Документ v0037342-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.08.2012, підстава - v0409342-12

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.01.2012  № 37

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної митної служби № 409 від 20.08.2012}

Про затвердження Переліку тестових завдань для перевірки знань представників митних брокерів

Відповідно до пункту 7 розділу IV Порядку прийняття іспиту у представників митних брокерів, затвердженого наказом Державної митної служби України від 18.08.2009 № 767, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2009 за № 868/16884, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік тестових завдань для перевірки знань представників митних брокерів, що додається.

2. Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки працівників та кінології Держмитслужби України (Войцещук А.Д.) забезпечити актуалізацію програмного забезпечення з перевірки знань представників митних брокерів.

3. Керівникам регіональної митниці, митниць довести до відома митних брокерів, що перелік тестових завдань розміщено на веб-сайті Держмитслужби України.

4. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби України від 31.12.2010 за № 1563.

5. Установити, що цей наказ набирає чинності з 1 лютого 2012 року.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби

О.М. Дороховський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держмитслужби України
13.01.2012 № 37

ПЕРЕЛІК
тестових завдань для перевірки знань представників митних брокерів

1.701.01.1 Відповідно до Митного кодексу "пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон України" - це:

1.

дозвіл митного органу на переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України з урахуванням заявленої мети такого переміщення після проведення митних процедур;

2.

переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України після проведення митних процедур;

3.

дозвіл митниці на ввезення товарів та транспортних засобів на митну територію України;

4.

переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 1

2.701.01.2 Відповідно до Митного кодексу України "декларант" - це:

1.

юридична чи фізична особа, яка здійснює декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;

2.

фізична особа, яка на підставі договору здійснює підготовку вантажної митної декларації та доданих до неї документів до митного оформлення;

3.

юридична чи фізична особа, яка здійснює декларування товарів або інших предметів, супроводжує товар, а також документи на нього до моменту його вивезення за межі митної території України;

4.

особа, яка здійснює представлення інтересів перевізників, отримувачів/відправників перед митним органом, сплачує за них передбачені законодавством податки та збори за товари, що переміщуються через митний кордон України;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 1

3.701.01.3 Відповідно до Митного кодексу, предмети - це:

1.

особисті речі, товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до них, що переміщуються через митний кордон України;

2.

переміщувані через митний кордон України товари, що належать виключно юридичним особам;

3.

особисті речі громадян, що перетинають митний кордон України;

4.

транспортні засоби та окремі номерні вузли до них, що переміщуються через митний кордон України фізичними особами;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 1

4.701.01.4 Відповідно до чинного Митного кодексу, товари - це:

1.

будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні цінності, культурні цінності), електрична, теплова та інші види енергії, а також т/засоби, за винятком т/засобів, що використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України;

2.

особисті речі та транспортні засоби, що використовуються для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України;

3.

будь-які предмети, що переміщуються через митний кордон України;

4.

особисті речі громадян, що перетинають митний кордон України;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 1

5.701.01.5 Засоби переміщення товарів:

1.

повітряний, водний, автомобільний, залізничний;

2.

авіаційний, водний, автомобільний, залізничний, трубопровідний, а також лініями електропередачі;

3.

повітряний, морський, річковий, автомобільний, залізничний, трубопровідний, поштовий та комп'ютерний;

4.

залізничний, автомобільний, повітряний;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 110

6.701.01.6 Митна справа - це:

1.

порядок переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів, митне регулювання, пов'язане з встановленням та справлянням податків і зборів, процедури митного контролю та оформлення, боротьба з контрабандою та ПМП;

2.

система принципів та напрямків діяльності держави у сфері забезпечення своїх економічних інтересів та безпеки за допомогою митно-тарифних та нетарифних заходів регулювання ЗЕД;

3.

політика держави, яка виявляється в діяльності її органів і спрямована на встановлення порядку та умов переміщення через митний кордон держави товарів та інших предметів, стягнення митних платежів, митне оформлення;

4.

процедура пропуску через митний кордон України товарів і транспортних засобів у відповідному митному режимі;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 3

7.701.01.7 Митне оформлення - це:

1.

процедура здійснення митного контролю і пропуску через митний кордон України товарів та транспортних засобів;

2.

виконання митним органом дій, які пов'язані із закріпленням результатів митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;

3.

процедура пропуску через митний кордон України товарів і транспортних засобів у відповідному митному режимі;

4.

перевірка товарів та транспортних засобів;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 1

8.701.01.8 Митний контроль - це:

1.

сукупність заходів, що здійснюються митними органами з метою забезпечення додержання норм Митного кодексу, законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справи;

2.

контроль за переміщенням через митний кордон України товарів та транспортних засобів юридичними та фізичними особами;

3.

процедура митного оформлення та пропуску через митний кордон України товарів та транспортних засобів;

4.

перевірка товарів та транспортних засобів;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 1

9.701.01.9 Митний режим - це:

1.

сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своєї компетенції з метою забезпечення додержання норм Кодексу, законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку;

2.

сукупність норм, встановлених законами України з питань митної справи, що залежно від заявленої мети переміщення товарів і транспортних засобів через МКУ визначають порядок такого переміщення та обсяг митних процедур, які при цьому здійснюються;

3.

виконання митним органом дій (процедур), які пов'язані із закріпленням результатів митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, і мають юридичне значення для подальшого використання цих товарів і транспортних засобів;

4.

операції, пов'язані із здійсненням митного контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів через МКУ, митного оформлення цих товарів і транспортних засобів, а також із справлянням передбачених законом податків і зборів;

Джерело: Митний кодекс України від 11.07.2002 N 92-IV, ст. 1

10.701.01.10 Митні процедури - це:

1.

сукупність норм, встановлених законами України з питань митної справи, що залежно від заявленої мети переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України визначають порядок такого переміщення та обсяг митних процедур, які при цьому здійснюються;

2.

сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своєї компетенції з метою забезпечення додержання норм законодавчих та нормативно-правових актів з питань митної справи;

3.

операції, пов'язані із здійсненням митного контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України, митного оформлення цих товарів і транспортних засобів, а також із справлянням передбачених законом податків і зборів;

4.

особливості декларування товарів та їх митного оформлення;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 1

11.701.01.11 Митна політика це:

1.

сукупність норм, встановлених законами України з питань митної справи, що залежно від заявленої мети переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України визначають порядок такого переміщення та обсяг митних процедур, які при цьому здійснюються;

2.

операції, пов'язані із здійсненням митного контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України, митного оформлення цих товарів і транспортних засобів, а також із справлянням передбачених законом податків і зборів;

3.

система принципів та напрямів діяльності заходів регулювання зовнішньої торгівлі та протидії контрабанді і порушенням митних правил;

4.

система принципів та напрямів діяльності держави у сфері забезпечення своїх економічних інтересів та безпеки за допомогою митно-тарифних та нетарифних заходів регулювання зовнішньої торгівлі;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 2

12.701.02.1 Підставою для здійснення митного контролю та митного оформлення повітряного судна є подані командиром повітряного судна:

1.

генеральна декларація, авіаційні вантажні накладні, карго маніфест відомості про запаси для споживання й товаросупровідні документи;

2.

авіаційні вантажні накладні, наказ про придатність повітряного судна до польотів;

3.

генеральна декларація, аеронавігаційні карти і схеми, каргоманіфести;

4.

аеронавігаційні карти і схеми, наказ про придатність повітряного судна до польотів;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 06.04.2004 № 240 "Про затвердження Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення повітряних суден перевізників і товарів, що переміщуються цими суднами"

13.701.02.2 Митний контроль за міжнародними авіаційними перевезеннями здійснюється митним органом у взаємодії:

1.

з підрозділами УМВС України;

2.

з службою безпеки України та податковою службою;

3.

з службою безпеки України, підрозділами УМВС України;

4.

з органами державної влади, на які відповідно до законодавства покладено функції здійснення інших видів контролю під час переміщення товарів через державний кордон;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 № 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними"

14.701.02.3 Зони митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон України, на стоянках повітряних суден, встановлюються:

1.

органом охорони державного кордону;

2.

органом охорони державного кордону та адміністрацією конкретного аеропорту;

3.

митним органом за погодженням з органом охорони державного кордону та адміністрацією конкретного аеропорту;

4.

охорони державного кордону, та іншими правоохоронними органами;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 06.04.2004 № 240 "Про затвердження Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення повітряних суден перевізників і товарів, що переміщуються цими суднами"

15.701.02.4 До початку митного контролю повітряного судна на його борт піднімається:

1.

представник служби безпеки України;

2.

представник санітарно-епідеміологічної служби;

3.

представник митного органу;

4.

представник служби нагляду за безпекою польотів;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 06.04.2004 № 240 "Про затвердження Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення повітряних суден перевізників і товарів, що переміщуються цими суднами"

16.701.02.5 Контроль за зворотнім вивезенням (увезенням) повітряного судна здійснюється:

1.

прикордонним органом;

2.

службою безпеки України та митним органом;

3.

службою безпеки України та прикордонним органом;

4.

митними органами на підставі інформації про виліт повітряного судна з аеропорту та приліт його в аеропорт України;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 06.04.2004 № 240 "Про затвердження Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення повітряних суден перевізників і товарів, що переміщуються цими суднами"

17.701.02.6 Режим у пункті пропуску через державний кордон України визначається:

1.

службою безпеки України;

2.

державною прикордонною службою разом з компетентними органами;

3.

співробітниками органів внутрішніх справ;

4.

службою авіаційної безпеки України;

Джерело: Закон України від 04.11.91 № 1777-XII "Про державний кордон України", ст. 26

18.701.02.7 Адміністрація аеропорту щоденно інформує митний орган про план польотів повітряних суден:

1.

на дві доби;

2.

на добу та протягом доби - про його поточне виконання;

3.

на три доби;

4.

на сім діб;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 06.04.2004 № 240 "Про затвердження Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення повітряних суден перевізників і товарів, що переміщуються цими суднами" та спільний наказ Держмитслужби України, Адміністрації Держприкордонслужби від 01.09.2008 № 957/724 "Про затвердження Порядку подання Державіаадміністрацією Держмитслужбі України та Адміністрації Держприкордонслужби інформації про виліт повітряного судна з аеропорту України та приліт його в аеропорт України"

19.701.02.8 Вивантаження товарів з повітряного судна, при їх ввезенні на митну територію України повітряним транспортом, після закінчення прикордонного контролю, здійснюється:

1.

з дозволу митного органу та органу охорони державного кордону;

2.

з дозволу митного органу та під його контролем;

3.

з дозволу адміністрації аеропорту за погодженням з митним органом;

4.

з дозволу митного органу та під контролем служби безпеки цивільної авіації;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 06.04.2004 № 240 "Про затвердження Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення повітряних суден перевізників і товарів, що переміщуються цими суднами"

20.701.02.9 Авіаційна вантажна накладна - це:

1.

документ, що свідчить про укладення договору про повітряне перевезення товарів, прийняття товарів до перевезення та визначає умови перевезення;

2.

документ, що визначає умови декларування товарів;

3.

документ, що свідчить про порядок сплати податків і зборів;

4.

документ, що визначає умови перевезення товарів, ціну товарів, митну вартість та країну походження товарів;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 06.04.2004 № 240 "Про затвердження Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення повітряних суден перевізників і товарів, що переміщуються цими суднами"

21.701.02.10 Каргоманіфест (вантажна відомість) - це:

1.

документ, у якому зазначається номер генеральної декларації, номер повітряного судна, номер рейсу;

2.

документ, у якому зазначаються назви аеропортів відправлення;

3.

документ, у якому зазначаються відомості про повітряне судно, членів екіпажу, номер рейсу;

4.

документ, у якому зазначаються номери авіаційних вантажних накладних, кількість вантажних місць, вага товарів;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 06.04.2004 № 240 "Про затвердження Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення повітряних суден перевізників і товарів, що переміщуються цими суднами"

22.701.02.11 Генеральна декларація:

1.

документ, який містить відомості про виконавця рейсу та власника вантажу;

2.

документ, в якому зазначено номери авіаційних вантажних накладних, каргоманіфесту, генеральної декларації;

3.

документ, який містить відомості про власника повітряного судна, його реєстраційний номер, військовий знак, номер і дату виконання рейсу, назви аеропортів відправлення, проміжних посадок, призначення, час прибуття;

4.

документ, який містить відомості про вантаж, власника вантажу;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 06.04.2004 № 240 "Про затвердження Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення повітряних суден перевізників і товарів, що переміщуються цими суднами"

23.701.02.12 В яких місцях, як правило, здійснюється митний контроль товарів, що переміщуються пасажирами водними транспортними засобами:

1.

в оглядовому залі порту;

2.

на борту судна;

3.

на митному ліцензійному складі;

4.

на причалі;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 № 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними"

24.701.02.13 В який строк інформується митний орган про прибуття судна в порт:

1.

після прибуття;

2.

не інформується;

3.

не пізніше ніж 1 доба;

4.

не пізніше ніж 4 години;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 № 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними"

25.701.02.14 В якому документі наводяться відомості про членів суднового екіпажу:

1.

маніфест;

2.

коносамент;

3.

генеральна декларація;

4.

суднова роль;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 № 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними"

26.701.02.15 В якому документі наводяться відомості про перелік коносаментів:

1.

маніфест;

2.

генеральна декларація;

3.

суднова роль;

4.

генеральна накладна;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 № 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними"

27.701.02.16 Ввезення товарів і транспортних засобів на митну територію України, вивезення товарів і транспортних засобів за межі митної території України - це:

1.

сукупність дій, пов'язаних із переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України у відповідному напрямку;

2.

сукупність норм, встановлених законами України з питань митної справи;

3.

операції, пов'язані із здійсненням митного контролю;

4.

операції щодо переробки товару;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 1

28.701.02.17 Зона митного контролю - це:

1.

пункт пропуску на державному кордоні;

2.

територія пункту пропуску на державному кордоні, в межах якої здійснюється митний та прикордонний контроль;

3.

місце, визначене митними органами на митній території України, в межах якого митні органи здійснюють митні процедури;

4.

місце, визначене митними органами, на якій встановлюються режимні правила;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 1

29.701.02.18 Митне забезпечення - це:

1.

одноразові та багаторазові пломби, а також пломбіратори, печатки, хімічні та природні барвники, за допомогою яких митний орган здійснює ідентифікацію по їх відтисках та інших слідах, що стосуються результатів митного контролю та митного оформлення;

2.

металеві та пластикові пломби, пристосування для їх використання, печатки, мітки, голографічні та інші засоби, необхідні митним органам для ідентифікації ототожнювання по фактах здійснення митного оформлення та інших процедур при переміщенні транспортних засобів, товарів та інших предметів через митний кордон України;

3.

одноразові номерні запірнопломбувальні пристрої, печатки, штампи, голографічні мітки та інші засоби ідентифікації, що використовуються митними органами для відображення та закріплення результатів митного контролю та митного оформлення;

4.

особиста номерна печатка, штамп, металева печатка;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 1

30.701.02.19 Відповідно до Митного кодексу України товари, залежно від наявності перевізника, відправника, одержувача, а також договору на перевезення, переміщуються у:

1.

вантажних, міжнародних поштових та міжнародних експрес - відправленнях, супроводжуваному та несупроводжуваному багажу та ручній поклажі

2.

вантажні, багажні, поштові відправлення

3.

вантажні, багажні, поштові відправлення та дипломатична пошта

4.

дипломатична пошта, ручна поклажа;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 110

31.701.02.20 У разі відмови у митному оформленні та пропуску через митний кордон України надається:

1.

усне повідомлення із зазначенням причин;

2.

картка відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України;

3.

письмове повідомлення Держмитслужбі України;

4.

ніякі документи не надаються;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 12.12.2005 № 1227 "Про затвердження Порядку оформлення і використання Картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України"

32.701.03.1 Резидентами є:

1.

громадяни іноземних держав, громадяни України, особи без громадянства, які проживали на території України до 1991;

2.

громадяни іноземних держав, що тимчасово перебувають на території України і здійснюють свою підприємницьку діяльність відповідно до законодавства іноземної держави;

3.

громадяни України, які тимчасово перебувають за кордоном і здійснюють свою підприємницьку діяльність відповідно до законодавства іноземної держави;

4.

громадяни, які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 1

33.701.03.2 Громадяни можуть ввозити на митну територію України продукти харчування для власного споживання:

1.

в упаковці виробника, в кількості, що не перевищує 10 кг, кожного найменування на одну особу, загальна сумарна вартість яких не перевищує 50 євро;

2.

в упаковці виробника, призначені для роздрібної торгівлі, у кількості не більше ніж одна упаковка або загальною масою, яка не перевищує 2 кг, кожного найменування на одну особу, на загальну суму не більше 50 євро;

3.

в упаковці виробника, у кількості, що не перевищує 2 упаковок кожного найменування, на загальну суму, яка не більше 50 євро;

4.

в упаковці виробника, призначені для роздрібної торгівлі, у кількості не більше ніж одна упаковка або загальною масою, яка не перевищує 2 кг, кожного найменування на одну особу, на загальну суму не більше 50 євро та загальною вагою, що не перевищує 20 кг;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 № 1652 "Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України продуктів харчування для власного споживання та перелік предметів, що не можуть бути віднесені до особистих речей громадян"

34.701.03.3 Громадянам заборонено ввезення на територію України:

1.

легкових автомобілів, що виготовлені більше ніж 8 років тому; продуктів харчування вартістю більше 20 євро; зброї та боєприпасів до неї;

2.

автомобілів, що виготовлені більше ніж 8 років тому; шкури великої рогатої худоби та свиней; товарів промислового призначення;

3.

сільськогосподарська продукція 1 - 24 груп УКТЗЕД; товари, що переміщуються за дозволами інших державних органів - без подання дозволів; друкована продукція, що закликає до насильницького повалення конституційного ладу в Україні;

4.

ТЗ, що не відповідають технічним регламентам та національним стандартам; продукти харчування вартістю понад 50 євро; валюту України та іноземну валюту без дозволу НБУ;

Джерело: Закон України від 13.09.2001 № 2681-III "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України", ст. 9

35.701.03.4 При ввезенні громадянами на митну територію України звільняються від оподаткування:

1.

товари, вартістю до 200 євро, горілчані вироби - 2 л., вино - 5 л., пиво - 10 л., тютюнові вироби - 200 г;

2.

товари, вартістю до 200 євро; горілчані вироби - 1 л., вино - 2 л.; тютюнові вироби - загальною вагою не більше 250 г;

3.

товари, вартістю до 200 євро, горілчані вироби - 1 л., вино - 2 л., пиво - 10 л., тютюнові вироби - 200 г;

4.

товари, вартістю до 200 євро, горілчані вироби - 1 л., вино - 5 л., пиво - 10 л., тютюнові вироби - 250 г;

Джерело: Закон України від 13.09.2001 № 2681-III "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України", ст. 8, Митний кодекс України, ст. 253

36.701.03.5 Не допускається вивезення громадянами за межі митної території України незалежно від загальної вартості:

1.

товарів, щодо яких застосовуються заходи тарифного та нетарифного регулювання; товарів 1 - 24 груп УКТЗЕД; товарів, що містять пропаганду війни, расової ворожнечі чи мають порнографічний зміст;

2.

товарів 1 - 24 груп УКТЗЕД; товарів, що містять пропаганду війни, расової ворожнечі чи мають порнографічний зміст; алкогольних та тютюнових виробів;

3.

товарів, щодо яких застосовуються заходи тарифного та нетарифного регулювання експорту; товарів, на які встановлено державні дотації, крім предметів особистого користування; товарів промислового призначення;

4.

товарів промислового призначення, які використовуються для виготовлення будь-яких видів зброї; товарів, вивезення яких прямо передбачено законодавством України; товарів, що заборонені до ввезення в країні в'їзду;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 251

37.701.03.6 Вивезення за межі митної території України громадянами дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам'ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів з них, з метою їх відчуження здійснюється:

1.

якщо вартість до 200 євро (крім заборонених до вивезення за межі митної території України та особистих речей) - з обов'язковим письмовим декларуванням, без сплати податків і зборів; якщо вартість більше 200 євро (крім особистих речей) - у порядку та на умовах, встановлених законодавством для підприємств, за погодженням з Міністерством фінансів;

2.

в незалежності від вартості товарів - за умови оформлення дозвільних документів на вивезення погоджених з Міністерством економіки;

3.

якщо вартість до 200 євро (крім заборонених до вивезення за межі митної території України та особистих речей) - за умови усного чи письмового декларуванням, без сплати податків і зборів; якщо вартість більше 200 євро (крім особистих речей) - у порядку та на умовах, встановлених законодавством для підприємств, за погодженням з Міністерством фінансів;

4.

якщо вартість до 200 євро - за умови усного чи письмового декларуванням, без сплати податків і зборів; якщо вартість більше 200 євро (крім особистих речей) - у порядку та на умовах, встановлених законодавством для підприємств, якщо вивезення здійснюється суб'єктами одним із видів діяльності яких є ювелірне виробництво;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2003 № 700 "Про порядок вивезення за межі митної території України громадянами дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам'ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів з них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження"

38.701.03.7 Вивезення за межі митної території України громадянами культурних цінностей з метою їх відчуження здійснюється на підставі свідоцтва встановленого зразка на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей:

1.

в незалежності від вартості товарів - за умови оформлення дозвільних документів на вивезення та сплатою в повному обсязі передбачуваних законодавством платежів;

2.

громадянами, які не є суб'єктами підприємницької діяльності - без сплати податків і зборів; громадянами, які є суб'єктами підприємницької діяльності, у порядку та на умовах, встановлених законодавством для підприємств;

3.

громадянами - резидентами - без сплати податків і зборів; громадянами - нерезидентами - за умови сплати передбачуваних платежів, або ж звільнення від оподаткування у випадку остаточного виїзду за межі України;

4.

в незалежності від вартості товарів, в незалежності від категорії громадян - за умови усного декларування, без сплати будь-яких платежів;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2003 № 700 "Про порядок вивезення за межі митної території України громадянами дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам'ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів з них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження"

39.701.03.8 Митна декларація - це:

1.

письмова заява, яка подається громадянами, або митними брокерами;

2.

заява, встановленої форми про митний режим та мету переміщення товарів;

3.

письмова заява встановленої форми, яка подається митному органу і містить відомості щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України;

4.

письмова заява встановленої форми, яка подається громадянином митному органу;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 1

40.701.03.9 Бланк митної декларації є:

1.

бланком суворої звітності, виготовленим типографським способом;

2.

бланком установленої форми, виготовленим друкарським способом;

3.

бланком встановленої форми з певним ступенем захисту;

4.

бланк установленої форми, що виготовляється засобами копіювання по мірі необхідності;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 04.06.2008 № 604 "Про затвердження Порядку заповнення митної декларації при переміщенні громадянами предметів через митний кордон України", п. 1.3

41.701.03.10 Митна декларація заповнюється власноручно громадянином, який досяг:

1.

18-річного віку;

2.

16-річного віку;

3.

21-річного віку;

4.

14-річного віку;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 04.06.2008 № 604 "Про затвердження Порядку заповнення митної декларації при переміщенні громадянами предметів через митний кордон України", п. 1.5

42.701.03.11 Митна декларація (крім випадків, передбачених законодавством) заповнюється громадянином в:

1.

трьох примірниках;

2.

одному примірнику;

3.

двох примірниках;

4.

чотирьох примірниках;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 04.06.2008 № 604 "Про затвердження Порядку заповнення митної декларації при переміщенні громадянами предметів через митний кордон України", п. 1.6

43.701.03.12 Посадові особи митних органів не мають права заповнювати митну декларацію, змінювати чи доповнювати відомості, зазначені в декларації громадянами, за винятком унесення до неї відомостей, що належать:

1.

до порядку переміщення певного виду товарів;

2.

до компетенції митних органів;

3.

до компетенції органів виконавчої влади;

4.

до компетенції органів охорони державного кордону;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 04.06.2008 № 604 "Про затвердження Порядку заповнення митної декларації при переміщенні громадянами предметів через митний кордон України", п. 1.8

44.701.03.13 Митна декларація для громадян не приймається до митного оформлення посадовою особою митного органу в разі:

1.

заповнення декларації з порушенням вимог законодавства;

2.

заповнення декларації олівцем;

3.

заповнення декларації з виправленнями та/або підчищеннями;

4.

заповнення декларації з порушенням вимог законодавства; заповнення декларації олівцем; заповнення декларації з виправленнями та/або підчищеннями;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 04.06.2008 № 604 "Про затвердження Порядку заповнення митної декларації при переміщенні громадянами предметів через митний кордон України", п. 1.9

45.701.03.14 Уніфікована митна квитанція МД-1 застосовується для:

1.

прийняття на зберігання предметів, готівки, банківських металів, цінностей; справляння з фізичних осіб та підприємств платежів передбачених законодавством;

2.

прийняття для зберігання товарів; справляння з фізичних осіб та підприємств платежів, якщо не передбачено оформлення ВМД; справляння з фізичних осіб грошової застави;

3.

прийняття для зберігання товарів; справляння з фізичних осіб та підприємств платежів, в тому числі грошової застави;

4.

прийняття для зберігання предметів, готівки, банківських металів, цінностей; справляння з фізичних осіб та підприємств платежів; справляння з фізичних осіб грошової застави; вилучення готівки та банківських металів, що заборонені до переміщення відповідно до законодавства;

Джерело: наказ Держмитслужби України № 1 від 04.01.2005 "Про затвердження Порядку застосування уніфікованої митної квитанції МД-1"

46.701.03.15 При складанні протоколу про порушення митних правил декларація громадянина:

1.

долучається до матеріалів справи про порушення митних правил;

2.

залишається у громадянина;

3.

не приймається до уваги посадовими особами митних органів;

4.

передається посадовим особам Державної прикордонної служби;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 04.06.2008 № 604 "Про затвердження Порядку заповнення митної декларації при переміщенні громадянами предметів через митний кордон України", розділ 4, п. 4.4.1

47.701.03.16 У разі виявлення фактів недоставки транспортного засобу (що належить громадянину) у митний орган призначення, справа про порушення митних правил порушується митним органом:

1.

що безпосередньо виявив правопорушення;

2.

будь-яким;

3.

призначення;

4.

якому було надане зобов'язання про доставку транспортного засобу;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 17.11.2005 № 1118 "Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України", розділ III, п. 1.17

48.701.03.17 При уточненні суми грошової застави доплата може бути внесена громадянином або вповноваженою особою:

1.

платіжним чеком;

2.

перевідним векселем;

3.

авальованим векселем;

4.

на відповідний рахунок митного органу через уповноважений банк, а в разі його відсутності - до каси митного органу;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 18.08.2008 № 908 "Про затвердження Порядку надання громадянами митному органу фінансової гарантії шляхом унесення грошової застави при тимчасовому ввезенні товарів на митну територію України та транспортних засобів з метою транзиту через територію України та її повернення", п. 2.6

49.701.03.18 Грошова застава повертається громадянинові або вповноваженій ним особі митницею відправлення за умови наявності:

1.

оригіналів документів, що підтверджують факт настання форс-мажорних обставин та другого примірника квитанції МД-1;

2.

копії документів, що підтверджують факт настання форс-мажорних обставин та другого примірника квитанції МД-1;

3.

копії документів, що підтверджують факт настання форс-мажорних обставин, специфікації (опису) втрачених товарів та другого примірника квитанції МД-1;

4.

копії документів, що підтверджують факт настання форс-мажорних обставин та квитанції МД-1;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 18.08.2008 № 908 "Про затвердження Порядку надання громадянами митному органу фінансової гарантії шляхом унесення грошової застави при тимчасовому ввезенні товарів на митну територію України та транспортних засобів з метою транзиту через територію України та її повернення", п. 3.8

50.701.03.19 Звільняються від оподаткування операції з підакцизними товарами:

1.

у випадку ввезення фізичними особами на митну територію України товарів, на підставі договору дарування, нотаріально посвідченого та легалізованого в консульській установі України;

2.

у випадку вивезення громадянами-нерезидентами товарів, що придбані на суму ввезеної ними іноземної валюти;

3.

у випадку вивезення громадянами-нерезидентами товарів, вартість яких більша 1000 € та вага більша 100 кг;

4.

у випадку ввезення фізичними особами на митну територію України підакцизних товарів (продукції) в обсягах, що не перевищують норм безмитного ввезення, встановлених законом;

Джерело: Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI, ст. 213, п. 213.3.7

51.701.03.20 Звільнення від окремих форм митного контролю встановлюється:

1.

законами України, спільним рішенням керівника митного поста та прикордонного контрольно-пропускного пункту;

2.

кодексами України, законами, іншими нормативними актами;

3.

законами України, іншими нормативними актами, рішенням керівника митного органу;

4.

Митним кодексом, іншими законами України, міжнародними договорами;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 66

52.701.03.21 Митному огляду не підлягає ручна поклажа та супроводжуваний багаж:

1.

Президента України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів України, Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, голови та суддів Верховного Суду України, голови та суддів Конституційного Суду України, Міністра закордонних справ України, Генерального прокурора України та членів їхніх сімей, які прямують разом з ними;

2.

резидентів та нерезидентів з метою прискорення пасажиропотоку;

3.

іноземних громадян, які прямують транзитом через територію України;

4.

іноземних громадян та осіб без громадянства, які прямують транзитом через територію України;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 67

53.701.03.22 Спрощений митний контроль при переміщенні товарів громадянами застосовується у випадках:

1.

переміщення нерезидентами предметів у режимі транзиту;

2.

переміщення предметів особами, які користуються митними пільгами;

3.

які визначаються керівництвом митного органу, в залежності від виконання показників наповнення бюджету;

4.

переміщення громадянами через митний кордон України товарів, що не підлягають обов'язковому декларуванню та оподаткуванню і не належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 68

54.701.03.23 Що є підставою для здійснення митного контролю після пропуску товарів і транспортних засобів:

1.

рішення керівника пункту пропуску, через який переміщувались дані товари та транспортні засоби;

2.

спільне рішення керівника митного органу та керівника органу МВС, СБУ, ДПА;

3.

спільне рішення керівника митного органу та керівника прикордонного контрольно-пропускного пункту;

4.

письмове розпорядження керівника митного органу або особи, яка його заміщує;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 69

55.701.03.24 До банківських металів належать:

1.

золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів;

2.

ювілейні та пам'ятні монети, вироблені з дорогоцінних металів;

3.

зливки та пластини з дорогоцінних металів визначеної державної проби з сертифікатом виробника;

4.

монети, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 1

56.701.03.25 Ким визначаються умови спрощеного порядку митного оформлення, у яких випадках він застосовується:

1.

Кабінетом Міністрів України у разі виникнення надзвичайних ситуацій або митного оформлення товарів, що мають обмежений строк або особливий режим зберігання;

2.

Державною митною службою України у випадках митного оформлення фото-, аудіо- і відеоматеріалів для засобів масової інформації;

3.

Верховною радою України;

4.

Державною митною службою України для прискорення митного оформлення товарів міжнародної технічної та гуманітарної допомоги;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 79

57.701.03.26 Уніфікована митна квитанція МД-1 застосовується для:

1.

прийняття для зберігання предметів, готівки, банківських металів, цінностей; справляння з фізичних осіб та підприємств платежів; справляння з фізичних осіб грошової застави; вилучення готівки та банківських металів, що заборонені до переміщення відповідно до законодавства;

2.

прийняття для зберігання товарів; справляння з фізичних осіб та підприємств платежів, в тому числі грошової застави;

3.

прийняття для зберігання товарів; справляння з фізичних осіб та підприємств платежів, якщо не передбачено оформлення ВМД; справляння з фізичних осіб грошової застави;

4.

прийняття на зберігання предметів, готівки, банківських металів,цінностей; справляння з фізичних осіб та підприємств платежів передбачених законодавством;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 04.01.2005 № 1 "Про затвердження Порядку застосування уніфікованої митної квитанції МД-1".

58.701.04.1 Зовнішньоекономічна діяльність - це:

1.

будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом і обміном матеріальних та нематеріальних благ, що виступають у формі товару;

2.

діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами;

3.

будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом і обміном товарами;

4.

зовнішня торгівля та підприємницька діяльність;

Джерело: Закон України від 16.04.91 № 959-XII "Про зовнішньоекономічну діяльність", ст. 1

59.701.04.2 Господарська діяльність - це:

1.

будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом і обміном матеріальних та нематеріальних благ, що виступають у формі товару;

2.

діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами;

3.

будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом і обміном товарами;

4.

зовнішня торгівля та підприємницька діяльність;

Джерело: Закон України від 16.04.91 № 959-XII "Про зовнішньоекономічну діяльність", ст. 1

60.701.04.3 На території України згідно Закону України "Про ЗЕД" запроваджуються такі правові режими для іноземних суб'єктів господарської діяльності:

1.

режим найбільшого сприяння, спеціальний режим, пільговий режим;

2.

національний режим, режим найбільшого сприяння;

3.

національний режим, режим найбільшого сприяння, спеціальний режим;

4.

режим найбільшого сприяння, спеціальний режим;

Джерело: Закон України від 16.04.91 № 959-XII "Про зовнішньоекономічну діяльність", ст. 7

61.701.04.4 Автоматичне ліцензування визначається як:

1.

комплекс адміністративних дій органу виконавчої влади з питань економічної політики з ненадання суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності дозволу на здійснення протягом визначеного періоду експорту (імпорту) товарів;

2.

комплекс адміністративних дій органу виконавчої влади з питань економічної політики з надання суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності дозволу на здійснення протягом визначеного періоду експорту (імпорту) товарів;

3.

комплекс адміністративних дій органу виконавчої влади з питань економічної політики з надання суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності дозволу на здійснення протягом визначеного періоду експорту (імпорту) товарів, щодо яких встановлюються квоти;

4.

комплекс адміністративних дій органу виконавчої влади з питань економічної політики з надання суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності дозволу на здійснення протягом визначеного періоду експорту (імпорту) товарів, щодо яких не встановлюються квоти;

Джерело: Закон України від 16.04.91 № 959-XII "Про зовнішньоекономічну діяльність", ст. 16

62.701.05.1 Датою видачі посвідчення представника митного брокера є дата:

1.

реєстрації наказу митниці;

2.

складання іспиту;

3.

реєстрації факту видачі у окремому журналі видачі посвідчень представника митного брокера;

4.

отримання представником митного брокера посвідчення представника митного брокера;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 18.08.2009 № 767, п. 2 розд. V

63.701.05.2 Митний брокер зобов'язаний мати договір страхування власної діяльності на суму:

1.

не менш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2.

не менш як 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3.

не менш як 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

4.

не менш як 20000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

Джерело: наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Державної митної служби України від 13.05.2009 № 89/445 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного брокера"

64.701.05.3 Представник митного брокера повинен відповідати таким кваліфікаційним вимогам:

1.

мати або здобувати вищу освіту або мати неповну вищу освіту чи базову вищу освіту; володіти спеціальними знаннями, уміннями та навиками в галузі митної справи;

2.

мати вищу освіту, володіти спеціальними знаннями, уміннями та навиками в галузі митної справи;

3.

мати вищу освіту або мати неповну вищу освіту та володіти спеціальними знаннями, уміннями та навиками в галузі митної справи;

4.

здобувати вищу освіту або мати неповну вищу освіту; володіти спеціальними знаннями, уміннями та навиками в галузі митної справи;

Джерело: наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Державної митної служби України від 13.05.2009 № 89/445 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного брокера"

65.701.05.4 Рівень спеціальних знань, умінь та навиків у галузі митної справи представник митного брокера повинен підтверджувати:

1.

один раз на 5 років;

2.

один раз на 3 роки;

3.

кожен рік;

4.

у разі істотних змін чинного законодавства;

Джерело: наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Державної митної служби України від 13.05.2009 № 89/445 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного брокера"

66.701.05.5 Митний брокер повинен зберігати оформлені ним копії ВМД протягом:

1.

3 років з дати їх оформлення;

2.

5 років з дати їх оформлення;

3.

2 років з дати їх оформлення;

4.

1 року з дати їх оформлення;

Джерело: наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Державної митної служби України від 13.05.2009 № 89/445 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного брокера"

67.701.05.6 Декларування товарів на МЛС закритого типу здійснює:

1.

власник складу;

2.

митний брокер на підставі договору доручення;

3.

представник митного брокера;

4.

власник товарів;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 31.12.96 № 592 "Про затвердження Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів"

68.701.05.7 Декларування товарів при їх випуску з МЛС відкритого типу може проводити:

1.

як власник складу, так і власник товару;

2.

виключно власник складу;

3.

виключно власник товару;

4.

митний брокер на підставі договору доручення;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 31.12.96 № 592 "Про затвердження Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів"

69.701.05.8 Для забезпечення декларування товарів на МЛС відкритого типу власник складу має отримати:

1.

свідоцтво про визнання його декларантом;

2.

ліцензію на право здійснення митної брокерської діяльності;

3.

ліцензію на право відкриття та експлуатації МЛС;

4.

разовий дозвіл, виданий Держмитслужбою України;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 176, Закон України від 01.06.2000 № 1775-III "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

70.701.05.9 Розмір плати за видачу ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності складає:

1.

одну мінімальну заробітну плату;

2.

2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3.

6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

4.

1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

Джерело: лист Асоціації митних брокерів України від 12.06.2009 № 13/142 "Щодо порядку здачі документів та отримання ліцензії на здійснення діяльності митного брокера"

71.701.05.10 Митна декларація подається митному органу, який здійснює митне оформлення протягом:

1.

10 днів з дати доставляння товарів і транспортних засобів у митний орган призначення;

2.

3-х годин з дати доставляння товарів і транспортних засобів у митний орган призначення;

3.

24-х годин з дати доставляння товарів і транспортних засобів у митний орган призначення;

4.

10 днів з дати розміщення товарів і транспортних засобів на складі митного органу;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 85

72.701.05.11 Строки пред'явлення або декларування митному органу товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, можуть бути продовжені в разі:

1.

хвороби власника товарів і транспортних засобів, що настала після прибуття у пункт пропуску через митний кордон України, що підтверджується документом, виданим центральним чи місцевим органом виконавчої влади;

2.

хвороби власника товарів і транспортних засобів, що настала після прибуття у пункт пропуску через митний кордон України, що підтверджується документом, виданим медичним закладом;

3.

хвороби власника товарів і транспортних засобів, що настала після прибуття у пункт пропуску через митний кордон України, що підтверджується документом, виданим іноземним органом виконавчої влади;

4.

строки пред'явлення або декларування товарів і ТЗ не можуть бути продовжені;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 26.03.2003 № 377 "Про затвердження Порядку збільшення строку пред'явлення та продовження строків декларування митному органу товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України"

73.701.05.12 Спеціальні знання, уміння та навики в галузі митної справи представник митного брокера може здобувати:

1.

у митних закладах освіти;

2.

в навчальних закладах (за денною (очною), дистанційною чи іншою формою навчання) або шляхом самостійної підготовки;

3.

в навчальних закладах за напрямом "менеджмент митної справи";

4.

на курсах митних брокерів та декларантів;

Джерело: спільний наказ Держмитслужби України та ДКРП від 13.05.2009 № 89/445, п. 10

74.701.05.13 Кваліфікаційне посвідчення представника митного брокера це:

1.

документ установленого зразка, що надає право представнику митного брокера виконувати дії, необхідні для здійснення процедур митного контролю та митного оформлення;

2.

документ, що засвідчує успішне складання іспиту представником митного брокера і є додатком до ліцензії на здійснення посередницької діяльності митного брокера;

3.

документ установленого зразка, який видається Державним комітетом з питань технічного регулювання та споживчою політики України після успішного складання іспиту представником митного брокера;

4.

документ, що видається представнику митного брокера в разі успішного складання іспиту і діє на всій території України;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 18.08.2009 № 767, п. 2 розд. I

75.701.05.14 Вартість прийняття регіональними митницями, митницями іспитів у представників митного брокера складає:

1.

3 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян;

2.

сплачується митним брокером та складає 170 грн.;

3.

3 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян, крім категорій громадян, які користуються пільгами відповідно до законодавства України;

4.

здійснюється на безоплатній основі;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 18.08.2009 № 767, п. 3 розд. I

76.701.05.15 Строк розгляду заяви на складання іспитів представниками митних брокерів та доданих до неї документів у митниці не може перевищувати:

1.

10 робочих днів;

2.

30 днів;

3.

7 днів;

4.

часу, необхідного для обробки такої заяви та видання наказу про створення екзаменаційної комісії;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 18.08.2009 № 767, п. 1 розд. III

77.701.05.16 З дня отримання заяви митного брокера, митниця зобов'язана провести іспит у строк:

1.

до 10 робочих днів;

2.

до 30 робочих днів;

3.

протягом 15 днів;

4.

до 7 робочих днів;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 18.08.2009 № 767, п. 1 розд. IV

78.701.05.17 У разі користування особою під час складання іспиту сторонніми джерелами інформації вона:

1.

попереджається Головою або членами екзаменаційної комісії про порушення вимог Порядку складання іспиту;

2.

зобов'язана здати такі джерела Голові комісії до закінчення складання іспиту;

3.

може бути відсторонена за рішенням Комісії від складання іспиту;

4.

відсторонюється від складання іспиту;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 18.08.2009 № 767, п. 8 розд. IV

79.701.05.18 Отримане представником митного брокера посвідчення:

1.

може використовуватись виключно посадовими особами митного брокера, який подавав заяву на складання іспиту;

2.

не може використовуватись іншою особою;

3.

може використовуватись іншою особою за погодженням із митним органом, який видав таке посвідчення;

4.

може використовуватись іншою особою за умови нотаріально посвідченої довіреності від особи, яка зазначена у такому посвідченні;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 18.08.2009 № 767, п. 4 розд. V

80.701.05.19 Митним брокером може бути:

1.

тільки підприємство-резидент;

2.

будь-яке підприємство, яке займається зовнішньоекономічною діяльністю як в Україні так і за її межами;

3.

особа, яка отримала в установленому порядку посвідчення представника митного брокера;

4.

посадова особа підприємства, яке отримало ліцензію на здійснення посередницької діяльності митного брокера;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 176

81.701.05.20 Взаємовідносини митного брокера з особою, яку він представляє, визначаються:

1.

договором комісії;

2.

угодою про надання митно-брокерських послуг;

3.

договором доручення;

4.

відповідним договором консигнації, за яким розподіляються права та обов'язки, відповідальність за порушення митних правил;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 177

82.701.05.21 Митний брокер має право здійснювати свої функції з декларування товарів і транспортних засобів:

1.

у митному органі, в зоні діяльності якого здійснено державну реєстрацію такого брокера;

2.

у будь-якому митному органі України;

3.

у митному органі, в зоні діяльності якого здійснено державну реєстрацію такого брокера, а за погодженням - і в інших митних органах;

4.

у митному органі, в зоні діяльності якого митний брокер перебуває на обліку;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 179

83.701.05.22 Дати визначення поняття "декларант":

1.

посадова особа підприємства, яке здійснює переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України;

2.

фізична особа, яка на підставі договору комісії представляє перед митними органами інтереси відправників та/або отримувачів вантажів;

3.

посадова особа митного брокера, яка отримала посвідчення представника митного брокера;

4.

юридична чи фізична особа, яка здійснює декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 1

84.701.05.23 Чи може фізична особа - підприємець бути одночасно митним брокером і представником митного брокера?

1.

так;

2.

ні;

3.

так, за погодженням із органом ліцензування - Міністерством економіки України;

4.

так, за умови погодженням із Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва;

Джерело: наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Державної митної служби України від 13.05.2009 № 89/445 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного брокера"

85.701.05.24 Посвідчення представника митного брокера діє:

1.

1 рік;

2.

3 роки;

3.

безстроково, за умови щорічної перереєстрації;

4.

5 років;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 08.12.2009 № 1169 "Про затвердження Порядку анулювання, переоформлення, видачі дубліката кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера"

86.701.05.25 Митниця приймає рішення щодо анулювання посвідчення представника митного брокера у разі:

1.

неотримання особою посвідчення протягом трьох місяців з дати реєстрації наказу митниці про його видачу;

2.

неотримання особою посвідчення протягом місяця з дати реєстрації наказу митниці про його видачу;

3.

неотримання особою посвідчення протягом чотирьох місяців з дати реєстрації наказу митниці про його видачу;

4.

неотримання особою посвідчення протягом шести місяців з дати реєстрації наказу митниці про його видачу;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 08.12.2009 № 1169 "Про затвердження Порядку анулювання, переоформлення, видачі дубліката кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера"

87.701.05.26 Митниця приймає рішення щодо анулювання посвідчення представника митного брокера у разі:

1.

набрання законної сили винесеними протягом одного календарного року трьома і більше постановами митного органу про накладання стягнення за ПМП представником митного брокера;

2.

неотримання особою посвідчення протягом місяця з дати реєстрації наказу митниці про його видачу;

3.

неотримання особою посвідчення протягом чотирьох місяців з дати реєстрації наказу митниці про його видачу;

4.

набрання законної сили винесеними протягом одного місяця трьома і більше постановами митного органу про накладання стягнення за ПМП представником митного брокера;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 08.12.2009 № 1169 "Про затвердження Порядку анулювання, переоформлення, видачі дубліката кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера"

88.701.05.27 Строк переоформлення посвідчення представника митного брокера становить:

1.

30 робочих днів з дати реєстрації заяви особи;

2.

один місяць з дати реєстрації заяви особи;

3.

20 календарних днів з дати реєстрації заяви особи;

4.

15 робочих днів з дати реєстрації заяви особи;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 08.12.2009 № 1169 "Про затвердження Порядку анулювання, переоформлення, видачі дубліката кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера"

89.701.06.1 Продаж товарів магазинами безмитної торгівлі може здійснюватися:

1.

виключно фізичним особам;

2.

фізичним особам за готівку, юридичним особам - в безготівковій формі;

3.

фізичним та юридичним особами;

4.

виключно юридичним особам;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1089 "Про затвердження Порядку відкриття і ліквідації магазинів безмитної торгівлі та Правил продажу товарів магазинами безмитної торгівлі"

90.701.06.2 Власник складу організації - отримувача гуманітарної допомоги це:

1.

організація, дані про яку внесено до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги і яка отримала ліцензію на право здійснення митної брокерської діяльності;

2.

юридична особа - резидент України, якій об'єкти складу отримувача гуманітарної допомоги належать на праві власності та яка погоджує питання відкриття СГД з Держмитслужбою України;

3.

організація, дані про яку внесено до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги й у власності або в користуванні якої перебуває склад організації - отримувача гуманітарної допомоги;

4.

організація, яка здійснює перевезення між митними органами товарів, що перебувають під митним контролем і має ліцензію на право здійснення діяльності митного перевізника;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 07.10.2003 № 674 "Про затвердження Положення про склади тимчасового зберігання"

91.701.06.3 За погодженням із Держмитслужбою України склад тимчасового зберігання може бути розташований:

1.

у зоні діяльності митного органу, у якому перебуває на обліку одержувач або відправник товарів і транспортних засобів;

2.

у зоні діяльності іншого митного органу, за умови відкриття складу тимчасового зберігання закритого типу;

3.

за межами митної території України;

4.

у зоні діяльності іншого митного органу, за умови відкриття складу тимчасового зберігання відкритого типу;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 07.10.2003 № 674 "Про затвердження Положення про склади тимчасового зберігання"

92.701.06.4 Порядок розміщення товарів і транспортних засобів на складах тимчасового зберігання, видачі їх із складів тимчасового зберігання після проведення митного оформлення визначається:

1.

Державною митною службою України;

2.

митним органом, у зоні діяльності якого розташовано СТЗ;

3.

Кабінетом Міністрів України;

4.

начальником підрозділу митного оформлення;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 07.10.2003 № 674 "Про затвердження Положення про склади тимчасового зберігання"

93.701.06.5 Дозвіл на використання складського приміщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберігання діє:

1.

безстроково, за умови виконання власником складу тимчасового зберігання вимог митного законодавства;

2.

безстроково, за умови щорічної перереєстрації;

3.

безстроково, за умови щорічної перереєстрації із внесенням до Держбюджету України відповідної плати;

4.

в межах строків, зазначених у дозволі;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 07.10.2003 № 674 "Про затвердження Положення про склади тимчасового зберігання"

94.701.06.6 Рішення про можливість розміщення товарів на складі організації - отримувача гуманітарної допомоги надається:

1.

шляхом видачі Дозволу на використання складського приміщення, резервуара, майданчика як складу організації - отримувача гуманітарної допомоги;

2.

на підставі заяви керівника організації - отримувача гуманітарної допомоги, доданих до неї документів, облаштування складу відповідно до встановлених вимог та позитивних результатів огляду складу;

3.

на підставі заяви керівника організації - отримувача гуманітарної допомоги та позитивної резолюції керівника митного органу або вповноваженої ним особою;

4.

за погодженням із Державною митною службою України;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 07.10.2003 № 674 "Про затвердження Положення про склади тимчасового зберігання"

95.701.06.7 У режим митного складу не можуть поміщатися:

1.

товари, що надходять у міжнародних експрес відправленнях;

2.

давальницька сировина, закуплена на митній території України;

3.

підакцизні товари;

4.

товари, що підлягають обов'язковій сертифікації;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів від 12.12.2002 № 1867 "Деякі питання застосування режиму митного складу"

96.701.06.8 Декларування товарів при їх розміщенні на митний ліцензійний склад відкритого типу має право здійснювати:

1.

виключно власник складу;

2.

як власник складу так і власник товару;

3.

як власник складу так і митний брокер;

4.

представник митного брокера відповідно до договору доручення;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 31.12.96 № 592 "Про затвердження Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів"

97.701.06.9 Товари, що підлягають експортному контролю, розміщуються на митних ліцензійних складах:

1.

за погодженням з начальником митного органу;

2.

за погодженням з Державною митною службою України;

3.

за погодженням з Державною службою експортного контролю України;

4.

за погодженням з Кабінетом Міністрів України;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 31.12.96 № 592 "Про затвердження Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів"

98.701.06.10 Після закінчення терміну зберігання товарів на митних ліцензійних складах, вони мають бути:

1.

передані на зберігання митниці або заявлені до іншого митного режиму;

2.

вивезені за межі митною території України;

3.

знищені відповідно до митного режиму "знищення або руйнування";

4.

передані у власність держави;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 31.12.96 № 592 "Про затвердження Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів"

99.701.06.11 Власник митного ліцензійного складу при розміщенні товарів у митний режим митного складу подає митному органу:

1.

ВМД, заповнену в установленому порядку;

2.

мотивовану заяву, у якій зазначає мету розміщення товарів в цей митний режим;

3.

мотивовану заяву, у якій зазначає мету розміщення товарів в цей митний режим та ВМД, заповнену в установленому порядку;

4.

рішення Держмитслужби України щодо можливості поміщення товарів у режим митного складу;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 31.12.96 № 592 "Про затвердження Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів"

100.701.06.12 Строк випуску товарів з митного ліцензійного складу тимчасово з наступним поверненням для проведення сертифікації органами Держстандарту України не може перевищувати:

1.

45 календарних днів;

2.

30 календарних днів;

3.

60 календарних днів;

4.

визначеного органом сертифікації терміну проведення сертифікаційних робіт;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 31.12.96 № 592 "Про затвердження Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів"

101.701.06.13 Відкриття й функціонування вантажного митного комплексу здійснюються за погодженням з:

1.

Держмитслужбою України;

2.

митним органом, в зоні діяльності якого планується відкриття вантажного митного комплексу;

3.

Кабінетом Міністрів України;

4.

митним органом, на підставі погодженого рішення Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 20.10.2003 № 703 "Про затвердження Порядку відкриття вантажного митного комплексу, автопорту, автотермінала"

102.701.06.14 Для відкриття вантажного митного комплексу його власник подає митному органу письмову заяву про намір відкрити ВМК, в тому числі документи, що підтверджують:

1.

право власності на об'єкти ВМК;

2.

право власності або володіння на об'єкти ВМК;

3.

право користування на об'єкти ВМК;

4.

згоду Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики на відкриття вантажного митного комплексу;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 20.10.2003 № 703 "Про затвердження Порядку відкриття вантажного митного комплексу, автопорту, автотермінала"

103.701.06.15 Вантажний митний комплекс може входити до митної служби України:

1.

як спеціалізована митна організація;

2.

належати на праві користування юридичній особі;

3.

як структурний підрозділ митного органу;

4.

як митний пост;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 71

104.701.06.16 Декларування товарів, реалізованих у магазині безмитної торгівлі, здійснюється власником МБТ щомісяця, але не пізніше:

1.

15 числа місяця, наступного за звітним, шляхом подання вантажної митної декларації;

2.

10 числа місяця, наступного за звітним, шляхом подання вантажної митної декларації;

3.

5 числа місяця, наступного за звітним, шляхом подання звіту про рух товарів через МБТ;

4.

20 числа місяця, наступного за звітним, шляхом звіту про рух товарів через МБТ;

Джерело: Порядок застосування митного режиму магазину безмитної торгівлі, затверджений наказом Держмитслужби України від 07.04.2011 № 287

105.701.06.17 Магазинам безмитної торгівлі забороняється реалізовувати:

1.

товари, заборонені законодавством до ввезення, вивезення та транзиту через територію України, а також товари за кодами згідно з УКТЗЕД 27.01 - 27.16;

2.

товари, що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні;

3.

легкові транспортні засоби 87 групи згідно з УКТЗЕД;

4.

товари 25 - 97 груп згідно з УКТЗЕД;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1089 "Про затвердження Порядку відкриття і ліквідації магазинів безмитної торгівлі та Правил продажу товарів магазинами безмитної торгівлі"

106.701.06.18 Маркування товарів на складі магазину безмитної торгівлі проводиться:

1.

у триденний строк після їх надходження та митного оформлення;

2.

у найкоротший строк після їх надходження;

3.

у шестиденний строк після їх надходження;

4.

у семиденний строк після їх надходження та митного оформлення;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1089 "Про затвердження Порядку відкриття і ліквідації магазинів безмитної торгівлі та Правил продажу товарів магазинами безмитної торгівлі"

107.701.06.19 Під складами митних органів розуміють:

1.

приміщення, резервуари, криті та відкриті майданчики, які належать митним органам або використовуються ними і спеціально обладнані для зберігання товарів;

2.

складське приміщення, що використовується для тимчасового зберігання під митним контролем виключно товарів і транспортних засобів гуманітарної допомоги;

3.

складські приміщення, резервуари, криті чи відкриті майданчики, що призначені для зберігання товарів і транспортних засобів в митному режимі "митний склад";

4.

приміщення, які належать митним органам;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 29.07.2008 № 821 "Про затвердження Порядку справляння плати за зберігання товарів і транспортних засобів на складах митних органів та внесення змін до деяких наказів Державної митної служби України"

108.701.06.20 Строк зберігання товарів і транспортних засобів на складі митного органу для нарахування плати обчислюється, починаючи:

1.

з одинадцятого дня після оформлення відповідних документів про фактичне прийняття товарів і транспортних засобів на зберігання митним органом;

2.

з десятого дня після оформлення відповідних документів про фактичне прийняття товарів і транспортних засобів на зберігання митним органом;

3.

з дня фактичного прийняття товарів і транспортних засобів на зберігання митним органом;

4.

з чотирнадцятого дня після фактичного прийняття товарів і транспортних засобів на зберігання митним органом;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 29.07.2008 № 821 "Про затвердження Порядку справляння плати за зберігання товарів і транспортних засобів на складах митних органів та внесення змін до деяких наказів Державної митної служби України"

109.701.06.21 Митна вартість товарів, попередньо поміщених в режим "митного складу", визначається:

1.

під час розміщення товарів на склад;

2.

під час випуску товарів зі складу;

3.

під час розміщення товарів на склад із корегуванням такої вартості під час випуску товарів зі складу;

4.

під час розміщення товарів на склад, крім випадків, коли митний режим у який товар буде заявлено під час його випуску зі складу, не передбачає сплати митних платежів;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 31.12.96 № 592, п. 6.11 розд. 6

110.701.06.22 Строк зберігання товарів при переміщенні товарів з одного СТЗ на інший:

1.

не переривається;

2.

переривається на строк, необхідний для здійснення митних процедур та переміщення таких товарів із одного СТЗ на інший;

3.

переривається на строк, необхідний для транспортування товарів із одного СТЗ на інший;

4.

не переривається, крім випадків, установлених Держмитслужбою;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 07.10.2003 № 674, п. 1.8

111.701.06.23 На складі тимчасового зберігання спільне зберігання товарів, що перебувають під митним контролем, і товарів, оформлених у відповідному митному режимі, дозволяється:

1.

протягом не більше семи діб;

2.

протягом не більше трьох робочих днів;

3.

протягом не більше двох діб;

4.

не дозволяється;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 07.10.2003 № 674, п. 2.3

112.701.06.24 Заява про видачу дозволу на використання складського приміщення, резервуару або майданчика як складу тимчасового зберігання розглядається митним органом протягом:

1.

10 днів з моменту реєстрації;

2.

90 днів, якщо інше не передбачено законодавством;

3.

місяця з дня її надходження;

4.

45 днів;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 07.10.2003 № 674, п. 3.3

113.701.06.25 Відповідальність за втрату вантажу на митному ліцензійному складі несе:

1.

власник митного ліцензійного складу;

2.

митниця;

3.

декларант;

4.

власник товару;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 31.12.96 № 592 "Про затвердження Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів"

114.701.06.26 Ким визначається конкретний термін зберігання товарів на митному ліцензійному складі у межах встановленого строку:

1.

власником складу та особою, що розміщує товари на МЛС;

2.

митницею, під час розміщення товарів на МЛС;

3.

власником товару під час поміщення вантажу на МЛС;

4.

митним брокером;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 31.12.96 № 592 "Про затвердження Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів (зі змінами)"

115.701.06.27 Чи допускається одночасне зберігання на СТЗ закритого типу товарів, що перебувають під митним контролем і товарів, які не перебувають (не перебували) під митним контролем:

1.

допускається;

2.

не допускається;

3.

допускається з дозволу митного органу;

4.

з дозволу начальника митного поста, відділу;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 07.10.2003 № 674 "Про затвердження Положення про склади тимчасового зберігання"

116.701.06.28 Рішення про розміщення товарів на складі тимчасового зберігання відкритого типу приймає:

1.

начальник митниці;

2.

начальник підрозділу оформлення;

3.

заступник начальника митниці (куратор);

4.

посадова особа підрозділу митного оформлення;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 07.10.2003 № 674 "Про затвердження Положення про склади тимчасового зберігання"

117.701.06.29 Строк тимчасового зберігання товарів і транспортних засобів на складі тимчасового зберігання не може перевищувати:

1.

6 місяців;

2.

3 місяці;

3.

3 роки;

4.

5 місяців;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 108

118.701.06.30 Термін зберігання підакцизних товарів, що ввезенні на митну територію України відповідно до митного режиму "митний склад" складає:

1.

2 місяці;

2.

3 місяці;

3.

6 місяців;

4.

9 місяців;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 214

119.701.06.31 Термін зберігання товарів на МЛС, що вивозяться за межі митної території, з дати поміщення у режим "митний склад":

1.

1 місяць;

2.

3 місяці;

3.

6 місяців;

4.

9 місяців;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 214

120.701.06.32 Термін зберігання товарів, що ввезенні на митну територію України відповідно до митного режиму "митний склад", складає:

1.

1 рік;

2.

2 роки;

3.

3 роки;

4.

5 років;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 214

121.701.06.33 Який державний орган видає дозвіл на право використання складського приміщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберігання?

1.

Держмитслужба України;

2.

митний орган, у зоні діяльності якого розташоване складське приміщення;

3.

Державний комітет України з питань регуляторної політики;

4.

не вимагається дозволу;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 07.10.2003 № 674 "Про затвердження Положення про склади тимчасового зберігання", Митний кодекс України, ст. 99

122.701.07.1 Митне оформлення товарів і транспортних засобів, які вивозяться за межі митної території України громадянами, здійснюється:

1.

у місцях, визначених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи;

2.

у будь-якому митному органі на всій митній території України;

3.

виключно у пункті пропуску через Митний кордон України;

4.

у митному органі, в зоні діяльності якого акредитований громадянин;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 71

123.701.07.2 Місця здійснення митного оформлення автомобілів, які ввозяться на Митну територію України громадянами, визначаються:

1.

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи;

2.

Кабінетом Міністрів України;

3.

митним органом митниці відправлення;

4.

Митним кодексом України;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 71

124.701.07.3 Застосування тимчасової декларації для декларування товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом або лініями електропередачі:

1.

здійснюється за наявності дозволу митного органу;

2.

не потребує попереднього дозволу митного органу на випуск товарів у вільний обіг за тимчасовою декларацією;

3.

здійснюється за наявності дозволу КМУ;

4.

здійснюється за наявності дозволу Держмитслужби України;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 30.12.2003 № 932 "Про затвердження Порядку застосування тимчасової та неповної декларацій відповідно до митного режиму імпорту (при випуску у вільний обіг)"

125.701.07.4 Дозвіл на здійснення декларування із застосуванням неповної декларації надається суб'єкту підприємницької діяльності, що переміщує товари через митний кордон України, за умови, що цей суб'єкт відповідає таким характеристикам:

1.

є резидентом України та зовнішньоекономічна операція відповідає видам економічної діяльності цього суб'єкта;

2.

є резидентом України, не має заборгованості зі сплати податків і зборів;

3.

товари регулярно переміщуються через митний кордон України однією і тією ж особою на одних і тих же умовах та підставах;

4.

не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), а також зі сплати штрафів за порушення митних правил;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 30.12.2003 № 932 "Про затвердження Порядку застосування тимчасової та неповної декларацій відповідно до митного режиму імпорту (при випуску у вільний обіг)"

126.701.07.5 Графи тимчасової та неповної декларацій заповнюються відповідно до:

1.

Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби України від 09.07.97 № 307;

2.

Порядку застосування тимчасової та неповної декларацій відповідно до митного режиму імпорту (при випуску у вільний обіг), затвердженого наказом Держмитслужби України від 30.12.2003 № 932;

3.

Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 № 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію";

4.

Порядку заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів експорту, імпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгівлі, затвердженого наказом Держмитслужби України від 30.06.98 № 380;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 30.12.2003 № 932 "Про затвердження Порядку застосування тимчасової та неповної декларацій відповідно до митного режиму імпорту (при випуску у вільний обіг)"

127.701.07.6 Строк дії листа про погодження не може перевищувати:

1.

одного року з дати його реєстрації;

2.

терміну дії зовнішньоекономічного договору (контракту);

3.

одного року з дати митного оформлення першої партії товарів;

4.

двох років з дати його реєстрації;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.11.2004 № 801 "Про затвердження Порядку прийняття митними органами погодженого рішення про місце здійснення митного оформлення товарів"

128.701.07.7 Митне оформлення товарів, що переміщуються нерезидентами через митний кордон України на підставі книжок (карнетів) А.Т.А. здійснюється:

1.

митним органом, розташованим у пункті пропуску через державний кордон;

2.

митним органом, в зоні діяльності якого розташований одержувач зазначених товарів;

3.

митним органом, в зоні діяльності якого розташований або тимчасово перебуває одержувач зазначених товарів;

4.

в зоні діяльності будь-якого митного органу;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 № 584 "Про затвердження Порядку визначення місця здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України"

129.701.07.8 Який документ контролю за доставкою в митний орган призначення окремих видів товарів, раніше вивезених з України під зобов'язання про зворотне ввезення, використовується:

1.

попередня вантажна митна декларація;

2.

попереднє повідомлення;

3.

повідомлення про транзитне переміщення;

4.

внутрішній транзитний документ;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 28.02.2003 № 129 "Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів"

130.701.07.9 ПД дійсна та може бути використана для ввезення товару протягом:

1.

трьох місяців з дати її оформлення;

2.

1-го року з дати її оформлення;

3.

шести місяців з дати її оформлення;

4.

двох місяців з дати її оформлення;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 28.02.2003 № 129 "Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів"

131.701.07.10 Перелік товарів, до яких застосовуються заходи гарантування доставки при ввезенні на митну територію України, затверджується:

1.

Державною митною службою України;

2.

Кабінетом Міністрів України;

3.

Кабінетом Міністрів України, за поданням Держмитслужби України;

4.

