Документ v0035419-19, поточна редакція — Прийняття від 26.03.2019

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

НАКАЗ

26.03.2019  № 35

Про затвердження кваліфікаційних вимог до працівників структурних підрозділів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Відповідно до підпункту 7 пункту 17 Положення про Координаційний центр з надання правової допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2012 року № 504 "Про утворення Координаційного центру з надання правової допомоги та ліквідацію Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції", наказу Координаційного центру з надання правової допомоги від 22 лютого 2019 року № 29 "Про затвердження типової структури місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити кваліфікаційні вимоги до:

начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги згідно з додатком 1;

заступника начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги згідно з додатком 2;

головного спеціаліста відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги згідно з додатком 3;

начальника відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги згідно з додатком 4;

заступника начальника відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги згідно з додатком 5;

головного спеціаліста відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги згідно з додатком 6;

начальника бюро правової допомоги місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги згідно з додатком 7;

заступника начальника бюро правової допомоги місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги згідно з додатком 8;

головного спеціаліста бюро правової допомоги місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги згідно з додатком 9.

начальника відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги згідно з додатком 10;

заступника начальника відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги згідно з додатком 11;

головного спеціаліста відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги згідно з додатком 12.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Координаційного центру з надання правової допомоги від 09 червня 2017 року № 151 "Про затвердження кваліфікаційних вимог до працівників структурних підрозділів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги" та від 02 жовтня 2018 року № 27 "Про внесення змін у додатки до наказу Координаційного центру з надання правової допомоги від 9 червня 2017 року № 151".

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

О. БонюкДодаток 1
до наказу Координаційного центру
з надання правової допомоги
26.03.2019  № 35

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
до начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

На посаду начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги може бути призначена особа, яка:

1) вільно володіє державною мовою;

2) має вищу юридичну освіту не нижче другого (магістерського) рівня;

3) має стаж роботи за фахом не менш як два роки.

4) має навички роботи на комп'ютері, достатні для самостійного створення текстових документів, таблиць, презентацій, використання правових довідкових систем та мережі Інтернет;

5) спроможна до ефективної усної та письмової комунікації;

6) має аналітичне мислення, спроможність до оперативного пошуку необхідної інформації;

7) спрямовує свою діяльність на задоволення правових потреб клієнта; готова зрозуміти клієнта і допомогти йому; має власну гідність і повагу до гідності інших людей; зацікавлена у суспільно-корисній діяльності;

8) володіє організаторськими здібностями, високою загальною культурою, педагогічним хистом, є комунікабельною, товариською, співчутливою тощо;

9) є доброчесною і толерантною, порядною, відповідальною, стресостійкою.

Досвід роботи на керівних посадах, підтверджений досвід волонтерської діяльності/участі у діяльності громадських організацій / ініціативних груп, які надають допомогу вразливим суспільним групам, та/або в системі надання безоплатної правової допомоги є перевагою.Додаток 2
до наказу Координаційного центру
з надання правової допомоги
26.03.2019  № 35

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
до заступника начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

На посаду заступника начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги може бути призначена особа, яка:

1) вільно володіє державною мовою;

2) має вишу юридичну освіту не нижче другого (магістерського) рівня;

3) має стаж роботи за фахом не менш як один рік;

4) має навички роботи на комп'ютері, достатні для самостійного створення текстових документів, таблиць, презентацій, використання правових довідкових систем та мережі Інтернет;

5) спроможна до ефективної усної та письмової комунікації;

6) має аналітичне мислення, спроможність до оперативного пошуку необхідної інформації;

7) спрямовує свою діяльність на задоволення правових потреб клієнта; готова зрозуміти клієнта і допомогти йому; має власну гідність і повагу до гідності інших людей; зацікавлена у суспільно-корисній діяльності;

8) володіє організаторськими здібностями, високою загальною культурою, педагогічним хистом, є комунікабельною, товариською, співчутливою тощо;

9) є доброчесною і толерантною, порядною, відповідальною, стресостійкою.

Досвід роботи на керівних посадах, підтверджений досвід волонтерської діяльності/участі у діяльності громадських організацій / ініціативних груп, які надають допомогу вразливим суспільним групам, та/або в системі надання безоплатної правової допомоги є перевагою.Додаток 3
до наказу Координаційного центру
з надання правової допомоги
26.03.2019  № 35

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
до головного спеціаліста відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

На посаду головного спеціаліста відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги може бути призначена особа, яка:

1) вільно володіє державною мовою;

2) має відповідно:

для посад за напрямом "надання безоплатної правової допомоги" - юридичну освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня;

для посади за напрямом "правопросвітництво" - юридичну освіту або освіту за спеціальностями у галузях знань "Журналістика", "Освіта/Педагогіка", "Соціальна робота", "Публічне управління та адміністрування" - не нижче першого (бакалаврського) рівня;

3) має навички роботи на комп'ютері, достатні для самостійного створення текстових документів, таблиць, презентацій, використання правових довідкових систем та мережі Інтернет;

4) спроможна до ефективної усної та письмової комунікації;

5) має аналітичне мислення, спроможність до оперативного пошуку необхідної інформації;

6) спрямовує свою діяльність на задоволення правових потреб клієнта; готова зрозуміти клієнта і допомогти йому; має власну гідність і повагу до гідності інших людей; зацікавлена у суспільно-корисній діяльності;

7) є доброчесною і толерантною, порядною, відповідальною, стресостійкою.

