Документ v0034763-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.04.2017, підстава - v0226763-17

                                                          
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
15.01.2013 N 34
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
авіаційної служби
N 226 ( v0226763-17 ) від 03.04.2017 }

Про внесення змін до Порядку подання,
розгляду, затвердження та публікації
аеронавігаційної інформації

Відповідно до статті 37 Повітряного кодексу України
( 3393-17 ), Положення про Державну авіаційну службу України,
затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року
N 398 ( 398/2011 ), Н А К А З У Ю:
1. Внести до Порядку подання, розгляду, затвердження та
публікації аеронавігаційної інформації, затвердженого наказом
Державної авіаційної служби України від 29 липня 2011 року N 142
( v0142763-11 ), такі зміни:
1.1. У пункті 2.2: глави 2: у підпункті 2.2.8 слова та цифри "оформлену відповідно до
підпункту 2.2.4 цього Порядку," виключити; підпункт 2.2.9 викласти в такій редакції: "2.2.9. Поправка (зміни) до Інструкції погоджується
керівником аеродрому (аеропорту) та затверджується першим
заступником Голови Державіаслужби України, на підпис якого
ставиться печатка державного зразка. На підставі затвердженої
Поправки (змін) до Інструкції до САІ надається матеріал для
публікації змін у Збірнику аеронавігаційної інформації України
(АІР України)".
1.2. У тексті Порядку слова "Відділ регулювання
аеронавігаційного забезпечення" у всіх відмінках замінити словами
"Відділ сертифікації суб'єктів та об'єктів аеронавігації та
регулювання обслуговування аеронавігаційною інформацією" у
відповідних відмінках.
1.3. Додатки 1, 2, 9 до цього Порядку ( v0142763-11 )
викласти у новій редакції, що додаються.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Гречка О.В.
Голова А.А.Колісник

Додаток 1
до Порядку подання,
розгляду, затвердження
та публікації
аеронавігаційної інформації
(у редакції наказу
Державіаслужби України
від 15.01.2013 N 34)

КАРТКА ПОГОДЖЕННЯ
Інструкції (Поправки до Інструкції)
з виконання польотів (використання повітряного
простору) в районі аеродрому
(посадкового майданчика)
_______________________

------------------------------------------------------------------ | N | Посада |Дата | Підпис, ініціали, | | | | | прізвище | |----------------------------------------------------------------| | Державіаслужба України | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Перший заступник Голови / | | | | |заступник Голови | | | |------+--------------------------+-----+------------------------| | 2 |Директор / заступник | | | | |директора департаменту | | | | |аеронавігації та зовнішніх| | | | |зв'язків | | | |------+--------------------------+-----+------------------------| | 2.1 |Начальник / заступник | | | | |начальника відділу | | | | |організації повітряного | | | | |руху, зв'язку, навігації, | | | | |спостереження (ATM/CNS) | | | |------+--------------------------+-----+------------------------| | 2.2 |Начальник / заступник | | | | |начальника відділу | | | | |сертифікації суб'єктів та | | | | |об'єктів аеронавігації та | | | | |регулювання обслуговування| | | | |аеронавігаційною | | | | |інформацією | | | |------+--------------------------+-----+------------------------| | 3 |Директор / заступник | | | | |директора департаменту | | | | |авіаційних перевезень та | | | | |аеропортів | | | |------+--------------------------+-----+------------------------| | 3.1 |Управління аеродромів та | | | | |аеропортів | | | |------+--------------------------+-----+------------------------| |3.1.1 |Начальник / заступник | | | | |начальника відділу | | | | |сертифікації аеродромів | | | |------+--------------------------+-----+------------------------| |3.1.2 |Начальник / заступник | | | | |начальника відділу | | | | |сертифікації суб'єктів | | | | |аеропортової діяльності | | | |------+--------------------------+-----+------------------------| | 3.2 |Управління авіаційних | | | | |перевезень та ліцензування| | | |------+--------------------------+-----+------------------------| |3.2.1 |Начальник / заступник | | | | |начальника відділу | | | | |протипожежного | | | | |забезпечення та аварійного| | | | |рятування - Координаційний| | | | |центр пошуку та рятування | | | |------+--------------------------+-----+------------------------| | 4 |Директор / заступник | | | | |директора департаменту | | | | |стандартів безпеки | | | | |польотів | | | |------+--------------------------+-----+------------------------| | 4.1 |Управління виконання | | | | |польотів | | | |------+--------------------------+-----+------------------------| |4.1.1 |Начальник / заступник | | | | |начальника відділу | | | | |сертифікації та нагляду за| | | | |виконанням транспортних | | | | |перевезень | | | |------+--------------------------+-----+------------------------| |4.1.2 |Начальник / заступник | | | | |начальника відділу | | | | |сертифікації та нагляду за| | | | |виконанням авіаційних | | | | |робіт | | | |------+--------------------------+-----+------------------------| | 4.2 |Управління регіональних | | | | |інспекцій | | | |------+--------------------------+-----+------------------------| | 5 |Департамент авіаційної | | | | |безпеки | | | |------+--------------------------+-----+------------------------| | 5.1 |Начальник / заступник | | | | |начальника відділу нагляду| | | | |за станом авіаційної | | | | |безпеки при організації | | | | |повітряного руху, | | | | |підготовки персоналу, | | | | |захисту від кіберзагроз | | | | |та нормативного | | | | |забезпечення | | | |----------------------------------------------------------------| | Служба аеронавігаційної інформації | |----------------------------------------------------------------| | 6 |Начальник Служби | | |Дата набуття чинності| | |аеронавігаційної | | |---------------------| | |інформації | | | | |------+--------------------------+-----+------------------------| | 7 |Начальник відділу з | | | | |міжнародної інформації та | | | | |повідомлень САІ | | | |------+---------------------------------------------------------| | 8 |Отримано: "___" ____________ 201_ р. | | |Підготовлено для погодження: "___" ____________ 201_ р. | |----------------------------------------------------------------| |Начальник / заступник начальника | | | |відділу аеронавігаційної | | | |інформації Служби | | | |аеронавігаційної інформації | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Порядку подання,
розгляду, затвердження
та публікації
аеронавігаційної інформації
(у редакції наказу
Державіаслужби України
від 15.01.2013 N 34)