Верховною Радою України;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 17.04.2008 № 396 "Про затвердження Переліку товарів, до яких застосовуються заходи гарантування доставки при ввезенні на митну територію України"

132.701.07.11 До якого числа місяця, що настає за кожним календарним місяцем дії періодичної митної декларації, підприємство, якому надано дозвіл на подання ПМД зобов'язане подати заповнену в установленому порядку ВМД, передбачені законодавством документи, сплатити митні платежі, що справляються під час переміщення або у зв'язку з переміщенням таких товарів через митний кордон України?

1.

до 15 числа місяця;

2.

до 20 числа місяця;

3.

до 25 числа місяця;

4.

до 10 числа місяця, що настає за кожним календарним місяцем дії періодичної митної декларації;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1985 "Деякі питання митного оформлення товарів".

133.701.07.12 Протягом якого періоду часу розглядається заява для отримання дозволу на подання ПМД після реєстрації останньої підрозділом митного оформлення митного органу в установленому порядку?

1.

не більш як три години з моменту її подання;

2.

протягом трьох робочих днів після реєстрації;

3.

протягом п'яти робочих днів після реєстрації;

4.

протягом робочого дня, наступного за днем реєстрації заяви, підрозділом митного оформлення митного органу в установленому порядку;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1985 "Деякі питання митного оформлення товарів"

134.701.08.1 Митні органи не допускають товари до переміщення в режимі тимчасового ввезення (вивезення), якщо:

1.

відсутня можливість встановлення їх ідентифікації, а також у разі відсутності гарантій їх повернення;

2.

товари ввозяться незібраними;

3.

товари підлягають обов'язковій сертифікації;

4.

товари підлягають експортному контролю;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 207

135.701.08.2 З урахуванням мети ввезення (вивезення) товарів, а також інших обставин строк тимчасового ввезення (вивезення) може бути продовжений:

1.

відповідним митним органом на підставі заяви заінтересованої особи, поданої до закінчення цього строку, та іншими документами, що обґрунтовують потребу такого продовження;

2.

відповідним рішенням начальника митного поста;

3.

КМУ, на підставі оформлення митним органом ВМД, поданої до закінчення цього строку;

4.

взагалі не може бути продовжений;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 28.03.2000 № 173 "Про затвердження Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)"

136.701.08.3 Рішення про продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарів або відмову в продовженні строку тимчасового ввезення (вивезення) товарів приймається:

1.

митницею оформлення не пізніше 15 календарних днів з дня надходження заяви;

2.

митницею, де фактично знаходяться товари, не пізніше 15 календарних днів з дня надходження заяви;

3.

будь-яким митним органом не пізніше 15 календарних днів з дня надходження заяви;

4.

Держмитслужбою України не пізніше 15 календарних днів з дня надходження заяви;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 06.08.2009 № 728 "Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби"

137.701.08.4 Відходи та/або залишки знищення або руйнування, які утворилися в результаті знищення або руйнування товарів, повинні бути поміщені у відповідний митний режим не пізніше:

1.

10 діб з дня підписання Акта про знищення або руйнування товарів;

2.

30 діб з дня підписання Акта про знищення або руйнування товарів;

3.

5 діб з дня підписання Акта про знищення або руйнування товарів;

4.

з дня підписання Акта про знищення або руйнування товарів;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 24.12.2003 № 905 "Про затвердження Порядку застосування митного режиму знищення або руйнування до товарів, що перебувають під митним контролем"

138.701.08.5 На території підприємства, де проводяться операції зі знищення або руйнування товарів, заявлених у митний режим знищення або руйнування:

1.

правильна відповідь відсутня;

2.

створюється зона митного контролю;

3.

зона митного контролю не створюється;

4.

за рішенням керівника митного органу зона митного контролю може не створюватись;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 24.12.2003 № 905 "Про затвердження Порядку застосування митного режиму знищення або руйнування до товарів, що перебувають під митним контролем"

139.701.08.6 Операції зі знищення або руйнування товарів, заявлених у митний режим "знищення або руйнування", проводяться:

1.

після прийняття митним органом ВМД до митного оформлення;

2.

до моменту прийняття митним органом ВМД;

3.

під митним контролем без прийняття митним органом ВМД до митного оформлення;

4.

в залежності від категорії товарів до або після прийняття митним органом ВМД до митного оформлення;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 24.12.2003 № 905 "Про затвердження Порядку застосування митного режиму знищення або руйнування до товарів, що перебувають під митним контролем"

140.701.08.7 Для здійснення митного контролю й митного оформлення товарів у митному режимі відмови на користь держави їх власник або вповноважена ним особа:

1.

доставляє ці товари на склад митного органу в строк, що не перевищує трьох діб з дня отримання дозволу на поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави;

2.

доставляє ці товари на склад тимчасового зберігання відкритого типу або склад митного органу в строк, що не перевищує трьох діб з дня отримання дозволу на поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави;

3.

доставляє ці товари на склад тимчасового зберігання відкритого типу в строк, що не перевищує семи діб з дня отримання дозволу на поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави;

4.

доставляє ці товари на склад митного органу в строк, що не перевищує однієї доби з дня отримання дозволу на поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 24.12.2003 № 906 "Про затвердження Порядку застосування митного режиму відмови на користь держави до товарів, що перебувають під митним контролем"

141.701.08.8 Митне оформлення товарів, що ввезені на митну територію України й перебувають під митним контролем, у митному режимі відмови на користь держави здійснюється:

1.

без нарахування й справляння податків і зборів та без застосування заходів нетарифного регулювання;

2.

за умови нарахування й сплати податків і зборів та без застосування заходів нетарифного регулювання;

3.

за умови нарахування й сплати податків і зборів та із застосуванням заходів нетарифного регулювання;

4.

за умови сплати податків і зборів відповідно до чинного законодавства України;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 24.12.2003 № 906 "Про затвердження Порядку застосування митного режиму відмови на користь держави до товарів, що перебувають під митним контролем"

142.701.08.9 Не можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави:

1.

товари, строк зберігання або використання яких закінчився;

2.

товари, поміщенні у митний режим тимчасового ввезення (вивезення);

3.

товари, що підлягають обов'язковій сертифікації;

4.

товари, що підлягають експортному контролю;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 17.12.2003 № 1955 "Деякі питання відмови на користь держави від товарів, що перебувають під митним контролем"

143.701.08.10 У разі скасування дозволу на розміщення товарів, які перебувають у режимі переробки, підприємство зобов'язане у строк, що не перевищує:

1.

10 днів повинен задекларувати товари, розміщені у режим переробки, та/або продукти їх переробки до іншого митного режиму з додержанням вимог МКУ й інших нормативно-правових актів України з питань митної справи;

2.

дев'яносто календарних днів з дня його скасування, заявити про зміну митного режиму, із сплатою всіх необхідних платежів, установлених законодавством;

3.

тридцяти календарних днів з дня його скасування, з додержанням вимог Митного кодексу України та інших актів законодавства України здійснити вивезення товарів за межі митної території України;

4.

трьох календарних днів з дня його скасування, заявити про зміну митного режиму товарів, які перебувають в режимі переробки;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 13.09.2003 № 609 "Про затвердження Порядку застосування митних режимів переробки на митній території України та переробки за межами митної території України"

144.701.08.11 До витрачених в процесі переробки товарів, які оформлюються за окремою митною декларацією:

1.

не застосовуються заходи нетарифного регулювання та заходи контролю за доставкою їх у митниці призначення;

2.

застосовуються заходи нетарифного регулювання;

3.

застосовуються заходи нетарифного регулювання та заходи контролю за доставкою їх у митниці призначення;

4.

застосовуються заходи контролю за доставкою їх у митниці призначення;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 13.09.2003 № 609 "Про затвердження Порядку застосування митних режимів переробки на митній території України та переробки за межами митної території України"

145.701.08.12 Реімпорт - це митний режим, відповідно до якого товари:

1.

походять з України та вивезені за межі митної території України згідно з митним режимом експорту, не пізніше ніж у встановлений законодавством строк ввозяться на МТУ для вільного обігу на цій території;

2.

вивезені за межі митної території України згідно з митним режимом реекспорту, не пізніше ніж у встановлений законодавством строк (3 роки) ввозяться на МТУ для вільного обігу на цій території;

3.

походять з України та ввезені до митної території України згідно з митним режимом імпорту, не пізніше ніж у встановлений законодавством строк, вивозяться за межі МТУ;

4.

походять з України та вивезені за межі митної території України згідно з митним режимом експорту, не пізніше ніж у встановлений законодавством строк, ввозяться на МТУ з метою їх перебування під митним контролем на цій території;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 190

146.701.08.13 Оформлення митним органом товарів у режимі реімпорту можливе лише за умови:

1.

що товари можуть бути ідентифіковані як такі, що були раніше експортованими товарами;

2.

наявності відповідного дозволу Мінекономіки України;

3.

залучення спеціалістів й експертів відповідно до положень статті 65 Митного кодексу України;

4.

що товари, які реімпортуються, не походять з України;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 192

147.701.08.14 В яких випадках забороняється реекспорт товарів:

1.

імпортованих за рахунок Державного валютного фонду України та валютних фондів місцевих Рад народних депутатів України;

2.

імпортованих за рахунок Європейського банку реконструкції та розвитку;

3.

імпортованих за рахунок Світового банку;

4.

імпортованих за рахунок комерційних банків;

Джерело: Закон України від 16.04.91 № 959-XII "Про зовнішньоекономічну діяльність", ст. 30

148.701.08.15 Визначення поняття якого митного режиму наведено нижче: митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію України для вільного обігу без обмеження строку їх перебування на цій території та можуть використовуватися без будь-яких митних обмежень:

1.

імпорту;

2.

реімпорту;

3.

тимчасового ввезення;

4.

магазин безмитної торгівлі;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 188

149.701.08.16 Визначити термін тимчасового ввезення (вивезення) товарів:

1.

6 місяців;

2.

3 місяці;

3.

1 рік;

4.

Не визначений;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 208

150.701.08.17 Вільний обіг - це:

1.

розпорядження без митного контролю товарами предметами, пропущеними через митний кордон України;

2.

володіння та розпорядження на митній території України товарами та іншими предметами, за які після ввезення на митну територію України було сплачено мито;

3.

володіння та розпорядження на митній території України товарами та іншими предметами, що ввезені юридичними особами;

4.

володіння на митній території України товарами та іншими предметами, за які після ввезення на митну територію України було сплачено мито;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 1

151.701.08.18 Граничні строки прохідного митного транзиту залежно від виду транспорта встановлені:

1.

постановою КМУ;

2.

наказом Держмитслужби України;

3.

Законом України;

4.

міжнародними договорами;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2002 № 1908 "Про встановлення граничних термінів прохідного митного транзиту товарів"

152.701.08.19 Граничні терміни транзиту підакцизних товарів авто, ж/д транспортом через територію України визначено:

1.

постановою Кабінету Міністрів України;

2.

законами України;

3.

наказом Держмитслужби України;

4.

наказом начальника митниці;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.96 № 484 "Про затвердження переліку шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через територію України та пункти на митному кордоні, через які здійснюється ввезення і вивезення цих товарів, та граничні терміни транзиту підакцизних товарів автомобільним і залізничним транспортом через територію України"

153.701.08.20 До операцій з давальницькою сировиною не належить:

1.

переробка;

2.

обробка;

3.

зберігання;

4.

збагачення;

Джерело: Закон України від 15.09.95 № 327/ 95-ВР "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"

154.701.08.21 До товарів, що перебувають під митним контролем і переміщуються транзитом, власник товарів (уповноважена ним особа) подає митним органам фінансові гарантії, які встановлено:

1.

законами України;

2.

постановою Кабінету Міністрів України;

3.

начальником митниці;

4.

начальником митного поста;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 29.06.96 № 700 "Про Положення про надання митними органами України фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки товарів до митниць призначення" (зі змінами)

155.701.08.22 До яких з перелічених товарів можливо застосувати митний режим тимчасового ввезення (вивезення) з умовним повним звільненням від оподаткування:

1.

матеріали для туризму;

2.

закуплені за межами України;

3.

переміщуються за договором консигнації;

4.

переміщуються за договором про спільну діяльність;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 206

156.701.08.23 З якими товарами забороняється проводити операції з давальницькою сировиною?

1.

енергоносії;

2.

деревина;

3.

спирт;

4.

напівфабрикати;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.96 № 882 "Про призупинення приймання та переробки давальницької сировини для виробництва спирту, горілки і лікеро-горілчаних виробів та про порядок обкладання їх акцизним збором"

157.701.08.24 За порушення українським виконавцем строків переробки давальницької сировини, передбачених законодавством, стягується пеня за кожний день прострочення у розмірі:

1.

0,3 % неодержаної виручки (вартості неповерненої готової продукції);

2.

0,5 % неодержаної виручки (вартості неповерненої готової продукції);

3.

1 % неодержаної виручки (вартості неповерненої готової продукції);

4.

0,6 % одержаної виручки (вартості неповерненої готової продукції);

Джерело: Закон України від 15.09.2005 № 327/ 95-ВР "Про операції з давальницькою сировиною"

158.701.08.25 Законом України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" строк переробки давальницької сировини з моменту оформлення ввізної (вивізної) ВМД встановлено:

1.

60 днів;

2.

90 днів;

3.

120 днів;

4.

30 днів;

Джерело: Закон України від 15.09.2005 № 327/ 95-ВР "Про операції з давальницькою сировиною"

159.701.08.26 Митний режим, відповідно до якого товари і т/засоби переміщуються під митним контролем між 2 митними органами або в межах зони діяльності одного митного органу і без будь-якого використання таких товарів і т/засобів на митній території України, має назву:

1.

реімпорт;

2.

транзит;

3.

тимчасове ввезення (вивезення);

4.

реекспорт;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 200

160.701.08.27 Прохідний митний транзит - це:

1.

переміщення товарів під митним контролем від одного митного органу, розташованого на митній території України, до іншого митного органу, розташованого на митній території України;

2.

переміщення товарів під митним контролем від одного пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту ввезення на митну територію України - до іншого пункту пропуску, - пункту вивезення за межі митної території України;

3.

переміщення товарів під митним контролем від пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту ввезення на митну територію України - до митного органу, розташованого на митній території України;

4.

переміщення товарів під митним контролем від митного органу, розташованого на митній території України до пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту вивезення за межі митної території України;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 155

161.701.08.28 Статус і територія спеціальної (вільної) економічної зони, а також строк, на який вона створюється, визначається:

1.

Законом України від 13.10.92 № 2673-XII "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон";

2.

Верховною Радою України шляхом прийняття окремого закону для кожної спеціальної (вільної) зони;

3.

законами України, постановами Кабінету Міністрів України, указами Президента України;

4.

Указом Президента;

Джерело: Закон України від 13.10.92 № 2673-XII "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон", ст. 2

162.701.08.29 Термін перебування товарів у режимі магазину безмитної торгівлі не може перевищувати:

1.

2 роки;

2.

1 року;

3.

3 років;

4.

6 місяців;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 226

163.701.08.30 Транзитні перевезення здійснюються як:

1.

прохідний митний транзит;

2.

внутрішній митний транзит;

3.

прохідний та внутрішній митний транзит;

4.

консолідований митний транзит;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 155

164.701.08.31 Яким чином зберігаються товари в приміщенні безмитного магазину у неробочий час?

1.

з обов'язковим накладенням пломб, печаток власника магазину;

2.

з обов'язковим накладенням митного забезпечення на дверях та місцях доступу, при цьому наявність пломб, печаток та інших видів забезпечення з реквізитами власника є обов'язковою поряд із забезпеченнями митного органу;

3.

митне забезпечення та забезпечення власника магазину не накладаються, необхідно лише наявність охоронної та пожежної сигналізації;

4.

без накладення пломб;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1089 "Про затвердження Порядку відкриття і ліквідації магазинів безмитної торгівлі та Правил продажу товарів магазинами безмитної торгівлі"

165.701.08.32 Чи може готова продукція, вироблена із давальницької сировини, що ввезена іноземним замовником, реалізовуватись на митній території України?

1.

порядок реалізації не визначено національним законодавством;

2.

ні;

3.

за умови реєстрації представництва замовника;

4.

з дозволу Держмитслужби України;

Джерело: Закон України від 15.09.95 № 327/95-ВР "Про операції з давальницькою сировиною"

166.701.09.1 Інструкція про порядок заповнення вантажної митної декларації визначає:

1.

порядок заповнення граф ВМД на зброшурованих у комплекти бланках форми МД-2, форми МД-3, специфікації форми МД-8, доповнення форми МД-6;

2.

порядок заповнення граф ВМД на зброшурованих у комплекти бланках форми МД-2, форми МД-3;

3.

порядок заповнення граф ВМД на зброшурованих у комплекти бланках форми МД-2, форми МД-3, доповнення форми МД-6;

4.

порядок заповнення граф ВМД на бланках форми МД-2, форми МД-3, доповнення форми МД-6;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

167.701.09.2 Вимоги до форми, порядку подання, якості заповнення граф ВМД, а також випадки застосування ВМД визначено:

1.

Положенням про вантажну митну декларацію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 № 574 (зі змінами);

2.

Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженою наказом Держмитслужби України від 09.07.97 № 307;

3.

Порядком заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів експорту, імпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгівлі, затвердженим наказом Держмитслужби України від 30.06.98 № 380;

4.

Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженою наказом Держмитслужби України від 07.11.2007 № 933;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

168.701.09.3 В яких випадках застосовується комплект бланків форми МД-3:

1.

комплект додаткових аркушів форми МД-3 використовується як доповнення до комплекту бланків форми МД-2;

2.

комплект додаткових аркушів форми МД-3 використовується як доповнення до комплекту бланків форми МД-8;

3.

комплект додаткових аркушів форми МД-3 використовується як доповнення до комплекту бланків форми МД-6;

4.

комплект додаткових аркушів форми МД-3 використовується як доповнення до комплекту бланків форми МД-6 та МД-8;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

169.701.09.4 У кожному з комплектів додаткових аркушів форми МД-3 можуть заявлятися відомості:

1.

про 3 товари;

2.

про 5 товарів;

3.

про 99 товарів;

4.

про необмежену кількість товарів;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

170.701.09.5 Яка кількість примірників специфікації форми МД-8 міститься в комплекті ВМД?

1.

кількість примірників специфікації форми МД-8 має відповідати кількості аркушів у комплекті ВМД;

2.

кількість примірників специфікації форми МД-8 необмежена;

3.

кількість примірників специфікації форми МД-8 не більша ніж для декларування 265 товарів;

4.

кількість примірників специфікації форми МД-8 не більша ніж для декларування 99 товарів;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

171.701.09.6 Вага брутто - це:

1.

загальна вага товару, що включає в себе вагу всієї упаковки (включаючи піддони), за винятком контейнерів та іншого транспортного обладнання;

2.

загальна вага товарів, з урахуванням первинної тари (упаковки) цього товару, яка невіддільна від товару до його споживання (переробки) і в якій товар подається для роздрібного продажу;

3.

загальна вага товару, що включає в себе вагу всієї упаковки, з урахуванням первинної тари (упаковки) цього товару, яка невіддільна від товару до його споживання (переробки) і в якій товар подається для роздрібного продажу;

4.

загальна вага товару, що включає в себе вагу всієї упаковки, з врахуванням контейнерів та іншого транспортного обладнання;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації" (зі змінами)

172.701.09.7 Вкажіть випадки, у яких регіональним митницям та митницям допускається встановлювати порядок заповнення граф ВМД і визначення особливостей заповнення граф ВМД, які відмінні від порядку, встановленому у Інструкції про заповнення ВМД, затвердженої наказом Держмитслужби України від 09.07.97 № 307:

1.

не допускається;

2.

при розміщенні товарів у режим митного складу;

3.

при декларуванні товарів, які підлягають експортному контролю;

4.

допускається у індивідуальному порядку за зверненням декларанта та погодженням із Держмитслужбою;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

173.701.09.8 Які графи ВМД заповнюються посадовими особами митного органу?

1.

A, C, D/J, E/J, G, H, I, F;

2.

A, C, D/J, E/J, G, H;

3.

A, C, D/J, G, H, I;

4.

D/J, E/J, G, H;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

174.701.09.9 В якій графі бланку форми МД-2 вносяться відомості про особу, яка склала ВМД?

1.

у графі 54;

2.

у графі 14;

3.

у графі 7;

4.

у графі 55;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації" (зі змінами)

175.701.09.10 Хто встановлює порядок заповнення граф ВМД та має право визначати особливості їх заповнення?

1.

декларант;

2.

регіональні митниці і митниці;

3.

Держмитслужба України;

4.

Кабінет Міністрів України;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

176.701.09.11 У разі відсутності місця для внесення відомостей у доповнення форми МД-6 використовується:

1.

новий комплект аркушів доповнення форми МД-6;

2.

новий комплект бланків форми МД-2 та форми МД-3;

3.

специфікація форми МД-8;

4.

нова ВМД;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

177.701.09.12 Дозволяється використання доповнення форми МД-6, складеного декларантом, для:

1.

проставляння штампів і написів державних контрольних органів, що здійснюють інші види контролю, передбачені статтею 27 Митного кодексу України;

2.

проставляння штампів і печаток митних органів;

3.

проставляння штампу та напису державного органу, що здійснює контроль за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України;

4.

відображення відомостей про залишок квоти щодо товарів, на які запроваджено неавтоматичне ліцензування;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

178.701.09.13 В яких випадках використовується аркуші з позначенням "4/5" комплектів бланків форм МД-2 і МД-3?

1.

при ввезенні на митну територію України;

2.

при вивезенні за межі митної території України;

3.

при ввезені товарів відповідно до митного режиму "тимчасове ввезення";

4.

за умови застосування комплекту бланків форми МД-3;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

179.701.09.14 Порядковий номер товару у специфікації форми МД-8 проставляється у порядку зростання, починаючи:

1.

з номера "2";

2.

з номера "1";

3.

з номера "8";

4.

з номера "6";

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

180.701.09.15 Окремі ВМД на товари, що входять до однієї партії, обов'язково оформлюються незалежно від їх фактурної вартості за наявності в партії:

1.

товарів, до яких застосовані або застосовуються різні митні режими (за винятком тимчасового ввезення (вивезення) або зворотного вивезення (ввезення) контейнерів, піддонів, упаковок, етикеток, марок акцизного збору та інших подібних товарів, що переміщуються в рамках торгової операції, водночас власне їх переміщення не є торговою операцією);

2.

товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця;

3.

товарів за кодами товарних позицій 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8711, 8716 згідно з УКТЗЕД, що ввозяться в Україну та підлягають реєстрації в реєстраційних державних органах;

4.

товарів, які переміщувалися через митний кордон на підставі однієї періодичної або загальної митної декларації;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

181.701.09.16 Одна ВМД на кілька партій товару може на бажання декларанта оформлюватися в таких випадках:

1.

при декларуванні консолідованого вантажу в митний режим митного складу;

2.

при декларуванні товарів, що переміщувалися через митний кордон на підставі різних періодичних або загальних митних декларацій;

3.

при декларуванні товарів, що були оформлені за різними тимчасовими або неповними деклараціями;

4.

складових комплектного об'єкта, у тому числі таких, що належать різним комплектним об'єктам;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

182.701.09.17 При декларуванні товарів та/або транспортних засобів для їх тимчасового вивезення з метою багаторазового переміщення через митний кордон України за однією ВМД в графі 2 "Відправник/Експортер" зазначаються відомості:

1.

про особу, якій надано дозвіл на таке переміщення;

2.

про перевізника, який надав зобов'язання щодо доставки товарів та/або транспортних засобів в митницю призначення;

3.

про відправника;

4.

про одержувача;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

183.701.09.18 У графі 4 "Відвантажувальні специфікації" зазначається:

1.

загальна кількість долучених до ВМД комплектів доповнень МД-6, складених декларантом, і через знак "/" - кількість аркушів у примірнику специфікації форми МД-8;

2.

у першому підрозділі графи зазначається порядковий номер комплекту, у другому - загальна кількість комплектів форми МД-2, МД-3;

3.

загальна кількість долучених до ВМД комплектів форми МД-3, складених декларантом, і через знак "/" - кількість комплектів доповнень МД-6;

4.

загальна кількість аркушів у примірнику специфікації форми МД-8, складених декларантом;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

184.701.09.19 В графі 9 "Особа, відповідальна за фінансове врегулювання" ВМД при декларуванні товарів, що переміщуються за зовнішньоекономічним договором (контрактом) та пов'язаним з ним договором комісії, укладеним між резидентами, зазначаються:

1.

відомості про комісіонера, що уклав зовнішньоекономічний договір (контракт), і вчиняється запис "Див. доп.", а в доповненні наводяться відомості про комітента;

2.

відомості про резидента, що уклав зовнішньоекономічний договір, а в доповненні наводяться відомості про векселедавця;

3.

відомості про довірителя;

4.

відомості про комітента, що уклав зовнішньоекономічний договір (контракт);

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

185.701.09.20 Чи заповнюється графа 18 "Ідентифікація і країна реєстрації транспортного засобу при відправленні/прибутті" при вивезенні товарів у супроводжуваному, несупроводжуваному багажі?

1.

заповнюється;

2.

не заповнюється;

3.

не заповнюється при вивезенні товарів у несупроводжуваному багажі;

4.

заповнюється за наявності відповідних відомостей;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

186.701.09.21 У правому підрозділі графи 24 "Характер угоди" при вивезенні (ввезені) товарів зазначається:

1.

літерний код валюти розрахунку відповідно до Класифікації валют;

2.

код характеру договору (контракту);

3.

код характеру договору (контракту) згідно з Класифікатором характерів угод, що відповідає валюті розрахунку;

4.

літерний код характеру договору (контракту) відповідно до Класифікатора характерів угод;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

187.701.09.22 Графа 27 "Місце навантаження/розвантаження" ВМД при декларуванні товарів, що ввозяться (вивозяться), заповнюється:

1.

при переміщенні товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях;

2.

при навантаженні (перевантаженні) товарів на активний транспортний засіб, на якому вони перетинатимуть митний кордон при вивезенні з митної території України;

3.

при навантаженні (перевантаженні) товарів на активний транспортний засіб, на якому вони перетинатимуть митний кордон під час ввезення на митну територію України;

4.

при переміщенні товарів у супроводженому багажі;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

188.701.09.23 Під номером 3 графи 31 "Вантажні місця та опис товарів - Маркування та кількість - Номери контейнерів - Кількість та розпізнавальні особливості", якщо в графі 19 ВМД зазначено "1", зазначаються:

1.

загальна кількість контейнерів, далі через знак "/" зазначаються відомості про кожен контейнер: номер контейнера, через знак "/" - код типу контейнера, через знак "/" - цифровий код стану заповнення контейнера;

2.

точні відомості про товар;

3.

відомості про кількість вантажних місць, їх упаковку та маркування;

4.

зазначається процентне співвідношення фактурної вартості задекларованих у ВМД складових комплектного об'єкта і загальної фактурної вартості комплектного об'єкта;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

189.701.09.24 В яких випадках в графі 31 "Вантажні місця та опис товарів - Маркування та кількість - Номери контейнерів - Кількість та розпізнавальні особливості" ВМД зазначається інформація під номером 5?

1.

при декларуванні складових комплектного об'єкта;

2.

при декларуванні товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування;

3.

при декларуванні товарів, що підлягають експортному контролю;

4.

при декларуванні товарів, що переміщуються у контейнерах;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

190.701.09.25 Якщо товар підлягає експортному контролю та вивозиться за межі митної території України, п'ятий підрозділ графи 33 "Код товару" ВМД:

1.

не заповнюється;

2.

проставляється "1";

3.

проставляється "2";

4.

проставляється "3";

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

191.701.09.26 В графі 38 "Вага нетто (кг)" ВМД при переміщенні товарів в упаковці зазначається:

1.

вага товару, описаного в графі 31 ВМД, без будь-якої упаковки (якщо описом цієї графи не передбачено інше);

2.

вага нетто товарів без урахування первинної тари (упаковки) цього товару, яка невіддільна від товару до його споживання (переробки);

3.

вага нетто товарів з урахуванням ваги розсолів, соусів тощо, без урахування первинної та інших видів тари (упаковки);

4.

вага товарів без урахування первинної тари (упаковки) цього товару, в якій товар подається для оптового продажу;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

192.701.09.27 Які документи не вносяться до графи 44 "Додаткова інформація / Подані документи / Сертифікати і дозволи" ВМД при вивезенні товарів за межі митної території України?

1.

документи, наведені в графі 40 ВМД;

2.

документи, що підтверджують послідовність розміщення товарів в кількох митних режимах;

3.

документи, що підтверджують зворотне вивезення товарів після їх тимчасового ввезення;

4.

документи, на підставі яких товари було розміщено на СТЗ;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

193.701.09.28 В яких випадках при декларуванні товарів, що переміщуються МТУ транзитом, графа 53 "Митний орган (і країна) призначення" не заповнюється?

1.

при переміщенні трубопровідним транспортом;

2.

при переміщенні електроенергії лініями електропередачі;

3.

при переміщенні товарів у несупроводженому багажі;

4.

при переміщенні товарів у вантажних відправленнях;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

194.701.09.29 Графа 4 "Відвантажувальні операції" ВМД заповнюється:

1.

при транзиті;

2.

при експорті;

3.

не заповнюється;

4.

заповнюється завжди;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

195.701.09.30 Ким заповнюються графи 55, 56 ВМД:

1.

митною службою;

2.

декларантом;

3.

перевізником;

4.

інспектором митного органу;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

196.701.09.31 Яка максимальна кількість комплектів бланків форми МД-3 може використовуватись при декларуванні партії товару різних найменувань?

1.

необмежена;

2.

до 99;

3.

до 30;

4.

до 10;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

197.701.09.32 Чи дозволяється при заповненні граф ВМД посилання на раніше заповнені графи?

1.

не дозволяється;

2.

дозволяється;

3.

з дозволу митної служби;

4.

з дозволу власника товару;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

198.701.09.33 У графі 19 ВМД зазначається інформація щодо способу перевезення товарів:

1.

"11" якщо товари прямують у вагоні;

2.

"1" якщо товари прямують у контейнері;

3.

"10" якщо товари прямують у літаку;

4.

"01" якщо товари прямують на судні;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

199.701.09.34 У яких випадках не заповнюється графа 24 ВМД при "експорті"?

1.

товари переміщуються в якості інвестицій;

2.

при заповненні окремої ВМД;

3.

товари переміщуються за договорами комплексного будівництва;

4.

товари передаються в оренду;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

200.701.09.35 У якому випадку не заповнюється графа 36 "Преференція" при вивезенні товарів за межі МТУ?

1.

при зворотному вивезенні іноземних інвестицій;

2.

при вивезенні гуманітарної допомоги;

3.

при переміщенні товарів за договором консигнації;

4.

при декларуванні товарів, що переміщуються громадянами;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

201.701.09.36 Комплект бланків форми МД-2 використовується для заявлення відомостей:

1.

про 1 найменування товару;

2.

про 3 найменування товару;

3.

про 99 найменувань товарів;

4.

про 10 найменувань товарів;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

202.701.09.37 Які ідентифікаційні відомості зазначаються у графі 18 при переміщенні товарів морським та річковим транспортом?

1.

номер судна;

2.

дата рейсу;

3.

назва судна;

4.

назва країни реєстрації;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

203.701.09.38 Вантажна митна декларація це:

1.

декларація, що подається на партію товару;

2.

письмова заява встановленої форми, що подається митному органу на паперовому носії або як електронний документ і містить відомості про товари та транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон України, митний режим, у який вони заявляються, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування та сплати податків, зборів та інших платежів;

3.

письмова заява встановленої форми, що подається митному органу і містить відомості про товари та транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон України, митний режим, у який вони заявляються, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування податків, зборів та інших платежів;

4.

декларація, що подається громадянами;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.97 № 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію"

204.701.09.39 У графі 46 "Статистична вартість" зазначається:

1.

фактурна вартість товару;

2.

митна вартість товару;

3.

митна вартість товару в тисячах гривень;

4.

фактурна вартість товару у тисячах гривень;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

205.701.09.40 Випадки, коли відомості, зазначені у ВМД, можуть бути змінені чи доповнені декларантом:

1.

після прийняття ВМД до оформлення, але до моменту проведення митного огляду;

2.

до моменту прийняття ВМД до оформлення за умови погодження із відділом контролю за переміщенням товарів;

3.

всі відповіді вірні;

4.

лише з дозволу посадової особи митного органу до моменту прийняття ВМД до оформлення;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 20.04.2005 № 314 "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації"

206.701.09.41 У ВМД не допускаються зміни у графах:

1.

