Документ v0036541-09, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 01.03.2018, підстава - 1022-2017-р

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА
П О С Т А Н О В А
24.12.2009 N 36
{ Постанову скасовано на підставі Розпорядження КМ
N 1022-р ( 1022-2017-р ) від 18.12.2017 }
Про затвердження Порядку видачі
Сертифікату Здоров'я на імпортовану
до Європейського Співтовариства соняшникову олію,
що виробляється або відправляється із України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Державної
санітарно-епідеміологічної служби
N 1 ( v0001834-13 ) від 10.01.2013 }

Відповідно до статті 54 Закону України "Про безпечність та
якість харчових продуктів" ( 771/97-ВР ) та вимог Регламенту
Комісії ЄС N 1151/2009 від 27 листопада 2009 року щодо спеціальних
умов регулювання імпорту соняшникової олії, що виробляється або
відправляється із України зважаючи на ризик забруднення
мінеральними маслами та відміняючи Рішення Європейської Комісії
N 2008/433/СЕ від 10 червня 2008 року та керуючись статтею 40
Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення" ( 4004-12 ) П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Затвердити Порядок видачі Сертифікату Здоров'я на
імпортовану до Європейського Співтовариства соняшникову олію, що
виробляється або відправляється із України (додається).
2. Департаменту організації санітарно-епідеміологічного
нагляду Міністерства охорони здоров'я України дану постанову
довести до установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної
служби, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в
установленому порядку.
3. Контроль за виконанням постанови покладаю на першого
заступника Головного державного санітарного лікаря України
Мухарську Л.М.
Головний державний
санітарний лікар України О.М.Біловол

Додаток
до пункту 1 постанови
Головного державного
санітарного лікаря України
24.12.2009 N 36

ПОРЯДОК
видачі Сертифікату Здоров'я на імпортовану
до Європейського Співтовариства соняшникову олію,
що виробляється або відправляється із України

