Документ v0034840-16, поточна редакція — Редакція від 07.02.2018, підстава - v0038840-18

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.02.2016  № 34

Про затвердження Змін до наказів Державної казначейської служби України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби
№ 38 від 07.02.2018}

З метою приведення Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52, та Інструкції про складання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 53, у відповідність до Бюджетного кодексу України, бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 05 січня 2016 року № 2), та наказу Державної казначейської служби України від 26 листопада 2015 року № 336 "Про затвердження Змін до наказів Державного казначейства України" НАКАЗУЮ:

{Пункт 1 втратив чинність в частині внесення змін в Наказ Державної казначейської служби № 53 від 13.02.2012 згідно з Наказом Державної казначейської служби № 38 від 07.02.2018}

1. Затвердити Зміни до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52, та Інструкції про складання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 53 (далі - Зміни), що додаються.

2. Органам Державної казначейської служби України складати і подавати місячну, квартальну та річну звітність про виконання державного та місцевих бюджетів з урахуванням внесених змін починаючи зі звіту за лютий 2016 року, крім підпункту 2 пункту 1 Змін.

3. Департаменту консолідованої звітності (Шамрай Г.М.) складати і подавати місячну, квартальну та річну звітність про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя з урахуванням внесених змін починаючи зі звіту за лютий 2016 року, крім підпункту 1 пункту 2 Змін.

4. Керівникам самостійних структурних підрозділів Державної казначейської служби України та начальникам головних управлінь Державної казначейської служби України в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.

5. Департаменту інформаційних технологій (Тіхановський М.В.) забезпечити доопрацювання прикладного програмного забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України.

Голова

Т.Я. СлюзЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Державної казначейської служби
України
04.02.2016  №  34

ЗМІНИ
до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52, та Інструкції про складання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 53

1. До Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52 (далі - Інструкція № 52), внести такі зміни:

1) розділ I "Доходи", підрозділ II.2 "Видатки спеціального фонду державного бюджету", частини II.2.1 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами" та II.2.2 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ" Звіту про виконання державного бюджету (додаток 1 до Інструкції № 52) викласти у новій редакції, що додається.

2) Додатки 4 та 5 викласти у новій редакції, що додається.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Державної казначейської служби № 38 від 07.02.2018}

Директор
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
Державної казначейської
служби УкраїниЛ.І. Литвиненко


Додаток 1
до Інструкції про складання органами
Державної казначейської служби України
звітності про виконання
державного бюджету

ЗВІТ
про виконання державного бюджету
за ___ ____________ 20__ року
______________________________________________________
(назва органу Державної казначейської служби України)

Періодичність: місячна, квартальна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

I. Доходи

Форма № 2 м(к)дб

Код бюджетної класифікації

Найменування

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

10000000

Податкові надходження

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

х

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

х

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

х

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

х

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

х

11010700

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб

х

11010800

Податок на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів

х

11010900

Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України

х

11011000

Військовий збір

х

11020000

Податок на прибуток підприємств

11020100

Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності

11020300

Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів

х

11020400

Податок на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, концертно-видовищних заходів

х

11020500

Податок на прибуток іноземних юридичних осіб

х

11020600

Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України

х

11020700

Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України

х

11020900

Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань

х

11021000

Податок на прибуток приватних підприємств

х

11021100

Інші платники податку на прибуток

х

11021300

Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств і організацій

х

11021600

Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій

х

11024700

Податок на дохід, який сплачують суб'єкти, що здійснюють діяльність з випуску та проведення державних лотерей

х

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

х

13010100

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування

х

13010300

Надходження сум реструктурованої заборгованості рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів

х

13020000

Рентна плата за спеціальне використання води

х

13020100

Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення)

х

13020300

Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики

х

13020400

Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства

х

13020500

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за спеціальне використання води

х

13020600

Рентна плата за спеціальне використання води в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових і службово-допоміжного флотів)

х

13030000

Рентна плата за користування надрами

х

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

х

13030400

Рентна плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони

х

13030500

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за користування надрами

х

13030600

Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

х

13030700

Рентна плата за користування надрами для видобування нафти

13030800

Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу

13030900

Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату

13031000

Рентна плата за користування надрами для видобування бурштину

х

13060000

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України

х

13070000

Плата за використання інших природних ресурсів

13080000

Рентна плата за транспортування

х

13080100

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, що нарахована до 1 січня 2016 року