1, 32, 33, 36, 38, 40, 45, 46, 47;

2.

12, 22, 24, 35, 38, 42, 45, 46, 54;

3.

12, 19, 23, 24, 36, 42, 45, 46, 47;

4.

12, 22, 24, 36, 38, 42, 45, 46, 47;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 20.04.2005 № 314 "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації"

207.701.09.42 У графі 7 "Довідковий номер" ВМД зазначається:

1.

графа не заповнюється;

2.

реєстраційний номер ВМД, який формується відповідно до додатка № 3 наказу Держмитслужби України від 09.07.97 № 307;

3.

реєстраційний номер ВМД згідно із записом журналу реєстрації ВМД підрозділу митного оформлення;

4.

за бажанням декларанта зазначається наданий ним порядковий номер ВМД;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

208.701.09.43 У графі 23 "Курс валюти" наводиться:

1.

офіційний курс гривні до іноземної валюти, зазначеної в лівому підрозділі графи 22 ВМД, установлений Національним банком України на дату прийняття митним органом декларації до оформлення;

2.

офіційний курс гривні до іноземної валюти, зазначеної в лівому підрозділі графи 22 ВМД, установлений Національним банком України на момент ввезення товарів на митну територію України;

3.

офіційний курс гривні до іноземної валюти, зазначеної в лівому підрозділі графи 22 ВМД, установлений Національним банком України на дату, яка передує дню прийняття митним органом декларації до оформлення;

4.

графа не заповнюється;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

209.701.09.44 Яким чином засвідчуються копії поданих до митного оформлення документів?

1.

штампом "Під митним контролем" посадової особи митного органу, яка прийняла ВМД до оформлення;

2.

написом "Копія. Згідно з оригіналом", підписом і печаткою декларанта (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності - за наявності);

3.

підписом керівника підприємства - декларанта і печаткою такого підприємства;

4.

визначається митним органом, у зоні діяльності якого здійснюється митне оформлення;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 20.04.2005 № 314 "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації"

210.701.09.45 У якому документі фіксується час отримання від декларанта ВМД, носія електронної інформації, комплекту документів?

1.

у Інформаційному аркуші до ВМД;

2.

у графі B ВМД із проставлянням підпису та особистої номерної печатки посадової особи, яка прийняла ВМД до оформлення;

3.

у графі D/J ВМД із проставлянням підпису та особистої номерної печатки посадової особи, яка прийняла ВМД до оформлення;

4.

на зворотному боці основного аркушу комплекту бланків форми МД-2;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 20.04.2005 № 314 "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації"

211.701.09.46 З якого моменту декларант несе юридичну відповідальність за недостовірність відомостей, зазначених у ВМД?

1.

з моменту прибуття декларанта у зону митного контролю;

2.

з моменту пред'явлення ВМД посадовій особі підрозділу митного оформлення;

3.

з моменту прийняття ВМД до оформлення;

4.

з моменту внесення електронної копії ВМД у ПІК "Інспектор-2006";

Джерело: наказ Держмитслужби України від 20.04.2005 № 314 "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації"

212.701.09.47 Коли допускається зміна, доповнення та відкликання декларантом ВМД, поданої митному органу?

1.

до моменту прийняття митним органом митної декларації до митного оформлення;

2.

з дозволу митного органу;

3.

з дозволу митного органу до проведення митного огляду;

4.

за наявності помилок, які унеможливлюють здійснення митного оформлення за цією ВМД;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 20.04.2005 № 314 "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації"

213.701.09.48 До яких аркушів ВМД вносяться декларантом зміни чи доповнення?

1.

зміни чи доповнення вносяться декларантом до всіх аркушів ВМД;

2.

до аркушів із позначенням "1/6" комплектів бланків форм МД-2 і МД-3;

3.

до аркушів з позначенням "2/7" комплектів бланків форм МД-2 і МД-3;

4.

до аркушів з позначенням "3/8" комплектів бланків форм МД-2 і МД-3;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 20.04.2005 № 314 "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації"

214.701.09.49 Кожна зміна чи доповнення, внесена декларантом:

1.

завіряється підписом та печаткою декларанта;

2.

завіряється печаткою декларанта;

3.

завіряється підписом та штампом "Під митним контролем" посадової особи підрозділу митного органу;

4.

завіряється особистою номерною печаткою старшого зміни підрозділу митного оформлення;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 20.04.2005 № 314 "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації"

215.701.09.50 У ВМД не допускається більш ніж:

1.

дві зміни;

2.

п'ять змін;

3.

одна зміна;

4.

три зміни;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 20.04.2005 № 314 "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації"

216.701.09.51 Реєстраційний номер ВМД, за якою було відмовлено в митному оформленні:

1.

підлягає списанню по результатах формування Журналу обліку ВМД;

2.

може бути присвоєний тільки у випадку, коли така ВМД подається одним і тим же декларантом;

3.

може бути присвоєний іншій ВМД з дозволу митного органу;

4.

не може бути присвоєний іншій ВМД;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 20.04.2005 № 314 "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації"

217.701.09.52 Посадовими особами митних органів заповнюються такі графи ВМД:

1.

A, C, D/J, E/J, G, H, I, F;

2.

A, C, B, D/J, E/J, G, H, I, F;

3.

A, D/J, E/J, G;

4.

A, D/J, E/J;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

218.701.09.53 Графи 55, 56 ВМД заповнюються:

1.

особою, що прийняла задекларовані товари до перевезення (перевізником);

2.

посадовою особою митного органу;

3.

декларантом;

4.

митним брокером;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

219.701.09.54 При заповненні граф ВМД посилання на раніше заповнені графи:

1.

не дозволяється;

2.

дозволяється;

3.

здійснюється шляхом вчинення у відповідній графі ВМД запису "Див. доп.";

4.

дозволяється, шляхом використання доповнення форми МД-6;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

220.701.09.55 Відомості заявлені у ВМД засвідчуються:

1.

печаткою декларанта;

2.

штампом "під митним контролем" посадової особи митного органу;

3.

проставлянням відбитка "особистої номерної печатки" посадової особи митного органу;

4.

підписом особи, яка склала ВМД у графі 54 на бланках форми МД-2;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

221.701.09.56 У разі відсутності місця для внесення відомостей у доповнення форми МД-6 використовується:

1.

новий комплект аркушів доповнення;

2.

комплект аркушів форми МД-8;

3.

комплект аркушів форми МД-3;

4.

комплект аркушів форми МД-4;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

222.701.09.57 Якщо доповнення форми МД-6 складено посадовою особою митного органу, то кожен його аркуш підписується цією посадовою особою з проставлянням:

1.

особистої номерної печатки посадової особи митного органу;

2.

штампу "під митним контролем" посадової особи митного органу;

3.

штампу "під митним контролем" та особистої номерної печатки посадової особи митного органу;

4.

особистої номерної печатки посадової особи митного органу та печатки декларанта;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

223.701.09.58 Чи можуть використовуватися бланки доповнень форми МД-6, виготовлені за допомогою персонального комп'ютера?

1.

можуть використовуватися, якщо його формує митний брокер;

2.

так;

3.

ні;

4.

можуть використовуватися за рішенням декларанта;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

224.701.09.59 Вільне місце аркушів доповнення форми МД-6:

1.

прокреслюється посадовою особою митного органу, що завершує митне оформлення ВМД;

2.

прокреслюється посадовою особою митного органу, що прийняла ВМД до оформлення;

3.

прокреслюється особою, що подає ВМД до оформлення;

4.

залишається не прокресленим до моменту завершення митного оформлення ВМД;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

225.701.09.60 Чи дозволяється використання доповнення форми МД-6, складеного посадовою особою митного органу, для штампів і написів державних контрольних органів, що здійснюють інші види контролю, передбачені статтею 27 Митного кодексу України?

1.

ні;

2.

так;

3.

дозволяється, за рішенням посадової особи митного органу;

4.

дозволяється, за рішенням декларанта;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

226.701.09.61 Аркуші з позначенням "2/7" комплектів бланків форм МД-2 і МД-3 і доповнення (у разі наявності) використовуються:

1.

в підрозділі митної статистики митного органу;

2.

в підрозділі митного оформлення митного органу;

3.

в підрозділі митних платежів митного органу;

4.

в підрозділі контролю за переміщенням товарів митного органу;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

227.701.09.62 Аркуші з позначенням "3/8" комплектів бланків форм МД-2 і МД-3 і доповнення (у разі наявності) повертаються:

1.

в підрозділ контролю за переміщенням товарів митного органу;

2.

в підрозділ митної статистики митного органу;

3.

в підрозділ митного оформлення митного органу;

4.

декларанту;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

228.701.09.63 Аркуші з позначенням "4/5" комплектів бланків форм МД-2 і МД-3 використовуються:

1.

при розміщенні товарів у митні режими, що передбачають їх вивезення за межі митної території України;

2.

при розміщенні товарів у митні режими, що передбачають їх ввезення на митну територію України;

3.

при розміщенні товарів у митний режим "реімпорту";

4.

при розміщенні товарів у митний режим "відмова на користь держави";

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

229.701.09.64 Чи допускається оформлення декларантом додаткового набору копій аркушів з позначенням "2/7" комплектів бланків форм МД-2 і МД-3, відповідних їм доповнень і специфікації?

1.

ні;

2.

так;

3.

так, за погодженням з митним органом;

4.

так, за умови, що декларування здійснюється митним брокером;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

230.701.09.65 Учинення декларантом запису "Складено додаткові 3/8 аркуші ВМД" зазначається:

1.

у лівому підрозділі графи I;

2.

у правому підрозділі графи H;

3.

у нижній частині графи D/J;

4.

у нижній частині графи E/J;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

231.701.09.66 Застосування специфікації форми МД-8 допускається у таких випадках:

1.

при декларуванні консолідованого вантажу в митний режим митного складу;

2.

при декларуванні товарів у митний режим переробки на митній території України;

3.

при декларуванні товарів у митний режим тимчасового ввезення (вивезення) з частковим звільненням від оподаткування;

4.

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України як технічна допомога;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

232.701.09.67 Застосування специфікації форми МД-8 допускається у таких випадках:

1.

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України як гуманітарна допомога;

2.

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України як технічна допомога;

3.

при декларуванні товарів у митний режим реімпорту;

4.

при декларуванні товарів у митний режим митного складу;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

233.701.09.68 Застосування специфікації форми МД-8 допускається у таких випадках:

1.

при декларуванні товарів, витрачених при здійсненні операцій з переробки товарів;

2.

при декларуванні товарів у митний режим реекспорту;

3.

при декларуванні товарів у митний режим експорту;

4.

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України як іноземні інвестиції;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

234.701.09.69 При застосуванні специфікації форми МД-8 у правому верхньому кутку у верхній частині графи, що розташована над назвами колонок, цифрами проставляється:

1.

підпис декларанта, що склав специфікацію форми МД-8, завірений його печаткою;

2.

позначення примірника специфікації, а через тире - порядковий номер аркуша в примірнику специфікації, починаючи з цифри 2;

3.

реєстраційний номер, наведений у графі "A" ВМД, до якої додається специфікація;

4.

позначення примірника специфікації, що має відповідати позначенню аркуша ВМД (1/6, 2/7, 3/8, 4/5), а через тире - порядковий номер аркуша в примірнику специфікації, починаючи з одиниці;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

235.701.09.70 У полі "Код товару" специфікації форми МД-8 наводиться код згідно з УКТЗЕД:

1.

на рівні 8-ми знаків;

2.

на рівні 4-х знаків;

3.

на рівні 6-ти знаків;

4.

у кількості знаків, визначеній для відповідного митного режиму з урахуванням особливостей переміщення;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

236.701.09.71 У полі "Опис та кількість товару" специфікації форми МД-8 наводяться відомості про товари:

1.

відповідно до наявної у декларанта інформації;

2.

аналогічно до опису графи 33 ВМД відповідного напрямку переміщення;

3.

відповідно до товаросупровідних документів;

4.

аналогічно до опису графи 31 ВМД відповідного напрямку переміщення;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

237.701.09.72 Окремі ВМД на товари, що входять до однієї партії, обов'язково оформлюються незалежно від їх фактурної вартості за наявності в партії:

1.

при декларуванні товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця;

2.

при декларуванні консолідованого вантажу в митний режим митного складу;

3.

при випуску товарів із митного ліцензійного складу за одним зовнішньоекономічним договором (контрактом);

4.

товарів, що підлягають експортному контролю, і товарів, що не підлягають експортному контролю;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

238.701.09.73 Одна ВМД на кілька партій товару може на бажання декларанта оформлюватися в таких випадках:

1.

щодо товарів, які були оформлені за різними тимчасовими або неповними деклараціями;

2.

щодо складових комплектного об'єкта, у тому числі таких, що належать різним комплектним об'єктам;

3.

щодо товарів, які переміщувалися через митний кордон на підставі різних періодичних або загальних митних декларацій;

4.

при випуску товарів із митного ліцензійного складу за одним зовнішньоекономічним договором (контрактом);

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

239.701.09.74 Окремі ВМД на товари, що входять до однієї партії, можуть за бажанням декларанта оформлюватися незалежно від фактурної вартості цих товарів у таких випадках:

1.

всі відповіді вірні;

2.

у разі вилучення митним органом частини товарів з партії як предметів порушення митних правил;

3.

якщо митний орган виявляє ознаки порушення прав інтелектуальної власності щодо частини товарів з партії, що пред'явлена до митного контролю та митного оформлення;

4.

при декларуванні товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі, протягом календарного місяця;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

240.701.09.75 При зворотному вивезенні товарів після їх тимчасового ввезення на митну територію України у другому підрозділі графи 1 "Декларація":

1.

зазначається код "11";

2.

зазначається код "31";

3.

зазначається код "32";

4.

зазначається код "00";

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

241.701.09.76 При поверненні за межі митної території України певного обсягу товарів, переробка яких на митній території України не була здійснена, у другому підрозділі графи 1 "Декларація":

1.

зазначається код "11";

2.

зазначається код "61";

3.

зазначається код "51";

4.

зазначається код "00";

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

242.701.09.77 При декларуванні товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця, у другому підрозділі графи 1 "Декларація":

1.

зазначається код "00";

2.

зазначається код "51";

3.

зазначається код "72";

4.

зазначається код "71";

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

243.701.09.78 У третьому підрозділі графи 1 "Декларація" при декларуванні товарів, що вивозяться (вивезені) за межі митної території України, зазначається:

1.

літерний код особливостей переміщення товару;

2.

літерний код типу декларації;

3.

код митного режиму;

4.

2-значний літерний код напрямку переміщення товарів;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

244.701.09.79 Графа 2 "Відправник/Експортер" на додаткових аркушах ВМД форми МД-3 при декларуванні товарів, що вивозяться (вивезені) за межі митної території України:

1.

перекреслюються по всій ширині у вигляді позначки "Z";

2.

прокреслюється горизонтальною лінією;

3.

відсутня;

4.

не заповнюється;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

245.701.09.80 При декларуванні товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця, в графі 2 "Відправник/Експортер" зазначаються відомості:

1.

про відправника;

2.

про одержувача товару;

3.

про нерезидента, яким було поставлено товари в магазин безмитної торгівлі;

4.

про власника магазину безмитної торгівлі;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

246.701.09.81 У другому підрозділі графи 3 "Форми" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, зазначається:

1.

загальна кількість комплектів форми МД-6, специфікації форми МД-8;

2.

загальна кількість комплектів форми МД-2, МД-3, МД-6, специфікації форми МД-8;

3.

загальна кількість комплектів форми МД-3;

4.

загальна кількість комплектів форми МД-2, МД-3;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

247.701.09.82 У першому підрозділі графи 3 "Форми" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, зазначається:

1.

загальна кількість комплектів форми МД-2, МД-3, МД-6, специфікації форми МД-8;

2.

загальна кількість комплектів форми МД-2;

3.

порядковий номер комплектів доповнень МД-6;

4.

порядковий номер комплекту;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

248.701.09.83 Графа 4 "Відвантажувальні специфікації" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, заповнюється:

1.

завжди;

2.

за наявності доповнень форми МД-6;

3.

за наявності доповнень форми МД-6 та специфікації форми МД-8;

4.

за наявності специфікації форми МД-8;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

249.701.09.84 В графі 4 "Відвантажувальні специфікації" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, зазначається:

1.

загальна кількість долучених до ВМД комплектів доповнень МД-6, складених декларантом, і через знак "/" - кількість аркушів у примірнику специфікації форми МД-8;

2.

у першому підрозділі графи вказується порядковий номер комплекту, у другому - загальна кількість комплектів форми МД-2, МД-3;

3.

загальна кількість долучених до ВМД комплектів форми МД-3, складених декларантом, і через знак "/" - кількість аркушів у примірнику специфікації форми МД-8;

4.

загальна кількість долучених до ВМД комплектів форми МД-3, складених декларантом, і через знак "/" - кількість доповнень форми МД-6;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

250.701.09.85 В Графі 5 "Всього товарів" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, зазначається:

1.

загальна кількість задекларованих у ВМД товарів;

2.

загальна кількість товарів згідно товаросупровідних документів;

3.

загальна кількість товарів задекларованих у примірниках форми МД-3, специфікації форми МД-8;

4.

загальна кількість товарів, задекларованих у примірниках форми МД-2, специфікації форми МД-8;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

251.701.09.86 Якщо вага нетто товару становить 0,7639 кг, то в графі 38 "Вага нетто (кг)" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, зазначається:

1.

0,77;

2.

1;

3.

0,7639;

4.

0,764;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

252.701.09.87 Графа 38 "Вага нетто (кг)" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, не заповнюється:

1.

при переміщенні через митний кордон товарів в міжнародних та поштових відправленнях;

2.

у всіх зазначених випадках графа не заповнюється;

3.

при переміщенні через митний кордон товарів трубопровідним транспортом;

4.

при переміщенні через митний кордон електроенергії лініями електропередачі;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

253.701.09.88 Графа 6 "Всього місць" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, не заповнюється:

1.

при декларуванні товарів, що вивозяться громадянами;

2.

при декларуванні товарів в режим митного складу;

3.

при декларуванні запасів, призначених для споживання, що постачаються на судна, експлуатантом яких є резидент;

4.

при декларуванні товарів за загальною вантажною митною декларацією при вивезенні товарів залізничним транспортом чи періодичною митною декларацією;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

254.701.09.89 Графа 6 "Всього місць" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, заповнюється:

1.

при декларуванні товарів, на які була попередньо оформлена загальна вантажна митна декларація при вивезенні товарів залізничним транспортом або періодична митна декларація;

2.

при декларуванні товарів за загальною вантажною митною декларацією при вивезенні товарів залізничним транспортом чи періодичною митною декларацією;

3.

завжди;

4.

у разі, якщо стосовно товарів, що декларуються, після їх розміщення у заявлений у ВМД митний режим здійснюватиметься міжнародне перевезення;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

255.701.09.90 Графа 38 "Вага нетто (кг)" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, не заповнюється:

1.

при заповненні тимчасової митної декларації;

2.

при заповненні окремої митної декларації;

3.

при заповненні періодичної митної декларації;

4.

при заповненні неповної митної декларації;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

256.701.09.91 Якщо товари переміщуються стаціонарними засобами транспортування, то в графі 6 "Всього місць" ВМД проставляється:

1.

"0";

2.

"1";

3.

"2";

4.

"3";

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

257.701.09.92 Графа 39 "Квота" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, заповнюється:

1.

для товарів, щодо яких установлено кількісні обмеження;

2.

на товари, що ввозяться в якості іноземних інвестицій;

3.

для товарів, які підлягають сертифікації;

4.

завжди;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

258.701.09.93 При декларуванні першої партії товару що вивозиться за межі митної території України, в графі 39 "Квота" зазначається:

1.

кількість товару за квотою;

2.

"1";

3.

залишок товару за встановленою квотою;

4.

напис "квота";

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

259.701.09.94 Графа 8 "Одержувач" на додаткових аркушах ВМД форми МД-3 при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України:

1.

відсутня;

2.

прокреслюється горизонтальною лінією;

3.

не заповнюється;

4.

перекреслюються по всій ширині у вигляді позначки "Z";

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

260.701.09.95 Графа 40 "Загальна декларація / Попередній документ" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, заповнюється:

1.

якщо товар попередньо розміщувався на складі митного органу;

2.

якщо товар попередньо розміщувався на складі тимчасового зберігання;

3.

якщо поданню ВМД передувало оформлення тимчасової митної декларації;

4.

у всіх перерахованих варіантах відповідей;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

261.701.09.96 Графа 41 "Додаткові одиниці виміру" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, не заповнюється:

1.

при зворотному вивезенні товарів після їх тимчасового ввезення;

2.

при заповненні загальної вантажної митної декларації;

3.

якщо в графі 33 ВМД зазначається код товару на рівні менше 10 знаків за УКТЗЕД;

4.

якщо в графі 33 ВМД зазначається код товару на рівні менше 6 знаків за УКТЗЕД;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

262.701.09.97 Графа 8 "Одержувач" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, не заповнюється:

1.

при декларуванні товарів у митний режим знищення або руйнування;

2.

при декларуванні товарів та/або транспортних засобів для їх тимчасового вивезення з метою багаторазового переміщення через митний кордон України за однією ВМД;

3.

при декларуванні запасів, призначених для споживання, що постачаються на судна, експлуатантом яких є резидент;

4.

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

263.701.09.98 У графі 42 "Ціна товару" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, наводиться:

1.

митна вартість товару у валюті України за курсом, установленим Національним банком України на день створення ВМД;

2.

вартість товару у валюті контракту (договору);

3.

митна вартість товару у валюті України за курсом, установленим Національним банком України на день прийняття ВМД до оформлення;

4.

фактурна вартість товару у валюті України за курсом, установленим Національним банком України на день прийняття ВМД до оформлення;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

264.701.09.99 Графа 42 "Ціна товару" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, не заповнюється:

1.

при зворотному вивезенні тимчасово ввезених громадянами товарів;

2.

при зворотному вивезенні тимчасово ввезених товарів суб'єктами господарської діяльності;

3.

при поміщенні товарів у митний режим тимчасового ввезення (вивезення);

4.

при заповненні загальної вантажної митної декларації;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

265.701.09.100 Графа 11 "Торговельна країна / Країна виробництва" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, не заповнюється:

1.

при декларуванні гуманітарної допомоги, запасів, призначених для споживання, що постачаються на судна, експлуатантом яких є резидент;

2.

при декларуванні товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця;

3.

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами;

4.

всі відповіді правильні;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

266.701.09.101 У графі 43 "Метод визначення вартості" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, за наявності декларації митної вартості зазначається:

1.

код "7";

2.

код "6";

3.

код "5";

4.

код "4";

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

267.701.09.102 В графі 11 "Торговельна країна/Країна виробництва" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, зазначається:

1.

літерний код альфа-2 місцезнаходження особи, з якою українським суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності укладено договір (контракт);

2.

літерний код альфа-2 країни виробництва товару;

3.

жодна з відповідей не правильна;

4.

літерний код альфа-2 торговельної країни, з якої товар вивозиться за межі митної території України;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

268.701.09.103 Графа 43 "Метод визначення вартості" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, заповнюється:

1.

якщо митна вартість товару більше 1000 євро;

2.

якщо митна вартість товару більше 100 євро;

3.

завжди;

4.

у разі наявності декларації митної вартості;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

269.701.09.104 У графі 44 "Додаткова інформація / Подані документи / Сертифікати і дозволи" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, зазначаються:

1.

коди митного режиму відповідно до Класифікатора митних режимів;

2.

коди особливостей переміщення товарів згідно з Класифікатором особливостей переміщення товарів через митний кордон України;

3.

реквізити документів наведених в графі 40 ВМД;

4.

коди згідно з Класифікатором документів і реквізити документів, поданих при декларуванні;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

270.701.09.105 Графа 12 "Відомості про вартість" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, заповнюється:

1.

завжди;

2.

у разі нарахування податків;

3.

при декларуванні товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця;

4.

при заповненні окремої митної декларації;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

271.701.09.106 Графа 44 "Додаткова інформація / Подані документи / Сертифікати і дозволи" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, не заповнюється:

1.

при декларуванні товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця;

2.

при випуску товарів у вільний обіг;

3.

при випуску товарів з митного ліцензійного складу;

4.

при випуску товарів з складу тимчасового зберігання;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

272.701.09.107 В графі 12 "Відомості про вартість" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, зазначається:

1.

сума наведених у графах 45 ВМД митних вартостей задекларованих товарів у валюті України (або сума митних вартостей за аркушем ВМД форми МД-2 та аркушами специфікації форми МД-8);

2.

сума наведених у графах 45 ВМД митних вартостей задекларованих товарів у валюті України;

3.

сума наведених у графах 45 ВМД митних вартостей задекларованих товарів у валюті договору (контракту);

4.

сума наведених у графах 42 ВМД митних вартостей задекларованих товарів у валюті договору (контракту);

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

273.701.09.108 Графа 13 "ЄСП" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України:

1.

заповнюється при декларуванні технічної допомоги;

2.

не заповнюється;

3.

заповнюється за умови, що товар підлягає експортному контролю;

4.

заповнюється завжди;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

274.701.09.109 Графа 17а "Код країни призначення" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, не заповнюється:

1.

при вивезенні товарів з митної території України на територію спеціальної митної зони;

2.

всі відповіді правильні;

3.

при декларуванні запасів, призначених для споживання, що постачаються на судна, експлуатантом яких є резидент;

4.

при декларуванні товарів для їх тимчасового вивезення з метою багаторазового переміщення через митний кордон України за однією ВМД;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

275.701.09.110 Графа 18 "Ідентифікація і країна реєстрації транспортного засобу при відправленні/прибутті" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, не заповнюється:

1.

при переміщенні товарів у супроводжуваному, несупроводжуваному багажі;

2.

при переміщенні товарів у міжнародних поштових і експрес-відправленнях;

3.

у всіх перелічених випадках графа не заповнюється;

4.

при переміщенні товарів у ручній поклажі;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

276.701.09.111 Графа 18 "Ідентифікація і країна реєстрації транспортного засобу при відправленні/прибутті" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, не заповнюється:

1.

у всіх перелічених випадках графа не заповнюється;

2.

при декларуванні товарів за загальною вантажною митною декларацією при вивезенні товарів залізничним транспортом чи періодичною митною декларацією;

3.

при переміщенні товарів стаціонарними засобами транспортування;

4.

при декларуванні товарів безпосередньо в пункті пропуску через митний кордон України, через який вивозяться товари;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

277.701.09.112 Графа 18 "Ідентифікація і країна реєстрації транспортного засобу при відправленні/прибутті" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, заповнюється:

1.

при переміщенні товарів у міжнародних поштових і експрес-відправленнях;

2.

завжди;

3.

при переміщенні товарів у супроводжуваному, несупроводжуваному багажі;

4.

якщо стосовно товарів, що декларуються, після їх розміщення у заявлений у ВМД митний режим здійснюватиметься переміщення митною територією України;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

278.701.09.113 Графа 45 "Коригування" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, заповнюється:

1.

у разі нарахування податків;

2.

завжди;

3.

при заповненні окремої митної декларації;

4.

при випуску товарів з митного ліцензійного складу;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

279.701.09.114 У графі 45 "Коригування" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, зазначається:

1.

митна вартість товару у валюті України;

2.

фактурна вартість товару у валюті України;

3.

фактурна вартість товару у валюті контракту;

4.

митна вартість товару у валюті контракту;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

280.701.09.115 У разі вивезення за межі України товарів, як носіїв результатів виконаних робіт, у графі 45 "Коригування" зазначається:

1.

митна вартість таких носіїв без урахування вартості інформації, що на них розміщена;

2.

митна вартість таких носіїв з урахуванням вартості інформації, що на них розміщена;

3.

фактурна вартість таких носіїв без урахування вартості інформації, що на них розміщена;

4.

фактурна вартість таких носіїв з урахуванням вартості інформації, що на них розміщена;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

281.701.09.116 В графі 19 "Контейнер" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, зазначається:

1.

інформація щодо способу вивезення товарів;

2.

інформація щодо номера контейнера;

3.

інформація щодо стану заповнення контейнера;

4.

інформація щодо типу контейнера;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

282.701.09.117 В графі 19 "Контейнер" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, проставляється:

1.

"0", якщо товари прямують не в контейнері або в разі відсутності відомостей про спосіб перевезення товарів;

2.

"3", якщо товари прямують не в контейнері або в разі відсутності відомостей про спосіб перевезення товарів;

3.

"2", якщо товари прямують не в контейнері або в разі відсутності відомостей про спосіб перевезення товарів;

4.

"1", якщо товари прямують не в контейнері або в разі відсутності відомостей про спосіб перевезення товарів;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

283.701.09.118 Графа 45 "Коригування" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, не заповнюється:

1.

при заповненні окремої митної декларації;

2.

у разі оподаткування товарів, що експортуються через митний кордон України;

3.

при випуску з митного ліцензійного складу товарів, що експортуються через митний кордон України;

4.

завжди;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

284.701.09.119 У другому підрозділі графи 20 "Умови поставки" при вивезенні товарів за межі митної території України зазначається:

1.

літерний код альфа-2 країни, на території якої міститься географічний пункт доставки товарів, через пропуск - назва цього географічного пункту;

2.

скорочене літерне найменування умов поставки згідно з Класифікатором умов поставки, що затверджується Держмитслужбою;

3.

2-значний цифровий код форми розрахунків за товар згідно з умовами договору (контракту);

4.

код характеру договору (контракту) згідно з Класифікатором характерів угод;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

285.701.09.120 У графі 46 "Статистична вартість" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, зазначається:

1.

вартість товару, що зазначена в графі 12 ВМД;

2.

вартість товару, що зазначена в графі 45 ВМД;

3.

митна вартість товару в тисячах гривень;

4.

фактурна вартість товару в тисячах гривень;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

286.701.09.121 У третьому підрозділі графи 20 "Умови поставки" при вивезенні товарів за межі митної території України зазначається:

1.

літерний код альфа-2 країни, на території якої міститься географічний пункт доставки товарів, через пропуск - назва цього географічного пункту;

2.

2-значний цифровий код форми розрахунків за товар згідно з умовами договору (контракту);

3.

скорочене літерне найменування умов поставки згідно з Класифікатором умов поставки, що затверджується Держмитслужбою;

4.

код характеру договору (контракту) згідно з Класифікатором характерів угод;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

287.701.09.122 Графа 46 "Статистична вартість" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, не заповнюється:

1.

при зворотному вивезенні товарів, тимчасово ввезених громадянами;

2.

всі варіанти відповідей правильні;

3.

при заповненні окремої митної декларації;

4.

при декларуванні товарів за періодичною митною декларацією;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

288.701.09.123 У першому підрозділі графи 20 "Умови поставки" при вивезенні товарів за межі митної території України зазначається:

1.

код характеру договору (контракту) згідно з Класифікатором характерів угод;

2.

2-значний цифровий код форми розрахунків за товар згідно з умовами договору (контракту);

3.

скорочене літерне найменування умов поставки згідно з Класифікатором умов поставки, що затверджується Держмитслужбою;

4.

літерний код альфа-2 країни, на території якої міститься географічний пункт доставки товарів, через пропуск - назва цього географічного пункту;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

289.701.09.124 У четвертій колонці графи 47 "Нарахування платежів" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, зазначається:

1.

код способу розрахунку відповідно до Класифікатора способів розрахунку;

2.

установлений законодавством розмір ставки вивізного мита;

3.

код виду платежу відповідно до Класифікатора видів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Держмитслужби України від 07.12.2005 № 1201;

4.

нарахована сума вивізного мита чи плати;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

290.701.09.125 У третій колонці графи 47 "Нарахування платежів" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, зазначається:

1.

нарахована сума вивізного мита чи плати;

2.

при нарахуванні плати - установлений законодавством розмір ставки плати; при нарахуванні вивізного мита - установлений законодавством розмір ставки вивізного мита;

3.

код виду платежу відповідно до Класифікатора видів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Держмитслужби України від 07.12.2005 № 1201;

4.

код способу розрахунку відповідно до Класифікатора способів розрахунку;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

291.701.09.126 Графа 21 "Ідентифікація і країна реєстрації активного транспортного засобу на кордоні" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, заповнюється:

1.