Підтверджений досвід волонтерської діяльності / участі у діяльності громадських організацій / ініціативних груп, які надають допомогу вразливим суспільним групам, та/або в системі надання безоплатної правової допомоги є перевагою.Додаток 4
до наказу Координаційного центру
з надання правової допомоги
26.03.2019  № 35

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
до начальника відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

На посаду начальника відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги може бути призначена особа, яка:

1) вільно володіє державною мовою;

2) має вишу юридичну освіту не нижче другого (магістерського) рівня;

3) має стаж роботи за фахом не менш як два роки;

4) має навички роботи на комп'ютері, достатні для самостійного створення текстових документів, таблиць, презентацій, використання правових довідкових систем та мережі Інтернет;

5) спроможна до ефективної усної та письмової комунікації;

6) має аналітичне мислення, спроможність до оперативного пошуку необхідної інформації;

7) володіє організаторськими здібностями, високою загальною культурою, є комунікабельною, товариською тощо;

8) є доброчесною і толерантною, порядною, відповідальною, стресостійкою.

Досвід роботи на керівних посадах та/або в системі надання безоплатної правової допомоги є перевагою.Додаток 5
до наказу Координаційного центру
з надання правової допомоги
26.03.2019  № 35

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
до заступника начальника відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

На посаду заступника начальника відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги може бути призначена особа, яка:

1) вільно володіє державною мовою;

2) має вищу юридичну освіту не нижче другого (магістерського) рівня;

3) має стаж роботи за фахом не менш як один рік;

4) має навички роботи на комп'ютері, достатні для самостійного створення текстових документів, таблиць, презентацій, використання правових довідкових систем та мережі Інтернет;

5) спроможна до ефективної усної та письмової комунікації;

6) має аналітичне мислення, спроможність до оперативного пошуку необхідної інформації;

7) володіє організаторськими здібностями, високою загальною культурою, є комунікабельною, товариською тощо;

8) є доброчесною і толерантною, порядною, відповідальною, стресостійкою.

Досвід роботи на керівних посадах та/або в системі надання безоплатної правової допомоги є перевагою.Додаток 6
до наказу Координаційного центру
з надання правової допомоги
26.03.2019  № 35

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
до головного спеціаліста відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

На посаду головного спеціаліста відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги може бути призначена особа, яка:

1) вільно володіє державною мовою;

2) має вищу юридичну освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня;

3) має навички роботи на комп'ютері, достатні для самостійного створення текстових документів, таблиць, презентацій, використання правових довідкових систем та мережі Інтернет;

4) спроможна до ефективної усної та письмової комунікації;

5) має аналітичне мислення, спроможність до оперативного пошуку необхідної інформації;

6) є доброчесною і толерантною, порядною, відповідальною, стресостійкою.

Досвід роботи в системі надання безоплатної правової допомоги є перевагою.Додаток 7
до наказу Координаційного центру
з надання правової допомоги
26.03.2019  № 35

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
до начальника бюро правової допомоги місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

На посаду начальника бюро правової допомоги місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги може бути призначена особа, яка:

1) вільно володіє державною мовою;

2) має вищу юридичну освіту не нижче другого (магістерського) рівня;

3) має стаж роботи за фахом не менш як два роки;

4) має навички роботи на комп'ютері, достатні для самостійного створення текстових документів, таблиць, презентацій, використання правових довідкових систем та мережі Інтернет;

5) спроможна до ефективної усної та письмової комунікації;

6) має аналітичне мислення, спроможність до оперативного пошуку необхідної інформації;

7) спрямовує свою діяльність на задоволення правових потреб клієнта; готова зрозуміти клієнта і допомогти йому; має власну гідність і повагу до гідності інших людей; зацікавлена у суспільно-корисній діяльності;

8) володіє організаторськими здібностями, високою загальною культурою, педагогічним хистом, є комунікабельною, товариською, співчутливою тощо;

9) є доброчесною і толерантною, порядною, відповідальною, стресостійкою.

Підтверджений досвід волонтерської діяльності / участі у діяльності громадських організацій / ініціативних груп, які надають допомогу вразливим суспільним групам, та/або в системі надання безоплатної правової допомоги є перевагою.Додаток 8
до наказу Координаційного центру
з надання правової допомоги
26.03.2019  № 35

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
до заступника начальника бюро правової допомоги місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

На посаду заступника начальника бюро правової допомоги місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги може бути призначена особа, яка:

1) вільно володіє державною мовою;

2) має вищу юридичну освіту не нижче другого (магістерського) рівня;

3) має стаж роботи за фахом не менш як один рік;

4) має навички роботи на комп'ютері, достатні для самостійного створення текстових документів, таблиць, презентацій, використання правових довідкових систем та мережі Інтернет;

5) спроможна до ефективної усної та письмової комунікації;

6) має аналітичне мислення, спроможність до оперативного пошуку необхідної інформації;

7) спрямовує свою діяльність на задоволення правових потреб клієнта; готова зрозуміти клієнта і допомогти йому; має власну гідність і повагу до гідності інших людей; зацікавлена у суспільно-корисній діяльності;

8) володіє організаторськими здібностями, високою загальною культурою, педагогічним хистом, є комунікабельною, товариською, співчутливою тощо;

9) є доброчесною І толерантною, порядною, відповідальною, стресостійкою.