х

13080200

Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України

х

13080300

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

х

13070100

Плата за спеціальне використання диких тварин

13070200

Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів

13070300

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів за використання інших природних ресурсів

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

14020100

Спирт

14020200

Лікеро-горілчана продукція

14020300

Виноробна продукція (за звітний місяць)

14020400

Пиво

х

14020600

Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)

х

14020700

Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції)

х

14020800

Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів)

х

14020900

Мотоцикли і велосипеди

х

14021000

Кузови для моторних транспортних засобів

х

14021100

Скраплений газ

14021200

Операції з відчуження цінних паперів та операції з деривативами, що справлялись до 1 січня 2015 року

14021300

Електрична енергія

х

14021600

Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва

14021700

Бензин моторний для автомобілів

x

14021800

Інші нафтопродукти

x

14022100

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

х

14022300

Виноробна продукція (при придбанні акцизних марок)

х

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

14030100

Спирт

14030200

Лікеро-горілчана продукція

х

14030300

Виноробна продукція

14030400

Пиво

х

14030600

Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)

х

14030700

Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції)

х

14030800

Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів)

х

14030900

Мотоцикли і велосипеди

х

14031000

Кузови для моторних транспортних засобів

х

14031100

Скраплений газ

14031600

Інші підакцизні товари іноземного виробництва

14031700

Бензин моторний для автомобілів

x

14031800

Інші нафтопродукти

x

14050000

Податки на окремі категорії послуг

14060000

Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування

х

14060100

Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)

х

14060200

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість

х

14060300

Реструктурована сума заборгованості податку на додану вартість

х

14060400

Податок на додану вартість із імпортованих на територію України робіт, послуг

х

14060500

Надходження від підприємств податку на додану вартість по операціях, пов'язаних з виконанням інноваційних проектів

х

14060600

Податкова заборгованість з податку на додану вартість підприємств, додаткові податкові зобов'язання з цього податку, розстрочені податкові зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств з податку на додану вартість (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що спрямовуються на розрахунки з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування

х

14060700

Податкова заборгованість з податку на додану вартість підприємств, додаткові податкові зобов'язання з цього податку, розстрочені податкові зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств з податку на додану вартість (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що спрямовуються на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

х

14060800

Податок на додану вартість від операцій з постачання на митній території України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів та медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; а також лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я

х

14060900

Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями з сільськогосподарськими товарами/послугами (крім операцій із зерновими і технічними культурами та операцій з продукцією тваринництва)

х

14061000

Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями із зерновими і технічними культурами

х

14061100

Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями з продукцією тваринництва

х

14070000

Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів

х

14070100

Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів (крім податку на додану вартість від операцій з ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів та медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; а також лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я)

х

14070200

Податок на додану вартість від операцій з ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів та медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; а також лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я

х

15000000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

15010000

Ввізне мито

15010100

Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності

15010200

Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами

15010300

Інші збори з імпорту

15010500

Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами

х

15010800

Спеціальне мито

х

15010900

Антидемпінгове мито

х

15011000

Компенсаційне мито

х

15011100

Додатковий імпортний збір

х

15020000

Вивізне мито

15020100

Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності

15020200

Мито на товари, які вивозяться (пересилаються) громадянами

17000000

Збори на паливно-енергетичні ресурси

17060000

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, нарахований до 1 січня 2016 року

х

17060100

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за поставлений природний газ споживачам на підставі укладених з ними договорів, нарахований до 1 січня 2016 року

х

17060200

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за імпортований суб'єктами господарювання природний газ для споживання ними як палива або сировини, нарахований до 1 січня 2016 року

х

17060300

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за видобутий суб'єктами господарювання та спожитий ними природний газ як паливо або сировина, нарахований до 1 січня 2016 року

х

19000000

Інші податки та збори

19010000

Екологічний податок

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

х

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

х

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

х

19010400

Екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензій строк

х

19020000

Надходження для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 33 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України

19020100

Кошти, що передаються до місцевих бюджетів з державного бюджету

х

19050000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

х

19050100

Надходження коштів від енергопідприємств до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища

