС України (Король О.І.), Навчальному центру ОРС ЦЗ ДСНС України (Білотіл О.М.):

забезпечити проведення підготовки та підвищення кваліфікації особового складу піротехнічних підрозділів, надання допуску до виконання робіт з розмінування та безумовне дотримання заходів безпеки під час виконання робіт відповідно до вимог нормативних документів;

забезпечити протягом 2016 року в межах компетенції та сфери діяльності ДСНС України та відповідно до визначених зон відповідальності оперативне реагування на усі випадки виявлення ВНП, належний контроль за проведенням робіт з гуманітарного розмінування та якістю їх виконання;

підготувати до 15 березня 2016 року особовий склад, автомобільну, інженерну, спеціальну техніку та з настанням сприятливих погодних умов організувати виконання підпорядкованими піротехнічними підрозділами планових робіт щодо перевірки і очищення від ВНП ділянок території, визначених річними Планами виконання завдань з розвідки і розмінування місцевості у зонах відповідальності підрозділів;

відкоригувати відповідно до Плану основних показників річні плани виконання завдань з розвідки і розмінування місцевості у зонах відповідальності підрозділів та скласти плани-графіки щодо очищення від ВНП визначених ділянок місцевості;

організувати виконання у визначених зонах відповідальності заходів щодо розвідки та обстеження на наявність ВНП окремих ділянок території і об'єктів за зверненнями суб'єктів господарювання, у першу чергу територій навчальних закладів, дитячих таборів, пляжів, місць масового відпочинку та перебування людей;

опрацювати з місцевими органами влади питання щодо необхідності проведення та забезпечення супроводу фахівцями-піротехніками земляних робіт у місцях розробки грунту, прокладання комунікацій, обстеження ділянок місцевості, визначених для будівництва, а також під час проведення сільськогосподарських польових робіт;

здійснювати шляхом налагодження взаємодії із місцевим органами влади, самоврядування та суб'єктами господарювання заходи з нетехнічної розвідки території з метою визначення ділянок місцевості, які забруднені (імовірно забруднені) вибухонебезпечними предметами внаслідок ведення бойових дій під час минулих війн та військової діяльності або безпечні для використання, організувати збір та узагальнення інформації про безпечні та небезпечні ділянки із зазначенням географічних координат та черговості робіт щодо їх розмінування;

посилити роботу щодо визначення та узгодження з місцевими органами влади та самоврядування потреби першочергової перевірки та розмінування ділянок територій, на яких найчастіше траплялися випадки виявлення ВНП, або виявлено їх велику кількість;

забезпечити здійснення заходів щодо впровадження та надійного функціонування у регіонах системи управління інформацією з протимінної діяльності (IMSMA);

організувати взаємодію з підрозділами МВС України, Служби безпеки України, іншими органами і підрозділами щодо опрацювання алгоритму спільних дій із підвищення безпеки населення у разі загроз терористичних проявів та під час виявлення та знешкодження ВНП;

опрацювати з урахуванням вимог окремого доручення ДСНС України від 05.06.2014 № 02-7155/172 питання взаємодії з пошуковими військово-патріотичними організаціями, обласними міжвідомчими комісіями у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій, військовими комісаріатами та місцевими органами влади щодо організації спільних дій під час проведення польових пошукових та спеціальних пошукових досліджень на територіях колишніх бойових дій;

спільно з місцевими органами влади посилити проведення роз'яснювальної роботи з населенням, особливо у навчальних закладах, щодо порядку дій у разі виявлення ВНП та забезпечити інформування населення про виконання піротехнічними підрозділами робіт з очищення території від ВНП;

подавати щокварталу до 10 числа, наступного за звітним періодом, місяця до Департаменту реагування на надзвичайні ситуації та Управління взаємодії із засобами масової інформації та комунікацій з громадськістю відповідно узагальнені дані про виконання Плану та проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо заходів безпеки та правил поведінки при виявленні ВНП за формою, визначеною додатками 1 і 2.

6. Навчальному центру ОРС ЦЗ ДСНС України (с. Ватутіне) (Білотіл О.М.) з метою надання методичної та консультативної допомоги піротехнічним підрозділам ДСНС України:

залучати у разі необхідності спільно із штатним піротехнічним підрозділом викладацький склад циклу підготовки фахівців піротехнічних підрозділів до піротехнічних робіт у разі виникнення ситуацій з великими обсягами робіт (склади боєприпасів), виявлення великої кількості боєприпасів часів минулих війн, знищення авіаційних бомб калібру понад 250 кг та проведення піротехнічних робіт безпосередньо в межах населеного пункту;

направляти за окремими рішеннями ДСНС України викладацький склад циклу підготовки фахівців піротехнічних підрозділів до районів виконання піротехнічними підрозділами ДСНС України завдань щодо гуманітарного розмінування територій Донецької та Луганської областей.