КАРТКА ПОГОДЖЕННЯ
Інструкції (поправки до Інструкції)
з експлуатації полігону, із запуску
куль-пілотів, проведення вибухових робіт,
частини Інструкції для польотів за військовими
процедурами на аеродромах спільного використання
_________________________________

------------------------------------------------------------------ | N | Посада |Дата | Підпис, ініціали, | | | | | прізвище | |----------------------------------------------------------------| | Державіаслужба України | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Перший заступник Голови / | | | | |заступник Голови | | | |-----+---------------------------+-----+------------------------| | 2 |Директор / заступник | | | | |директора департаменту | | | | |аеронавігації та зовнішніх | | | | |зв'язків | | | |-----+---------------------------+-----+------------------------| | 2.1 |Начальник / заступник | | | | |начальника відділу | | | | |організації повітряного | | | | |руху, зв'язку, навігації, | | | | |спостереження (ATM/CNS) | | | |-----+---------------------------+-----+------------------------| | 2.2 |Начальник / заступник | | | | |начальника відділу | | | | |сертифікації суб'єктів та | | | | |об'єктів аеронавігації та | | | | |регулювання обслуговування | | | | |аеронавігаційною | | | | |інформацією | | | |----------------------------------------------------------------| | Служба аеронавігаційної інформації | |----------------------------------------------------------------| | 3 |Начальник Служби | | |Дата набуття чинності| | |аеронавігаційної інформації| | |---------------------| | | | | | | |-----+---------------------------+-----+------------------------| | 4 |Начальник відділу з | | | | |міжнародної інформації та | | | | |повідомлень САІ | | | |-----+----------------------------------------------------------| | 5 |Отримано: "___" ____________ 201_ р. | | |Підготовлено для погодження: "___" ____________ 201_ р. | |----------------------------------------------------------------| |Начальник / заступник начальника | | | |відділу аеронавігаційної | | | |інформації Служби | | | |аеронавігаційної інформації | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 9
до Порядку подання,
розгляду, затвердження
та публікації
аеронавігаційної інформації
(у редакції наказу
Державіаслужби України
від 15.01.2013 N 34)

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
Інструкції (поправки до Інструкції)
з виконання польотів (використання повітряного
простору) у районі аеродрому (посадкового майданчика)
з експлуатації полігону, із запуску куль-пілотів,
проведення вибухових робіт, частини Інструкції
для польотів за військовими процедурами
на аеродромах спільного використання

------------------------------------------------------------------ |N | Посада |Дата|Підпис, ініціали, прізвище| |----------------------------------------------------------------| | Украерорух | |----------------------------------------------------------------| |1 |Заступник генерального | | | | |директора з аеронавігації | | | |--+-----------------------------+----+--------------------------| |2 |Заступник генерального | | | | |директора із зв'язку, | | | | |навігації та спостереження | | | |----------------------------------------------------------------| | Украероцентр | |----------------------------------------------------------------| |3 |Начальник / заступник | | | | |начальника Украероцентру | | | |----------------------------------------------------------------| | * Центр аеронавігаційного забезпечення авіації Збройних Сил | | України (ЦАНЗ) | |----------------------------------------------------------------| |4 |Начальник / заступник | | | | |начальника ЦАНЗ | | | |----------------------------------------------------------------| | Регіональний структурний підрозділ (РСП) | |----------------------------------------------------------------| |5 |Заступник директора РСП з | | | | |використання повітряного | | | | |простору | | | |--+-----------------------------+----+--------------------------| |6 |Начальник районного | | | | |диспетчерського центру (РДЦ) | | | |----------------------------------------------------------------| | Органи державної влади, підприємства, установи та організації, | | інтересів яких торкається це питання | |----------------------------------------------------------------| |7 |Керівник / заступник | | | | |керівника державного органу, | | | | |підприємства, установи та | | | | |організації | | | ------------------------------------------------------------------
________________
* Крім Інструкції (поправки до Інструкції) з виконання польотів
(використання повітряного простору) у районі аеродрому цивільної
авіації.вгору