Документ v0035225-05, поточна редакція — Прийняття від 28.09.2005

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Голови Державної
податкової адміністрації
України
28.09.2005 ____________________ В.Ревун

ДОВІДНИК N 35
пільг, наданих чинним законодавством по сплаті
податків, зборів, інших обов'язкових платежів
станом на 01.09.2005

(Витяг)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Зміст пільги | Документ |N документа | Дата | Початок |Кінець дії|Ознака |Коментар| | пільги | | | | прийняття| дії | пільги |цільо- | | | | | | | документа| пільги | | вого | | | | | | | | | |призна-| | | | | | | | | | чення | | |--------+------------------------------------+------------------------+-------------+----------+----------+----------+-------+--------| |13050000|ПІЛЬГИ ПО ПЛАТІ ЗА ЗЕМЛЮ | | | | | | | | |--------+------------------------------------+------------------------+-------------+----------+----------+----------+-------+--------| |13055000|Пільги, що надані місцевими органами|Закон України "Про | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | - |Зміна | | |влади по земельному податку у межах |систему оподаткування", |( 1251-12 ) | | | | |редакції| | |сум, що надходять до їх бюджетів |ст. 1 | | | | | | | |--------+------------------------------------+------------------------+-------------+----------+----------+----------+-------+--------| |13050054|Звільняються у 2005 році від сплати |Закон України "Про плату| 2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - |Зміна | | |земельного податку вітчизняні |за землю" (із змінами і |( 2535-12 ) | | | | |редакції| | |заклади фізичної культури та спорту,|доповненнями), п. 4 | | | | | | | | |спортивні бази олімпійської та |статті 12 | | | | | | | | |параолімпійської підготовки, перелік|------------------------+-------------+----------+----------+----------+-------| | | |яких затверджується Кабінетом |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005|01.04.2005|31.12.2005| | | | |Міністрів України |внесення змін до Закону |( 2505-15 ) | | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | | |бюджет України на 2005 | | | | | | | | | |рік" та деяких інших | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України", ст. 70 | | | | | | | |--------+------------------------------------+------------------------+-------------+----------+----------+----------+-------+--------| |14010000|ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ| | | | | | | | |--------+------------------------------------+------------------------+-------------+----------+----------+----------+-------+--------| |14010115|При експорті товарів та супутніх |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | | |такому експорту послуг ставка ПДВ |податок на додану |( 168/97-ВР )| | | | | | | |становить "0" відсотків до бази |вартість", пп. 6.2.1 | | | | | | | | |оподаткування |п. 6.2 | | | | | | | | | |------------------------+-------------+----------+----------| | |--------| | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005|31.03.2005| | |Зміна | | | |внесення змін до Закону |( 2505-15 ) | | | | |редакції| | | |України "Про Державний | | | | | | | | | |бюджет України на 2005 | | | | | | | | | |рік" та деяких інших | | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України", розділ 2 | | | | | | | | | |------------------------+-------------+----------+----------| | |--------| | | |Закон України "Про | 2771-IV |07.07.2005|28.07.2005| | | | | | |внесення змін до Закону |( 2771-15 ) | | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | | |бюджет України на 2005 | | | | | | | | | |рік" та деяких інших | | | | | | | | | |законів України" | | | | | | | |--------+------------------------------------+------------------------+-------------+----------+----------+----------+-------+--------| |14010118|Податок за нульовою ставкою |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | | |обчислюється щодо операції з |податок на додану |( 168/97-ВР )| | | | | | | |поставки транспортних послуг |вартість", пп. 6.2.4 | | | | | | | | |залізничним, автомобільним, морським|п. 6.2 | | | | | | | | |та річковим транспортом по |------------------------+-------------+----------+----------| | |--------| | |перевезенню пасажирів, багажу, |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | |Зміна | | |вантажобагажу (товаробагажу) та |внесення змін до Закону |( 2505-15 ) | | | | |редакції| | |вантажу за межами державного кордону|України "Про Державний | | | | | | | | |України, а саме: від пункту за |бюджет України на 2005 | | | | | | | | |межами державного кордону України до|рік" та деяких інших | | | | | | | | |пункту знаходження зовнішнього |законодавчих актів | | | | | | | | |митного контролю України; від пункту|України", розділ 2 | | | | | | | | |знаходження зовнішнього митного |------------------------+-------------+----------+----------| | |--------| | |контролю України до пункту за межами|Закон України "Про | 2642-IV |03.06.2005|30.06.2005| | | | | |державного кордону України; між |внесення змін до Закону |( 2642-15 ) | | | | | | | |пунктами за межами державного |України "Про Державний | | | | | | | | |кордону України, а також авіаційним |бюджет України на 2005 | | | | | | | | |транспортом: від пункту за межами |рік" та деяких інших | | | | | | | | |державного кордону України до пункту|законів України" | | | | | | | | |проведення митних процедур з |( 2505-15 ) | | | | | | | | |пропуску пасажирів, багажу, | | | | | | | | | |вантажобагажу (товаробагажу) та | | | | | | | | | |вантажу через митний кордон на митну| | | | | | | | | |територію України (включаючи | | | | | | | | | |внутрішні митниці); від пункту | | | | | | | | | |проведення митних процедур з | | | | | | | | | |пропуску пасажирів, багажу, | | | | | | | | | |вантажобагажу (товаробагажу) та | | | | | | | | | |вантажу через митний кордон за межі | | | | | | | | | |митного кордону України (включаючи | | | | | | | | | |внутрішні митниці) до пункту за | | | | | | | | | |межами державного кордону України; | | | | | | | | | |між пунктами за межами митного | | | | | | | | | |кордону України | | | | | | | | |--------+------------------------------------+------------------------+-------------+----------+----------+----------+-------+--------| |14010132|Суми податку на додану вартість, |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - |Зміна | | |сплачені постачальникам за |податок на додану |( 168/97-ВР )| | | | |редакції| | |матеріально-технчні ресурси, які |вартість", пп. 6.2.4 | | | | | | | | |підлягають відшкодуванню при |п. 6.2 | | | | | | | | |поставці транспортних послуг |------------------------+-------------+----------+----------| | |--------| | |залізничним, автомобільним, морським|Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005| | | | | | |та річковим транспортом по |внесення змін до Закону |( 2505-15 ) | | | | | | | |перевезенню пасажирів, багажу, |України "Про Державний | | | | | | | | |вантажобагажу (товаробагажу) та |бюджет України на 2005 | | | | | | | | |вантажу за межами державного кордону|рік" та деяких інших | | | | | | | | |України, а саме: від пункту за |законодавчих актів | | | | | | | | |межами державного кордону України до|України", розділ 2 | | | | | | | | |пункту знаходження зовнішнього |------------------------+-------------+----------+----------| | |--------| | |митного контролю України; від пункту|Закон України "Про | 2642-IV |03.06.2005|30.06.2005| | | | | |знаходження зовнішнього митного |внесення змін до Закону |( 2642-15 ) | | | | | | | |контролю України до пункту за межами|України "Про Державний | | | | | | | | |державного кордону України; між |бюджет України на 2005 | | | | | | | | |пунктами за межами державного |рік" та деяких інших | | | | | | | | |кордону України, а також авіаційним |законів України" | | | | | | | | |транспортом: від пункту за межами |( 2505-15 ) | | | | | | | | |державного кордону України до пункту| | | | | | | | | |проведення митних процедур з | | | | | | | | | |пропуску пасажирів, багажу, | | | | | | | | | |вантажобагажу (товаробагажу) та | | | | | | | | | |вантажу через митний кордон на митну| | | | | | | | | |територію України (включаючи | | | | | | | | | |внутрішні митниці); від пункту | | | | | | | | | |проведення митних процедур з | | | | | | | | | |пропуску пасажирів, багажу, | | | | | | | | | |вантажобагажу (товаробагажу) та | | | | | | | | | |вантажу через митний кордон за межі | | | | | | | | | |митного кордону України (включаючи | | | | | | | | | |внутрішні митниці) до пункту за | | | | | | | | | |межами державного кордону України; | | | | | | | | | |між пунктами за межами митного | | | | | | | | | |кордону України | | | | | | | | |--------+------------------------------------+------------------------+-------------+----------+----------+----------+-------+--------| |14010333|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | - | | | |операції з поставки послуг по |податок на додану |( 168/97-ВР )| | | | | | | |перевезенню (переміщенню) пасажирів |вартість", п. 5.15 ст. 5| | | | | | | | |та вантажів транзитом через |------------------------+-------------+----------+----------| | |--------| | |територію і порти України |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005|31.03.2005| | |НОВА | | | |внесення змін до Закону |( 2505-15 ) | | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | | |бюджет України на 2005 | | | | | | | | | |рік" та деяких інших | | | | | | | | | |законодавчих актів" | | | | | | | |--------+------------------------------------+------------------------+-------------+----------+----------+----------+-------+--------| |14010334|Звільняються від оподаткування |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | - | | | |операції з тимчасового ввезення на |податок на додану |( 168/97-ВР )| | | | | | | |митну територію України та |вартість", пп. 5.17 | | | | | | | | |подальшого вивезення з митної |ст. 5 | | | | | | | | |території України (а також з |------------------------+-------------+----------+----------| | |--------| | |ввезення на митну територію України |Закон України "Про | 2771-IV |07.07.2005|28.07.2005| | |НОВА | | |раніше вивезеного з митної території|внесення змін до Закону |( 2771-15 ) | | | | | | | |України) товарів за переліком, |України "Про Державний | | | | | | | | |визначеним статтею 206 Митного |бюджет України на 2005 | | | | | | | | |кодексу України ( 92-15 ), та |рік" та деяких інших | | | | | | | | |повітряних суден, які ввозяться на |законів України" | | | | | | | | |митну територію України за | | | | | | | | | |договорами оперативного лізингу. | | | | | | | | | |Строк тимчасового ввезення | | | | | | | | | |визнається статтею 208 Митного | | | | | | | | | |кодексу України. Кабінет Міністрів | | | | | | | | | |України має право продовжувати | | | | | | | | | |строк, визначений Митним кодексом | | | | | | | | | |України | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------вгору