х

19050200

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища

х

19050300

Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами

х

19060000

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, нарахований до 1 січня 2015 року

х

19060100

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, нарахований до 1 січня 2015 року

х

19060200

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, нарахований до 1 січня 2015 року

х

19090000

Податки та збори, не віднесені до інших категорій

19090400

Кошти, сплачені в рахунок погашення податкового боргу відповідно до норм Податкового кодексу України за доходами, визначеними частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України, зокрема, за податками і зборами (обов'язковими платежами), які справлялися до 1 січня 2011 року та встановлені Податковим кодексом України

20000000

Неподаткові надходження

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

21010100

Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об'єднань), що вилучається до державного бюджету відповідно до закону

21010500

Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність

21010600

Надходження від погашення заборгованості із сплати дивідендів, підприємств електроенергетичної галузі, що сплачується до державного бюджету відповідно до законодавства, в тому числі із сплати реструктуризованої або розстроченої (відстроченої) заборгованості, а також надходження із сплати такими підприємствами дивідендів, нарахованих за результатами діяльності у 2013 році

21010700

Надходження від сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) за результатами фінансово-господарської діяльності за 2011 рік публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

21010900

Заборгованість за минулі періоди із сплати частини чистого прибутку (доходу) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її підприємств

21020000

Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України"

21030000

Відрахування коштів, отриманих від проведення державних лотерей в Україні

х

21040000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету

х

21080000

Інші надходження

21080100

Платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної міжурядової угоди

21080200

Платежі, пов'язані з виконанням Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про участь Російської Федерації в розвитку соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України

21080500

Інші надходження

21080600

Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації

21080700

Перерахування підприємцями частки вартості виготовленої нестандартної продукції з дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним комітетом України по стандартизації, метрології і сертифікації

21080800

Суми, стягнені з винних осіб за порушення правил пожежної безпеки

х

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

х

21081000

Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

х

21081200

Штрафні санкції за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

х

21081300

Адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

21081400

Надходження податків і зборів (обов'язкових платежів), які справлялися до 1 січня 2011 року, але не визначені Податковим кодексом (крім податків та зборів, які надходили до місцевих бюджетів), включаючи розстрочені та відстрочені суми грошових зобов'язань, суми податкового боргу з урахуванням штрафних санкцій та пені, що обліковувались станом на 31 грудня 2010 року та сум донарахованих за актами перевірок

х

21082000

Надходження коштів від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та коштів від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами

х

21083000

Надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету

х

21090000

Кошти від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції, та/або кошти у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції

х

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

х

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

х

22010400

Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності

22011200

Плата за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцензій провайдера програмної послуги

х

22011400

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій

х

22011500

Плата за ліцензії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

х

22011700

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій

х

22011900

Збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір, та плата за одержання контрольних марок

х

22012000

Плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

х

22012100

Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів

х

22012200

Плата за виділення номерного ресурсу

х

22012300

Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір)

х

22012400

Плата за оформлення посвідчення закордонного українця

х

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

х

22012700

Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією

х

22030000

Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави

22030100

Судовий збір

х

22030200

Надходження від звернення застави у дохід держави

х

22060000

Кошти, отримані за вчинення консульських дій

22070000

Виконавчий збір

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

22080100

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом

22080200

Надходження від орендної плати за користування майном бюджетних установ

22080300

Надходження від орендної плати за користування іншим державним майном

22080500

Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти та цінні папери на умовах кредиту

х

22090000

Державне мито

х

22090200

Державне мито, не віднесене до інших категорій

х

22090300

Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками

х

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

х

22090500

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати державного мита

х

22110000

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України

х

22150000

Портовий (адміністративний) збір

х

22150100

Портовий (адміністративний) збір (за винятком портового (адміністративного) збору, що надходить від риболовних портів)

х

22150200

Портовий (адміністративний) збір, що надходить від риболовних портів

х

22160000

Інші адміністративні збори та платежі

х

22160100

Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

22200000

Плата за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них

х

24000000

Інші неподаткові надходження

24010000

Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду (крім за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення)

24010100

Кошти від реалізації конфіскованого майна за матеріалами митних органів

24010200

Кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших уповноважених органів

х

24010300

Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами митних органів

24010400

Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами правоохоронних й інших уповноважених органів