якщо стосовно товарів, що декларуються, після їх розміщення у заявлений у ВМД митний режим здійснюватиметься міжнародне перевезення;

2.

якщо ВМД заповнюється на транспортний засіб, який приводиться до руху за допомогою двигуна, як на товар і він перетинає митний кордон України своїм ходом;

3.

при переміщенні товарів стаціонарними засобами транспортування;

4.

завжди;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

292.701.09.127 У п'ятій колонці графи 47 "Нарахування платежів" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, зазначається:

1.

код способу розрахунку відповідно до Класифікатора способів розрахунку;

2.

при нарахуванні плати - установлений законодавством розмір ставки плати; при нарахуванні вивізного мита - установлений законодавством розмір ставки вивізного мита;

3.

код виду платежу відповідно до Класифікатора видів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Держмитслужби України від 07.12.2005 № 1201;

4.

нарахована сума вивізного мита чи плати;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

293.701.09.128 Графа 21 "Ідентифікація і країна реєстрації активного транспортного засобу на кордоні" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, не заповнюється:

1.

при переміщенні товарів у міжнародних поштових і експрес-відправленнях;

2.

при переміщенні товарів стаціонарними засобами транспортування;

3.

якщо ВМД заповнюється на транспортний засіб, який приводиться до руху за допомогою двигуна, як на товар і він перетинає митний кордон України своїм ходом;

4.

у всіх перелічених випадках графа не заповнюється;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

294.701.09.129 У першій колонці графи 47 "Нарахування платежів" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, зазначається:

1.

код способу розрахунку відповідно до Класифікатора способів розрахунку;

2.

код виду платежу відповідно до Класифікатора видів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Держмитслужби України від 07.12.2005 № 1201;

3.

нарахована сума вивізного мита чи плати;

4.

при нарахуванні плати - установлений законодавством розмір ставки плати; при нарахуванні вивізного мита - установлений законодавством розмір ставки вивізного мита;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

295.701.09.130 У лівому підрозділі графи 22 "Валюта та загальна сума за рахунком" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, наводиться:

1.

літерний код валюти, у якій складено рахунки-фактури (інвойси);

2.

загальна фактурна вартість товарів у валюті України, одержана як сума вартостей, наведених у графі 42 основного та додаткових аркушів ВМД;

3.

літерний код валюти договору (контракту) купівлі продажу, міни, консигнації;

4.

код характеру договору (контракту);

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

296.701.09.131 Графа 47 "Нарахування платежів" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, не заповнюється:

1.

при декларуванні товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця;

2.

при декларуванні товарів за загальною ВМД;

3.

при декларуванні товарів за періодичною митною декларацією;

4.

у всіх варіантах відповідей графа не заповнюється;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

297.701.09.132 Графа 23 "Курс валюти" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, не заповнюється:

1.

у всіх перелічених випадках графа не заповнюється;

2.

при декларуванні гуманітарної допомоги;

3.

при декларуванні запасів, призначених для споживання;

4.

при декларуванні товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

298.701.09.133 Графа B "Подробиці розрахунків" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, не заповнюється:

1.

у всіх варіантах відповідей графа не заповнюється;

2.

при декларуванні товарів, поміщених у митний режим "переробки за межами митної території України";

3.

якщо мито та/або плата не сплачуються;

4.

при декларуванні товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

299.701.09.134 Якщо в лівому підрозділі графи 22 ВМД зазначено код валюти України, то в графі Графа 23 "Курс валюти" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, проставляється:

1.

"1";

2.

"0";

3.

"2";

4.

"3";

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

300.701.09.135 Графа 49 "Реквізити складу" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, не заповнюється:

1.

при зворотному вивезенні тимчасово ввезених товарів;

2.

при розміщенні товару в митний режим митного складу;

3.

при розміщенні товару в митний режим магазину безмитної торгівлі;

4.

якщо мито та/або плата не сплачуються;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

301.701.09.136 У лівому підрозділі графи 24 "Характер угоди" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, зазначається:

1.

код характеру договору (контракту) згідно з Класифікатором характерів угод, що відповідає валюті розрахунку;

2.

літерний код валюти розрахунку відповідно до Класифікації валют;

3.

літерний код валюти, у якій складено рахунки-фактури (інвойси);

4.

загальна фактурна вартість товарів у валюті України;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

302.701.09.137 Графа 49 "Реквізити складу" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, не заповнюється:

1.

при декларуванні товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця;

2.

при зворотному вивезенні тимчасово ввезених товарів;

3.

при вивезенні товарів з території відповідного типу спеціальної (вільної) економічної зони за межі митної території України;

4.

у всіх варіантах відповідей графа не заповнюється;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

303.701.09.138 У правому підрозділі графи 24 "Характер угоди" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, зазначається:

1.

літерний код валюти розрахунку відповідно до Класифікації валют;

2.

літерний код альфа-2 країни місцезнаходження особи, з якою українським суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності укладено договір (контракт);

3.

код характеру договору (контракту) згідно з Класифікатором характерів угод, що відповідає валюті розрахунку;

4.

загальна фактурна вартість товарів у валюті України;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

304.701.09.139 Графа 50 "Принципал" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, заповнюється:

1.

при декларуванні товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування;

2.

коли здійснюється перевезення товарів митною територією України;

3.

при декларуванні товарів за періодичною митною декларацією;

4.

при декларуванні товарів, на які була попередньо оформлена загальна вантажна митна декларація при вивезенні товарів залізничним транспортом або періодична митна декларація;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

305.701.09.140 Графа 24 "Характер угоди" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, заповнюється:

1.

при декларуванні товарів суб'єктами господарювання в митний режим імпорту;

2.

при зворотному вивезенні товарів, що були тимчасово ввезені на митну територію України;

3.

при вивезенні залишків переробки або поверненні не перероблених згідно із заявленою метою товарів іноземного замовника;

4.

при ордерних поставках;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

306.701.09.141 Графа 50 "Принципал" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, не заповнюється:

1.

завжди;

2.

при декларуванні товарів, що переміщуються митною територією України залізничним транспортом;

3.

коли здійснюється перевезення товарів митною територією України;

4.

при декларуванні товарів у пункті пропуску через митний кордон України, через який вивозяться товари;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

307.701.09.142 Графа 25 "Вид транспорту на кордоні" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, не заповнюється:

1.

у разі якщо ВМД заповнюється на транспортний засіб, який приводиться до руху за допомогою двигуна, як на товар і він перетинає митний кордон України своїм ходом;

2.

при переміщенні товарів у ручній поклажі;

3.

при переміщенні товарів лініями електропередач;

4.

при заповненні окремої митної декларації;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

308.701.09.143 Графа 54 "Місце та дата:" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, заповнюється:

1.

коли здійснюється перевезення товарів митною територією України;

2.

завжди;

3.

виключно коли декларантом товарів є підприємство, якому належать товари, що переміщуються через митний кордон України;

4.

при декларуванні товарів, що переміщуються митною територією України залізничним транспортом;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

309.701.09.144 У лівому підрозділі графи 25 "Вид транспорту на кордоні" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, зазначається:

1.

відповідно до Класифікатора видів транспорту код транспортного засобу, зазначеного в графі 21 ВМД;

2.

код транспортного засобу, зазначеного в графі 18 ВМД;

3.

літерний код альфа-2 відповідно до Класифікації держав світу країни реєстрації транспортного засобу;

4.

інформація щодо ідентифікаційних відомостей про транспортний засіб;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

310.701.09.145 У першому підрозділі графи 1 "Декларація" при декларуванні товарів, що ввозяться (ввезені) на митну територію України, зазначається:

1.

2-значний літерний код напрямку переміщення товарів "ЕК" - вивезення з України;

2.

2-значний літерний код напрямку переміщення товарів "ІМ" - увезення в Україну;

3.

код митного режиму відповідно до Класифікатора митних режимів, що затверджується Держмитслужбою;

4.

літерний код типу декларації згідно з Класифікатором типів декларацій, що затверджується Держмитслужбою;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

311.701.09.146 Графа 26 "Вид транспорту в межах країни" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, заповнюється:

1.

всі варіанти відповідей правильні;

2.

завжди;

3.

якщо стосовно товарів, що декларуються, здійснюється переміщення митною територією України;

4.

якщо стосовно товарів, що декларуються, після їх розміщення у заявлений у ВМД митний режим здійснюватиметься міжнародне перевезення;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

312.701.09.147 У лівому підрозділі графи 26 "Вид транспорту в межах країни" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, зазначається:

1.

інформація щодо ідентифікаційних відомостей про транспортний засіб;

2.

літерний код альфа-2 відповідно до Класифікації держав світу країни реєстрації транспортного засобу;

3.

відповідно до Класифікатора видів транспорту код транспортного засобу, зазначеного в графі 21 ВМД;

4.

проставляється відповідно до Класифікатора видів транспорту код транспортного засобу, зазначеного в графі 18 ВМД;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

313.701.09.148 Графа 26 "Вид транспорту в межах країни" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, не заповнюється:

1.

при переміщенні товарів у міжнародних поштових і експрес-відправленнях;

2.

при декларуванні товарів у пункті пропуску через митний кордон України;

3.

при переміщенні товарів у супроводжуваному багажі;

4.

при переміщенні товарів у ручній поклажі;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

314.701.09.149 Графа 27 "Місце навантаження/розвантаження" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, заповнюється:

1.

при переміщенні товарів автомобільним транспортом;

2.

при переміщенні товарів авіаційним транспортом;

3.

при переміщенні товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях;

4.

при переміщенні товарів стаціонарними засобами транспортування;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

315.701.09.150 Під номером 2 в графі 28 "Фінансові та банківські відомості" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, зазначається:

1.

номер поточного рахунку в національній валюті України (при здійсненні розрахунків у цій валюті) або в іноземній валюті (при розрахунку в іноземній валюті), код (МФО) банку;

2.

найменування банку;

3.

код за ЄДРПОУ вповноваженого банку;

4.

місцезнаходження банку;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

316.701.09.151 У другому підрозділі графи 1 "Декларація" при декларуванні товарів, що ввозяться (ввезені) на митну територію України, зазначається:

1.

2-значний літерний код напрямку переміщення товарів "ЕК" - вивезення з України;

2.

код митного режиму відповідно до Класифікатора митних режимів, що затверджується Держмитслужбою;

3.

літерний код типу декларації згідно з Класифікатором типів декларацій, що затверджується Держмитслужбою;

4.

2-значний літерний код напрямку переміщення товарів "ІМ" - увезення в Україну;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

317.701.09.152 У третьому підрозділі графи 1 "Декларація" при декларуванні товарів, що ввозяться (ввезені) на митну територію України, зазначається:

1.

літерний код типу декларації згідно з Класифікатором типів декларацій, що затверджується Держмитслужбою;

2.

2-значний літерний код напрямку переміщення товарів "ЕК" - вивезення з України;

3.

код митного режиму відповідно до Класифікатора митних режимів, що затверджується Держмитслужбою;

4.

2-значний літерний код напрямку переміщення товарів "ІМ" - увезення в Україну;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

318.701.09.153 Під номером 3 в графі 28 "Фінансові та банківські відомості" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, зазначається:

1.

код за ЄДРПОУ вповноваженого банку;

2.

місцезнаходження банку;

3.

номер поточного рахунку в національній валюті України (при здійсненні розрахунків у цій валюті) або в іноземній валюті (при розрахунку в іноземній валюті), код (МФО) банку;

4.

найменування банку;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

319.701.09.154 При ввезенні на митну територію України гуманітарної допомоги у графі 2 "Відправник/Експортер" зазначаються:

1.

відомості про підприємство, включене до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги;

2.

відомості про набувача гуманітарної допомоги;

3.

відомості про отримувача гуманітарної допомоги;

4.

відомості про донора гуманітарної допомоги;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

320.701.09.155 Графа 28 "Фінансові та банківські відомості" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, не заповнюється:

1.

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму експорту;

2.

при переміщенні товарів за договорами (контрактами), якими передбачено проведення грошових розрахунків за товар;

3.

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України суб'єктами господарської діяльності;

4.

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму митного складу;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

321.701.09.156 Графа 2 "Відправник/Експортер" на додаткових аркушах ВМД форми МД-3 при декларуванні товарів, що ввозяться (ввезені) на митну території України:

1.

не заповнюється;

2.

відсутня;

3.

прокреслюється горизонтальною лінією;

4.

перекреслюються по всій ширині у вигляді позначки "Z";

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

322.701.09.157 Графа 29 "Митний орган виїзду/в'їзду" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, заповнюється:

1.

всі варіанти відповідей правильні;

2.

завжди;

3.

якщо стосовно товарів, що декларуються, здійснюється переміщення митною територією України;

4.

якщо стосовно товарів, що декларуються, після їх розміщення у заявлений у ВМД митний режим здійснюватиметься міжнародне перевезення;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

323.701.09.158 Якщо відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту), нерезидент не є відправником, то у графі 2 "Відправник/Експортер" при декларуванні товарів, що ввозяться (ввезені) на митну територію України, зазначаються:

1.

відомості про відправника і вчиняється запис "Див. доп.", а в доповненні наводяться відомості про нерезидента - сторону зовнішньоекономічного договору (контракту);

2.

відомості про відправника;

3.

відомості про нерезидента - сторону зовнішньоекономічного договору (контракту);

4.

відомості про нерезидента - сторону зовнішньоекономічного договору (контракту) і вчиняється запис "Див. доп.", а в доповненні наводяться відомості про відправника;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

324.701.09.159 У другому підрозділі графи 3 "Форми" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, зазначається:

1.

загальна кількість комплектів форми МД-6, специфікації форми МД-8;

2.

загальна кількість комплектів форми МД-2, МД-3, МД-6, специфікації форми МД-8;

3.

загальна кількість комплектів форми МД-3;

4.

загальна кількість комплектів форми МД-2, МД-3;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

325.701.09.160 У графі 29 "Митний орган виїзду/в'їзду" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, зазначаються:

1.

найменування пункту пропуску і дев'ятизначний код митного органу (регіональної митниці, митниці), через який передбачається вивезення товарів;

2.

найменування митного органу (регіональної митниці, митниці) і дев'ятизначний код митного органу, через який передбачається вивезення товарів;

3.

найменування пункту пропуску і дев'ятизначний код пункту пропуску, через який передбачається вивезення товарів

4.

найменування митного органу (регіональної митниці, митниці) і дев'ятизначний код пункту пропуску;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

326.701.09.161 У першому підрозділі графи 3 "Форми" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, зазначається:

1.

загальна кількість комплектів форми МД-2, МД-3, МД-6, специфікації форми МД-8;

2.

порядковий номер комплектів доповнень МД-6;

3.

порядковий номер комплекту;

4.

загальна кількість комплектів форми МД-2;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

327.701.09.162 Графа 29 "Митний орган виїзду/в'їзду" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, не заповнюється:

1.

при декларуванні товарів у пункті пропуску через митний кордон України;

2.

при декларуванні гуманітарної допомоги, запасів, призначених для споживання, що постачаються на судна, експлуатантом яких є резидент, тощо;

3.

при переміщенні товарів трубопровідним транспортом;

4.

при переміщенні електроенергії лініями електропередачі;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

328.701.09.163 Під номером 4 графи 31 "Вантажні місця та опис товарів - Маркування та кількість - Номери контейнерів - Кількість та розпізнавальні особливості" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України зазначаються:

1.

процентне співвідношення фактурної вартості задекларованих у ВМД складових комплектного об'єкта і загальної фактурної вартості комплектного об'єкта;

2.

відомості про контейнери;

3.

відомості про кількість вантажних місць, їх упаковку та маркування;

4.

точні відомості про товар, які є в наявності;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

329.701.09.164 Графа 4 "Відвантажувальні специфікації" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, заповнюється:

1.

завжди;

2.

за наявності доповнень форми МД-6;

3.

за наявності доповнень форми МД-6 та специфікації форми МД-8;

4.

за наявності специфікації форми МД-8;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

330.701.09.165 В графі 4 "Відвантажувальні специфікації" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, зазначається:

1.

загальна кількість долучених до ВМД комплектів форми МД-3, складених декларантом, і через знак "/" - кількість аркушів у примірнику специфікації форми МД-8;

2.

загальна кількість долучених до ВМД комплектів доповнень МД-6, складених декларантом, і через знак "/" - кількість аркушів у примірнику специфікації форми МД-8;

3.

у першому підрозділі графи вказується порядковий номер комплекту, у другому - загальна кількість комплектів форми МД-2, МД-3;

4.

загальна кількість долучених до ВМД комплектів форми МД-3, складених декларантом, і через знак "/" - кількість доповнень форми МД-6;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

331.701.09.166 Відомості під номером 5 графи 31 "Вантажні місця та опис товарів - Маркування та кількість - Номери контейнерів - Кількість та розпізнавальні особливості" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, зазначаються:

1.

при декларуванні товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування;

2.

при декларуванні товарів, що підлягають експортному контролю;

3.

при декларуванні складових комплектного об'єкта;

4.

при декларуванні гуманітарної допомоги;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

332.701.09.167 Відомості під номером 4 графи 31 "Вантажні місця та опис товарів - Маркування та кількість - Номери контейнерів - Кількість та розпізнавальні особливості" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, зазначаються:

1.

при декларуванні товарів, що підлягають експортному контролю;

2.

при декларуванні складових комплектного об'єкта;

3.

при декларуванні гуманітарної допомоги;

4.

при декларуванні товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

333.701.09.168 Якщо в графі 19 ВМД зазначено "0", то під номером 3 графи 31 "Вантажні місця та опис товарів - Маркування та кількість - Номери контейнерів - Кількість та розпізнавальні особливості" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, проставляється:

1.

"0";

2.

"1";

3.

"2";

4.

"3";

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

334.701.09.169 В графі 32 "Товар № " при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, проставляється:

1.

восьмизначний код товару згідно з УКТЗЕД;

2.

порядковий номер товару, що декларується в графі 33 ВМД;

3.

десятизначний код товару згідно з УКТЗЕД;

4.

порядковий номер товару, що декларується в графі 31 ВМД;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

335.701.09.170 У другому підрозділі графи 33 "Код товару" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, зазначаються:

1.

восьмизначний код товару згідно з УКТЗЕД;

2.

дев'ятий та десятий знаки коду товару згідно з УКТЗЕД;

3.

сьомий та восьмий знаки коду товару згідно з УКТЗЕД;

4.

п'ятий та шостий знаки коду товару згідно з УКТЗЕД;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

336.701.09.171 Код товару згідно з УКТЗЕД при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, зазначається на рівні перших чотирьох знаків у таких випадках:

1.

при декларуванні гуманітарної допомоги;

2.

при декларуванні товарів у митний режим тимчасового вивезення;

3.

при декларуванні товарів у митний режим митного складу;

4.

при заповненні окремої митної декларації, загальної ВМД;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

337.701.09.172 В Графі 5 "Всього товарів" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, зазначається:

1.

загальна кількість товарів згідно товаросупровідних документів;

2.

загальна кількість товарів задекларованих у примірниках форми МД-3, специфікації форми МД-8;

3.

загальна кількість товарів задекларованих у примірниках форми МД-2, специфікації форми МД-8;

4.

загальна кількість задекларованих у ВМД товарів;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

338.701.09.173 Код товару згідно з УКТЗЕД при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, зазначається на рівні перших шести знаків у таких випадках:

1.

при зворотному вивезенні товарів після їх тимчасового ввезення на митну територію України з умовним повним звільненням від оподаткування;

2.

при заповненні загальної ВМД;

3.

при заповненні окремої митної декларації;

4.

при декларуванні запасів, призначених для споживання, що постачаються на судна, експлуатантом яких є резидент;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

339.701.09.174 Графа 6 "Всього місць" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, заповнюється:

1.

завжди;

2.

правильної відповіді немає;

3.

якщо стосовно товарів, що декларуються, перед їх розміщенням у заявлений у ВМД митний режим здійснювалося перевезення товарів митною територією України;

4.

у разі якщо стосовно товарів, що декларуються, перед їх розміщенням у заявлений у ВМД митний режим здійснювалося міжнародне перевезення;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

340.701.09.175 У третьому підрозділі графи 33 "Код товару" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, зазначається:

1.

відповідність товару експортному контролю;

2.

код згідно з УКТЗЕД комплектного об'єкта;

3.

перші 8 знаків коду товару згідно з УКТЗЕД;

4.

код товару згідно з Класифікатором додаткової митної інформації;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

341.701.09.176 У лівому підрозділі графи 34 "Код країни походження" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, зазначається:

1.

літерний код альфа-2 торговельної країни, зазначеної в графі 11 ВМД;

2.

літерний код альфа-2 країни походження товару, описаного в графі 33 ВМД і класифікованого згідно з УКТЗЕД у графі 31 ВМД;

3.

код товару згідно з Класифікатором додаткової митної інформації;

4.

літерний код альфа-2 країни походження товару, описаного в графі 31 ВМД і класифікованого згідно з УКТЗЕД у графі 33 ВМД;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

342.701.09.177 Графа 6 "Всього місць" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, заповнюється:

1.

завжди;

2.

правильної відповіді немає;

3.

якщо стосовно товарів, що декларуються, перед їх розміщенням у заявлений у ВМД митний режим здійснювалося перевезення товарів митною територією України;

4.

у разі якщо стосовно товарів, що декларуються, перед їх розміщенням у заявлений у ВМД митний режим здійснювалося міжнародне перевезення;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

343.701.09.178 Якщо представлені документи не вказують на конкретну країну походження товару, а містять інформацію про походження товару з країн Європейського співтовариства, то в графі 34 "Код країни походження" зазначається:

1.

"ES";

2.

"EC";

3.

"EU";

4.

"00";

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

344.701.09.179 Графа 6 "Всього місць" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, не заповнюється:

1.

при декларуванні товарів, що ввозяться громадянами;

2.

при декларуванні запасів, призначених для споживання, що постачаються на судна, експлуатантом яких є резидент;

3.

при декларуванні товарів режим митного складу;

4.

при декларуванні товарів за періодичною митною декларацією;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

345.701.09.180 Якщо товари ввозяться на митну територію України насипом, наливом і в товаросупровідних документах не визначено кількість вантажних місць, то в графі 6 "Всього місць" проставляється:

1.

"0";

2.

"1";

3.

"2";

4.

"3";

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

346.701.09.181 Якщо країна походження невідома, то в графі 34 "Код країни походження" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, зазначається:

1.

"EU";

2.

"00";

3.

"000";

4.

"11";

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

347.701.09.182 Графа 34 "Код країни походження" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, не заповнюється:

1.

при декларуванні товарів, що розміщуються в митний режим митного складу;

2.

при декларуванні товарів, що розміщуються в митний режим експорту;

3.

при декларуванні товарів, що розміщуються в митний режим імпорту;

4.

при декларуванні товарів, що розміщуються в митний режим реекспорту;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

348.701.09.183 Графа 8 "Одержувач" на додаткових аркушах ВМД форми МД-3 при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України:

1.

не заповнюється;

2.

відсутня;

3.

прокреслюється горизонтальною лінією;

4.

перекреслюються по всій ширині у вигляді позначки "Z";

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

349.701.09.184 При декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України за зовнішньоекономічним договором (контрактом) та пов'язаним з ним договором комісії, укладеним між резидентами, у графі 9 "Особа, відповідальна за фінансове врегулювання" зазначаються:

1.

відомості про комітента;

2.

відомості про консигнатора;

3.

відомості про комісіонера, що уклав зовнішньоекономічний договір (контракт), і вчиняється запис "Див. доп. ", а в доповненні наводяться відомості про комітента;

4.

відомості про комітента, і вчиняється запис "Див. доп. ", а в доповненні наводяться відомості про комісіонера, що уклав зовнішньоекономічний договір (контракт);

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

350.701.09.185 Графа 34 "Код країни походження" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, не заповнюється:

1.

при декларуванні товарів, що розміщуються в митний режим реекспорту;

2.

при декларуванні товарів, що розміщуються в митний режим імпорту;

3.

при декларуванні товарів, що розміщуються в митний режим експорту;

4.

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

351.701.09.186 Графа 34 "Код країни походження" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, не заповнюється:

1.

при заповненні окремої митної декларації;

2.

при декларуванні товарів, що розміщуються в митний режим експорту;

3.

при декларуванні товарів, що розміщуються в митний режим реімпорту;

4.

при декларуванні товарів, що розміщуються в митний режим реекспорту;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

352.701.09.187 При декларуванні товарів, що ввозяться за зовнішньоекономічним договором (контрактом) консигнації та пов'язаним з ним договором купівлі-продажу, укладеним між резидентами, у графі 9 /"Особа, відповідальна за фінансове врегулювання" зазначаються:

1.

відомості про резидента - покупця, вчиняється запис "Див. доп.", а в доповненні наводяться відомості про резидента - консигнатора;

2.

відомості про консигнатора;

3.

відомості про комітента, і вчиняється запис "Див. доп.", а в доповненні наводяться відомості про комісіонера, що уклав зовнішньоекономічний договір (контракт);

4.

відомості про консигнатора, що уклав зовнішньоекономічний договір (контракт), і вчиняється запис "Див. доп.", а в доповненні наводяться відомості про консигнанта;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

353.701.09.188 Якщо вага брутто товару становить 1,328 кг, то в графі 35 "Вага брутто (кг)" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, зазначається:

1.

1;

2.

1,33;

3.

1,328;

4.

1,4;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

354.701.09.189 При декларуванні товарів, що ввозяться за зовнішньоекономічним договором (контрактом) та пов'язаним з ним договором доручення (агентським договором), укладеним між резидентами, у графі 9 "Особа, відповідальна за фінансове врегулювання" зазначаються:

1.

відомості про консигнанта;

2.

відомості про довірителя (суб'єкта, якого представляє агент);

3.

відомості про консигнатора;

4.

відомості про консигнатора, що уклав зовнішньоекономічний договір (контракт), і вчиняється запис "Див. доп.", а в доповненні наводяться відомості про консигнанта;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

355.701.09.190 Якщо вага брутто товару становить 0,6539 кг, то в графі 35 "Вага брутто (кг)" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, зазначається:

1.

0,654;

2.

0,66;

3.

1;

4.

0,6539;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

356.701.09.191 Графа 9 "Особа, відповідальна за фінансове врегулювання" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, не заповнюється:

1.

при декларуванні продукції морського промислу, видобутої українським суб'єктом підприємницької діяльності;

2.

при декларуванні товарів у митний режим магазину безмитної торгівлі;

3.

при декларуванні консолідованого вантажу у митний режим митного складу;

4.

при декларуванні гуманітарної допомоги;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

357.701.09.192 Графа 35 "Вага брутто (кг)" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, не заповнюється:

1.

при декларуванні товарів, що переміщуються авіаційним транспортом;

2.

при декларуванні товарів, що переміщуються залізничним транспортом;

3.

при декларуванні товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування;

4.

при декларуванні товарів, що переміщуються в міжнародних поштових та експрес відправленнях;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

358.701.09.193 В графі 36 "Преференція" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, зазначається:

1.

цифрові коди податкових пільг в обкладенні товарів увізним митом та податком на додану вартість;

2.

двозначний цифровий код пільги в обкладенні товару вивізним митом;

3.

цифрові коди податкових пільг в обкладенні товарів увізним митом, акцизним податком, податком на додану вартість;

4.

тризначний цифровий код пільги в обкладенні товару вивізним митом;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

359.701.09.194 Графа 36 "Преференція" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, не заповнюється:

1.

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму експорту;

2.

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму реімпорту;

3.

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму реекспорту;

4.

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму митного складу;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

360.701.09.195 Графа 36 "Преференція" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, не заповнюється:

1.

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму експорту;

2.

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму "переробка за межами митної території України";

3.

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму магазину безмитної торгівлі;

4.

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму реекспорту;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

361.701.09.196 У графі 37 "Процедура" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, проставляється:

1.

код процедури переміщення товарів відповідно до заявленого митного режиму;

2.

код митного режиму відповідно до Класифікатора митних режимів;

3.

літерний код особливості переміщення товарів;

4.

літерний код альфа-2 країни, з якою українським суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності укладено договір (контракт);

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

362.701.09.197 В графі 11 "Торговельна країна / Країна виробництва" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, зазначається:

1.

літерний код альфа-2 відповідно до Класифікації держав світу країни, з якою українським суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності укладено договір (контракт);

2.

код митного режиму в який поміщується товар, що ввозиться (ввезений) на митну територію України;

3.

літерний код альфа-2 відповідно до Класифікації держав світу країни, в якій виготовлено товар, що ввозиться (ввезений) на митну територію України;

4.

літерний код альфа-2 відповідно до Класифікації держав світу країни, з якої товар імпортується на митну територію України;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

363.701.09.198 У першому підрозділі графи 37 "Процедура" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, проставляється:

1.

літерний код альфа-2 країни, з якою українським суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності укладено договір (контракт);

2.

чотиризначний код, перші два знаки якого - літерний код особливості переміщення товарів, наступні два знаки - цифровий код додаткової особливості переміщення товарів;

3.

шестизначний код, перші три цифри якого - код митного режиму, наступні три - код попереднього митного режиму;

4.

чотиризначний код, перші дві цифри якого - код митного режиму, наступні дві - код попереднього митного режиму;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

364.701.09.199 Графа 11 "Торговельна країна / Країна виробництва" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, не заповнюється:

1.

при декларуванні гуманітарної допомоги;

2.

при декларуванні іноземних інвестицій;

3.

при декларуванні технічної допомоги;

4.

у всіх варіантах відповідей графа не заповнюється;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

365.701.09.200 Графа 11 "Торговельна країна / Країна виробництва" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, не заповнюється:

1.

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами;

2.

у всіх варіантах відповідей графа не заповнюється;

3.

при декларуванні гуманітарної допомоги;

4.

при декларуванні консолідованого вантажу у митний режим митного складу;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

366.701.09.201 В графі 12 "Відомості про вартість" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, зазначається:

1.

сума наведених у графах 45 ВМД фактурних вартостей задекларованих товарів у валюті України;

2.

сума наведених у графах 45 ВМД митних вартостей задекларованих товарів у валюті контракту;

3.

сума наведених у графах 42 ВМД митних вартостей задекларованих товарів у валюті України;

4.

сума наведених у графах 45 ВМД митних вартостей задекларованих товарів у валюті України (або сума митних вартостей за аркушем ВМД форми МД-2 та аркушами специфікації форми МД-8);

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

367.701.09.202 У другому підрозділі графи 37 "Процедура" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, проставляється:

1.

літерний код альфа-2 країни, з якою українським суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності укладено договір (контракт);

2.

чотиризначний код, перші два знаки якого - літерний код особливості переміщення товарів, наступні два знаки - цифровий код додаткової особливості переміщення товарів;

3.

шестизначний код, перші три цифри якого - код митного режиму, наступні три - код попереднього митного режиму;

4.

чотиризначний код, перші дві цифри якого - код митного режиму, наступні дві - код попереднього митного режиму;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

368.701.09.203 Графа 12 "Відомості про вартість" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, не заповнюється:

1.

у всіх варіантах відповідей графа не заповнюється;

2.

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму митного складу;

3.

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму магазину безмитної торгівлі;

4.

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму відмови на користь держави;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

369.701.09.204 У графі 38 "Вага нетто (кг)" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, зазначається:

1.

в кілограмах вага товару, описаного в графі 31 ВМД, з урахуванням первинної тари (упаковки), що невіддільна від товару до його споживання;

2.

в кілограмах вага товару, описаного в графі 33 ВМД, з урахуванням первинної тари (упаковки), що невіддільна від товару до його споживання;

3.

в кілограмах вага товару, описаного в графі 33 ВМД, без будь-якої упаковки;

4.

в кілограмах вага товару, описаного в графі 31 ВМД, без будь-якої упаковки;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

370.701.09.205 Графа 12 "Відомості про вартість" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, не заповнюється:

1.

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму реімпорту

2.

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму імпорту;

3.

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму "переробка на митній території України";

4.

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму знищення або руйнування;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

371.701.09.206 В графі 15а "Код країни відправлення/експорту" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, зазначається:

1.

літерний код альфа-2 відповідно до Класифікації держав світу країни, з якої товари згідно з товаросупровідними документами були відправлені в Україну;

2.

графа не заповнюється;

3.

літерний код альфа-2 відповідно до Класифікації держав світу країни, з якою українським суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності укладено договір (контракт);

4.