1. Порядок видачі Сертифікату Здоров'я на імпортовану до
Європейського Співтовариства соняшникову олію, що виробляється або
відправляється із України (далі - Порядок) розроблений відповідно
до Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів"
( 771/97-ВР ) та вимог Регламенту Комісії ЄС N 1151/2009 від 27
листопада 2009 року щодо спеціальних умов регулювання імпорту
соняшникової олії, що виробляється або відправляється із України,
зважаючи на ризик забруднення мінеральними маслами та відміняючи
Рішення Європейської Комісії N 2008/433/СЕ від 10 червня 2008 року
(далі - Регламент Комісії ЄС N 1151/2009).
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному
у Законі України "Про безпечність та якість харчових продуктів"
( 771/97-ВР ).
3. Дія цього Порядку поширюється на осіб, які мають
експлуатаційний дозвіл на потужності (об'єкти) та внесені до
реєстру затверджених експортних потужностей (об'єктів) відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 712
( 712-2007-п ) "Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного
дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або
реалізації харчових продуктів" та Наказу МОЗ України від
24.01.2008 N 25 ( z0087-08 ) "Про затвердження Порядку ведення
реєстру потужностей (об'єктів) та їх операторів", зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 07.02.2008 за N 87/14778 та мають
намір здійснювати експорт соняшникової олії до Європейського
Співтовариства.
4. Сертифікат Здоров'я на імпортовану до Європейського
Співтовариства соняшникову олію, що виробляється або
відправляється із України (далі - Сертифікат), видається лише на
продукцію, що вироблена на затверджених експортних потужностях
(об'єктах), зареєстрованих у встановленому порядку.
5. Сертифікат видається посадовими особами державної
санітарно-епідеміологічної служби за формою, що додається.
6. Сертифікат повинен бути надрукованим, мати номер та код
товару.
7. У Сертифікаті зазначаються: 1) Опис товару: - назва та характер продукції; - кількість (у відповідних одиницях); - код партії та дата кодування; - вироблено в: назва та, при необхідності, місцезнаходження
виробництва; 2) Опис отримувача вантажу: назва та контактна інформація
імпортера або отримувача вантажу; 3) Опис постачальника вантажу: назва та контактна інформація
експортера або постачальника вантажу; 4) Умови транспортування: важливі вимоги до транспортування
та зберігання, включаючи контроль за температурним режимом;
країна-відправник, країна призначення; 5) Сертифікація. Посадова особа Держсанепідслужби України,
яка видає та підписує Сертифікат, вивчає Протокол випробувань,
виданий акредитованою у встановленому порядку на даний вид
досліджень лабораторією, та засвідчує, що: - вищезазначена партія товару була протестована у
акредитованій у встановленому порядку на даний вид досліджень
лабораторії у відповідності з положеннями, викладеними у
Регламенті Комісії ЄС № 1151/2009; - результати випробувань свідчать, що кількість мінеральних
масел не перевищує 50 мг/кг, а також показують фактичну кількість
домішок мінеральних масел; - результати, критерії ефективності та відповідні
хроматограми даних випробувань додаються до даного Сертифіката. { Підпункт пункту 7 в редакції Постанови Державної
санітарно-епідеміологічної служби N 1 ( v0001834-13 ) від
10.01.2013 }
8. Сертифікат має містити дані щодо місця та дати його
видачі, прізвище та ініціали, посаду та підпис посадової особи
територіального органу Держсанепідслужби України, який його видає.
Сертифікат засвідчується офіційною печаткою. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Державної
санітарно-епідеміологічної служби N 1 ( v0001834-13 ) від
10.01.2013 }
9. Сертифікат обліковується у журналі обліку Санітарних
сертифікатів на вантажі з харчовими продуктами, призначеними для
експорту відповідно до пункту 11 Порядку видачі санітарних
сертифікатів на вантажі з харчовими продуктами, призначеними для
експорту, затвердженого постановою головного державного
санітарного лікаря України від 19.05.2008 N 11 ( v0011488-08 ).
10. Один екземпляр (оригінал) Сертифікату видається
експортеру або відправнику на кольоровому бланку відповідно до
Наказу МОЗ України від 29.05.2008 N 186-Адм "Щодо забезпечення
використання кольорових бланків санітарних сертифікатів на вантажі
з харчовими продуктами, призначеними для експорту, другий
(копія) - зберігається в територіальному органі Держсанепідслужби
України. Інші копії можуть бути офіційно напечатаними копіями або
ксерокопіями, про що зазначається на кожному конкретному
Сертифікаті. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Державної
санітарно-епідеміологічної служби N 1 ( v0001834-13 ) від
10.01.2013 }
13. Сертифікат не може містити пропусків, крім тих, що
вимагаються текстом сертифікату.
14. Будь-які зміни у Сертифікаті мають бути підписані
посадовою особою, яка видала сертифікат та пропечатані офіційною
печаткою.
Заступник головного державного
санітарного лікаря України А.А.Григоренко

Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Головного
державного санітарного
лікаря України
24.12.2009 N 36

(Державний
Герб
України)
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
STATE SANITARY EPIDEMIOLOGICAL SERVICE OF UKRAINE

Сертифікат Здоров'я на імпортовану
до Європейського Співтовариства соняшникову олію,
що виробляється або відправляється із України
Health Certificate for the importation
into the European Community of sunflower oil
originating in or consigned from Ukraine