7. Департаменту реагування на надзвичайні ситуації (Марченко Г.В.):

здійснювати постійний контроль за виконанням піротехнічними підрозділами ДСНС України заходів щодо очищення території держави від ВНП, у тому числі гуманітарного розмінування територій Донецької та Луганської областей, за необхідності залучати представників Департаменту для координації, організації та безпосереднього керівництва виконанням завдань;

забезпечити в межах повноважень Департаменту реагування на надзвичайні ситуації надання допомоги територіальним органам ДСНС України і підрозділам центрального підпорядкування з питань організації виконання робіт з очищення місцевості від ВНП;

передбачити протягом 2016 року здійснення перевірок діяльності піротехнічних підрозділів ДСНС України (перелік підрозділів визначається окремим рішенням) із залученням персоналу Управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування;

організувати підготовку та забезпечити проведення у I кварталі 2016 року на базі Навчального центру ОРС ЦЗ ДСНС України навчально-методичних зборів з керівниками піротехнічних підрозділів та відповідальними за організацію і реалізацію робіт з розмінування.

8. Департаменту ресурсного забезпечення (Білошицький Р.М.):

передбачати в установленому порядку відповідне матеріально-технічне забезпечення заходів з очищення території від ВНП, у тому числі забезпечення піротехнічних підрозділів пально-мастильними матеріалами;

надавати на розгляд керівництву ДСНС України за погодженням з Департаментом реагування на надзвичайні ситуації пропозиції та проекти рішень щодо матеріально-технічного забезпечення піротехнічних робіт.

9. Департаменту економіки і фінансів (Олійник О.І.):

передбачати та здійснювати в установленому порядку фінансування заходів з очищення території від ВНП;

забезпечити контроль за щомісячними виплатами винагороди особовому складу, залученому до виконання робіт з розшуку, піднімання, розмінування та знешкодження ВНП, та іншими передбаченими законодавством виплатами.

10. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та комунікацій з громадськістю (Козак О.В.):

встановити контроль за виконанням територіальними органами ДСНС України та підрозділами центрального підпорядкування річних планів роз'яснювальної роботи серед населення щодо дій у разі виявлення ВНП, особливо проведення інформаційної роботи у навчальних закладах;

організувати через засоби масової інформації інформування населення щодо реалізації ДСНС України завдань і заходів протимінної діяльності та очищення території держави від ВНП.

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Мельчуцького О.Г.

Голова

М. ЧечоткінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
27.01.2016  № 40

ПЛАН
обсягів робіт щодо реалізації завдань і заходів з очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів у 2016 році

Відповідальний виконавець

Виконання робіт з розмінування в рамках реагування на випадки виявлення населенням вибухонебезпечних предметів

Реалізація завдань, визначених Загальнодержавною програмою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки

Заплановані обсяги очищення території в межах реалізації регіональних програм та окремих розпорядчих документів, га

Обсяги робіт щодо обстеження території за замовленням суб'єктів господарювання, га

Загальний обсяг очищення території, га

Прогнозована кількість залучень у 2016 ропі

Очікувана площа очищеної території у 2016 році, га

Фінансування, передбачене Програмою млн. грн.

Заплановані обсяги очищення території, га (залежно від обсягів фінансування)

1

ГУ ДСНС України у Вінницькій області

130

30

15

45

2

У ДСНС України у Волинській області

120

25

1,86

15

41,86

3

ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

260

85

25

15

125

4

ГУ ДСНС України у Донецькій області

за окремим планом

5

У ДСНС України у Житомирській області

200

50

0,176

260

5

315

6

У ДСНС України у Закарпатській області

110

20

16,8

10

46,8

7

ГУ ДСНС України у Запорізькій області

250

30

8

10

48

8

У ДСНС України в Івано-Франківській області

120

35

1,306

4500

13

5

4553

9

ГУ ДСНС України у Київській області

180

45

60

5

110

10

У ДСНС України у Кіровоградській області

50

45

0,266

900

20

10

975

11

ГУ ДСНС України у Луганській області

за окремим планом

12

ГУ ДСНС України у Миколаївській області

100

15

100 (акват. моря)