х

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

х

24040000

Кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення

х

24050000

Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів

24060000

Інші надходження

24060300

Інші надходження

24060500

Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України

24060600

Надходження коштів з рахунків виборчих фондів

24060700

Нез'ясовані надходження

24061500

Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях

х

24061800

Плата за подання скарги до органу оскарження відповідно до статті 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель"

х

24061900

Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель"

х

24062000

Кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю

х

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок

х

24062400

Кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату

х

24063100

Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (включаючи надходження заборгованості минулих років за цими коштами), та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери відповідно до статті 9 цього ж Закону України

х

240635000

Кошти від реалізації продуктів утилізації твердого ракетного палива

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

24110100

Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою

24110200

Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою

24110400

Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

х

24110500

Інші (курсові різниці)

24110800

Плата за користування кредитом з державного бюджету

24111000

Плата за користування суб'єктами малого підприємництва мікрокредитами з державного бюджету

х

24130000

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

24130100

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується експлуатуючими організаціями при реалізації електричної енергії

24130200

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується підприємствами з видобування і переробки уранових руд

х

24130300

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується експлуатуючими організаціями за зберігання відпрацьованого ядерного палива

х

24140000

Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

х

24140100

Збір з операцій з купівлі іноземної валюти в готівковій формі

24140200

Збір при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю

х

24140300

Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі

х

24140500

Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна

х

24140600

Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку

х

24160000

Концесійні платежі

24160300

Концесійні платежі щодо об'єктів державної власності

25000000

Власні надходження бюджетних установ

х

25010000-1

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

х

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010200

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ

х

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

х

25020000 1

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

х

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

х

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

х

25020300

Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти

х

25020400

Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки

х

30000000

Доходи від операцій з капіталом

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

31010100

Кошти від реалізації скарбів, які є пам'ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

32000000

Надходження від реалізації державних запасів товарів

32010000

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву

х

32010100

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву

х

32010200

Надходження від погашення підприємствами паливно-енергетичного комплексу та нафтогазової галузі перед Державним агентством резерву України заборгованості та зобов'язань за матеріальні цінності (включаючи зобов'язання з податку на додану вартість, що виникають за результатами проведення таких розрахунків, та із сплати штрафних санкцій і відсотків за користування ресурсами), а також надходження Державного агентства резерву України від реалізації матеріальних цінностей, повернутих підприємствами паливно-енергетичного комплексу та нафтогазової галузі

х

32010400

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення

32020000

Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву

х

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

33010000

Кошти від продажу землі

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

х

33010200

Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

33010300

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації

33010400

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу

33020000

Надходження від продажу нематеріальних активів

х

33030000

Кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України і Державної спеціальної служби транспорту

х

40000000

Офіційні трансферти

41000000

Від органів державного управління

х

41010000

Кошти, що надходять з інших бюджетів

х

41010100

Реверсна дотація

х

41010200

Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації до державного бюджету

41010700

Кошти, що надходять за взаємними розрахунками до державного бюджету з місцевих бюджетів

41020000

Дотації

х

41020900

Інші додаткові дотації

х

41030000

Субвенції

41032400

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

42000000

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій

42010000

Кошти, отримані від секретаріату ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ або іншої міжнародної організації за участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

42020000

Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів

42030000

Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу

х

42030100

Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

42030200

Інша допомога, надана Європейським Союзом

50000000

Цільові фонди

50070000

Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів

х

50080000

Надходження до цільового фонду для забезпечення оборони і безпеки держави

х

50080100

Конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення

х

Усього

у тому числі: усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів

____________
Примітка.


-1у місячному звіті ККДБ 25010000 та 25020000 заповнюються загальними сумами без розшифровки по елементарним кодам.