Підтверджений досвід волонтерської діяльності / участі у діяльності громадських організацій / ініціативних груп, які надають допомогу вразливим суспільним групам, та/або в системі надання безоплатної правової допомоги є перевагою.Додаток 9
до наказу Координаційного центру
з надання правової допомоги
26.03.2019  № 35

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
до головного спеціаліста бюро правової допомоги місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

На посаду головного спеціаліста бюро правової допомоги місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги може бути призначена особа, яка:

1) вільно володіє державною мовою;

2) має вишу юридичну освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня;

3) має навички роботи на комп'ютері, достатні для самостійного створення текстових документів, таблиць, презентацій, використання правових довідкових систем та мережі Інтернет;

4) спроможна до ефективної усної та письмової комунікації;

5) має аналітичне мислення, спроможність до оперативного пошуку необхідної інформації;

6) спрямовує свою діяльність на задоволення правових потреб клієнта; готова зрозуміти клієнта і допомогти йому; має власну гідність і повагу до гідності інших людей; зацікавлена у суспільно-корисній діяльності;

7) є доброчесною і толерантною, порядною, відповідальною, стресостійкою.

Підтверджений досвід волонтерської діяльності / участі у діяльності громадських організацій / ініціативних груп, які надають допомогу вразливим суспільним групам, та/або в системі надання безоплатної правової допомоги є перевагою.Додаток 10
до наказу Координаційного центру
з надання правової допомоги
26.03.2019  № 35

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
до начальника відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

На посаду начальника відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги може бути призначена особа, яка:

1) вільно володіє державною мовою;

2) має вищу освіту відповідного професійного спрямування не нижче другого (магістерського) рівня. Вища освіта за спеціальностями у галузі знань "Управління та адміністрування" є перевагою;

3) має стаж бухгалтерської роботи не менш як три роки, у тому числі на керівних посадах не менше як два роки;

4) має навички роботи на комп'ютері, достатні для самостійного створення текстових документів, таблиць, презентацій, використання правових довідкових систем та мережі Інтернет;

5) спроможна до ефективної усної та письмової комунікації;

6) має аналітичне мислення, спроможність до оперативного пошуку необхідної інформації;

7) володіє організаторськими здібностями, високою загальною культурою, є комунікабельною, товариською тощо;

8) є доброчесною і толерантною, порядною, відповідальною, стресостійкою.

Досвід роботи в системі надання безоплатної правової допомоги та інших бюджетних установах є перевагою.Додаток 11
до наказу Координаційного центру
з надання правової допомоги
26.03.2019  № 35

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
до заступника начальника відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

На посаду заступника начальника відділу фінансів бухгалтерського обліку та звітності місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги може бути призначена особа, яка:

1) вільно володіє державною мовою;

2) має вищу освіту відповідного професійного спрямування не нижче першого (бакалаврського) рівня. Вища освіта за спеціальностями у галузі знань "Управління та адміністрування" є перевагою;

3) має стаж бухгалтерської роботи не менше одного року;

4) має навички роботи на комп'ютері, достатні для самостійного створення текстових документів, таблиць, презентацій, використання правових довідкових систем та мережі Інтернет;

5) спроможна до ефективної усної та письмової комунікації;

6) має аналітичне мислення, спроможність до оперативного пошуку необхідної інформації;

7) володіє організаторськими здібностями, високою загальною культурою, є комунікабельною, товариською тощо;

8) є доброчесною і толерантною, порядною, відповідальною, стресостійкою.

Досвід роботи в системі надання безоплатної правової допомоги та інших бюджетних установах є перевагою.Додаток 12
до наказу Координаційного центру
з надання правової допомоги
26.03.2019  № 35

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
до головного спеціаліста відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

На посаду головного спеціаліста відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги може бути призначена особа, яка:

1) вільно володіє державною мовою;

2) має вищу освіту відповідного професійного спрямування не нижче першого (бакалаврського) рівня. Вища освіта за спеціальностями у галузі знань "Управління та адміністрування" є перевагою;

3) має навички роботи на комп'ютері, достатні для самостійного створення текстових документів, таблиць, презентацій, використання правових довідкових систем та мережі Інтернет;

4) спроможна до ефективної усної та письмової комунікації;

5) має аналітичне мислення, спроможність до оперативного пошуку необхідної інформації;

6) є доброчесною і толерантною, порядною, відповідальною, стресостійкою.

Досвід роботи в системі надання безоплатної правової допомоги є перевагою.

{Текст взято з сайту Координаційного центру з надання правової допомоги http://legalaid.gov.ua}вгору