Документ v0039900-15, поточна редакція — Прийняття від 05.02.2015

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

05.02.2015  № 39

Про проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади"

З метою забезпечення виконання органами прокуратури України положень Закону України "Про очищення влади", керуючись статтею 15 Закону України "Про прокуратуру", ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1. Розпочати перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р "Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади":

- з "11" березня 2015 року - стосовно прокурорів обласного рівня, міських, районних, міжрайонних, районних у містах та прирівняних до них військових прокурорів, їх перших заступників та заступників, ректора та проректорів Національної академії прокуратури України;

- з "8" квітня 2015 року - стосовно керівників підрозділів з нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією.

2. Відповідальними за проведення перевірок визначити управління кадрового забезпечення Головного управління кадрів та забезпечення діяльності органів прокуратури, відділ роботи з кадрами Головної військової прокуратури.

3. Прокурорів обласного рівня та ректора Національної академії прокуратури України забезпечити:

- прийняття та направлення до Генеральної прокуратури України заяв працівників, зазначених у пункті 1 розпорядження (крім заступників прокурорів міст, районів, міжрайонних, районних у містах та прирівняних до них військових прокурорів), упродовж десяти днів з дня початку перевірки про застосування чи незастосування до них заборон, визначених Законом України "Про очищення влади", та про їх згоду на проходження перевірки і оприлюднення відомостей щодо них за встановленою формою.

4. Управління кадрового забезпечення Головного управління кадрів та забезпечення діяльності органів прокуратури Генеральної прокуратури України, відділ роботи з кадрами Головної військової прокуратури:

- забезпечити проведення перевірок за поданими заявами відповідно до Закону України "Про очищення влади" та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563.

5. Прокурорів обласного рівня, ректора Національної академії прокуратури України видати відповідні розпорядження про проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", стосовно заступників прокурорів міст, районів, міжрайонних, районних у містах, прирівняних до них військових прокурорів та інших підпорядкованих посадових і службових осіб. Відповідальними за проведення перевірок визначити кадрові підрозділи прокуратур обласного рівня та Національної академії прокуратури України.

6. Про результати перевірок поінформувати Генеральну прокуратуру України до "10" липня 2015 року.

Розпорядження оприлюднити на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України, довести до відома заступників Генерального прокурора України, надіслати прокурорам обласного рівня, міським, районним, міжрайонним, районним у містах та прирівняним до них військовим прокурорам, ректору Національної академії прокуратури України.

Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Генеральний прокурор України

В. Ярема

{Текст взято з сайту Генеральної прокуратури України http://www.gp.gov.ua}вгору