Керівник органу
Державної казначейської служби України


________
(підпис)


____________________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України


__________
(підпис)


______________________
(ініціали і прізвище)

II.2. Видатки спеціального фонду державного бюджету

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін

План на звітний рік з урахуванням внесених змін

Залишок коштів на початок звітного року

Перераховано залишок, що склався на початок звітного року

Отримано залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Виконано за звітний період (рік)

Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

економічної класифікації видатків бюджету

усього

з них

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

з рахунків в установах банків

спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ххххххх

Надходження та використання коштів спеціального фонду бюджету - усього

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Кошти, що отримуються бюджетними установами від додаткової (господарської) діяльності

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Плата від оренди майна бюджетних установ

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Благодійні внески, гранти та дарунки

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Надходження, що отримуються бюджетними установами від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Надходження від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів вищими та професійно-технічними навчальними закладами, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Фінансування

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2000

Поточні видатки

х

2100

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

х

2110

Оплата праці

х

2111

Заробітна плата

х

2112

Грошове забезпечення військовослужбовців

х

2120

Нарахування на оплату праці

х

2200

Використання товарів і послуг

х

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

х

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

х

2230

Продукти харчування

х

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

х

2250

Видатки на відрядження

х

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

х

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

х

2271

Оплата теплопостачання

х

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

х

2273

Оплата електроенергії

х

2274

Оплата природного газу

х

2275

Оплата інших енергоносіїв

х

2276

Оплата енергосервісу

х

2280

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

х

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

х

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

х

2400

Обслуговування боргових зобов'язань

х

2410

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

х

2420

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

х

2600

Поточні трансферти

х

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

х

2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

х

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

х

2700

Соціальне забезпечення

х

2710

Виплата пенсій і допомоги

х

2720

Стипендії

х

2730

Інші виплати населенню

х

2800

Інші поточні видатки

х

3000

Капітальні видатки

х

3100

Придбання основного капіталу

х

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

х

3120

Капітальне будівництво (придбання)

х

3121

Капітальне будівництво (придбання) житла

х

3122

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

х

3130

Капітальний ремонт

х

3131

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

х

3132

Капітальний ремонт інших об'єктів

х

3140

Реконструкція та реставрація

х

3141

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

х

3142

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

х

3143

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

х

3150

Створення державних запасів і резервів

х

3160

Придбання землі та нематеріальних активів

х

3200

Капітальні трансферти

х

3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

х

3220

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

х

3230

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

х

3240

Капітальні трансферти населенню

х

Усього

__________
Примітка.


Звітні дані про виконання державного бюджету заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету, з виведенням підрахункових сум по них.

Керівник органу
Державної казначейської служби України


__________
(підпис)


______________________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України


__________
(підпис)


______________________
(ініціали і прізвище)

II.2.1. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін

План на звітний рік з урахуванням внесених змін

Залишок коштів на початок звітного року

Перераховано залишок, що склався на початок звітного року

Отримано залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Виконано за звітний період (рік)

Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

економічної класифікації видатків бюджету

усього

з них

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

з рахунків в установах банків

спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ххххххх

Надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами - усього

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Кошти, що отримуються бюджетними установами від додаткової (господарської) діяльності

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Плата від оренди майна бюджетних установ

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Фінансування

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2000

Поточні видатки

х

х

х

х

х

х

х

2100

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

х

х

х

х

х

х

х

2110

Оплата праці

х

х

х

х

х

х

х

2111

Заробітна плата

х

х

х

х

х

х

х

2112

Грошове забезпечення військовослужбовців

х

х

х

х

х

х

х

2120

Нарахування на оплату праці

х

х

х

х

х

х

х

2200

Використання товарів і послуг

х

х

х

х

х

х

х

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

х

х

х

х

х

х

х

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

х

х

х

х

х

х

х

2230

Продукти харчування

х

х

х

х

х

х

х

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

х

х

х

х

х

х

х

2250

Видатки на відрядження

х

х

х

х

х

х

х

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

х

х

х

х

х

х

х

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

х

х

х

х

х

х

х

2271

Оплата теплопостачання

х

х

х

х

х

х

х

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

х

х

х

х

х

х

х

2273

Оплата електроенергії

х

х

х

х

х

х

х

2274

Оплата природного газу

х

х

х

х

х

х

х

2275

Оплата інших енергоносіїв

х

х

х

х

х

х

х

2276

Оплата енергосервісу

х

х

х

х

х

х

х

2280

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

х

х

х

х

х

х

х

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

х

х

х

х

х

х

х

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

х

х

х

х

х

х

х

2400

Обслуговування боргових зобов'язань

х

х

х

х

х

х

х

2410

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

х

х

х

х

х

2420

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

х

х

х

х

х

2600

Поточні трансферти

х

х

х

х

х

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

х

х

х

х

х

2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

х

х

х

х

х

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

х

х

х

х

х

2700

Соціальне забезпечення

х

х

х

х

х

2710

Виплата пенсій і допомоги

х

х

х

х

х

2720

Стипендії

х

х

х

х

х

2730

Інші виплати населенню

х

х

х

х

х

2800

Інші поточні видатки

х

х

х

х

х

3000

Капітальні видатки

х

х

х

х

х

3100

Придбання основного капіталу

х

х

х

х

х

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

х

х

х

х

х

3120

Капітальне будівництво (придбання)