6

10

131

13

ГУ ДСНС України в Одеській області

200

25

42,9

18

85,9

14

ГУ ДСНС України у Полтавській області

80

20

0,266

60

10

85

15

ГУ ДСНС України у Рівненській області

90

20

128,5

5

153,5

16

У ДСНС України у Тернопільській області

90

20

4,5

10

34,5

17

ГУ ДСНС України у Харківській області

270

95

20

115

18

ГУ ДСНС України у Херсонській області

100

20

1057,5

10

1087,5

19

ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

200

50

80

15

145

20

У ДСНС України у Черкаській області

160

25

710

10

745

21

У ДСНС України у Чернівецькій області

60

15

27

10

52

22

У ДСНС України у Чернігівській області

70

20

10

30

23

МЦШР ДСНС України (м. Ромни)

230

55

10

10

75

24

1 СЦШР та ГР ДСНС України (м. Київ)

450

40

135

15

190

25

2 СЦШР ДСНС України (м. Дрогобич)

280

30

1,143

2500

5

2535

26

БРЗ та АРР ДСНС України (с. Жеребкове)

40

15

35

5

55

27

Навчальний центр ОРС ЦЗ ДСНС України (с. Ватутіне)

400

120

10

130

ВСЬОГО:

4240

950

3,157

8320

2381,06

258

11909,06

Директор Департаменту
реагування
на надзвичайні ситуаціїГ. МарченкоДодаток 1
до наказу ДСНС України
27.01.2016  № 40

ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання робіт з очищення місцевості від ВНП при реагуванні на випадки виявлення населенням ВНП

№ з/п

Квартал, місяць

Кількість залучень

Знешкоджено (знищено) ВНП од.

Очищено території (контрольна перевірка) га

I КВАРТАЛ

1

Січень

2

Лютий

3

Березень

Керівник __________________________________

Інформація
щодо обсягів виконаних у ___ кварталі робіт з очищення місцевості від ВНП і фактично використаних коштів

№ з/п

Джерела фінансування

Обсяги коштів

Очищено території (га)

Знешкоджено (знищено) ВНП од.

1

Очищення місцевості від ВНП відповідно завдань Загальнодержавної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки

державний бюджет

місцеві бюджети

інші джерела

разом

2

Очищення місцевості відповідно до завдань регіональних програм, у тому числі та інших розпорядчих документів

місцеві бюджети

інші джерела (ПММ органів влади)

3

Очищення місцевості від ВНП за замовленням суб'єктів господарювання

кошти суб'єктів господарювання

ВСЬОГО

Головний бухгалтер ________________________

Керівник _____________________________Додаток 2
до наказу ДСНС України
27.01.2016  № 40

ЗВІТ
про проведення роз'яснювальної роботи з населенням на території ________________ щодо заходів безпеки та правил поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів

№ з/п

Проведено заходи

Показники

Матеріали-підтвердження

1

Лекції у навчальних закладах, зокрема під час тижнів знань безпеки життєдіяльності. Необхідно надати опис, адресу, контактний номер навчального закладу, дати лекцій

Кількість заходів

Охоплено людей

До найбільш суспільно значимих заходів та у разі резонансних подій необхідно надавати фото- та відеоматеріали про проведені заходи, газетні публікації, записи сюжетів, посилання на веб-сторінки.

До звіту необхідно додавати зразки поліграфічної продукції, відео- та аудіозаписів, розроблених для проведення роз'яснювальної роботи, а також копії договорів з соціальними партнерами про проведення спільних заходів.

2

Роз'яснювальні бесіди з громадянами, зокрема під час масових заходів тощо (опис заходу, дату, адресу та контактний номер підприємства чи установи)

Кількість заходів

Охоплено людей

3

Розроблено та розповсюджено друкованих плакатів, пам'яток, листівок, а також бігбордів та сіті-лайтів.

Види продукції та тираж

Місця розповсюдження

4

Щодо трансляції правил безпеки життєдіяльності у місцях масового перебування людей (стадіони, вокзали, ресторани, гіпермаркети тощо)

Місця трансляцій

Кількість

5

Розміщено матеріали в ЗМІ: друковані періодичні видання; телебачення; радіо; мережа Інтернет

Види матеріалів

Кількість

6

Організації, що залучалися для проведення роз'яснювальної роботи з громадянами (описи спільних заходів, дати, контактні дані організацій)

Спільні заходи

Охоплено людей

{Текст взято з сайту ДСНС України http://www.mns.gov.ua}вгору