Про документи про підвищення кваліфікації
МОН України; Наказ, Перелік від 19.01.201634
Документ v0034729-16, поточна редакція — Прийняття від 19.01.2016

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.01.2016  № 34

Про документи про підвищення кваліфікації

Відповідно до частини дев'ятої статті 47 Закону України "Про освіту", Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, та з метою врегулювання питання щодо виготовлення, видачі та обліку документів про підвищення кваліфікації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити примірний перелік інформації, яка повинна міститися у документі про підвищення кваліфікації, що додається.

2. Рекомендувати закладам післядипломної освіти (відповідним структурним підрозділам вищих навчальних закладів / наукових установ) ведення обліку виданих документів про підвищення кваліфікації у книзі обліку, яка прошивається, її сторінки нумеруються та скріплюються печаткою закладу післядипломної освіти (відповідного структурного підрозділу вищого навчального закладу / наукової установи).

У книзі обліку рекомендовано відображати такі дані:

порядковий реєстраційний номер;

прізвище, ім'я та по батькові особи, якій видано документ;

номер та серія документа;

дата видачі документа;

підпис особи, яка видала документ;

підпис особи, яка отримала документ.

3. Департаменту вищої освіти (Шаров О.І.) довести цей наказ до відома закладів післядипломної освіти (відповідних структурних підрозділів вищих навчальних закладів / наукових установ).

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І.Р.

Міністр

С.М. КвітЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства освіти
і науки України
19.01.2016  № 34

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
інформації, яка повинна міститися в документі про підвищення кваліфікації

1. Назва документа про післядипломну освіту.

2. Прізвище, ім'я, по батькові слухача.

3. Повне найменування закладу післядипломної освіти (відповідного структурного підрозділу вищого навчального закладу / наукової установи) із зазначенням форми власності та підпорядкування.

4. Строки навчання у закладі післядипломної освіти (відповідному структурному підрозділі вищого навчального закладу / наукової установи).

5. Назва програми (курсу, спецкурсу, семінару, тренінгу) підвищення кваліфікації.

6. Перелік програмних результатів навчання та обсяги навчального часу в кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи.

7. Назва теми випускної роботи з оцінкою (якщо це передбачено навчальним планом).

8. Серія та реєстраційний номер документа про підвищення кваліфікації, які самостійно визначаються закладом післядипломної освіти (відповідним структурним підрозділом вищого навчального закладу / наукової установи) за формою "CC XXXXXXXX/YYYYYY-ZZ", де CC - серія документа, позначена кириличними літерами, XXXXXXXX - ідентифікаційний код ЄДРПОУ юридичної особи, YYYYYY - порядковий номер документа в межах даної серії, ZZ - останні дві цифри року видачі документа.

9. Посада, підпис, засвідчений печаткою, прізвище та ініціали керівника або іншої уповноваженої особи закладу післядипломної освіти (відповідного структурного підрозділу вищого навчального закладу / наукової установи).

Директор
департаменту вищої освіти


О.І. Шароввгору