х

х

х

х

х

3121

Капітальне будівництво (придбання) житла

х

х

х

х

х

3122

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

х

х

х

х

х

3130

Капітальний ремонт

х

х

х

х

х

3131

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

х

х

х

х

х

3132

Капітальний ремонт інших об'єктів

х

х

х

х

х

3140

Реконструкція та реставрація

х

х

х

х

х

3141

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

х

х

х

х

х

3142

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

х

х

х

х

х

3143

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

х

х

х

х

х

3150

Створення державних запасів і резервів

х

х

х

х

х

3160

Придбання землі та нематеріальних активів

х

х

х

х

х

3200

Капітальні трансферти

х

х

х

х

х

3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

х

х

х

х

х

3220

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

х

х

х

х

х

3230

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

х

х

х

х

х

3240

Капітальні трансферти населенню

х

х

х

х

х

Усього

__________
Примітка.


Звітні дані про виконання державного бюджету заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету, з виведенням підрахункових сум по них.

Керівник органу
Державної казначейської служби України


__________
(підпис)


______________________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України


__________
(підпис)


______________________
(ініціали і прізвище)

II.2.2. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ

Коди бюджетної класифікації

Найменування

Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін

План на звітний рік з урахуванням внесених змін

Залишок коштів на початок звітного року

Перераховано залишок, що склався на початок звітного року

Отримано залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Виконано за звітний період (рік)

Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

економічної класифі-
кації видатків бюджету

усього

з них

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

з рахунків в установах банків

спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ххххххх

х

х

Надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ - усього

х

х

х

Благодійні внески, гранти та дарунки

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Надходження, що отримуються бюджетними установами від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Надходження від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів вищими та професійно-технічними навчальними закладами, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Фінансування

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2000

Поточні видатки

х

х

х

х

х

х

х

х

2100

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

х

х

х

х

х

х

х

х

2110

Оплата праці

х

х

х

х

х

х

х

х

2111

Заробітна плата

х

х

х

х

х

х

х

х

2112

Грошове забезпечення військовослужбовців

х

х

х

х

х

х

х

х

2120

Нарахування на оплату праці

х

х

х

х

х

х

х

х

2200

Використання товарів і послуг

х

х

х

х

х

х

х

х

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

х

х

х

х

х

х

х

х

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

х

х

х

х

х

х

х

х

2230

Продукти харчування

х

х

х

х

х

х

х

х

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

х

х

х

х

х

х

х

х

2250

Видатки на відрядження

х

х

х

х

х

х

х

х

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

х

х

х

х

х

х

х

х

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

х

х

х

х

х

х

х

х

2271

Оплата теплопостачання

х

х

х

х

х

х

х

х

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

х

х

х

х

х

х

х

х

2273

Оплата електроенергії

х

х

х

х

х

х

х

х

2274

Оплата природного газу

х

х

х

х

х

х

х

х

2275

Оплата інших енергоносіїв

х

х

х

х

х

х

х

х

2276

Оплата енергосервісу

х

х

х

х

х

х

х

х

2280

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

х

х

х

х

х

х

х

х

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

х

х

х

х

х

х

х

х

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

х

х

х

х

х

х

х

х

2400

Обслуговування боргових зобов'язань

х

х

х

х

х

х

х

х

2410

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

х

х

х

х

х

х

х

х

2420

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

х

х

х

х

х

х

х

х

2600

Поточні трансферти

х

х

х

х

х

х

х

х

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

х

х

х

х

х

х

х

х

2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

х

х

х

х

х

х

х

х

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

х

х

х

х

х

х

х

х

2700

Соціальне забезпечення

х

х

х

х

х

х

х

х

2710

Виплата пенсій і допомоги

х

х

х

х

х

х

х

х

2720

Стипендії

х

х

х

х

х

х

х

х

2730

Інші виплати населенню

х

х

х

х

х

х

х

х

2800

Інші поточні видатки

х

х

х

х

х

х

х

х

3000

Капітальні видатки

х

х

х

х

х

х

х

х

3100

Придбання основного капіталу

х

х

х

х

х

х

х

х

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

х

х

х

х

х

х

х

х

3120

Капітальне будівництво (придбання)