літерний код альфа-2 відповідно до Класифікації держав світу країни, в якій виготовлено товар, що ввозиться (ввезений) на митну територію України;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

372.701.09.207 Графа 18 "Ідентифікація і країна реєстрації транспортного засобу при відправленні/прибутті" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, заповнюється

1.

при переміщенні товарів у супроводжуваному, несупроводжуваному багажі;

2.

завжди;

3.

якщо стосовно товарів, що декларуються, після їх розміщення у заявлений у ВМД митний режим здійснювалося переміщення митною територією України;

4.

при переміщенні товарів у міжнародних поштових і експрес-відправленнях;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

373.701.09.208 Графа 18 "Ідентифікація і країна реєстрації транспортного засобу при відправленні/прибутті" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, не заповнюється:

1.

при декларуванні товарів у пункті пропуску через митний кордон України, через який ввозяться товари;

2.

у всіх варіантах відповідей графа не заповнюється;

3.

при декларуванні товарів за періодичною митною декларацією;

4.

при декларуванні товарів, на які була попередньо оформлена періодична митна декларація;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

374.701.09.209 Графа 19 "Контейнер" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, заповнюється:

1.

при заповненні окремої митної декларації;

2.

завжди;

3.

при декларуванні товарів за періодичною митною декларацією;

4.

якщо стосовно товарів, що декларуються, перед їх розміщенням у заявлений у ВМД митний режим здійснювалося міжнародне перевезення;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

375.701.09.210 Якщо вага нетто товару становить 1,317 кг, то в графі 38 "Вага нетто (кг)" при декларуванні товарів, що вивозяться за межі митної території України, зазначається:

1.

1,4;

2.

1,32;

3.

1,317;

4.

1;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

376.701.09.211 В графі 19 "Контейнер" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, проставляється:

1.

"4", якщо товари прямують у контейнері;

2.

"3", якщо товари прямують у контейнері;

3.

"2", якщо товари прямують у контейнері;

4.

"1", якщо товари прямують у контейнері;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

377.701.09.212 В графі 19 "Контейнер" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, проставляється:

1.

"3", якщо товари прямують не в контейнері або в разі відсутності відомостей про спосіб перевезення товарів;

2.

"1", якщо товари прямують не в контейнері або в разі відсутності відомостей про спосіб перевезення товарів;

3.

"2", якщо товари прямують не в контейнері або в разі відсутності відомостей про спосіб перевезення товарів;

4.

"0", якщо товари прямують не в контейнері або в разі відсутності відомостей про спосіб перевезення товарів;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

378.701.09.213 В першому підрозділі графи 20 "Умови поставки" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, зазначається:

1.

2-значний цифровий код форми розрахунків за товар згідно з умовами договору (контракту) купівлі-продажу;

2.

скорочене літерне найменування умов поставки згідно з Класифікатором умов поставки, що затверджується Держмитслужбою;

3.

літерний код альфа-2 країни, на території якої міститься географічний пункт доставки товарів, через пропуск - назва цього географічного пункту;

4.

літерний код альфа-2 країни, з якої товари згідно з товаросупровідними документами були відправлені в Україну;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

379.701.09.214 В другому підрозділі графи 20 "Умови поставки" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, зазначається:

1.

скорочене літерне найменування умов поставки згідно з Класифікатором умов поставки, що затверджується Держмитслужбою;

2.

літерний код альфа-2 країни, на території якої міститься географічний пункт доставки товарів, через пропуск - назва цього географічного пункту;

3.

літерний код альфа-2 країни, з якої товари згідно з товаросупровідними документами були відправлені в Україну;

4.

2-значний цифровий код форми розрахунків за товар згідно з умовами договору (контракту) купівлі-продажу;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

380.701.09.215 В третьому підрозділі графи 20 "Умови поставки" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, зазначається:

1.

2-значний цифровий код форми розрахунків за товар згідно з умовами договору (контракту) купівлі-продажу;

2.

літерний код альфа-2 країни, на території якої міститься географічний пункт доставки товарів, через пропуск - назва цього географічного пункту;

3.

скорочене літерне найменування умов поставки згідно з Класифікатором умов поставки, що затверджується Держмитслужбою;

4.

літерний код альфа-2 країни, з якої товари згідно з товаросупровідними документами були відправлені в Україну;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

381.701.09.216 Графа 21 "Ідентифікація і країна реєстрації активного транспортного засобу на кордоні" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, заповнюється:

1.

за наявності ідентифікаційних відомостей про транспортний засіб;

2.

якщо стосовно товарів, що декларуються, перед їх розміщенням у заявлений у ВМД митний режим здійснювалося переміщення митною територією України;

3.

якщо стосовно товарів, що декларуються, перед їх розміщенням у заявлений у ВМД митний режим здійснювалося міжнародне перевезення;

4.

завжди;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

382.701.09.217 При декларуванні товарів, що переміщуються транзитом у правому підрозділі графи 22 "Валюта та загальна сума за рахунком" зазначається:

1.

літерний код валюти відповідно до транспортних, товаросупровідних документів;

2.

офіційний курс гривні до іноземної валюти;

3.

загальна фактурна вартість товарів в іноземній валюті;

4.

загальна фактурна вартість товарів у валюті України;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

383.701.09.218 Графа 21 "Ідентифікація і країна реєстрації активного транспортного засобу на кордоні" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, не заповнюється:

1.

при декларуванні товарів за періодичною митною декларацією;

2.

при декларуванні іноземних інвестицій;

3.

при декларуванні товарів за тимчасовою декларацією;

4.

при декларуванні гуманітарної допомоги;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

384.701.09.219 Графа 21 "Ідентифікація і країна реєстрації активного транспортного засобу на кордоні" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, не заповнюється:

1.

у всіх варіантах відповідей графа не заповнюється;

2.

при переміщенні товарів у міжнародних поштових і експрес-відправленнях;

3.

якщо точні відомості про транспортний засіб не можуть бути документально підтверджені на момент подання неповної декларації;

4.

при переміщенні товарів стаціонарними засобами транспортування;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

385.701.09.220 При транзиті, якщо товари переміщуються через митний кордон насипом, наливом або навалом і в товаросупровідних документах, пакувальних аркушах не визначено кількість вантажних місць, то в графі 6 /"Всього місць/" проставляється:

1.

загальна кількість найменувань товарів;

2.

графа не заповнюється;

3.

"0";

4.

загальна вага товару;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

386.701.09.221 В правому підрозділі графи 22 "Валюта та загальна сума за рахунком" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, зазначається:

1.

загальна фактурна вартість товарів у валюті України, одержана як сума вартостей, наведених у графі 42 основного та додаткових аркушів ВМД;

2.

загальна митна вартість товарів у валюті України, одержана як сума вартостей, наведених у графі 45 основного та додаткових аркушів ВМД;

3.

фактурна вартість товарів у валюті контракту, одержана як сума вартостей, наведених у графі 45 основного та додаткових аркушів ВМД;

4.

загальна митна вартість товарів у валюті України, одержана як сума вартостей, наведених у графі 42 основного та додаткових аркушів ВМД;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

387.701.09.222 У якій графі, при декларуванні товарів, що переміщуються транзитом, зазначається загальна кількість долучених до ВМД комплектів доповнень МД-6, складених декларантом?

1.

графі 14 "Декларант/Представник";

2.

графі 1 "Декларація";

3.

графі 3 "Форми";

4.

графі 4 "Відвантажувальні специфікації";

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

388.701.09.223 Графа 3 "Форми" при декларуванні товарів, що переміщуються транзитом:

1.

графа не заповнюється;

2.

заповнюється лише на на додаткових аркушах форми МД-3;

3.

заповнюється лише в комплекті форми МД-2;

4.

заповнюється завжди;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

389.701.09.224 В правому підрозділі графи 22 "Валюта та загальна сума за рахунком" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, зазначається:

1.

загальна фактурна вартість товарів у валюті України, одержана як сума вартостей, наведених у графі 42 основного та додаткових аркушів ВМД;

2.

фактурна вартість товарів у валюті контракту, одержана як сума вартостей, наведених у графі 45 основного та додаткових аркушів ВМД;

3.

загальна митна вартість товарів у валюті України, одержана як сума вартостей, наведених у графі 45 основного та додаткових аркушів ВМД;

4.

загальна митна вартість товарів у валюті України, одержана як сума вартостей, наведених у графі 42 основного та додаткових аркушів ВМД;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

390.701.09.225 В лівому підрозділі графи 22 "Валюта та загальна сума за рахунком" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, зазначається:

1.

загальна фактурна вартість товарів у валюті України, одержана як сума вартостей, наведених у графі 42 основного та додаткових аркушів ВМД;

2.

фактурна вартість товарів у валюті контракту, одержана як сума вартостей, наведених у графі 45 основного та додаткових аркушів ВМД;

3.

літерний код валюти, у якій складено зовнішньоекономічний договір (контракт);

4.

літерний код валюти, у якій складено рахунки-фактури (інвойси);

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

391.701.09.226 Графа 22 "Валюта та загальна сума за рахунком" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, не заповнюється при декларуванні:

1.

товарів, поміщених в митний режим тимчасового ввезення (вивезення);

2.

товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації;

3.

іноземних інвестицій;

4.

гуманітарної допомоги;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

392.701.09.227 Якщо в лівому підрозділі графи 22 ВМД зазначено код валюти України, то в графі 23 "Курс валюти" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, проставляється:

1.

"3";

2.

"2";

3.

"0";

4.

"1";

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

393.701.09.228 Графа 23 "Курс валюти" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, не заповнюється:

1.

при переміщенні товарів за тимчасовою митною декларацією;

2.

при переміщенні товарів за періодичною митною декларацією;

3.

при декларуванні іноземних інвестицій;

4.

при декларуванні допомоги під час стихійного лиха;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

394.701.09.229 Графа 23 "Курс валюти" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, не заповнюється:

1.

при переміщенні товарів за тимчасовою митною декларацією;

2.

при переміщенні товарів за неповною митною декларацією;

3.

при декларуванні іноземних інвестицій;

4.

при декларуванні продукції морського промислу, видобутої українським суб'єктом підприємницької діяльності;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

395.701.09.230 У лівому підрозділі графи 24 "Характер угоди" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, зазначається:

1.

жодна з відповідей не правильна;

2.

літерний код валюти, у якій складено зовнішньоекономічний договір (контракт);

3.

літерний код валюти розрахунку відповідно до Класифікації валют;

4.

код характеру договору (контракту) згідно з Класифікатором характерів угод, що відповідає валюті розрахунку;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

396.701.09.231 У правому підрозділі графи 24 "Характер угоди" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, зазначається:

1.

жодна з відповідей не правильна;

2.

літерний код валюти, у якій складено зовнішньоекономічний договір (контракт);

3.

літерний код валюти розрахунку відповідно до Класифікації валют;

4.

код характеру договору (контракту) згідно з Класифікатором характерів угод, що відповідає валюті розрахунку;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

397.701.09.232 Графа 24 "Характер угоди" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, не заповнюється:

1.

при декларуванні товарів за неповною митною декларацією;

2.

при декларуванні товарів у митний режим відмови на користь держави;

3.

при декларуванні товарів у митний режим знищення;

4.

при декларуванні товарів за тимчасовою декларацією;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

398.701.09.233 Графа 24 "Характер угоди" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, не заповнюється:

1.

у всіх варіантах відповідей графа не заповнюється;

2.

при заповненні окремої митної декларації;

3.

при зворотному ввезенні товарів, що були тимчасово вивезені за межі митної території України;

4.

при ввезенні залишків переробки або поверненні не перероблених згідно із заявленою митниці метою товарів українського замовника;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

399.701.09.234 У лівому підрозділі графи 25 ВМД "Вид транспорту на кордоні" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, зазначається:

1.

інформація щодо ідентифікаційних відомостей про транспортний засіб;

2.

літерний код альфа-2 відповідно до Класифікації держав світу країни реєстрації транспортного засобу;

3.

код транспортного засобу, зазначеного в графі 18 ВМД;

4.

відповідно до Класифікатора видів транспорту код транспортного засобу, зазначеного в графі 21 ВМД;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

400.701.09.235 Графа 25 "Вид транспорту на кордоні" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, не заповнюється:

1.

при декларуванні товарів за неповною митною декларацією;

2.

у жодному з варіантів відповідей графа не заповнюється;

3.

при декларуванні товарів за тимчасовою митною декларацією;

4.

при декларуванні товарів за окремою митною декларацією;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

401.701.09.236 У лівому підрозділі графи 26 ВМД "Вид транспорту в межах країни" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, зазначається:

1.

ідентифікаційні ознаки транспортного засобу;

2.

код, відповідно до Класифікатора видів транспорту, транспортного засобу, зазначеного в графі 25 ВМД;

3.

код, відповідно до Класифікатора видів транспорту, транспортного засобу, зазначеного в графі 21 ВМД;

4.

код, відповідно до Класифікатора видів транспорту, транспортного засобу, зазначеного в графі 18 ВМД;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

402.701.09.237 Графа 26 "Вид транспорту в межах країни" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, не заповнюється:

1.

при переміщенні товарів стаціонарними засобами транспортування;

2.

при переміщенні товарів у ручній поклажі;

3.

при переміщенні товарів у супроводжуваному, несупроводжуваному багажі;

4.

при декларуванні товарів у пункті пропуску через митний кордон України;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

403.701.09.238 Під номером 4 в графі 28 "Фінансові та банківські відомості" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, зазначається:

1.

номер поточного рахунку в національній валюті України (при здійсненні розрахунків у цій валюті) або в іноземній валюті (при розрахунку в іноземній валюті), код (МФО) банку;

2.

місцезнаходження банку;

3.

код за ЄДРПОУ вповноваженого банку;

4.

найменування банку;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

404.701.09.239 Графа 28 "Фінансові та банківські відомості" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, не заповнюється:

1.

при переміщенні товарів у міжнародних експрес відправленнях;

2.

при декларуванні товарів за неповною декларацією;

3.

при декларуванні товарів за тимчасовою декларацією;

4.

при декларуванні гуманітарної допомоги;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

405.701.09.240 У графі 29 ВМД "Митний орган виїзду/в'їзду" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, зазначаються:

1.

найменування митного поста, в складі якого функціонує пункту пропуску, через який товари ввезено в Україну;

2.

п'ятизначний код пункту пропуску, через який товари ввезено в Україну;

3.

найменування пункту пропуску і дев'ятизначний код пункту пропуску, через який товари ввезено в Україну;

4.

найменування митного органу (регіональної митниці, митниці) і дев'ятизначний код пункту пропуску, через який товари ввезено в Україну;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

406.701.09.241 Графа 29 ВМД "Митний орган виїзду/в'їзду" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, не заповнюється:

1.

при розміщенні товарів в митний режим імпорту;

2.

при розміщенні товарів в митний режим магазину безмитної торгівлі;

3.

при переміщенні товарів трубопровідним транспортом;

4.

при переміщенні електроенергії лініями електропередачі;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

407.701.09.242 Під номером 1 графи 31 "Вантажні місця та опис товарів - Маркування та кількість - Номери контейнерів - Кількість та розпізнавальні особливості" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, зазначаються:

1.

процентне співвідношення фактурної вартості задекларованих у ВМД складових комплектного об'єкта і загальної фактурної вартості комплектного об'єкта;

2.

відомості про контейнери;

3.

відомості про кількість вантажних місць, їх упаковку та маркування;

4.

точні відомості про товари, які є в наявності;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

408.701.09.243 Під номером 2 графи 31 "Вантажні місця та опис товарів - Маркування та кількість - Номери контейнерів - Кількість та розпізнавальні особливості" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, зазначаються:

1.

відомості про контейнери;

2.

процентне співвідношення фактурної вартості задекларованих у ВМД складових комплектного об'єкта і загальної фактурної вартості комплектного об'єкта;

3.

відомості про кількість вантажних місць, їх упаковку та маркування;

4.

точні відомості про товар, які є в наявності;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

409.701.09.244 Відомості під номером 5 графи 31 "Вантажні місця та опис товарів..." при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, вносяться:

1.

при декларуванні іноземних інвестицій;

2.

при декларуванні складових комплектного об'єкта;

3.

при декларуванні товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування;

4.

при декларуванні товарів, що підлягають експортному контролю;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

410.701.09.245 Якщо не передбачено інше, то в першому підрозділі графи 33 ВМД "Код товару" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, зазначаються:

1.

перші 6 знаки коду товару згідно з УКТЗЕД;

2.

перші 2 знаки коду товару згідно з УКТЗЕД;

3.

перші 4 знаки коду товару згідно з УКТЗЕД;

4.

перші 8 знаків коду товару згідно з УКТЗЕД;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

411.701.09.246 Код товару згідно з УКТЗЕД при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, може зазначається на рівні перших шести знаків у таких випадках:

1.

при заповненні окремої митної декларації;

2.

при заповненні загальної ВМД;

3.

при декларуванні товарів за кодами товарних позицій 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8716 згідно з УКТЗЕД, що ввозяться в Україну та підлягають реєстрації в реєстраційних державних органах;

4.

при декларуванні товарів у митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

412.701.09.247 У третьому підрозділі графи 33 "Код товару" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, зазначається:

1.

двозначний маркувальний код товару, встановлений виробником;

2.

"2", якщо товар підлягає експортному контролю, але ввезення його на митну територію України здійснюється без дозволу чи висновку Держекспортконтролю України;

3.

"1", якщо товар підлягає експортному контролю;

4.

код товару згідно з Класифікатором додаткової митної інформації;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

413.701.09.248 У лівому підрозділі "а" графи 34 "Код країни походження" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, зазначається:

1.

літерний код альфа-2 країни походження товару, описаного в графі 33 ВМД і класифікованого згідно з УКТЗЕД у графі 31 ВМД;

2.

літерний код альфа-2 торговельної країни, зазначеної в графі 11 ВМД;

3.

літерний код альфа-2 країни походження товару, описаного в графі 31 ВМД і класифікованого згідно з УКТЗЕД у графі 33 ВМД;

4.

код товару згідно з Класифікатором додаткової митної інформації;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

414.701.09.249 Якщо країна походження невідома, то в графі 34 "Код країни походження" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, зазначається

1.

"невідома";

2.

"EU";

3.

"00";

4.

"000";

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

415.701.09.250 Графа 34 "Код країни походження" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, не заповнюється:

1.

при декларуванні товарів, що розміщуються в митний режим переробки на митній території України;

2.

при декларуванні товарів, що розміщуються в митний режим митного складу;

3.

при декларуванні товарів, що розміщуються в митний режим магазину безмитної торгівлі;

4.

при декларуванні товарів, що розміщуються в митний режим відмови на користь держави;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

416.701.09.251 Якщо вага брутто товару становить 0,7438 кг, то в графі 35 "Вага брутто (кг)" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, зазначається:

1.

0,744;

2.

0,74;

3.

1;

4.

0,7438;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

417.701.09.252 Якщо вага брутто товару становить 5,738 кг, то в графі 35 "Вага брутто (кг)" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, зазначається:

1.

5,7;

2.

5,74;

3.

6;

4.

5;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

418.701.09.253 Графа 36 "Преференція" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, не заповнюється:

1.

при декларуванні товарів, що розміщуються в митний режим тимчасового ввезення (вивезення);

2.

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму переробки на митній території України;

3.

при декларуванні товарів, що розміщуються в митний режим реімпорту;

4.

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму магазину безмитної торгівлі;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

419.701.09.254 У другому підрозділі графи 37 "Процедура" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, проставляється:

1.

літерний код альфа-2 країни, з якою українським суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності укладено договір (контракт);

2.

чотиризначний код, перші два знаки якого - літерний код особливості переміщення товарів, наступні два знаки - цифровий код додаткової особливості переміщення товарів;

3.

чотиризначний код, перші дві цифри якого - код митного режиму, наступні дві - код попереднього митного режиму;

4.

шестизначний код, перші три цифри якого - код митного режиму, наступні три - код попереднього митного режиму;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

420.701.09.255 У графі 45 "Коригування" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, зазначається:

1.

у валюті України митна вартість товару;

2.

у валюті контракту фактурна вартість товару;

3.

у валюті контракту митна вартість товару;

4.

у валюті України фактурна вартість товару;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

421.701.09.256 Графа 45 "Коригування" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, не заповнюється:

1.

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму тимчасового ввезення (вивезення);

2.

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму переробки на митній території України;

3.

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму магазину безмитної торгівлі;

4.

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму реімпорту;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

422.701.09.257 У графі 46 "Статистична вартість" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, зазначається:

1.

митна вартість у валюті контракту;

2.

фактурна вартість в тисячах гривень;

3.

фактурна вартість відповідно до товаросупровідних документів;

4.

митна вартість товару в тисячах гривень;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

423.701.09.258 Графа 46 "Статистична вартість" при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України, не заповнюється:

1.

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму реімпорту;

2.

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму тимчасового ввезення (вивезення);

3.

при декларуванні товарів відповідно до митного режиму переробки на митній території України;

4.

при тимчасовому ввезенні товарів громадянами;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

424.701.09.259 У графі 2 "Відправник/Експортер", при декларуванні товарів, що переміщуються транзитом, зазначаються відомості про:

1.

особу відповідальну за фінансове врегулювання;

2.

декларанта;

3.

відправника товарів;

4.

отримувача товарів;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

425.701.09.260 У другому підрозділі графи 1 "Декларація", при декларуванні товарів, що переміщуються транзитом, зазначається код митного режиму:

1.

"80";

2.

"76";

3.

"40";

4.

"31";

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

426.701.10.1 Хто приймає рішення про доставку вантажів у місця прибуття інші, ніж передбачено Переліком місць прибуття автотранспорту у відповідності до наказу Держмитслужби України від 21.11.2005 № 1136?

1.

начальник відділу митного оформлення де акредитований одержувач вантажу;

2.

начальник митниці або вповноважена ним особа;

3.

начальник відділу контролю за переміщенням товарів;

4.

інспектор відділу контролю за переміщенням товарів;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 21.11.2005 № 1136 "Про місця прибуття автотранспорту"

427.701.10.2 Для письмового декларування непідакцизних товарів, що переміщуються залізничним транспортом у митному режимі "транзит", використовуються наступні документи:

1.

уніфікований адміністративний документ ВМД "транзит 80" та її електронна копія;

2.

повідомлення про транзитне переміщення та його електронна копія;

3.

накладна ЦІМ або накладна УМВС та їх електронні копії;

4.

усі вищезазначені відповіді;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 04.08.2004 № 566 "Про затвердження Порядку контролю за доставкою в митниці призначення транзитних товарів залізничним транспортом з використанням накладної УМВС (СМГС) або на умовах Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) з використанням накладної ЦІМ (СІМ) та накладної ЦІМ/УМВС (CIM/SMGS, ЦИМ/СМГС)"

428.701.10.3 В який термін перевізник повинен подати черговій особі митниці примірник витягу з електронної копії ДКД та товаросупровідні документи?

1.

не пізніше 1 доби після доставки товарів, а в разі прибуття поза робочим часом - у мінімальний термін з початку роботи митного органу;

2.

не пізніше 3 годин після доставки товарів, а в разі прибуття поза робочим часом - у мінімальний термін з початку роботи митного органу;

3.

5 годин;

4.

у мінімальний термін;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 21.11.2005 № 1136 "Про місця прибуття автотранспорту"

429.701.10.4 Чи може суб'єкт ЗЕД подавати до оформлення ПД, ПП поза місцем його акредитації в митній установі?

1.

може, якщо у суб'єкта ЗЕД є у наявності оформлений належним чином лист про погодження;

2.

не може;

3.

може без листа - узгодження з дозволу митного органу;

4.

може без обмежень;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 08.12.98 № 771 "Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення"

430.701.10.5 З якими статтями МКУ перевізник повинен бути ознайомлений при перевезенні вантажів в режимі "експорту"?

1.

331; 332; 336; 337; 338;

2.

330; 336; 337; 338;

3.

360; 337; 336; 338;

4.

350; 337; 338; 339;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 08.12.98 № 771 "Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення"

431.701.10.7 В який термін перевізник повинен подати черговій особі митниці примірник витягу з електронної копії ДКД та товаросупровідні документи?

1.

не пізніше 1 доби після доставки товарів, а в разі прибуття поза робочим часом - у мінімальний термін з початку роботи митного органу;

2.

не пізніше 3 годин після доставки товарів, а в разі прибуття поза робочим часом - у мінімальний термін з початку роботи митного органу;

3.

5 годин;

4.

у мінімальний термін;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 21.11.2005 № 1136 "Про місця прибуття автотранспорту"

432.701.10.8 Для здійснення контролю за доставкою вантажів, що вивозяться з митної території України та переміщуються з метою експорту, реекспорту, тимчасового вивезення або переробки за межами митної території України, використовуються:

1.

вантажна митна декларація типу "експорт" та її електронна копія;

2.

вантажна митна декларація типу "ПД" та її електронна копія;

3.

митна декларація та її електронна копія;

4.

попередня вантажна митна декларація;

Джерело: наказ Державної митної служби України від 08.12.98 № 771

433.701.10.9 Які заходи забезпечення доставки товарів у митний орган призначення можуть бути застосовані (на вибір суб'єкта підприємницької діяльності на адресу якого ввозяться товари) під час подання ПД?

1.

супровід товарів митними органами;

2.

перевезення товарів митним перевізником, грошова застава;

3.

перевезення товарів на умовах книжки МДП;

4.

усі вищезазначені заходи;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 28.02.2007 № 129

434.701.10.10 Використання якого документу контролю за доставкою передбачене Порядком здійснення контролю за доставкою в митниці призначення переміщуваних через митний кордон України товарів окремих видів (наказ Держмитслужби України від 13.10.2005 № 969):

1.

попередньої декларації та її електронної копії;

2.

вантажної митної декларації та її електронної копії;

3.

повідомлення про транзитне переміщення та його електронної копії;

4.

внутрішнього транзитного документа ВТД;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 13.10.2005 № 969 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці призначення переміщуваних через митний кордон України товарів окремих видів"

435.701.10.11 Сума фінансових гарантій повинна відповідати:

1.

розміру всіх обов'язкових платежів, визначених для цих товарів законодавством, тобто мита, податку на добавлену вартість, митних та інших зборів, крім акцизного збору:

2.

розміру всіх обов'язкових платежів, визначених для цих товарів законодавством, тобто акцизного збору, мита, податку на добавлену вартість, митних та інших зборів, але не менше 100000 дол. США;

3.

розміру всіх обов'язкових платежів, визначених для цих товарів законодавством, тобто акцизного збору, мита, податку на добавлену вартість, митних та інших зборів, але не менше 50000 дол. США;

4.

розміру всіх обов'язкових платежів, визначених для цих товарів законодавством, тобто акцизного збору, мита, податку на добавлену вартість, митних та інших зборів, нарахованих згідно з порядком, установленим для оподаткування таких товарів у разі ввезення їх в Україну з метою вільного використання;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 29.06.96 № 700 "Про надання митним органам України фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки товарів до митниць призначення"

436.701.10.12 Скасування інформації з контролю за доставкою вантажів, модифікація та анулювання електронних копій ВМД, ДКД виконуються на підставі:

1.

письмового розпорядження голови Держмитслужби України або його заступника;

2.

усного розпорядження начальника митного органу або його заступника, або начальника відділу контролю за переміщенням товарів митниці;

3.

письмового розпорядження начальника митного органу або його заступника, або начальника відділу контролю за переміщенням товарів митниці;

4.

усного розпорядження начальника відділу контролю за переміщенням товарів митниці;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 10.12.2001 № 800 "Про затвердження Положення про порядок скасування інформації з контролю за доставкою вантажів, модифікації й анулювання електронної копії вантажної митної декларації та документів контролю доставки" в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби України"

437.701.10.13 Митниця, що продовжила строк доставки товарів, протягом цієї ж доби каналами електронного зв'язку (а у разі відсутності електронного зв'язку - письмово) обов'язково інформує:

1.

митницю відправлення і митницю призначення вантажу;

2.

митницю країни відправлення і митницю країни призначення вантажу;

3.

тільки митницю відправлення;

4.

тільки митницю призначення вантажу;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 08.12.98 № 771 "Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення", пункт 2.5

438.701.10.14 Якщо проміжною митницею надається дозвіл на зміну митного режиму щодо транзитних товарів та здійснюється відповідне митне оформлення, ця митниця протягом тієї ж доби каналами електронного зв'язку (а у разі відсутності електронного зв'язку - письмово) повідомляє про це:

1.

митницю відправлення та митницю призначення;

2.

внутрішню митницю;

3.

митницю відправлення;

4.

митницю призначення;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 08.12.98 № 771 "Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення", пункт 7.5

439.701.10.15 Якщо рішення про зміну митного режиму приймається проміжною митницею під час транзиту товарів через митну територію України, ВМД типу "транзит", оформлена митницею відправлення товарів, підлягає:

1.

анулюванню на підставі повідомлення проміжної митниці про зміну режиму та здійснення митного оформлення товарів;

2.

модифікації на підставі повідомлення проміжної митниці про зміну режиму та здійснення митного оформлення товарів;

3.

скасуванню на підставі повідомлення проміжної митниці про зміну режиму та здійснення митного оформлення товарів;

4.

оновленню на підставі повідомлення проміжної митниці про зміну режиму та здійснення митного оформлення товарів;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 08.12.98 № 771 "Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення", пункт 7.6

440.701.10.16 Контроль за доставкою у нову митницю призначення товарів, щодо яких було змінено митний режим транзиту на режим вільного використання, реімпорту, тимчасового ввезення, переробки на митній території України або митного складу, здійснює:

1.

проміжна митниця;

2.

митниця на кордоні;

3.

митниця призначення;

4.

митниця відправлення;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 08.12.98 № 771 "Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення", пункт 7.7

441.701.11.1 Який орган класифікує товари для митних цілей?

1.

Торгово-промислова палата України;

2.

Міністерство економіки України;

3.

митні органи;

4.

Міністерство промислової політики України;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 313

442.701.11.2 Скільки розділів та груп містить УКТЗЕД?

1.

21 розділ та 97 груп;

2.

12 розділів та 97 груп;

3.

164 статті;

4.

97 груп;

Джерело: Закон України від 05.04.2001 № 2371 "Про Митний тариф України"

443.701.11.3 При поданні до митного контролю товару, представленого у незібраному або розібраному вигляді, його класифікація здійснюється?

1.

кожної складової частини окремо;

2.

після консультації з митницею, як зібраного товару;

3.

в залежності від рішення митного органу;

4.

згідно правила 2 (a) Основних правил інтерпретації УКТЗЕД;

Джерело: Закон України від 05.04.2001 № 2371 "Про Митний тариф України", правило 2 (а)

444.701.11.4 При здійсненні митного контролю тари, придатної для повторного використання, вона класифікується:

1.

за бажанням декларанта;

2.

відповідно до рішення митного органу;

3.

разом з товаром;

4.

згідно правила 5 (b) Основних правил інтерпретації УКТЗЕД;

Джерело: Закон України від 05.04.2001 № 2371 "Про Митний тариф України", правило 5 (b)

445.701.11.5 Як здійснюється класифікація тари (упаковки), яка має особливу форму і призначена для зберігання відповідних виробів або набору виробів, придатна для тривалого використання разом з виробами, для яких вона призначена?

1.

згідно правила 5 (a) Основних правил інтерпретації УКТЗЕД;

2.

окремо від товару;

3.

разом з товаром, якщо виконані певні умови;

4.

разом з товаром за рішенням митного органу;

Джерело: Закон України від 05.04.2001 № 2371 "Про Митний тариф України", правило 5 (a)

446.701.11.6 Процедура взяття (надання) проб і зразків товарів для митного оформлення проводиться:

1.

на підставі заяви, поданої митним брокером;

2.

на підставі вмотивованого письмового розпорядження керівника цього митного органу або його заступника;

3.

за рішенням митного органу;

4.

на підставі заяви поданої декларантом;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 № 1862 "Про затвердження Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками"

447.701.11.7 Процедура взяття (надання) проб і зразків товарів для митного оформлення проводиться уповноваженою посадовою особою митного органу в присутності:

1.

за умови присутності декларанта чи уповноваженої ним особи;

2.

за умови присутності власника товару;

3.

за умови обов'язкової присутності власника товару або декларанта чи уповноваженої ним особи;

4.

за умови присутності митного брокера;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 № 1862 "Про затвердження Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками"

448.701.11.8 Для проведення досліджень великогабаритних і технічно складних товарів (машини, технологічні лінії, промислові конструкції тощо) митні органи можуть вимагати:

1.