---------------------------------T-------------------------------¬ ¦Код товару ¦Сертифікат N ¦
¦__________________________ ¦________________________ ¦
¦Consignment Code ¦Certificate Number ¦
+--------------------------------+-------------------------------+ ¦1. Опис товару ¦
¦Description of the consignment ¦
+----------------------------------------------------------------+ ¦Назва та характер продукції: ¦
¦________________________________________________________________¦
¦Name and nature of the product: ¦
+----------------------------------------------------------------+ ¦Кількість (у відповідних одиницях): ¦
¦________________________________________________________________¦
¦Quantity (in appropriate units): ¦
+----------------------------------------------------------------+ ¦Код партії та дата кодування: ¦
¦________________________________________________________________¦
¦Batch identifier or date coding: ¦
+----------------------------------------------------------------+ ¦Вироблено в ¦
¦Produced in ___________________________________________________¦
¦ (Назва та, при необхідності, місцезнаходження ¦
¦ виробництва) ¦
¦ (Identity and, as appropriate, the location ¦
¦ of the production establishment) ¦
+----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦
+----------------------------------------------------------------+ ¦2. Опис отримувача вантажу ¦
¦Description of the consignee ¦
+----------------------------------------------------------------+ ¦Назва та контактна інформація імпортера або отримувача вантажу: ¦
¦________________________________________________________________¦
¦Name and contact details of the importer or consignee: ¦
+----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦
+----------------------------------------------------------------+ ¦3. Опис постачальника вантажу ¦
¦Description of the consignor ¦
+----------------------------------------------------------------+ ¦Назва та контактна інформація експортера або постачальника ¦
¦вантажу: _______________________________________________________¦
¦Name and contact details of the exporter or consignor: ¦
+----------------------------------------------------------------+ ¦________________________________________________________________¦
+----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦
+----------------------------------------------------------------+ ¦4. Умови транспортування ¦
¦Means of transportation ¦
+----------------------------------------------------------------+ ¦Країна відправник: ¦
¦Country of dispatch: ¦
+----------------------------------------------------------------+ ¦Країна призначення: ¦
¦Country of destination ¦
+----------------------------------------------------------------+ ¦Важливі вимоги до транспортування та зберігання, включаючи ¦
¦контроль за температурним режимом: _____________________________¦
¦Relevanttransport and handling reguirements, including ¦
¦appropriate temperature controls: ______________________________¦
+----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦
+----------------------------------------------------------------+ ¦5. Сертифікація ¦
¦Certification ¦
+----------------------------------------------------------------+ ¦Я, що нижче підписався, засвідчую, що вищезазначена партія ¦
¦товару була протестована в лабораторії ___________________ у ¦
¦відповідності з положеннями, викладеними у Регламенті Комісії ЄС¦
¦N 1151/2009, що визначає спеціальні умови регулювання імпорту ¦
¦соняшникової олії, що виробляється або відправляється з України,¦
¦унаслідок ризику зараження мінеральним маслом та що відміняє ¦
¦Рішення Комісії 2008/433/ЕК. Результати випробувань свідчать, що¦
¦кількість мінеральних масел не перевищує 50 мг/кг, а також ¦
¦показують фактичну кількість домішок мінеральних масел. ¦
¦Результати, критерії ефективності та відповідні хроматограми ¦
¦даних тестів додаються до даного сертифіката. ¦
¦I, the undersigned, declare that the above mentioned shipment ¦
¦has been tested in laboratory _______________ in accordance with¦
¦the provision laid down in Commission Regulation (EC) ¦
¦No 1151/2009 imposing special conditions governing the import of¦
¦sunflower oil originating in or consigned from Ukraine due to ¦
¦contamination risks by mineral oil and repealing Decision ¦
¦2008/433/EC. The test results show no presence of mineral ¦
¦paraffin exceeding 50 mg/kg and are accompanied by the ¦
¦identified fraction of paraffin hydrocarbons. The results, the ¦
¦performance criteria and the relevant chromatograms of these ¦
¦tests are joined to the current certificate. ¦
+--------------------------------T-------------------------------+ ¦Здійснено в ____________________¦Від ____________________ /дата/¦
¦Done at ¦ ¦
+--------------------------------+-------------------------------+ ¦ ¦Печатка та підпис ¦
¦ ¦уповноваженого представника ¦
¦ ¦Держсанепідслужби України ¦
¦ ¦Stamp and signature of ¦
¦ ¦authorized representative of ¦
¦ ¦State Sanitary Epidemiological ¦
¦ ¦Service of Ukraine ¦
+--------------------------------+-------------------------------+ ¦________________________________¦ ¦
+--------------------------------+-------------------------------+ ¦________________________________¦_____________________ Підпис ¦
¦Територіальний орган ¦ Signature¦
¦Держсанепідслужби України ¦ ¦
¦Institution of State Sanitary ¦ ¦
¦Epidemiological Service of ¦ ¦
¦Ukraine ¦ ¦
+--------------------------------+-------------------------------+ ¦________________________________¦ ¦
+--------------------------------+-------------------------------+ ¦Посада _________________________¦_______________________________¦
¦Post ¦Прізвище та ініціали ¦
¦ ¦Initials and surname ¦ ------------------------------------------------------------------
{ Форма в редакції Постанови Державної санітарно-епідеміологічної
служби N 1 ( v0001834-13 ) від 10.01.2013 }
Заступник головного державного
санітарного лікаря України А.А.Григоренко
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.uaвгору