х

х

х

х

х

х

х

х

3121

Капітальне будівництво (придбання) житла

х

х

х

х

х

х

х

х

3122

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

х

х

х

х

х

х

х

х

3130

Капітальний ремонт

х

х

х

х

х

х

х

х

3131

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

х

х

х

х

х

х

х

х

3132

Капітальний ремонт інших об'єктів

х

х

х

х

х

х

х

х

3140

Реконструкція та реставрація

х

х

х

х

х

х

х

х

3141

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

х

х

х

х

х

х

х

х

3142

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

х

х

х

х

х

х

х

х

3143

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

х

х

х

х

х

х

х

х

3150

Створення державних запасів і резервів

х

х

х

х

х

х

х

х

3160

Придбання землі та нематеріальних активів

х

х

х

х

х

х

х

х

3200

Капітальні трансферти

х

х

х

х

х

х

х

х

3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

х

х

х

х

х

х

х

х

3220

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

х

х

х

х

х

х

х

х

3230

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

х

х

х

х

х

х

х

х

3240

Капітальні трансферти населенню

х

х

х

х

х

х

х

х

Усього

х

х

х

__________
Примітка.


Звітні дані про виконання державного бюджету заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету, з виведенням підрахункових сум по них.

Керівник органу
Державної казначейської служби України


__________
(підпис)


______________________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України


__________
(підпис)


______________________
(ініціали і прізвище)


Додаток 4
до Інструкції про складання органами
Державної казначейської служби України
звітності про виконання
державного бюджету