надання техніко-технологічної документації;

2.

надання додаткових відомостей та техніко-технологічної документації;

3.

надання додаткових відомостей;

4.

надання відомостей відповідних організацій;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 № 1862 "Про затвердження Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками"

449.701.11.9 Взяття проб і зразків оформлюється:

1.

рішенням;

2.

актом;

3.

висновком;

4.

заявою;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 № 1862 "Про затвердження Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками"

450.701.11.10 Вартість проб і зразків, використаних під час дослідження, відноситься:

1.

на підставі акта про їх знищення до складу виробничих витрат власників товару;

2.

до витрат понесених митним брокером;

3.

на підставі акта до витрат понесених митним органом;

4.

на підставі акта до загальних витрат декларанта;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 № 1862 "Про затвердження Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками"

451.701.11.11 Проби і зразки товарів після проведення досліджень:

1.

повертаються митному органу, який надав їх для дослідження;

2.

знищуються;

3.

повертаються власнику;

4.

можуть бути повернені власнику чи митному органу, який надав їх для дослідження, або знищені чи передані до колекції Управління;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 14.01.2009 № 20 "Про затвердження Порядку списання, повернення та передання проб і зразків товарів після проведення досліджень (аналізу, експертизи) Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи"

452.701.11.12 Проби та зразки повертаються після закінчення строку зберігання:

1.

за усним чи письмовим зверненням власнику або вповноваженій ним особі;

2.

за запитом тільки митному органу, який надав ці зразки;

3.

декларантом за поданою ним заявою;

4.

за письмовим зверненням власнику;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 14.01.2009 № 20 "Про затвердження Порядку списання, повернення та передання проб і зразків товарів після проведення досліджень (аналізу, експертизи) Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи"

453.701.12.1 Скільки існує умов поставок згідно з правилами "Інкотермс-2010"?

1.

11;

2.

18;

3.

15;

4.

21;

Джерело: Правила використання внутрішніх та міжнародних торгових термінів Інкотермс-2010

454.701.12.2 Які умови поставок групи C Інкотермс передбачені для водних і повітряних видів транспорту?

1.

FAS, FOB;

2.

DES,DEQ;

3.

CFR, CIF;

4.

CPT,CIP;

Джерело: Правила використання внутрішніх та міжнародних торгових термінів Інкотермс-2010

455.701.12.3 Які умови поставок групи C Інкотермс передбачені для будь-яких видів транспорту?

1.

FAS, FOB;

2.

DES,DEQ;

3.

CFR, CIF;

4.

CPT, CIP;

Джерело: Правила використання внутрішніх та міжнародних торгових термінів Інкотермс-2010

456.701.12.4 Які умови поставок групи D передбачені Інкотермс-2010?

1.

DAT,DAP,DDP;

2.

DES,DEQ DAT;

3.

CFR, CIF;

4.

EXW, FCA4

Джерело: Правила використання внутрішніх та міжнародних торгових термінів Інкотермс-2010

457.701.12.5 Яка умова поставки передбачає, що всі витрати і ризики, пов'язані із ввезенням товару в країну імпорту, несе продавець?

1.

FCA;

2.

EXW;

3.

DDP;

4.

DAF;

Джерело: Правила використання внутрішніх та міжнародних торгових термінів Інкотермс-2010

458.701.12.6 Відповідно до якої умови поставки всі витрати і ризики пов'язані із перевезенням товарів з країни експорту в країну імпорту несе покупець?

1.

DDP;

2.

CPT;

3.

FCA;

4.

EXW;

Джерело: Правила використання внутрішніх та міжнародних торгових термінів Інкотермс-2010

459.701.13.1 За напрямком переміщення є такі види мита:

1.

сезонне мито; особливі види мита;

2.

ввізне мито; вивізне мито;

3.

антиденмінгове мито; компенсаційне мито; спеціальне мито;

4.

вивізне мито; сезонне мито;

Джерело: Закон України "Про Єдиний митний тариф" від 05.02.92 № 2097-XII, ст. 8 - 11 та "Про Митний тариф України" від 05.04.2001 № 2371-III

460.701.13.2 Які ставки мита застосовуються відповідно до Закону України "Про єдиний митний тариф":

1.

преференційні; специфічні;

2.

адвалерні; специфічні;

3.

преференційні; комбіновані;

4.

преференційні, пільгові; повні;

Джерело: Закон України "Про Єдиний митний тариф" від 05.02.92 № 2097-XII

461.701.13.3 Пільгові ставки ввізного мита застосовуються:

1.

до товарів та інших предметів, що походять з країн або економічних союзів, які користуються в Україні режимом найбільшого сприяння, та товарів, що походять з держав - членів СОТ та товарів, що походять з України;

2.

до товарів та інших предметів, що ввозяться на митну територію України фізичними особами;

3.

до товарів та інших предметів, що походять з держав, які входять разом з Україною до митних союзів або утворюють з нею спеціальні митні зони;

4.

до товарів та інших предметів, що походять з країн, які входять разом з Україною до митних союзів;

Джерело: Закон України "Про Єдиний митний тариф" від 05.02.92 № 2097-XII

462.701.13.4 Повні ставки ввізного мита застосовуються:

1.

до товарів та інших предметів, що походять з країн або економічних союзів, які користуються в Україні режимом найбільшого сприяння;

2.

до товарів та інших предметів, що походять з країн, з якими Україною не укладено угоди про вільну торгівлю;

3.

до товарів та інших предметів, що походять з країн, з якими Україною не укладено торговельно-економічні угоди з наданням режиму найбільшого сприяння; та товарів, що походять з країн, з якими Україною не укладено угоди про вільну торгівлю, а також до товарів, країна походження яких не встановлена;

4.

до товарів та інших предметів, що походять з країн, з якими Україною не укладено торгівельно-економічні угоди з наданням режиму найбільшого сприяння;

Джерело: Закон України від 05.02.92 № 2097-XII "Про Єдиний митний тариф"

463.701.13.5 Мито це:

1.

податок на товари та інші предмети, які переміщуються через митний кордон України;

2.

податок на товари, які ввозяться на митну територію України;

3.

є диференційованим податком, який залежить від країни походження товару;

4.

податок на товари, які вивозяться за межі митної території України;

Джерело: Закон України від 05.02.92 № 2097 "Про єдиний митний тариф"

464.701.13.6 Вивізне мито нараховується за ставками:

1.

передбаченими Єдиним митним тарифом України;

2.

передбаченими Митним тарифом України;

3.

передбаченими законами України;

4.

передбаченими Митним кодексом;

Джерело: Закони України "Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур", "Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів", "Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину", "Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням"

465.701.13.7 Сезонне мито:

1.

є диференційованим і залежить від країни походження товарів;

2.

На окремі товари Кабінетом міністрів України може встановлюватися сезонне ввізне і вивізне мито;

3.

встановлюється на окремі товари, може бути ввізним і вивізним, на строк не більше чотирьох місяців з моменту їх встановлення;

4.

встановлюється на строк не більше чотирьох місяців з моменту їх встановлення;

Джерело: Закон України від 05.02.92 № 2097 "Про Єдиний митний тариф", ст. 10

466.701.13.8 Який орган має право проводити антидемпінгове розслідування?

1.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі;

2.

Державна митна служба України;

3.

центральний орган виконавчої влади;

4.

спеціальна комісія при Кабінеті Міністрів України;

Джерело: Закон України від 22.12.98 № 330 "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту"

467.701.13.9 Антидемпінгові заходи можуть бути:

1.

попередні і остаточні;

2.

комбіновані;

3.

обґрунтовані;

4.

спеціальні;

Джерело: Закон України від 22.12.98 № 330 "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту"

468.701.13.10 Особливі види мита справляються на підставі:

1.

антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних законів України;

2.

ставок Митного тарифу України;

3.

рішень Держмитслужби про застосування антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів, прийнятих відповідно до законів України;

4.

рішень Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі про застосування антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів, прийнятих відповідно до законів України;

Джерело: Закони України від 05.02.92 № 2097 "Про Єдиний митний тариф", від 22.12.92 № 330-332 "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту", "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту", "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну"

469.701.14.1 Базою оподаткування податком на додану вартість при митному оформленні підакцизного товару є:

1.

митна вартість + ввізне мито + акцизний збір + Єдиний збір в пункті пропуску через державний кордон України;

2.

договірна (контрактна) вартість товару (але не менша митної вартості) + ввізне мито + акцизний збір + митні збори;

3.

митна вартість + ввізне мито + акцизний збір + Єдиний збір в пункті пропуску через державний кордон України + збори за митне оформлення товарів;

4.

договірна (контрактна) вартість товару (але не менша митної вартості) + ввізне мито + акцизний податок;

Джерело: Податковий кодекс від 02.12.2010 № 2755

470.701.14.2 Не є об'єктом оподаткування (податок на додану вартість не сплачується) операції з переміщення товарів, розміщених у митний режим:

1.

транзит, спеціальна митна зона;

2.

реекспорт;

3.

спеціальна митна зона;

4.

відмова на користь держави;

Джерело: Податковий кодекс від 02.12.2010 № 2755, ст. 196, 206

471.701.14.3 для нарахування акцизного податку встановлені:

1.

адвалорні, специфічні та адвалорні і специфічні одночасно;

2.

комбіновані та адвалорні ставки;

3.

специфічні та комбіновані ставки;

4.

адвалорні та специфічні ставки;

Джерело: Податковий кодекс від 02.12.2010 № 2755, ст. 215

472.701.14.4 Операції із ввезення на митну територію України культурних цінностей за кодами згідно з УКТЗЕД 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00, виготовлених 50 і більше років тому:

1.

звільняються від оподаткування;

2.

звільняються від оподаткування при виконанні певних умов;

3.

оподатковуються на загальних підставах;

4.

оподатковуються нульовою ставкою податку на додану вартість;

Джерело: Податковий кодекс від 02.12.2010 № 2755, ст. 197

473.701.14.5 При ввезенні давальницької сировини на митну територію України іноземним замовником відповідно до митного режиму переробки на митній території України застосовується:

1.

подання простого векселя;

2.

відстрочення платежу на строк переробки давальницької сировини;

3.

ПДВ сплачується за нульовою ставкою;

4.

повне умовне звільнення від оподаткування ПДВ;

Джерело: Податковий кодекс від 02.12.2010 № 2755, ст. 204

474.701.14.6 Марками акцизного збору при ввезенні позначаються товари:

1.

тютюнові вироби;

2.

алкогольні напої та тютюнові вироби;

3.

всі підакцизні товари;

4.

алкогольні напої;

Джерело: Податковий кодекс від 02.12.2010 № 2755, ст. 226

475.701.14.7 За нульовою ставкою податку на додану вартість оподатковуються операції з:

1.

зворотного ввезення товарів, придбаних у безмитних магазинах, на митну територію України;

2.

зворотного ввезення товарів, придбаних у безмитних магазинах, на митну територію України та експорту товарів, якщо їх експорт підтверджений митною декларацією;

3.

експорту товарів, якщо їх експорт підтверджений митною декларацією;

4.

ввезення товарів,що підлягають звільненню;

Джерело: Податковий кодекс від 02.12.2010 № 2755, ст. 195

476.701.15.1 Метою визначення країни походження товару є:

1.

застосування тарифних та нетарифних заходів регулювання ввезення товару на митну територію України та вивезення товару з цієї території, а також забезпечення обліку товарів у статистиці зовнішньої торгівлі;

2.

забезпечення обліку товарів у статистиці зовнішньої торгівлі;

3.

встановлення критерію походження товару;

4.

застосування тарифних заходів регулювання;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 276

477.701.15.2 Критерій достатньої переробки товару, якщо у виробництві товару беруть участь дві або більше країн, визначається:

1.

правилом зміни товарної позиції або переліком виробничих та технологічних операцій;

2.

відповідно до поданих документів;

3.

зміною класифікаційного коду на рівні двох перших знаків;

4.

зміною класифікаційного коду товару на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків або правилом адвалерної частки або переліком виробничих та технологічних операцій з дотриманням певних умов, які визнаються достатніми;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 279

478.701.15.3 Країну походження товарів, які переміщуються через митний кордон України, визначає:

1.

посадова особа митного органу;

2.

декларант;

3.

митний брокер;

4.

митний брокер за дорученням суб'єктів підприємницької діяльності;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 № 1864 "Про затвердження Порядку визначення країни походження товару, що переміщується через митний кордон України"

479.701.15.4 Заявлена у ВМД країна походження товарів підтверджується:

1.

поданням сертифікату про походження товарів;

2.

поданням декларації про походження товарів;

3.

поданням сертифікату про походження товарів або декларації про походження товарів;

4.

рішенням митного органу;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 № 1864 "Про затвердження Порядку визначення країни походження товару, що переміщується через митний кордон України"

480.701.15.5 Відсутність відомостей про походження товару чи неподання належним чином оформленого сертифіката:

1.

не є підставою для відмови у отриманні піль по сплаті ввізного мита;

2.

не є підставою для відмови у митному оформленні;

3.

є підставою для призупинення митного оформлення;

4.

є підставою для надання картки відмови у митному оформленні;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 284

481.701.15.6 Сертифікат про походження товару повинен містити:

1.

письмову заяву експортера про країну походження товару;

2.

письмове посвідчення компетентного органу країни вивезення, який видав сертифікат, про те, що наведені у сертифікаті відомості відповідають дійсності, та письмову заяву експортера про країну походження товару;

3.

відомості,що однозначно відображають країну походження товару;

4.

письмове посвідчення компетентного органу країни вивезення, який видав сертифікат, про те, що наведені у сертифікаті відомості відповідають дійсності;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 283

482.701.15.7 Достатньо переробленими в СЕЗ вважаються товари, якщо:

1.

відбувається зміна класифікаційного коду на рівні товарної позиції;

2.

у вартості декларованих товарів частка доданої вартості становить не менш як 50 відсотків;

3.

декларовані товари класифікуються в тарифній позиції іншій, ніж матеріали чи вироби, що походять з третіх країн і були використані для їх виготовлення;

4.

у вартості декларованих товарів частка доданої вартості становить не менш як 50 відсотків та декларовані товари класифікуються в тарифній позиції іншій, ніж матеріали чи вироби, що походять з третіх країн і були використані для їх виготовлення;

Джерело: Закон України від 05.02.92 № 2097 "Про Єдиний митний тариф", ст. 18

483.701.16.1 Ким визначається митна вартість товару?

1.

покупцем;

2.

виробником;

3.

митним органом;

4.

декларантом;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 260

484.701.16.2 Ким контролюється правильність визначення митної вартості товарів?

1.

покупцем;

2.

виробником;

3.

декларантом;

4.

митним органом;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 265

485.701.16.3 Декларація митної вартості - це...

1.

заява, що містить відомості про митну вартість товарів;

2.

заява особи митному органу за встановленою формою відомостей щодо митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України чи по відношенню до яких змінюється митний режим;

3.

документ, де перелічено товари, що відвантажуються, надсилається або спрямовується на консигнацію із зазначенням відповідних цін товарів та витрат на їх переміщення;

4.

письмова заява встановленої форми, що подається митному органу і містить відомості про товари та транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон України, митний режим, у який вони заявляються, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування податків, зборів та інших платежів;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 1

486.701.16.4 Митна вартість товарів, які переміщуються через митний кордон України, є (ст. 259 МКУ)...

1.

вартість операції (ціна, яка фактично сплачена або підлягає сплаті за імпортні товари), до якої включаються (або з якої виключаються) витрати, які поніс покупець, і які не включені в ціну (або не включені з неї), як того вимагає Угода;

2.

ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари, обчислена відповідно до положень Митного кодексу;

3.

заявлена декларантом або визначена митним органом вартість товарів, що переміщуються через митний кордон України, яка обчислюється на момент перетинання товарами митного кордону України відповідно до Митного кодексу;

4.

контрактна вартість, тобто фактично сплачена ціна або така, що підлягає сплаті за товари, якщо вони продаються на експорт до країни імпорту;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 259

487.701.16.5 Які форми декларації митної вартості застосовуються при імпорті товарів?

1.

пункти "б" та "в";

2.

в) декларація митної вартості форми ДМВ-3;

3.

б) декларація митної вартості форми ДМВ-2;

4.

а) декларації митної вартості форм ДМВ-1 та ДМВ-2;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1766 "Про затвердження Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження"

488.701.16.6 Яка форма декларації митної вартості застосовується при експорті товарів, на які встановелно вивізне, антидемпінгове, компенсаційне чи спеціальні види мита?

1.

пункти "б" та "в";

2.

в) декларація митної вартості форми ДМВ-3;

3.

б) декларація митної вартості форми ДМВ-2;

4.

а) декларації митної вартості форм ДМВ-1 та ДМВ-2;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1766 "Про затвердження Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження"

489.701.16.7 Скільки є методів визначення митної вартості товарів?

1.

шість;

2.

два;

3.

три;

4.

п'ять;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 266

490.701.16.8 Основним методом визначення митної вартості товарів є...

1.

резервний метод;

2.

метод визначення митної вартості товарів за ціною договору щодо ідентичних товарів;

3.

метод визначення митної вартості товарів за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів;

4.

метод визначення митної вартості товарів за ціною договору щодо товарів, які імпортуються (вартість операції);

Джерело: Митний кодекс України, ст. 266

491.701.16.9 Які методи визначення митної вартості товарів можуть застосовуватись у будь-якій послідовності?

1.

метод 1 "за ціною договору щодо товарів, які імпортуються (вартість операції)" та метод 2 "за ціною договору щодо ідентичних товарів";

2.

метод 3 "за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів" та метод 4 "на основі віднімання вартості";

3.

метод 2 "за ціною договору щодо ідентичних товарів" та метод 3 "за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів";

4.

метод 4 "на основі віднімання вартості" та метод 5 "на основі додавання вартості";

Джерело: Митний кодекс України, ст. 266

492.701.16.10 В яких випадках подається декларація митної вартості форми ДМВ-2?

1.

пункти "а" та "б";

2.

в) заявлення митної вартості товарів, визначеної методом оцінки за ціною договору щодо товарів, які імпортуються (вартість операції);

3.

б) заявлення митної вартості товарів, визначеної на основі віднімання вартості, на основі додавання вартості, резервним методом;

4.

а) заявлення митної вартості товарів, визначеної методом оцінки за ціною договору щодо ідентичних товарів, за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1766 "Про затвердження Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження"

493.701.16.11 Декларація митної вартості не подається у випадках:

1.

правильна відповідь "а" та "в";

2.

а) переміщення через митний кордон України партії товарів, митна вартість якої не перевищує еквівалент 5 тис. євро;

3.

в) коли покупець та продавець пов'язані між собою;

4.

б) коли покупець сплачує прямо чи опосередковано як умову продажу оцінюваних товарів роялті та ліцензійні платежі, що стосуються оцінюваних товарів, якщо такі платежі не включені до ціни, яка фактично сплачена або підлягає сплаті;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1766 "Про затвердження Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження"

494.701.16.12 Декларація митної вартості подається обов'язково у разі:

1.

переміщення товарів підприємствами, щодо яких застосовується спрощений режим митного контролю та митного оформлення або режим найбільшого сприяння;

2.

коли покупець та продавець пов'язані між собою;

3.

заявлення товарів у митний режим переробки на митній території України;

4.

переміщення через митний кордон України партії товарів, митна вартість якої не перевищує еквівалент 5 тис. євро;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1766 "Про затвердження Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження"

495.701.16.13 В яких випадках подається декларація митної вартості форми ДМВ-1?

1.

заявлення митної вартості товарів, визначеної методом оцінки за ціною договору щодо ідентичних товарів;

2.

заявлення митної вартості товарів, визначеної методом оцінки за ціною договору щодо товарів, які імпортуються (вартість операції);

3.

заявлення митної вартості товарів, визначеної методом оцінки за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів;

4.

заявлення митної вартості товарів, визначеної резервним методом;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1766 "Про затвердження Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження"

496.701.16.14 Протягом якого терміну декларант зобов'язаний подати додаткові документи, які зазначені посадовою особою митного органу в декларації митної вартості?

1.

протягом дня;

2.

протягом 10 календарних днів;

3.

протягом 15 календарних днів;

4.

протягом 30 календарних днів;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1766 "Про затвердження Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження"

497.701.16.15 Що слід розуміти під "ідентичними" товарами?

1.

товари, які хоча й не однакові повністю, проте мають аналогічні характеристики та аналогічні складові матеріали, що дають їм можливість виконувати однакові функції й бути взаємозамінними в комерційному плані;

2.

товари, однакові за всіма ознаками з оцінюваними товарами, у тому числі за такими, як фізичні характеристики, якість та репутація на ринку, країна походження, виробник;

3.

товари, які хоча й не є однакові за всіма ознаками, але мають схожі характеристики і складаються зі схожих компонентів, завдяки чому виконують однакові функції порівняно з оцінюваними товарами і вважаються комерційно взаємозамінними;

4.

товари, які підпадають під групу або спектр товарів, що виробляються конкретною галуззю чи сектором промисловості;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 268

498.701.16.16 Під "подібними" товарами розуміється:

1.

товари, які хоча й не однакові повністю, проте мають аналогічні характеристики та аналогічні складові матеріали, що дають їм можливість виконувати однакові функції й бути взаємозамінними в комерційному плані;

2.

товари, які підпадають під групу або спектр товарів, що виробляються конкретною галуззю чи сектором промисловості;

3.

товари, однакові за всіма ознаками з оцінюваними товарами, у тому числі, за такими, як фізичні характеристики, якість та репутація на ринку, країна походження, виробник;

4.

товари, які хоч і не є однаковими за всіма ознаками, але мають схожі характеристики і складаються зі схожих компонентів, завдяки чому виконують однакові функції порівняно з оцінюваними товарами і вважаються комерційно взаємозамінними. Враховуються такі ознаки: якість, наявність торгової марки та їх репутація на ринку, країна походження, виробник;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 269

499.701.16.17 Строк дії гарантійних зобов'язань не може перевищувати ... календарних днів з моменту випуску товарів у вільний обіг:

1.

90;

2.

45;

3.

30;

4.

60;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 17.03.2008 № 230 "Про затвердження Порядку випуску товарів у вільний обіг під гарантійні зобов'язання при ввезенні їх на митну територію України"

500.701.16.18 Рішення про визначення митної вартості товарів заповнюється:

1.

посадовою особою підрозділу митного органу, уповноваженого на здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості або декларантом;

2.

декларантом;

3.

посадовою особою підрозділу митного органу, уповноваженого на здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості;

4.

посадовою особою підрозділу митного оформлення;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 29.05.2009 № 506 "Про затвердження форми рішення про визначення митної вартості товарів, Порядку його заповнення та Класифікатора додаткових складових до ціни договору"

501.701.16.19 Рішення про визначення митної вартості товарів може бути скасоване:

1.

г) пункти "б" та "в";

2.

а) декларантом;

3.

б) митним органом;

4.

в) Державною митною службою України;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 29.05.2009 № 506 "Про затвердження форми рішення про визначення митної вартості товарів, Порядку його заповнення та Класифікатора додаткових складових до ціни договору"

502.701.16.20 Контроль за правильністю визначення митної вартості товарів здійснюється відповідно до вимог:

1.

в) постанови КМУ від 09.04.2008 № 339;

2.

а) Митного кодексу України;

3.

пункти "а" та "в";

4.

б) постанови КМУ від 20.12.2006 № 1766;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 265; постанова Кабінету Міністрів України від 09.04.2008 № 339 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів" (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1229)

503.701.16.21 Митною вартістю за ціною договору щодо товарів, які імпортуються, є:

1.

вартість операції, тобто ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за товари, якщо вони продаються на експорт в Україну, скоригована в разі потреби відповідно до частини другої ст. 267 Митного кодексу України;

2.

ціна товару, що сплачена за ці товари та обчислена відповідно до положень Митного кодексу України;

3.

контрактна ціна товару, який вивозиться на експорт, або ціна, за якою товар ввозиться на митну територію країни;

4.

ціна, яку отримує виробник за реалізацію товару;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 267

504.701.16.22 Ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті - це:

1.

загальна сума всіх платежів, які були здійснені або які повинні бути здійснені покупцем оцінюваних товарів на користь продавця та/або на користь продавця через третіх осіб, та/або на пов'язаних з продавцем осіб;

2.

ціна, що сплачена за товари та обчислена відповідно до положень Митного кодексу України;

3.

ціна, яку отримує виробник за реалізацію товару;

4.

контрактна ціна товару, який вивозиться на експорт, або ціна, за якою товар ввозиться на митну територію країни;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 267

505.701.16.23 На основі чого визначається митна вартість товарів, які вивозяться з України?

1.

на основі ціни договору щодо ідентичних товарів;

2.

на основі ціни договору щодо подібних (аналогічних) товарів;

3.

на основі ціни, яку було фактично сплачено або яка підлягає сплаті за ці товари на момент перетинання митного кордону України;

4.

на основі віднімання вартості;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 274

506.701.16.24 Заявлена декларантом митна вартість товарів і подані ним відомості про її визначення повинні базуватись на об'єктивних, документально підтверджених даних, що піддаються:

1.

контролю;

2.

перевірці;

3.

обчисленню;

4.

визначенню;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 264

507.701.16.25 У разі якщо після сплати декларантом податків і зборів (обов'язкових платежів) згідно з митною вартістю товарів, визначеною митним органом, буде прийнято рішення про застосування митної вартості, заявленої декларантом, сума надміру сплачених податків і зборів (обов'язкових платежів) повертається декларанту у ... термін з дня прийняття рішення:

1.

місячний;

2.

десятиденний;

3.

п'ятнадцятиденний;

4.

трьохмісячний;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 264

508.701.16.26 В яких випадках митний орган визначає митну вартість товарів на підставі наявних відомостей з оформленням рішення про визначення митної вартості?

1.

пункти "а" та "в";

2.

в) у разі потреби в наданні додаткових документів для підтвердження заявленої митної вартості товарів;

3.

б) за умови надання декларантом відомостей, необхідних для підтвердження заявленої митної вартості товарів;

4.

а) декларант відмовився від пропозиції митного органу визначити митну вартість іншим способом, ніж він використав для її визначення;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 24.06.2009 № 602 "Про затвердження Порядку роботи посадових осіб митного органу при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України"

509.701.16.27 При визначенні митної вартості товарів за першим методом до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, додаються такі витрати (якщо вони раніше не входили в неї):

1.

плата за будівництво, спорудження, складення, технічне обслуговування або технічну допомогу, здійснені після ввезення імпортних товарів, таких як промислова установка, машини або обладнання;

2.

роялті та ліцензійні платежі, які покупець повинен сплатити прямо чи опосередковано як умову продажу оцінюваних товарів;

3.

витрати на транспортування після ввезення товарів на митну територію України;

4.

витрати на право відтворення (тиражування) оцінюваних товарів в Україні;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 267

510.701.16.28 Які документи зобов'язаний подати декларант для підтвердження заявлених відомостей про митну вартість товарів?

1.

в) рахунок-фактуру (інвойс) або рахунок-проформу;

2.

правильна відповідь "а , "б" та "в";

3.

а) зовнішньоекономічний договір (контракт) і додатки до нього;

4.

б) копію ліцензії на ввезення (вивезення) товарів, імпорт (експорт) яких підлягає ліцензуванню;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1766 "Про затвердження Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження"

511.701.16.29 У разі використання резервного методу митна вартість товарів не визначається на підставі:

1.

б) вартості операції з ідентичними або подібними (аналогічними) товарами;

2.

а) ціни товарів українського походження на внутрішньому ринку України;

3.

пункти "а" та "в";

4.

в) довільної чи фіктивної вартості;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 273

512.701.17.1 Основна мета Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур:

1.

встановлення єдиних митних правил і процедур Договірних Сторін, що можуть перешкоджати тероризму;

2.

усунути розбіжності у митних правилах і процедурах Договірних Сторін, що можуть перешкоджати розвиткові міжнародної торгівлі та інших видів міжнародного обміну;

3.

встановити єдині правила щодо оподаткування товарів, які переміщуються через кордони Договірних Сторін;

4.

усунути розбіжності у митних правилах і процедурах Договірних Сторін щодо боротьби з порушеннями митних правил;

Джерело: Закон України від 05.10.2006 № 227-V

513.701.17.2 Одним із принципів Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур є:

1.

затвердження методів роботи, таких як вибірковий митний контроль, який базується на аудиті, а також максимальне практичне використання електронних технологій;

2.

затвердження сучасних методів роботи, таких як система аналізу ризиків й методу контролю, який базується на опитувані громадян, а також максимальне практичне використання бази даних митного постаудиту;

3.

затвердження таких принципів роботи, як тотальний митний контроль, а також максимальне практичне використання митного аудиту;

4.

затвердження сучасних методів роботи, таких як система аналізу ризиків й методу контролю, який базується на аудиті, а також максимальне практичне використання інформаційних технологій;

Джерело: Закон України від 05.10.2006 № 227-V

514.701.17.3 Резолюція Ради митного співробітництва про Рамкові стандарти забезпечення безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі (2005 рік) вважає необхідним:

1.

для адміністрацій прикордонних служб впровадити стандарти у відношенні комплексних процедур, а також встановити співробітництво між адміністраціями;

2.

для митних адміністрацій впровадити стандарти у відношенні комплексних митних процедур, а також встановити співробітництво між митними адміністраціями й перевізниками;

3.

для митних адміністрацій впровадити стандарти у відношенні комплексних митних процедур, а також встановити співробітництво між митними адміністраціями й торгівлею;

4.

для митних адміністрацій впровадити стандарти у відношенні комплексних митних процедур, а також встановити співробітництво між митними адміністраціями й прикордонниками;

Джерело: Рамкові стандарти забезпечення безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі (2005 рік)

515.701.17.4 Відповідно до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур митному контролю підлягають:

1.

усі товари, в тому числі транспортні засоби, які вивозяться з митної території, незалежно від того, чи обкладаються вони митами та податками;

2.

усі товари, які ввозяться на митну територію, незалежно від того, чи обкладаються вони митами та податками;

3.

усі товари, в тому числі транспортні засоби, які ввозяться на митну територію чи вивозяться з неї, незалежно від того, чи обкладаються вони митами та податками;

4.

усі товари, в тому числі транспортні засоби, які переміщуються транзитом, незалежно від того, чи обкладаються вони митами та податками;

Джерело: стандартне правило 6.1 Закону України від 05.10.2006 № 227-V "Про приєднання України до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур"

516.701.17.5 Відповідно до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур для визначення осіб та товарів, в тому числі транспортних засобів, що підлягають перевірці, та ступеня такої перевірки митна служба застосовує:

1.

метод аналізу ризиків;

2.

метод пост аудиту;

3.

метод тотального контролю;

4.

метод вибіркового контролю;

Джерело: стандартне правило 6.4 Закону України від 05.10.2006 № 227-V "Про приєднання України до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур"

517.701.17.6 Відповідно до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур, з метою вдосконалення митного контролю митна служба прагне до співробітництва та укладення угод про взаємну допомогу:

1.

з прикордонними службами;

2.

з правоохоронними службами;

3.

з митними службами;

4.

з транспортними службами;

Джерело: стандартне правило 6.7 Закону України від 05.10.2006 № 227-V "Про приєднання України до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур"

518.701.17.7 Відповідно до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур, з метою вдосконалення митного контролю митна служба прагне до співробітництва та укладення меморандумів про взаєморозуміння:

1.

з учасниками зовнішньої торгівлі;

2.

з прикордонними службами;

3.

з учасниками внутрішньої торгівлі;

4.

з правоохоронними службами;

Джерело: стандартне правило 6.8 Закону України від 05.10.2006 № 227-V "Про приєднання України до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур"

519.701.17.8 Застосування якого принципу суперечить положенням Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур:

1.

надання заінтересованим сторонам усієї необхідної інформації стосовно законів, нормативно-правових та адміністративних актів з митного регулювання, митних правил та процедур;

2.

затвердження сучасних методів роботи, таких як система аналізу ризиків й методу контролю, який базується на аудиті, а також максимальне практичне використання інформаційних технологій;

3.

здійснення програм, спрямованих на постійне удосконалення та підвищення ефективності митних правил та процедур;

4.

застосування митних правил та процедур базується на тотальному митному контролі із запровадженням режиму ліцензування і квотування;

Джерело: додаток I Закону України від 05.10.2006 № 227-V "Про приєднання України до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур"

520.701.17.9 Відповідно до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур перед подачею декларації на товари декларанту дозволяється:

1.

змінювати вартість товарів;

2.

здійснювати огляд товарів, брати зразки (проби);

3.

вилучати товари, не зазначені в документах;

4.

застосовувати митне забезпечення;

Джерело: стандартне правило 3.9 Закону України від 05.10.2006 № 227-V "Про приєднання України до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур"

521.701.17.10 Відповідно до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур декларант відповідає за:

1.

проходження паспортного контролю;

2.

порядок використання технічних засобів контролю;

3.

дотримання маршруту переміщення товарів;

4.

достовірність даних, представлених у декларації, а також за сплату мит та податків;

Джерело: стандартне правило 3.8 Закону України від 05.10.2006 № 227-V "Про приєднання України до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур"

522.701.18.1 Визнання товарів гуманітарною допомогою здійснюється:

1.

Державною митною службою України;

2.

Президентом України;

3.

Кабінетом міністрів України;

4.

комісією з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2000 № 544 "Про порядок митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги"

523.701.18.2 Контроль за доставкою товарів гуманітарної допомоги у митницю призначення здійснюється на підставі:

1.

попереднього повідомлення;

2.

попередньої декларації;

3.

без оформлення документів КДВ;

4.

повідомлення про транзитне переміщення;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 13.10.2005 № 969 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці призначення переміщуваних через митний кордон України товарів окремих видів"

524.701.18.3 Не підлягають пропуску через Митний кордон України товари гуманітарної допомоги:

1.

що підлягають обов'язковій сертифікації;

2.

щодо яких відсутнє документальне підтвердження якості, безпеки та можливості їх споживання;

3.

підакцизні товари;

4.

одяг та взуття, що були у вжитку;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.2000 № 728 "Про затвердження Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги"

525.701.18.4 Гуманітарна допомога підлягає:

1.

оформленню на загальних підставах;

2.

першочерговому оформленню;

3.

оформленню за погодженням з Державною митною службою України;

4.

оформленню у пункті пропуску;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 79

526.701.18.5 Підприємство набирає статусу підприємства з іноземними інвестиціями:

1.

з дня реєстрації підприємства;

2.

з моменту ввезення інвестиції;

3.

з моменту зарахування інвестицій на баланс;

4.

з моменту подання вантажної митної декларації;

Джерело: Закон України від 19.03.96 № 93/96-ВР "Про режим іноземного інвестування"

527.701.18.6 Підставою для направлення вантажів гуманітарної допомоги в митницю призначення, щодо яких не прийнято рішення відповідними комісіями про визнання зазначеного вантажу гуманітарною допомогою, є:

1.

заборона пропуску;

2.

позитивна відповідь за результатами перевірки в ЄАІС ДМСУ відомостей про те, що отримувач гуманітарної допомоги перебуває на обліку в митному органі за місцем державної реєстрації;

3.

наявність отримувача гуманітарної допомоги у Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги;

4.

наявність у перевізника книжки МДП;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2000 № 544 "Про порядок митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги"

528.701.18.7 Майно, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями:

1.

звільняється від обкладення митом (крім товарів для реалізації або власного споживання);

2.

звільняється від обкладення митом та акцизним збором (крім товарів для реалізації або власного споживання);

3.

звільняється від сплати податків та інших передбачених законодавством зборів, за умови державної реєстрації іноземних інвестицій у встановлений строк;

4.

не звільняється від сплати податків та зборів;

Джерело: Закон України від 19.03.96 № 93/96-ВР "Про режим іноземного інвестування"

529.701.18.8 До якої графи ВМД основних аркушів вносяться відомості про особу, що приймає задекларовані товари до перевезення та бере зобов'язання щодо доставки цих товарів у митницю призначення:

1.

г 50;

2.

г 51;

3.

г 52;

4.

г 33;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

530.701.18.9 Дозвіл, виданий спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного експортного контролю, надає суб'єкту здійснення міжнародних передач товарів право на:

1.

експорт, імпорт чи транзит товарів;

2.

експорт чи імпорт товарів;

3.

переміщення товарів через митний кордон України;

4.

експорт товарів;

Джерело: Закон України від 20.02.2003 № 549-IV "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання"

531.701.18.10 Що є підставою для здійснення гуманітарної допомоги?

1.

письмова пропозиція донора;

2.

письмова згода отримувача;

3.

рішення комісії при КМУ;

4.

постанова КМУ;

Джерело: Закон України від 22.10.99 № 1192-XIV "Про гуманітарну допомогу"

532.701.18.11 Хто з державних органів проводить державну реєстрацію інвестицій:

1.

ДПА;

2.

Держмитслужба України;

3.

обласні державні адміністрації;

4.

Мінекономіки;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.96 № 928 "Про затвердження положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій"

533.701.18.12 Хто не може бути отримувачем гуманітарної допомоги?

1.

товариство Червоного хреста України;

2.

благодійні організації;

3.

суб'єкти підприємницької діяльності;

4.

релігійні організації;

Джерело: Закон України від 22.10.99 № 1192-XIV "Про гуманітарну допомогу"

534.701.18.13 Строк погашення векселя під час оформлення інвестиції становить:

1.

1 рік;

2.

3 роки;

3.

30 днів;

4.

60 днів;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.96 № 937 "Про затвердження Порядку видачі, обліку і погашення векселів"

535.701.18.14 Відповідність продукції (товару), яка ввозиться і реалізується на території України, стандартам, що діють в Україні, має підтверджуватися:

1.

сертифікатом відповідності (свідоцтвом про визнання відповідності) чи рішенням органу сертифікації;

2.

сертифікатом відповідності чи рішенням органу сертифікації;

3.

сертифікатом відповідності або сертифікатом про визнання відповідності;

4.

сертифікатом відповідності чи свідоцтвом про визнання відповідності;

Джерело: Декрет КМУ від 10.05.93 № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію"

536.701.18.15 Порядок митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, затверджено:

1.

наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики;

2.

постановою Кабінету Міністрів України;

3.

спільним наказом Державної митної служби України та Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики;

4.

наказом Державної митної служби України;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 № 446 "Про затвердження Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, і визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України".

537.701.18.16 Продукти, що підлягають продажу населенню та підпадають під визначення 2 - 21 груп УКТЗЕД, можуть бути випущені з-під митного контролю на територію України за умови:

1.

обов'язкового подання сертифіката безпеки;

2.

пред'явлення свідоцтва якості;

3.

пред'явлення сертифіката походження таких продуктів;

4.

подання сертифіката відповідності країни - експортера;

Джерело: Закон України від 17.07.97 № 468/97-ВР "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції"

538.701.18.17 Не підлягають обов'язковій сертифікації товари, що ввозяться на митну територію України:

1.

усі товари підлягають обов'язковій сертифікації;

2.

в митному режимі реекспорту;

3.

як дослідні зразки сортів рослин для проведення експертизи на придатність на їх поширення на підставі документального підтвердження Держветфітослужби;

4.

в якості іноземних інвестицій;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 № 446 "Про затвердження Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, і визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

539.701.19.1 Право інтелектуальної власності це:

1.

право інтелектуальної власності не визначено в національному законодавстві;

2.

право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності;

3.

право займатися інтелектуальною або творчою діяльністю;

4.

право вимагати особливих умов праці для осіб, які займаються певним родом занять;

Джерело: Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, ст. 418

540.701.19.2 Об'єкти права інтелектуальної власності визначає:

1.

Митний кодекс України;

2.

Цивільний кодекс України;

3.

Господарський кодекс України;

4.

Кримінальний кодекс України;

Джерело: Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, ст. 420

541.701.19.3 Митний контроль товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності та переміщуються через митний кордон України здійснюється:

1.

в загальному порядку з урахуванням особливостей, встановлених законодавством;

2.

в спеціальному порядку визначеному законодавством України;

3.

на загальних підставах у порядку, встановленому для переміщення через митний кордон будь-яких товарів;

4.

переміщення таких товарів через митний кордон України заборонено;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 255

542.701.19.4 Контрафактні товари це:

1.

товари, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, переміщення яких через кордон призводить до порушення прав власника;

2.

копії товарів, які містять об'єкти права інтелектуальної власності;

3.

товари, виготовлені без дотримання зареєстрованого стандарту виробництва;

4.

товари, які заборонено переміщувати через митний кордон України;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 1

543.701.19.5 Щодо товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності та переміщуються територією України транзитом, заходи, пов'язані з призупиненням митного оформлення:

1.

застосовуються;

2.

не застосовуються;

3.

застосовуються, якщо є відповідне звернення правовласника;

4.

норма не визначена законодавством;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 255

544.701.19.6 Рішення про призупинення митного оформлення товарів з ознаками контрафактності приймає:

1.

посадова особа, яка виявила ознаки контрафактного товару;

2.

керівник митного органу;

3.

інспектор сектору з питань захисту прав інтелектуальної власності;

4.

керівник служби БК та ПМП митниці;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 257

545.701.19.7 Митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності складається:

1.

Держмитслужбою;

2.

митним органом;

3.

Департаментом прав інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки;

4.

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Академії правових наук України;

Джерело: постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2007 № 622 "Питання реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі, отримання інформації та взаємодії митних органів з іншими правоохоронними і контролюючими органами та власниками прав на об'єкти права інтелектуальної власності у разі призупинення митного оформлення товарів за ініціативи митного органу"

546.701.20.1 Суб'єктами відповідальності за порушення митних правил можуть бути:

1.

громадяни з чотирнадцятирічного віку, у тому числі громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;

2.

громадяни, які на момент вчинення правопорушення досягли шістнадцятирічного віку, а також посадові особи підприємств;

3.

громадяни України з вісімнадцятирічного віку, а також посадові особи підприємств, установ, організацій;

4.

громадяни України чи іноземці, які досягли вісімнадцятирічного віку;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 320

547.701.20.2 За вчинення порушення митних правил митним законодавством України встановлюються такі стягнення:

1.

попередження, штраф, позбавлення права займатися певною діяльністю;

2.

штраф, конфіскація;

3.

попередження, штраф, конфіскація;

4.

конфіскація, виправні роботи, позбавлення права займатися певною діяльністю;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 322

548.701.20.3 Адміністративне стягнення за порушення митних правил накладається:

1.

не пізніше як через 2 місяці з дня вчинення ПМП, а при триваючому правопорушенні не пізніше як через 2 місяці з дня його виявлення;

2.

не пізніше як через 15 днів з дня вчинення ПМП;

3.

не пізніше як через 15 днів з дня виявлення ПМП;

4.

не пізніше як через 2 місяці з дня закриття кримінальної справи;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 328

549.701.20.4 Скарга на постанову митного органу у справі про порушення митних правил подається протягом:

1.

п'яти днів з дня винесення постанови;

2.

десяти днів з дати вручення заінтересованій особі копії постанови у справі або повідомлення про прийняте рішення;

3.

двадцяти днів з дня вручення заінтересованій особі копії постанови у справі або повідомлення про прийняте рішення;

4.

протягом одного місяця з дня вручення заінтересованій особі копії постанови у справі або повідомлення про прийняте рішення;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 393

550.701.20.5 Кримінальній відповідальності за вчинення контрабанди підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося:

1.

14 років;

2.

16 років;

3.

18 років;

4.

20 років;

Джерело: Кримінальний кодекс України, ст. 22

551.701.20.6 Предметом злочину, передбаченим ст. 305 Кримінального кодексу України, є:

1.

бойові припаси та вибухові речовини;

2.

наркотичні засоби, психотропні речовини їх аналоги, прекурсори або фальсифіковані лікарські засоби;

3.

стратегічно важливі сировинні товари;

4.

товари у великому розмірі;

Джерело: Кримінальний кодекс України, ст. 305

552.701.20.7 Контрабандою наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів вважається, коли вони переміщуються через митний кордон України:

1.

без попереднього повідомлення відповідного митного органу про ввезення зазначених речовин;

2.

поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю;

3.

при відмові сплачувати податки і збори;

4.

без попереднього повідомлення відповідного митного органу про вивезення зазначених речовин;

Джерело: Кримінальний кодекс України, ст. 305

553.701.20.8 Неправомірні операції з товарами, транспортними засобами, що перебувають під митним контролем, зміна їх стану, користування та розпорядження ними:

1.

незаявлення відомостей про товари, що підлягають декларуванню у разі переміщення через митний кордон України;

2.

здійснення операцій з товарами, транспортними засобами, що перебувають під митним контролем, а саме зміна їх стану, користування та розпорядження ними без дозволу митного органу, за винятком операцій, зазначених у статтях 331, 337 Митного кодексу України;

3.

переміщення товарів поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю;

4.

переміщення товарів з приховуванням від митного контролю;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 336

554.701.20.9 Вантажні та інші операції, що проводяться без дозволу митного органу та тягнуть за собою відповідальність за такі правопорушення:

1.

навантаження, вивантаження, перевантаження, усунення пошкоджень упаковки, розпакування, переупакування товарів, що перебувають під митним контролем, або зміна ідентифікаційних знаків чи маркування на цих товарах чи їх упаковці без дозволу митного органу;

2.

розпакування, переупакування товарів, що перебувають під митним контролем, або зміна ідентифікаційних знаків чи маркування на цих товарах чи їх упаковці без дозволу митного органу;

3.

усунення пошкоджень упаковки, розпакування, переупакування товарів, що перебувають під митним контролем, або зміна ідентифікаційних знаків чи маркування на цих товарах чи їх упаковці без дозволу митного органу;

4.

втрата пломб, та іншого забезпечення, під яким перебувають товари;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 337

555.701.20.10 Недекларування товарів і транспортних засобів - це:

1.

незаявлення відомостей про товари, що підлягають декларуванню у разі переміщення через митний кордон України;

2.

незаявлення за встановленою формою точних відомостей (наявність, найменування або назва, кількість тощо) про товари, транспортні засоби, що підлягають обов'язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України;

3.

переміщення товарів і транспортних засобів поза митним контролем;

4.

переміщення товарів з приховуванням від митного контролю та незаявлення при цьому за встановленою формою точних відомостей про дані товари;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 340

556.701.20.11 Використання товарів, стосовно яких надано пільги щодо сплати податків і зборів, в інших цілях:

1.

використання товарів, стосовно яких надано пільги щодо сплати податків і зборів, в інших цілях, ніж ті, у зв'язку з якими було надано такі пільги;

2.

заявлення в митній декларації неправдивих відомостей та надання митному органу документів з такими відомостями як підстави для звільнення від сплати податків і зборів або зменшення їх розміру;

3.

зберігання товарів і транспортних засобів, ввезених на митну територію України, поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю;

4.

перевезення, придбання чи використання товарів, транспортних засобів, ввезених на митну територію України, поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 354

557.701.20.12 Обставинами, що обтяжують відповідальність, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення є:

1.

вчинення правопорушення неповнолітнім;

2.

вчинення в стані крайньої необхідності;

3.

вчинення правопорушення в стані неосудності;

4.

повторне вчинення протягом одного року однорідного правопорушення за яке вже особу було піддано адмінстягненню;

Джерело: Кодекс України про адміністративні правопорушення, ст. 35

558.701.20.13 Дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати податків і зборів або зменшення їх розміру - це:

1.

перешкоджання посадовій особі митного органу і вільному доступі до товару який знаходиться під митним контролем;

2.

неподання вантажної митної декларації до митного органу при надходженні товару на митну територію України;

3.

заявлення в митній декларації неправдивих відомостей та надання митному органу документів з такими відомостями як підстави для звільнення від сплати податків і зборів або зменшення їх розміру;

4.

неправомірне причалювання до суден, що знаходяться під митним контролем;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 355

559.701.20.14 Адміністративне затримання громадянина, який вчинив порушення митних правил, допускається на строк до:

1.

не допускається;

2.

3-х годин;

3.

3-х діб;

4.

до 1-го місяця;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 374

560.701.20.15 Дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, це:

1.

використання спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів, або шляхом надання одним товарам вигляду інших, або з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві дані;

2.

навантаження, вивантаження, перевантаження, усунення пошкоджень упаковки, розпакування, переупакування товарів, що перебувають під митним контролем, або зміна ідентифікаційних знаків чи маркування на цих товарах чи їх упаковці без дозволу митного органу

3.

не заявлення за встановленою формою точних відомостей про товари, транспортні засоби, які підлягають обов'язковому декларуванню;

4.

виготовлення сховищ (тайників) для переміщення у них товарів;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 352

561.701.20.16 Порушення митних правил як правопорушення складається з таких елементів:

1.

об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона;

2.

суб'єкт, суб'єктивна сторона;

3.

об'єкт, об'єктивна сторона;

4.

умисел, зовнішні ознаки правопорушення, мета, мотив, вина;

Джерело: Митний кодекс України: Науково-практичний коментар/А. Т. Погрібний, А. Калюжний та ін. - К.: Всеукраїнська асоціація видавників "Правова єдність", 2008, 757 стор.

562.701.20.17 Порушенням митних правил є:

1.

протиправне умисне діяння, за яке Митним кодексом України та Кодексом України "Про адміністративні правопорушення" накладається стягнення;

2.

проступок, який є протиправним та характеризується посяганням на нормальні умови роботи митних органів і конкретні правила, встановлені законодавством, зокрема. Митним кодексом України;

3.

правопорушення, яке являє собою протиправні, винні дії чи бездіяльність, за вчинення яких Митним кодексом України передбачається адміністративна відповідальність;

4.

протиправне умисне або з необережності діяння, за яке Митним кодексом України та Кодексом України про адміністративні правопорушення накладається стягнення;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 319

563.701.20.18 Конфіскація - це:

1.

примусове вилучення безпосередніх предметів порушення митних правил, товарів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів ПМП від митного контролю, транспортних засобів, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів ПМП через митний кордон України і безоплатна передача їх у власність держави;

2.

стягнення майнового характеру за порушення митних правил, виражене у грошовому еквіваленті;

3.

оплатне вилучення транспортних засобів, що були засобами переміщення предметів порушення митних правил;

4.

оплатне вилучення предметів порушення митних правил та транспортних засобів, що були засобами переміщення предметів порушення митних правил;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 322, 326

564.701.20.19 Ст. 305 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за:

1.

контрабанду та незаконне зберігання зброї, бойових припасів та вибухових речовин;

2.

контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів;

3.

ухилення від сплати податків;

4.

зберігання, розповсюдження та збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів;

Джерело: Кримінальний кодексу України, ст. 305

565.701.20.20 Недекларування товарів і транспортних засобів - це:

1.

незаявлення відомостей про товари, що підлягають декларуванню у разі переміщення через митний кордон України;

2.

незаявлення за встановленою формою точних відомостей (наявність, найменування або назва, кількість тощо) про товари, транспортні засоби, що підлягають обов'язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України;

3.

переміщення товарів і транспортних засобів поза митним контролем;

4.

переміщення товарів з приховуванням від митного контролю та незаявлення при цьому за встановленою формою точних відомостей про дані товари;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 340

566.701.20.21 Адміністративне затримання громадянина, який вчинив порушення митних правил, допускається на строк до:

1.

не допускається;

2.

3-х годин;

3.

3-х діб;

4.

до 1-го місяця;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 374

567.701.20.22 Для порушення кримінальної справи про контрабанду, вартість товарів, що переміщуються з приховуванням або поза митним контролем, повинна становити:

1.

470500 грн.;

2.

434500 грн.;

3.

257500 грн.;

4.

вартість значення не має;

Джерело: лист Держмитслужби України від 30.12.2010 № 20/08677-ЕП "Про визначення розміру контрабанди товарів у 2011 році"

568.701.20.23 У першій стадії провадження у справах про ПМП проводиться:

1.

юридична кваліфікація правопорушення;

2.

розгляд справи і винесення рішення по справі;

3.

оскарження рішення по справ;

4.

виконання рішення по справі;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 30.12.2004 № 936 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо провадження у справах про порушення митних правил"

569.701.20.24 Адміністративне затримання громадянина, який вчинив порушення митних правил, здійснюється посадовою особою митного органу за рішенням:

1.

інспектора, який виявив порушення митних правил;

2.

начальника відділу митного оформлення;

3.

керівника митного органу або його заступника, керівника підрозділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил, керівника митного поста або його заступника, а у разі їх відсутності (в нічний час, у вихідні та святкові дні) - начальника чергового відділу або старшого чергової зміни;

4.

виключно керівника митного органу або його заступника;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 374

570.701.20.25 Для засвідчення законності проведення процесуальних дій та засвідчення відповідності записів у протоколі виконаним діям, інспектор залучає:

1.

свідків;

2.

понятих;

3.

старшого зміни або начальника відділу;

4.

родичів особи, яка скоїла порушення митних правил;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 372

571.701.20.26 Приводи й підстави для порушення справи про ПМП:

1.

публікації чи інше оприлюднення матеріалів щодо обставин порушення митних правил і причетності до такого порушення конкретної особи (осіб);

2.

заяви громадян;

3.

безпосереднє виявлення посадовими особами митного органу порушення митних правил або встановлення цього факту за повідомленнями, що надійшли від інших державних, у тому числі митних органів України або інших держав;

4.

установлення окремих ознак порушення митних правил у результаті безпосереднього вивчення посадовими особами митного органу документальних матеріалів про такі ознаки;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 360

572.701.20.27 Протокол про порушення митних правил підписується:

1.

старшим чергової зміни, особою, яка складала протокол про порушення митних правил, свідками, понятими;

2.

посадовою особою, яка його склала, якщо при складанні протоколу була присутня особа, яка притягується до відповідальності - протокол підписується і цією особою, а за наявності свідків - і свідками;

3.

керівником митного органу, старшим чергової зміни, свідками;

4.

старшим чергової зміни, особою, яка складала протокол про порушення митних правил;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 363

573.701.20.28 Попередження як вид стягнення за вчинення порушення митних правил є:

1.

офіційне попередження правопорушника стосовно недопустимості даних діянь у майбутньому. Рішення про попередження приймається керівником митного органу або його заступником у формі постанови про накладення стягнення, яка оголошується правопорушнику;

2.

офіційне попередження правопорушника, яке виноситься в усній формі;

3.

офіційне попередження правопорушника стосовно недопустимості даних діянь у подальшому, яке виноситься судом;

4.

офіційне попередження правопорушника стосовно недопустимості даних діянь у майбутньому. Рішення про попередження приймається начальником відділу дізнання та провадження у справах про ПМП;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 324

574.701.20.29 Порушенням зобов'язання про транзит є:

1.

переміщення товарів через митний кордон України з поза митним контролем;

2.

не вивезення за митний кордон України товарів, транспортних засобів, які були тимчасово ввезені на митну територію України під зобов'язання про зворотне вивезення;

3.

не вивезення за митний кордон України товарів, транспортних засобів, ввезених з метою транзиту через територію України, в строки, встановлені митним органом;

4.

переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 349

575.701.20.30 Справа про ПМП вважається розпочатою:

1.

з моменту передачі справи до підрозділу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

2.

з моменту виявлення ПМП;

3.

з моменту складення протоколу;

4.

з моменту отримання інформації про вчинення особою ПМП або затримання особи на місці вчинення правопорушення;

Джерело: Митний кодекс України, ст. 358

576.701.21.1 Книжка МДП складається з:

1.

4, 6, 14, 20 листків;

2.

4, 6, 12, 20 листків;

3.

4, 6, 10, 12 листків;

4.

4, 6, 12, 18 листків;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 05.03.2004 № 172 "Про внесення змін та доповнень до Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП"

577.701.21.2 Якою мовою друкується перша титульна сторінка (обкладинка) книжки МДП?

1.

англійською;

2.

мовою країни експорту;

3.

будь-якою мовою держав - учасниць Конвенції МДП;

4.

англійською та французькою;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 05.03.2004 № 172 "Про внесення змін та доповнень до Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП"

578.701.21.3 Строк дії книжки МДП може бути продовжений:

1.

СМАП України;

2.

АСМАП України;

3.

Міжнародним гарантійним об'єднанням;

4.

не може бути продовженим;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 05.03.2004 № 172 "Про внесення змін та доповнень до Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП"

579.701.21.4 Обмеження щодо кількості митниць відправлення і призначення, визначені Конвенцією МДП:

1.

кількість митниць відправлення не перевищує 4-х, призначення необмежене;

2.

кількість митниць відправлення необмежена, призначення не перевищує 4-х;

3.

кількість митниць відправлення не перевищує 2-х, призначення необмежене;

4.

кількість митниць відправлення та призначення не перевищує 4-х;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 05.03.2004 № 172 "Про внесення змін та доповнень до Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП"

580.701.21.5 Допуск підприємств-резидентів до перевезень на умовах Конвенції МДП здійснюється:

1.

СМАП України;

2.

АСМАП України;

3.

Міжнародним гарантійним об'єднанням;

4.

ДМСУ, АСМАП України;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 05.03.2004 № 172 "Про внесення змін та доповнень до Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП"

581.701.21.6 Книжка МДП вилучається:

1.

у разі ДТП;

2.

у випадку втрати товару;

3.

якщо розмір податків на імпорт перевищує 50000 дол. США;

4.

якщо вона містила неналежні виправлення;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 05.03.2004 № 172 "Про внесення змін та доповнень до Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП"

582.701.21.7 Свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезень товарів під митними печатками й пломбами заповнюється:

1.

англійською та французькою мовами;

2.

англійською та українською мовами;

3.

українською мовою;

4.

будь-якою мовою країн - учасниць МДП;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 05.03.2004 № 172 "Про внесення змін та доповнень до Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП"

583.701.21.8 Транспортний засіб, який допущено до перевезень товарів під митними печатками й пломбами за типом конструкції, експортується в іншу країну:

1.

вимагається процедура допущення за типом конструкції;

2.

вимагається процедура допущення в індивідуальному порядку;

3.

порядок допущення визначається митним органом країни призначення;

4.

не потрібно проведення додаткової процедури допущення;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 05.03.2004 № 172 "Про внесення змін та доповнень до Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП"

584.701.21.9 У разі вилучення книжка МДП передається:

1.

СМАП України;

2.

АСМАП України;

3.

Мінтранс України;

4.

МВСУ, АСМАП України;

Джерело: наказ Держмитслужби України від 05.03.2004 № 172 "Про внесення змін та доповнень до Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП"

585.701.22.1 У відповідності до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення регламент міжнародних залізничних перевезень небезпечних вантажів застосовується:

1.

до міжнародних перевезень небезпечних вантажів залізницями на території держав - учасниць із застосуванням Єдиних правил ЦІМ;

2.

міжнародних перевезень вантажів залізницями на території держав - учасниць без застосування Єдиних правил ЦІМ;

3.

міжнародних перевезень окремих видів вантажів залізницями на території держав - учасниць без застосування Єдиних правил ЦІМ;

4.

до міжнародних перевезень небезпечних вантажів залізницями на території держав - учасниць без застосування Єдиних правил ЦІМ;

Джерело: Конвенція про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) від 09.05.80; Регламент міжнародних залізничних перевезень небезпечних вантажів (РІД) (Додаток I до Конвенції), ст. 1

586.701.22.2 У відповідності до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення комісія із залізничного сприяння:

1.

висловлюється з усіх питань про полегшення перетину кордонів в міжнародному залізничному сполученні, рекомендує стандарти, методи, процедури й практику для полегшення залізничного сполучення;

2.

надає державам-членам звіт про управління, фінансовий звіт, а також свої рішення й рекомендації;

3.

видає спеціальні директиви з перевірки рахунків;

4.

встановлює свій внутрішній регламент;

Джерело: Конвенція про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) від 09.05.80, ст. 2

587.701.22.3 У відповідності до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення згідно з договором перевезення перевізник зобов'язується:

1.

перевозити багаж і транспортні засоби до пункту перетину митного кордону

2.

перевозити виключно ручну поклажу і багаж до місця призначення

3.

перевозити транспортні засоби до пункту пропуску, та передавати їх для подальшої доставки

4.

перевозити пасажирів, багаж і транспортні засоби до місця призначення та видати багаж і транспортні засоби у місцях призначення

Джерело: Конвенція про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) від 09.05.80, ст. 6

588.701.22.4 У відповідності до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення вартість перевезення:

1.

сплачується після доставки вантажу та транспортних засобів;

2.

не сплачується, за винятком окремої угоди між пасажиром і перевізником;

3.

сплачується завчасно;

4.

сплачується на підставі договору між окремими державами;

Джерело: Конвенція про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) від 09.05.80, ст. 8

589.701.22.5 У відповідності до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення у випадку серйозного припущення про невиконання умов перевезення, перевізник має право:

1.

накладати забезпечення на предмети, багаж, автомашини без попередження власника товарів або уповноваженої особи;

2.

перевірити, чи відповідають предмети і тварини умовам перевезення;

3.

упаковувати предмети;

4.

змінювати умови перевезення, маршрут руху без попередження власника товарів або уповноваженої особи;

Джерело: Конвенція про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) від 09.05.80, ст. 13

590.701.22.6 У відповідності до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення пасажир зобов'язаний виконувати митні формальності під час проїзду при перевезенні з собою предметів:

1.

присутність при огляді цих предметів не є обов'язкова;

2.

присутність при огляді цих предметів не є обов'язкова, якщо закони і настанови кожної держави не передбачають винятків;

3.

він повинен бути присутнім при огляді цих предметів;

4.

присутність при огляді цих предметів є обов'язкова, якщо вони підлягають контролю інших державних органів;

Джерело: Конвенція про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) від 09.05.80, ст. 14

591.701.22.7 У відповідності до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення договірні зобов'язання, що стосуються перевезення багажу:

1.

повинні бути відмічені в комерційному акті, що вручається пасажирові;

2.

повинні бути відмічені в залізничній накладній ЦІМ, що вручається пасажирові;

3.

повинні бути відмічені в акті загальної форми, що вручається пасажирові;

4.

повинні бути відмічені в багажній квитанції, що вручається пасажирові;

Джерело: Конвенція про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) від 09.05.80, ст. 16

592.701.22.8 У відповідності до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення договірні зобов'язання з перевезення транспортних засобів повинні бути вказані:

1.

в транспортній накладній, яка видається пасажирові;

2.

в здаточному списку, який видається пасажирові;

3.

в комерційному акті, який видається пасажирові;

4.

в транспортній накладній, яка пасажирові не видається;

Джерело: Конвенція про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) від 09.05.80, ст. 24

593.701.22.9 У відповідності до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення особа може без подальших доказів вважати багаж втраченим:

1.

якщо його не видано або не надано в її розпорядження протягом 5 днів після вимоги про видачу;

2.

якщо його не видано або не надано в її розпорядження протягом 10 днів після вимоги про видачу;

3.

якщо його не видано або не надано в її розпорядження протягом 3 днів після вимоги про видачу;

4.

якщо його не видано або не надано в її розпорядження протягом 14 днів після вимоги про видачу;

Джерело: Конвенція про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) від 09.05.80, ст. 40

594.701.22.10 У відповідності до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення у випадку не внесення відправником відомостей про небезпечні вантажі:

1.

перевізник може в будь-який момент його транспортування повідомити митні та інші державні органи про наявність такого вантажу;

2.

перевізник може в будь-який момент, залежно від обставин, вивантажити чи знищити вантаж або знешкодити його без сплати відшкодування;

3.

перевізник може передати вантаж на зберігання відповідному митному органу;

4.

перевізник може в будь-який момент вивантажити чи знищити вантаж або знешкодити його. відшкодувавши заподіяні збитки;

Джерело: Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) від 09.05.80, ст. 9; Єдині правила до договору про міжнародні залізничні перевезення вантажів (ЦІМ - додаток B до Конвенції)

595.701.22.11 У відповідності до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення перевізник в будь-який момент має право:

1.

здійснити перевірку вмісту відправлення, проводиться в присутності вповноваженої особи, у випадку, коли це неможливо, перевізник запрошує двох незалежних свідків;

2.

здійснити перевірку вмісту відправлення без присутності вповноваженої особи;

3.

здійснити перевірку товаросупровідних документів, перевірка вмісту відправлення не здійснюється;

4.

здійснити перевірку вмісту відправлення, проводиться в присутності посадової особи митного органу;

Джерело: Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) від 09.05.80, ст. 11; Єдині правила до договору про міжнародні залізничні перевезення вантажів (ЦІМ - додаток B до Конвенції).

WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua
вгору