СТРУКТУРА
сальдового балансу рахунків

№ п/п

Балансові рахунки

На початок звітного року

Залишок на кінець звітного періоду (року)*

Залишок на кінець звітного року після річного заключення рахунків**

1

2

3

4

5

1

Клас 1

2

1111А

3

Усього по групі 111

4

1121А

5

1122А

6

Усього по групі 112

7

Усього по розділу 11

8

1211А

9

1212А

10

Усього по групі 121

11

1221А

12

1222А

13

1223А

14

1224А

15

Усього по групі 122

16

1231А

17

1232А

18

1234А

19

1235А

20

Усього по групі 123

21

1241А

22

1242А

23

Усього по групі 124

24

Усього по розділу 12

25

1311А

26

1312А

27

1313А

28

1314А

29

1315А

30

Усього по групі 131

31

1321А

32

1322А

33

1323А

34

1324А

35

1325А

36

1326А

37

Усього по групі 132

38

1331А

39

1332А

40

1333А

41

1334А

42

1335А

43

Усього по групі 133

44

1341А

45

1342А

46

1343А

47

1344А

48

1345А

49

Усього по групі 134

50

Усього по розділу 13

51

1411А

52

Усього по групі 141

53

1421А

54

Усього по групі 142

55

Усього по розділу 14

56

1511А

57

1512А

58

1513А

59

1514А

60

1515А

61

1516А

62

1517А

63

1518А

64

Усього по групі 151

65

1521А

66

1522А

67

1523А

68

1524А

69

1525А

70

1526А

71

1527А

72

1528А

73

Усього по групі 152

74

1531А

75

1532А

76

1533А

77

1534А

78

1535А

79

1536А

80

1537А

81

1538А

82

Усього по групі 153

83

1541А

84

1542А

85

1543А

86

1544А

87

1545А

88

1546А

89

Усього по групі 154

90

1551А

91

1552А

92

1553А

93

1554А

94

1555А

95

1556А

96

1557А

97

1558А

98

Усього по групі 155

99

Усього по розділу 15

100

1611А

101

1612А

102

Усього по групі 161

103

1621А

104

1622А

105

1623А

106

Усього по групі 162

107

1631А

108

1632А

109

Усього по групі 163

110

1641А

111

1642А

112

Усього по групі 164

113

1651А

114

1652А

115

1653А

116

1654А

117

Усього по групі 165

118

1661А

119

1662А

120

Усього по групі 166

121

1671А

122

1672А

123

1673А

124

Усього по групі 167

125

1681А

126

1682А

127

1683А

128

Усього по групі 168

129

Усього по розділу 16

130

1711А

131

Усього по групі 171

132

Усього по розділу 17

133

Клас 4

134

4111А

135

4112А

136

Усього по групі 411

137

4121А

138

4122А

139

Усього по групі 412

140

Усього по розділу 41

141

4211А

142

4212А

143

Усього по групі 421

144

4221А

145

4222А

146

4223А

147

4224А

148

Усього по групі 422

149

4231А

150

4232А

151

4233А

152

4234А

153

Усього по групі 423

154

4241А

155

4242А

156

4243А

157

4244А

158

Усього по групі 424

159

4251А

160

4252А

161

4253А

162

4254А

163

Усього по групі 425

164

Усього по розділу 42

165

4311А

166

4312А

167

Усього по групі 431

168

4321А

169

4322А

170

Усього по групі 432

171

Усього по розділу 43

172

4411А

173

4412А

174

Усього по групі 441

175

4421А

176

4422А

177

4423А

178

Усього по групі 442

179

4431А

180

4432А

181

Усього по групі 443

182

4441А

183

4442А

184

Усього по групі 444

185

4451А

186

4452А

187

4453А

188

4455А

189

4456А

190

Усього по групі 445

191

4461А

192

4462А

193

4465А

194

4466А

195

Усього по групі 446

196

4471А

197

Усього по групі 447

198

Усього по розділу 44

199

4611А

200

4612А

201

Усього по групі 461

202

4621А

203

4622А

204

Усього по групі 462

205

Усього по розділу 46

206

4999А

207

Усього по групі 499

208

Усього по розділу 49

209

Активи - усього

210

Клас 2

211

2111П

212

Усього по групі 211

213

2121П

214

2122П

215

2123П

216

Усього по групі 212

217

2131П

218

Усього по групі 213

219

2141П

220

Усього по групі 214

221

2151П

222

2152П

223

2153П

224

Усього по групі 215

225

2161П

226

Усього по групі 216

227

2171П

228

2172П

229

2173П

230

Усього по групі 217

231

Усього по розділу 21

232

2211П

233

2212П

234

Усього по групі 221

235

2221П

236

2222П

237

Усього по групі 222

238

2231П

239

2232П

240

Усього по групі 223

241

2241П

242

2242П

243

Усього по групі 224

244

Усього по розділу 22

245

2311П

246

Усього по групі 231

247

2321П

248

Усього по групі 232

249

Усього по розділу 23

250

2411П

251

2412П

252

Усього по групі 241

253

2421П

254

2422П

255

2423П

256

2424П

257

Усього по групі 242

258

2431П

259

2432П

260

2433П

261

Усього по групі 243

262

2441П

263

2442П

264

2443П

265

Усього по групі 244

266

Усього по розділу 24

267

Клас 3

268

3111П

269

3112П

270

3113П

271

Усього по групі 311

272

3121П

273

3122П

274

3123П

275

3124П

276

3125П

277

Усього по групі 312

278

3131П

279

3132П

280

Усього по групі 313

281

3141П

282

3142П

283

3143П

284

3144П

285

Усього по групі 314

286

3151П

287

3152П

288

3153П

289

3154П

290

3155П

291

3156П

292

Усього по групі 315

293

3161П

294

Усього по групі 316

295

Усього по розділу 31

296

3211П

297

3212П

298

Усього по групі 321

299

3221П

300

3222П

301

3223П

302

3224П

303

Усього по групі 322

304

3231П

305

3232П

306

Усього по групі 323

307

3241П

308

3242П

309

Усього по групі 324

310

3251П

311

3252П

312

3253П

313

3254П

314

Усього по групі 325

315

3261П

316

3262П

317

Усього по групі 326

318

3271П

319

3272П

320

Усього по групі 327

321

3281П

322

3282П

323

Усього по групі 328

324

Усього по розділу 32

325

3311П

326

Усього по групі 331

327

3321П

328

Усього по групі 332

329

Усього по розділу 33

330